Neidio i'r cynnwys

Sgwrs Defnyddiwr:Rhyswynne

Ni chefnogir cynnwys y dudalen mewn ieithoedd eraill.
Oddi ar Wicipedia
Shwmae, Rhyswynne! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Message in English | Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,563 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes, Deb (sgwrs) 20:00, 21 Mawrth 2013 (UTC)[ateb]

Isaac Roberts[golygu cod]

Helo, Rhyswynne. Mae neges newydd gynnych yma: commons:User talk:Rept0n1x.

Cwestiwn i weinyddwr[golygu cod]

[Helo gydweinyddwyr a sori eich tarfu. Mond cesio profi os oedd y nodyn

sydd ar y nodyn 
Shwmae, Rhyswynne! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Message in English | Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,563 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

yn gweithio ydw i.] 

--Rhyswynne (sgwrs) 15:55, 3 Mehefin 2013 (UTC)[ateb]

Cwestiwn i weinyddwr (ailgynnig!)[golygu cod]

Wps, roedd hynna'n fler. Dylai fod wedi edrych fel hyn: Helo gydweinyddwyr a sori eich tarfu. Mond cesio profi os oedd y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} sydd ar y nodyn {{croeso}} yn gweithio ydw i. Yn amlwg mae o! --Rhyswynne (sgwrs) 15:55, 3 Mehefin 2013 (UTC)[ateb]

Y fandal unoliaethol[golygu cod]

S'mae, Rhys? Dwi wedi rhoi bloc am 3 mis i'r fandal gyda agenda wleidyddol ar ôl iddo wrthdroi dy olygiad eto heno. Wedi diogelu Cymru am bythefnos hefyd (h.y. y dudalen 'Cymru' - yn anffodus dydy sysop Wici ddim yn medru diogelu'r wlad ei hun eto, gwaetha'r modd!). Anatiomaros (sgwrs) 23:58, 23 Mehefin 2013 (UTC)[ateb]

Mae pob golygiad Sysop a golygyddion call, waeth pa mor fychan, yn cyfrannu tuag at y broses o ddiogelu'r Gymraeg, ac yn sgil hynny, Cymru ei hun! 'Rhoi yn ôl i'r hen iaith: ei thwf, ei nerth, ei hafiaith!'Llywelyn2000 (sgwrs) 05:13, 24 Mehefin 2013 (UTC)[ateb]

LLenwi'r bylchau[golygu cod]

Wedi'r holl waith ar y Cymunedau, dw i am fynd gam ymhellach a llenwi'r bylchau efo gweddill y pentrefi sydd eu hangen. Cymer olwg ar Defnyddiwr:Llywelyn2000/Rhestr trefi a phentrefi yng Nghymru; Os wyt yn dymuno mi wna i ddanfon dolen i Gwgl doc, neu'n well byth at y feil Excel (er mwyn cadw'r acen grom). Wyt ti gem? Llywelyn2000 (sgwrs) 11:53, 31 Gorffennaf 2013 (UTC)[ateb]

Pel-droed[golygu cod]

Haia Rhys. Parthed dy gais Dw i wedi newid y termau; wnei di wiro eu bon nhw'n gywir os g yn dda? Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:21, 18 Medi 2013 (UTC)[ateb]

Gwerthfawrogiad[golygu cod]

Gwerthfawrogiad o'th waith yn canfod gwallau
Carwn gyflwyno'r seren hon i ti, Rhys, fel gwerthfawrogiad o'th waith arbennig yn canfod gwallau yn y Wici: yn ieithyddol neu'n dechnegol. Cyflwyniad personnol ydyw, ond gwn hefyd fod dy waith yn cael ei werthfawrogi gan y gymuned ehangach. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:20, 6 Hydref 2013 (UTC)[ateb]

Eilir Jones[golygu cod]

Diolch am gywiro'r wybodlen! Roeddwn i wedi gwneud hynny oriau man y bore - ac mae'r teb yn dal ar agor heb ei gadw! Hehe. Llywelyn2000 (sgwrs) 18:56, 8 Hydref 2013 (UTC)[ateb]

