Sgwrs Defnyddiwr:Dafyddt

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Shwmae, Dafyddt! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Welcome message in English
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 92,850 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Nuvola apps kteatime.png
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Gtk-dialog-info.svg
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Cicero-head.png
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Crystal Clear action edit.png
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Nuvola apps important yellow.svg
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
StubburWales.png
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Crystal Clear app file-manager.png
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Nuvola apps ksirc.png
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Crystal Clear app Startup Wizard.png
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Crystal Clear app lassist.png
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Deb 19:27, 22 Ionawr 2010 (UTC)

a chroeso o finnau[golygu cod y dudalen]

Helo a chroeso. Jyst er eich hysbysrwydd, mae defnyddiwr aml arall yng Nghaerdydd, sef Defnyddiwr:Ben Bore. Cofion, Luke 09:32, 23 Ionawr 2010 (UTC)

Pel-feryn ayb[golygu cod y dudalen]

Dw i di ffindio chydig am Joseph Henry Hughes o Firmingham a gofrestrodd batent am bêl-feryn amgen yn 1877 ac wedi ei ychwanegu at dy ddwy erthygl. Gobeithio fod hyn yn dderbyniol gen ti. Basa ffindio chwaneg am y ddau wron yma'n dda! Diolch am yr ysgogiad! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 20:12, 12 Tachwedd 2015 (UTC)

Ton ddisgyrchol[golygu cod y dudalen]

Tybed a wnei di wiro'r erthygl; dw i wedi cyfuno dwy ran - ti a finna; do'n i ddim yn sylweddoli mai heddiw y sgwennaist hi! Fel cychwynwr yr erthygl, gen ti mae'r gair olaf! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:56, 11 Chwefror 2016 (UTC)

Diolch am yr ychwanegiadau! Wnes i ddechrau cyfieithu cwpl o ddiwrnodau yn ôl am mod i'n gwybod fod y cyhoeddiad yn dod. Dwi ddim yn siwr faint pellach fyddai'n ehangu'r erthygl ar hyn o bryd 'ta beth. --Dafyddt (sgwrs) 10:35, 12 Chwefror 2016 (UTC)

Y Cynorthwydd Golygu[golygu cod y dudalen]

Dw i wedi addasu a chyfieithu'r rhyngwyneb, ond heb ei dreialu eto. Unrhyw syniadau / awgrymiadau tyrd a nhw! Neu eu cyfieithu'n uniongyrchol wrth gwrs. Dw i di defnyddio 'dalen' yn hytrach na 'thudalen' gan mai un ochr sydd gan y sgrin! A hefyd, mae'n symlach! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:44, 26 Chwefror 2016 (UTC)

Deffro'r Ddraig[golygu cod y dudalen]

Helo! Diolch am gyfieithu gymaint o dudalennau ar Wicipedia:Deffro'r Ddraig/Erthyglau hanfodol. Hoffi di gofrestru'n swyddogol gyda'r gystadleuaeth fan hyn (dan y pennawd "Yn y gystadleuaeth") er mwyn cael cyfle i ennill gwobr am dy waith? Ham II (sgwrs) 20:09, 30 Mawrth 2016 (UTC)

Diolch, wnai gofrestru. O'n i heb ystyried y gystadleuaeth i ddweud y gwir, ond dwi'n rhagweld fydd gen i lai o amser dros yr wythnosau nesaf beth bynnag --Dafyddt (sgwrs) 20:26, 30 Mawrth 2016 (UTC)
Croeso! Mae'r gystadleuaeth yn dechrau yn 4 a hanner amser awr! Pob lwc!Dr. Blofeld (sgwrs) 18:39, 31 Mawrth 2016 (UTC)
Yet to score, [1], start an article and get some points Dafyddt!Dr. Blofeld (sgwrs) 09:10, 5 Ebrill 2016 (UTC)
@Dr. Blofeld: Dafyddt notes (above) that he will be very busy during the next few weeks. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 18:23, 5 Ebrill 2016 (UTC)

Diolch...CC![golygu cod y dudalen]

Dw i'n deall beth oeddet yn ei feddwl rwan! Sut goblyn ddigwyddodd hynny! dwn i ddim; ond fy mai i ydy o! Oedd na lawer? Llywelyn2000 (sgwrs) 15:58, 9 Ebrill 2016 (UTC)

