Wicipedia:Y Caffi

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Coffi

Croeso i'r Caffi - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia, yn Gymraeg neu Saesneg. Mae llefydd defnyddiol yn cynnwys: y Ddesg Gyfeirio, y Ddesg Gymorth, y Tudalen Cymorth iaith a'r negesfwrdd gweinyddiaeth.

Ceir rhestr o drafodaethau ar dudalennau sgwrs sy'n disgwyl ymateb yma: Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.Celf(yddyd) a Cholur[golygu]

Gall defnyddwyr cynnig barn ar y sgwrs hon, os gwelwch yn dda: Sgwrs Categori:CelfAdam (sgwrscyfraniadau) 19:08, 9 Hydref 2014 (UTC)

Ac yma, os gwelwch yn dda: Sgwrs Categori: Colur. —Adam (sgwrscyfraniadau) 12:57, 9 Rhagfyr 2014 (UTC)

Comisiynydd y Gymraeg: Hawl i ddefnyddio gwybodaeth a ffeiliau[golygu]

Logo Comisiynydd y Gymraeg.PNG

Yn dilyn ymholiad gen i, i ddefnyddio testun a lluniau o'u gwefan, cafwyd ateb cadarnhaol ganddynt - drwy ebost - y gallwn wneud hynny cyn belled a'n bod yn dilyn eu canllawiau fel y'u gwelir mewn pdf ar eu gwefan yn fama. Dyma'r rhan berthnasol:

Diogelir y deunydd a ddangosir ar y wefan hon o dan hawlfraint y Comisiynydd oni nodir fel arall. Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Comisiynydd am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled â’i fod yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.
Pan gaiff unrhyw eitemau Hawlfraint y Comisiynydd ar y wefan hon eu hailgyhoeddi neu eu copïo i eraill, mae'n rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.
Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Comisiynydd yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon a nodir fel deunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Gallwn nodi hyn yn glir, fel y gwnaed gyda stwff y Coleg Cymraeg: gweler y nodyn ar waelod y ddalen yma. Gan mai caniatad ar gyfer defnydd dielw ('am ddim') yn unig sydd yma, awgrymaf drwydded 'Defnydd Teg'. {{Comisiynydd}}

Ceir llawer o destun a graffiau addas ar gyfer Wici yn yr adran Darlun ystadegol o sefyllfa'r Gymraeg. Dw i ddim yn awgrymu y dylem gopio a phastio'r cyfan, ond yn sicr does dim yn ein hatal rhag dewis y ceirios cochaf!

Awfrymaf y Templad / Nodyn: {{Di-rydd|Comisiynydd y Gymraeg}} fel trwydded ar gyfer pob delwedd a uwchlwythir.

Felly:

ar y testun
{{Comisiynydd}}
ar ddelwedd
{{Di-rydd|Comisiynydd y Gymraeg}}

Be ydy eich barn? Llywelyn2000 (sgwrs) 13:23, 19 Hydref 2014 (UTC)

Golygathon ar Wyddonwyr Cymreig benywaidd[golygu]

Bydd golygathon yn Abertawe ym mis Ionawr i greu a gwella erthyglau ar wyddonwyr Cymreig, benywaidd. Fedrwn ni greu rhestr o ddarpar erthyglau? Dyma gychwyn: Joan Curran, Abertawe; yr Athro Karen Holford, peiriannydd; Tavi Murray, Mymbls; Gwendolen Rees, Aberdâr; Mary Rees, ei thad oedd David Rees o'r Fenni; Gillian Griffiths, Imiwnoleg; Jean Olwen Thomas, cromatin (o'r Bala). Unrhyw syniadau? Categori? Llywelyn2000 (sgwrs) 15:38, 21 Hydref 2014 (UTC)

Dwy Daflen i'w prawfddarllen[golygu]

Mae 'na ddwy daflen i'w prawfddarllen / Cymreigio / gwiro yn yr Adran Datblygu Wicipedia. Gadewch eich cywiriadau / golygiadau ar dudalen sgwrs y PDF, os gwelwch yn dda. Mae'r lluniau i'w gweld ar y taflenni en, ond gellir newid rhai o'r rhain os dymunwch. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:16, 22 Hydref 2014 (UTC)

Meta RfCs on two new global groups[golygu]

Hello all,

There are currently requests for comment open on meta to create two new global groups. The first is a group for members of the OTRS permissions queue, which would not contain any additional user rights. That proposal can be found at m:Requests for comment/Creation of a global OTRS-permissions user group. The second is a group for Wikimedia Commons admins and OTRS agents to view deleted file pages through the 'viewdeletedfile' right on all wikis except those who opt-out. The second proposal can be found at m:Requests for comment/Global file deletion review.

We would like to hear what you think on both proposals. Both are in English; if you wanted to translate them into your native language that would also be appreciated.

It is possible for individual projects to opt-out, so that users in those groups do not have any additional rights on those projects. To do this please start a local discussion, and if there is consensus you can request to opt-out of either or both at m:Stewards' noticeboard.

Thanks and regards, Ajraddatz (talk) 18:04, 26 Hydref 2014 (UTC)

Languages in censuses[golygu]

Hello, Dear wikipedians. I invite you to edit and improve this article and to add information about your and other country.--Kaiyr (sgwrs) 11:30, 31 Hydref 2014 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Now Available (November 2014)[golygu]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today :)

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for:

  • DeGruyter: 1000 new accounts for English and German-language research. Sign up on one of two language Wikipedias:
  • Fold3: 100 new accounts for American history and military archives
  • Scotland's People: 100 new accounts for Scottish genealogy database
  • British Newspaper Archive: expanded by 100+ accounts for British newspapers
  • Highbeam: 100+ remaining accounts for newspaper and magazine archives
  • Questia: 100+ remaining accounts for journal and social science articles
  • JSTOR: 100+ remaining accounts for journal archives

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team.23:19, 5 Tachwedd 2014 (UTC)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Global AbuseFilter[golygu]

Hello,

AbuseFilter is a MediaWiki extension used to detect likely abusive behavior patterns, like pattern vandalism and spam. In 2013, Global AbuseFilters were enabled on a limited set of wikis including Meta-Wiki, MediaWiki.org, Wikispecies and (in early 2014) all the "small wikis". Recently, global abuse filters were enabled on "medium sized wikis" as well. These filters are currently managed by stewards on Meta-Wiki and have shown to be very effective in preventing mass spam attacks across Wikimedia projects. However, there is currently no policy on how the global AbuseFilters will be managed although there are proposals. There is an ongoing request for comment on policy governing the use of the global AbuseFilters. In the meantime, specific wikis can opt out of using the global AbuseFilter. These wikis can simply add a request to this list on Meta-Wiki. More details can be found on this page at Meta-Wiki. If you have any questions, feel free to ask on m:Talk:Global AbuseFilter.

