Cod SYG

Oddi ar Wicipedia

Yn y Deyrnas Unedig, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynnal cyfres o godau er mwyn cynrychioli ystod eang o ardaloedd daearyddol yn y DU, er mwyn tablu data'r cyfrifiad a gwybodaeth ystadegol arall. Cyfeirir at y codau hyn fel codau SYG neu Wasanaeth Ystadegol y Llywodraeth y mae'r SYG yn rhan ohono.

Isod, mae'r codau a ddefnyddiwyd ar gyfer Cymunedau 2011. Yn y golofn gyntaf, ceir cod y Gymuned yng Nghyfrifiad 2011 ac yn yr ail golofn y mae cod yr un Gymuned adeg Cyfrifiad 2001. Nodir ffurf Cymraeg yr enw yn y drydedd golofn a'r ffurf Saesneg yn y bedwaredd, er mai'r un ffurf o'r enw sy'n cael ei ddefnyddio yn y mwyafrif o achosion.

Y cod yn y golofn gyntaf yw'r un i'w ddefnyddio wrth roi'r Nodyn canlynol mewn tudalen Wici. Mae COM11CD a PAR11CD yn golygu'r un peth (COM - community; PAR - parish).

  • {{Poblogaeth 3 oed+ 2011 Cymuned|PAR11CD= }}
Mae un paramedr: cod y SYG am y Gymuned

Cymunedau presennol[golygu | golygu cod]

Mae ffiniau ac felly maint, nifer ac enwau cymunedau Cymru yn newid o hyd. Ar 31 Ionawr 2013 roedd 870 cymuned yn bodoli yng Nghymru.[1]

Sortable table
Cod Cymuned (2011) - COM11CD Cod Cymuned (2001) - COM11CDO Enw yn Gymraeg Enw yn Saesneg Awdurdod Unedol
W04000001 00NA001 Aberffraw Aberffraw Ynys Môn
W04000002 00NA002 Amlwch Amlwch Ynys Môn
W04000003 00NA003 Biwmares Beaumaris Ynys Môn
W04000004 00NA004 Bodedern Bodedern Ynys Môn
W04000005 00NA005 Bodffordd Bodffordd Ynys Môn
W04000006 00NA006 Bodorgan Bodorgan Ynys Môn
W04000007 00NA007 Bryngwran Bryngwran Ynys Môn
W04000009 00NA009 Cylch y Garn Cylch-y-Garn Ynys Môn
W04000011 00NA011 Llanbadrig Llanbadrig Ynys Môn
W04000012 00NA012 Llanddaniel Fab Llanddaniel Fab Ynys Môn
W04000013 00NA013 Llanddona Llanddona Ynys Môn
W04000014 00NA014 Llanddyfnan Llanddyfnan Ynys Môn
W04000015 00NA015 Llaneilian Llaneilian Ynys Môn
W04000016 00NA016 Llaneugrad Llaneugrad Ynys Môn
W04000017 00NA017 Llanfachraeth Llanfachraeth Ynys Môn
W04000018 00NA018 Llanfaelog Llanfaelog Ynys Môn
W04000019 00NA019 Llanfaethlu Llanfaethlu Ynys Môn
W04000021 00NA021 Llanfair Pwllgwyngyll Llanfair Pwllgwyngyll Ynys Môn
W04000022 00NA022 Llanfair-yn-neubwll Llanfair-yn-Neubwll Ynys Môn
W04000023 00NA023 Llanfihangel Ysgeifiog Llanfihangel Ysgeifiog Ynys Môn
W04000024 00NA024 Llangefni Llangefni Ynys Môn
W04000025 00NA025 Llangoed Llangoed Ynys Môn
W04000026 00NA026 Llangristiolus Llangristiolus Ynys Môn
W04000027 00NA027 Llanidan Llanidan Ynys Môn
W04000028 00NA028 Llannerch-y-medd Llannerch-y-medd Ynys Môn
W04000029 00NA029 Mechell (cymuned) Mechell Ynys Môn
W04000030 00NA030 Porthaethwy Menai Bridge Ynys Môn
W04000031 00NA031 Moelfre Moelfre Ynys Môn
W04000034 00NA034 Rhoscolyn Rhoscolyn Ynys Môn
W04000035 00NA035 Rhos-y-bol Rhos-y-bol Ynys Môn
W04000036 00NA036 Rhosyr Rhosyr Ynys Môn
W04000038 00NA038 Tref Alaw Tref Alaw Ynys Môn
W04000039 00NA039 Trewalchmai Trewalchmai Ynys Môn
W04000040 00NA040 Y Fali Valley Ynys Môn
W04000041 00NC001 Abergwyngregyn Aber Gwynedd
W04000042 00NC002 Aberdaron Aberdaron Gwynedd
W04000043 00NC003 Aberdyfi Aberdovey Gwynedd
W04000044 00NC004 Arthog Arthog Gwynedd
W04000045 00NC005 Y Bala Bala Gwynedd
W04000046 00NC006 Bangor Bangor Gwynedd
W04000047 00NC007 Abermaw Barmouth Gwynedd
W04000048 00NC008 Beddgelert Beddgelert Gwynedd
W04000049 00NC009 Bethesda Bethesda Gwynedd
W04000050 00NC010 Betws Garmon Betws Garmon Gwynedd
W04000051 00NC011 Bontnewydd Bontnewydd Gwynedd
W04000052 00NC012 Botwnnog Botwnnog Gwynedd
W04000053 00NC013 Brithdir a Llanfachreth Brithdir and Llanfachreth Gwynedd
W04000054 00NC014 Bryn-crug Bryn-crug Gwynedd
W04000055 00NC015 Buan Buan Gwynedd
W04000056 00NC016 Caernarfon Caernarfon Gwynedd
W04000057 00NC017 Clynnog Fawr Clynnog Gwynedd
W04000058 00NC018 Corris Corris Gwynedd
W04000059 00NC019 Cricieth Criccieth Gwynedd
W04000060 00NC020 Dolbenmaen Dolbenmaen Gwynedd
W04000061 00NC021 Dolgellau Dolgellau Gwynedd
W04000062 00NC022 Dyffryn Ardudwy Dyffryn Ardudwy Gwynedd
W04000063 00NC023 Ffestiniog Ffestiniog Gwynedd
W04000064 00NC024 Ganllwyd Ganllwyd Gwynedd
W04000065 00NC025 Harlech Harlech Gwynedd
W04000066 00NC026 Llanaelhaearn Llanaelhaearn Gwynedd
W04000067 00NC027 Llanbedr Llanbedr Gwynedd
W04000068 00NC028 Llanbedrog Llanbedrog Gwynedd
W04000069 00NC029 Llanberis Llanberis Gwynedd
W04000070 00NC030 Llanddeiniolen Llanddeiniolen Gwynedd
W04000071 00NC031 Llandderfel Llandderfel Gwynedd
W04000072 00NC032 Llandwrog Llandwrog Gwynedd
W04000073 00NC033 Llandygái Llandygai Gwynedd
W04000074 00NC034 Llanegryn Llanegryn Gwynedd
W04000075 00NC035 Llanelltud Llanelltyd Gwynedd
W04000076 00NC036 Llanengan Llanengan Gwynedd
W04000077 00NC037 Llanfair Llanfair Gwynedd
W04000078 00NC038 Llanfihangel-y-Pennant Llanfihangel-y-Pennant Gwynedd
W04000079 00NC039 Llanfrothen Llanfrothen Gwynedd
W04000080 00NC040 Llangelynnin Llangelynin Gwynedd
W04000081 00NC041 Llangywer Llangywer Gwynedd
W04000082 00NC042 Llanllechid Llanllechid Gwynedd
W04000083 00NC043 Llanllyfni Llanllyfni Gwynedd
W04000084 00NC044 Llannor Llannor Gwynedd
W04000085 00NC045 Llanuwchllyn Llanuwchllyn Gwynedd
W04000086 00NC046 Llanrug Llanrug Gwynedd
W04000087 00NC047 Llanwnda Llanwnda Gwynedd
W04000088 00NC048 Llanycil Llanycil Gwynedd
W04000089 00NC049 Llanystumdwy Llanystumdwy Gwynedd
W04000090 00NC050 Maentwrog Maentwrog Gwynedd
W04000091 00NC051 Mawddwy Mawddwy Gwynedd
W04000092 00NC052 Nefyn Nefyn Gwynedd
W04000093 00NC053 Pennal Pennal Gwynedd
W04000094 00NC054 Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Gwynedd
W04000095 00NC055 Pentir Pentir Gwynedd
W04000096 00NC056 Pistyll Pistyll Gwynedd
W04000097 00NC057 Porthmadog Porthmadog Gwynedd
W04000098 00NC058 Pwllheli Pwllheli Gwynedd
W04000099 00NC059 Talsarnau Talsarnau Gwynedd
W04000100 00NC060 Trawsfynydd Trawsfynydd Gwynedd
W04000101 00NC061 Tudweiliog Tudweiliog Gwynedd
W04000102 00NC062 Tywyn Tywyn Gwynedd
W04000103 00NC063 Waunfawr Waunfawr Gwynedd
W04000104 00NC064 Y Felinheli Y Felinheli Gwynedd
W04000105 00NE001 Abergele Abergele Conwy
W04000106 00NE002 Betws-y-Coed Betws-y-Coed Conwy
W04000107 00NE003 Betws-yn-Rhos Betws-yn-Rhos Conwy
