Sgwrs Defnyddiwr:Lesbardd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Croeso i'r Pwll Tywod![golygu cod y dudalen]

Haia les! Croeso atom! Neu rhag ofn dy fod o gefndir gwyddonol: Croeso atom NI! Rwan ta, mi wnest ti arbrofi yn y Pwll Tywod, ac roedd dy arbrawf (an-wyddonol) yn ardderchog!!!! Yn anffodus fe ddaeth person / rollbacker o'r Iseldiroedd (sef Defnyddiwr:Wiki13 gan wrthdroi dy olygiadau - y cnaf bach! Ga i ymddiheuro am hyn; dw i ddim yn meddwl ei fod yn deall ystyr y gair "Pwll Tywod" ac ar ben hyn, mae o'n newydd iawn yn ei swydd yn chwilio am fandaliaid. Mae'n gret cael cefnogaeth y swyddogion yma ond weithiau (ia - dim ond weithiau!) mae nhw'n gwneud y faux pas mwyaf uffernol! Erbyn rwan dw i wedi dadwneud ei olygiadau o, felly - ymlaen! Roedd o'n llygad ei le yn dadwneud dy olygiadau, ond dylai fod wedi aros mwy na munud!!! Cofion cynnes atat! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:39, 7 Medi 2012 (UTC)

Dw i wedi dadwneud golygiad Wiki13 y bore ma, felly dos yn ol i'r Wicipedia:Pwll tywod a mi weli'r hyn wnest ti ei ysgrifennu! Mae'n mynd i fod yn erthygl wych! ON Gelli arwyddo dy waith drwy deipio pedwar tilde "~": llawer haws. Hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 03:20, 8 Medi 2012 (UTC)

Cofnodion hen amser yng Nghoedpoeth[golygu cod y dudalen]

Diddorol iawn ydy'r tamed am Goedpoeth, Les. Rwyt ti'n gofyn a ydy o'n addas ar gyfer Wicipedia? Faset ti'n ei gynnwys yn y Brittanica? Byddai'n syniad efallai i ti gael cip ar Wicipedia:Anaddas ar gyfer Wicipedia a hwn ar en: Wikipedia:What Wikipedia is not. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:23, 13 Medi 2012 (UTC)

Sori am sticio fy mhig mawr i mewn, ond gwelais dy neges ar dudalen sgwrs Llywelyn a meddwl bod yr hanes yn ddiddorol iawn, ond i ateb dy gwestiwn ynglyn a'i le ar Wicipedia, faswn i'n deud na. Fel ti'n siwr wedi sylwi erbyn hyn, mae yna lot o wybodaeth cyfoethog o hanes Cymru sydd ddim yn cael ei gofnodi ar-lein a dwi'n ofni byddwn ni ar ein colled yn y dyfodol. Mae gwir angen cofnodi straeon fel hyn ar-lein, ond ble? Efallai bod o'n dod o dan orchwyl prosiectau Casgliad y Werin.
Yn y cyfamser, a dw i'n gobeithio nad oes ots gyda ti, dwi wedi creu is-dudalen yn defnyddo dy enw defnyddiwr di: Defnyddiwr:Lesbardd/Ffeiliau Dewi Humphreys a rhoi dolen ato ar dy dudalen defnyddiwr. Mae hyn bach yn ddigwyilydd ohonof, gan mai dy fusnes di yw beth sy'n cael ei osod yno. Ffordd arall o wneud yn siwr bod pethau fel hyn ddim yn diflannu yw creu tudalen gwe/dogfen GoogleDocs a'i wneud yn gyhoeddus.
Yn yr un modd, tra dw i'n gweld erthyglau am gymdeihtasu llên a chymdeithasau hanes lleol yn addas yma, nid dyma'r lle i nodi eu rhaglenni blynyddol ac enw swyddogion - dyna'r math o bethau dylai fod ar eu gwefannau.... (ond ti'n gywbod hynny dwi'n siwr, ac yn lle anobeithio arnynt fel fi, ti'n rhoi'r manylion ar dy wefan dy hun a bod yn proactive!). Basai gwybod mwy am y cymdeithasau yma'n dda - pryd sefydlwyd nhw, gan bwy, aelodau anwog/adnabyddus.
Diolch yn fawr am dy holl gyfraniadau hyd yma gyda llaw.--Ben Bore (sgwrs) 20:51, 13 Medi 2012 (UTC)
Cytuno. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:44, 14 Medi 2012 (UTC)