Thanks,

PiRSquared17, Glaisher

— 17:34, 14 Tachwedd 2014 (UTC)

Syr Hugh Rowlands[golygu]

Help! Wedi canfod bod modd ategu nifer o erthyglau i'r achos Gymraeg trwy ddilyn pwt am Groes Victoria rwy'n cael fy hun mewn anhawster o fethu bod yn ddiduedd am Syr Hugh Rowlands. Roedd o'n aelod o deulu bonheddig a oedd, yn amlwg, ar eu ffordd lawr ar y raddfa gymdeithasol. Enillodd Croes Victoria trwy lyfu tin yn hytrach na thrwy ddewrder a ddefnyddiodd ei anrhydedd i ladd ar y Cymry a'r Gymraeg. Rwyf am lenwi fy rhestr o fywgraffiadau i'r Cymry a haeddodd y VC; ond rwy'n styc efo’r Syr Hugh, rwy’n methu canfod gair di duedd, heb sôn am air da amdano ac mae hynny'n rhwystredigaeth. Oes modd i rywun arall llenwi'r bylchau yn ei hanes, er mwyn imi gael y rhyddid i symud ymlaen i'r, llawer mwy clodwiw Jacob Thomas?AlwynapHuw (sgwrs) 05:40, 20 Tachwedd 2014 (UTC)

Mm, fe weli mai chydig iawn o wybodaeth sydd ar wici-bach-ni am aelodau o deuluoedd brenhinol gwledydd eraill; efallai y daw rhywun arall i'w llenwi - ond fel tithau, gwneud yr hyn dw i'n ei fwynhau ydw i; ac os oes cyfeiriad yn rhywle (derbyniol!) for Hugh wedi llyfu tin, yna pleser fydd dweud hynny yn de! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:49, 20 Tachwedd 2014 (UTC)

Aelodau Wikimedia DU[golygu]

Henffych! Mae na griw o aelodau Wikimedia'n dod at ei gilydd i drafod stategaeth yr elusen ym Mirmingham y penwythnos nesaf. Geler [yma] am y manylion. Mae'r lleoliad yn newydd sbon danlli grai, chwedl Kate Roberts: y llyfrgell newydd. Gallwch nid yn unig hawlio costau ond llety hefyd. Dewch i hawlio chwaneg o gefnogaeth i Gymru a'r Gymraeg! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:52, 23 Tachwedd 2014 (UTC)

Cyfarfod arall cyn hir - cadwch yr 28ain o Chwefror yn glir! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:48, 1 Rhagfyr 2014 (UTC)

Ysgol Wil[golygu]

Mae'r tudalen ar Hafan Wicipedia heddiw (8 Rhagfyr 2014) yn cyfeirio at William Shakespeare. Mae brawddeg agoriadol yr erthygl yn fy nrysu'n llwyr Nid oes tystiolaeth i brofi pa ysgol fynychodd Shakespeare, ond gwyddys ei fod wedi mynd i King Edward VI Grammar School. Os nad oes dystiolaeth sut gwyddys pa ysgol y mynychodd?AlwynapHuw (sgwrs) 05:28, 8 Rhagfyr 2014 (UTC)

Newydd ei newid! Gwarthus. Llywelyn2000 (sgwrs) 17:04, 22 Ionawr 2015 (UTC)

Planhigion[golygu]

Mae tua phymtheg o erthyglau wedi'u rhoi gen i ar Wicipedia yn ystod y dyddiau diwethaf. Carwn roi tua 2,000 ohonynt, os nad oes gwrthwynebiad. Mae'r dair yma wedi'u rhoi heddiw: Chwyn Moch Rwsia, Llwyn llygwyn‎ a Blodyn amor Guernsey‎. Cell Danwydd (sgwrs) 23:34, 28 Tachwedd 2014 (UTC)

Mae'n codi'r calon i weld yr erthyglau newydd hyn. Ar dudalen sgwrs Cell Danwydd (gweler fan hyn) rwy wedi dwyn sylw at y ffaith bod dwy erthygl â'r un deitl (bron â bod): Llysiau`r angel (am angelica sylvestris) a Llysiau'r angel (am angelica, y genws). Yn seiliedig ar gofnod Geiriadur yr Academi ar angelica, efallai y peth gorau fyddai newid yr ail deitl i Angelica (sy'n ailgyfeiriad i'r erthygl honno ar hyn o bryd), a chadw'r term llysiau'r angel ar gyfer angelica sylvestris. Ham (sgwrs) 11:48, 12 Rhagfyr 2014 (UTC)

Tudalen i gadw golwg ar sgyrsiau[golygu]

Yn aml bydd defnyddiwr yn dechrau sgwrs ar erthygl, categori neu nodyn a fydd yn mynd heb ateb am fisoedd neu hyd yn oed blynyddoedd. Efallai dylsen ni greu tudalen er mwyn i ddefnyddwyr cysylltu at sgyrsiau sy'n disgwyl ymateb. Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes (neu enw arall)? —Adam (sgwrscyfraniadau) 23:03, 15 Rhagfyr 2014 (UTC)

