Wicipedia:Y Caffi

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Coffi

Croeso i'r Caffi - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia, yn Gymraeg neu Saesneg. Mae llefydd defnyddiol yn cynnwys: y Ddesg Gyfeirio, y Ddesg Gymorth, y Tudalen Cymorth iaith a'r negesfwrdd gweinyddiaeth. Ceir rhestr o drafodaethau ar dudalennau sgwrs sy'n disgwyl ymateb yma: Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.WICIPOP![golygu cod y dudalen]

Super Furry Animals live in Barcelona 2007.jpg

Helo pawb! Gyda chymorth grant gan Lywodraeth Cymru ac mewn cydweithrediad efo Wikimedia UK, bydd y Llyfrgell Genedlaethol yn dechrau ar brosiect 3 mis o hyd, i hyfforddi golygyddion i greu a gwella erthyglau Wicipedia am gerddoriaeth a'r diwylliant pop Cymraeg.

Y nod yw creu 500 o erthyglau newydd gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys rhaglen estyn allan a chyfres o ‘Olygathonau’ a fydd yn annog pobl i ysgrifennu cynnwys newydd. Felly ymunwch a phrosiect Wicipop nawr a helpu ni creu cofnod manwl o’r sin pop yng Nghymru.

Search Engine Integration of the ArticlePlaceholder[golygu cod y dudalen]

Symudwyd i'r gornel Saesneg.

Lluniau o bandiau Cymraeg[golygu cod y dudalen]

Mae dros 200 o ffotograffau o fandiau Cymraeg wedi ychwanegu i Gomin, felly nawr yw'r amser perffaith i wella neu greu erthyglau am y sin cerddoriaeth yn Gymru. Gweler tudalen Prosiect Wicipop am ragor o fanylion. Jason.nlw (sgwrs) 12:21, 31 Ionawr 2017 (UTC)

Dw i newydd uwchlwytho chydig o luniau o'r ddwy golygathon: Aberystwyth a Bangor.

Diolch i Jason am drefnu! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:42, 25 Chwefror 2017 (UTC)

Cynnig polisi i atgyfnerthu'r cydbwysedd rhyw[golygu cod y dudalen]

Mae ein Polisiau i'w gweld ar Wicipedia:Polisïau a chanllawiau. Carwn gynnig ychwanegiad, sef ein bod yn argymell yn gryf y dylai unrhyw Ddefnyddiwr sy'n creu bywgraffiad o berson gwrywaidd hefyd greu un ar fenyw. Bu un golygydd (di-Gymraeg) yn ychwanegu llawer o fywgraffiadau'n ddiweddar ar chwaraewyr pel-droed o Japan. Dydw i ddim yn meddwl fod yma ymgais i ddileu ein cydbwysedd (o ran rhyw) on fe allai rhywun wneud hynny, oni bai fod gennym gonsensws barn, adeiladol sy'n annog erthyglau benywaidd. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:14, 1 Chwefror 2017 (UTC)

Syniad da OND mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn ar rhan geiriad. Mae na llawer o bethau yw ystyried. Er enghraifft, un o'r prif resymau nid oes mwy o erthyglau am fenywod yw prinder gwybodaeth, yn enwedig gyda phobol hanesyddol, felly mae'n bosib bydd sefyllfa yn codi ble mae pobl yn dewis i beidio ysgrifennu erthyglau am dynion oherwydd bod e'n rhu anodd i ddod o hyd i wybodaeth am fenyw neu fenywod. Hefyd os wyt ti'n creu rheolau du a gwyn am ryw, beth am leiafrifoedd ethnig ayyb.
Os ydw i'n cynnal Golygathon Celf a Ffeministiaeth wyt ti'n gallu dychmygu fi'n mynnu bod nhw gyd yn creu erthyglau am dynion!?
Fi'n credu bod e’n syniad da cael polisi sydd yn awgrymu ymarfer gorau ond nid un sydd yn cosbi pobol am beidio cyfrannu erthyglau nai llai am dynion neu fenywod. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 15:02, 9 Chwefror 2017 (UTC)
'Argymell' oedd y gair, cofia, nid gorchymyn; ond, efallai mai cyfeirio at olygyddion sy'n creu swp o erthyglau ddylen ni, nid un neu ddau. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:20, 9 Chwefror 2017 (UTC)

Readership survey[golygu cod y dudalen]

Symudwyd i'r gornel Saesneg.

Erthyglau bychan Wicipop[golygu cod y dudalen]

Helo pawb, a diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i'r prosiect hyd at hyn. Ni bron wedi cyrraedd 100 o erthyglau newydd yn barod! Fi wedi bod yn gweithio, efo gwybodaeth o Wicidata i greu nifer o erthyglau bychan i lwytho mewn batsh (efo AutoWikiBrowser). Bydd jyst llau na chant o erthyglau i gyd a'r cwbl am gantorion a bandiau o Gymru. Ond cyn i fi llwytho nhw i gyd hoffwn i sieco bod pawb yn hapus efo safon yr erthyglau. Mae gen i ddwy enghraifft sef Zervas and Pepper a Gwyneth Jones. Chwarae teg i @John Jones: sydd wedi ychwanegu brawddeg fach iddyn nhw'n barod ond mae'n amlwg beth sydd wedi llwytho yn y lle cyntaf. Byddaf yn ddiolchgar am unrhyw sylwadau. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 16:17, 8 Chwefror 2017 (UTC)