Llyfrau Saesneg o Gymru 1996-2013[golygu cod]

Dw i wedi trio ateb dy gwestiwn yn fama: Sgwrs Wicipedia:Wicibrosiect Llyfrau Gwales. - Llywelyn2000 (sgwrs) 06:14, 29 Hydref 2013 (UTC)[ateb]

Golygathon yng Nghaerefrog[golygu cod]

Dw i newydd weld dy nodyn ar fy nhudalen i. Dw i wedi bod yn weddol brysur yn ddiweddar. Fel mae'n digwydd, es i i'r amgueddfa reilffordd ym mis Gorffennaf (roeddwn yn gweithio yn yr ardal) ac wedi tynnu lluniau yna.Lesbardd (sgwrs) 13:04, 4 Tachwedd 2013 (UTC)[ateb]

Thank you very much for your help in this page. Happy week end. Rei Momo (sgwrs) 15:23, 25 Ionawr 2014 (UTC)[ateb]

Cyfrifiad 2011[golygu cod]

Haia a diolch am dy sylwadau ar dudalen Sgwrs:Ciliau Aeron. Dw wedi ceisio eu hateb. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:04, 19 Chwefror 2014 (UTC)[ateb]

Wikimeet Caerdydd?[golygu cod]

Dim problem. 24 Mai oedd gen i mewn golwg yn wreiddiol ond efallai bod tipyn o broblem fynna. Mae 31 Mai yn rhoi mis o hysbysiad i bawb, ond yr unig ddyddiau yn y mis sydd dim yn gyfleus i fi yw'r 15fed–19eg ac efallai'r 28ain. Ham (sgwrs) 15:48, 30 Ebrill 2014 (UTC)[ateb]

Mae'r dudalen wedi'i chreu! Ham (sgwrs) 15:58, 5 Mai 2014 (UTC)[ateb]

Ashley Williams[golygu cod]

Dwi wedi creu tudalen Ashley Williams (footballer) trwy ddilyn y linc oedd yn wag o dudalen Tîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru ... ond nes i ddim sylwi bod o'n dweud (footballer) yn hytrach na (pêl-droediwr) !! Oes modd ei newid plis? Blogdroed (sgwrs) 14:42, 20 Mai 2014 (UTC)[ateb]

Uwchlwytho ffeiliau, Dewin Uwchlwytho?[golygu cod]

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, 18 Medi 2014 (UTC)[ateb]

Wicigyfarfod yng Nghaerdydd[golygu cod]

Dio'm yn ymddangos dy fod wedi gweld yr hybys yma, Rhys: Wicigyfarfod ar dy stepan drws, yng Nghaerdydd. Fedri di ei drydaru os g yn dda? Llywelyn2000 (sgwrs) 22:13, 16 Chwefror 2015 (UTC)[ateb]

Golygathon Rygbi[golygu cod]

Helo!

Er gwybodaeth, mis Medi yma bydd Golygathon yn cael i gynnal yn stadiwm y mileniwm i ddathlu Rygbi yn Gymru a Chwpan Rygbi'r Byd. Os hoffwch chi wybod mwy rhowch wybod. Diolch.Jason.nlw (sgwrs) 09:46, 2 Mawrth 2015 (UTC)

Swnio'n ddiddorol reit at fy stepen drws, felly dim esgus i mi beidio dod (er mai pel-droed yw fy gem i!). Diolch am y rhybudd.--Rhyswynne (sgwrs) 22:19, 4 Mawrth 2015 (UTC)[ateb]

Pêl-droed[golygu cod]

Er gwybodaeth - a rhag ei fod o ddiddordeb - dwi wedi sefydlu WiciBrosiect Pêl-droed er mwyn ceisio poblogi cy.wiki gydag erthyglau safonol am y gêm brydferth! Mae croeso i unrhyw un ymuno ac ychwanegu at y rhestr o erthyglau o dan sylw! Hwyl! Blogdroed (sgwrs) 19:36, 21 Mehefin 2015 (UTC)[ateb]