Cytuno bod angen tudalen o'r fath. Mae'n rhwystredigaeth gofyn am gymorth sydd ddim yn dod; ochr arall y geiniog yw bod yr ateb gennyf, hwyrach, i ambell i ymholiad, ond heb daro ar ei draws ar hap does dim modd cynnig help llaw.AlwynapHuw (sgwrs) 02:36, 16 Rhagfyr 2014 (UTC)
Cytuno! Ond sut mae gweithredu hyn. Dwi'n gadael neges ar Dudalen Sgwrs ac yna cofnodi hynny ar y dudalen newydd? Mae nafigeiddio o gwmpas wici yn anodd. Efallai y byddai'n syniad rhoi botm ar y dudalen flaen? Neu ben y Caffi? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 10:01, 16 Rhagfyr 2014 (UTC)
Syniad da. Anatiomaros (sgwrs) 00:57, 18 Rhagfyr 2014 (UTC)
Fe sylwch fy mod wedi cychwyn dadl arall ar dudalen sgwrs Owain Glyn Dŵr. Erbyn hyn credaf fy mod yn amharu ar amcanion Wicipedwyr, a gwell fyddai i mi orffen cyfrannu o hyn ymlaen, a gadael yr ychydig eiriau canlynol:
Does dim terfyn i rym gwybodaeth
Ar drothwy cadoediad diflas
Celaf mewn cader ddychmygol
Yn daer i enw Owain Glyn Dŵr
ApGlyndwr (sgwrs) 10:20, 16 Rhagfyr 2014 (UTC)
Tyrd o 'na ApGlyndwr! Mae cyfraniad y Wici i ddyfodol y Gymraeg yn bwysicach na gwahaniaeth barn. Dan ni i gyd yn anghytuno yma weithiau ond yn dal i gyfrannu. Gobeithio byddi di'n ailystyried. Anatiomaros (sgwrs) 01:02, 18 Rhagfyr 2014 (UTC)
Diolch am yr ymateb calonogol. Felly, ydy Geiriadur Bruce a'r Geiriadur Mawr yn ffynonellau i'w hanwybyddu? ApGlyndwr (sgwrs) 09:47, 18 Rhagfyr 2014 (UTC)
Cytuno, ond sut? Dolen iddi o frig y Caffi? Llywelyn2000 (sgwrs) 11:20, 18 Rhagfyr 2014 (UTC)
Rydw i newydd creu Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes a rhoi dolen ar frig y Caffi. Gobeithio bod hyn yn ddechrau da i'r rhestr! Hefyd, trueni fydd gweld ApGlyndwr yn ein gadael mor fuan. —Adam (sgwrscyfraniadau) 19:19, 2 Ionawr 2015 (UTC)

Ffaith Diddorol[golygu]

Wrth lenwi wybodaeth am etholaethau ac etholiadau Cymreig yr wyf wedi canfod mae Yr Anrhydeddus Mrs L. Broderick, a safodd yn Ninbych yn Etholiad cyffredinol 1922, oedd y fenyw gyntaf i sefyll etholiad Sansteffan yng Nghymru! Un i'r cwis Nadolig!AlwynapHuw (sgwrs) 04:36, 16 Rhagfyr 2014 (UTC)

Edrych yn Rhestr o gerrig milltir pwysig yng ngwleidyddiaeth Cymru a mi weli mai Mrs Millicen MacKenzie yn sefyll ar ran Prifysgol Cymru oedd y fenyw gyntaf, a hynny yn 1918. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 10:03, 16 Rhagfyr 2014 (UTC)
Mae Mrs Jones Llanrug yn cofio sefyll flynyddoedd 'nôl, ond mae hi'n anfodlon datgelu'r union flwyddyn... Anatiomaros (sgwrs) 00:55, 18 Rhagfyr 2014 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Now Available (December 2014)[golygu]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today :)

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Other partnerships with accounts available are listed on our partners page. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team.00:22, 18 Rhagfyr 2014 (UTC)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Llyfrau'r Comisiwn Brenhinol (cyn 1956) ar-lein ac am ddim[golygu]

Mae na dipyn go lew o hen lyfrau allan o brint y Comisiwn Brenhinol wedi'u rhoi ar-lein, am ddim. Yn sicr fe allem eu defnyddio fel ffynhonnell, a'u haralleirio; dw i wedi dechrau holi ynghylch yr hawlfraint hefyd ond mi fwyta i fwnci os y bydd yn drwyddd agored addas i Wici! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:54, 18 Rhagfyr 2014 (UTC)

Diddorol. Ond os ydyn nhw ar gael bydd rhaid eu defnyddio gyda pheth gofal; mae llawer o feirniadaeth gan archaeolegwyr a haneswyr wedi bod am safon y cyfrolau cynnar. Anatiomaros (sgwrs) 23:39, 1 Ionawr 2015 (UTC)
Wedi holi, ydyn mae nhw ar gael yn hylaw i bawb eu darllen, ond cadwyd yr hawlfraint. Felly os am ddefnyddio rhannau, bydd yn rhaid ei aralleirio, gyda gofal. Hanner ymdrech ganddyn nhw, felly. 5 /10. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:45, 2 Ionawr 2015 (UTC)

Idiot[golygu]

Wrth wirio bod pob tudalen sy'n cysylltu â Allen Clement Edwards canfyddais fy mod wedi gwario oriau yn ail greu tudalen yr oeddwn eisioes wedi ei greu. Mae'r un wybodaeth union ar gael ar dudalennau: Bwrdeistref Dinbych (etholaeth seneddol) ‎a Bwrdeistrefi Dinbych (etholaeth seneddol) ‎A all weinyddwr derbyn "ffefryn" o'r ddau dudalen, a dileu'r llall?AlwynapHuw (sgwrs) 08:06, 23 Rhagfyr 2014 (UTC)

Rwyt mewn cwmni da! Dw i wedi gwneud yr un peth ambell waith! Ga i awgrymu dy fod yn dewis / uno ar un erthygl a rhoi Nodyn {{dileu}} ar y llall. Ar frys i orffen prynnu llysiau! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:01, 23 Rhagfyr 2014 (UTC)

Sierra Leone[golygu]

Am ryw reswm, mae baner Seychelles yn ymddangos yn lle baner Sierra Leone ar Nodyn Sierra Leone Sierra Leone - oes unrhyw un yn gallu helpu/egluro pam? Diolch! Blogdroed (sgwrs) 12:06, 27 Rhagfyr 2014 (UTC)

Rwy'n credi fy mod i wedi cywiro hwn nawr :) Danielt998 (sgwrs) 00:55, 28 Rhagfyr 2014 (UTC)
Diolch :) Blogdroed (sgwrs) 11:58, 28 Rhagfyr 2014 (UTC)