Na, mond rhyw bymtheg yn 16CC nid 16G. Roedd ychwanegu'r categoriau yn 20G/21G yn gyfle da i fynd drwy'r cofnodion a chywiro fformat dyddiadau a camgymeriadau bach. --Dafyddt (sgwrs) 16:02, 9 Ebrill 2016 (UTC)
Diolch Dafydd! Nol i'r ardd rwan! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:11, 9 Ebrill 2016 (UTC)

Nodyn Categoriau Genedigaethau[golygu cod y dudalen]

Haia Dafydd! Dw i'n gweld dy fod wrthi'n ychwanegu'r Nodyn:Catgeni. Dw i heb weld hwn o'r blaen! Ond o be wela i, ar dudalennau Categoriau mae'n cael ei osod (fel hwn. Dw i'n meddwl. Os ti'n meddwl ei fod yn bwysig / defnyddiol, efallai bod modd defnyddio'r bot (Bot-Twm Crys) i'w osod ar y miloedd o erthyglau. Byddai angen dipyn o waith i gael y csv yn ei le yn gynta. Dw i'n gweithio ar db o ddarpar erthyglau ar adar gydag enwau Cymraeg efo Gwyn (Cell Danwydd) ar hyn o bryd, fodd bynnag. Be ti'n feddwl? Ti'n meddwl ei fod yn ddefnyddiol? Llywelyn2000 (sgwrs) 16:13, 25 Ebrill 2016 (UTC)

A! Ar y dudalen categori ti yn ei roi! Gwych! Does na ddim cymaint o'r rheiny! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:14, 25 Ebrill 2016 (UTC)
@Llywelyn2000 Haia. O be wela'i, mae'r nodyn yn bodoli ar rhan fwyaf o'r tudalennau categori, ac yn creu yr is-gategoriau cywir (blwyddyn/degawd) a'r bar dyddiad fel fod hi'n bosib symud yn hawdd lawr y blynyddoedd. Mae ar goll o rai flynyddoedd cynnar, felly dwi'n ei ychwanegu, er sdim llawer ohonyn nhw i fynd (wnes i fynd drwy'r categori marwolaethau o'r blaen). Efallai'n fase'n ddefnyddiol cael bot i greu categori geni/marwolaeth i bob blwyddyn lle nad yw'n bodoli? Er mae na gannoedd o flynyddoedd lle na fyddai unrhyw erthygl yn y categori, felly dwi'n amau'r defnydd. Ond mi fyddai creu dudalen ar ddechrau/diwedd bob degawd yn handi e.e. 1239/1250 --Dafyddt (sgwrs) 16:22, 25 Ebrill 2016 (UTC)
Gwych! Tyrd ag enghraifft o ddalen ar ddechrau/diwedd bob degawd. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:54, 25 Ebrill 2016 (UTC)
Wedi gorffen nôl at y ganrif gyntaf felly dim mwy i wneud. Dyma un enghraifft o dudalen degawd [2] lle nad oes categori 1169 na 1180. Dyna gyd sy angen yw creu un 1169 gyda {{cat-geni|116|9|1159|1170}}. Mae'n ymddangos nad oes llawer o dudalennau fel hyn felly mae'n bosib fod e'n haws i fi fynd drwy'r degawdau yn creu rhai ar goll.--Dafyddt (sgwrs) 17:03, 25 Ebrill 2016 (UTC)
O ce; gwych! Rho wybod os fedra i helpu! Llywelyn2000 (sgwrs) 04:48, 26 Ebrill 2016 (UTC)

Participate in the Ibero-American Culture Challenge![golygu cod y dudalen]

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) (sgwrs) 14:20, 10 Mai 2016 (UTC)

Categoriau[golygu cod y dudalen]

Cofia fod AWB yn dwlsyn reit dda i greu torf o ddalennau sy'n tarddu ddata, pethe undono, llafurus fel rheol. Mi fyddai'n defnyddio atodyn bach CSV hefyd. Mae dolen yn fama. Ond i greu erthyglau, mi fydda i'n gofyn caniatad y gymuned, ac yn creu tua 5 fel peilot yn gyntaf. Dwn i ddim os ydy hi'n syniad da gwneud categoriau gwag, chwaith, oni bai fod siawn go dda y cant eu llenwi! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:42, 23 Mai 2016 (UTC)