Many thanks from a very happy Galician![golygu cod]

The 1-9 Barnstar
The 1-9 Bronze Barnstar. Galicia 20 - 20 Challenge For your fantastic contributions to the Galicia 20 - 20 Challenge. This is well deserved. --Breogan2008 (sgwrs) 00:44, 11 Gorffennaf 2015 (UTC)[ateb]

Y Drafod[golygu cod]

Thank you very much!!! Diolch yn fawr iawn!!! It served me much. I will read and find some interesting items and I will upload the logo of the newspaper to Commons. Thanks for Tir Halen :) I also warned people of my city who speak Welsh. They like it! Regards! --Gastón Cuello (sgwrs) 18:27, 11 Gorffennaf 2015 (UTC)[ateb]

Golygathon Cwpan y Byd Rygbi[golygu cod]

Helo Rhys. Grêt i weld eich enw ar y rhestr am y digwyddiad. Os wyt ti'n gwybod yn rhagor o pobl wici yn de Cymru cofiwch recriwto nhw am y 7fed o Medi! Diolch Jason.nlw (sgwrs) 11:27, 16 Gorffennaf 2015 (UTC)[ateb]

Catalan Culture Challenge 2016 edition[golygu cod]

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

From February 21 to March 6 we organise the 2nd edition of Catalan Culture Challenge, a Wikipedia editing contest in which victory will go to those who start or improve the greatest number of articles about 11 key figures of Catalan culture. You can take part by creating or expanding articles on these people in your native language (or any other one you speak). It would be lovely to have you on board again. :-)

We look forward to seeing you!

Amical Wikimedia --Kippelboy (sgwrs) 11:18, 17 Chwefror 2016 (UTC)[ateb]

Deffro'r Ddraig[golygu cod]

Helo 'na Rhys. A hoffi di gymryd rhan yng nghystadeluaeth Deffro'r Ddraig, ar gyfer creu a gwella erthyglau am Gymru, ym mis Ebrill? Mae cyfle i ennill tocynnau rhodd gwerth hyd at £200 oddi wrth Amazon. Mae llwyth o erthyglau posib i'w creu o'r newydd ar y rhestr o erthyglau hanfodol. Gelli di gofrestru fan hyn. Ham II (sgwrs) 15:49, 31 Mawrth 2016 (UTC)[ateb]

Hi Rhys, can I interest you in participating in Awaken the Dragon? See the extraordinary list at the bottom! The content produced for Wales so far has been phenomenal. But we need more contributors and publicity to make this really work and make it an even bigger success. If there's anything you can do to spread the word and bring new people in, or let institutions know etc this would be great. The more the merrier! Diolch.Dr. Blofeld (sgwrs) 19:45, 16 Ebrill 2016 (UTC)[ateb]

Participate in the Ibero-American Culture Challenge![golygu cod]

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) (sgwrs) 14:20, 10 Mai 2016 (UTC)[ateb]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[golygu cod]

  1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
  2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[golygu cod]

(Sorry to write in English)

Wicimedia Cymru[golygu cod]

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:15, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)[ateb]

Gwybodlen Plaid Ifanc[golygu cod]

Shwmae Rhys, diolch am dy help ddoe gyda'r wybodlen ar dudalen Plaid Ifanc, a thrueni na fuon ni'n llwyddiannus iawn! Am nawr, rwy' wedi gallu rhoi sgerbwd o wybodlen ar y dudalen gan gopïo'r un sylfaenol sydd ar Esquerra Republicana de Catalunya. Dyw hi ddim yn dilyn templed penodol. Wna i ymchwilio yn yr wythnosau sydd i ddod! Wela i di yn y gweithdy nesaf. EmGruff (sgwrs)

Wicipedia:Gweinyddwyr[golygu cod]