Penrhyn o ba liw?[golygu]

Hoffwn gael eich barn ar y cyfieithiad cywir o 'Cabo Verde': gw. Sgwrs:Penrhyn Verde. Diolch. Anatiomaros (sgwrs) 00:03, 30 Rhagfyr 2014 (UTC)

OG neu OGD?[golygu]

Mae na drafodaeth bwysig yn fama am Owain Glyn Dŵr. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:25, 31 Rhagfyr 2014 (UTC)

Rhaglaw, Custos, Siryf[golygu]

Yr wyf wedi dwyn o'r Wici Saesneg nifer o restrau Arglwyddi Raglaw Cymreig. Wrth sgwennu pytiau bywgraffiadol am wleidyddion yr 19eg a'r 20fed ganrif, rwy'n canfod bod nifer ohonnynt wedi gwasanaethu fel Arglwyddi Raglaw yn ogystal a'u Haelodaeth Seneddol, gan hynny mae caffael y rhestri Rhaglawol yn gweneud sens. Ond rwy'n anhapus efo’r blwch {.{Arglwyddi Rhaglaw}.} sydd ar waered pob erthygl - mae'n mor o goch dianghenraid am Arglwyddi Raglaw rhannau eraill o Wledydd Prydain, coch nad ydwyf yn credu caiff ei lasu byth! Oes modd newid y dalen i fod yn un unigryw Gymreig? Mae 'na restrau tebyg yn y fain, byddai'n werth eu bachu, am ddeiliaid swydd y Siryf a'r Custos. A oes cyfarwyddyd ar sut mae creu blwch tebyg i un {.{Arglwyddi Rhaglaw}.} ar eu cyfer (roedd {.{Arglwyddi Rhaglaw}.} eisoes yn bodoli ar dudalen Arglwydd Raglaw Sir Feirionnydd) AlwynapHuw (sgwrs) 05:44, 7 Ionawr 2015 (UTC)

Bore da giaffar! Yr unig wahaniaeth rhwng Nodyn (templad) ac unrhyw dudalen arall (o ran hyn) ydy ei fod yn cychwyn efo 'Nodyn' a cholon wedyn. Dyma'r Nodyn rwyt ei angen: Nodyn:Arglwyddi Rhaglaw. Yn amal, mi fydda i'n copio a phastio Nodion fel hyn o en, ac yna cyfieithu'r hyn sydd ar y rhyngwyneb. Mae rhai ohonyn nhw'n eitha cymhleth ac yn cysylltu gyda hyd at 150 o rai eraill, dyna pryd mae'n mynd yn ddifyr. Oherwydd hyn, a'r amser mae'n gymryd i fewnforio rhain, dw i wedi bod yn defnyddio system syml, syml o gategoreiddio Nodion, ers tua tair blynedd, sef 'Categori:Nodion Hanes' (neu bwnc arall). Gelli olygu Nodyn fel pob tudalen arall a'i addasu yn ol dy fympwy a'th ddoethineb. A-we! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:04, 7 Ionawr 2015 (UTC)
Ble i arbrofi? Naill ai yn y blwch tywod, neu o fewn dy ofod-defnyddiwr (user-space) di dy hun ee Defnyddiwr:AlwynapHuw/Nodyn:Arglwyddi Rhaglaw - a'i symud ar ol ei orffen. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:09, 7 Ionawr 2015 (UTC)
Diolch i ti am yr erthyglau newydd hyn, Alwyn. Cofia rhoi'r ddolen ryngwici e.e. [[en:Enw'r erthygl ar y wici Saesneg]] reit ar waelod y dudalen, odan y categoriau; hefyd byddai rhyw gategori i'w cysylltu efo sir neu ardal yn braf hefyd, e.e. Categori:Hanes Sir X. 'Run fath efo categori newydd - mae cael y ddolen ryngwici yn gymorth mawr i weithio allan sut i ffitio'r categori newydd yn ein system categoriau ni. Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 00:49, 8 Ionawr 2015 (UTC)
Rwy'n trio cofio rhoi clec ar y dolen "Ieithoedd eraill" pob tro rwy'n dwyn erthygl o'r Saesneg, weithiau bydd cyswllt yn cael ei greu i'r Saesneg yn unig a weithiau i ddegau o ieithoedd eraill. Oes angen [.[en:Enw'r erthygl ar y wici Saesneg]] hefyd? AlwynapHuw (sgwrs) 07:02, 8 Ionawr 2015 (UTC)
Nagoes, does dim, bellach. Mi fydda i'n dal i wneud hynny efo'r bot ar adegau prin, a daw bot arall heibio a'u rhoi ar wicidata, ac yna'u dileu.

Mwy am Siryfion[golygu]

Rwyf wedi edrych ar dudalennau’r Siryfion ar y Wici Saesneg. Maent yn hyll ar y naw, yn cynnwys gormod o enwau ac yn rhy fawr i'w darllen at iws gwlad! Er enghraifft https://en.wikipedia.org/wiki/Sheriff_of_Merionethshire. Rwy'n credu bod gwerth eu trosglwyddo i'r Gymraeg, ond nid megis dalen enfawr. A fyddai'n dderbyniol i'w torri yn erthyglau annibynnol llai eu maint ee " Siryfion Meirionnydd yn y 20fed ganrif" "Siryfion Meirionnydd yn y 19eg ganrif" ac ati? AlwynapHuw (sgwrs) 07:24, 8 Ionawr 2015 (UTC)

Ymlaen! Bydd ddewr! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:14, 8 Ionawr 2015 (UTC)
Gweler: Siryf Sir Gaernarfon. Ydy hwn yn iawn fel tudalen annibynnol i gysylltu at erthyglau mewn ieithoedd eraill, neu ydyw'n dudalen diangen ? AlwynapHuw (sgwrs) 04:16, 15 Ionawr 2015 (UTC)

Diagramau Cymraeg[golygu]