W04000108 00NE004 Bro Garmon Bro Garmon Conwy
W04000109 00NE005 Bro Machno Bro Machno Conwy
W04000110 00NE006 Caerhun Caerhun Conwy
W04000111 00NE007 Capel Curig Capel Curig Conwy
W04000112 00NE008 Cerrigydrudion Cerrigydrudion Conwy
W04000113 00NE009 Bae Colwyn Colwyn Bay Conwy
W04000115 00NE011 Dolgarrog Dolgarrog Conwy
W04000116 00NE012 Dolwyddelan Dolwyddelan Conwy
W04000117 00NE013 Eglwys-bach Eglwys-bach Conwy
W04000118 00NE014 Henryd Henryd Conwy
W04000119 00NE015 Bae Cinmel a Thywyn Kinmel Bay and Towyn Conwy
W04000120 00NE016 Llanddoged a Maenan Llanddoged and Maenan Conwy
W04000121 00NE017 Llanddulas a Rhyd-y-foel Llanddulas and Rhyd-y-Foel Conwy
W04000123 00NE019 Llanfairfechan Llanfairfechan Conwy
W04000124 00NE020 Llanfair Talhaearn Llanfair Talhaiarn Conwy
W04000125 00NE021 Llanfihangel Glyn Myfyr Llanfihangel Glyn Myfyr Conwy
W04000126 00NE022 Llangernyw Llangernyw Conwy
W04000127 00NE023 Llangwm Llangwm Conwy
W04000128 00NE024 Llanefydd Llannefydd Conwy
W04000129 00NE025 Llanrwst Llanrwst Conwy
W04000130 00NE026 Llansanffraid Glan Conwy Llansanffraid Glan Conwy Conwy
W04000131 00NE027 Llansannan Llansannan Conwy
W04000132 00NE028 Llysfaen Llysfaen Conwy
W04000133 00NE029 Mochdre Mochdre Conwy
W04000134 00NE030 Penmaenmawr Old Colwyn Conwy
W04000135 00NE031 Pensarn Penmaenmawr Conwy
W04000136 00NE032 Pentrefoelas Pentrefoelas Conwy
W04000137 00NE033 Llandrillo-yn-Rhos Rhos-on-Sea Conwy
W04000138 00NE034 Trefriw Trefriw Conwy
W04000139 00NE035 Ysbyty Ifan Ysbyty Ifan Conwy
W04000140 00NG001 Aberchwiler Aberwheeler Sir Ddinbych
W04000141 00NG002 Betws Gwerful Goch Betws Gwerfil Goch Sir Ddinbych
W04000142 00NG003 Bodelwyddan Bodelwyddan Sir Ddinbych
W04000143 00NG004 Bodfari Bodfari Sir Ddinbych
W04000144 00NG005 Bryneglwys Bryneglwys Sir Ddinbych
W04000145 00NG006 Cefn Meiriadog Cefnmeiriadog Sir Ddinbych
W04000146 00NG007 Clocaenog Clocaenog Sir Ddinbych
W04000147 00NG008 Corwen Corwen Sir Ddinbych
W04000148 00NG009 Cwm, Sir Ddinbych Cwm Sir Ddinbych
W04000149 00NG010 Cyffylliog Cyffylliog Sir Ddinbych
W04000150 00NG011 Cynwyd Cynwyd Sir Ddinbych
W04000151 00NG012 Dinbych Denbigh Sir Ddinbych
W04000152 00NG013 Derwen Derwen Sir Ddinbych
W04000153 00NG014 Dyserth Dyserth Sir Ddinbych
W04000154 00NG015 Efenechtyd Efenechtyd Sir Ddinbych
W04000155 00NG016 Gwyddelwern Gwyddelwern Sir Ddinbych
W04000156 00NG017 Henllan Henllan Sir Ddinbych
W04000157 00NG018 Llanarmon-yn-Iâl Llanarmon-yn-Ial Sir Ddinbych
W04000158 00NG019 Llanbedr Dyffryn Clwyd Llanbedr Dyffryn Clwyd Sir Ddinbych
W04000159 00NG020 Llandegla Llandegla Sir Ddinbych
W04000160 00NG021 Llandrillo Llandrillo Sir Ddinbych
W04000161 00NG022 Llandyrnog Llandyrnog Sir Ddinbych
W04000162 00NG023 Llanelidan Llanelidan Sir Ddinbych
W04000163 00NG024 Llanfair Dyffryn Clwyd Llanfair Dyffryn Clwyd Sir Ddinbych
W04000164 00NG025 Llanferres Llanferres Sir Ddinbych
W04000165 00NG026 Llangollen Llangollen Sir Ddinbych
W04000166 00NG028 Llangynhafal Llangynhafal Sir Ddinbych
W04000167 00NG029 Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Sir Ddinbych
W04000168 00NG030 Llandysilio-yn-Iâl Llantysilio Sir Ddinbych
W04000169 00NG031 Llanynys Llanynys Sir Ddinbych
W04000170 00NG032 Nantglyn Nantglyn Sir Ddinbych
W04000171 00NG033 Prestatyn Prestatyn Sir Ddinbych
W04000172 00NG034 Rhuddlan Rhuddlan Sir Ddinbych
W04000173 00NG035 Y Rhyl Rhyl Sir Ddinbych
W04000174 00NG036 Rhuthun Ruthin Sir Ddinbych
W04000175 00NG037 Llanelwy St. Asaph Sir Ddinbych
W04000176 00NG038 Trefnant Trefnant Sir Ddinbych
W04000177 00NG039 Tremeirchion Tremeirchion Sir Ddinbych
W04000178 00NG040 Y Waun, Sir Ddinbych Waen Sir Ddinbych
W04000179 00NJ001 Bagillt Bagillt Sir y Fflint
W04000180 00NJ002 Brychdyn a Bretton Broughton and Bretton Sir y Fflint
W04000181 00NJ003 Brynffordd Brynford Sir y Fflint
W04000182 00NJ004 Bwcle Buckley Sir y Fflint
W04000183 00NJ005 Caerwys Caerwys Sir y Fflint
W04000184 00NJ006 Cilcain Cilcain Sir y Fflint
W04000185 00NJ007 Cei Connah Connah's Quay Sir y Fflint
W04000186 00NJ008 Y Fflint Flint Sir y Fflint
W04000187 00NJ009 Gwernaffield Gwernaffield Sir y Fflint
W04000188 00NJ010 Gwernymynydd Gwernymynydd Sir y Fflint
W04000189 00NJ011 Helygain Halkyn Sir y Fflint
W04000190 00NJ012 Penarlâg Hawarden Sir y Fflint
W04000191 00NJ013 Higher Kinnerton Higher Kinnerton Sir y Fflint
W04000192 00NJ014 Treffynnon Holywell Sir y Fflint
W04000193 00NJ015 Yr Hôb Hope Sir y Fflint
W04000194 00NJ016 Coed-llai Leeswood Sir y Fflint
W04000195 00NJ017 Llanasa Llanasa Sir y Fflint
W04000196 00NJ018 Llanfynydd Llanfynydd Sir y Fflint
W04000197 00NJ019 Yr Wyddgrug Mold Sir y Fflint
W04000198 00NJ020 Mostyn Mostyn Sir y Fflint
W04000199 00NJ021 Argoed Argoed Sir y Fflint
W04000200 00NJ022 Nannerch Nannerch Sir y Fflint
W04000201 00NJ023 Nercwys Nercwys Sir y Fflint
W04000202 00NJ024 Llaneurgain Northop Sir y Fflint
W04000203 00NJ025 Neuadd Llaneurgain Northop Hall Sir y Fflint
W04000204 00NJ026 Pen-y-ffordd Pen-y-ffordd Sir y Fflint
W04000205 00NJ027 Queensferry Queensferry Sir y Fflint
W04000206 00NJ028 Saltney Saltney Sir y Fflint
W04000207 00NJ029 Sealand Sealand Sir y Fflint
W04000208 00NJ030 Shotton Shotton Sir y Fflint
W04000209 00NJ031 Trelawnyd a Gwaenysgor Trelawnyd and Gwaenysgor Sir y Fflint
W04000210 00NJ032 Treuddyn Treuddyn Sir y Fflint
W04000211 00NJ033 Chwitffordd Whitford Sir y Fflint
W04000212 00NJ034 Ysgeifiog Ysceifiog Sir y Fflint
W04000215 00NL003 Bangor-is-y-coed Bangor Is-y-coed Wrecsam
W04000216 00NL004 Bronington Bronington Wrecsam
W04000220 00NL008 Cefn Cefn Wrecsam
W04000221 00NL009 Ceiriog Uchaf Ceiriog Ucha Wrecsam
W04000222 00NL010 Y Waun Chirk Wrecsam
W04000224 00NL012 Erbistog Erbistock Wrecsam
W04000225 00NL013 Esclusham Esclusham Wrecsam
W04000226 00NL014 Glyntraean Glyntraian Wrecsam
W04000229 00NL017 Hanmer Hanmer Wrecsam
W04000232 00NL020 Llansantffraid Glyn Ceiriog Llansantffraid Glyn Ceiriog Wrecsam
W04000233 00NL021 Llai Llay Wrecsam
W04000234 00NL022 De Maelor Maelor South Wrecsam
W04000237 00NL025 Offa Offa Wrecsam
W04000238 00NL026 Owrtyn Overton Wrecsam
W04000239 00NL027 Pen-y-cae Pen-y-cae Wrecsam