Mae'n rhaid i mi ddweud - dwi ddim yn hoffi y bwydo data ma o Wicidata o gwbl. Mae nhw'n gwneud y tudalennau yn anwadal ac anghyfeillgar, heb sôn am y ffaith fod y rhestr Wicidata o fewn cynnwys y dudalen, sy'n drysu y golygydd anghyfarwydd neu achlysurol. Mae'n mynd yn groes i batrymau datblygu meddalwedd ac yn teimlo fel 'hac' i fi. Os oedd y chwiliad sparql yn cael ei wneud 'ar y pryd' fe fyddai'n gwneud fwy o synnwyr, neu greu Nodyn/Modiwl fyddai'n gwneud yr un gwaith drwy basio paramedrau i'r nodyn.
Mae yna le pendant i Wicidata o ran cofnodi gwybodaeth strwythuredig a fyddai'n ymddangos mewn gwybodlenni neu ddata sy'n gyffredin e.e. o'n i'n pendroni os oedd modd rhoi gwybodaeth am recordiau fewn i Wicidata er mwyn adeiladu tablau Disgyddiaeth ar gyfer bandiau yn hawdd, ond dwi ddim yn meddwl fod neb yn gwneud.
Os ydw i'n darllen tudalen am bwnc A neu berson B, dwi ddim eisiau gweld rhestr faith o bobl yn yr un maes. Os ydyn nhw'n ddigon pwysig i'w nodi, dylen nhw godi yn naturiol yn y testun gyda esboniad a dolenni e.e. cydweithwyr, cyfeillion, cyd-aelodau band. Fel mae nhw ar hyn o bryd mae'r rhestrau yn smonach o dudalennau Wicipedia heb ychwanegu dim o werth. Dyna fy 2c beth bynnag. --Dafyddt (sgwrs) 16:43, 8 Chwefror 2017 (UTC)
Diolch am eich ymateb Dafydd. Fi'n gwerthfawrogi eich gonestrwydd ar y mater yma. Mae rhaid i fi ddweud o'r cychwyn bod fi'n gweld data yn allweddol i ddyfodol y Wici Cymraeg, OND mae rhaid i ni ei defnyddio yn y ffordd iawn, a hefyd mae rhaid i ni fod yn ofalus i annog golygyddion profiadol a newydd i barhau i greu cynnwys ar law. Fi ddim eisiau gweld miloedd o erthyglau data newydd os mae'n golygu bod golygyddion yn colli diddordeb. Mae angen tyfi gymunedau o ddefnyddwyr a golygyddion ar y cyd efo unrhyw waith i greu cynnwys gyda bots. Ar y llaw arall mae creu cynnwys o ddata yn ffordd arbennig i greu llawer o erthyglau newydd gydag adnoddau prin. Y peth pwysicaf yn fy marn i yw rhoi mynediad mwy o wybodaeth trwy'r Gymraeg, ac mae'r erthyglau bach yma yn nodi ffeithiau pwysig am yr unigolion/bandiau, ac mae rhoi mynediad i'r wybodaeth yna yn fwy pwysig na'r posibiliad i ddrysu golygyddion efo còd anarferol. Fi'n credu hefyd bod e'n bwysig gweld yr erthyglau yma fel 'stubs' - fel man cychwyn, gyda'r gobaith bydda nhw'n ddigon o annog pobl i ychwanegu mwy.
Gyda'r lists fi yn cytuno bod nhw ddim yn berffaith ond eto maen nhw'n annog pobl i edrych ar gynnwys tebyg sydd ond yn beth da. Fi'n gweithio ar ail batsh o erthyglau am fandiau mawr y byd a fi'n datblygu lists sydd yn dangos Disgyddiaeth fyw gan ddefnyddio Wikidata, ar gyfer pob un o'r erthyglau, fel wyt ti wedi disgrifio.
Mae'r Llywodraeth wedi gofyn i ni edrych ar y posibiliadau ar ran awtomeiddio creu cynnwys fel rhan o brosiect Wicipop, felly ni dal yn dysgu beth sy'n gweithio a beth sydd ddim a byddwn yn adrodd ar unrhyw bryderon y gymuned.
Allan o ddiddordeb, wyt ti'n meddwl bod e'n well os ni'n cyhoeddi’r erthyglau yma heb y rhestrau o artistiaid/bandiau tebyg?
Diolch yn fawr iawn am eich cyfraniad i'r Prosiect Wicipop hyd at hyn, ti wedi creu nifer o erthyglau gwych! Hwyl am y tro, Jason.nlw (sgwrs) 10:53, 9 Chwefror 2017 (UTC)
Mae'r erthyglau'n edrych yn wych Jason! Prosiect cynhyrfus iawn! Dw i'n hoffi'r rhestrau - yn enwedig pan fo na luniau arnyn nhw! Ond efallai fod isio llai ar y rhestr na sydd ar y merched arlunwyr na. Ma gormod yn slofi pethe lawr. Os dwi'n dallt Dafydd, mae'n son am roi'r tabl mewn rapper Nodyn/Modiwl? Basa hyn yn gwneud golygu (gan rywun newydd) yn lot haws. Dafydd - fedri di wneud enghraifft - a paid a rhoi mwy na ryw 50 yn y tabl, neu mae'n ornmod i'r llygad (a'r cyflymder)? Ond yn gyffredinol - da iawn wir! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 10:45, 9 Chwefror 2017 (UTC)
Sut mae hwnna'n edrych? (gweler Zervas and Pepper). '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 10:50, 9 Chwefror 2017 (UTC)
Waw! Mae hwnna'n edrych llawer well. Bydd modd llwytho'r erthyglau fel hyn? neu addasu batsh o erthyglau i ymddangos fel hyn? Diolch Jason.nlw (sgwrs) 10:56, 9 Chwefror 2017 (UTC)
Ydi mae hwn yn ddatrysiad gwell, diolch i chi. Mae'n siwr fod ffordd llawer clyfrach o greu un nodyn byddai'n gweithio i bopeth, drwy basio paramedrau, ond nid fi yw'r person i ddatblygu hwnna, ar hyn o bryd beth bynnag. Er dwi ddim wedi fy argyhoeddi o gwbl fod y rhestrau yn ddefnyddiol. Onid dyma bwynt categoriau? Gellid creu categori 'Bandiau roc gwerin' o fewn 'Bandiau Cymreig' (a'r un peth gyda 'Bandiau yn ôl tarddiad' a 'Bandiau ar label Zerodeo') a wedyn byddai er enghraifft categori 'Bandiau roc gwerin' yn dangos rhestr syml o artistiaid perthnasol. Mae'r rhestrau i fi yn edrych fel ymgais i greu 'llawnder' mewn erthyglau egin ond mae 90% o'r wybodaeth yno yn amherthnasol (fel darllennydd a rhywun fyddai a diddordeb mewn cysylltiadau). Y ffordd wnes i hyn ar Curiad oedd cael 'Artistiaid Cysylltiedig' e.e. dyma gofnod Geraint Griffiths a mae'n bosib clicio a dilyn cysylltiadau fel hyn yn rhwydd. --Dafyddt (sgwrs) 12:52, 9 Chwefror 2017 (UTC)
@Cell Danwydd, AlwynapHuw: Dw i'n deall dadl Dafydd, o ddefnyddio ffon, ond gan mai ar gyfrifiadur y bydda i'n syrffio, dydy'r rhestrau rioed wedi bod yn broblem! Ond, mae creu Nodyn fel yna'n gyfaddawd, mae'n debyg (Diolch John!) Gyda llaw, dw i wedi lleihau'r rhestri ar arlunwyr/botanegwyr (tua 4,000) - ac yn sicr mae nhw'n edrych llawer gwell hefyd! Ac mae tua 3,000 ar ol, pan ga i amser! Dyddiau nesaf gobeithio! Diolch Jason am ysbrydoli'r prosiect yma - a phawb sy'n cyfrannu! Bril! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:44, 9 Chwefror 2017 (UTC)
Peidiwch da chi a newid y tablau ar dudalennau'r rhywogaethau - does naddim byd tebyg genymni ar wefan Llên Natur! Nac yn unman arall ar y we yn Gymraeg! Byddai'n amhosib gwybod pa enw i glicio arno os mai rhestr fawr o enwau sydd yno! Dydy'r darllenydd ddim yn mynd i wbod be ydy enw genera'r / teulu yr aderyn mae'n chwilio amdano siwr iawn! Ddim y rhan fwyaf o ddarllenwyr, bid siwr! OK mae enw band pop, neu berson yn addas, a chategori'n addas ar gyfer y rheiny weithiau, ond efo rhywogaethau, mae'r llun yn dweud llawer iawn mwy na gair! A hyd yn oed gyda grwpiau a bandiau, onid ydy hi'n haws nabod nhw efo llun, pan fo'r darllenydd yn ansicr o'r enw?! Lot o luniau i mi, bob tro! Os gwelwch yn dda! Cell Danwydd (sgwrs) 13:40, 9 Chwefror 2017 (UTC)
Yn hytrach na chael rhestr hirfaith ar dudalennau pob creadur unigol, pam na jyst creu UN tudalen gyda rhestr o bob aderyn ymhob rhywogaeth/teulu a creu dolen amlwg i hwnnw? Holl bwynt Wici a'r we yw creu dolenni yn hytrach na dyblygu gwybodaeth ymhobman. --Dafyddt (sgwrs) 15:11, 9 Chwefror 2017 (UTC)