Diolch am roi cofnodion Dewi Humphreys ar gadw ac ar goedd. Nain i mi oedd Elizabeth Jones (Arnold y mab canol oedd nhad) ac mae hi'n rhyfedd "clywed" nain yn ailadrodd hanesion roeddwn i wedi anghofio mod i'n cofio. Am wn i "Cymro da" oedd taid, nid "Cymro du". Roedd o'n fab i John Jones haliwr, ddaeth i'r Calch o Chirbury; roedd John hyd y gwn i yn ddi-Gymraeg hyd ei fedd, felly mi fyddai'r sylw am ei fab yn un priodol. Geraint Rhydychen (sgwrs) 00:11, 3 Hydref 2013 (UTC)

Dw i wedi newid Cymro du i fod yn Gymro da; mae'n gwneud mwy o synnwyr. Gwnaf basio dy nodyn ymlaen at Mari Wasiuk (merch Dewi), a gwneith hi ei basio ymlaen at ei mam, Moira. Ces i'r gwybodaeth i gyd ohoni hi; mae hi'n cadw'r holl hanes Dewi mewn bagiau siopau.Lesbardd (sgwrs)
Roeddwn i yn yr ysgol efo Mari: cofiwch fi ati. Chwith gen i glywed y newyddion dros yr haf Geraint Rhydychen (sgwrs) 15:29, 3 Hydref 2013 (UTC)

Delweddau / Ffotograffau Gwyl Tegeingl[golygu cod y dudalen]

Mae gan yr Wyl stoc werthfawr o ffotograffau ac mae nhw, diolch i ti, wedi rhoi CC-BY-SA ar waelod eu gwefan. Be ydy'r siawn y medrwn ddarbwyllo'r ffotograffydd i roi rhai ansawdd uchel neu high-res ar y safle fel y gallem ni eu defnyddio. Byddem yn rhoi enw a dolen i wefan allanol y ffotograffydd, wrth gwrs, fel ffynhonnell. Byddai hyn hefyd yn torri tir newydd o ran cymdeithasau Cymraeg ac yn cyfoethoci Wicipedia-bach-ni! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:50, 14 Medi 2012 (UTC)


Rheilffrodd Y Trallwng[golygu cod y dudalen]

Er gwybodaeth, mae'r erthygl Rheilffordd y Trallwng a Llanfair Caereinion mewn bodolaeth yn barod. Dw i ddim yn 100% os mai'r un rheilffordd ydy hwn a'r un ti'n dechrau ei greu yn dy dudalen priffil. Os ddim, beth am ddefnyddio erthyglau rheilffyrdd sy'n bodoli'n barod fel sail creu erthygl - fe all arbed ychydig o waith!--92.245.247.100 11:22, 17 Medi 2012 (UTC)

Gŵyl Cadi Ha[golygu cod y dudalen]

Mae dy erthygl Gŵyl Cadi Ha yn wych iawn! Bendigedig. Oes yna luniau'n rhywle o'r dawnswyr wyneb duon? Llywelyn2000 (sgwrs) 05:53, 30 Medi 2012 (UTC)

Amgueddfa Atgofion Digidol[golygu cod y dudalen]

