Wicipedia:Y Caffi

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Coffi

Croeso i'r Caffi - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia, yn Gymraeg neu Saesneg. Mae llefydd defnyddiol yn cynnwys: y Ddesg Gyfeirio, y Ddesg Gymorth, y Tudalen Cymorth iaith a'r negesfwrdd gweinyddiaeth. Ceir rhestr o drafodaethau ar dudalennau sgwrs sy'n disgwyl ymateb yma: Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.Arddull fodern i enwau'r canrifoedd[golygu cod y dudalen]

Cychwynwyd trafodaeth Sgwrs Wicipedia:Arddull#Canrifoedd gan Defnyddiwr:Emyr Ceredig Evans am ein dull ar Wici o enwi'r canrifoedd ee mae'n awgrymu newid 'yr ail Ganrif ar bymtheg' i 'canrif un deg saith', 'Canrif 17' a C17 ayb. Ymunwch a'r drafodaeth! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:43, 14 Ebrill 2016 (UTC)

Rhoi'r gorau ar en - dim digon ohonom[golygu cod y dudalen]

Dw i am ganolbwyntio'm llwyr ar Wicipedia Cymraeg a ieithoedd lleiafrifol eraill o hyn ymalaen. Gweler fy sylwadau ar enwici - a dewch nôl i fama! Nid fod hyn o ddiddordeb i neb, chwaith! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:56, 24 Ebrill 2016 (UTC)

Da was, da a ffyddlon AlwynapHuw (sgwrs) 07:48, 25 Ebrill 2016 (UTC)

Cymorth[golygu cod y dudalen]

Help ! Mae'n oesoedd ers imi wneud rhywbeth sylweddol yma. Mae dosbarth tiwtorial imi wedi paratoi defynydd ar gyfer "Ribosom". Sut mae gosod defnydd heb ei orffen ar Wicipedia - cyn ei fireinio a'i rhyddhau ? Mae gen i atgof am y pwll tywod - ond dim atgof am sut i'w ddefnyddio. Defnyddiwr:Deri Tomos

@Deri Tomos: - Smai Deri? Pastia fo yn dy barth di dy hun e.e. Defnyddiwr:Deri Tomos/pwll tywod neu urhyw dudalennau'n cychwyn gyda dy barthenw di ee Defnyddiwr:Deri Tomos/Ribosom. Gad neges ar fy nhudalen Sgwrs Defnyddiwr:Llywelyn2000, os wyt angen rhagor o gymorth. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:34, 25 Ebrill 2016 (UTC)
Oes modd defnyddio cyfeiriadau doi?

Sialens Hanes Celf Europeana[golygu cod y dudalen]

Shane Williams - un o'r 10 llun sy'n cynrychioli Cymru.

@Ham II, Jason.nlw: Da ni drwyddo yn y Sialens Gelf gynaf erioed i'w chynnal gan Europeana - sialens sy'n hyrwyddo ein defnydd o Wicidata. A da ni yno - fel Cymru - nid fel rhan o ryw wlad arall! Dyma'r wefan. Gallwch sgwennu am un o'r gweithiau celf o Gymru (plis!) neu un o'r gwledydd eraill. Wedi i chi wneud cofrestrwch ar Wicidata a rhoi Draig Goch wrth eich henw! Braf ei gweld yn cyhwfan ar faes y gad, unwaith eto! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:20, 28 Ebrill 2016 (UTC)

Newydd weld fod na lawer o erthyglau Catalwneg wedi'u sgwennu am y lluniau o Gymru. Ychwanegais 2 Gymraeg y bore ma: Blodau mewn fâs a Shane Williams (paentiad) - 3 allan o ddeg! mae na lawer hefyd o wledydd eraill. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:38, 15 Mai 2016 (UTC)

@John Jones, Ham II: - Dim ond 4 erthygl sydd heb ei creu, os oes gan rywun yr awydd! Mae pob un wedi eu creu ar en (!) Llywelyn2000 (sgwrs) 15:12, 26 Mai 2016 (UTC)

Gogwydd o ran rhyw[golygu cod y dudalen]

Yn ddiweddar fe euthom ati i ychwanegu Categori:Merched yn ôl canrif ar erthyglau priodol. Dw i newydd gyfri fod gynnym ar Wicipedia 2,419 o erthyglau ar ferched. Mae na 7488 o erthyglau yn y Categori:Pobl yn ôl canrif, sy'n golygu fod 5,069 yn ddynion. Felly, 32.3% o'n bywgraffiadau ni am ferched a 67.7% yn ddynion. Rhad arnom! A gadewch i ni wella'r anhegwch hwn! Ond mae'r ganran o erthyglau am ferched ar Wikipedia Saesneg tipyn is: nid 32.3% ond 15.5%!!! Er mwyn dod a'r clorian yn hafal, mae angen 1325 ar ferched.