Crewyd tabl gan Defnyddiwr:Llywelyn2000 y bore ma ar dudalen y sant teilo, sy'n unigryw i'r dudalen honno. Yn fy marn i mae o'n llawer gwell na'r rhes o luniau uwch ei ben. Un mater arall, dwi'n credu sydd angen ei ddweud ydy fody wybodaeth yn dod yn fyw o Wikidiata, ac felly'n fyw ac yn gyfoes. Mae hwn yn mynd i fod yn ffordd dda i sicrhau nad nad oes na gwybodaeth 'out of date' ar wici. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:26, 9 Chwefror 2017 (UTC)

Diolch John! Ac mae gwaith Cell Danwydd uchod hefyd wedi bod yn ddiflino efo'r rhywogaethau! Bril gweld Jason wrthi efo'r Wicipop ma, ac yn dod a Wicidata (WD) i fewn yfmi; yn sicr mae nhw'n 'maen nhw'n annog pobl i edrych ar gynnwys tebyg'! Welai chi yn Aber ddydd Sadwrn! Mae Dafydd (uchod) yn annog 'tablau Disgyddiaeth', a dw i'n falch o weld fod hwnnw ar y gweill gan Jason. Rhaid i ni gofio un peth: mae'r Wicipedia Cymraeg yn cael ei weld ar hyn o bryd fel Y wici sy'n torri tir newydd - yn llygad y bvyd - yn enwedig gyda WD. Golyga hyn, dwi'n siwr y gwnawn ni fethu pob tro, ond mae blaengaredd yn beth da, a'n blaengaredd ni gyda WD yn cael ei gydnabod drwy'r byd. Soniodd Jura1 yn ddiweddar am hyn ac mae Magnus hefyd wedi ein rhoi ar bedestal. Rhoddwyd cod a oedd yn galluogi 1500 o luniau ychwanegol i'r 7,000 sydd gan y Bywiadur, ac mae'r cwbwl yn dod o Comin via WD! Yr unig air sydd yn fy meddwl i ydy... ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:19, 14 Chwefror 2017 (UTC)

Cyfeiriadaeth a ffynonellau[golygu cod y dudalen]

Pwysicach na fformat y wybodaeth sy'n mynd ar Wicipedia ydy geirwirdeb y wybodaeth. Mae enwici wedi dod a pholisi newydd i rym heddiw sy'n atal eu golygyddion rhag defnyddio'r Daily Mail fel cyfeiriadaeth a ffynonellau oherwydd: "The general themes of the support... centred on the Daily Mail's reputation for poor fact checking, sensationalism, and flat-out fabrication." Dyma'r erthygl yn yr Independent. Dw i'n bersonol yn gwbwl gefnogol i hyn; beth yw eich barn? Cofiwch y gallem ni ar wici greu unrhyw reol y dymunem, ehangu'r nifer y papurau, ychwanegu'r BBC neu sianeli/cyrff eraill, neu wneud dim, wrth gwrs. Llywelyn2000 (sgwrs) 17:26, 9 Chwefror 2017 (UTC)