Haia Les. Edrych ar Defnyddiwr:Ben Bore/Amgueddfa Atgofion: mae'n swnio fel prosiect cyffrous iawn - addas ar gyfer y math o waith rwyt ti wedi bod yn ei wneud yng nghylch Coedpoeth. Sgwn i fyddai Menter Iaith Wrecsam yn fodlon trafod prosiect tebyg? Llywelyn2000 (sgwrs) 05:47, 9 Hydref 2012 (UTC)

Gwybodlen Auckland[golygu cod y dudalen]

Dw i wedi mewnforio Nodion y wybolen ar gyfer Auckland. Mae trefn yr enw/ansoddair Uchaf elevation yn dal i beri problem i mi. Dw i'n siwr y gwneith Glenn neu Adam ddatrus y broblem yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:21, 19 Hydref 2012 (UTC)

Whaw! Delweddau gwych!!![golygu cod y dudalen]

Newydd weldy delweddau rwyt ti'n eu huwchlwytho... bendigedig!!! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:36, 19 Hydref 2012 (UTC)

Mae Cas yn ffotograffydd ardderchog, ac mae ganddi hi lot o luniau da; mae hi'n byw ym Mhontardawe (efo'r dyn sy'n gweithio a'r odliadur newydd) ac yn mynychu digwyddiadau gwerinol yn Ne Cymru; mae hi'n paratoi dyddiadur o weithgareddau ar gyfer y wasg yn Ne Cymru ac ar gyfer Frank Hennessey hefyd, ac yn paratoi hysbysebion ar gyfer Taplas - mae hi wedi dod yn arbenigwraig ar ffotosiop. Gobeithio mod i'n gallu ei pherswadio i anfon mwy o luniau, ond mae hi'n brysur iawn.Lesbardd (sgwrs) 13:54, 19 Hydref 2012 (UTC)
Os wyt ti isio help i'w huwchlwytho, rho wybod! Gyda llaw, os oes ganddi dros 40 fe all defnyddwyr Comin wneud y gwaith drosom! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:52, 21 Hydref 2012 (UTC)
Sut basai hynny'n gweithio? Y mwyafrif y gwaith sy gen i yw dewis y sawl basai'n ddefnyddiol, ailenwi'r lluniau (mae lluniau wedi dod o bob un o'r cyfranwyr efo rhifau wedi rhoi gan y camera) ac ychwanegu disgrifiad - pwy sy yn y llun ac efo pa band, er enghraifft. Dw i ddim yn gwybod pa fath o drefn sy gan Cas; mae gen i miloedd o luniau wedi tynnu ar fy nheithiau dros y byd Saesneg yn perfformio (y mwyafrif yn drenau neu dirlun); mae rhai ohonynt yn addas i Wicipedia, ond fel arfer dw i wedi anelu am greu darn o gelf yn hytrach na ddarlun ffeithiol. Eto, basai dewis a disgrifio'r lluniau y tasg mwyaf.Lesbardd (sgwrs) 14:09, 21 Hydref 2012 (UTC)
Cofia roi dolen i wefan Llinos ar y lluniau! Ynglyn a'r uchod: petai'r wybodaeth sy'n cyd-fynd a'r lluniau fel meta tags, mi fyddai'n broses hawdd, ond, fel y dywedi - y gwaith mwyaf fyddai sgwennu pytiau i fynd efo'r lluniau! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:21, 28 Hydref 2012 (UTC)
Oes ffordd i ychwanegu dolen i'r lluniau sy wedi cael ei huwchlwytho'n barod (Neu wyt ti wedi gwneud hynny'n? Gwna i gofio yn y dyfodol. Dw i'n hapus i roi pwt bach o luniau i fyny pob dydd, ynghanol gwneud pwt bach o bobeth arall.Lesbardd (sgwrs) 12:34, 28 Hydref 2012 (UTC)

Cyfeiriadau[golygu cod y dudalen]