Mae hyn yn gyfystyr a 112 o erthyglau newydd y mis; 28 yr wythnos. 7 neu wyth y ddydd, sy'n gwbwl bosib! Unrhyw syniadau? Llywelyn2000 (sgwrs) 13:26, 3 Mai 2016 (UTC)

Rhestrau o ferched cymwys:
  1. Y Bywgraffiadur Cymreig - tabl ar waelod yr erthygl. Yr enwau sydd mewn italig.
  2. Rhestr Cymry - Yr enwau sydd mewn italig.
  3. Wicipedia:Merched a anwyd yng Nghymru
  4. Rhestr o erthyglau am ferched ar y Wicipedia Saesneg a chategori ar en.
  5. Wicipedia:Deffro'r Ddraig/Erthyglau hanfodol - sy'n cynnwys nifer o ferched sydd angen erthygl arnyn nhw.
Wicibrosiect? Llywelyn2000 (sgwrs) 17:28, 3 Mai 2016 (UTC)

Wikidata Placeholders[golygu cod y dudalen]

Helo pawb. Mae 4 Wici bychan wedi dechrau defnyddio Wikidata i dangos gwybodaeth am pwnc os nad oes erthygl yn bodoli. Mae hwn yn help mawr trwy cynnig rywfaint o gwybodaeth heb yr angen am erthygl ond hefyd bydd hwn yn anog pobol i creu'r erthygl. Hoffwn i cael eich barn am hwn, fel rywbeth gallwn ni ychwanegi i'r Wici Cymraeg. Am engreifftiau a rhagor o gwybodaeth cliciwch yma Diolch Jason.nlw (sgwrs) 08:21, 12 Mai 2016 (UTC)

Jason, diolch am rannu. Mae'r cysyniad yn addawol iawn o ran dangos gwybodaeth heb erthygl ac i annog pobl i greu erthygl. Ond mae'r enghraifft yn yr iaith Odia yn cynnwys darnau o Saesneg. Ai dyna fyddai'r drefn ar Wicipedia Cymraeg? Gallai hi achosi dryswch os fydd darnau o Saesneg oddi wrth Wikidata. Jyst gofyn. Dw i'n gwybod taw enghraifft yn unig oedd hi. Heblaw am y cwestiwn yma byddaf i o blaid 'hadau syniadau' dw i'n meddwl. --Oergell (sgwrs) 10:51, 13 Mai 2016 (UTC)
@AlwynapHuw, Anatiomaros, Llywelyn2000: Newydd weld ar @WiciCymru mai o Wicidata mae'r wybodaeth yn dod, ond mae deall hwnnw fel ceisio dianc allan o labrinth! Cytuno a chi eich dau, da ni ddim eisau mwy o Saesneg ar Wici. Mae cadw ein hunaniaeth a'n hannibyniaeth yn hanfodol. Dwn i ddim os ydych chi'n sylweddoli hyn, ond gallem greu unrhyw reolau da ni isio yma ar y wici cy. Dydan ni ddim yn ddibynol ar y gweddill ieithoedd nac ar Wicimedia mewn unrhyw fodd nac yn ddarostyngedig i'w rheolau nhw - cyn belled a'n bod ni fel cymuned wedi trafod a chreu rheolau amgenach. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 19:17, 13 Mai 2016 (UTC)
O'r olwg gyntaf, dwi ddim wedi fy argyhoeddi am y syniad yma, o edrych ar yr enghreifftiau. Mae Wikidata am ddod yn hynod ddefnyddiol a phwerus, er mwyn osgoi dyblygu data cyffredin ar draws wikis; manylion bywgraffiadol, rhestrau o weithiau creadigol ac ati a fe ddylai fod yn bosib cyflwyno hyn yn rhaglennol gyda gwyneb Cymraeg. Ond o greu 'ffug-erthygl' dwi ddim yn siwr sut mae hyn yn annog creu erthygl go iawn, yn fwy na gweld 'bwlch'. Does gen i ddim ystadegau ond dwi'n amau fod rhan fwyaf o bobl yn cyrraedd Wicipedia drwy chwiliad Google yn hytrach na dod yma a chwilio yn y blwch uwchben. A dwi'n cymryd na fydd y ffug-erthyglau yn ymddangos i beiriannau chwilio (fe fyddai hynny'n syniad gwael iawn). Yn hytrach na gwneud hyn, pam ddim defnyddio Wikidata a bot i greu miloedd o erthyglau egin? Dwi ddim yn meddwl bod hynny'n syniad da gyda llaw, ond y cwestiwn i fi yw - beth fyddai'n annog pobl i gyfrannu gwybodaeth ddefnyddiol? --Dafyddt (sgwrs) 19:44, 13 Mai 2016 (UTC)
Dafydd: ar y fflei mae rhain yn cael eu creu - ar amrantiad - pan mae darllenwr yn chwilio am air heb erthygl Gymraeg. Mae fyny iddo fo/hi wedyn ydy o/hi am optio am ddenyddio'r stwff ar WiciData a gynigir, neu beidio. Dydy o ddim yn golygu miloedd o egin pitw, diolch byth! Wicidata - rhaid cael trafodaeth am hyn eto. Pwerus - ydy, ac mae'n HANFODOL ein bod yn cadw'r hawl i'w dderbyn neu ei wrthod, fel mae John yn ei awgrymu, dwi'n meddwl e.e. os da ni'n dod a baneri gwledydd ar enwau pobl - yna pa faner? Jac yr undeb / Brit ydy'r Cymro Tom Pryce ar Wikipedia English, a nifer o Gymru eraill. Ond dw i ddim yn meddwl fod derbyn hwn yn gam at hynny, cyn belled a'n bod yn medru ei ddiffodd hefyd! Mi fydd na Saesneg yn dod fewn, a hynny gan nad ydym wedi cyfieithu popeth ar Wicidata. Opsiwn arall fyddai gofyn iddyn nhw droi'r Almaeneg fel default i ni! Pam lai? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:43, 14 Mai 2016 (UTC)
Pe baech yn teipio cactws (neu beth bynnag yw hynny yn nap-wiki; Neapolitan), a dim erthygl dyma fasech chi'n ei gael, gyda dim en! Mae na rywbeth yn dweud wrtha i y dylem ei drio, am gyfnod, a'i droi i ffwrdd os ydy o'n rwts. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:11, 25 Mai 2016 (UTC)