Mae'n siwr fod hyn yn broblem sylweddol ar enwiki oherwydd ei brysurdeb. Dwi'n cymryd bydd bot yn goruwchwylio unrhyw gyfeiriadau at y DM. Anaml dwi'n gweld ffynhonnell DM fan hyn heblaw fod ei wedi gopio o enwiki. Beth sy'n fwy o broblem dwi'n meddwl yw ffeithiau dadleuadwy neu amheus heb ffynhonnell o gwbl. O leia os oes ffynhonnell mae'n bosib i rywun arall ddarllen y testun gwreiddiol, ei wirio drwy ffynhonnell arall a phenderfynu os yw'n dderbyniol. Mae yna lawer iawn o wefannau newyddion tabloid lle mae barn/tuedd yn lliwio natur y ffeithiau ond sydd hefyd yn cynnwys ffeithiau moel. Hefyd y dyddiau 'ma mae na lawer iawn o wefannau/blogiau 'newyddion' sy'n ailgylchu cynnwys o ffynonellau arall ac aralleirio - ond mi fyddai'n nhw rhy niferus i'w rhestru. Dwi'n credu bod angen cymryd pob ffynhonnell gyda phinsiad o halen, ei wirio drwy ail ffynhonnell annibynnol (nid stori wedi ei ail-bobi). Mae hyn yn cymryd amser/ymdrech i olygyddion i wneud a mae yna lawer o wybodaeth werthfawr ar cywiki heb ffynhonnell ond yn dibynnu ar gof/profiad unigolyn. Dwi'n euog o hyn fy hun er mod i'n ceisio dod o hyd i ffynhonnell lle mae'n bosib.
Yn rhesymegol, o wahardd un ffynhonnell rhaid gwahardd pob cyfraniad heb ffynhonnell, achos gallai unrhywun ychwanegu ffeithiau o'r DM neu unrhyw le arall heb nodi'r ffynhonnell. A felly mae'n dod nol unwaith eto ar olygyddion yn cadw golwg ar gyfraniadau newydd, yn enwedig lle mae ffeithiau dadleuol neu dueddol. --Dafyddt (sgwrs) 18:21, 9 Chwefror 2017 (UTC)
Be sydd gennym ar hyn o bryd? Dyma rai dyfyniadau/sylwadau a all helpu'r drafodaeth:
  1. Wicipedia:Tiwtorial (Nodi ffynonellau) - fe 'ddilëir ffeithiau neu erthyglau gydag elfennau dadleuol sydd heb ffynonellau'.
  2. Wicipedia:Erthyglau dethol - 'Rhoddir mwy o werth ar ffynonellau gwreiddiol, megis hunangofiant, nac ar rai ail-law, megis gwyddoniadur arall. Lle nad yw ffynhonnell y darpar erthygl ddethol wedi ei nodi gellir holi i'r cyfrannwr gwreiddiol am gyfeiriadau.' a 'Dylai erthygl ddethol: fod yn ffeithiol gywir, gyfeirio at o leiaf un ffynhonnell.'
  3. Wicipedia:Canllawiau tudalennau sgwrs - 'Dylai golygwyr ddileu unrhyw sylwadau negyddol am bobl byw sydd naill ai heb ffynhonnell, yn dibynnu ar ffynonellau annibynadwy neu sydd yn ddehongliad personol o ffynhonnell.' a
  4. Wicipedia:Pum Colofn - mae colofn un a dau'n cyfeirio at 'ffynonellau' a phwysigrwydd 'ffynonellau dibynadwy', ond nid yw'n diffinio enu'n rhestru bes sydd yn ffynhonell ddibynadwy.
Mae dafydd wedi nodi'r geiriau allweddol: 'dadleuadwy neu amheus'. Dyna'r adeg mae ffynhonnell ddibynadwy yn bwysig. Ond y cwestiwn yma, mewn gwirionedd ydy nid pa bryd i'w defnyddio, ond pa gyfeiriad, ac o ba ffynhonnell? Dyfynu'r gwreiddiol, nid dyfynu dyfyniad! Mae Dafydd hefyd yn son am bwysigrwydd ffynhonnell cynradd, nid eilradd ac mae ein paryh trafod 'Wicipedia' yn cynnwys trafodaethau ar hyn. Fel mae'r uchod yn dangos, does dim raid (ar hyn o bryd) i Wicipedia Cymraeg gael ffynhonnell ym mhob erthygl; dim ond ar erthyglau lle ceir barn / datganiad 'dadleuadwy neu amheus'. Ond pan fo angen cyfeiriad, y cwestiwn ydy: cyfeiriad o ble? Beth sy'n ddibynadwy? Dw i'n meddwl y dylid cadw'r drafodaeth yma i'r cwestiwn yma'n unig neu mi eith i bobman! Yn bersonnol, dw i'n credu y dylem greu polisi 'Wicipedia:Ffynhonnell dibynadwy' ar ddiwedd hyn - mae'n hen bryd ei chael!
O fy rhan fy hun, a dw i ddim yn meddwl i mi erioed ddefnyddio cyfeiriad o dabloid) - dylem ymwrthod rhag gyfeiriadaeth o dabloids. Pob un. At hyn, efallai dylem gynnig ail ran 'Gofal / Canllaw' neu beth bynnag yn awgymu wrth greu cyfeiriadau o fannau eraill ee Radio Cymru neu'r Times. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:49, 9 Chwefror 2017 (UTC)

Rwy'n anghytuno a'r safiad. Rwy'n casáu'r Mail, yr Express y Sun a phapurau tabloid eraill am y ffordd y maent yn cyflyru casineb, hiliaeth, gwrth Cymreictod ac ati, ond mae dweud nad ydynt BYTH yn ffynhonnell ddibynadwy yn ffôl.