Diolch am dy waith parhaol yma, ond alli di plîs roi cyfeiriadau annibynol i gefnogi beth sy'n cael ei ddweud mewn erthygl. Tydy cyfeirio at wefannau personol gwrthrych yr erthygl ei hun ddim yn ddigonol, gan na ellir sichrau eu bod yn ddiduedd nac yn wrthrychol. Dwi wedi ychwanegu rhai at erthygl Saith Seren a Gwenan Gibbard ([http://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Gwenan_Gibbard&diff=1315265&oldid=1315226 wele'r newidiadu yma) I osod cyfeiriadau o fewn erthygl, yn arbennig i brofi rhywbeth o fewn brawddeg pendol, dylid defnyddio'r cod '<ref></ref>' ar ddiwedd y frawddeg yn dilyn ar y atalnod llawn. Dyma enghraifft:

Cafwyd niferoedd uwch na'r arfer i Wyl Tegeingl 2013.*<ref>{{dyf gwe|url=http://www.gwefan.com|teitl=500,000 yn mynychu Gwyl Tegeingl|awdur= Enw'r Awdur|cyhoeddwr=BBC Cymru|dyddiad=12 Awst 2013}}</ref>

Os nad yw'n hysbys pwy sgwennodd erthygl neu ei ddyddiad cyhoeddi, gad y blwch fel 'awdur=|'. Os yn cyferio at dudalen o fewn gwefan yn hytrach nag erthygl ar wefan newyddion, gellir defnyddio manylion cyfeirio llai manwl (e.e.), ond mae eisiau trio cynnwys teitl y dudalen, rhag ofn i'r wybodaeth ddiflannu/symud ac achosi link rot (a la BBC).

Hefyd, er mwyn i restr cyfeiriadau ymddangos yn rhywle ar yr erthygl (at y diwedd i fod), rhaid hefyd cynnwys y cod '{{cyfeiriadau}}'. Sori am swnio'n pedantig! --Ben Bore (sgwrs) 15:54, 30 Hydref 2012 (UTC) oce; gwna' i drio.Lesbardd (sgwrs) 16:59, 30 Hydref 2012 (UTC)

Yn niwl Llyn Tegid![golygu cod y dudalen]

Haia; cymer olwg ar Sgwrs:Rheilffordd Llyn Tegid os gweli di'n dda. - Llywelyn2000 (sgwrs) 08:10, 3 Rhagfyr 2012 (UTC)

Bwlch Arthur[golygu cod y dudalen]

Dw i wedi newid enw'r erthygl i Arthur's Pass (gweler sgwrs) ac wedi creu Bwlch Arthur (gwahaniaethu).--Ben Bore (sgwrs) 10:25, 18 Rhagfyr 2012 (UTC)

Y fannod o flaen enw afon[golygu cod y dudalen]

GYda llaw, sdim eisiau'r fannod o flaen enw afon (er bod llawer yn meddwl bod).

Diolch; mae fy nhaith o ddarganfyddiad yn parhau!Lesbardd (sgwrs) 12:17, 18 Rhagfyr 2012 (UTC)

Afon Clywedog (Hafren)[golygu cod y dudalen]

Bore da Les! Dw i wedi defnyddio'r ffoto o Afon Clywedog ar y dudalen: Afon Clywedog (Hafren). Gan fod yr afon yn llifo drwy sawl sir mae sawl erthygl arni. Ydw i wedi ei rhoi yn y lle iawn? Byddai ychwanegu'r lleoliad - lle dynnwyd y llun - o help! Mae'n llun gwych ac yn ychwanegiad gwerthfawr i unrhyw un o'r erthyglau! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:49, 5 Ebrill 2013 (UTC)

Dim y Clywedog cywir! Dw i heb ymweld â'r un sy'n ymuno â'r Hefren eto. Tynnais i lun o'r un sy'n ymuno â'r Dyfyrdwy, wedi llifo heibio Mwynglawdd a Bersham, a llawn hanes diwydiannol, heb sôn am ddigonedd o harddwch.