W04000240 00NL028 Rhosddu Rhosddu Wrecsam
W04000241 00NL029 Rhosllannerchrugog Rhosllanerchrugog Wrecsam
W04000242 00NL030 Yr Orsedd Rossett Wrecsam
W04000243 00NL031 Rhiwabon Ruabon Wrecsam
W04000245 00NL033 Willington Wrddymbre Willington Worthenbury Wrecsam
W04000246 00NL034 Llangollen Wledig Llangollen Rural Wrecsam
W04000247 00NN001 Abaty Cwm-hir Abbey Cwmhir Powys
W04000248 00NN002 Aberedw Aberedw Powys
W04000249 00NN003 Aberhafesb Aberhafesp Powys
W04000250 00NN004 Banw Banwy Powys
W04000251 00NN005 Bausley a Chrugion Bausley with Criggion Powys
W04000252 00NN006 Bugeildy Beguildy Powys
W04000253 00NN007 Aberriw Berriew Powys
W04000254 00NN008 Betws Cedewain Bettws Powys
W04000255 00NN009 Aberhonddu Brecon Powys
W04000256 00NN010 Bronllys Bronllys Powys
W04000257 00NN011 Llanfair ym Muallt Builth Powys
W04000258 00NN012 Cadfarch Cadfarch Powys
W04000259 00NN013 Caersŵs Caersws Powys
W04000260 00NN014 Carno Carno Powys
W04000261 00NN015 Carreghwfa Carreghofa Powys
W04000262 00NN016 Castell Caereinion Castle Caereinion Powys
W04000263 00NN017 Yr Ystog Churchstoke Powys
W04000264 00NN018 Cilmeri Cilmery Powys
W04000265 00NN019 Cleirwy Clyro Powys
W04000266 00NN020 Crai Cray Powys
W04000267 00NN021 Crucywel Crickhowell Powys
W04000268 00NN022 Diserth a Threcoed Disserth and Trecoed Powys
W04000269 00NN023 Duhonw Duhonw Powys
W04000270 00NN024 Dwyriw Dwyriw Powys
W04000271 00NN025 Erwd Erwood Powys
W04000272 00NN026 Felin-fach Felin-fach Powys
W04000273 00NN027 Ffordun gyda Thre'r-llai a Threlystan Forden with Leighton and Trelystan Powys
W04000274 00NN028 Llanfair Llythynwg Gladestry Powys
W04000275 00NN029 Glantwymyn Glantwymyn Powys
W04000276 00NN030 Y Clas-ar-Wy Glasbury Powys
W04000277 00NN031 Glascwm Glascwm Powys
W04000278 00NN032 Glyn Tarell Glyn Tarell Powys
W04000279 00NN033 Cegidfa Guilsfield Powys
W04000280 00NN034 Gwernyfed Gwernyfed Powys
W04000281 00NN035 Y Gelli Gandryll Hay Powys
W04000282 00NN036 Honddu Isaf Honddu Isaf Powys
W04000283 00NN037 Ceri Kerry Powys
W04000284 00NN038 Trefyclawdd Knighton Powys
W04000285 00NN039 Llanafan Fawr Llanafanfawr Powys
W04000286 00NN040 Llanbadarn Fawr Llanbadarn Fawr Powys
W04000287 00NN041 Llanbadarn Fynydd Llanbadarn Fynydd Powys
W04000288 00NN042 Llanbister Llanbister Powys
W04000289 00NN043 Llanbrynmair Llanbrynmair Powys
W04000290 00NN044 Llanddew Llanddew Powys
W04000291 00NN045 Llanddewi Ystradenni Llanddewi Ystradenny Powys
W04000292 00NN046 Llandinam Llandinam Powys
W04000293 00NN047 Llandrindod Llandrindod Wells Powys
W04000294 00NN048 Llandrinio Llandrinio Powys
W04000295 00NN049 Llandysilio Llandysilio Powys
W04000296 00NN050 Llandysul Llandyssil Powys
W04000297 00NN051 Llanelwedd Llanelwedd Powys
W04000298 00NN052 Llanerfyl Llanerfyl Powys
W04000299 00NN053 Llanfair Caereinion Llanfair Caereinion Powys
W04000300 00NN054 Llanfechain Llanfechain Powys
W04000301 00NN055 Llanfihangel-yng-Ngwynfa Llanfihangel Powys
W04000302 00NN056 Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin Llanfihangel Cwmdu with Bwlch and Cathedine Powys
W04000303 00NN057 Llanfihangel Rhydieithon Llanfihangel Rhydithon Powys
W04000304 00NN058 Llanfrynach Llanfrynach Powys
W04000305 00NN059 Llanfyllin Llanfyllin Powys
W04000306 00NN060 Llangamarch Llangamarch Powys
W04000307 00NN061 Llangatwg Llangattock Powys
W04000308 00NN062 Llangedwyn Llangedwyn Powys
W04000309 00NN063 Llangors Llangors Powys
W04000310 00NN064 Llangynllo Llangunllo Powys
W04000311 00NN065 Llangurig Llangurig Powys
W04000313 00NN067 Llangynyw Llangyniew Powys
W04000314 00NN068 Llangynog Llangynog Powys
W04000315 00NN069 Llanidloes Llanidloes Powys
W04000316 00NN070 Llanidloes Allanol Llanidloes Without Powys
W04000317 00NN071 Llanigon Llanigon Powys
W04000318 00NN111 Llanrhaeadr-ym-Mochnant Llanrhaeadr-ym-Mochnant Powys
W04000319 00NN073 Llansanffraid Llansanffraid Powys
W04000320 00NN074 Llansilin Llansilin Powys
W04000321 00NN075 Llanwddyn Llanwddyn Powys
W04000322 00NN076 Llanwrthwl Llanwrthwl Powys
W04000323 00NN077 Llanwrtyd Llanwrtyd Wells Powys
W04000324 00NN078 Llanllŷr Llanyre Powys
W04000325 00NN079 Llywel Llywel Powys
W04000326 00NN080 Machynlleth Machynlleth Powys
W04000327 00NN081 Maescar Maescar Powys
W04000328 00NN082 Manafon Manafon Powys
W04000329 00NN083 Meifod Meifod Powys
W04000330 00NN084 Merthyr Cynog Merthyr Cynog Powys
W04000331 00NN085 Mochdre Mochdre Powys
W04000332 00NN086 Trefaldwyn Montgomery Powys
W04000333 00NN087 Nantmel Nantmel Powys
W04000334 00NN088 Maesyfed New Radnor Powys
W04000335 00NN089 Y Drenewydd a Llanllwchaearn Newtown and Llanllwchaiarn Powys
W04000336 00NN090 Pencraig Old Radnor Powys
W04000337 00NN091 Castell-paen Painscastle Powys
W04000338 00NN092 Penybont Penybont Powys
W04000339 00NN093 Pen-y-bont-fawr Pen-y-Bont-Fawr Powys
W04000340 00NN094 Llanandras Presteigne Powys
W04000341 00NN095 Rhaeadr Gwy Rhayader Powys
W04000342 00NN096 Sant Harmon St. Harmon Powys
W04000343 00NN097 Talgarth Talgarth Powys
W04000345 00NN099 Tawe Uchaf Tawe-Uchaf Powys
W04000346 00NN100 Dyffryn Grwyne The Vale of Grwyney Powys
W04000347 00NN101 Trallong Trallong Powys
W04000348 00NN102 Trefeglwys Trefeglwys Powys
W04000349 00NN103 Treflys Treflys Powys
W04000350 00NN104 Tregynon Tregynon Powys
W04000351 00NN105 Trewern Trewern Powys
W04000352 00NN106 Y Trallwng Welshpool Powys
W04000353 00NN107 Llanddewi yn Hwytyn Whitton Powys
W04000354 00NN108 Yscir Yscir Powys
W04000355 00NN109 Ystradfellte Ystradfellte Powys
W04000356 00NN110 Ystradgynlais Ystradgynlais Powys
W04000357 00NQ001 Aberaeron Aberaeron Ceredigion
W04000358 00NQ002 Aberporth Aberporth Ceredigion
W04000359 00NQ003 Aberystwyth Aberystwyth Ceredigion
W04000360 00NQ004 Beulah Beulah Ceredigion
W04000361 00NQ005 Blaenrheidol Blaenrheidol Ceredigion
W04000362 00NQ006 Borth Borth Ceredigion
W04000363 00NQ007 Aberteifi Cardigan Ceredigion
W04000364 00NQ008 Ceulan-a-Maesmor Ceulanamaesmawr Ceredigion
W04000365 00NQ009 Ciliau Aeron Ciliau Aeron Ceredigion
W04000366 00NQ010 Dyffryn Arth Dyffryn Arth Ceredigion
W04000367 00NQ011 Y Faenor, Ceredigion Faenor Ceredigion
W04000368 00NQ012 Geneu'r Glyn Geneu'r Glyn Ceredigion
