Wicipedia:Y Caffi

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Coffi

Croeso i'r Caffi - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia, yn Gymraeg neu Saesneg. Mae llefydd defnyddiol yn cynnwys: y Ddesg Gyfeirio, y Ddesg Gymorth, y Tudalen Cymorth iaith a'r negesfwrdd gweinyddiaeth. Ceir rhestr o drafodaethau ar dudalennau sgwrs sy'n disgwyl ymateb yma: Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.Arddull fodern i enwau'r canrifoedd[golygu cod y dudalen]

Cychwynwyd trafodaeth Sgwrs Wicipedia:Arddull#Canrifoedd gan Defnyddiwr:Emyr Ceredig Evans am ein dull ar Wici o enwi'r canrifoedd ee mae'n awgrymu newid 'yr ail Ganrif ar bymtheg' i 'canrif un deg saith', 'Canrif 17' a C17 ayb. Ymunwch a'r drafodaeth! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:43, 14 Ebrill 2016 (UTC)

Rhoi'r gorau ar en - dim digon ohonom[golygu cod y dudalen]

Dw i am ganolbwyntio'm llwyr ar Wicipedia Cymraeg a ieithoedd lleiafrifol eraill o hyn ymalaen. Gweler fy sylwadau ar enwici - a dewch nôl i fama! Nid fod hyn o ddiddordeb i neb, chwaith! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:56, 24 Ebrill 2016 (UTC)

Da was, da a ffyddlon AlwynapHuw (sgwrs) 07:48, 25 Ebrill 2016 (UTC)

Cymorth[golygu cod y dudalen]

Help ! Mae'n oesoedd ers imi wneud rhywbeth sylweddol yma. Mae dosbarth tiwtorial imi wedi paratoi defynydd ar gyfer "Ribosom". Sut mae gosod defnydd heb ei orffen ar Wicipedia - cyn ei fireinio a'i rhyddhau ? Mae gen i atgof am y pwll tywod - ond dim atgof am sut i'w ddefnyddio. Defnyddiwr:Deri Tomos

@Deri Tomos: - Smai Deri? Pastia fo yn dy barth di dy hun e.e. Defnyddiwr:Deri Tomos/pwll tywod neu urhyw dudalennau'n cychwyn gyda dy barthenw di ee Defnyddiwr:Deri Tomos/Ribosom. Gad neges ar fy nhudalen Sgwrs Defnyddiwr:Llywelyn2000, os wyt angen rhagor o gymorth. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:34, 25 Ebrill 2016 (UTC)
Oes modd defnyddio cyfeiriadau doi?

Sialens Hanes Celf Europeana[golygu cod y dudalen]

Shane Williams - un o'r 10 llun sy'n cynrychioli Cymru.

@Ham II, Jason.nlw: Da ni drwyddo yn y Sialens Gelf gynaf erioed i'w chynnal gan Europeana - sialens sy'n hyrwyddo ein defnydd o Wicidata. A da ni yno - fel Cymru - nid fel rhan o ryw wlad arall! Dyma'r wefan. Gallwch sgwennu am un o'r gweithiau celf o Gymru (plis!) neu un o'r gwledydd eraill. Wedi i chi wneud cofrestrwch ar Wicidata a rhoi Draig Goch wrth eich henw! Braf ei gweld yn cyhwfan ar faes y gad, unwaith eto! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:20, 28 Ebrill 2016 (UTC)

Newydd weld fod na lawer o erthyglau Catalwneg wedi'u sgwennu am y lluniau o Gymru. Ychwanegais 2 Gymraeg y bore ma: Blodau mewn fâs a Shane Williams (paentiad) - 3 allan o ddeg! mae na lawer hefyd o wledydd eraill. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:38, 15 Mai 2016 (UTC)

@John Jones, Ham II: - Dim ond 4 erthygl sydd heb ei creu, os oes gan rywun yr awydd! Mae pob un wedi eu creu ar en (!) Llywelyn2000 (sgwrs) 15:12, 26 Mai 2016 (UTC)

Gogwydd o ran rhyw[golygu cod y dudalen]

Yn ddiweddar fe euthom ati i ychwanegu Categori:Merched yn ôl canrif ar erthyglau priodol. Dw i newydd gyfri fod gynnym ar Wicipedia 2,419 o erthyglau ar ferched. Mae na 7488 o erthyglau yn y Categori:Pobl yn ôl canrif, sy'n golygu fod 5,069 yn ddynion. Felly, 32.3% o'n bywgraffiadau ni am ferched a 67.7% yn ddynion. Rhad arnom! A gadewch i ni wella'r anhegwch hwn! Ond mae'r ganran o erthyglau am ferched ar Wikipedia Saesneg tipyn is: nid 32.3% ond 15.5%!!! Er mwyn dod a'r clorian yn hafal, mae angen 1325 ar ferched.