Mae gen i luniau o'r Clywedog arall, yn Nyffryn Clwyd; dw i'n bwriadu ychwanegu rhywbeth am Arglwyddes Bagot rhywbryd.

Les

Wiki Loves Monuments (Cystadleuaeth Rijksmonument)[golygu cod y dudalen]

Dw i wedi gadael Nodyn bach ar y gystadleuaeth hon yn y Caffi. Addas iawn i ffotograffydd fel ti! Dw i'n mynd i Gaer ar y 7fed os tisio dod? Llywelyn2000 (sgwrs) 14:42, 28 Awst 2013 (UTC)

Adolygiadau Gwales[golygu cod y dudalen]

Er gwybodaeth, cafwyd trafodaeth (hir!) yn Y Caffi ynglŷn â gosod adolygiadau Gwales o fewn erthylau lle cytunwyd, y gorau y gallem, na fyddem yn gwneud hyn, ond yn hytrach eu hychwanegu at y proseict Wicidestun.--Rhyswynne (sgwrs) 14:01, 14 Tachwedd 2013 (UTC)

Mae'n ddrwg gen i. Ar ôl trafodaeth yn y pwyllgor yr wythnos diwethaf, es i drwy 5 erthyglau sy wedi dod o wefan Gwales efo fy nosbarth i yn Ninbych, er mwyn golygu'r adolygiadau a gobeithio rhoi sbardun i weddill y dosbarth i gyfrannu at wici. Gwnaf i eu symud nhw i wikidestun; ond sut ydwy'n creu tudalen wikidestun yn hytrach 'na thudalen wikipedia?Lesbardd (sgwrs) 15:44, 14 Tachwedd 2013 (UTC)
Dw i'n *meddwl* y bydd Robin yn ceisio creu hyn yn awtomatig ryw ffordd, ond galli di fwrw iddi ta beth, drwy jyst creu 'erthygl' yno yn yr un modd. Ond gan bod 3,200 adolygiad, cyn i ti ddechrau, byddai'n well bod ni'n cytuno ar sut ydym am gyflwyno'r erthygl (pa arddull i'w ddefnyddio gyda phenawdau, sut gategoriau, ayyb). Bydd trafodaeth ar hyn, unai ar dudalen Sgwrs WiciBroseict Llyfrau Gwales neu ar y Wicidestun ei hun yn fuan siwr o fod. Ond mae angen gwirio'r darnau rhywbryd am wallau iaith a ffeithiol ta beth (ai dyna ydych chi weid bod yn ei wneud?), felly daliwch ati a chofnodau'r newidiadau rhywle. Falle Defnyddiwr:Lesbarth/GwirioGwales?.
Pa hwyl eich dau? Diolch Les am fynd ati efo'r criw! Bendigedig! Y farn (er, heb benderfyniad terfynol) yn y caffi oedd rhoi'r adolygiadau (yn union fel ag y mae nhw ar Wicidestun), ond caniatau cynnwys rhannau diduedd ar Wicipedia. Fel y dywedodd Llofiwr: Dwi'n gweld syniad Adam o roi'r adolygiadau ar Wicidestun ac yna defnyddio'r rhannau ohonynt sy'n ateb anghenion Wicipedia yma yn un da. Opsiwn arall oedd rhoi'r dewis i'r darllenydd i weld y testun neu beidio, fel y cytunaist, Rhys. Dw i wedi addasu'r adolygiad o Un Nos Ola Leuad gan ddileu llawer o'r gwlan cotwm, ond gadael rhywfaint sy'n ychwanegu at yr erthygl, ac yn ddiduedd! Gobeithio fod hyn yn gyfaddawd. Gyda llaw, mi fydd yr Adolygiadau crai yn cael eu huwchlwytho cyn bo hir ar Wicidestun gan y Bot. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:05, 14 Tachwedd 2013 (UTC)