Mae na lawer o ddiagramau wedi'u casglu dros y blynyddoedd- nifer o wici-en, a'r iaith fain arnynt. Beth am greu rhestr ohonyn nhw, fel y dont i'r fei, er mwyn i ni ddechrau eu cyfieithu? Gallwch eu nodi yma, ac oes eith y rhestr yn rhy hir, wel mi ddechreuwn ni dudalen newydd, bwrpasol. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:02, 8 Ionawr 2015 (UTC)

Diagramau i'w cyfieithu

ychwanegwch enw'r dudalen neu'r ddelwedd yma:

Hyfforddi a Golygathon Abertawe 28 Ionawr 2015[golygu]

Mae croeso i unrhyw Wicipediwr profiadol ymuno gyda'r hyfforddiant a'r golygu ym Mhrifysgol Abertawe - bydd grwpiau Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg ar gael. Chwaneg o fanylion yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:59, 8 Ionawr 2015 (UTC)

Cafwyd dros 30 o olygyddion newydd yn Abertawe - a 4 o Brifysgol y Drindod, Dulyn; diwrnod arbennig o dda. Mae'r erthyglau a grewyd ac a ychwanegwyd atynt i'w cael yma ac yn Saesneg yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:04, 29 Ionawr 2015 (UTC)
Os gofiaf yn iawn, roedd rhan o'r ymarfer uchod yn ymwneud a chreu mwy o erthyglau am fenywod ar Wicipidia (posib fy mod yn anghywir a bod creu mwy o erthyglau am ferched yn perthyn i barth arall). Ta waeth, ymysg casgliad y Llyfrgell Genedlaethol o Bapurau Newyddion gellir eu darllen ar lein am ddim http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/cy/home mae tua 700 rhifyn o Papur Pawb ar gael: http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/cy/title/view/3585945 Ar dudalen 4 o bron pob rhifyn mae 'na erthygl o'r enw Mae son amdanynt (sic). Gan fod Papur Pawb yn cael ei brynu gan fwy o fenywod na gwrywod mae'r dalen yn cynnwys mwy na'r arfer o erthyglau am ferched y cyfnod. Dydy o ddim yn wimins lib o bell ffordd, mae nifer o'r menywod yn cael eu hystyried fel gwerth sôn amdanynt gan eu bod yn wragedd i ddynion pwysig, ond mae ambell un yn sefyll allan. Ffynhonnell werth ei chwilio i'r sawl sydd am roi mwy o fywgraffiadau benywaidd Cymreig yma?
@AlwynapHuw, Jason.nlw: Hynod ddiddorol! Rhoddid parch uwch na'r cyffredin i'r ferch yng Nghyfraith Hywel Dda; ysywaeth aeth pethe i lawr yr hen allt estron. Bydd y ffynhonnell hon yn amhrisiadwy i wneud iawn am hynny. Bendigedig! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:03, 15 Chwefror 2015 (UTC)

Wicipediwr Preswyl y Llyfrgell Genedlaethol[golygu]

Jason Evans (chwith), y Wicipediwr llawn amser a'r Dr Dafydd Tudur, Rheolwr Hawliau a Gwybodaeth y Llyfrgell

Bydd rhai ohonoch yn cofio partneriaeth answyddogol efo'r Llyfrgell (drwy Defnyddiwr:Paul Bevan; gweler yma) a chafwyd nifer o gyfarfodydd yn y Llyfrgell dros y blynyddoedd diwethaf. Ymhyfrydwn yn eu blaengaredd; seliwyd hynny drwy iddynt benodi Wicipediwr llawn amser i weithio yn eu plith. Gallwch weld rhagor ar ddau flog a gyhoeddwyd y bore ma: blog Wici Cymru yma a blog y Llyfrgell, yma. Roedd yn rhaid dilyn polisi'r Llyfrgell ynglŷn â hysbysebu'n fewnol yn gyntaf, wrth gwrs, a llyfrgellydd o'u plith a benodwyd: bydd Jason Evans yn cychwyn ar ei waith newydd ar y 19eg o Ionawr.

Ymhlith dyletswyddau eraill, bydd Jason yn trefnu hyfforddiant ar sgiliau wici i gymuned y Llyfrgell, a gwn y gwnewch ei gefnogi os ydych yn byw yn yr ardal, ac yng ngweddill ei waith.

Roedd enwici yn 14 oed heddiw (dwy flynedd yn hŷn na'i chwaer fach!) a dyma'r anrheg gorau y medrid ei roi! Pen-blwydd hapus yr hen wici! Robin Owain (WMUK) (sgwrs) 21:01, 15 Ionawr 2015 (UTC)

Llongyfarchiadau Jason ar gyfeliad da ar Radio Cymru y bore ma; trafodaeth ar Olygathons a chywirdeb y wici. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:52, 21 Ionawr 2015 (UTC)

Mam Cymru[golygu]

Nifer o gyfeiriadau at Sir Fôn a Môn yn cael eu newid i Ynys Môn; sori am fod yn bedantig, ond rwy'n amau cywirdeb hyn. Un o ynysoedd Môn / Sir Fôn yw Ynys Môn nid y cyfanrwydd - mae Ynys Cybi, Ynys Seiriol ac ati yn rhannau o Fôn a Sir Fôn ond ynysoedd ar wahân i Ynys Môn AlwynapHuw (sgwrs) 05:59, 20 Ionawr 2015 (UTC)

Rwyt ti yn llygad dy le Alwyn ond yn anffodus mae'r bai i gyd ar y llywodraeth a'r cyngor sir. Dwi'n methu deall pam y dewiswyd galw'r sir "newydd" ('rôl diddymu'r hen Wynedd 'nôl yn y 90au) wrth yr enw swyddogol 'Ynys Môn' yn lle 'Môn'. Dwi'n amau mae dilyn yr enw Saesneg yn slafaidd daru nhw, sef yr "Isle of Anglesey" bondigrybwyll! Ond fel 'na mae hi, 'Ynys Môn' yw enw swyddogol y sir ar hyn o bryd (y ffyliaid!) er mai 'Môn' neu 'Sir Fôn' ydy hi i'r Monwysion a Chymry Gogledd Cymru yn gyffredinol, 'nenwedig yr hen do. Anatiomaros (sgwrs) 01:19, 23 Ionawr 2015 (UTC)

Cymraeg "Digon Da"[golygu]

O dderbyn bod Wicipedia yn ymdrech cydweithredol, a bod cywiro, gwirio, ychwanegu at dudalennau a gychwynnwyd gan eraill yn rhan o'i wychder, hoffwn awgrymu bod pobl yn oddefgar, (hyd yn oed yn ddiolchgar), i'r sawl sydd wedi cyfrannu o'u blaen. Rwy'n rhy hen i honni fy mod yn ddysgwr o hyd, ond cefais fy magu ar aelwyd Saesneg gan godi'r Gymraeg yn yr Ysgol Sul a'r Capel. Mi ddechreuais bregethu yn y Gymraeg dros ddeugain mlynedd yn ôl Cymraeg Beiblaidd yw fy Nghymraeg pob dydd, mae'r awgrym nad yw'r fath Gymraeg yn ddigon da yn brifo.