Mae hyn yn gyfystyr a 112 o erthyglau newydd y mis; 28 yr wythnos. 7 neu wyth y ddydd, sy'n gwbwl bosib! Unrhyw syniadau? Llywelyn2000 (sgwrs) 13:26, 3 Mai 2016 (UTC)

Rhestrau o ferched cymwys:
  1. Y Bywgraffiadur Cymreig - tabl ar waelod yr erthygl. Yr enwau sydd mewn italig.
  2. Rhestr Cymry - Yr enwau sydd mewn italig.
  3. Wicipedia:Merched a anwyd yng Nghymru
  4. Rhestr o erthyglau am ferched ar y Wicipedia Saesneg a chategori ar en.
  5. Wicipedia:Deffro'r Ddraig/Erthyglau hanfodol - sy'n cynnwys nifer o ferched sydd angen erthygl arnyn nhw.
Wicibrosiect? Llywelyn2000 (sgwrs) 17:28, 3 Mai 2016 (UTC)
Yn ôl wmflabs fodd bynnag mae na 1432 o ferched a 7034. Dw i'n meddwl mai'r ffigurau o bobl ar Wicidata yw rhain, nid erthyglau ar WP. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:26, 23 Mehefin 2016 (UTC)
Newydd ychwanegu Ann Cotton. Gobeithio fod hyn o help! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 15:44, 23 Mehefin 2016 (UTC)

Wikidata Placeholders[golygu cod y dudalen]

Helo pawb. Mae 4 Wici bychan wedi dechrau defnyddio Wikidata i dangos gwybodaeth am pwnc os nad oes erthygl yn bodoli. Mae hwn yn help mawr trwy cynnig rywfaint o gwybodaeth heb yr angen am erthygl ond hefyd bydd hwn yn anog pobol i creu'r erthygl. Hoffwn i cael eich barn am hwn, fel rywbeth gallwn ni ychwanegi i'r Wici Cymraeg. Am engreifftiau a rhagor o gwybodaeth cliciwch yma Diolch Jason.nlw (sgwrs) 08:21, 12 Mai 2016 (UTC)

Jason, diolch am rannu. Mae'r cysyniad yn addawol iawn o ran dangos gwybodaeth heb erthygl ac i annog pobl i greu erthygl. Ond mae'r enghraifft yn yr iaith Odia yn cynnwys darnau o Saesneg. Ai dyna fyddai'r drefn ar Wicipedia Cymraeg? Gallai hi achosi dryswch os fydd darnau o Saesneg oddi wrth Wikidata. Jyst gofyn. Dw i'n gwybod taw enghraifft yn unig oedd hi. Heblaw am y cwestiwn yma byddaf i o blaid 'hadau syniadau' dw i'n meddwl. --Oergell (sgwrs) 10:51, 13 Mai 2016 (UTC)
@AlwynapHuw, Anatiomaros, Llywelyn2000: Newydd weld ar @WiciCymru mai o Wicidata mae'r wybodaeth yn dod, ond mae deall hwnnw fel ceisio dianc allan o labrinth! Cytuno a chi eich dau, da ni ddim eisau mwy o Saesneg ar Wici. Mae cadw ein hunaniaeth a'n hannibyniaeth yn hanfodol. Dwn i ddim os ydych chi'n sylweddoli hyn, ond gallem greu unrhyw reolau da ni isio yma ar y wici cy. Dydan ni ddim yn ddibynol ar y gweddill ieithoedd nac ar Wicimedia mewn unrhyw fodd nac yn ddarostyngedig i'w rheolau nhw - cyn belled a'n bod ni fel cymuned wedi trafod a chreu rheolau amgenach. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 19:17, 13 Mai 2016 (UTC)
O'r olwg gyntaf, dwi ddim wedi fy argyhoeddi am y syniad yma, o edrych ar yr enghreifftiau. Mae Wikidata am ddod yn hynod ddefnyddiol a phwerus, er mwyn osgoi dyblygu data cyffredin ar draws wikis; manylion bywgraffiadol, rhestrau o weithiau creadigol ac ati a fe ddylai fod yn bosib cyflwyno hyn yn rhaglennol gyda gwyneb Cymraeg. Ond o greu 'ffug-erthygl' dwi ddim yn siwr sut mae hyn yn annog creu erthygl go iawn, yn fwy na gweld 'bwlch'. Does gen i ddim ystadegau ond dwi'n amau fod rhan fwyaf o bobl yn cyrraedd Wicipedia drwy chwiliad Google yn hytrach na dod yma a chwilio yn y blwch uwchben. A dwi'n cymryd na fydd y ffug-erthyglau yn ymddangos i beiriannau chwilio (fe fyddai hynny'n syniad gwael iawn). Yn hytrach na gwneud hyn, pam ddim defnyddio Wikidata a bot i greu miloedd o erthyglau egin? Dwi ddim yn meddwl bod hynny'n syniad da gyda llaw, ond y cwestiwn i fi yw - beth fyddai'n annog pobl i gyfrannu gwybodaeth ddefnyddiol? --Dafyddt (sgwrs) 19:44, 13 Mai 2016 (UTC)
Dafydd: ar y fflei mae rhain yn cael eu creu - ar amrantiad - pan mae darllenwr yn chwilio am air heb erthygl Gymraeg. Mae fyny iddo fo/hi wedyn ydy o/hi am optio am ddenyddio'r stwff ar WiciData a gynigir, neu beidio. Dydy o ddim yn golygu miloedd o egin pitw, diolch byth! Wicidata - rhaid cael trafodaeth am hyn eto. Pwerus - ydy, ac mae'n HANFODOL ein bod yn cadw'r hawl i'w dderbyn neu ei wrthod, fel mae John yn ei awgrymu, dwi'n meddwl e.e. os da ni'n dod a baneri gwledydd ar enwau pobl - yna pa faner? Jac yr undeb / Brit ydy'r Cymro Tom Pryce ar Wikipedia English, a nifer o Gymru eraill. Ond dw i ddim yn meddwl fod derbyn hwn yn gam at hynny, cyn belled a'n bod yn medru ei ddiffodd hefyd! Mi fydd na Saesneg yn dod fewn, a hynny gan nad ydym wedi cyfieithu popeth ar Wicidata. Opsiwn arall fyddai gofyn iddyn nhw droi'r Almaeneg fel default i ni! Pam lai? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:43, 14 Mai 2016 (UTC)
Pe baech yn teipio cactws (neu beth bynnag yw hynny yn nap-wiki; Neapolitan), a dim erthygl dyma fasech chi'n ei gael, gyda dim en! Mae na rywbeth yn dweud wrtha i y dylem ei drio, am gyfnod, a'i droi i ffwrdd os ydy o'n rwts. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:11, 25 Mai 2016 (UTC)