Dw i ddim yn bwriadu uwchlwytho 3200 adolygiadau; mae'n well gen i reilffyrdd! Awgrymodd ein tiwtor mod i'n dod a sawl adolygiad arall i'r wers yr wythnos nesaf, ac bod pawb yn mynd â nhw adref, ac yn gweithio arnynt erbyn y wers dilynol. Os oes diddordeb, efallai bydd 'na gyfle i ehangu'r gwaith. Ond doedd 'na ddim llawer o gyffro yr wythnos 'ma. Roedd 'na ganmoliaeth yn yr adolygiadau, ond dim gor-canmoliaeth, felly dim angen gwneud llawer. Efallai basai rhywbeth mwy creadigol yn well. Lesbardd (sgwrs) 16:51, 14 Tachwedd 2013 (UTC)

Manylion coll gyda File:Backy Taylor01LL.jpg[golygu cod y dudalen]

Annwyl uwchlwythwr: Mae manylion ar goll gyda'r ffeil a uwchlwythoch ([[:File:Backy Taylor01LL.jpg]]). Mae hi naill ai'n colli disgrifiad a/neu fanylion eraill, a/neu drwydded ar ei thudalen disgrifio. Os oes modd, ychwanegwch y wybodaeth hon. Bydd hwn yn cynorthwyo i olygyddion eraill wneud y defnydd gorau o'r ddelwedd, a bydd yn fwy addysgiadol i ddarllenwyr.

Os na roddir y wybodaeth, dilëir y ffeil ymhen tri diwrnod i ddyddiad gosod y tag hwn, sy'n sefyllfa annymunol, a sefyllfa y gellir ei hosgoi'n hawdd.

Os oes cwestiynu gennych, ymwelwch â'r dudalen hon. Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:32, 25 Chwefror 2014 (UTC)
Les - paid a phoeni am y Nodyn uchod. Oes gen ti ganiatad gan Llinos ar ebost? Mi wneith hyn ateb y broblem efo'r system OTRS.
Glenn - dw i wedi cyfarfod Les a Llinos sawl tro; felly rho mwy na thridiau i ni gael hyn yn ei le! A chroeso'n ol!!! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:24, 25 Chwefror 2014 (UTC)
Fedri di ddim rhoi CCBYSA gan nad y ti dynnodd y llun. OND mi fedrwn ni roi ei holl luniau ar docyn OTRS. Gad i mi chwilio i mewn i hynny drosot ti. Oes gen ti ebost gan Llinos neu ti isio i mi ofyn iddi? Mae hwnna'n hanfodol i gofrestru'r drwydded OTRS. Llywelyn2000 (sgwrs) 22:31, 25 Chwefror 2014 (UTC)
Dw i'n gwybod bod Llinos wedi rhoi caniatâd ar gyfer lluniau Tegeingl, ond does gen i ddim byd ar ebost. Mae hi wedi symud i Gaerdydd erbyn hyn, ond na fydd ei chyfeiriad ebost wedi newid.Lesbardd (sgwrs) 22:42, 25 Chwefror 2014 (UTC)
Do, dw i'n cofio hi'n son yn y pwyllgor. Ta waeth - dw i newydd ddanfon ebost ati! Pob hwyl a chofion Les! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:49, 25 Chwefror 2014 (UTC)
Diolch. Yn ôl at y cynganeddu rŵan; mae'n dal yn broses araf. Ac mae gen i ddiddordeb arall erbyn hyn; dw i newydd brynu coedwig yn ymyl Maeshafn.Lesbardd (sgwrs) 09:08, 26 Chwefror 2014 (UTC)

Dyblygiad[golygu cod y dudalen]

Rwy newydd weld eich erthygl Gorsaf Reilffordd St David's, Caerwysg; fel mae'n digwydd mae 'na erthygl ar yr orsaf honno yn barod, Gorsaf reilffordd St Davids Caerwysg. A fyddai'n iawn gennych chi pe bawn i'n symud cynnwys eich erthygl i'r un hŷn a throi'r un newydd yn dudalen ailgyfeirio iddo? Ham (sgwrs) 19:00, 24 Ebrill 2014 (UTC) Wnes i ddim sylweddoli bod 'na un yn barod; croeso i chi uno'r tudalennau a chreu ailgyfeiriad.Lesbardd (sgwrs) 08:50, 25 Ebrill 2014 (UTC)

Gorsafoedd tren y gorffennol[golygu cod y dudalen]

Haia Les; nodyn o ddiddordeb i ti, efallai yn fama?

