Defnyddiwr:Jason.nlw

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Defnyddiwr:Jason.nlw/Neges Heddwch

ENGLISH

Wicipedia:Babel
This user is a native speaker of English.


Cymraeg yw mamiaith y defnyddiwr hwn.
Chwiliwch ieithoedd defnyddwyr

Fy enw i yw Jason Evans. Ar hyn o bryd fi yw’r Wicipediwr Cenedlaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bydd gwybodaeth am gydweithrediadau rhwng y Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wicipedia yn cael ei diweddaru'n rheolaidd ar dudalen brosiect y Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yr wyf yn croesawu ac yn annog cysylltiadau o unrhyw gyfranwyr a leolir yng Nghymru a fyddai â diddordeb mewn cymryd rhan yn gweithdai a digwyddiadau yn y LLGC, neu sydd yn agored i weithio gyda'r Llyfrgell i gyfrannu at unrhyw / pob safle Wikimedia! Gallwch adael neges i mi ar fy nhudalen sgwrs.

Jason Evans

Bywgraffiad[golygu | golygu cod y dudalen]

Yr wyf yn wreiddiol o Aberystwyth yn Ganolbarth Cymru. Ar ôl astudio yn Ysgol Uwchradd Tregaron astudiais ar gyfer diploma uwch mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Sir Gâr. Yn dilyn hyn Dychwelais i Aberystwyth ac yn 2005 ges i swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru fel rhan o'r Tîm Gwasanaethau. Erbyn 2006 roeddwn yn Cynorthwy-ydd Ddarllenwyr yn yr adran mapiau a llawysgrifau, gyda diddordeb arbennig yn hanes Cymru, hel achau a hanes lleol. Parhawyd yn fy rôl yn yr adran gwasanaethau cyhoeddus hyd at fy mhenodiad fel Wicipediwr preswyl yn Ionawr 2015

Diddordebau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn gorwedd yn y maes hel achau, yn enwedig achau Cymreig canoloesol. Rwyf hefyd yn mwyhau astudio'r newidiadau yn y dirwedd grefyddol yn Gymru, o'r cynnydd yr Eglwys Bresbyteraidd hyd at gynnydd y Fethodistiaeth. Rwyf wedi cyhoeddi sawl erthygl ar y pwnc hwn.

Rwyf hefyd efo ddiddordeb mawr yn hanes Cymru yn gyffredinol, cynnydd a chwymp y teuluoedd brenhinol Cymreig, llenyddiaeth Gymraeg, a'r effaith anhygoel bod y genedl a'i phobl wedi eu cael ar y byd.

Wicipediwr Preswyl[golygu | golygu cod y dudalen]

Diffiniad swyddogol[golygu | golygu cod y dudalen]

Wicimediwr (neu Wicipediwr) Preswyl yw Wicipediwr sy'n gweithio yn fewnol mewn sefydliad. Yn sylfaenol mae’r rôl yn ymwneud â galluogi’r sefydliad a'i aelodau i barhau perthynas gynhyrchiol gyda'r gwyddoniadur a'i chymuned ar ôl i'r cyfnod Preswylio ddod i ben. Y nod yw hyrwyddo dealltwriaeth o brosiectau Wikimedia ymysg staff y Llyfrgell, yn ogystal â sefydliadau GLAM yng Nghymru yn fwy cyffredinol, drwy drefnu gweithdai a digwyddiadau. Mae Wicipediwr preswyl hefyd yn gweithio gyda staff i ddigideiddio, crynhoi, a threfnu adnoddau y gellir eu rhannu gyda'r gymuned Wikimedia.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

The National Library Of Wales - geograph.org.uk - 381559


Yn ôl papur a chyhoeddwyd gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru [1], mae’r casgliadau yn cynnwys

  • 6 miliwn llyfir, cylchgrawn, papur newydd a deunydd print arall
  • 25,000 llawysgrif (yr hynaf yn dyddio o 113 AD, ac yn cynnwys y llawysgrifau cynharach yn y Gymraeg)
  • 2,500 casgliadau archifol
  • 1 Miliwn mapiau
  • 40,000 Lluniau
  • 800,000 Ffotograffau
  • 5.5miliwn troedfedd o ffilm
  • 250,000 oriau of fideo
  • 200,000 awr of recordiadau sain

Ar y gweill[golygu | golygu cod y dudalen]

Wrth i'r Preswylio mynd yn ei flaen bydd log o brosiectau neu ddigwyddiadau sy'n cael eu trefnu, cyfraniadau sydd ar y gweill, a chyfraniadau sydd wedi'u nodi ar gyfer y dyfodol, yn cael ei ddiweddaru ar dudalen brosiect y Llyfrgell Genedlaethol Cymru (yn dod yn fuan). Bydd unrhyw gyfraniadau ychwanegol y gall wneud, naill ai fel rhan o'r gwaith neu yn bersonol, yn cael eu rhestru yma. Rwy’n annog pob defnyddiwr Wikimedia, yn benodol y rhai yng Nghymru, i gysylltu â mi unrhyw bryd gydag awgrymiadau neu gynigion i helpu!

Tudalennau grëwyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwen daughter of Ellis

Barn Stars[golygu | golygu cod y dudalen]

Wikiproject Wales Barnstar.png The Wales Barnstar
Thanks for all your hard work on Welsh Wikipedia articles (as well as slipping in Welsh images into major pages), it's vey much appreciated. Please accept this award to wear to your next civic event. FruitMonkey (talk) 23:26, 28 July 2015 (UTC)
Wikiproject Wales Barnstar.png The Welsh National Barnstar of Merit
Amazing work and effort you've put into improving resources for Wales already. Very impressed with the image uploads in particular and your effort at organizing editathons and contacting institutions. It's exactly what we need. Keep up the terrific work! ♦ Dr. Blofeld 21:48, 7 January 2016 (UTC)

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]