  • Ar ba ddiwrnod bu farw gwrthrych erthygl? Lle fu'r cynhebrwng? Faint o blant oedd ganddo? Pryd cafodd ei ethol/dethol /penodi? Mae'r fath ffeithiau mor debygol o fod yn gywir yn y Daily Mail ac ydynt mewn unrhyw gyhoeddiad arall.
  • Be oedd sgôr gêm pêl droed Dinas Manceinion v Abertawe Sadwrn Diwethaf? Rwy'n gwbl sicr bod erthyglau yn y papurau tabloid câs yn rhoi ffynhonnell gwbl ddibynadwy i'r ateb.
  • Mae gwefan Papurau Cymru, LlGC yn ffynhonnell ar sawl erthygl ar ein Wici. Roedd papurau Cymraeg a Chymreig y 19eg ganrif yn uffernol o dueddol; rhai yn cefnogi'r Torïaid a rhai yn mawrygu'r Rhyddfrydwyr. Mae modd chwynnu erthyglau i greu bywgraffiad teg a diduedd o berson unigryw-unigryw".
  • Yn wleidyddol mi fyddwn yn hapus i drio osgoi danfon "clicbate" i safwe'r Mail, a cheisio ffynhonnell amgen, ond gadael fy nhuedd wleidyddol effeithio ar fy erthygl byddai hynny, sy'n groes i reddf Wici pe na bai ffynhonnell arall ar gael yn rhad ac am ddim.
  • Er gwaethaf fy nghasineb i'r Daily Mail a'i chynnwys, rwy'n credu bod Wikipedia Lloegr wedi gwneud cam gwag ag enw da'r prosiect trwy fanio papur ar sail anghydweld gwleidyddol. 07:02, 10 Chwefror 2017 (UTC) —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan AlwynapHuw (sgwrscyfraniadau) 07:02, 10 Chwefror 2017
Diddorol; a dw i'n cytuno y byddai ban yn groes i'n hegwyddorion 'agored' ni a bod rhai ffeithiau cywir yn y tabloids hefyd. Ond onid egwyddor pwyicach yw honno sy'n datgan bwysigrwydd gwybodaeth dibynadwy? Oes mae na ffeithiau cywir ynddyn nhw, ond ar y cyfan, yn gyffredinol, crap gwleidyddol yw'r dillad o'u cwmpas, ac onid yw'r ychydig ffeithiau sydd ynddyn nhw hefyd ar gael mewn ffynonellau eraill? Yn aml gwybodaeth eilradd ydyw. Ac os nad creu polisi, oni ddylem greu Canllaw, cryfach, gwell? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:56, 10 Chwefror 2017 (UTC)
Cytuno gyda AlwynapHuw. I fi, does dim un ffynhonnell yn ddibynadwy nes iddo gael ei brofi yn annibynnol (yr egwyddor wyddonol). Yn ymarferol wrth gwrs rydyn ni'n tueddu i ymddiried mewn rhai ffynonellau yn fwy na'r llall (ond fe all hyn ddangos tuedd y golygydd). Mae'n wir bod angen trin papurau/gwefannau tabloid gyda gofal, yn enwedig yn oes clickbait ac ati. Mae hefyd yn wir nad yw pob ffynhonnell cynradd o reidrwydd yn wir e.g. hunangofiant, cyfweliad gyda unigolyn. Wrth sôn am eu hunain neu eu teulu mae pobl yn gallu dweud anwiredd, gor-liwio, a hepgor ffeithiau anesmwyth (heb sôn am beidio bod yn wrthrychol).. Mae safbwyntiau annibynnol yn aml yn datgelu fwy o'r gwirionedd. Wrth gwrs mae'n bosib trafod hyn o fewn erthyglau lle mae na ffaith ddadleuadwy. Fel polisi fe allen ni lunio rhestr o ffynonellau yn ôl trefn 'gwerth' neu ddibynadwyedd er dwi'n credu fod angen trin pob ffynhonell unigol yn ôl ei deilyngdod yn hytrach na 'blanket ban'. --Dafyddt (sgwrs) 10:53, 10 Chwefror 2017 (UTC)
Blocio'r cwbwl yn fy marn i! A chanllaw am y rhai amheus Cymraeg hefyd. Does gan radio na theledu fyth unrhyw gyfeiriadaeth! A drwy sbectol Prydeinig mae'n nhw'n gweld y byd. Cynnig mai dim ond papurau academaidd neu wybodaeth hanesyddol (ee y Llyfrgell Genedlaethol), neu dystiolaeth cynradd y dylid ei ddefnyddio o hyn ymlaen. Nid y cyfryngau cyfoes, mewn unrhyw iaith. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 11:48, 10 Chwefror 2017 (UTC)
Da ni fel arfer yn gadael trafodaeth am tua pythefnos cyn ei gloi a dod i gonsensws; ar hyn o bryd, felly, mae'n ymddangos mai mynd am ganllaw / awgrymiadau yw'r argymhelliad a mi faswn i'n cytuno efo hynny. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:07, 13 Chwefror 2017 (UTC)
Mae'n werth cofio fod Wikipedia yn gwahardd ei hun fel ffynhonnell am nad yw'n ddibynadwy. --Dafyddt (sgwrs) 12:29, 13 Chwefror 2017 (UTC)
Sut bod hynny'n berthnasol i'r sgwrs / llinyn yma? Llywelyn2000 (sgwrs) 19:21, 14 Chwefror 2017 (UTC)
Ymateb cellweirus i'r awgrym o wahardd popeth heblaw ffynonellau academaidd. Waeth i ni gau lawr Wicipedia a dibynnu ar yr Encyclopedia Britannica neu'r Gwyddoniadur! --Dafyddt (sgwrs) 22:06, 14 Chwefror 2017 (UTC)
Rwy'n cytuno efo'r awgrym o ganllaw yn hytrach na gwaharddiad llwyr. O ystyried yr hyn sy'n digwydd yn y byd gwleidyddol cyfredol mae'n rhaid nodi'r celwyddau a'r rhagfarn sy'n cyflyru'r tueddiadau gwleidyddol cyfredol. Mewn erthygl diduedd mae'r prif awdurdod am "ffeithiau amgen" (hy celwydd yn cael eu lledaenu fel gwirionedd) yn dod o gymharu (a dyfynnu) ffynonellau megis Breitbart a'r Daily Mail ac ystadegau mwy dibynadwy. Ac os oes myfyriwr yn chwilio am draethawd hir am wleidyddiaeth Saunders Lewis rhwng diwedd yr 20iau a dechrau'r 30au, da o beth byddid cymharu Cwrs y Byd ag erthyglau golygyddol y Daily Mail yr wythnos cyn eu cyhoeddi (gan ddyfynnu'r Faner a'r Daily Mail)! AlwynapHuw (sgwrs) 06:57, 15 Chwefror 2017 (UTC)
Dafydd - ia dw i'n siwrn fod tafod @John Jones: yn dynn yn ei foch! Ac Alwyn: gen fawr ar fy wyneb! Felly, canllaw amdani, a synnwyr cyffredin yn arddull iddo! A dweud y gwur, da ni wedi bod yn eitha ceidwadol-Gymreig o ran ein ffynonellau ar cywici; dw i ddim yn meddwl fod pob iaith felly! Os na ddaw barn arall yn y dyddiau nesaf, yna - amdani! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:56, 17 Chwefror 2017 (UTC)

MenywodMewnCoch[golygu cod y dudalen]

Mae prosiect Women in Red wedi bod yn ceisio annog a chefnogi pobl i greu rhagor o erthyglau am fenywod. Dw i'n gwybod bod rhai wedi bod yn ceisio datrys y broblem o ddiffyg cynrychiolaeth o fenywod ar Wicipedia Cymraeg.

Fel ffordd o barhau gyda gweithredoedd tebyg mae'r cyfrif Twitter @wicipedia newydd bostio ei drydariad cyntaf #MenywodMewnCoch:

https://twitter.com/Wicipedia/status/832575230426173440

Os ydych chi'n gweld trydariad ewch amdani a chreu'r erthygl! Fel arall plîs aildrydarwch y neges. Gobeithio bydd pobl o'r hen drydar sydd heb gyfrannu o'r blaen yn ymuno â ni hefyd.

Bydd dau drydariad bob dydd i ddechrau. Gawn ni weld sut mae pethau yn mynd!

Dilynwch @wicipedia os gwelwch yn dda. Dw i wedi rhannu rhagor o fanylion am y cyfrif ar fy mlog. --Oergell (sgwrs) 13:47, 17 Chwefror 2017 (UTC)

Wel mae rhywun anhysbys (nid fi!) wedi creu erthygl fach am Björk eisoes, sydd yn ddatblygiad addawol iawn. --Oergell (sgwrs) 16:21, 17 Chwefror 2017 (UTC)
Arbennig! Trydar yw'r unig hysbysu sydd gennym ni, ac mae dy waith efo'r bot yn wych iawn! Er engh. dydy o ddim yn hysbysebu erthyglau newydd un gair, fel yr hen un! Gwych iawn Carl! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:16, 17 Chwefror 2017 (UTC)

Wicipedia dros Heddwch, cynhadledd yn Fienna[golygu cod y dudalen]

Helo bobl, dw i wedi cael gwahoddiad i fynd i gynhadledd gychwynnol 'Wikipedia for Peace' yng nghanol mis Mawrth (17eg tan 21ain) yn Fienna. Dw i am fynd.

Mae lle i rywun arall sy'n cyfrannu at Wicipedia Cymraeg.