W04000369 00NQ013 Henfynyw Henfynyw Ceredigion
W04000370 00NQ014 Llanbedr Pont Steffan Lampeter Ceredigion
W04000371 00NQ015 Llanarth Llanarth Ceredigion
W04000372 00NQ016 Llanbadarn Fawr Llanbadarn Fawr Ceredigion
W04000373 00NQ017 Llanddewi Brefi Llanddewi Brefi Ceredigion
W04000374 00NQ018 Llandyfrïog Llandyfriog Ceredigion
W04000375 00NQ019 Llandysiliogogo Llandysiliogogo Ceredigion
W04000376 00NQ020 Llandysul Llandysul Ceredigion
W04000377 00NQ021 Llanfair Clydogau Llanfair Clydogau Ceredigion
W04000378 00NQ022 Llanfarian Llanfarian Ceredigion
W04000379 00NQ023 Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Ceredigion
W04000380 00NQ024 Llangeitho Llangeitho Ceredigion
W04000381 00NQ025 Llangoedmor Llangoedmor Ceredigion
W04000382 00NQ026 Llangrannog Llangrannog Ceredigion
W04000383 00NQ027 Llangwyryfon Llangwyryfon Ceredigion
W04000384 00NQ028 Llangybi Llangybi Ceredigion
W04000385 00NQ029 Llangynfelyn Llangynfelyn Ceredigion
W04000386 00NQ030 Llanilar Llanilar Ceredigion
W04000387 00NQ031 Llanllwchaearn Llanllwchaiarn Ceredigion
W04000388 00NQ032 Llanrhystud Llanrhystyd Ceredigion
W04000389 00NQ033 Llansantffraid Llansantffraed Ceredigion
W04000390 00NQ034 Llanwenog Llanwenog Ceredigion
W04000391 00NQ035 Llanwnnen Llanwnnen Ceredigion
W04000392 00NQ036 Lledrod Lledrod Ceredigion
W04000393 00NQ037 Melindwr Melindwr Ceredigion
W04000394 00NQ038 Nancwnlle Nantcwnlle Ceredigion
W04000395 00NQ039 Cei Newydd New Quay Ceredigion
W04000396 00NQ040 Penbryn Penbryn Ceredigion
W04000397 00NQ041 Pontarfynach Pontarfynach Ceredigion
W04000398 00NQ042 Tirymynach Tirymynach Ceredigion
W04000399 00NQ043 Trawsgoed Trawsgoed Ceredigion
W04000400 00NQ044 Trefeurig Trefeurig Ceredigion
W04000401 00NQ045 Tregaron Tregaron Ceredigion
W04000402 00NQ046 Troedyraur Troedyraur Ceredigion
W04000403 00NQ047 Y Ferwig Y Ferwig Ceredigion
W04000404 00NQ048 Ysbyty Ystwyth Ysbyty Ystwyth Ceredigion
W04000405 00NQ049 Ysgubor-y-coed Ysgubor-y-coed Ceredigion
W04000406 00NQ050 Ystrad Fflur Ystrad Fflur Ceredigion
W04000407 00NQ051 Ystrad Meurig Ystrad Meurig Ceredigion
W04000408 00NS001 Treamlod Ambleston Sir Benfro
W04000411 00NS004 Boncath Boncath Sir Benfro
W04000412 00NS005 Breudeth Brawdy Sir Benfro
W04000414 00NS007 Ynys Bŷr ac Ynys Santes Farged Caldey Island and St. Margaret's Island Sir Benfro
W04000416 00NS009 Caeriw Carew Sir Benfro
W04000419 00NS012 Clydau Clydau Sir Benfro
W04000420 00NS013 Cosheston Cosheston Sir Benfro
W04000421 00NS014 Crymych Crymych Sir Benfro
W04000422 00NS015 Cwm Gwaun Cwm Gwaun Sir Benfro
W04000423 00NS016 Dale Dale Sir Benfro
W04000424 00NS017 Dinas Dinas Cross Sir Benfro
W04000427 00NS020 Abergwaun ac Wdig Fishguard and Goodwick Sir Benfro
W04000430 00NS023 Cas-lai Hayscastle Sir Benfro
W04000431 00NS024 Herbrandston Herbrandston Sir Benfro
W04000433 00NS026 Jeffreyston Jeffreyston Sir Benfro
W04000436 00NS029 Llanbedr Efelffre Lampeter Velfrey Sir Benfro
W04000437 00NS030 Llandyfái Lamphey Sir Benfro
W04000438 00NS031 Treletert Letterston Sir Benfro
W04000439 00NS032 Llanddewi Efelffre Llanddewi Velfrey Sir Benfro
W04000440 00NS033 Llandysilio, Gorllewin Llandissilio West Sir Benfro
W04000442 00NS036 Llanstadwel Llanstadwell Sir Benfro
W04000443 00NS037 Llanhuadain Llawhaden Sir Benfro
W04000444 00NS038 Maenclochog Maenclochog Sir Benfro
W04000445 00NS039 Maenorbŷr Manorbier Sir Benfro
W04000446 00NS040 Manordeifi Manordeifi Sir Benfro
W04000447 00NS041 Marloes a Sain Ffraid Marloes and St. Brides Sir Benfro
W04000448 00NS042 Martletwy Martletwy Sir Benfro
W04000450 00NS044 Merlin's Bridge Merlin's Bridge Sir Benfro
W04000451 00NS045 Aberdaugleddau Milford Haven Sir Benfro
W04000452 00NS046 Mynachlog-ddu Mynachlog-Ddu Sir Benfro
W04000453 00NS047 Arberth Narberth Sir Benfro
W04000454 00NS048 Nyfer Nevern Sir Benfro
W04000455 00NS049 Y Mot New Moat Sir Benfro
W04000456 00NS050 Trefdraeth Newport Sir Benfro
W04000457 00NS051 Neyland Neyland Sir Benfro
W04000459 00NS053 Penfro Pembroke Sir Benfro
W04000460 00NS054 Doc Penfro Pembroke Dock Sir Benfro
W04000461 00NS055 Penalun Penally Sir Benfro
W04000462 00NS056 Pen-caer Pencaer Sir Benfro
W04000466 00NS060 Tyddewi a Chlos y Gadeirlan St. David's and the Cathedral Close Sir Benfro
W04000467 00NS061 Llandudoch St. Dogmaels Sir Benfro
W04000468 00NS062 St. Florence St. Florence Sir Benfro
W04000469 00NS063 Llanisan-yn-Rhos St. Ishmael's Sir Benfro
W04000470 00NS064 Llanfair Dinbych-y-pysgod St. Mary Out Liberty Sir Benfro
W04000471 00NS065 Saundersfoot Saundersfoot Sir Benfro
W04000474 00NS068 Solfach Solva Sir Benfro
W04000475 00NS069 Spittal Spittal Sir Benfro
W04000477 00NS071 Tredeml Templeton Sir Benfro
W04000478 00NS072 Dinbych y Pysgod Tenby Sir Benfro
W04000479 00NS073 The Havens The Havens Sir Benfro
W04000483 00NS077 Castell Gwalchmai Walwyn's Castle Sir Benfro
W04000484 00NS078 Cas-wis Wiston Sir Benfro
W04000485 00NS079 Cas-blaidd Wolfscastle Sir Benfro
W04000488 00NS083 Clunderwen Clynderwen Sir Benfro
W04000489 00NU001 Abergwili Abergwili Sir Gaerfyrddin
W04000490 00NU002 Abernant Abernant Sir Gaerfyrddin
W04000491 00NU003 Rhydaman Ammanford Sir Gaerfyrddin
W04000492 00NU004 Betws Betws Sir Gaerfyrddin
W04000493 00NU005 Bronwydd Bronwydd Sir Gaerfyrddin
W04000494 00NU006 Caerfyrddin Carmarthen Sir Gaerfyrddin
W04000495 00NU007 Pen-bre a Phorth Tywyn Pembrey and Burry Port Town Sir Gaerfyrddin
W04000496 00NU008 Cenarth Cenarth Sir Gaerfyrddin
W04000497 00NU009 Cilycwm Cilycwm Sir Gaerfyrddin
W04000498 00NU010 Cilymaenllwyd Cilymaenllwyd Sir Gaerfyrddin
W04000499 00NU012 Cwmaman Cwmamman Sir Gaerfyrddin
W04000500 00NU013 Cynwyl Elfed Cynwyl Elfed Sir Gaerfyrddin
W04000501 00NU014 Cynwyl Gaeo Cynwyl Gaeo Sir Gaerfyrddin
W04000502 00NU015 Eglwys Gymyn Eglwyscummin Sir Gaerfyrddin
W04000503 00NU016 Dyffryn Cennen Cyngor Bro Dyffryn Cennen Sir Gaerfyrddin
W04000504 00NU017 Gorslas Gorslas Sir Gaerfyrddin
W04000505 00NU018 Henllan Fallteg Henllanfallteg Sir Gaerfyrddin
W04000506 00NU019 Cydweli Kidwelly Sir Gaerfyrddin
W04000507 00NU020 Talacharn Laugharne Township Sir Gaerfyrddin
W04000508 00NU021 Llanarthne Llanarthney Sir Gaerfyrddin