Yr wyf wedi ddarllen llyfr JMJ Y Treigladau a'u Cystrawen, heb ddeall dim; rwy'n treiglo yn ôl clyw, a gan fy mod yn ofnadwy o fyddar mae hynny'n anodd! Rwy'n gwybod bod angen cywiro fy nhreigliadau a fy nghystrawen ym mhob erthygl rwy'n sgwennu ac yn ddiolchgar i'r sawl sy'n gwneud. Ond mae pobl yn fy ngwatwar am fy ngham dreiglo yn brifo!

Mae Cael beirniadaeth megis 1805??? trwy'r hon yr etifeddodd !!! beiblaidd iawn; Erthygl ddideitl (e. benywaidd) ; priododd Norah Creina nid priodi a NC; Wedi gadael yr ysgol nid wedi ymadael a'r ysgol (llai beiblaidd); ennill profiad !!! idiom Saesneg; Glamorganshire yn Glamorgan) yn diangen o feirniadol!

https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Austin_Bruce&diff=1670269&oldid=1670164

A dyma'r cwestiwn - a ydych yn dymuno i mi barhau i gyfrannu fy erthyglau Cymraeg gwallus, neu a ydych am imi beidio cyfrannu mwyach gan nad yw fy Nghymraeg yn ddigon da? AlwynapHuw (sgwrs) 02:45, 22 Ionawr 2015 (UTC)

Yn syml - OES! Mae creu cynnwys yn bwysicach na malu cachu amdano! Dyna pam dw i'n synnu fod John Jones wedi nodi'r cywiriadau yn hytrach na rhoi gair gyffredinol fel 'manion iaith'. Mi ges i ymododiad digon tebyg y dydd o'r blaen, gan Defnyddiwr:95.150.72.201, ond mae nghroen i'n ddigon tew! Dilyn fformat hwnnw wnaeth o dw i'n meddwl! Cofia- wyddai John ddim mai ar aelwyd di-Gymraeg y cest dy fagu, na dy fod yn weinidog! Felly, wrth ddweud 'iaith feiblaidd' roedd yn golygu hynny hy iaith hen ffasiwn yn hytrach nag ymosodiad personol. Raison d'etre yr hen wici, i mi ydy, cyflwyno gwybodaeth yn Gymraeg i bobl ifanc, fyddai fel arall, yn troi at y Saesneg, neu'n taro wal. Mae angen i'r Gymraeg fynd drwy fetamorffosis ieithyddol unwaith eto, a fy nghas beth ydy dyblu'r 'n' ayb, ac edrychaf ymlaen i ddanfon bot drwy'r holl erthytglau'n diddymu pob 'n' diangen, rhyw ddydd! Llai o falu, a nol at y job! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:09, 22 Ionawr 2015 (UTC)
Hoffwn gymryd rhan yn y ddadl hon trwy gytuno â’r sylwadau uchod a chynnig ffordd ymlaen i gyfranwyr Wici. Dim ond cyfrannwr diweddar ydw i, ond mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi sylweddoli mai trwy gyfaddawdu a bod yn adeiladol mae datblygu erthyglau safonol. Wrth gwrs, mae cywirdeb iaith yn holl bwysig, pa bynnag arddull a ddefnyddid, ond nid oes angen codi gwrychyn unrhyw gyfrannwr sy’ wedi gweithio’n galed i ychwanegu deunydd. Mae cyfeillgarwch ymysg y cyfranwyr a’r gweinyddwyr yn hanfodol, a diolchaf i’r rhai hynny sydd wedi bod yn amyneddgar wrth fy helpu i gyfrannu’n gall. Er fy mod i hefyd, weithiau’n cael anawsterau wrth geisio defnyddio Cymraeg yn y dull modern, mae’r her i ddatblygu erthyglau cynhwysfawr yn bwysicach. Tybed a fyddai yn gymorth i gyfeillion adael gwaith ar fy nhudalen sgwrs er mwyn cael fy marn ar unrhyw faterion sy’n debygol o greu trafferth? Wedi’r cwbl, mae dau ben yn well nag un weithiau! ApGlyndwr (sgwrs) 13:54, 22 Ionawr 2015 (UTC)

Bron i 5,000 o ffotograffau Llên Natur ar gael ar gyfer Wici!!![golygu]

Eirlysiau ym mynwent Eglwys Sant Cwyfan

Yn dilyn partneriaeth hir a diddorol rhwng Duncan Brown, Gwyn Williams ac eraill o wefan Llên Natur a minnau ar ran Wici, gallaf gyhoeddi fod bron i 5,000 o ffotograffau'r gymdeithas blaengar hon nawr ar gael ar CC-BY-SA-4: a bron y cyfan wedi'u tynnu yng Nghymru ac yn gwneud ein herthyglau'n berthnasol i Gymry Cymraeg. Fel y gwelwch dw i newydd uwchlwytho'r cyntaf o'r rhain (Eirlysiau ym mynwent Eglwys Llangwyfan, Sir Ddinbych) i Comin, a'i dadogi wedyn yn yr erthygl ar Langwyfan ac Eirlysiau. Yn 2008, mi wnes i arllwys fy mol, fod angen cymorth grwpiau a sefydliadau Cymreig arnom; ac o'r diwedd dw i'n dechrau teimlo fod pethau'n gwella.

