Wicipedia:Y Caffi

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Coffi

Croeso i'r Caffi - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia, yn Gymraeg neu Saesneg. Mae llefydd defnyddiol yn cynnwys: y Ddesg Gyfeirio, y Ddesg Gymorth, y Tudalen Cymorth iaith a'r negesfwrdd gweinyddiaeth.

Ceir rhestr o drafodaethau ar dudalennau sgwrs sy'n disgwyl ymateb yma: Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.
Cynnwys

Diagramau Cymraeg[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae na lawer o ddiagramau wedi'u casglu dros y blynyddoedd- nifer o wici-en, a'r iaith fain arnynt. Beth am greu rhestr ohonyn nhw, fel y dont i'r fei, er mwyn i ni ddechrau eu cyfieithu? Gallwch eu nodi yma, ac oes eith y rhestr yn rhy hir, wel mi ddechreuwn ni dudalen newydd, bwrpasol. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:02, 8 Ionawr 2015 (UTC)

Diagramau i'w cyfieithu

ychwanegwch enw'r dudalen neu'r ddelwedd yma:

Hyfforddi a Golygathon Abertawe 28 Ionawr 2015[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae croeso i unrhyw Wicipediwr profiadol ymuno gyda'r hyfforddiant a'r golygu ym Mhrifysgol Abertawe - bydd grwpiau Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg ar gael. Chwaneg o fanylion yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:59, 8 Ionawr 2015 (UTC)

Cafwyd dros 30 o olygyddion newydd yn Abertawe - a 4 o Brifysgol y Drindod, Dulyn; diwrnod arbennig o dda. Mae'r erthyglau a grewyd ac a ychwanegwyd atynt i'w cael yma ac yn Saesneg yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:04, 29 Ionawr 2015 (UTC)
Os gofiaf yn iawn, roedd rhan o'r ymarfer uchod yn ymwneud a chreu mwy o erthyglau am fenywod ar Wicipidia (posib fy mod yn anghywir a bod creu mwy o erthyglau am ferched yn perthyn i barth arall). Ta waeth, ymysg casgliad y Llyfrgell Genedlaethol o Bapurau Newyddion gellir eu darllen ar lein am ddim http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/cy/home mae tua 700 rhifyn o Papur Pawb ar gael: http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/cy/title/view/3585945 Ar dudalen 4 o bron pob rhifyn mae 'na erthygl o'r enw Mae son amdanynt (sic). Gan fod Papur Pawb yn cael ei brynu gan fwy o fenywod na gwrywod mae'r dalen yn cynnwys mwy na'r arfer o erthyglau am ferched y cyfnod. Dydy o ddim yn wimins lib o bell ffordd, mae nifer o'r menywod yn cael eu hystyried fel gwerth sôn amdanynt gan eu bod yn wragedd i ddynion pwysig, ond mae ambell un yn sefyll allan. Ffynhonnell werth ei chwilio i'r sawl sydd am roi mwy o fywgraffiadau benywaidd Cymreig yma?
@AlwynapHuw, Jason.nlw: Hynod ddiddorol! Rhoddid parch uwch na'r cyffredin i'r ferch yng Nghyfraith Hywel Dda; ysywaeth aeth pethe i lawr yr hen allt estron. Bydd y ffynhonnell hon yn amhrisiadwy i wneud iawn am hynny. Bendigedig! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:03, 15 Chwefror 2015 (UTC)

Wicipediwr Preswyl y Llyfrgell Genedlaethol[golygu | golygu cod y dudalen]

Jason Evans (chwith), y Wicipediwr llawn amser a'r Dr Dafydd Tudur, Rheolwr Hawliau a Gwybodaeth y Llyfrgell

Bydd rhai ohonoch yn cofio partneriaeth answyddogol efo'r Llyfrgell (drwy Defnyddiwr:Paul Bevan; gweler yma) a chafwyd nifer o gyfarfodydd yn y Llyfrgell dros y blynyddoedd diwethaf. Ymhyfrydwn yn eu blaengaredd; seliwyd hynny drwy iddynt benodi Wicipediwr llawn amser i weithio yn eu plith. Gallwch weld rhagor ar ddau flog a gyhoeddwyd y bore ma: blog Wici Cymru yma a blog y Llyfrgell, yma. Roedd yn rhaid dilyn polisi'r Llyfrgell ynglŷn â hysbysebu'n fewnol yn gyntaf, wrth gwrs, a llyfrgellydd o'u plith a benodwyd: bydd Jason Evans yn cychwyn ar ei waith newydd ar y 19eg o Ionawr.

Ymhlith dyletswyddau eraill, bydd Jason yn trefnu hyfforddiant ar sgiliau wici i gymuned y Llyfrgell, a gwn y gwnewch ei gefnogi os ydych yn byw yn yr ardal, ac yng ngweddill ei waith.

Roedd enwici yn 14 oed heddiw (dwy flynedd yn hŷn na'i chwaer fach!) a dyma'r anrheg gorau y medrid ei roi! Pen-blwydd hapus yr hen wici! Robin Owain (WMUK) (sgwrs) 21:01, 15 Ionawr 2015 (UTC)

Llongyfarchiadau Jason ar gyfeliad da ar Radio Cymru y bore ma; trafodaeth ar Olygathons a chywirdeb y wici. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:52, 21 Ionawr 2015 (UTC)

Mam Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Nifer o gyfeiriadau at Sir Fôn a Môn yn cael eu newid i Ynys Môn; sori am fod yn bedantig, ond rwy'n amau cywirdeb hyn. Un o ynysoedd Môn / Sir Fôn yw Ynys Môn nid y cyfanrwydd - mae Ynys Cybi, Ynys Seiriol ac ati yn rhannau o Fôn a Sir Fôn ond ynysoedd ar wahân i Ynys Môn AlwynapHuw (sgwrs) 05:59, 20 Ionawr 2015 (UTC)

Rwyt ti yn llygad dy le Alwyn ond yn anffodus mae'r bai i gyd ar y llywodraeth a'r cyngor sir. Dwi'n methu deall pam y dewiswyd galw'r sir "newydd" ('rôl diddymu'r hen Wynedd 'nôl yn y 90au) wrth yr enw swyddogol 'Ynys Môn' yn lle 'Môn'. Dwi'n amau mae dilyn yr enw Saesneg yn slafaidd daru nhw, sef yr "Isle of Anglesey" bondigrybwyll! Ond fel 'na mae hi, 'Ynys Môn' yw enw swyddogol y sir ar hyn o bryd (y ffyliaid!) er mai 'Môn' neu 'Sir Fôn' ydy hi i'r Monwysion a Chymry Gogledd Cymru yn gyffredinol, 'nenwedig yr hen do. Anatiomaros (sgwrs) 01:19, 23 Ionawr 2015 (UTC)

Cymraeg "Digon Da"[golygu | golygu cod y dudalen]

O dderbyn bod Wicipedia yn ymdrech cydweithredol, a bod cywiro, gwirio, ychwanegu at dudalennau a gychwynnwyd gan eraill yn rhan o'i wychder, hoffwn awgrymu bod pobl yn oddefgar, (hyd yn oed yn ddiolchgar), i'r sawl sydd wedi cyfrannu o'u blaen. Rwy'n rhy hen i honni fy mod yn ddysgwr o hyd, ond cefais fy magu ar aelwyd Saesneg gan godi'r Gymraeg yn yr Ysgol Sul a'r Capel. Mi ddechreuais bregethu yn y Gymraeg dros ddeugain mlynedd yn ôl Cymraeg Beiblaidd yw fy Nghymraeg pob dydd, mae'r awgrym nad yw'r fath Gymraeg yn ddigon da yn brifo.

Yr wyf wedi ddarllen llyfr JMJ Y Treigladau a'u Cystrawen, heb ddeall dim; rwy'n treiglo yn ôl clyw, a gan fy mod yn ofnadwy o fyddar mae hynny'n anodd! Rwy'n gwybod bod angen cywiro fy nhreigliadau a fy nghystrawen ym mhob erthygl rwy'n sgwennu ac yn ddiolchgar i'r sawl sy'n gwneud. Ond mae pobl yn fy ngwatwar am fy ngham dreiglo yn brifo!

Mae Cael beirniadaeth megis 1805??? trwy'r hon yr etifeddodd !!! beiblaidd iawn; Erthygl ddideitl (e. benywaidd) ; priododd Norah Creina nid priodi a NC; Wedi gadael yr ysgol nid wedi ymadael a'r ysgol (llai beiblaidd); ennill profiad !!! idiom Saesneg; Glamorganshire yn Glamorgan) yn diangen o feirniadol!

https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Austin_Bruce&diff=1670269&oldid=1670164

A dyma'r cwestiwn - a ydych yn dymuno i mi barhau i gyfrannu fy erthyglau Cymraeg gwallus, neu a ydych am imi beidio cyfrannu mwyach gan nad yw fy Nghymraeg yn ddigon da? AlwynapHuw (sgwrs) 02:45, 22 Ionawr 2015 (UTC)

Yn syml - OES! Mae creu cynnwys yn bwysicach na malu cachu amdano! Dyna pam dw i'n synnu fod John Jones wedi nodi'r cywiriadau yn hytrach na rhoi gair gyffredinol fel 'manion iaith'. Mi ges i ymododiad digon tebyg y dydd o'r blaen, gan Defnyddiwr:95.150.72.201, ond mae nghroen i'n ddigon tew! Dilyn fformat hwnnw wnaeth o dw i'n meddwl! Cofia- wyddai John ddim mai ar aelwyd di-Gymraeg y cest dy fagu, na dy fod yn weinidog! Felly, wrth ddweud 'iaith feiblaidd' roedd yn golygu hynny hy iaith hen ffasiwn yn hytrach nag ymosodiad personol. Raison d'etre yr hen wici, i mi ydy, cyflwyno gwybodaeth yn Gymraeg i bobl ifanc, fyddai fel arall, yn troi at y Saesneg, neu'n taro wal. Mae angen i'r Gymraeg fynd drwy fetamorffosis ieithyddol unwaith eto, a fy nghas beth ydy dyblu'r 'n' ayb, ac edrychaf ymlaen i ddanfon bot drwy'r holl erthytglau'n diddymu pob 'n' diangen, rhyw ddydd! Llai o falu, a nol at y job! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:09, 22 Ionawr 2015 (UTC)
Hoffwn gymryd rhan yn y ddadl hon trwy gytuno â’r sylwadau uchod a chynnig ffordd ymlaen i gyfranwyr Wici. Dim ond cyfrannwr diweddar ydw i, ond mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi sylweddoli mai trwy gyfaddawdu a bod yn adeiladol mae datblygu erthyglau safonol. Wrth gwrs, mae cywirdeb iaith yn holl bwysig, pa bynnag arddull a ddefnyddid, ond nid oes angen codi gwrychyn unrhyw gyfrannwr sy’ wedi gweithio’n galed i ychwanegu deunydd. Mae cyfeillgarwch ymysg y cyfranwyr a’r gweinyddwyr yn hanfodol, a diolchaf i’r rhai hynny sydd wedi bod yn amyneddgar wrth fy helpu i gyfrannu’n gall. Er fy mod i hefyd, weithiau’n cael anawsterau wrth geisio defnyddio Cymraeg yn y dull modern, mae’r her i ddatblygu erthyglau cynhwysfawr yn bwysicach. Tybed a fyddai yn gymorth i gyfeillion adael gwaith ar fy nhudalen sgwrs er mwyn cael fy marn ar unrhyw faterion sy’n debygol o greu trafferth? Wedi’r cwbl, mae dau ben yn well nag un weithiau! ApGlyndwr (sgwrs) 13:54, 22 Ionawr 2015 (UTC)

Bron i 5,000 o ffotograffau Llên Natur ar gael ar gyfer Wici!!![golygu | golygu cod y dudalen]

Eirlysiau ym mynwent Eglwys Sant Cwyfan

Yn dilyn partneriaeth hir a diddorol rhwng Duncan Brown, Gwyn Williams ac eraill o wefan Llên Natur a minnau ar ran Wici, gallaf gyhoeddi fod bron i 5,000 o ffotograffau'r gymdeithas blaengar hon nawr ar gael ar CC-BY-SA-4: a bron y cyfan wedi'u tynnu yng Nghymru ac yn gwneud ein herthyglau'n berthnasol i Gymry Cymraeg. Fel y gwelwch dw i newydd uwchlwytho'r cyntaf o'r rhain (Eirlysiau ym mynwent Eglwys Llangwyfan, Sir Ddinbych) i Comin, a'i dadogi wedyn yn yr erthygl ar Langwyfan ac Eirlysiau. Yn 2008, mi wnes i arllwys fy mol, fod angen cymorth grwpiau a sefydliadau Cymreig arnom; ac o'r diwedd dw i'n dechrau teimlo fod pethau'n gwella.