Ie, dwi wedi bwriadu edrych ar AWB er mwyn gwneud addasiadau. Dwi'm yn gweld y pwynt chwaith o greu categoriau nol at y flwyddyn dot, er mae'n syndod faint o gategoriau 'coll' sydd yna. Y peth mwyaf defnyddiol gyda categoriau blwyddyn yw creu tudalennau ar ddechrau/diwedd pob degawd/canrif sy'n gwneud hi'n hawdd i neidio trwyddyn nhw gyda'r bar llywio. Diolch! --Dafyddt (sgwrs) 15:51, 23 Mai 2016 (UTC)

Pen Gwyn a Mistar Urdd[golygu cod y dudalen]

Diolch am fy atgoffa am fodolaeth ffirind pennaf Mistar Urdd rwy'f wedi creu dudalen newydd i Pen Gwyn yn hytrach na dolen canol dalen iddo - gobeithio nad ydwyf wedi pechu o wneud AlwynapHuw (sgwrs) 07:21, 2 Mehefin 2016 (UTC)

Grêt, diolch. O'n i ddim yn sylweddoli fod cymaint i ddweud am Ben Gwyn! --Dafyddt (sgwrs) 09:11, 2 Mehefin 2016 (UTC)

Wici mobile ar dabled[golygu cod y dudalen]

Wel wir mae na waith ar y fersiwn tabled m. Mae llawer o'r botymau heb eu cyfieithu ee Talk! Diolch am gywiro fy ngolygiad ar gwmniau cydweithredol, fedrith rywun flocio'r cena drwg plis? Key-hole surgery ydy golygu wici ar ffon neu dabled. Nodyn:PinglLlywelyn2000lAdamllDeb Fedrwn ni gael y fersiwn m / mobile i weithio'n iawn? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 12:00, 23 Gorffennaf 2016 (UTC) '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 12:00, 23 Gorffennaf 2016 (UTC)

Request[golygu cod y dudalen]

Hello.

Could you create the article of the prominent Turkish-Jewish economist Dani Rodrik in Welsh Wikipedia?

Thank you.

Improving articles[golygu cod y dudalen]

Hi, could you help me with improving the following articles:

These articles are all basic and I only know enough Welsh to write some things. Like I can't write the plot but Charlotte's Web used to have a short but adequate plot summary while Liv and Maddie had one too. The current summary of Charlotte's Web is much longer, while Liv and Maddie currently has two plot summaries. I don't like the idea of translating the current draft because the two plot summaries are duplicates. Additionally, my edit to the page talks about the show's creators and production companies. Finally, Tangled needs a translation from English. Also The Sword in the Stone is based on a novel that needs an article. Kkjj (sgwrs) 04:28, 29 Ionawr 2017 (UTC)

Golygathon yng Nghaerdydd![golygu cod y dudalen]

Helo Dafydd. Fi'n siŵr bod chi wedi gweld yn barod ond bydd golygathon bach yn yr amgueddfa yng Nghaerdydd dydd Sadwrn nesaf. Mae croeso mawr i chi dod draw, a chofio pasio'r manylion ymlaen i unrhyw un efo diddordeb yn gerddoriaeth, neu Wici yn gyffredinol. Diolch yn fawr Jason.nlw (sgwrs) 09:54, 20 Mawrth 2017 (UTC)

You are invited![golygu cod y dudalen]

Celtic Knot Wiki Conference - logo.png
You are invited...
Wikimedia-logo.svg

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:38, 22 Mai 2017 (UTC)

Grwp newydd: Wikimedia Cymru[golygu cod y dudalen]

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Gweler: Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:24, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)

Sylw[golygu cod y dudalen]

Diolch am gywiro'r llanast wy'n ei alw'n fy "erthyglau" Dafydd. Dwi yn ceisio prawf-ddarllen yr hyn dwi'n ei ysgrifennu ond o syllu ar bethau am oesau dwi'n gweld pethau a ddylai fod yn amlwg! Gobeithio nad yw'n broblem i mi barhau i ddibynnu ar eraill am "fan gywiriadau". Figaro-ahp (sgwrs) 07:58, 18 Awst 2017 (UTC)

@Figaro-ahp:Dim problem. Dwi'n gwybod fy hun fod ail/trydydd pâr o lygaid wastad yn help mawr. Mae'n dda gweld mwy o erthyglau amrywiol a mae'n eitha diddorol dysgu am y pwnc drwy ddarllen erthyglau a'i gywiro neu ehangu lle bo angen.--Dafyddt (sgwrs) 09:38, 18 Awst 2017 (UTC)