Y gamp rwan fydd uwchlwytho rhain i Comin yn un fflyd drwy Commonist neu fot tebyg, wedi creu templad (wfft i'r gair 'Nodyn'!) ar gyfer Cymdeithas Llên Natur gyda'u manylion cysylltu, URL, cyfeiriad, rhif ffôn ayb. Os ydych yn aelod o Wikimedia UK gallwch wneud cais am nawdd i wneud y gwaith yma, neu o leiaf tuag at eich costau - hyd at £2000. Fe wyddoch eisioes fod Llên Natur yn treialu'r defnydd o luniau Comin ar eu gwefan (50 o wahanol buchod coch cwta); ac fel pob partneriaeth dda, mae'n gweithio dwy ffordd! Mae'r ddwy ochr ar eu hennill, ond mae hon yn bartneriaeth driphlyg, a'r enillydd ar ddiwedd y dydd ydy'r Gymraeg. Wicipedia: ceidwad cof ein cenedl! Robin Owain (WMUK) (sgwrs) 12:19, 23 Ionawr 2015 (UTC)

Ardderchog. Diolch am y gwaith. Hapus i roi'r delweddau mewn categoriau os lwyddiff rhywun arall i'w llwytho'n gyntaf.--Rhyswynne (sgwrs) 22:24, 26 Ionawr 2015 (UTC)
Diolch Rhys! Mi all 'HotCat' dy helpu cofia! Uwchlwytho cyn hir! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:56, 29 Ionawr 2015 (UTC)

Cerddoriaeth[golygu]

Dwi yn bwrw ati i greu tudalennau am fandiau pres ond angen rhywbeth tebyg i hwn https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Music yn y Gymraeg - oes 'na un yn bodoli yn barod na fedra'i ffendio? Neu oes 'na unrhyw un hynod o garedig fyddai'n bwrw ati i greu un Cymraeg? Blogdroed (sgwrs) 13:40, 24 Ionawr 2015 (UTC)

Pam ail-greu'r olwyn? Newydd gopio o enwici. treble clef bass clef treble clef - Twdls! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:16, 25 Ionawr 2015 (UTC)

Looking for feedback on my funding proposal to work with UNESCO[golygu]

Hi all

I’m looking for feedback and endorsement for my Wikimedia Foundation PEG grant to be Wikimedian in Residence at UNESCO. I'd very much like your thoughts on how this kind of project can help smaller Wikipedias like Welsh, please have a look, the most relevant objectives to Wikipedia are:

1. Train UNESCO and its partner organisations to contribute to Wikimedia projects: Provide UNESCO and its partners with the skills, tools, resources and connections to contribute to Wikimedia projects in a meaningful, measurable and sustainable way. To integrate into the Wikimedia community both online and by matching them with local Wikimedia organisations and volunteers for in person support and collaboration. The project will create and improve content receiving 100,000,000 views per year on Wikimedia projects, educate 1000 people in over 200 organisations to learn more about Wikimedia projects. This will include 500 newly registered users trained to contribute to Wikimedia projects and 500 articles formally reviewed by experts.
2. Make content from the archives of UNESCO and its partners available on Wikimedia projects: This project will facilitate the upload of 30,000 images, audio files, videos, data and other content to Wikimedia projects from UNESCO archives (24,000 images), UNESCO Institute for Statistics (UIS) and other sources including 10 organisations changing their content license to be Wikimedia compatible, a completed pilot project is outlined in the Goal section.

I ran a pilot project that resulted in the images found in the Wikimedia Commons category Images from the archive of UNESCO, here are a few examples:

If you think this is a worthwhile project please click this link and then click the endorse button.

Many thanks

Mrjohncummings (sgwrs) 17:21, 26 Ionawr 2015 (UTC)

Hi John! I did it this morning! Brilliant syuff! Croeso'n ol i'r Wicipedia Cymraeg - o America! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:48, 26 Ionawr 2015 (UTC)
Hi Llywelyn2000, wonderful, thank you! Mrjohncummings (sgwrs) 20:42, 27 Ionawr 2015 (UTC)

Erthyglau heb ddelweddau[golygu]

Mae rhestr o erthyglau efo ‘Geotags’ ond heb ddelweddau wedi cael ei greu yma, felly dewiswch erthygl ac ychwanegu delwedd!

Fel rhan o fy ngwaith fel y Wicipediwr preswyl yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, byddaf yn hyfforddi staff a gwirfoddolwyr i helpu ychwanegu delweddau i’r erthyglau yma. Hefyd, cadwch lygad ar agor am roddion o ddelweddau newydd o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol dros y misoedd nesaf Jason.nlw (sgwrs) 14:12, 2 Chwefror 2015 (UTC)

Hacio'r Iaith 2015[golygu]

S'mai bawb.

Mae Hacio'r Iaith yn Bangor eleni ar ddydd Sadwrn 7fed o Fawrth, (Cyhoeddiad yma). Mae'n gyfle gwych i ledu'r gair am Wicipedia, unai drwy gynnal sesiwn, neu drwy'r rhwydweithio sy'n digwydd noson gynt (dros gyri a pheint) ac yn ystod y dydd. Os ydych yn byw yn y cyffuniau, galwch heibio i ni gael cwrdd a thrafod. Un syniad gen i fyddai ceisio cyfuno sesiwn ymarferol ar sut i ddefnyddio meddalwedd fatha GIMP/Photoshop gyda'r angen sydd gennym ni i Gymreigio Diagramau.--Rhyswynne (sgwrs) 22:42, 5 Chwefror 2015 (UTC)

@Rhyswynne, Cymrodor: Haia! Syniad gwych; yn gyntaf bydd angen cynaeafu'r diagramau a'u rhestru yma. Soniodd Cymrodor am y gwendid hwn yn y wici tua chwe mis yn ol, ond 'sut?' oedd y cwestiwn, gyda chymaint ohonyn nhw yn yr iaith fain! Mae hwn yn ateb, neu o leia'n rhan o'r ateb! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:43, 15 Chwefror 2015 (UTC)

Sgwrs Wicipedia:Ar y dydd hwn[golygu]