Y gamp rwan fydd uwchlwytho rhain i Comin yn un fflyd drwy Commonist neu fot tebyg, wedi creu templad (wfft i'r gair 'Nodyn'!) ar gyfer Cymdeithas Llên Natur gyda'u manylion cysylltu, URL, cyfeiriad, rhif ffôn ayb. Os ydych yn aelod o Wikimedia UK gallwch wneud cais am nawdd i wneud y gwaith yma, neu o leiaf tuag at eich costau - hyd at £2000. Fe wyddoch eisioes fod Llên Natur yn treialu'r defnydd o luniau Comin ar eu gwefan (50 o wahanol buchod coch cwta); ac fel pob partneriaeth dda, mae'n gweithio dwy ffordd! Mae'r ddwy ochr ar eu hennill, ond mae hon yn bartneriaeth driphlyg, a'r enillydd ar ddiwedd y dydd ydy'r Gymraeg. Wicipedia: ceidwad cof ein cenedl! Robin Owain (WMUK) (sgwrs) 12:19, 23 Ionawr 2015 (UTC)

Ardderchog. Diolch am y gwaith. Hapus i roi'r delweddau mewn categoriau os lwyddiff rhywun arall i'w llwytho'n gyntaf.--Rhyswynne (sgwrs) 22:24, 26 Ionawr 2015 (UTC)
Diolch Rhys! Mi all 'HotCat' dy helpu cofia! Uwchlwytho cyn hir! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:56, 29 Ionawr 2015 (UTC)

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Dwi yn bwrw ati i greu tudalennau am fandiau pres ond angen rhywbeth tebyg i hwn https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Music yn y Gymraeg - oes 'na un yn bodoli yn barod na fedra'i ffendio? Neu oes 'na unrhyw un hynod o garedig fyddai'n bwrw ati i greu un Cymraeg? Blogdroed (sgwrs) 13:40, 24 Ionawr 2015 (UTC)

Pam ail-greu'r olwyn? Newydd gopio o enwici. treble clef bass clef treble clef - Twdls! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:16, 25 Ionawr 2015 (UTC)

Looking for feedback on my funding proposal to work with UNESCO[golygu | golygu cod y dudalen]

Hi all

I’m looking for feedback and endorsement for my Wikimedia Foundation PEG grant to be Wikimedian in Residence at UNESCO. I'd very much like your thoughts on how this kind of project can help smaller Wikipedias like Welsh, please have a look, the most relevant objectives to Wikipedia are:

1. Train UNESCO and its partner organisations to contribute to Wikimedia projects: Provide UNESCO and its partners with the skills, tools, resources and connections to contribute to Wikimedia projects in a meaningful, measurable and sustainable way. To integrate into the Wikimedia community both online and by matching them with local Wikimedia organisations and volunteers for in person support and collaboration. The project will create and improve content receiving 100,000,000 views per year on Wikimedia projects, educate 1000 people in over 200 organisations to learn more about Wikimedia projects. This will include 500 newly registered users trained to contribute to Wikimedia projects and 500 articles formally reviewed by experts.
2. Make content from the archives of UNESCO and its partners available on Wikimedia projects: This project will facilitate the upload of 30,000 images, audio files, videos, data and other content to Wikimedia projects from UNESCO archives (24,000 images), UNESCO Institute for Statistics (UIS) and other sources including 10 organisations changing their content license to be Wikimedia compatible, a completed pilot project is outlined in the Goal section.

I ran a pilot project that resulted in the images found in the Wikimedia Commons category Images from the archive of UNESCO, here are a few examples:

If you think this is a worthwhile project please click this link and then click the endorse button.

Many thanks

Mrjohncummings (sgwrs) 17:21, 26 Ionawr 2015 (UTC)

Hi John! I did it this morning! Brilliant syuff! Croeso'n ol i'r Wicipedia Cymraeg - o America! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:48, 26 Ionawr 2015 (UTC)
Hi Llywelyn2000, wonderful, thank you! Mrjohncummings (sgwrs) 20:42, 27 Ionawr 2015 (UTC)

Erthyglau heb ddelweddau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae rhestr o erthyglau efo ‘Geotags’ ond heb ddelweddau wedi cael ei greu yma, felly dewiswch erthygl ac ychwanegu delwedd!

Fel rhan o fy ngwaith fel y Wicipediwr preswyl yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, byddaf yn hyfforddi staff a gwirfoddolwyr i helpu ychwanegu delweddau i’r erthyglau yma. Hefyd, cadwch lygad ar agor am roddion o ddelweddau newydd o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol dros y misoedd nesaf Jason.nlw (sgwrs) 14:12, 2 Chwefror 2015 (UTC)

Byddai'n wych petai'r allforio'r wybodaeth ar fap (e.e. Google) felly os yw person yn ymweld ag ardal, gall edrych ar fap i weld beth sydd angen llun.
Mae na ap ar gyfer Wici Henebion, sy'n dangos ar dy ffon ble mae'r heneb agosaf (sydd heb / efo erthygl gyfatebol). Mae hwn yn cael ei ddatblygu fel da ni'n teipio - ar gyfer unrhyw lun o unrhyw le. Cymer olwg hefyd ar GLAMify, sy'n 'awgrymu' delweddau ar gyfer erthygl, yn seiliedig ar gategoriau Comin. Mae rhestr Jason yn un rhagorol, a gellir cywain y geotags yn eitha hawdd. Cymer olwg ar Rhestr o fryngaerau yng Nghymru wedi'u cofrestru ac ar frig dde'r erthygl fe weli di sgwennu / botwm sy'n arwain i fap Googl o holl fryngaerau Cymru sydd ag erthygl ar y Wicipedia Cymraeg. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:47, 3 Mawrth 2015 (UTC)

Hacio'r Iaith 2015[golygu | golygu cod y dudalen]

S'mai bawb.

Mae Hacio'r Iaith yn Bangor eleni ar ddydd Sadwrn 7fed o Fawrth, (Cyhoeddiad yma). Mae'n gyfle gwych i ledu'r gair am Wicipedia, unai drwy gynnal sesiwn, neu drwy'r rhwydweithio sy'n digwydd noson gynt (dros gyri a pheint) ac yn ystod y dydd. Os ydych yn byw yn y cyffuniau, galwch heibio i ni gael cwrdd a thrafod. Un syniad gen i fyddai ceisio cyfuno sesiwn ymarferol ar sut i ddefnyddio meddalwedd fatha GIMP/Photoshop gyda'r angen sydd gennym ni i Gymreigio Diagramau.--Rhyswynne (sgwrs) 22:42, 5 Chwefror 2015 (UTC)

@Rhyswynne, Cymrodor: Haia! Syniad gwych; yn gyntaf bydd angen cynaeafu'r diagramau a'u rhestru yma. Soniodd Cymrodor am y gwendid hwn yn y wici tua chwe mis yn ol, ond 'sut?' oedd y cwestiwn, gyda chymaint ohonyn nhw yn yr iaith fain! Mae hwn yn ateb, neu o leia'n rhan o'r ateb! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:43, 15 Chwefror 2015 (UTC)
Swnio fel bydd o leiaf dwy sesiwn am y Wicipedia ar y diwrnod. http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_2015#Rhaglen_y_dydd. --Rhyswynne (sgwrs) 22:20, 4 Mawrth 2015 (UTC)
@Rhyswynne: dw i'n edrych ymlaen! Yn enwedig am y sesiwn Gwener ar ddefnyddio API Cysill Ar-lein i wirio testunau Wicipedia Cymraeg. Bydd parchu'r côd-wici yn hanfodol, yn goblyn o anodd ee ni ddylid newid 'cangyms' o fewn enw delwedd, Nodyn, categori ayb. Mi ofynais i Ganolfan Bedwyr am brosiect ar hyn tua dwy flynedd yn ôl a'u hateb bryd hynny oedd - gwell fyddai ei wneud gyda llaw a llygad dynol! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:44, 5 Mawrth 2015 (UTC)

Sgwrs Wicipedia:Ar y dydd hwn[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae na sgwrs ynglyn a gwella'r Hafan drwy ychwanegu (am gyfnod o ddeufis) adran newydd sbon (tua dwy gentimetr i lawr; un colofn): Ar y dydd hwn.... Mae hyn yn arferiad ar nifer o wicis, ac yn handi iawn i athrawon! Gadewch eich barn a'ch syniadau yma: Sgwrs Wicipedia:Ar y dydd hwn. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:34, 6 Chwefror 2015 (UTC)

Mae fersiwn prawf o'r hafan gyda'r blwch bellach wedi ei greu. Croeso i chi roi eich sylwadau ar dudalen sgwrs Wicipedia:Ar y dydd hwn. Ham II (sgwrs) 16:28, 18 Chwefror 2015 (UTC)
Newydd weld y fersiwn prawf - ac mae hi'n edrych yn ardderchog! Yn wir, byddai hepgor y rhan uwch ei phen yn welliant - y pynciau. Sylwch ar ieithoedd eraill, sydd wedi gwneud hynny. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 07:27, 22 Chwefror 2015 (UTC)
Oes rhaid aros tan Fawrth y Cyntaf? Troi'r swits ymlaen rwan, fyddwn i! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 08:13, 22 Chwefror 2015 (UTC)
Cytuno. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:45, 23 Chwefror 2015 (UTC)

Oce; mae'r Hafan newydd yn barod i fynd arno; ga i gefnogaeth i wneud hynny? Dyma fo: Wicipedia:Hafan/Prawf? gwell? gwaeth? Awgrymiadau pellach (ar wahan i'r lle gwag!)? Llywelyn2000 (sgwrs) 23:26, 27 Chwefror 2015 (UTC)

Gan nad oes gwrthwynebiad, mi wna i ei newid. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:14, 28 Chwefror 2015 (UTC)