Nod y gynhadledd yw i rannu arferion a gwersi am gynnal digwyddiadau Wicipedia, e.e. y golygathon, sut i dynnu pobl o'r cymuned i mewn, gyda phwyslais arbennig ar gynnwys sy'n hyrwyddo heddwch.

Mae manylion yma (yn Saesneg): http://www.sci-cat.org/noticia/2030/participa-al-seminari-wikipedia-for-peace-a-viena

Fyddech chi am ystyried mynychu'r gynhadledd fel rhan o garfan Cymru gyda fi?

Maen nhw yn talu am drafnidiaeth (o fewn rheswm) a llety yn ystod y gynhadledd.

Dw i'n meddwl bod hi'n gynnig eithaf da. Fel arall bydd y trefnwyr (sawl person sy'n ymwneud â Wicipedia ar draws Ewrop) yn ceisio canfod rhywun o du allan i Gymru.

Os wyt ti'n chwilfrydig, e-bostiwch am ragor o wybodaeth. Dyma'r cyfeiriad mewn ffurf sydd ddim yn ddarllenadwy i sbamwyr: carl malwen morris smotyn cymru

Mae lle i un person arall yn unig felly byddwch yn gyflym!

--Oergell (sgwrs) 17:32, 17 Chwefror 2017 (UTC)

Unrhyw gwestiynau neu ddiddordeb mewn hyn? :-) --Oergell (sgwrs) 14:47, 21 Chwefror 2017 (UTC)
Mae hwn yn wahoddiad fantastig! Dw i rhy hen a rhy brysur, fy hun! Er, byddai'n wych cael trafod heddwch a thecnoleg law yn llaw. Dw i wedi holi sawl un, Carl, a phawb yn 'rhy brysur'. Mae gen i un sy'n trio rhyddhau clymiadau eraill, ond doedd o ddim yn siwr a fedrai! Os nad, mi gei gwmni Ewropeaid o'r un anian, a hwyl wiciaidd diniwed! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:12, 21 Chwefror 2017 (UTC)
Gad i mi wybod os fydd unrhyw ddatblygiadau. Mae amser yn brin erbyn hyn. Ni ffeindiwyd unrhyw un arall o Gymru i ddod i Fienna gyda fi yn anffodus. Dw i'n dal i edrych ymlaen at ddysgu pethau yna! Diolch --Oergell (sgwrs) 17:05, 2 Mawrth 2017 (UTC)

Lluniau newydd[golygu cod y dudalen]

Helo pawb. Mae Ochr 1 wedi bod yn garedig iawn, a rhannu hanner cant o luniau proffesiynol o fandiau a chantorion Cymraeg, felly cewch amdani a defnyddio nhw i lunio eich erthyglau Wicipop! Jason.nlw (sgwrs) 13:28, 23 Chwefror 2017 (UTC)

Whaaaaw! Bril!!!!!! Diolch iddyn nhw ac i Jason! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:41, 23 Chwefror 2017 (UTC)
Cofia greu categoriau ar Comin hefyd pan ti'n uwchlwytho - mwy manwl na 'Musicans from Wales' ee 'Images of Welsh musicians supplied by 'Ochr 1'. Mi wna i chydig o isgategoriau yno. Ond, wir, mae'r rhain yn ychwanegiad mawr, ac o safon da iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:46, 23 Chwefror 2017 (UTC)
Newyd weld Category:Lluniau Ochr 1/Antena - gret! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:13, 23 Chwefror 2017 (UTC)

Erthyglau awtomatig[golygu cod y dudalen]

Fi eto. Fi wedi bod yn gweithio i greu 500 o erthyglau am fandiau mawr y byd gan ddefnyddio gwybodaeth o Wikidata. Dyma rhai enghreifftiau. Byddaf yn ddiolchgar iawn am unrhyw sylw cyn i mi gyhoeddi'r cwbl. @Dafyddt: @John Jones: Fi yn defnyddio lists unwaith eto ond y tro yma maen nhw'n cael i ddefnyddio i greu Discograffiaeth. Bydd hyn yn diweddaru yn awtomatig fel mae gwybodaeth newydd yn cyrraedd Wikidata. Fi'n gobeithio bod hyn yn well defnydd o'r dechnoleg ac yn fwy derbyniol i bobl, ond hoffwn i gael barn pawb cyn symud ymlaen. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 11:05, 23 Chwefror 2017 (UTC)

Mae hwn yn edrych yn grêt Jason. Mae yna fan bethau i newid o ran y rhestr disgyddiaeth e.e. colofnau diangen, trefnu yn ôl dyddiad ryddhau ac ati ond dylai newid hyn fod yn digon rhwydd. Fasen i'n awgrymu tynnu y golofn 'rhif', 'enghraifft o'r canlynol' a bosib 'delwedd' a trefnu yn ôl dyddiad. Mae hyn yn iawn ar gyfer erthyglau 'awtomatig' - os oeddwn i a diddordeb penodol mewn catalogio disgyddiaeth band, fasen i ddim defnyddio rhestrau o gwbl ond trefnu pethau mewn tabl gyda cronoleg cywir a fformat mwy addas sy'n delio gyda pethau allan o'r cyffredin. Dyw slyrpio pethau allan o gronfa ddata ddim yn gwneud defnydd o'r elfen pwysig o 'olygydd' sydd wrth graidd Wicipedia.
Hefyd oes posib rhoi y tudalennau mewn i gategoriau mwy penodol e.e. Bandiau Americanaidd, Bandiau Seisnig ac ati? A rhoi'r cysylltiad rhyng-wici yn Wikidata? Diolch --Dafyddt (sgwrs) 11:34, 23 Chwefror 2017 (UTC)
Diolch Dafyddt Mi wna'i addasu y rhestrau i dynnu colofnau di-angen. @Llywelyn2000: - sut alla'i drefnu y rhestrau yn ôl dyddiad?. Unwaith mae'r ethyglau yn fyw, fi'n bwriadau creu 'site links' ar Wikidata er mwyn cysylltu yr erthyglau i gyd efo Wiki's eraill. Bydd rhaid i fi edrych mewn i'r catagoriau ond yn bendant dw'i wedi sylwi yr angen am rhagor o catagoriau ar gyfer bandiau. Diolch Jason.nlw (sgwrs) 11:52, 23 Chwefror 2017 (UTC)
Newydd arbrofi gyda trefn dyddiad ar Rage Against the Machine - gwell na ceisio trefnu yn sparql falle. Yn amlwg bydd nifer o gofnodion heb ddyddiad felly bydd e ddim yn berffaith bob tro, ond bydd hi'n bosib llenwi'r bylchau. --Dafyddt (sgwrs) 12:39, 23 Chwefror 2017 (UTC)
Diolch Dafyddt! Fi wedi tynnu'r colofnau di angen o Rage Against the Machine hefyd. Fi'n credu bod e'n edrych yn well fel 'na. Jason.nlw (sgwrs) 13:28, 23 Chwefror 2017 (UTC)
Un peth bach arall.. gawn ni alw fe'n Disgyddiaeth? Dyna'r term safonol - yr unig le mae Discograffiaeth yn ymddangos yw ar Wicipedia. Diolch --Dafyddt (sgwrs) 13:31, 23 Chwefror 2017 (UTC)
Mae'n swnio'n fwy naturiol i fi, felly os oes dim gwrthwynebiad mi wna'i newid hwnna. Diolch yn fawr am eich holl fewnbwn. Jason.nlw (sgwrs) 15:04, 23 Chwefror 2017 (UTC)
Mae'n nhw'n edrych yn wych iawn! A bydd Categori fwy manwl yn help - efallai y gallem dynnu hwn o WD hefyd ee Categori = genre (P136). Cofia na fedri roi delwedd o albwm ar WD gan ei fod yn unigryw i iaith (dyna pam mai ar WP mae cloriau llyfrau / albymau ayb yn mynd; dan drwydded Defnydd Teg). Dileu'r golofn Delwedd, felly, am y tro, faswn i. Cytuno efo Dafydd hefyd fod 'Disgyddiaeth' yn gywirach na'r hyn sydd gennym ar WP, sef 'Disgograffi'. A gall AWB newi y rheiny'n ddigon hawdd efo 'replace 'Disgograffi' -> 'Disgyddiaeth'; ac eildro gyda 'replace 'Discograffiaeth' -> 'Disgyddiaeth'. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:36, 23 Chwefror 2017 (UTC)