Annwyl Rhyswynne, rwyf wedi nodi nad ydych wedi gwneud unrhyw gamau gweinyddol ers 2015-10-29. Gweithiwch am weithgaredd gweinyddol fel arall, eich sysop yn gywir ar gyfer Wicipedia:Gweinyddwyr#Diddymu statws Gweinyddwr oherwydd nad yw wedi cyfrannu am 12 mis. Regards, ZI Jony (Siarad) 12:26, 2 Rhagfyr 2018 (UTC)[ateb]

Dymunwn barhau'n weinyddwr os gwelwch yn dda. Er nad wyf yn gwneud golygiadau'n rheolaidd, rwy'n cadw golwg ar y Wicipedia Cymraeg o bryd i'w gilydd. / Hi wish to remain as an Administrator. Although my edits are rare, I do keep an eye on the Welsh Wikipedia from time to time, --Rhyswynne (sgwrs) 22:15, 9 Rhagfyr 2018 (UTC)[ateb]

Nodyn:Lle ar Crucywel[golygu cod]

Haia Rhys! Mi welais dy sylw ar dudalen sgwrs Sian. Mae'r ysgrifen goch yn ymddangos gan fod mwy nag un delwedd ar Wicidata - un sydd i fod. Yn achlysurol caniateir dwy (ee gwryw a benyw rhywogaeth fel aderyn. Pan ga i amser mi driai newid y cod, ond mi dreuliais i deirawr rhyw flwyddyn yn ol a methu! Dydy'r un broblem ddim yn digwydd efo'r ddwy wybodlen (Wicidata) arall: Nodyn:Person, a Nodyn:Pethau! Felly yr ateb yn y tymor byr yw hyn: 1. rho glic ar y feiro las yn y wybodlen, 2. mae'r dudalen ar y pwnc yma yn agor ar Wicidata. 3. Ffeindia'r delweddau. 4. Gelli ddileu pob un ar wahan i'r gorau! Cadwa'r ddelwedd orau, a honno wneith ymddangos 5. Refresh! Adfywio'r dudalen. Cofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 12:03, 14 Hydref 2021 (UTC)[ateb]

Ah, ocê. Diolch am y tipǃ Rhyswynne (sgwrs) 13:18, 14 Hydref 2021 (UTC)[ateb]
@Llywelyn2000: Ydy, mae hyn yn dipyn o broblem. Ga i ychwanegu un awgrym arall? Weithiau bydd rhyw ddefnyddiwr brwd ar Wici arall yn mynd i Wicidata ac yn ychwanegu pob math o ddelweddau. Yna cewch y cysylltiadau coch hyn. Weithiau mae'n hawdd gweld bod rhai yn amherthnasol, a gallwch eu dileu, fel y dywed Llywelyn2000. Ond ateb arall yw mynd ar dudalen Wicidata, dewis y llun gorau, pwyso "Golygu", yna clicio ar y saeth fach ar ochr chwith y llun, dewis "Preferred rank", ac yna "Publish". Dyna'r llun a fydd yn ymddangos ar Cywiki wedyn. Yn y ffordd honno does dim angen i chi ddileu unrhyw beth, ac ni fydd y boi a roddodd ei albwm ffotograffau ar y dudalen Wicidata yn wreiddiol yn dod i'w rhoi yn ei hôl eto. --Craigysgafn (sgwrs) 16:34, 14 Hydref 2021 (UTC)[ateb]
Yn hollol, a dyna'r dewis gora, oni bai bod na luniau crap. Wnes i ddim awgrymu'r dull yma rhag cymhlethu'r sefyllfa. Diolch Craigysgafn. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:52, 29 Hydref 2021 (UTC)[ateb]

How we will see unregistered users[golygu cod]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:11, 4 Ionawr 2022 (UTC)

Os oes gennych ddiddordeb, ymunwch gyda WiciBrosiect Cymru os gwelwch yn dda! Diolch yn fawr Titus Gold (sgwrs) 15:31, 29 Ebrill 2023 (UTC)[ateb]