Problem Darllen Sgrin Golygu[golygu | golygu cod y dudalen]

Ers tua 4:00am, rwy'n methu darllen y tudalen "Golygu" ar unrhyw erthygl gan fod yr ysgrifen ar y dudalen yn "wan" ym mhob iaith– problem fy nghyfrifiadur – problem fy llygaid neu broblem Wikepedia? AlwynapHuw (sgwrs) 05:36, 11 Chwefror 2015 (UTC)

Mae o'n glir fel Gordon's Ginn ar yr ochor yma! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:24, 11 Chwefror 2015 (UTC)
Roedd o'n edrych fel teipiadur wedi rhedeg allan o inc i mi, wedi drysu am ddyddiau cefais wybod mae rhywbeth i wneud efo lawr lwytho gwelliant I Windows wedi newid ffont Chrome oedd ar fai! Wedi cael cyfarwyddyd sut i newid y ffont yn ôl mae'n gweithio eto rŵan, diolch byth! Caf ail afal ar fy mhaldaruo yma bellach! AlwynapHuw (sgwrs) 05:06, 15 Chwefror 2015 (UTC)

WiciGyfarfod Caerdydd #4[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r pedwerydd WiciGyfarfod yng Nghaerdydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Sul, 22 Chwefror. Os hoffech ddod, cofrestwch fan hyn! Ham II (sgwrs) 13:54, 12 Chwefror 2015 (UTC)

Newydd drydaru; bydd y lle dan ei sang! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:30, 15 Chwefror 2015 (UTC)

Golygathon yn y Llyfrgell Genedlaethol[golygu | golygu cod y dudalen]

Bachgen yn dryllio piano

Bydd Golygathon yn cael i gynnal yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth am y tro cyntaf erioed ar y 10fed o Ebrill a 'Ffotograffwyr Cymraeg’ bydd y pwnc. Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar greu a gwella erthyglau am ffotograffwyr Cymreig, eu bywydau, eu gyrfaoedd a'u lluniau. Felly dewch draw i Aber am awyr iach, cwmni da, a diwrnod o olygu! cofrestwch fan hyn Jason.nlw (sgwrs) 16:09, 18 Chwefror 2015 (UTC)

Diolch Jason - a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Er gwybodaeth - mae dau o luniau mawr y byd newydd eu huwchlwytho gan Jason gan gynnwys: 'Bachgen yn dryllio piano' gan Philip Jones Griffiths, Ffotograffydd Magnwm. Mae hyn yn garreg filltir bwysig o ran cynnwys agored byd-eang ac yn dangos (unwaith eto) mor flaenllaw yw LlGC, a Chymru fach. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:27, 26 Chwefror 2015 (UTC)
@Llywelyn2000, Jason.nlw: Os tynnwyd y llun o'r gwalch bach tua 1961, mae'n debyg / bosib ei fod o hyd ar dir y byw (tua 60-65 oed bellach?). Ffordd dda i gael cyhoeddusrwydd i'r casgliad a'i ddefnydd ar Wicipedia byddid defnyddio'r wasg leol a'r cyfryngau cymdeithasol i geisio rhoi enw i'r hogyn. AlwynapHuw (sgwrs) 02:32, 28 Chwefror 2015 (UTC)

Etholiad Cyffredinol Y DU 2015[golygu | golygu cod y dudalen]

Wedi sylwi bod y Saeson yn paratoi ar gyfer 2015 efo bylchau tebyg i'r isod. Byddai rhagbaratoi felly yn ddefnyddiol yn y Gymraeg? Yn bersonol byddwyf yn rhy feddw (ond gobeithio nid yn rhy flin) i wneud iws o'r fath beth ac yn dilyn yr etholiad ar twitter, blogger a facebook yn hytrach nag ar y Wici. Ond rwy'n ddigon bodlon eu rhag paratoi os byddent at iws i eraill

Etholiad Cyffredinol 2015: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
UKIP Nathan Gill
Llafur Albert Owen
Plaid Cymru John Rowlands
Socialist Labour Liz Screen
Ceidwadwyr Michelle Willis

AlwynapHuw (sgwrs) 04:42, 22 Chwefror 2015 (UTC)

Haia Alwyn. Fel ti'n dweud, nid ras ydy hi: gwas i ni yw hwnnw, chwedl Waldo. Wedi iddyn nhw gwbwlhau'r blychau ar en - gallem eu copio'n un fflyd, a mi wnawn nhw ymddangos yn Gymraeg ar cywici! Gadael iddyn nhw wneud y gwaith ! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:31, 23 Chwefror 2015 (UTC)
Aha! Yda ni wedi dewis cadw at wyrdd ar gyfer Plaid Cymru felly!! ;) Blogdroed (sgwrs) 16:03, 26 Chwefror 2015 (UTC)
@AlwynapHuw, Blogdroed: Mae'r Blaid wastad wedi bod yn blaid werdd!! Ond gallem ei newid i felyn os mai dyna'r farn. ?? Llywelyn2000 (sgwrs) 19:16, 26 Chwefror 2015 (UTC)
tynnu coes ydw i @AlwynapHuw: gan bo fi wedi codi'r pwynt o'r blaen am PC yn ymddangos yn felyn mewn ambell i ddolen a finnau o'r farn mai gwyrdd ddyle nhw fod Blogdroed (sgwrs) 19:20, 26 Chwefror 2015 (UTC)
@Llywelyn2000, Blogdroed:Y rheswm pam bod lliw'r Blaid yn felyn weithiau ac yn wyrdd weithiau yw bod y cod bocs etholiad yn gweithio yma yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae defnyddio "party"=Plaid Cymru yn creu bocs bach gwyrdd ond mae "plaid"=Plaid Cymru yn creu un felyn. AlwynapHuw (sgwrs) 01:40, 27 Chwefror 2015 (UTC)
Dyna feddwl allan o'r bocs confensiynol!!! @Jason.nlw: Torfoli gwybodaeth - mae hyn yn syniad ardderchog, beth bynnag fydd y canlyniad. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:47, 28 Chwefror 2015 (UTC)

Cyfieithu[golygu | golygu cod y dudalen]

Tybed a wneith rhywun wiro fy nghyfieithiad yma (wedi'i wneud dro'n ol): mae angen tic yn y blwch 'prawfddarllen' iddo ymddangos yn Gymraeg. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:28, 23 Chwefror 2015 (UTC)

...a'r rhain; tic neu ddau, dyna'r cyfan! Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:50, 10 Mawrth 2015 (UTC)

Rhaglen llenwi bylchau awtomatig[golygu | golygu cod y dudalen]

Wrth sgwennu bywgraffiadau mae llawer o'r wybodaeth yn cael ei ail bobi. Er enghraifft John Jones ([.[1832 ]]- [.[1923]]) / [.[Categori: Genedigaethau 1832]]. A oes raglen Wici, rhaglen allanol rhad ac am ddim neu raglen talu amdano, sy'n gallu llenwi bylchau tebyg yn awtomatig wrth greu sgerbwd erthygl? AlwynapHuw (sgwrs) 02:55, 28 Chwefror 2015 (UTC)

Mae popeth a sgwennir gyda bot cystal (neu cyn saled!) a'r wybodaeth a fwydir i fewn iddo yn y lle cyntaf. Ti'n ymwybodol o hyn, dwi'n siwr, ond mae'n werth ei ddweud. Pan fo data dibynadwy i greu eginyn, gwych, ond mae eu gwiro a'u ehangu efo'r llygad noeth / dynol yn holl bwyig. Mi faset yn synnu mor hawdd ydy methu a rhagweld posibilrwydd ee newid enw oddi fewn i Nodyn newu enw delwedd! Mae na sesiwn ar hyn yn Hacio'r Iaith leni. Mae'n ddull da i greu gwybodlenni, a mi rwyt ti'n defnyddio dull semi-automated' dy hun - a mail-merge ddefnyddiais i i ddechrau wrth greu erthyglau ar gopaon yr Alban. Er enghraifft, o gywain cronfa ddata o'r bywgraffiadur, gallem gael peth gwybodaeth ee dyddiad geni / marw. Mae llawer o'r rhain ar wiciddata, a gellir defnyddio'r rhain hefyd. Ond, wn i ddim am ddata ar wahan i rhain ee man geni, man marw, gwr/gwraig ayb. Wrth i wiciddata dyfu, fe allwn ei ddefnyddio; tan hynny, neu hyd nes bo cronfa gynhwysfawr ddibynadwy - llaw pia hi! Mae na waith mawr yn cael ei wneud y tu ol i'r lleni ar hyn yn fama. Croeso i ti helpu! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:47, 28 Chwefror 2015 (UTC)
Dwi ddim yn ymofyn "bot"; dim ond rhaglen syml sy'n gweithio ar ddogfen Word sy'n llenwi John Jones ganwyd [X] (dyweder"1832") i flwch [.[Categori: Genedigaethau [X]] yn creu "1832" yn lle X AlwynapHuw (sgwrs) 08:46, 1 Mawrth 2015 (UTC)
Ia, dyna'r ffordd efo hwn; taenlen syml sydd ei angen; efallai y gallem ddod a'r LlGC i fewn i'r darlun hefyd. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:05, 1 Mawrth 2015 (UTC)
Yr hyn rwy'n chwilio am yw raglen sy'n gallu llenwi'r bylchau megis:

Roedd <E1>(John) <E2> (Jones)[.[<G1>]](1 Ionawr),[.[<G2>]](1832) –[.[<M1>,]](2 Mawrth) [<[M2>(1901).) yn wleidydd <plaid>(Llafur) Gymreig ac yn Aelod Seneddol <etholaeth>(Maesyfed)

{.{DEFAULTSORT:<E2>(uchod), <E1>(uchod)}}

[.[Categori:Genedigaethau <G2>(uchod)]]

[.[Categori:Marwolaethau <M2>(uchod)]

Lle mae Llenwi <E1> unwaith yn ei lenwi ym mhob <E1>

Gobeithio bod hyn yn gwneud sens! AlwynapHuw (sgwrs) 09:20, 1 Mawrth 2015 (UTC)

[Global proposal] m.Wicipedia.org: (pawb) Golygu tudalennau[golygu | golygu cod y dudalen]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like cy.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Thanks and sorry for writing in English, Nemo 22:32, 1 Mawrth 2015 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2015)[golygu | golygu cod y dudalen]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 21:14, 2 Mawrth 2015 (UTC)

Help us coordinate Wikipedia Library's distribution of accounts, communication of access opportunities and more! Please join our team at our new coordinator page.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Cysylltiau erthyglau ddethol yn torri wrth i mi newid erthygl[golygu | golygu cod y dudalen]

Dwi wedi darganfod wrth i mi newid sawl erthygl fod fy ngolygiad wedi torri'r erthygl dethol? A all unrhywun disgrifio hwn? Dwi'n cofio darllen rhywle nid oedd angen y cysyttliadau ddim mwy ond nid wy'n siwr am hyn. dtm (sgwrs) 22:55, 3 Mawrth 2015 (UTC)

@Danielt998: mi gymrai gip yn nes ymlaen; mi sylwais ar hyn ddoe, ond heb yr amser i fedru mynd o dan ei groen. Ti'n gwneud gwaith gwych gyda llaw! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:55, 5 Mawrth 2015 (UTC)
@Danielt998: Dw i wedi'i drwsio drwy ail-greu'r 'Nodyn:Cyswllt erthygl ddethol' a oedd wedi'i dileu. Rho wybod os cyfyd unrhyw beth arall fel hyn; can diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:39, 9 Mawrth 2015 (UTC)

Inspire Campaign: Improving diversity, improving content[golygu | golygu cod y dudalen]

This March, we’re organizing an Inspire Campaign to encourage and support new ideas for improving gender diversity on Wikimedia projects. Less than 20% of Wikimedia contributors are women, and many important topics are still missing in our content. We invite all Wikimedians to participate. If you have an idea that could help address this problem, please get involved today! The campaign runs until March 31.