Croeso o'r Unol Daleithiau; cyrhaeddais neithiwr, felly byddaf yn ganolbwyntio am ffotograffiaeth am y pythefnos nesaf, yn gyntaf yn Efrog Newydd, wedyn Philadelphia, gan gynnwys Cynwyd, Bala, Brynmawr ac ati.

Mae cyn-orsafoedd wedi bod ar fy rhestr, er bod nhw heb gyrraedd y brig eto. Mae 'na wefan ardderchog, sef http://www.disused-stations.org.uk/sites.shtml a does dim diffyg ohonynt yn ein ardal ni. Gwnaf edrych ar rai ohonynt ar ol imi gyrraedd adref eto.

Mae'r gwaith geiriadur yn symud ymlaen hefyd; mae fy ffrind wedi penderfynu creu meddalwedd sy'n canfod gwallau cynganeddol, sy wedi hefyd wedi ei effro i ddiffygion ein geiriadur ac odliadur; erbyn hyn, mae'n bosib gwahanieithu rhwng y ffurfiau 'ng', e.e. angau ac ariangar. geiriau acennog nesaf! Lesbardd (sgwrs) 11:18, 10 Hydref 2014 (UTC)

Whaw! Bendigedig! Y ddau beth. Ydy'r geiriadur a'r odliadur arlein? Danfon ddolen os ydy. en:Bala Cynwyd, Pennsylvania, nid en:Bala, Kansas, dw i'n cymryd? Dwy dref yn un, ond dwy orsaf reilffordd! Cofia hefyd am y trefi: North Wales, Lower Merion, Upper Merion, Radnor a Haverford Township. Hefyd: Tredyffrin or Uwchlan. Os gelli gael llun o rai o'r arwyddion, mi fedran greu erthygl ar bob un. Neu gherrig beddau efo ysgrifen Cymraeg. Ond yn fwy na dim: mwynha dy hun! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:47, 10 Hydref 2014 (UTC)

Delwedd:Cincinnati01LB.jpg[golygu cod y dudalen]

Haia. Roedd y llun gwych a dynaist, sef Delwedd:Cincinnati01LB.jpg yn rhy dda i'w adael! Dw i wedi ei sythu ychydig a'i ail-lwytho. Mi drois i'r contrast i fyny fymryn hefyd. Gobethio fod hyn yn iawn gen ti - galli ddileu y fersiwn diweddaraf os wyt ti am, wrth gwrs! Dal i daflyd nhw atan ni - yn enwedig yr enwau Cymraeg! Mae nhw'n dangos fod na berspectif arall, gwahanol i'r Gymraeg - ac yn dileu'r meiopia sydd arnom fel cenedl! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:58, 3 Chwefror 2015 (UTC)

Croeso i unrhyw un newid unrhyw beth mod i'n gwneud. Does dim byd cysegredig am fy ngwaith i. Mae'r orsaf yn anhygoel; cais (llwyddianus) i greu darn enfawr o gelf yn hytrach na ddarn enfawr o elw. Mae'n bwysig i mi bod Wicipedia'n rheswm ymarferol a phositif dros ddefnyddio'r iaith; dw i wedi gweld gormod o negyddoldeb Caniwtaidd ynglyn a'r dyfodol.Lesbardd (sgwrs) 09:08, 4 Chwefror 2015 (UTC)

Wicipedia:Ar y dydd hwn[golygu cod y dudalen]