W04000509 00NU022 Llanboidy Llanboidy Sir Gaerfyrddin
W04000510 00NU023 Llanddarog Llanddarog Sir Gaerfyrddin
W04000511 00NU024 Llanddeusant Llanddeusant Sir Gaerfyrddin
W04000512 00NU025 Llanddowror Llanddowror Sir Gaerfyrddin
W04000513 00NU026 Llandeilo Llandeilo Sir Gaerfyrddin
W04000514 00NU027 Llanymddyfri Llandovery Sir Gaerfyrddin
W04000515 00NU028 Llandybïe Llandybie Sir Gaerfyrddin
W04000516 00NU029 Llandyfaelog Llandyfaelog Sir Gaerfyrddin
W04000517 00NU030 Llanedi Llanedi Sir Gaerfyrddin
W04000518 00NU031 Llanegwad Llanegwad Sir Gaerfyrddin
W04000519 00NU032 Llanelli Llanelli Sir Gaerfyrddin
W04000520 00NU033 Llanelli Wledig Llanelli Rural Sir Gaerfyrddin
W04000521 00NU034 Llanfair-ar-y-bryn Llanfair-ar-y-bryn Sir Gaerfyrddin
W04000522 00NU035 Llanfihangel Aberbythych Llanfihangel Aberbythych Sir Gaerfyrddin
W04000523 00NU036 Llanfihangel-ar-Arth Llanfihangel-ar-Arth Sir Gaerfyrddin
W04000524 00NU037 Llanfihangel Rhos-y-corn Llanfihangel Rhos-y-Corn Sir Gaerfyrddin
W04000525 00NU038 Llanfynydd Llanfynydd Sir Gaerfyrddin
W04000526 00NU039 Llangadog Llangadog Sir Gaerfyrddin
W04000527 00NU040 Llangain Llangain Sir Gaerfyrddin
W04000528 00NU041 Llangathen Llangathen Sir Gaerfyrddin
W04000529 00NU042 Llangeler Llangeler Sir Gaerfyrddin
W04000530 00NU043 Llangennech Llangennech Sir Gaerfyrddin
W04000531 00NU044 Llangyndeyrn Llangunnor Sir Gaerfyrddin
W04000532 00NU045 Llangynin Llangyndeyrn Sir Gaerfyrddin
W04000533 00NU046 Llangynnwr Llangynin Sir Gaerfyrddin
W04000534 00NU047 Llangynog Llangynog Sir Gaerfyrddin
W04000535 00NU048 Llanllawddog Llanllawddog Sir Gaerfyrddin
W04000536 00NU049 Llanllwni Llanllwni Sir Gaerfyrddin
W04000537 00NU050 Llan-non, Sir Gaerfyrddin Llannon Sir Gaerfyrddin
W04000538 00NU051 Llanpumsaint Llanpumsaint Sir Gaerfyrddin
W04000539 00NU052 Llansadwrn Llansadwrn Sir Gaerfyrddin
W04000540 00NU053 Llansawel Llansawel Sir Gaerfyrddin
W04000541 00NU054 Llansteffan Llansteffan Sir Gaerfyrddin
W04000542 00NU055 Llanwinio Llanwinio Sir Gaerfyrddin
W04000543 00NU056 Llanwrda Llanwrda Sir Gaerfyrddin
W04000544 00NU057 Llanybydder Llanybydder Sir Gaerfyrddin
W04000545 00NU058 Llanycrwys Llanycrwys Sir Gaerfyrddin
W04000546 00NU059 Maenordeilo a Salem Manordeilo and Salem Sir Gaerfyrddin
W04000547 00NU060 Meidrim Meidrim Sir Gaerfyrddin
W04000548 00NU061 Myddfai Myddfai Sir Gaerfyrddin
W04000549 00NU062 Castell Newydd Emlyn Newcastle Emlyn Sir Gaerfyrddin
W04000550 00NU063 Llannewydd a Merthyr Newchurch and Merthyr Sir Gaerfyrddin
W04000551 00NU064 Pencarreg Pencarreg Sir Gaerfyrddin
W04000552 00NU065 Pendine Pendine Sir Gaerfyrddin
W04000553 00NU066 Pontyberem Pontyberem Sir Gaerfyrddin
W04000554 00NU067 Cwarter Bach Quarter Bach Sir Gaerfyrddin
W04000555 00NU068 Sanclêr St. Clears Sir Gaerfyrddin
W04000556 00NU069 Llanismel St. Ishmael Sir Gaerfyrddin
W04000557 00NU070 Talyllychau Talley Sir Gaerfyrddin
W04000558 00NU071 Tre-lech Trelech Sir Gaerfyrddin
W04000559 00NU072 Trimsaran Trimsaran Sir Gaerfyrddin
W04000560 00NU073 Hendy-gwyn Whitland Sir Gaerfyrddin
W04000561 00NX001 Birchgrove Birchgrove Abertawe
W04000570 00NX010 Tre-gŵyr Gowerton Abertawe
W04000572 00NX012 Llanilltud Gŵyr Ilston Abertawe
W04000573 00NX013 Cilâ Killay Abertawe
W04000575 00NX015 Llangynydd, Llanmadog a Cheriton Llangennith, Llanmadoc and Cheriton Abertawe
W04000578 00NX018 Llanrhidian Isaf Llanrhidian Lower Abertawe
W04000581 00NX021 Mawr Mawr Abertawe
W04000583 00NX023 Y Mwmbwls Mumbles Abertawe
W04000588 00NX028 Pen-Rhys Penrice Abertawe
W04000590 00NX030 Pontarddulais Pontardulais Abertawe
W04000591 00NX031 Port Einon Port Eynon Abertawe
W04000592 00NX032 Reynoldston Reynoldston Abertawe
W04000593 00NX033 Rhossili Rhossili Abertawe
W04000594 00NX034 St. Thomas St. Thomas Abertawe
W04000595 00NX035 Sgeti Sketty Abertawe
W04000597 00NX037 Uplands Uplands Abertawe
W04000599 00NZ001 Aberafan Aberavon Castell-nedd Port Talbot
W04000600 00NZ002 Baglan Baglan Castell-nedd Port Talbot
W04000601 00NZ003 Bae Baglan Baglan Bay Castell-nedd Port Talbot
W04000602 00NZ004 Blaen-gwrach Blaengwrach Castell-nedd Port Talbot
W04000603 00NZ005 Blaenhonddan Blaenhonddan Castell-nedd Port Talbot
W04000604 00NZ006 Llansawel Briton Ferry Castell-nedd Port Talbot
W04000605 00NZ007 Bryn Bryn Castell-nedd Port Talbot
W04000606 00NZ008 Cilybebyll Cilybebyll Castell-nedd Port Talbot
W04000607 00NZ009 Y Clun a Melin-cwrt Clyne and Melincourt Castell-nedd Port Talbot
W04000608 00NZ010 Coed-ffranc Coedffranc Castell-nedd Port Talbot
W04000609 00NZ011 Y Creunant Crynant Castell-nedd Port Talbot
W04000610 00NZ012 Cwmafan Cwmavon Castell-nedd Port Talbot
W04000611 00NZ013 Cwmllynfell Cwmllynfell Castell-nedd Port Talbot
W04000612 00NZ014 Dyffryn Clydach Dyffryn Clydach Castell-nedd Port Talbot
W04000613 00NZ015 Glyncorrwg Glyncorrwg Castell-nedd Port Talbot
W04000614 00NZ016 Glyn-nedd Glynneath Castell-nedd Port Talbot
W04000615 00NZ017 Gwaun-Cae-Gurwen Gwaun-Cae-Gurwen Castell-nedd Port Talbot
W04000616 00NZ018 Margam Margam Castell-nedd Port Talbot
W04000617 00NZ019 Morfa Margam Margam Moors Castell-nedd Port Talbot
W04000618 00NZ020 Castell-nedd Neath Castell-nedd Port Talbot
W04000619 00NZ021 Onllwyn Onllwyn Castell-nedd Port Talbot
W04000620 00NZ022 Pelenna Pelenna Castell-nedd Port Talbot
W04000621 00NZ023 Pontardawe Pontardawe Castell-nedd Port Talbot
W04000622 00NZ024 Port Talbot Port Talbot Castell-nedd Port Talbot
W04000623 00NZ025 Resolfen Resolven Castell-nedd Port Talbot
W04000624 00NZ026 Sandfield, Dwyrain Sandfields East Castell-nedd Port Talbot
W04000625 00NZ027 Sandfields, Gorllewin Sandfields West Castell-nedd Port Talbot
W04000626 00NZ028 Blaendulais Seven Sisters Castell-nedd Port Talbot
W04000627 00NZ029 Tai-bach Tai-bach Castell-nedd Port Talbot
W04000628 00NZ030 Tonna Tonna Castell-nedd Port Talbot
W04000629 00NZ031 Ystalyfera Ystalyfera Castell-nedd Port Talbot