All proposals are welcome - research projects, technical solutions, community organizing and outreach initiatives, or something completely new! Funding is available from the Wikimedia Foundation for projects that need financial support. Constructive, positive feedback on ideas is appreciated, and collaboration is encouraged - your skills and experience may help bring someone else’s project to life. Join us at the Inspire Campaign and help this project better represent the world’s knowledge!

(Sorry for the English - please translate this message!) MediaWiki message delivery (sgwrs) 20:01, 4 Mawrth 2015 (UTC)

Term Cymru / Trwy Ddulliau Technoleg[golygu | golygu cod y dudalen]

Yng nghynhadledd 'Trwydd Ddulliau Technoleg' y bore ma, soniwyd am Term Cymru, sydd ar drwydded CC-BY; perchennog - Llywodraeth Cymru. Mae'r gronfa ddata'n cynnwys diffiniadau o eiriau - ac yn egin erthyglau posib! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:46, 6 Mawrth 2015 (UTC)

Hen Vocab y BBC hefyd wedi'i atgyfodi ar ei newydd wedd; angen ei roi fel osiwn ar Wici-bach-ni. Clamp o ddiwrnod da! 147.143.204.175 10:25, 6 Mawrth 2015 (UTC) Methodd y mewngofnodi ar IP Prifysgol Bangor. Defnyddiwr: Llywelyn2000. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:58, 7 Mawrth 2015 (UTC)

Trafodwyd hefyd y posibilrwydd o gael gwirydd sillafu yn y blwch golygu. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:58, 7 Mawrth 2015 (UTC) I'r perwyl hyn, ac i ddod a phawb ynghyd: Wicipedwyr, aelodau staff Canolfan Bedwyr a datblygwyr côd annibynol, dw i wedi dechrau Wicipedia:Wicibrosiect Gwiro sillafu. Yn fy marn i, dyma'r datblygiad pwysicaf yn hanes cywici, gyda photensial aruthrol i sicrhau iaith safonol, cyson gyda'r termau cydnabyddiedig fel a awgrymir gan eiriaduron fel Cysill. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:49, 7 Mawrth 2015 (UTC)

Newyddion da iawn! Sut fydd yn gweithio? Gobeithio does dim logos yn dod i mewn i'r peth neu basa yn erbyn rheolau cyffredinol Wikipedia (gweld y cyfeiriad at Vocab y Bib uchod a chofio'r drafodaeth - bu'n rhai i ni wrthod eu cynnig bryd hynny, os wyt ti'n cofio). Anatiomaros (sgwrs) 02:46, 11 Mawrth 2015 (UTC)
ON Ynglyn a Term Cymru, mae'r diffiniadau'n fwy addas i Wiciadur efallai, am eu bod mor fyr. Rol chwilio ar hap i gael blas, dwi ddim yn siwr fod y diffiniad o'r gair Saesneg municapility yn taro'r dant chwaith: Pam yr Almaen yn unig? Ac os "cymuned" yw'r term cyfatebol Cymraeg i fod, baswn i'n meddwl bod rhywbeth fel "cymuned ddinesig" yn well gyfieithiad. Maddeued imi am feirniadu. Manylion, manylion, manylion... Ond chware teg i nhw hefyd! Anatiomaros (sgwrs) 02:59, 11 Mawrth 2015 (UTC)
!!Er gwybodaeth i eraill; y diffiniad o "Municipality" yn yr hyn mae Anatioamaros yn ei ddweud (diffiniad Term Cymru) ydy: 'Rhaniad gweinyddol daearyddol yn yr Almaen. Gall fod yn ddinas, pentref, neu grŵp o bentrefi.' Bois bach! Naw wfft, felly. Mi ddoi a chwaneg o wybodaeth am y ddau arall fel y dont allan o'r felin. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:44, 11 Mawrth 2015 (UTC)
Gadewch i mi achub cam TermCymru druan. Dw i'n meddwl mai dim ond ychwanegu pethau at y gronfa maen nhw (cyfieithwyr y Llywodraeth?) pan mae term anhylaw a/neu "newydd" yn codi, felly falle mai dim ond municipality o fewn cyd-destun Yr Almaen sydd wedi codi yn y gwaith maent wedi ei gyfieithu (er, os ydych yn rhoi 'municipality' yn y blwch chwilio - sdim modd postio dolen barhaol ar chwiliad - mi welwch bod dau ddiffiniad, a 'rhanbarth ddinesig' yw'r llall, sy'n disgrifio rhaniad wleidyddol yn Tseinia). Yn ail beth, mae gan bob term ei statws (o 1 i 5), a statws un yw'r gorau. Statws 4 yw'r ddau gynnig am municipality hyd yma. O beth dwi'n ddaeall, mae'r termau'n cael eu hadolygu'n go reolaidd. Gellir defnyddio rhai statws 1 (a 2?) un unig. Er nad yw'n berffaith, dwi'n meddwl gall fod o ddefnydd, unai i'r prosiect hwn neu Wiciadur.--Rhyswynne (sgwrs) 21:45, 16 Mawrth 2015 (UTC)
Diddorol iawn. Tybed wnei di wneud cais am y gronfa ddata, a'i stico lan yn rhywle er mwyn i bawb ei weld a'i drafod. Efallai, y byddai rha ohono o ddiddordeb, fel rwyt ti'n awgrymu. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:56, 16 Mawrth 2015 (UTC)

Delweddau o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r ffotograffau hanesyddol fel y rhai yng nghasgliadau John Thomas i gyd ar Gomin erbyn hyn neu ar fin mynd yno a hynny diolch i'r Llyfrgell Gen ei hun, felly does dim angen cael nhw yma. Gweler Sgwrs Categori:Delweddau o gasgliad John Thomas. Mae cael gwared ohonyn nhw a rhoi'r enw ffeil newydd yn waith diflas. Cofiwch felly, os gwelwch yn dda! Anatiomaros (sgwrs) 02:42, 11 Mawrth 2015 (UTC)

Feedback request: VisualEditor's special character inserter[golygu | golygu cod y dudalen]

I apologize for writing in English. Please translate this message so that all of your editors can read it. Thank you!

Hi everybody, my name is Erica, and I am a Community Liaison at the Wikimedia Foundation. I'm writing to you because the Editing team at WMF wants to know what you think about VisualEditor and its new Nodau arbennig tool. This change will affect all users on about 50 Wikipedias, including your Wikipedia. Many editors at these Wikipedias need a special character tool to be able to write articles correctly, which is why we are asking you now.

The new special character inserter tool is available in VisualEditor now. Admins at your wiki can change the contents by following the directions at mediawiki.org.

Screenshot from VisualEditor that shows the special character inserter
New design for the special character inserter. The red arrow points to the button for the tool, which is marked with Ω (omega).

To test the Nodau arbennig tool, please:

 1. Opt-in to VisualEditor by going to Special:Preferences#mw-prefsection-betafeatures and choosing "VisualEditor". Save your preferences.
 2. Edit any article or your user page in VisualEditor by clicking on the new "Golygu" tab at the top of the page. See the mw:Help:VisualEditor/User guide for information on how to use VisualEditor.
 3. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on Mediawiki.org. The developers would like to know what you think about this new design. It is important that they hear from as many editors as possible. You may leave your comments in any language.

When the special character tool has been refined a little more based on your thoughts, we will offer VisualEditor by default to all editors at this wiki. If you want to help prepare, please read the advice on mediawiki.org.

Thank you, Elitre (WMF) (talk) 18:33, 12 Mawrth 2015 (UTC)

Roeddem fel cymuned yn gadarn fod y Golygydd Gweladwy'n dda i ddiawl o ddim flwyddyn neu ddwy yn ol = yn bennaf oherwydd nad oedd hi'n bosib ychwanegu'r acenion (Cymreig). Wel daeth yr awr! Mae bellach yn goblyn o handi, defnyddiol a syml - yn arbennig ar gyfer y defnyddiwr newydd, ac oddi fewn i dablau. Haleliwia! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:48, 15 Mawrth 2015 (UTC)

SUL finalization update[golygu | golygu cod y dudalen]

Hi all,apologies for writing in English, please read this page for important information and an update involving SUL finalization, scheduled to take place in one month. Thanks. Keegan (WMF) (talk) 19:45, 13 Mawrth 2015 (UTC)

Lluniau newydd ar comin[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi ychwanegu dros 500 o luniau newydd i Comin gan gynnwys lluniau gan Geoff Charles, o’r 40au a 50au a lluniau cynnar o ardal Abertawe, sydd yn cynnwys rhai o’r lluniau cynharaf a chymerid yn Gymru. Plîs defnyddiwch y lluniau yma ar Wicipedia! Bydd mwy yn cael i ychwanegu yn fuan. Jason.nlw (sgwrs) 08:47, 17 Mawrth 2015 (UTC)

Arbennig iawn. Delweddau gwerthfawr a phwysig. Un cwestiwn (lleiaf erioed. Mae'r manylion am y 4ydd llun ar wefan y LlG yn rhoi dyddiad 'ca. 1850-1855', ond ar Comin dywed '185-'. Fedrwn ni fod yn fanylach? Neu a yw hyn yn anodd/amhosib? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 18:22, 16 Mawrth 2015 (UTC)
Ardderchog!!!! Paid a stopio, Jason! ;-) Llywelyn2000 (sgwrs) 21:57, 16 Mawrth 2015 (UTC)
@Jason.nlw: Oes hawl uwchlwytho lluniau o gasgliad Geoff Charles o safwe'r Llyfrgell sydd heb eu gosod yma gan LlGC eto? Rwyf wedi gosod y llun o Mam Thomas William Jones ar ei dudalen, ond mi fyddai'n braf cael llun o TW ei hun - mae 'na rai yn y casgliad, ond heb eu huwchlwytho eto. AlwynapHuw (sgwrs) 03:52, 17 Mawrth 2015 (UTC)
@John Jones: Diolch John. Yn anffodus nid oes dyddiad pendant ar lawer o'r luniau yma ond mae rhan fwyaf ohonynt yn dyddio o'r 1850au gynnar. Mae'r dyddiadau ar Comin wedi dod o dudalen Flickr y LLGC ond os mae dyddiad mwy pendant ar ein gwefan mae croeso i chi defnyddio nhw.
@AlwynapHuw: Helo Alwyn. Mae Casgliad Geoff Charles dal mewn hawlfraint, felly does dim hawl i unrhyw un uwchlwytho'r delweddau o wefan y llyfrgell. Mae'n lan i'r llyfrgell penderfynu pa ddelweddau maen nhw yn rhyddhau i'r Public Domain. Fel y Wicipediwr Preswyl rydym yn paratoi cynllun i ryddhau llawer o luniau dros gyfnod y preswyliad, ac yn hapus cymrid sylw o awgrymiadau fel hyn. Does dim bwriad i ryddhau rhagor o luniau Geoff Charles ar hyn o bryd ond byddwn ni yn ail edrych ar y sefyllfa dros y misoedd. Diolch am eich cefnogaeth ac eich holl waeth ar Wicipedia! Jason.nlw (sgwrs) 12:36, 17 Mawrth 2015 (UTC)

VisualEditor coming to this wiki[golygu | golygu cod y dudalen]

VisualEditor-logo.svg

Hello again. Please excuse the English. I would be grateful if you can translate this message!