Ffotograffau newydd ar Comin[golygu cod y dudalen]

Bore da!

Ychwanegwyd dros 5,000 o ffotograffau'n ddiweddar o drefi ac adeiladau ayb yng Nghymru i Gomin Wicimedia. Ceir sampl syml isod, fel tamed i aros pryd! Mae nhw o safon eitha da, wedi'u cymryd gan Defnyddiwr:Nilfanion. Ceir dolenni glas isod ar y map - i gategoriau ar Comin. Gobeithio y byddant o ddefnydd i chi! Richard Nevell (WMUK) (sgwrs) 10:52, 16 Mai 2016 (UTC)

Cliciwch ar y siroedd (mewn glas)
Ynys Môn Conwy Gwynedd Penfro Caerfyrddin Abertawe Nedd Port Talbot Pen-y-bont ar Ogwr Merthyr Tydfil Bro Morgannwg Caerdydd Casnewydd Torfaen Mynwy PowysWales, administrative divisions images cy.svg
Ynglŷn â'r ddelwedd hon


Cymdeithas Edward Llwyd[golygu cod y dudalen]


Datblygiadau enfawr ar Eiriadur Rhywogaethau Cymdeithas Edward Llwyd (Y Bywiadur)! Diolch i Duncan Brown a Wici mae na filoedd o luniau wedi ymddangos yn eu geiriadur - a dolenni i Wicipedia Cymraeg pan fod erthygl yn bodoli!!!! Er mwyn torfoli llun coll, dw i wedi dechrau Wicibrosiect Cymraeg ar Comin. Ond dw i'n gobeithio mai naturiaethwyr ledled y byd fydd yn mynd i'r afael a'r gwaith yma, ond efallai y gallem gadw llygad - a'u helpu! Mae'r bartneriaeth efo Cymdeithas Edward Llwyd yn dangos sut y gall corff allanol, trydydd parti elwa o ffeiliau ar drwydded rhydd. Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:42, 18 Mai 2016 (UTC)

Ciplun o wefan Cymdeithas Edward Llwyd; Mai 2016.

Gweinyddwyr sydd heb olygu ers tros flwyddyn[golygu cod y dudalen]

Os nad yw Gweinyddwr wedi golygu ers tros flwyddyn, gallem ddileu ei hawliau fel Gweinyddwr. Da ni wedi gwneud hyn unwaith yn y gorffennol, tua tair blynedd yn ôl. Mae'r canllawiau ynghylch dileu'r statws yn fama: Wicipedia:Gweinyddwyr. Ceir 3 gweinyddwr sydd heb olygu ers tair blynedd:

Dydy dileu eu statws ddim yn ddi-droi'n-ôl. Ar hyn o bryd mae gennym 16 Gweinyddwr, sydd gryn dipyn yn fwy na wicis eraill o'r un maint - a rhai llawer mwy! Gweler Meta a'r rhestr hon.

Rhoddwyd yr hawl, hefyd i Defnyddiwr:Jim Carter fod yn Weinyddwr dros dro. Gwnaeth gybolfa iawn o rai o'r Nodion a greodd; gweler ei dudalen Sgwrs.

Awgrymaf ein bod yn tynnu statws y 4 Gweinyddwr yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:20, 19 Mai 2016 (UTC)

@Llywelyn2000: I have requested at @Deb: talk page to remove my admin userright long ago. Jim Carter (sgwrs) 07:13, 20 Mai 2016 (UTC)
Diolch! Many thanks! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:28, 20 Mai 2016 (UTC)