Ffotograffau newydd ar Comin[golygu cod y dudalen]

Bore da!

Ychwanegwyd dros 5,000 o ffotograffau'n ddiweddar o drefi ac adeiladau ayb yng Nghymru i Gomin Wicimedia. Ceir sampl syml isod, fel tamed i aros pryd! Mae nhw o safon eitha da, wedi'u cymryd gan Defnyddiwr:Nilfanion. Ceir dolenni glas isod ar y map - i gategoriau ar Comin. Gobeithio y byddant o ddefnydd i chi! Richard Nevell (WMUK) (sgwrs) 10:52, 16 Mai 2016 (UTC)

Cliciwch ar y siroedd (mewn glas)
Ynys Môn Conwy Gwynedd Penfro Caerfyrddin Abertawe Nedd Port Talbot Pen-y-bont ar Ogwr Merthyr Tydfil Bro Morgannwg Caerdydd Casnewydd Torfaen Mynwy PowysWales, administrative divisions images cy.svg
Ynglŷn â'r ddelwedd hon


Cymdeithas Edward Llwyd[golygu cod y dudalen]


Datblygiadau enfawr ar Eiriadur Rhywogaethau Cymdeithas Edward Llwyd (Y Bywiadur)! Diolch i Duncan Brown a Wici mae na filoedd o luniau wedi ymddangos yn eu geiriadur - a dolenni i Wicipedia Cymraeg pan fod erthygl yn bodoli!!!! Er mwyn torfoli llun coll, dw i wedi dechrau Wicibrosiect Cymraeg ar Comin. Ond dw i'n gobeithio mai naturiaethwyr ledled y byd fydd yn mynd i'r afael a'r gwaith yma, ond efallai y gallem gadw llygad - a'u helpu! Mae'r bartneriaeth efo Cymdeithas Edward Llwyd yn dangos sut y gall corff allanol, trydydd parti elwa o ffeiliau ar drwydded rhydd. Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:42, 18 Mai 2016 (UTC)

Ciplun o wefan Cymdeithas Edward Llwyd; Mai 2016.