W04000632 00PB003 Cefn Cribwr Cefn Cribwr Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000633 00PB004 Coety Uchaf Coity Higher Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000634 00PB005 Llangrallo Uchaf Coychurch Higher Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000636 00PB008 Cwm Garw Garw Valley Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000637 00PB009 Trelales Laleston Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000638 00PB010 Llangynwyd Isaf Llangynwyd Lower Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000639 00PB011 Llangynwyd Ganol Llangynwyd Middle Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000640 00PB012 Maesteg Maesteg Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000642 00PB014 Y Castellnewydd Newcastle Higher Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000643 00PB015 Cwm Ogwr Ogmore Valley Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000644 00PB016 Pen-coed Pencoed Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000645 00PB017 Porthcawl Porthcawl Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000646 00PB018 Llansanffraid ar Ogwr St. Bride's Minor Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000647 00PB019 Ynysawdre Ynysawdre Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000648 00PB020 Corneli Cornelly Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000649 00PB021 Y Pîl Pyle Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000650 00PD001 Y Barri Barry Bro Morgannwg
W04000651 00PD002 Tregolwyn Colwinston Bro Morgannwg
W04000652 00PD003 Y Bont-faen a Llanfleiddan Cowbridge with Llanblethian Bro Morgannwg
W04000653 00PD004 Dinas Powys Dinas Powys Bro Morgannwg
W04000654 00PD005 Ewenni Ewenny Bro Morgannwg
W04000655 00PD006 Llancarfan Llancarfan Bro Morgannwg
W04000657 00PD008 Llandŵ Llandow Bro Morgannwg
W04000658 00PD009 Llanfair Llanfair Bro Morgannwg
W04000659 00PD010 Llan-gan Llangan Bro Morgannwg
W04000665 00PD016 Pen-llin Penllyn Bro Morgannwg
W04000666 00PD017 Llanbedr-y-fro Peterston-super-Ely Bro Morgannwg
W04000667 00PD018 Y Rhws Rhoose Bro Morgannwg
W04000668 00PD019 Sain Tathan St. Athan Bro Morgannwg
W04000669 00PD020 Saint-y-brid St. Bride's Major Bro Morgannwg
W04000670 00PD021 Sain Dunwyd St. Donats Bro Morgannwg
W04000671 00PD022 Sain Siorys St. Georges-super-Ely Bro Morgannwg
W04000672 00PD023 Sain Nicolas a Thresimwn St. Nicholas and Bonvilston Bro Morgannwg
W04000675 00PD026 Gwenfô Wenvoe Bro Morgannwg
W04000676 00PD027 Y Wig Wick Bro Morgannwg
W04000677 00PF001 Aberaman Aberaman Rhondda Cynon Taf
W04000678 00PF002 Abercynon Abercynon Rhondda Cynon Taf
W04000679 00PF003 Aberdâr Aberdare Rhondda Cynon Taf
W04000680 00PF004 Cwmbach Cwmbach Rhondda Cynon Taf
W04000681 00PF005 Cwm Clydach Cwm Clydach Rhondda Cynon Taf
W04000682 00PF006 Y Cymer Cymmer Rhondda Cynon Taf
W04000683 00PF007 Glyn Rhedynog Ferndale Rhondda Cynon Taf
W04000684 00PF008 Gilfach Goch Gilfach Goch Rhondda Cynon Taf
W04000685 00PF009 Hirwaun Hirwaun Rhondda Cynon Taf
W04000689 00PF013 Llanilltud Faerdref Llantwit Fardre Rhondda Cynon Taf
W04000690 00PF014 Llwydcoed Llwydcoed Rhondda Cynon Taf
W04000691 00PF015 Llwyn-y-pia Llwyn-y-pia Rhondda Cynon Taf
W04000692 00PF016 Maerdy Maerdy Rhondda Cynon Taf
W04000693 00PF017 Aberpennar Mountain Ash Rhondda Cynon Taf
W04000694 00PF018 Penrhiwceiber Penrhiwceiber Rhondda Cynon Taf
W04000695 00PF019 Pentre Pentre Rhondda Cynon Taf
W04000696 00PF020 Pen-y-graig Pen-y-graig Rhondda Cynon Taf
W04000697 00PF021 Pen-y-waun Pen-y-waun Rhondda Cynon Taf
W04000699 00PF023 Pontypridd Pontypridd Rhondda Cynon Taf
W04000700 00PF024 Y Porth Porth Rhondda Cynon Taf
W04000701 00PF025 Y Rhigos Rhigos Rhondda Cynon Taf
W04000702 00PF026 Ffynnon Taf Taffs Well Rhondda Cynon Taf
W04000703 00PF027 Tonypandy Tonypandy Rhondda Cynon Taf
W04000704 00PF028 Tonyrefail Tonyrefail Rhondda Cynon Taf
W04000705 00PF029 Trehafod Trehafod Rhondda Cynon Taf
W04000706 00PF030 Treherbert Treherbert Rhondda Cynon Taf
W04000707 00PF031 Trealaw Trealaw Rhondda Cynon Taf
W04000708 00PF032 Treorci Treorchy Rhondda Cynon Taf
W04000709 00PF033 Pendyrys Tylorstown Rhondda Cynon Taf
W04000710 00PF034 Ynys-hir Ynyshir Rhondda Cynon Taf
W04000711 00PF035 Ynysybŵl a Choed-y-cwm Ynysybwl and Coed-y-cwm Rhondda Cynon Taf
W04000712 00PF036 Yr Ystrad Ystrad Rhondda Cynon Taf
W04000713 00PH001 Bedlinog Bedlinog Merthyr Tudful
W04000714 00PH002 Cyfarthfa Cyfarthfa Merthyr Tudful
W04000715 00PH003 Dowlais Dowlais Merthyr Tudful
W04000716 00PH004 Y Gurnos Gurnos Merthyr Tudful
W04000717 00PH005 Ynysowen Merthyr Vale Merthyr Tudful
W04000718 00PH006 Pant Pant Merthyr Tudful
W04000719 00PH007 Y Parc Park Merthyr Tudful
W04000720 00PH008 Penydarren Penydarren Merthyr Tudful
W04000721 00PH009 Tref Merthyr Tudful Town Merthyr Tudful
W04000722 00PH010 Treharris Treharris Merthyr Tudful
W04000723 00PH011 Troed-y-rhiw Troed-y-rhiw Merthyr Tudful
W04000725 00PK001 Aber-carn Aber-carn Caerffili
W04000726 00PK002 Cwm Aber Aber Valley Caerffili
W04000727 00PK003 Argoed Argoed Caerffili
W04000728 00PK004 Bargoed Bargoed Caerffili
W04000729 00PK005 Bedwas, Tretomos a Machen Bedwas, Trethomas and Machen Caerffili
W04000730 00PK006 Coed-Duon Blackwood Caerffili
W04000733 00PK009 Crosskeys Crosskeys Caerffili
W04000735 00PK011 Cwm Darran Darran Valley Caerffili
W04000736 00PK012 Gelligaer Gelligaer Caerffili
W04000739 00PK015 Nelson Nelson Caerffili
W04000740 00PK016 Trecelyn Newbridge Caerffili
W04000741 00PK017 Tredegar Newydd New Tredegar Caerffili
W04000746 00PK022 Rhymni Rhymney Caerffili
W04000748 00PK024 Rhydri Rudry Caerffili
W04000750 00PK026 Ynys-ddu Ynysddu Caerffili
W04000756 00PL006 Llanhiledd Llanhilleth Blaenau Gwent
W04000758 00PL008 Tredegar Tredegar Blaenau Gwent
W04000759 00PM001 Abersychan Abersychan Torfaen
W04000760 00PM002 Blaenafon Blaenavon Torfaen
W04000761 00PM003 Croesyceiliog Croesyceiliog Torfaen
W04000762 00PM004 Cwmbrân Ganol Cwmbran Central Torfaen
W04000763 00PM005 Fairwater Fairwater Torfaen
W04000764 00PM006 Henllys Henllys Torfaen
W04000765 00PM007 Llantarnam Llantarnam Torfaen
W04000766 00PM008 Llanyrafon Llanyrafon Torfaen
W04000767 00PM009 New Inn New Inn Torfaen
W04000768 00PM010 Pant-teg Panteg Torfaen
W04000769 00PM011 Pen Transh Pen Tranch Torfaen
W04000770 00PM012 Pont-hir Ponthir Torfaen
W04000771 00PM013 Pontnewydd Pontnewydd Torfaen