Cynhadledd Caeredin[golygu cod y dudalen]

Mae Wicipediaid yr Alban yn trefnu cynhadledd yng Nghaeredin: 'Y Cwlwm celtaidd'. Gallwch wneud cais am gostau teithio pe baech yn barod i siarad; dyddiad cau'r cynigion: 10 Mawrth. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:30, 27 Chwefror 2017 (UTC)

Gwobrau Dewi Sant[golygu cod y dudalen]

Mae holl luniau o'r teilyngwyr a dderbyniodd wobrau leni ac yn y gorffennol ar drwydded agored OGL. Helpwch eich hunain! Da iawn Llywodraeth Cymru! Gobeithio y bydd cyrff sy'n derbyn nawdd ganddynt ee Amgueddfa Cymru, Cadw, y Comisiwn Brenh. dros Henebion ayb yn dilyn hyn, ac yn rhoi trwyddedi agored ar eu lluniau, testun a ffeiliau eraill. Llywelyn2000 (sgwrs) 00:06, 28 Chwefror 2017 (UTC)

Newydd gychwyn eu huwchlwytho i Comin. Llywelyn2000 (sgwrs) 00:27, 28 Chwefror 2017 (UTC)
Dw i newydd wneud cais i Lywodraeth Cymru am yr holl luniau ar y wefan, ar gydraniad uchel. Ateb calanogol hyd yma! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:59, 3 Mawrth 2017 (UTC)
A dyma dros ugain o luniau o'r teilyngwyr, gyda'r rhan fwyaf o gydraniad uchel iawn newydd eu huwchlwytho! Diolch i Lywodraeth Cymru. Mae'r ffotograffau yma, os oes rhywun awydd ychwanegu nhw i'r erthygl Gwobr Dewi Sant. Gyda llaw, oni dylem newid enw'r erthygl i 'Wobrau Dewi Sant'? Llywelyn2000 (sgwrs) 19:00, 6 Mawrth 2017 (UTC)

Golygathon yng Nghaerdydd![golygu cod y dudalen]

Helo pawb. Hoffwn i bennu prosiect Wicipop gyda bang trwy gynnal digwyddiad llwyddiannus yn y brif ddinas. Hwn bydd y 3ydd golygathon fel rhan o brosiect Wicipop. Bydd y digwyddiad yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, ar Ddydd Sadwrn 25 Mawrth am 1 o gloch. Bydd e'n grêt i weld golygyddion profiadol yn gweithio ochr wrth ochr efo golygyddion newydd, felly cadw'r dyddiad, sôn i'ch ffrindiau a cofrestri heddiw! Diolch Jason.nlw (sgwrs) 09:09, 7 Mawrth 2017 (UTC)

Recordiau Sain yn cyfrannu at y Prosiect #Wicipop[golygu cod y dudalen]

O! Da ni wedi taro tant y tro yma! Mae Cwmni Recordiau Sain am gyfrannu coflaid o glipiau sain i Comin! Diolch i'r ddau Dafydd (Iwan a Meirion) mi fydd y lle'n trybowndian ac yn diasbedain efo clipiau sain, Sain!! Mae @Jason.nlw: am eu rhoi ar Comin, sy'n golygu y medrem nid yn unig eu defnyddio ar ein wici-bach-ni, ond hefyd ar yr holl ieithoedd eraill! Mae pethe'n gwella, bobl! Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:40, 11 Mawrth 2017 (UTC)

Prosiect newydd: Wici Natur[golygu cod y dudalen]

Poster 5.png

Wicipedia:Wicibrosiect WiciNatur Cynhelir Gweithdy ym Mhlas Tan y Bwlch ar 6 Mai 2017 (manylion ar y poster). Pwrpas y prosiect yw gwella'r hyn sydd ar gael ar rywogaethau, yn y Gymraeg, ar Wicipedia ac ar wefan Llên Natur.

Pwrpas y diwrnod yw:

a) adnabod anghenion "Bywiadur" gwefan Llên Natur a'i gyd-gyfrwng WiciMedia
b) rhoi camau ar waith i gyflawni'r anghenion hynny gyda chymorth gwirfoddolwyr

Ebostiwch fi os ydych eisiau gwneud cais am gymorth gyda chostau teithio; bwyd am ddim! Welwn ni chi yno! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:30, 16 Mawrth 2017 (UTC)

Ar y dydd hwn[golygu cod y dudalen]

Be di'ch barn chi am yr arbrawf yma. nodir Ar y dydd hwn ddwywaith, fel rhybudd o'r hyn sy'n dod. Gwell neu waeth? Defnyddiol neu ormod? Llywelyn2000 (sgwrs) 21:45, 16 Mawrth 2017 (UTC)