VisualEditor is coming to all editors at this Wikipedia on Monday, March 30th. VisualEditor is software that allows people to edit articles without needing to learn wikitext code (like typing [[ to start a link). You don't have to wait until the deployment to test it; you can test VisualEditor right now. To turn it on, select "Beta" in your preferences. Choose "VisualEditor" and click save.

Now, when you press the "Golygu" button to edit an article, you will get the new VisualEditor software. To use the wikitext editor, you can press "Golygu cod y dudalen". (After the deployment, everyone will automatically have the option to use either VisualEditor or the current wikitext editor.) For more information about how to use VisualEditor, see mw:Help:VisualEditor/User guide.

More information about preparing for VisualEditor is posted here.

 • It's easier to add templates if you've added TemplateData instructions to them.
 • Please help translate the pages about VisualEditor here and on MediaWiki.org, and its user interface. See VisualEditor TranslationCentral for general information. To translate the user guide, go to the MediaWiki.org page, and select "Translate this page". Your language should be available from the drop-down menu on the right. Once you've done this, you'll see the document in English side by side with any translation work already done in your language. You can add new translations or change old translations. To translate the user interface, you need to create an account at translatewiki.net. Contact me personally if you need help with that.
 • We need your help to improve the software! Please let us know if you find any problems. You can report issues in Phabricator, the new bug tracking system or on the central feedback page on MediaWiki.org. If you notice major issues affecting your project, please leave a note on my talk page. If it's an emergency (like an unexpected bug causing widespread problems), reach out to James Forrester, the Product Manager, at jforrester@wikimedia.org or on IRC in the #mediawiki-visualeditor channel.
Wrong target page? Fix it here Sign up for VisualEditor's multilingual newsletter


Thank you, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 19:38, 19 Mawrth 2015 (UTC)

VisualEditor now active here[golygu | golygu cod y dudalen]

Click this icon while in VisualEditor for a link to the User Guide.

Hello again (and again, apologies for using English on this page. Please do translate my message, if you can!).

As some of you have noticed, this Wikipedia now has VisualEditor (VisualEditor or "VE") enabled for all users. There are now two tabs for editing: "Golygu" and "Golygu cod y dudalen". Click "Golygu" to use VisualEditor. Click "Golygu cod y dudalen" to edit using wikitext markup.

All edits using VisualEditor will be tagged with "Tag:VisualEditor" in recent changes, watchlists, and page histories. To access the User Guide for VisualEditor, click on the "(?)" icon in VisualEditor's toolbar. If you wish to disable VisualEditor, this can be done under "Editing" in your preferences.

Please report any software "bugs" or errors you find at MediaWiki’s VisualEditor Feedback page. Translations for the user interface and its help guide are still needed: you can learn how to support your community with this and other tasks at this instructions page. Please contact me if you need further help though. Happy editing, User:Elitre (WMF) (talk) 15:09, 30 Mawrth 2015 (UTC)

Dwi'n siwr fod llawer o waith wedi mynd i mewn i hyn ond yn fy marn i, Naw wfft iddo! Nid gwelliant yw hyn o gwbl ond "dumbing down" a cham i'r cyfeiriad anghywir sy'n newid naws Wicipedia. Anatiomaros (sgwrs) 23:20, 30 Mawrth 2015 (UTC)
Hey Anatiomaros, thanks for your feedback. I think easier editing in 2015 is the simplest way to reverse the editors'decline the communities have now experienced for years. I'm sure that even cy.wiki might benefit from getting new blood. Regards, --Elitre (WMF) (sgwrs) 23:35, 30 Mawrth 2015 (UTC)
Thank you Elitre (WMF). As I said above, I'm sure a great deal of work has gone into this and it may well encourage new editors to "have a go" - and goodness knows we need that! - but as an "old hand" I think I'll stick with the old way. For a number of reasons, I hope that the traditional wiki editing method will always be an option for editors, even if Visual Editor is the default option, as seems to be the case now. I personally find it much easier, more flexible and quicker that way. Regards, Anatiomaros (sgwrs) 23:53, 30 Mawrth 2015 (UTC)
Absolutely! The wikitext editor is still there, just go with whatever works for you. I've been around for 10 years or something now, and there are some things I still find easier with wikitext (some copy/paste routines which aren't currently supported by VE yet). But then again if I look at things like table editing in VE... there's no turning back, really. Anyway, I would really appreciate if you could help me find users on this wiki which could help with the tasks I listed here for your community's convenience. Thanks, --Elitre (WMF) (sgwrs) 00:06, 31 Mawrth 2015 (UTC)
Thanks, glad to hear the wikitext editor will always(?) be around. I liked this: "Tip: Experienced users may make more mistakes than expected, as they need some time to adapt to the new environment". I'm sure there will be more feedback here over the next few days. As I see it there are pros and cons to VE; making those awkward and annoying tables etc easier to edit is to be welcomed but on the other hand for most edits I think I'll always prefer seeing the full editable text before me; I'd even say that it is an essential part of the wikipedia experience. Anyway, keep an eye on here and maybe there will be a more positive response from others - I'm stuck in my ways, I guess! Ciao, Anatiomaros (sgwrs) 00:38, 31 Mawrth 2015 (UTC)

Polisi Wicipedia:Categorïau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dw i wedi cychwyn addasu Wicipedia:Categorïau; unrhyw sylwadau / newidiadau / ychwanegiadau? Llywelyn2000 (sgwrs) 04:57, 7 Ebrill 2015 (UTC)

Rargian, doedd dim llawer yno i'w addasu! Rho ddiwrnod neu ddau i mi ystyried y geiriad ac mi wna i ychwanegu adran ar bethau i'w ystyried cyn creu categori - ceisio esbonio'r egwyddorion sylfaenol gan roi enghreifftiau ayyb. Anatiomaros (sgwrs) 23:12, 7 Ebrill 2015 (UTC)

Stewards confirmation rules[golygu | golygu cod y dudalen]

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 16:12, 10 Ebrill 2015 (UTC)

VisualEditor News #2—2015[golygu | golygu cod y dudalen]

19:48, 10 Ebrill 2015 (UTC)

I hate your new editor, I have clicked on golygu thousands of times in order to edit a page - every time I do so without thinking now I have to waste time waiting for it to load so that I can switch it off! Writing an article takes little time - I can write a biography of an MP in about an hour, what takes time is putting the code in to the biography to make it Wicipidia ready, but rather than help with that the visual editor hinders it. It adds bloated code (such as span CY) it preserves Word line brakes etc, all of which have to be removed in the code edit view and it doesn't help with the really time consuming tasks like creating succession boxes, election boxes etc

Mae'n methiant llwyr, gwell gennyf byddid cael ei wared o'r safle AlwynapHuw (sgwrs) 04:26, 15 Ebrill 2015 (UTC)

Hi AlwynapHuw. Thanks for taking the time to leave feedback. If you wish to disable VisualEditor, this can be done under "Editing" in your preferences. If you don't disable it, keep in mind you can make changes in VisualEditor and immediately switch to Golygu cod... just clicking on its tab - you can maintain the changes and you'll be able to perform more advanced editing then. If span tags are added, that's a bug or a regression of a bug - I'll take a look at recent changes to see if I find instances of them to report to developers. The reason why you don't find template editing easier yet is that templates at cywiki may still lack TemplateData, which is the information VE needs in order to read them correctly. See how they look like for the succession box template at enwiki. I'd appreciate if you could test at that wiki the templates you use more frequently (please feel free to use my sandbox there if you want) and tell me how that goes. I'm also interested in getting specific feedback that I can report to developers to make VisualEditor a better tool for this wiki as well. Best, --Elitre (WMF) (sgwrs) 14:20, 15 Ebrill 2015 (UTC)
I have found some edits where nowiki tags where added. This happened because the editor tried to copy/paste wikicode inside VisualEditor, which is not how VE is supposed to work. Therefore this is not a bug, editors just need to use VE's tools to make, for example, a citation, or text in italics. --Elitre (WMF) (sgwrs) 12:59, 16 Ebrill 2015 (UTC) PS: span bug reported.

Wow! Plis, na! Mae'n drwsgwl ac yn erchyll i'w ddefnyddio. Mae'n sicr yn mynd i'n stopio fi rhag golygu/ychwanegu erthyglau Blogdroed (sgwrs) 14:56, 18 Ebrill 2015 (UTC)

Blogdroed, I'd appreciate if you or anybody else could translate the following sentence in Welsh: If you wish to disable VisualEditor, this can be done under "Editing" in your preferences. For clarity, nobody here or elsewhere must use VE if they don't want to, so I'm providing the instructions to allow you to hide it. Thank you. --Elitre (WMF) (sgwrs) 12:36, 19 Ebrill 2015 (UTC)
Pinging User:Llywelyn2000 who provided quite different feedback in the past :) --Elitre (WMF) (sgwrs) 12:41, 19 Ebrill 2015 (UTC)

Golygathon Gallipoli yn y Llyfrgell Genedlaethol[golygu | golygu cod y dudalen]

23 Ebrill. Cofrestrwch heddiw! drwy ddilyn y ddolen.

Gallipoli Edit-a-thon Poster Welsh.jpg


Yr ymgyrch i roi hawl i ferched pleidleisio[golygu | golygu cod y dudalen]

Wedi rhoi sawl gais i fewn i'r blwch chwilio, rwy'n methu canfod tudalen sy'n cyfeio at yr ymgyrch i roi'r bleidlais i fenywod! Rwy'n methu colelio nad yw'r fath dalen ar gael, ond er chwilio a chwilota yn cael anhawster i'w canfod, mi fyddai'n gas gennyf meddwl bod Wicipedi wedi para cyhyd heb ystyried y pwnc!AlwynapHuw (sgwrs) 06:03, 18 Ebrill 2015 (UTC)

Mm. Ti'n iawn, mae na le gwag yn fama. Beth am ei gychwyn ar y dudalen Pleidlais, ac os yw'n goferu i dudalenau eraill ee Ffeministiaeth, wel da hynny! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:03, 27 Ebrill 2015 (UTC)

Nominations are being accepted for 2015 Wikimedia Foundation elections[golygu | golygu cod y dudalen]

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Wmf logo vert pms.svg

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet help

Arddull iaith botymau gorchymyn yn y rhyngwyneb (#2)[golygu | golygu cod y dudalen]

@Anatiomaros, Cymrodor, Dafyddt, Ifanceinion, Lloffiwr, Llywelyn2000, Rhyswynne: Hoffwn ail-gychwyn y drafodaeth a gafwyd fan hyn a fan hyn ynglyn â chyfieithu botymau gorchymyn ar y rhyngwyneb. Y cwestiwn yw a ddylai'r botymau ddefnyddio'r ferfenw ("golygu") neu'r ffurf gorchmynol ("golyger"). Mae cefndir y ddadl wedi'i grynhoi'n effeithiol gan Lloffiwr fan hyn.

