Defnyddiwr:Sian EJ

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio

Sian

Rwy'n poeni braidd am rhai o'r newidiadau sydd wedi wneud i dudalennau ar santesau. Nid wyf yn gwybod os chwi sydd wedi wneud y newidiadau i gyd ond daeth eich enw i fyny wrth i fi chwilio i darddiadad Banadlwen ach Cynyr. Mae rhai pethau'n amlwg yn anghywir: ee. sut gall Cynog AP Brychan bod yn FAM iddi - (ei mam oedd Marchell ach Brychan). Gan fod Brychan yn daid iddi ni fuasai hi wedi priodi ef. Priododd hi a Dirdan a gan ei bod hi wedi priodi a chael plant nid lleian oedd hi. Mae geiriau lleian a mynach yn cael eu camddefnyddio yn aml wrth son am yr Eglwys Celtaidd. Nid oedd pwyslais ar gwryfdod ac roedd y seintiau Celtaidd yn priodi ac yn cael plant fel pawb arall.

Rwth (rwy wedi methu cael i sgwiglau i ymddangos) ~~~~

Parthed [1] Dyma golofnau 'Find and Replace' AWB; mi ychwanegais swp at y rhai a ges yn wreiddiol. Dydy e ddim yn gwneud synnwyr, gan nad yw "Ail Ganrif ar Bymtheg" yn cael ei gywiro gyda 19g. @Llywelyn2000: checia dy un di!

yr 21ain ganrif 21g 20fed ganrif 20g 19eg ganrif 19g 18fed ganrif 18g 17eg ganrif 17g 16eg ganrif 16g 15fed ganrif 15g 14eg ganrif 14g 13eg ganrif 13g 12fed ganrif 12g 11eg ganrif 11g 10fed ganrif 10g 9fed ganrif 9g 8fed ganrif 8g 7fed ganrif 7g 6ed ganrif 6g 5ed ganrif 5g 4edd ganrif 4g 3edd ganrif 3g 2il ganrif 2g Y ganrif 1af 1g Y ganrif 1af CC 1 CC 2il ganrif CC 2 CC 3edd ganrif CC 3 CC 4edd ganrif CC 4 CC 5ed ganrif CC 5 CC [[File: [[Delwedd: Glyndŵr Glyn Dŵr 20fed ganrif 20g 19eg ganrif 19g 18fed ganrif 18g 17eg ganrif 17g 16eg ganrif 16g 15fed ganrif 15g 14eg ganrif 14g 13eg ganrif 13g 12fed ganrif 12g Ugeinfed Ganrif 20g bedwaredd ganrif ar bymtheg 19g ddeunawfed ganrif 18g ail ganrif ar bymtheg 17g unfed ganrif ar bymtheg 16g bymthegfed ganrif 15g bedwaredd ganrif ar ddeg 14g drydedd ganrif ar ddeg 13g ddeuddegfed ganrif 12g unfed ganrif ar ddeg 11g ddegfed ganrif 10g nawfed ganrif 9g wythfed ganrif 8g seithfed ganrif 7g chweched ganrif 6g bumed ganrif 5g bedwaredd ganrif 4g drydedd ganrif 3g 11eg ganrif 11g 10fed ganrif 10g 9fed ganrif 9g 8fed ganrif 8g 7fed ganrif 7g 6ed ganrif 6g 5ed ganrif 5g 4edd ganrif 4g 3edd ganrif 3g

'Roedd   Roedd

Y mae Mae

oddiwrth  oddi wrth

gyngrair gynghrair cynghrair cynghrair engraifft enghraifft engreifftiau enghreifftiau

pel     pêl 
pel-droed    pêl-droed 
pel-droediwr   pêl-droediwr 
bel-droed    bêl-droed 

pel droed pêl-droed pêl droed pêl-droed bedwaredd ganrif ar bymtheg 19g Yr oedd Roedd

carfannau  carfanau
'roedd  roedd 
cyngrair     cynghrair 
cyngreiriau   cynghreiriau 
gyngrair     gynghrair 

{{Dyddiad geni ac oedran| {{Dyddiad geni ac oedran|df=y|

llwyddianus     llwyddiannus 

gan Gwasg Prifysgol Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru

{{Infobox person/Wikidata {{Nodyn:Gwybodlen person/Wicidata Aelod Seneddol yw Roger Wiliams (Y Democratiaid Rhyddfrydol) Aelod Seneddol yw Christopher Davies (Ceidwadwyr)