W04000772 00PM014 Llanfihangel Pont-y-moel Pontymoile Torfaen
W04000773 00PM015 Trefddyn Trevethin Torfaen
W04000774 00PM016 Cwmbrân Uchaf Upper Cwmbran Torfaen
W04000775 00PP001 Y Fenni Abergavenny Sir Fynwy
W04000776 00PP002 Caer-went Caerwent Sir Fynwy
W04000777 00PP003 Caldicot Caldicot Sir Fynwy
W04000778 00PP004 Cas-gwent Chepstow Sir Fynwy
W04000779 00PP005 Crucornau Fawr Crucorney Sir Fynwy
W04000780 00PP006 Devauden Devauden Sir Fynwy
W04000781 00PP007 Goetre Fawr Goetre Fawr Sir Fynwy
W04000782 00PP008 Y Grysmwnt Grosmont Sir Fynwy
W04000783 00PP009 Gwehelog Fawr Gwehelog Fawr Sir Fynwy
W04000784 00PP010 Llanarth Llanarth Sir Fynwy
W04000785 00PP011 Llanbadog Fawr Llanbadoc Sir Fynwy
W04000786 00PP012 Llanelli Llanelly Sir Fynwy
W04000787 00PP013 Llan-ffwyst Fawr Llanfoist Fawr Sir Fynwy
W04000788 00PP014 Llangatwg Feibion Afel Llangattock-Vibon-Avel Sir Fynwy
W04000789 00PP015 Llan-gwm Llangwm Sir Fynwy
W04000790 00PP016 Llangybi Llangybi Sir Fynwy
W04000791 00PP017 Llanhenwg Llanhennock Sir Fynwy
W04000792 00PP018 Llanofer Llanover Sir Fynwy
W04000793 00PP019 Llandeilo Gresynni Llantilio Crossenny Sir Fynwy
W04000794 00PP020 Llandeilo Bertholau Llantilio Pertholey Sir Fynwy
W04000795 00PP021 Llantrisant Fawr Llantrisant Fawr Sir Fynwy
W04000796 00PP022 Magwyr gyda Gwndy Magor with Undy Sir Fynwy
W04000797 00PP023 Matharn Mathern Sir Fynwy
W04000798 00PP024 Llanfihangel Troddi Mitchel Troy Sir Fynwy
W04000799 00PP025 Trefynwy Monmouth Sir Fynwy
W04000800 00PP026 Porth Sgiwed Portskewett Sir Fynwy
W04000801 00PP027 Rhaglan Raglan Sir Fynwy
W04000802 00PP028 Rogiet Rogiet Sir Fynwy
W04000803 00PP029 St. Arvans St. Arvans Sir Fynwy
W04000804 00PP030 Drenewydd Gelli-farch Shirenewton Sir Fynwy
W04000805 00PP031 Tyndyrn Tintern Sir Fynwy
W04000806 00PP032 Tryleg Unedig Trellech United Sir Fynwy
W04000807 00PP033 Brynbuga Usk Sir Fynwy
W04000808 00PR001 Allt-yr-ynn Allt-yr-yn Casnewydd (sir)
W04000809 00PR002 Alway Alway Casnewydd (sir)
W04000810 00PR003 Beechwood Beechwood Casnewydd (sir)
W04000811 00PR004 Betws, Casnewydd Bettws Casnewydd (sir)
W04000812 00PR005 Trefesgob Bishton Casnewydd (sir)
W04000813 00PR006 Caerllion Caerleon Casnewydd (sir)
W04000814 00PR007 Coedcernyw Coedkernew Casnewydd (sir)
W04000815 00PR008 Y Gaer, Casnewydd Gaer Casnewydd (sir)
W04000816 00PR009 Goldcliff Goldcliff Casnewydd (sir)
W04000817 00PR010 Graig, Casnewydd Graig Casnewydd (sir)
W04000818 00PR011 Langstone, Casnewydd Langstone Casnewydd (sir)
W04000819 00PR012 Llyswyrny Liswerry Casnewydd (sir)
W04000820 00PR013 Llanfaches Llanvaches Casnewydd (sir)
W04000821 00PR014 Llan-wern Llanwern Casnewydd (sir)
W04000822 00PR015 Malpas, Casnewydd Malpas Casnewydd (sir)
W04000823 00PR016 Maerun Marshfield Casnewydd (sir)
W04000824 00PR017 Llanfihangel-y-fedw Michaelstone-y-Fedw Casnewydd (sir)
W04000825 00PR018 Trefonnen Nash Casnewydd (sir)
W04000826 00PR019 Pen-hŵ Penhow Casnewydd (sir)
W04000827 00PR020 Pillgwenlli Pillgwenlly Casnewydd (sir)
W04000828 00PR021 Redwick Redwick Casnewydd (sir)
W04000829 00PR022 Ringland Ringland Casnewydd (sir)
W04000830 00PR023 Tŷ-du Rogerstone Casnewydd (sir)
W04000831 00PR024 Sain Silian St. Julians Casnewydd (sir)
W04000832 00PR025 Shaftesbury, Casnewydd Shaftesbury Casnewydd (sir)
W04000833 00PR026 Stow Hill Stow Hill Casnewydd (sir)
W04000834 00PR027 Parc Tredegar Tredegar Park Casnewydd (sir)
W04000835 00PR028 Victoria, Casnewydd Victoria Casnewydd (sir)
W04000836 00PR029 Gwynllŵg, Casnewydd Wentlooge Casnewydd (sir)
W04000837 00PT001 Adamsdown Adamsdown Caerdydd
W04000838 00PT002 Tre-biwt Butetown Caerdydd
W04000839 00PT003 Caerau Caerau Caerdydd
W04000840 00PT004 Treganna Canton Caerdydd
W04000841 00PT005 Castell, Y Castle Caerdydd
W04000842 00PT006 Cathays Cathays Caerdydd
W04000843 00PT007 Cyncoed Cyncoed Caerdydd
W04000844 00PT008 Trelái Ely Caerdydd
W04000845 00PT009 Tyllgoed Fairwater Caerdydd
W04000846 00PT010 Gabalfa Gabalfa Caerdydd
W04000847 00PT011 Grangetown Grangetown Caerdydd
W04000848 00PT012 Mynydd Bychan Heath Caerdydd
W04000849 00PT013 Llys-faen Lisvane Caerdydd
W04000850 00PT014 Llandaf Llandaff Caerdydd
W04000851 00PT015 Ystum Taf Llandaff North Caerdydd
W04000852 00PT016 Llanisien Llanishen Caerdydd
W04000853 00PT017 Llanrhymni Llanrumney Caerdydd
W04000854 00PT018 Pentwyn Pentwyn Caerdydd
W04000855 00PT019 Pen-tyrch Pentyrch Caerdydd
W04000856 00PT020 Y Rhath Roath Caerdydd
W04000857 00PT021 Radur a Threforgan Radyr and Morganstown Caerdydd
W04000858 00PT022 Rhiwbeina Rhiwbina Caerdydd
W04000859 00PT023 Glan'rafon Riverside Caerdydd
W04000860 00PT024 Pen-y-lan Penylan Caerdydd
W04000862 00PT026 Sain Ffagan St. Fagans Caerdydd
W04000863 00PT028 Y Sblot Splott Caerdydd
W04000864 00PT029 Tongwynlais Tongwynlais Caerdydd
W04000866 00PT031 Yr Eglwys Newydd Whitchurch Caerdydd
W04000868 00PT033 Pontprennau Pontprennau Caerdydd
W04000869 00NA008 Cwm Cadnant Cwm Cadnant Ynys Môn
W04000870 00NA010 Caergybi Holyhead Ynys Môn
W04000871 00NA020 Llanfair Mathafarn Eithaf Llanfair-Mathafarn-Eithaf Ynys Môn
W04000872 00NA032 Penmynydd a Star Penmynydd Ynys Môn
W04000873 00NA033 Pentraeth Pentraeth Ynys Môn
W04000874 00NA037 Trearddur Trearddur Ynys Môn
W04000875 00PF010 Llanharan Llanharan Rhondda Cynon Taf
W04000876 00PF011 Llanhari Llanharry Rhondda Cynon Taf
W04000877 00PF012 Llantrisant Llantrisant Rhondda Cynon Taf
W04000878 00PF022 Pont-y-clun Pont-y-clun Rhondda Cynon Taf
W04000879 00NN066 Llangynidr Llangynidr Powys
W04000880 00NN098 Tal-y-bont ar Wysg Talybont-on-Usk Powys
W04000881 00PH012 Y Faenor Vaynor Merthyr Tudful
W04000882 00PB001 Bracla Brackla Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000883 00PB002 Pen-y-Bont ar Ogwr Bridgend Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000884 00PB006 Llangrallo Isaf Coychurch Lower Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000885 00PB013 Merthyr Mawr Merthyr Mawr Pen-y-Bont ar Ogwr
W04000886 00PT025 Tredelerch Rumney Caerdydd
W04000887 00PT030 Trowbridge Trowbridge Caerdydd
W04000888 00PT032 Hen Laneirwg Old St. Mellons Caerdydd
W04000889 00NL001 Abenbury Abenbury Wrecsam