Archifwyd y sgwrs heb iddi ddod i gydfod, â 3 yn erbyn newid i'r ferfenw, 2 o blaid (neu 3 os cyfrwn Cymrodor a gychwynnodd y drafodaeth ar translatewiki), ac un ar y ffens. Heb gonsensws amlwg ni chrewyd polisi, ac mae'n debyg (o sgwrs ces i yn y golygathon diwethaf) bod y gwaith o gyfieithu'r meddlawedd ar translatewiki wedi dioddef o ganlyniad i hyn. Er mwyn ceisio ffurfio bolisi hoffwn ail-gychwyn y drafodaeth. Mae croeso i unrhyw un gyfrannu, nid dim ond y rhai a gymerodd rhan yn y sgwrs wreiddiol a nodwyd ar ddechrau'r neges hon. Ham II (sgwrs) 15:20, 26 Ebrill 2015 (UTC)

 • O blaid y ferfenw, er cysondeb â meddalwedd arall yn y Gymraeg ac er mwyn hwyluso golygu'r wici ar gyfer y rheiny nad sy'n gyfarwydd â holl ffurfiau gramadegol yr iaith. Ar y dudalen rwyf yn golygu ar hyn o bryd rwy'n gweld y geiriau "darllen", "golygu", "gweld yr hanes", "cadw'r dudalen" a.y.y.b. ar ddolenni neu fotymau ac i fi does dim amwysedd ynglyn â beth mae'r rhain yn eu gwneud (neu'n caniatàu i fi wneud). Rwy'n meddwl mai dyma dylai'r arddull fod drwyddi draw. Ham II (sgwrs) 15:20, 26 Ebrill 2015 (UTC)
 • O blaid y newid. Mae 'Cadw' yn llawer symlach na 'Cadwer'! Mae Lloffiwr yn dweud fan hyn nad ydy hyn ddim yn ormod o job, felly awn rhagom! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 15:37, 26 Ebrill 2015 (UTC)
 • O blaid 'cadw' a 'golygu' am y rhesymau a roddwyd uchod gan HamII a JJ. Mae angen cadw pethau'n syml. Anatiomaros (sgwrs) 22:57, 26 Ebrill 2015 (UTC)
 • O blaid. Wastad wedi bod. Yn falch bod hyn yn cael ei sortio. --Cymrodor (sgwrs) 18:56, 2 Mai 2015 (UTC)

Wikimedia Foundation Funds Dissemination Committee elections 2015[golygu | golygu cod y dudalen]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson. Questions and discussion with the candidates for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson will continue during the voting. Nominations for the Board of Trustees will be accepted until 23:59 UTC May 5.

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions on the committee being filled.

The FDC Ombudsperson receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 3 to 23:59 UTC May 10. Click here to vote. Questions and discussion with the candidates will continue during that time. Click here to ask the FDC candidates a question. Click here to ask the FDC Ombudsperson candidates a question. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 FDC election page, the 2015 FDC Ombudsperson election page, and the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 03:45, 4 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2015)[golygu | golygu cod y dudalen]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

Today The Wikipedia Library announces signups for more free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • MIT Press Journals — scholarly journals in the humanities, sciences, and social sciences (200 accounts)
 • Loeb Classical Library — Harvard University Press versions of Classical Greek and Latin literature with commentary and annotation (25 accounts)
 • RIPM — music periodicals published between 1760 and 1966 (20 accounts)
 • Sage Stats — social science data for geographies within the United States (10 accounts)
 • HeinOnline — an extensive legal research database, including 2000 law-related journals as well as international legal history materials (25 accounts)

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Project MUSE, JSTOR, DeGruyter, Newspapers.com and British Newspaper Archive. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 22:12, 4 Mai 2015 (UTC)

We need your help! Help coordinate Wikipedia Library's account distribution and global development! Please join our team at Global our new coordinator signup.
This message was delivered via the Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List

Yr Etholiad: Wicibrosiect Answyddogol![golygu | golygu cod y dudalen]

Os byw ac iach bwriadaf ddiweddaru erthyglau perthnasol nos Iau'r etholiad, gan ganolbwyntio ar Gymru a'r Alban. Byddai'n braf cael cwmni! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:00, 5 Mai 2015 (UTC)

Ers etholiad Chwefror 1974, rwyf wedi tueddu dilyn etholiadau efo gormodedd o gwrw; rwy'n ansicr os byddwyf yn digon sobr i fod o gymorth nos Iau / bore Gwener. Ond soniodd Llywelyn2000 ychydig yn ôl y bydd bot yn codi'r canlyniadau yn awtomatig o'r Saesneg i'r Gymraeg a gan hynny ni fydd angen imi aros yn sobr er mwyn barhau yn Wiciwr barchus wrth i'r canlyniadau cael eu cyhoeddi!AlwynapHuw (sgwrs) 02:11, 6 Mai 2015 (UTC)
Bydd potel o jiws wrth fy mhenelin innau, gyfaill, i ddathlu, a phwyll, amynedd ac aeddfedrwydd canol oed yn ei reoli! Otomeiddio: mae'r tablau'n cyfieithu eu hunain, bellach, fel y gweli yn: Gordon (etholaeth seneddol y DU). Mae Defnyddiwr:Ham II wedi danfon dolen ddiddorol ata i ar wici-fr ble mae Lua yn caniatau i Wybodlenni gael eu ffurfio'n otomatig o Wiciddata. Gweler yma. Fe all hyn fod yn anrhaethol bwysig i wici bach fel wici-cy, er mwyn sicrhau fod newidiadau fel enwau pel-droedwyr neu ASau yn cael eu llenwi'n otomatig. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:18, 6 Mai 2015 (UTC)
Cadwch sedd i mi! Bydd gennyf un llygad ar y Bocs a'r llall ar y Wici. Hwyl tan hynny, Anatiomaros (sgwrs) 02:11, 7 Mai 2015 (UTC)
A byddai modd i gyfrifon trydar @WiciCymru neu @Wicipedia gofyn, yn barchus, am luniau di-hawlfraint gan yr ymgeiswyr llwyddiannus ar Twitter?AlwynapHuw (sgwrs) 04:28, 7 Mai 2015 (UTC)
@Cymrodor: Syniad da Alwyn! Piti na byddai gennym rywun i fynd oddeutu'r gorsafoedd yn tynnu lluniau - ac mewn ambell gyfri (mewn sbyty y bydda i, mae'n debyg, yn ystod y dydd). Byddai bathodyn 'Ffotograffydd y Wasg' yn bosib: i bapur digidol mwya'r byd. Trydar - mi wna i. Edrych ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 04:42, 7 Mai 2015 (UTC)
Os byddem yn cael llwyth o erthyglau am ASau newydd yr SNP ar ôl heno, cofiwch am y categoriau newydd sbon hyn -
Categori:Gwleidyddion Albanaidd yr 21ain ganrif (rhagor i ddod...)
Categori:Gwleidyddion Plaid Genedlaethol yr Alban
(yn ogystal â'r hen 'Categori:Aelodau Seneddol y Deyrnas Unedig wrth gwrs). Anatiomaros (sgwrs) 00:37, 8 Mai 2015 (UTC)

Sgwrs[golygu | golygu cod y dudalen]

Sut mae ymateb i sylw ar fy nhudalen sgwrs? Os ydwyf yn ymateb ar dudalen fi a fydd y sawl sydd wedi gadael y sylw yn gwybod fy mod wedi ymateb iddo / iddi?AlwynapHuw (sgwrs) 02:11, 6 Mai 2015 (UTC)

Gweler: Cymorth:Tudalen sgwrs. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:48, 6 Mai 2015 (UTC)

Wikimedia Foundation Board of Trustees elections 2015[golygu | golygu cod y dudalen]

Wmf logo vert pms.svg

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Nodyn Gwledydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Dwi wrthi'n mewnforio rhywbeth o en ac yn sylwi fod (er enghraifft) Baner Gwlad Belg Gwlad Belg yn gweithio ond mae  Portiwgal wedi ei ddileu - gall unrhyw un egluro pam, neu awgrymu beth yw'r ffurf byr y dyliwn ddefnyddio ar gyfer nodi baner ac enw gwlad. Diolch Blogdroed (sgwrs) 18:41, 27 Mai 2015 (UTC)

Helo Blogdroed. Mae {{POR}} ar wici en yn ailgyfeirio i Template:PRT. Yn hytrach nag ailgyfeirio ar cy, mae rhywun (Defnyddiwr:Paul-L) wedi dileu nhw. Byddai'n syniad da eu hail greu fel en, hy ailgyfeirio o POR i PRT. Mi wna i un rwan, fel siampl. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 20:19, 27 Mai 2015 (UTC)
Ia, dyna oedd y broblem; fe weli fod baner Portiwgal rwan iw gweld. Hwyl! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 20:21, 27 Mai 2015 (UTC)
Gwych, diolch! Doeddwn i ddim yn siwr os oedd nas reswm penodol neu beidio!! Ffanciw mawr Blogdroed (sgwrs) 20:23, 27 Mai 2015 (UTC)

Golygathon Cwpan y Byd Rygbi[golygu | golygu cod y dudalen]

Rugby Edit-a-thon event poster Welsh.jpg

Bydd Cwpan y Byd Rygbi yn cychwyn ar y 18fed o Fedi. Ymunwch â ni yng nghartref Rygbi Cymraeg ar y 7fed i ychwanegu a gwella erthyglau Wicipedia yn ymwneud â rygbi, y chwaraewyr, timau, gemau a thwrnameintiau. Helpwch i wella cynnwys sy'n ymwneud â'r gêm genedlaethol cyn dechrau'r twrnamaint mawr.

Bydd Wicipedwyr profiadol wrth law i gynnig hyfforddiant ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o olygu. Os ydych yn hoffi rygbi, os ydych yn hoffi Wicipedia , yna ymunwch â ni yn Stadiwm y Mileniwm ar gyfer digwyddiad hwylus a rhad-ac-am-ddim. Jason.nlw (sgwrs) 13:32, 28 Mai 2015 (UTC)

Mae tudalen y golygathon yn fama. Welai chi yno! ON Unrhyw syniadau sut i'w ddatblygu ymhellach - o safbwynt Wici-cy? Robin Owain (WMUK) (sgwrs) 10:54, 9 Gorffennaf 2015 (UTC)
@Jason.nlw: Dwi newydd ychwanegu Cwpan Rygbi'r Byd 2011 sydd wedi bod yn eistedd yn fy mhwll tywod ers sbel! Croeso i chi ei ddefnyddio fel rhyw fath o sgerbwd! Blogdroed (sgwrs) 12:20, 9 Gorffennaf 2015 (UTC)
O'r ochr Gymraeg, oes modd gwahodd aelodau o Clwb Rygbi Cymry Caerdydd - credaf fod ganndynt dipyn o aelodau a chyn-aelodau gweithgar. Hefyd, gofyn oes modd cael erthygl ar Pobl Caerdydd, ac er bod y digwyddiad yn wythnos cyntaf cyrsiau newydd Cymraeg i Oedolion, felle bod modd defnyddio Facebook/rhestr e-bost Canolfan Cymraeg Caerdydd i geisio denu dysgwyr lefelau uwch i ddod (Glyn Wise yw enw'r Swyddog Dysgu Anffurfiol), ac awgrymu gofyn iddynt gyfansoddi cynnwys ymlaen llaw.--Rhyswynne (sgwrs) 21:15, 13 Gorffennaf 2015 (UTC)
Er gwybodaeth, dwi wedi nodi yma fod angen bod yn ofalus wrth fachu côd o en.wikipedia a'i roi mewn yn cy.wikipedi gan nad yw'r Nodyn yr un fath yn y ddwy iaith Blogdroed (sgwrs) 16:23, 21 Gorffennaf 2015 (UTC)

Patagonia[golygu | golygu cod y dudalen]

Patagonia event poster (Welsh).jpg

Mae Jason, Wicipediwr y Llyfrgell Genedlaethol yn trefnu Digwyddiad Cymru-Patagonia yn y Llyfrgell yn Aberystwyth 19 Mehefin, 10y.b - 3y.p - mae'n swnio'n ddiwrnod hynod o ddiddorol. Ceir manylion llawn ar wefan Wicimedia.