Edrych yn dda. Braf yw cael y rhybudd os yw'n ben-blwydd rhywbeth werth ei gofio ar y cyfryngau cymdeithasol neu i godi mewn ysgol, gweithle neu dafarn. Pleidlais o blaid ei gadw gennyf i. AlwynapHuw (sgwrs) 00:15, 17 Mawrth 2017 (UTC)
Dw i'n meddwl bod dim ond un peth yn difetha golwg y dudalen Hafan. Mae'r testun yn cyffwrdd ag ymylon y blychau. Beth am newid <cellpadding = 0> i <cellpadding = 10>? Craigysgafn (sgwrs) 00:21, 19 Mawrth 2017 (UTC)
Llawer gwell! Diolch! Mae na broblem arall, sy'n bodoli beth bynnag - mae angen codi blwch y Ddraig Goch i fyny, i gau'r bwlch gwyn. @Ham II: Croeso i chi arbrofi ar y dudalen yma! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:14, 20 Mawrth 2017 (UTC)

Atalnod llawn di angen yn yr hysbys[golygu cod y dudalen]

Mae 'na broblem efo hysbysebion Newidiwyd y dudalen Wicipedia: xxx ar ddyddiad gan xxx. Gweler y diwygiad cyfredol ohoni ar: er enghraifft:

Mae’r atalnod llawn yn rhwystro agor y ddalen yn iawn ac yn cyrchu at ddalen heb ei greu megis John Jones. (John Jones*.*) yn hytrach na John Jones. Wedi peri dryswch imi am rai misoedd, a theimlad o paham bod fy erthygl wedi ei ddileu. Gallasai bod yn rhwystr i bobl rhag ail gyfrannu erthyglau. AlwynapHuw (sgwrs) 05:41, 17 Mawrth 2017 (UTC)

Nid cwyn dibwys. Rwyf wedi ymatal rhag creu erthyglau newydd eleni, wedi cael gormod o negeseuon Mae'r dudalen hon yn wag ar hyn o bryd, gan gredu bod tudalennau o oriau o ymchwil wedi eu symud trwy newidiadau dibwys megis cyfnewid a am â ac ati! Ac os ydwyf i, fel hen gyfrannydd aml, yn teimlo felly - pa neges sydd wedi ei roi i gyfranwyr newydd sbon? AlwynapHuw (sgwrs) 06:19, 17 Mawrth 2017 (UTC)
Ai fi sy'n dwp? (Paid ag ateb!) Ond dydw i ddim yn gweld be wyt ti'n ei wneud i gael yr hybysiadau hyn! Lle wyt ti'n clicio i gael Newidiwyd y dudalen Wicipedia:... ? Llywelyn2000 (sgwrs) 06:28, 17 Mawrth 2017 (UTC)


Ar bob dudalen golygu mae'na blwch "Gwylier y dudalen hon" ar waelod eithaf y rhagolwg. O Ddechrau tudalen mae na dic awtomatig yn y bocs (gellir ei ddiffodd), o olygu erthygl mae'r bocs yn wag (gyda'r dewis o'i dicio).

O adael tic yn y bocs cewch e-bost Newidiwyd y dudalen Wicipedia:Y Caffi ar Wicipedia gan Llywelyn2000 gyda neges tebyg i Annwyl AlwynapHuw, Newidiwyd y dudalen Wicipedia:Y Caffi ar Wicipedia ar 17 Mawrth 2017 gan Llywelyn2000. Gweler y diwygiad cyfredol ohoni ar https://cy.wikipedia.org/wiki/Wicipedia:Y_Caffi.

Mae'r atalnod llawn ar ddiwedd URL yr e bost yn eich danfon i erthygl gyda neges Wicipedia:Y Caffi. Mae'r dudalen hon yn wag ar hyn o bryd. Gallwch chwilio am y teitl hwn ar ddalennau eraill, chwilio drwy'r logiau perthnasol, neu fe allwch greu'r ddalen hon.

Mae'r atalnod llawn yn rhwystro cyrchu yr URL ("Y Caffi" yw'r dalen nid "Y Caffi."). Wedi sgwennu nifer fawr o erthyglau ar ddiwedd 2016 a chael fy hysbysu bod nifer o'r erthyglau yn wag ar hyn o bryd, rhaid cyfaddef fy mod braidd yn p**** off, i ddefnyddio'r fain, cyn sylwi natur y broblem. Dydy e-bost o'r fath ddim yn Croeso Cynnes i ddefnyddwyr newydd chwaith.AlwynapHuw (sgwrs) 05:23, 18 Mawrth 2017 (UTC)

Diolch Alwyn, mi edrycha i fewn i'r peth. Dydy o ddim wedi digwydd i mi, ond mae'n swnio'n hen niwsans. Rhyfedd fel y mae un 'iota' llia rioed yn medru ffwndro petha! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:55, 18 Mawrth 2017 (UTC)
Mi ges i ebost pan newidiodd Craigysgafn tud y Caffi ddoe; cliciais ar bob un o'r dolenni oedd ynddo ac agorodd y tudalen-darged yn rhwydd ac yn gywir bob tro. Mae'n ymddangos i mi mai nam yn Meta oedd yn achosi'r broblem a'i fod bellach wedi'i ddatrus. Tria eto, pan gei ebost newydd a rho wybod! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:03, 20 Mawrth 2017 (UTC)

Wiciddyfynu[golygu cod y dudalen]

Mae na fandaliaeth yn y munudau diwethaf ar ein chwaer brosiect Wiciddyfynu. Ysywaeth, does gennym ni run Gweinyddwr i ddadwneud y rwts. Ga i sel bendith rhywun yn sydyn er mwyn gwneud cais i fod yn Weinyddwr? Nid mod isio! Mae gen i ormod ar fy mhlat fel mae hi. A chroeso i rywun arall gynnig! Awydd? Llywelyn2000 (sgwrs) 20:40, 18 Mawrth 2017 (UTC)

Golygathon Wicipop yng Nghaerdydd - galwad i'r gad[golygu cod y dudalen]

Dyma nodyn i atgoffa pawb am y golygathon sydd yn digwydd ddydd Sadwrn nesaf yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng nghanol ein prifddinas. Mae gennym ni bentwr o liniaduron newydd sbon, cannoedd o ddelweddau gwych o fandiau Cymraeg, llwyth o ffynonellau arbennig i gael gwybodaeth, a digon o frechdanau, te a choffi i suddo llong OND MAE ANGEN MYNYCHWYR!!!! Felly os wyt ti yn yr ardal, neu yn adnabod pobl yn yr ardal, nawr yw'r amser i gofrestru. Gad i ni orffen prosiect llwyddiannus Wicipop efo digwyddiad llwyddiannus! Mae modd cofrestru ar Wici neu trwy Eventbrite. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 17:24, 20 Mawrth 2017 (UTC)

Sut aeth y sesiwn? Llun da ar Trydar! BOT-Twm Crys (sgwrs) 21:58, 27 Mawrth 2017 (UTC)