W04000890 00NL002 Gwaunyterfyn Acton Wrecsam
W04000891 00NL005 Brychdyn Broughton Wrecsam
W04000892 00NL006 Brymbo Brymbo Wrecsam
W04000893 00NL007 Parc Caia Caia Park Wrecsam
W04000894 00NL011 Coedpoeth Coedpoeth Wrecsam
W04000895 00NL015 Gresffordd Gresford Wrecsam
W04000896 00NL016 Gwersyllt Gwersyllt Wrecsam
W04000897 00NL018 Holt Holt Wrecsam
W04000898 00NL019 Is-y-coed Isycoed Wrecsam
W04000899 00NL023 Marchwiail Marchwiel Wrecsam
W04000900 00NL024 Y Mwynglawdd Minera Wrecsam
W04000901 00NL032 Sesswick Sesswick Wrecsam
W04000902 00NE010 Conwy Conwy Conwy
W04000903 00NE018 Llandudno Llandudno Conwy
W04000904 00PK007 Caerffili Caerphilly Caerffili
W04000905 00PK008 Cefn Fforest Cefn Fforest Caerffili
W04000906 00PK010 Crymlyn Crumlin Caerffili
W04000907 00PK013 Llanbradach a Pwllypant Llanbradach and Pwllypant Caerffili
W04000908 00PK014 Maesycwmer Maesycwmmer Caerffili
W04000909 00PK018 Pengam Pengam Caerffili
W04000910 00PK019 Pen-maen Penmaen Caerffili
W04000911 00PK020 Penyrheol, Trecenydd ac Ene'rglyn Penyrheol, Trecenydd and Energlyn Caerffili
W04000912 00PK021 Pontllan-fraith Pontllanfraith Caerffili
W04000913 00PK027 Rhisga, Dwyrain Risca East Caerffili
W04000914 00PK028 Rhisga, Gorllewin Risca West Caerffili
W04000915 00PK025 Y Fan Van Caerffili
W04000916 00PD007 Llandochau Llandough Bro Morgannwg
W04000917 00PD011 Llan-faes Llan-maes Bro Morgannwg
W04000918 00PD012 Llanilltud Fawr Llantwit Major Bro Morgannwg
W04000919 00PD013 Llanfihangel-y-pwll Michaelston Bro Morgannwg
W04000920 00PD014 Penarth Penarth Bro Morgannwg
W04000921 00PD015 Pendeulwyn Pendoylan Bro Morgannwg
W04000922 00PD024 Sili Sully Bro Morgannwg
W04000923 00PD025 Llanddunwyd Welsh St. Donats Bro Morgannwg
W04000924 00PL001 Abertyleri Abertillery Blaenau Gwent
W04000925 00PL009 Badminton Badminton Blaenau Gwent
W04000926 00PL010 Cendl Beaufort Blaenau Gwent
W04000927 00PL003 Bryn-mawr Brynmawr Blaenau Gwent
W04000928 00PL004 Cwm, Blaenau Gwent Cwm Blaenau Gwent
W04000929 00PL011 Gogledd Glynebwy Ebbw Vale North Blaenau Gwent
W04000930 00PL012 De Glynebwy Ebbw Vale South Blaenau Gwent
W04000931 00PL007 Nantyglo a Blaenau Nantyglo and Blaina Blaenau Gwent
W04000932 00PL013 Rasa Rassau Blaenau Gwent
W04000933 00NS002 Amroth Amroth Sir Benfro
W04000934 00NS003 Angle Angle Sir Benfro
W04000935 00NS006 Burton Burton Sir Benfro
W04000936 00NS008 Camros Camrose Sir Benfro
W04000937 00NS011 Cilgerran Cilgerran Sir Benfro
W04000938 00NS018 East Williamston East Williamston Sir Benfro
W04000939 00NS019 Eglwyswrw Eglwyswrw Sir Benfro
W04000940 00NS021 Freystrop Freystrop Sir Benfro
W04000941 00NS022 Hwlffordd Haverfordwest Sir Benfro
W04000942 00NS082 Hook Hook Sir Benfro
W04000943 00NS025 Hundleton Hundleton Sir Benfro
W04000944 00NS027 Johnston Johnston Sir Benfro
W04000945 00NS028 Cilgeti a Begeli Kilgetty/Begelly Sir Benfro
W04000946 00NS081 Llangwm Llangwm Sir Benfro
W04000947 00NS035 Llanrhian Llanrhian Sir Benfro
W04000948 00NS043 Mathri Mathry Sir Benfro
W04000949 00NS052 Nolton a'r Garn Nolton and Roch Sir Benfro
W04000950 00NS057 Cas-mael Puncheston Sir Benfro
W04000951 00NS058 Rhosfarced Rosemarket Sir Benfro
W04000952 00NS059 Rudbaxton Rudbaxton Sir Benfro
W04000953 00NS084 Scleddau Scleddau Sir Benfro
W04000954 00NS085 Castellmartin a Stackpole Stackpole and Castlemartin Sir Benfro
W04000955 00NS074 Tiers Cross Tiers Cross Sir Benfro
W04000956 00NS086 Uzmaston, Boulston a Slebets Uzmaston, Boulston and Slebech Sir Benfro
W04000957 00NX002 Llandeilo Ferwallt Bishopston Abertawe
W04000958 00NX003 Bôn-y-maen Bonymaen Abertawe
W04000959 00NX004 Y Castell Castle Abertawe
W04000960 00NX005 Clydach Clydach Abertawe
W04000961 00NX006 Y Cocyd Cockett Abertawe
W04000962 00NX007 Cwmbwrla Cwmbwrla Abertawe
W04000963 00NX008 Dynfant Dunvant Abertawe
W04000964 00NX009 Gorseinon Gorseinon Abertawe
W04000965 00NX011 Pengelli a Waungron Grovesend and Waungron Abertawe
W04000966 00NX014 Glandŵr Landore Abertawe
W04000967 00NX016 Llangyfelach Llangyfelach Abertawe
W04000968 00NX017 Llanrhidian Uchaf Llanrhidian Higher Abertawe
W04000969 00NX019 Llansamlet Llansamlet Abertawe
W04000970 00NX020 Llwchwr Llwchwr Abertawe
W04000971 00NX022 Treforys Morriston Abertawe
W04000972 00NX024 Mynydd-bach Mynyddbach Abertawe
W04000973 00NX025 Penderi Penderry Abertawe
W04000974 00NX026 Penllergaer Penllergaer Abertawe
W04000975 00NX027 Pennard Pennard Abertawe
W04000976 00NX029 Pont-lliw Pontlliw and Tircoed Abertawe
W04000977 00NX039 Three Crosses Three Crosses Abertawe
W04000978 00NX036 Townhill Townhill Abertawe
W04000979 00NX038 Cilâ Uchaf Upper Killay Abertawe

Codau/Cymunedau na sy'n bodoli bellach[golygu | golygu cod]

Sylwer fod nifer o'r enwau hyn yn bodoli yn y rhestr uchod. Pan fo ffin cymuned yn newid, mae'n cael ei ddifinio fel cymuned newydd gyda chod newydd, er mae'n bosib iddo "cadw" enw'r gymnuned o'i flaen.

Sortable table
Cod Cymuned (2011) - COM11CD Cod Cymuned (2001) - COM11CDO Enw yn Gymraeg Enw yn Saesneg Awdurdod Unedol
W04000562 00NX002 Llandeilo Ferwallt Bishopston Abertawe
W04000563 00NX003 Bôn-y-maen Bonymaen Abertawe
W04000564 00NX004 Y Castell, Abertawe Castle Abertawe
W04000565 00NX005 Clydach Clydach Abertawe
W04000566 00NX006 Y Cocyd Cockett Abertawe
W04000567 00NX007 Cwmbwrla Cwmbwrla Abertawe
W04000568 00NX008 Dynfant Dunvant Abertawe
W04000569 00NX009 Gorseinon Gorseinon Abertawe
W04000571 00NX011 Pengelli a Waungron Grovesend and Waungron Abertawe
W04000574 00NX014 Glandŵr Landore Abertawe
W04000576 00NX016 Llangyfelach Llangyfelach Abertawe
W04000577 00NX017 Llanrhidian Uchaf Llanrhidian Higher Abertawe
W04000579 00NX019 Llansamlet Llansamlet Abertawe
W04000580 00NX020 Llwchwr Llwchwr Abertawe
W04000582 00NX022 Treforys Morriston Abertawe
W04000584 00NX024 Mynydd-bach Mynyddbach Abertawe
W04000585 00NX025 Penderi Penderry Abertawe
W04000586 00NX026 Penllergaer Penllergaer Abertawe
W04000587 00NX027 Pennard Pennard Abertawe
W04000589 00NX029 Pont-lliw Pontlliw and Tircoed Abertawe
W04000596 00NX036 Townhill Townhill Abertawe
W04000598 00NX038 Cilâ Uchaf Upper Killay Abertawe

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]