Mae na sgwrs ynglyn a gwella'r Hafan drwy ychwanegu (am gyfnod o ddeufis) adran newydd sbon (tua dwy gentimetr i lawr; un colofn): Ar y dydd hwn.... Mae hyn yn arferiad ar nifer o wicis, ac yn handi iawn i athrawon! Gadewch eich barn a'ch syniadau yma: Sgwrs Wicipedia:Ar y dydd hwn. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:34, 6 Chwefror 2015 (UTC)

Mae fersiwn prawf o'r hafan gyda'r blwch bellach wedi ei greu. Croeso i chi roi eich sylwadau ar dudalen sgwrs Wicipedia:Ar y dydd hwn. Ham II (sgwrs) 16:28, 18 Chwefror 2015 (UTC)
Newydd weld y fersiwn prawf - ac mae hi'n edrych yn ardderchog! Yn wir, byddai hepgor y rhan uwch ei phen yn welliant - y pynciau. Sylwch ar ieithoedd eraill, sydd wedi gwneud hynny. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 07:27, 22 Chwefror 2015 (UTC)
Oes rhaid aros tan Fawrth y Cyntaf? Troi'r swits ymlaen rwan, fyddwn i! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 08:13, 22 Chwefror 2015 (UTC)
Cytuno. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:45, 23 Chwefror 2015 (UTC)

Problem Darllen Sgrin Golygu[golygu]

Ers tua 4:00am, rwy'n methu darllen y tudalen "Golygu" ar unrhyw erthygl gan fod yr ysgrifen ar y dudalen yn "wan" ym mhob iaith– problem fy nghyfrifiadur – problem fy llygaid neu broblem Wikepedia? AlwynapHuw (sgwrs) 05:36, 11 Chwefror 2015 (UTC)

Mae o'n glir fel Gordon's Ginn ar yr ochor yma! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:24, 11 Chwefror 2015 (UTC)
Roedd o'n edrych fel teipiadur wedi rhedeg allan o inc i mi, wedi drysu am ddyddiau cefais wybod mae rhywbeth i wneud efo lawr lwytho gwelliant I Windows wedi newid ffont Chrome oedd ar fai! Wedi cael cyfarwyddyd sut i newid y ffont yn ôl mae'n gweithio eto rŵan, diolch byth! Caf ail afal ar fy mhaldaruo yma bellach! AlwynapHuw (sgwrs) 05:06, 15 Chwefror 2015 (UTC)

WiciGyfarfod Caerdydd #4[golygu]

Mae'r pedwerydd WiciGyfarfod yng Nghaerdydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Sul, 22 Chwefror. Os hoffech ddod, cofrestwch fan hyn! Ham II (sgwrs) 13:54, 12 Chwefror 2015 (UTC)

Newydd drydaru; bydd y lle dan ei sang! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:30, 15 Chwefror 2015 (UTC)

Golygathon yn y Llyfrgell Genedlaethol[golygu]

Bachgen yn dryllio piano

Bydd Golygathon yn cael i gynnal yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth am y tro cyntaf erioed ar y 10fed o Ebrill a 'Ffotograffwyr Cymraeg’ bydd y pwnc. Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar greu a gwella erthyglau am ffotograffwyr Cymreig, eu bywydau, eu gyrfaoedd a'u lluniau. Felly dewch draw i Aber am awyr iach, cwmni da, a diwrnod o olygu! cofrestwch fan hyn Jason.nlw (sgwrs) 16:09, 18 Chwefror 2015 (UTC)

Diolch Jason - a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Er gwybodaeth - mae dau o luniau mawr y byd newydd eu huwchlwytho gan Jason gan gynnwys: 'Bachgen yn dryllio piano' gan Philip Jones Griffiths, Ffotograffydd Magnwm. Mae hyn yn garreg filltir bwysig o ran cynnwys agored byd-eang ac yn dangos (unwaith eto) mor flaenllaw yw LlGC, a Chymru fach. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:27, 26 Chwefror 2015 (UTC)

Etholiad Cyffredinol Y DU 2015[golygu]

Wedi sylwi bod y Saeson yn paratoi ar gyfer 2015 efo bylchau tebyg i'r isod. Byddai rhagbaratoi felly yn ddefnyddiol yn y Gymraeg? Yn bersonol byddwyf yn rhy feddw (ond gobeithio nid yn rhy flin) i wneud iws o'r fath beth ac yn dilyn yr etholiad ar twitter, blogger a facebook yn hytrach nag ar y Wici. Ond rwy'n ddigon bodlon eu rhag paratoi os byddent at iws i eraill

Etholiad Cyffredinol 2015: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
UKIP Nathan Gill
Llafur Albert Owen
Plaid Cymru John Rowlands
Socialist Labour Liz Screen
Ceidwadwyr Michelle Willis

AlwynapHuw (sgwrs) 04:42, 22 Chwefror 2015 (UTC)

Haia Alwyn. Fel ti'n dweud, nid ras ydy hi: gwas i ni yw hwnnw, chwedl Waldo. Wedi iddyn nhw gwbwlhau'r blychau ar en - gallem eu copio'n un fflyd, a mi wnawn nhw ymddangos yn Gymraeg ar cywici! Gadael iddyn nhw wneud y gwaith ! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:31, 23 Chwefror 2015 (UTC)
Aha! Yda ni wedi dewis cadw at wyrdd ar gyfer Plaid Cymru felly!! ;) Blogdroed (sgwrs) 16:03, 26 Chwefror 2015 (UTC)
@AlwynapHuw, Blogdroed: Mae'r Blaid wastad wedi bod yn blaid werdd!! Ond gallem ei newid i felyn os mai dyna'r farn. ?? Llywelyn2000 (sgwrs) 19:16, 26 Chwefror 2015 (UTC)
tynnu coes ydw i @AlwynapHuw: gan bo fi wedi codi'r pwynt o'r blaen am PC yn ymddangos yn felyn mewn ambell i ddolen a finnau o'r farn mai gwyrdd ddyle nhw fod Blogdroed (sgwrs) 19:20, 26 Chwefror 2015 (UTC)

Cyfieithu[golygu]

Tybed a wneith rhywun wiro fy nghyfieithiad yma (wedi'i wneud dro'n ol): mae angen tic yn y blwch 'prawfddarllen' iddo ymddangos yn Gymraeg. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:28, 23 Chwefror 2015 (UTC)