Sylwch fod y diwrnod am ddim - ac yn cynnwys cinio! Dewch a delweddau neu ddogfennau sy'n ymwneud â Phatagonia, y gallwch eu rhannu â Chasgliad y Werin a Wicipedia.

Fel y dywed y wefan: Bydd mynychwyr yn cael y cyfle i ddysgu sut i olygu Wicipedia, i ychwanegu a gwella cynnwys yn ymwneud â'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Bydd arbenigwyr wrth law i ddarparu adnoddau perthnasol ac i helpu golygu, ac ychwanegu lluniau i Wicipedia. Pob hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:56, 29 Mai 2015 (UTC)

Braf gweld ychydig gyhoeddusrwydd am y golygathon ar golwg360 yma, a'i fod yn rhoi mensh i'r hen Wici! Mae prif dudalen y digwyddiad ar wefan Wicimedia UK yn fama. Gwaith gwych gan Jason! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:14, 17 Mehefin 2015 (UTC)

Golygathon ar y 9fed o Fehefin[golygu | golygu cod y dudalen]

Bore da bobl,

Er gwybodaeth, dw i'n bwriadu cynnal Golygathon ar gyfer disgyblion MATh (Mwy Abl a Thalentog) yn Ysgol Gyfun Gwyr ar fore dydd Mawrth nesaf (y 9fed o Fehefin). Y gobaith yw y bydd 15 o ddisgyblion o flwyddyn 6 yr ysgolion cynradd sydd a Chymraeg cryf yn cael cyfle i ymweld a'r ysgol ac yn creu erthyglau ar gyfer y Wicipedia Cymraeg.

Y bwriad yw hyn:

 • Treulio 90 munud yn ymchwilio i bwnc sydd o ddiddordeb i'r disgyblion ar iPads i ddechrau
 • Ysgrifennu erthygl am y pwnc o'u dewis ar bapur
 • Treulio'r 90 munud nesaf yn llunio erthyglau

Manteision hyn yw y bydd criw o bobl ifanc yn cael eu cyflwyno i olygu'r Wici ac o bosib yn creu erthyglau am bynciau na fyddai pobl hyn yn ystyried. Yn amlwg, bydd hyn yn broses o ddysgu iddynt ac felly gofynnaf yn garedig am amynedd golygwyr eraill yn ystod y bore. Fe geisiaf i sicrhau y bydd pob erthygl yn cael eu mireinio ol iddynt orffen e.e. cynnwys categoriau, rhyngwici, fformatio a.y.y.b.

Gobeithio fod hyn yn dderbyniol i bawb. Pwyll (sgwrs) 08:31, 3 Mehefin 2015 (UTC)

Hyn yn swnio'n ddiddorol iawn! Yn y gnehedlaeth hon mae dyfodol Wici yfmi. Diolch hefyd am ymosod ar y fandaliaeth diweddar; lle ddiawch mae Llywelyn 'di mynd? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 21:08, 6 Mehefin 2015 (UTC)
Gwych!!! Ymlaen!!! Mi dria i gadw llygad, ond mae'n anodd mwyngloddio'r amser, mewn cyfandir o rew - Ysbyty yn Lerpwl. Pob hwyl arni! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:01, 9 Mehefin 2015 (UTC)
Wedi dechrau arni. 16 o ddisgyblion yn brysur yn llunio erthyglau sydd o ddiddordeb iddynt yn amrywio o Meghan Trainor i David Walliams. Mynd i ddechrau teipio ar y Wici am 11 - croesi bysedd yr aiff popeth yn iawn! Pwyll (sgwrs) 09:29, 9 Mehefin 2015 (UTC)
O.N. Gwellhad buan, Llywelyn!
@Pwyll: Diolch gyfaill; y mab sy'n wael, ond mi drosglwyddaf dy ddymuniad yn llawen. Gwych gweld i'r disgyblion fynd ati fel tan-gwyllt! Dw i wedi trio cywiro tair neu bedair o'r erthyglau, a diddorol oedd y dewis - gwneud i mi deimlo'n hen wr! Mae na sawl un arall sydd angen eu cywiro, cofia. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:17, 17 Mehefin 2015 (UTC)

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[golygu | golygu cod y dudalen]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

Galicia 20 - 20 Challenge[golygu | golygu cod y dudalen]

Mapa de Galiza con bandeira.svg

Wikipedia:Galicia 20 - 20 Challenge is a public writing competition which will improve improve and translate this list of 20 really important articles into as many languages as possible. Everybody can help in any language to collaborate on writing and/or translating articles related to Galicia. To participate you just need to sign up here. Thank you very much.--Breogan2008 (sgwrs) 23:03, 8 Mehefin 2015 (UTC)

Dw i wedi sgwennu erthygl, fel rhan o'r gystadleuaeth, a byddai'n braf pe taem yn medru cwbwlhau pob un! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:13, 10 Mehefin 2015 (UTC)
Wedi gwneud un, Gwartheg Cochion Galisia. Do'n i ddim yn siwr os yw'r teitl yn gywir, ond roedd 'Galisiaidd' yn swnio'n chwithig.--Rhyswynne (sgwrs) 20:12, 13 Mehefin 2015 (UTC)
Swnio'n iawn i mi, neu 'Galisaidd' hyd yn oed. 'Galician Blond' ydy'r teitl Saesneg, ond mae'r rheiny i'w canfod yma yn y Globe ym Mangor Uchaǃ Mi dria inna fy llaw ar un neu ddwy (o'r erthyglau Galisaiddǃ) cyn hir. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 20:24, 13 Mehefin 2015 (UTC)
Rhai o'r erthyglau a sgwennwyd:
 1. cy:Pórtico da Gloria
 2. cy:Ramón Piñeiro
 3. cy:Statud Ymreolaeth Galisia (1936)
 4. cy:Pedro Pardo de Cela
 5. cy:Irmandades da Fala
 6. cy:Llychlynwyr yn Galisia
 7. cy:Ceunant Sil
 8. cy:Monte Pindo
 9. cy:Basilica San Martin de Mondoñedo
 10. cy:A esmorga
 11. cy:Gwartheg Cochion Galisia
 12. cy:Ruínas de San Domingos
 13. cy:Ysgubor Galisiaidd
 14. cy:Gwenwyno methanol Galisia
 15. cy:Mynachdy San Lourenzo de Carboeiro
 16. cy:Follas novas
 17. cy:Pedro Madruga
 18. cy:Rhyfel Mawr Irmandiña
 19. cy:Castro de San Cibrao de Las

Y Cymhorthydd Cyfieithu (Content Translation)[golygu | golygu cod y dudalen]

Hello, Content Translation has now been enabled as an opt-in beta feature on the Welsh Wikipedia. To start translating:

 1. Please enable the Beta feature in your preferences and check the box for Content Translation.
 2. Visit the page Special:ContentTranslation or to your contributions page to open the tool.
 3. Click on the blue button to create a new translation.
 4. A dialog will be displayed. In the From section select the language of the original article and the article name, and the language you would like to translate to. Also add the title of the new article (or the original title will be inserted) and click on Translate to begin. Your language preferences will be remembered for the next time.
 5. You will see a screen consisting of three columns. The left column contains the text of the source language and the middle column is for the translated text. Using the right column you can perform several actions such as insert source text, remove the inserted text source text, add or remove links etc.
 6. After you translate the article, you can publish it directly as a new page on the Welsh Wikipedia by using the publish button that appears. In case the article gets created by another user while you were translating, you will see an option to save the newly published translation under your user namespace.
 7. The number of published pages can be seen on the Content Translation stats page.

Since, this is the first time we have installed the tool on this Wikipedia, there are chances that there may be some problems or service disruptions which we are not yet aware of. We will be monitoring the usage to check for any failures or issues, but please do let us know on the Content Translation talk page or through Phabricator if you spot any problems that prevent you from using the tool. For more information, please read the information available in the User Guide. You can also view a short screencast on how to use Content Translation. Our announcement is written only in English, and we would really appreciate if this message can be translated to reach more users of this Wikipedia. Thank you.--Runab WMF (sgwrs) 15:53, 9 Mehefin 2015 (UTC)

Dyw'r cyfieithydd ddim ymlaen eto! Gweler y sgwrs yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:47, 10 Mehefin 2015 (UTC)
Bobl annwyl - mwy o drafferth nag o werth!AlwynapHuw (sgwrs) 22:41, 20 Mehefin 2015 (UTC)
Ydy. Fodd bynnag, fe weli eu bont yn gweithio arno yn fama ("@Pginer-WMF Just checked with upstream. Only Welsh->English is available. It isn't bidirectional.") Mae'r ddolen rois uchod hefyd yn dangos hynny. Mam inni yw amynedd! ;-) Llywelyn2000 (sgwrs) 07:35, 21 Mehefin 2015 (UTC)
Mae 'na rywbeth barus, braidd, bod y cyfieithydd yn gweithio i gyfieithu'r ychydig erthyglau sy'n bodoli yn y Gymraeg ond nid y Saesneg, ond dim yn gweithio i gyfieithu’r miliynau o erthyglau Saesneg sy' ddim ar gael yn y Gymraeg eto! Rwy'n teimlo'n anghynnes bod gan yr ychydig erthyglau sydd ar gael yn y Gymraeg yn unig ddolen "Ieithoedd eraill: English" sy'n arwain at y cyfieithydd. Byddwn yn tybied mae'r cyfieithydd gorau byddai un o "Simple English" I ieithoedd llai eu defnydd, yn bennaf gan fo gan y peiriannau llai o drafferth efo cyfieithu iaith syml! AlwynapHuw (sgwrs) 04:58, 20 Gorffennaf 2015 (UTC)
Be fasa'n braf fyddai ateb ganddyn nhw! Gweler yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:11, 20 Gorffennaf 2015 (UTC)

VisualEditor News #3—2015[golygu | golygu cod y dudalen]

12:42, 13 Mehefin 2015 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (June 2015)[golygu | golygu cod y dudalen]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

Today The Wikipedia Library announces signups for more free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • Taylor & Francis — academic publisher of journals. The pilot includes two subject collections: Arts & Humanities and Biological, Environment & Earth Sciences. (30 accounts)
 • World Bank eLibrary — digital platform containing all books, working papers, and journal articles published by the World Bank from the 1990s to the present. (100 accounts)
 • AAAS — general interest science publisher, who publishes the journal Science among other sources (50 accounts)

New French-Language Branch!