Gweinyddwyr sydd heb olygu ers tros flwyddyn[golygu cod y dudalen]

Os nad yw Gweinyddwr wedi golygu ers tros flwyddyn, gallem ddileu ei hawliau fel Gweinyddwr. Da ni wedi gwneud hyn unwaith yn y gorffennol, tua tair blynedd yn ôl. Mae'r canllawiau ynghylch dileu'r statws yn fama: Wicipedia:Gweinyddwyr. Ceir 3 gweinyddwr sydd heb olygu ers tair blynedd:

Dydy dileu eu statws ddim yn ddi-droi'n-ôl. Ar hyn o bryd mae gennym 16 Gweinyddwr, sydd gryn dipyn yn fwy na wicis eraill o'r un maint - a rhai llawer mwy! Gweler Meta a'r rhestr hon.

Rhoddwyd yr hawl, hefyd i Defnyddiwr:Jim Carter fod yn Weinyddwr dros dro. Gwnaeth gybolfa iawn o rai o'r Nodion a greodd; gweler ei dudalen Sgwrs.

Awgrymaf ein bod yn tynnu statws y 4 Gweinyddwr yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:20, 19 Mai 2016 (UTC)

@Llywelyn2000: I have requested at @Deb: talk page to remove my admin userright long ago. Jim Carter (sgwrs) 07:13, 20 Mai 2016 (UTC)
Diolch! Many thanks! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:28, 20 Mai 2016 (UTC)

Cader Idris wedi newid[golygu cod y dudalen]

Diolch i'r drafodaeth yma yn y Caffi, a phenderfyniad y Parc Cenedlaethol heddiw, newidiwyd enw'r mynydd o Gadair Idris i Gader Idris. Diolch i @AlwynapHuw: am ei flaengaredd ac am ddadlau ei achos mor gryf a deallus. Yn y gorffennol, rydym wedi dilyn cyrff a sefydliadau allanol fel y Parc, Geiriadur y Brifysgol ayb; efallai y dylem, rwan newid a thorri ein cwys ein hunain. UDI. Mae angen polisiau chwyldroadol arnom os yw cywici yn parhau gan y daw dydd y bydd eraill yn ceisio dweud wrthym ni beth fydd y cynnwys. Annibyniaeth. A diolch i Alwyn am feddwl annibynol! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:42, 8 Mehefin 2016 (UTC)

TED speaker challenge[golygu cod y dudalen]

symudwyd --->

70,000 o erthyglau[golygu cod y dudalen]

Draig Wici 2 Dathlu 70,000 erthygl Mehefin 2016.png

Cyrhaeddwyd 70,000 o erthyglau'r bore ma am 04:37: erthygl gan Defnyddiwr:AlwynapHuw, sef Richard Vaughan (Corsygedol). Llongyfs cynnes iawn i Alwyn a phawb arall a fu wrthi mor ddyfal - mae pob erthygl yn cyfri, wrth gwrs, ac yn anrheg gwerthfawr iawn i'n dinasyddion, i ddyfodol y Gymraeg ac i barhad cyfoeth yr amrywiaeth. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:53, 21 Mehefin 2016 (UTC)

Peace Treaties in Art 30 x 30 Challenge[golygu cod y dudalen]

symudwyd --->

Mae'r Sialens yma'n ymwneud a gweithiau celf. Dw i newydd ychwanegu'r cyntaf, gan fod y criw sy'n trefnu yn hen griw da o Wlad y Basg. Mae na 29 ar ol! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:45, 23 Mehefin 2016 (UTC)

0au[golygu cod y dudalen]

The page 00au has been here for a while and is linked to from many pages. The page 0au, which is linked to from just a few pages has been created recently and added to the corresponding Wikidata item. One of these articles is redundant and should be deleted (or redirected to the other title).

Similarly, one of 0au CC and 00au CC is redundant and should be deleted/redirected (both were created recently, and the first one was added to Wikidata). - dcljr (sgwrs) 12:50, 26 Mehefin 2016 (UTC)

Gwefan OGL 'Gwobrau Dewi Sant'[golygu cod y dudalen]

Mae'r wefan 'Gwobrau Dewi Sant' ar drwydded agored OGL. Oherwydd hyn, gallem gopio a phastio'r testun i greu erthyglau (yn enwedig o'r benywod!) - nid mod i'n awgrymu gwneud hynny, gan fod angen niwtraleiddio'r dweud rhyw ychydig! Ond mae copio a phastio talpiau'n bosib, a chwynu wedyn. Dw i wedi gwneud cais i rywun fotio'r holl luniau i Comin, a dw i'n siwr y dont cyn hir. Dw i hefyd wedi cychwyn ar Gwobr Dewi Sant, a gellir greu dolennau o bob person i'r erthygl hon. Felly, mae croeso i chi weithio ar y rhain, os yw at eich dant. Unigryw! Unigryw! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:16, 26 Mehefin 2016 (UTC)