 • Érudit (en Francais) — Érudit is a French-Canadian scholarly aggregator primarily, humanities and social sciences, and contains sources in both English and French. Signups on both English and French Wikipedia (50 accounts).
 • Cairn.info (en Francais) — Cairn.info is a Switzerland based online web portal of scholarly materials in the humanities and social sciences. Most sources are in French, but some also in English. Signups on both English and French Wikipedia (100 accounts).
 • L'Harmattan — French language publisher across a wide range of non-fiction and fiction, with a strong selection of francophone African materials (1000 accounts).

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including an expansion of accounts for Royal Society journals and remaining accounts on Project MUSE, JSTOR, DeGruyter, Highbeam Newspapers.com and British Newspaper Archive. If you have suggestions for journals or databases we should seek access to make a request! Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 22:08, 15 June 2015 (UTC)

We need your help! Help coordinate Wikipedia Library's account distribution and global development! Please join our team at our new coordinator signup.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List

HTTPS[golygu | golygu cod y dudalen]

22:00, 19 Mehefin 2015 (UTC)

Rheolaeth awdurdod[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r Nodyn Rheolaeth awdurdod i'w gweld ar waelod pob erthygl (gobeithio!) am fywgraffiadau, ar Wici-cy. Cyfrinach neu allwedd hwn, wrth gwrs, ydy Wiciddata. Mae'n creu cyswllt neu ddolen i Lyfrgelloedd / cronfeydd mawr y byd e.e. yr OBD; ar hyn o bryd, er enghraifft, mae 34 o erthyglau ar y Wici Arabeg s'n cysylltu i erthyglau am Gymry sydd ar y Bywgraffiadur Ar-lein. Er mwyn ei gyplysu gyda'r Bywgraffiadur Cymreig Ar-lein, mae criw ohonom yn ceisio rhoi cyswllt rhwng bywgraffiadau ar wici a bywgraffiadau BCA (neu'n Saesneg: BWD - Dictionary of Welsh Biography). Mae'n waith llafurs, undonnog, ond gwerth ei wneud. mae 1,599 wedi'u cyplysu ar hyn o bryd a thua 33% ar ôl. Mae Marc (Ham II) wedi cyplysu dros 1,100 ei hun! Gorau po gynted y medrwn orffen y gwaith, er mwyn i ddolen gael ei greu i'r erthygl gyfatebol y BAL, a'r Llyfrgell Genedlaethol. Bydd yn rhaid mewngofnodi i wmflabs er mwyn gwneud hyn. Beth am geisio ei orffen yn ystod yr wythnosau nesa? Medrwch weld y bobl sydd heb eu cysylltu yma; os ydych wedi mewngofnodi. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:16, 22 Mehefin 2015 (UTC)

Cyfeiriad Wici ar Bapurau LlGC[golygu | golygu cod y dudalen]

Braf yw gweld bod modd roi clec ar yr W uwchben unrhyw erthygl ar safle newydd y Papurau gan LlGC bellach er mwyn creu côd ffynhonnell Wici. Trist yw'r ffaith bod mynd at y ffynhonnell trwy'r dudalen Cymraeg at erthygl Cymraeg yn creu côd ar gyfer Wikepedia Saesneg yn unig, yn hytrach nag un addas at erthygl i'r Wicipedia Cymraeg! AlwynapHuw (sgwrs) 04:41, 3 Gorffennaf 2015 (UTC)

O ddefnyddio'r cod a gaiff ei greu, tydy'r wybodaeth sy'n ymddangos ar yr erthygl wedi i chi ddewis 'cadw' (neu 'rhagweld' yn gytaf wrth gwrs!) ddim yn dangos Cymraeg na Saesneg, dim ond enw'r awdur, cyhoeddiad a dyddiad ar ffurff dd.mm.bbbb, ag eithio'r gair Retrieved. Mae problem gyda ni ar cy bod sawl fersiwn o bob cod dyfynnu gyda ni. Ar hyn o bryd 'adalwyd' a mater bach mae'n siwr yw newid hyn ar wefa y Llyfrgell. Nodwedd arbennig o ddefnyddiol.--Rhyswynne (sgwrs) 21:10, 6 Gorffennaf 2015 (UTC)
@Jason.nlw: Dw i dim wedi cael cyfle i'w drio, eto! Dw i'n meddwl mai LlGC ydy'r Llyfrgell cyntaf i wneud hyn yn fyd-eang, ac y gellir datrus unrhyw broblem. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:16, 6 Gorffennaf 2015 (UTC)
@Jason.nlw:@Rhyswynne:@Llywelyn2000:Mae'n adnodd gwych, mae cofio ffynonellau, ar ôl agor dwsin o wefannau, a cheisio cysylltu atynt wedi ysgrifennu erthygl yn boen yn y part ôl, mae gallu rhoi clec ar W mor hawdd! Mae fy ASau o fis Mai yn brin eu ffynonellau o'u cymharu â rhai Gorffennaf; ond mae cael Saesneg ar wyneb tudalen yn creu gofid imi, nid problem LlGC, mohono ond problem Wicipedia, rwy'n cael yr un broblem efo fy siryfion (ee) efo <.ref>London Gazette: no. 46249. p. 4006. 28 March 1974. Retrieved 2015-07-07.<./ref> Mae newid "accessdate" i "adalwyd" yn chwalu'r cyfeirnod! AlwynapHuw (sgwrs) 08:39, 7 Gorffennaf 2015 (UTC)
Pa Nodyn (templad) sy'n cael ei defnyddio? fedri ddanfon dolen i un ti wedi'i chopio? Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:50, 7 Gorffennaf 2015 (UTC)
Ia siwr, problem y nodyn ydy o. Hwn dwi'n meddwl @Llywelyn2000:: https://cy.wikipedia.org/wiki/Nodyn:Cite_web Dyma sy'n cael ei gynhyrchu gan y wefan: <ref>{{cite web|url=http://hdl.handle.net/10107/4305679|title=YMETHODISTIAID - Baner ac Amserau Cymru|date=1891-10-07|accessdate=2015-07-07|publisher=Thomas Gee}}</ref>--Rhyswynne (sgwrs) 21:03, 7 Gorffennaf 2015 (UTC)

@Rhyswynne, AlwynapHuw: Diolch Rhys. Dw i'n gweld y broblem. Tipyn o ddirgelwch. Y maen tramgwydd oedd fod y gair 'Retrieved' ddim i'w weld wrth chwilio amdano. Roedd y cod yn dangos r}}etrieved a R}etrieved (er mwyn parchu llythyren fawr yn dilyn atalnod llawn!) Dyma'r Nodyn sylfaenol ble roedd y gwalch drwg yn cuddio: Nodyn:Citation/core‎. Dylai pob un ymddangos yn Gymraeg rwan. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:00, 8 Gorffennaf 2015 (UTC)

Please join the 2nd edition of the VisualEditor Translathon[golygu | golygu cod y dudalen]

VisualEditor-logo-pacifico.svg

Hello!

I'm pleased to announce the 2nd edition of the VisualEditor Translathon.

It is a translation rally, focused on interface messages and help pages related to VisualEditor. In order to participate, you need to sign up on the Translathon page on TranslateWiki.

The top 3 contributors will each win a Wikipedia t-shirt of their choice from the Wikipedia store[1]. Translations made between July 15th and July 19th (CDT time zone) qualify[2].

If you are at Wikimania Mexico this year, you are also welcome to join a related sprint during the hackathon in Workplace 1 - Don Américo, Thursday 16 July at 4pm (CDT) at the conference venue, so you can meet other fellow translators and get support if you need some.

Interface messages have the priority. You will need to create an account at translatewiki.net in order to work on them, if you don't have one. It is recommended to create the account ASAP, so that it can be confirmed in time.

You can also help translate documentation pages about VisualEditor on mediawiki.org. You can use your Wikipedia account to work there.

You will find instructions, links and other details on the Translathon page.

Thanks for your attention, and happy translating!
Elitre (WMF) 20:56, 13 Gorffennaf 2015 (UTC)

 1. You can choose between any short-sleeve shirt, or other items for the same value.
 2. This means both new translations, and updates for messages in the "Outdated" tab of the translation interface.

Ar y dydd hwn...14 Gorffennaf 2015[golygu | golygu cod y dudalen]

Maer dolen sydd i fod i gyfeirio at 1877 – Richard Davies (Mynyddog), 44, bardd yn cyfeirio at yr Esgob Richard Davies AlwynapHuw (sgwrs) 01:42, 14 Gorffennaf 2015 (UTC)

Diolch gyfaill! Newydd ei gywiro. Croeso i ti jyst newid pethe, cofia! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:07, 14 Gorffennaf 2015 (UTC)

Y BBC yn agor eu drysau ac yn cynnig erthyglau i Wicipedia Cymraeg[golygu | golygu cod y dudalen]

@Lesbardd, Cymrodor, Rhyswynne, Oergell: Braf iawn yw cyhoeddi fod BBC Cymru wedi rhyddháu erthyglau ar nifer o grwpiau cerddorol, bandiau ac unigolion i'w rhoi ar Wicipedia. Bûm mewn trafodaethau gyda Huw Meredydd Roberts, Is-Olygydd Digidol a Chynllunio yng nghynhadledd Hacio'r iaith 2014 ac eto yn 2015, a gohebodd Aled Powell hefyd ar y mater. Cyn dechrau addasu'r testun, dw i am roi mis o amser i unrhyw un a gyfrannodd i'r gwaith wneud unrhyw sylw ar hyn; gan fod blwyddyn neu ddwy bellach ers i'r erthyglau gael eu sgwennu'n wreiddiol, efallai y carent eu ehangu neu eu cywiro, neu eu dileu hyd yn oed! Yna, gallem ninnau wedyn eu rhoi ar Wici - os dymunwch eu haddasu ar gyfer ein enseiclopedia ar-lein.

ÔN Os oes gan rywun ddiddordeb gwneud prosiect bychan gyda Chwmni Sain, neu ehangu hwn gyda'r BBC, yna rhowch wybod os gwelwch yn dda; mae'n bosibl gwneud cais am nawdd 'microgrant' WMUK i helpu gydag unrhyw gostau ee trafaelio, offer.

Rhestr o dudalennau artistiaid ar bbc.co.uk/cymru/cerddoriaeth:

Y categori priodol o artistiaid yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:34, 17 Gorffennaf 2015 (UTC)

Proposal to create PNG thumbnails of static GIF images[golygu | golygu cod y dudalen]

The thumbnail of this gif is of really bad quality.
How a PNG thumb of this GIF would look like

There is a proposal at the Commons Village Pump requesting feedback about the thumbnails of static GIF images: It states that static GIF files should have their thumbnails created in PNG. The advantages of PNG over GIF would be visible especially with GIF images using an alpha channel. (compare the thumbnails on the side)

This change would affect all wikis, so if you support/oppose or want to give general feedback/concerns, please post them to the proposal page. Thank you. --McZusatz (talk) & MediaWiki message delivery (sgwrs) 07:04, 24 Gorffennaf 2015 (UTC)