Haia Les. Oes na ddyddiadau perthnasol i Gymru (a gweddill y byd) sy'n gerrig milltir pwysig? Rheilffordd Tal y Llyn er enghraifft? Mae croeso i ti eu gosod ar y dudalen Wicipedia:Ar y dydd hwn. Cofion fil. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:51, 11 Chwefror 2015 (UTC)

Dw i'n sicr bod 'na ddyddiadau bwysig; gwna' i feddwl, ac yn gofyn i ffrindiau.82.69.8.75 23:37, 11 Chwefror 2015 (UTC)
 :-) - Llywelyn2000 (sgwrs) 23:50, 11 Chwefror 2015 (UTC)

David Thompson (mapiwr)[golygu cod y dudalen]

Cofia fod hwn gennym ni'n barod, Les: David Thompson (mapiwr). Uno, efallai? Llywelyn2000 (sgwrs) 18:56, 21 Mawrth 2015 (UTC)

Wnes i ddim sylweddoli; gwnaf i orffen fy narn i ac yn ychwanegu'r cwbl i'r un sy'n bodoli yn barod.Lesbardd (sgwrs) 23:02, 21 Mawrth 2015 (UTC)

lluniau Da!!![golygu cod y dudalen]

Tri o'th luniau wedi eu hanrhydeddu ar Comin!!! Bril! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:28, 23 Mawrth 2015 (UTC)

Calan[golygu cod y dudalen]

Haia Les. Dw i'n siwr i mi weld delwedd gen ti o'r grwp Calan? Neu ai fi sy'n anghofus o hen? Llywelyn2000 (sgwrs) 21:22, 25 Tachwedd 2015 (UTC)

Cymerodd Llinos Lanini luniau o'r band yn ystod Tegeingl 2010; Calan01LL.jpg a Calan02LL.jpg ydyn nhw. Wrth gwrs mae aelodau'r band yn hyn erbyn hyn, a rhai aelodau wedi newid erbyn hyn. Dw i ddim wedi cymryd lluniau ohonynt, ond mae gen i ffrind sy'n debyg o gael lluniau mwy diweddar.Lesbardd (sgwrs) 22:17, 25 Tachwedd 2015 (UTC)
Ew, go dda! Byddai hynny'n wych! Mi gychwynai erthygl arnyn nhw fory. Nos da! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:38, 25 Tachwedd 2015 (UTC)

Dw i wedi ychwanegu lluniau'r aelodau. Croeso i ti dacluso popeth. Cas Smith oedd y ffotograffydd ac wedi rhoi caniatad. Yn anffodus, mae hi wedi tynnu cymaint o luniau ohonynt bod hi ddim wedi tynnu unrhywbeth yn ddiweddar.Lesbardd (sgwrs) 16:33, 26 Tachwedd 2015 (UTC)

Deffro'r Ddraig[golygu cod y dudalen]

Helo 'na Lesbardd. A hoffech chi gymryd rhan yng nghystadeluaeth Deffro'r Ddraig, ar gyfer creu a gwella erthyglau am Gymru, ym mis Ebrill? Mae cyfle i ennill tocynnau rhodd gwerth hyd at £200 oddi wrth Amazon. Mae llwyth o erthyglau posib i'w creu o'r newydd ar y rhestr o erthyglau hanfodol, ac mae'n werth edrych ar adran Transport y fersiwn Saesneg o'r rhestr yn arbennig. Efallai bydd rhywbeth ac eich dant yno. Gallwch gofrestru fan hyn. Ham II (sgwrs) 15:49, 31 Mawrth 2016 (UTC)

Deffro'r Ddraig[golygu cod y dudalen]

Haia Les! Fl rhan o'r prosiect Wicipedia:Deffro'r Ddraig/Cyfraniadau tybed a wnei di roi'r erthygl Borth-y-Gest, ac unrhyw un arall ti di sgwennu am Gymru yn ystod mis Ebrill? Mae na dros 400 wedi'u sgwennu ar en, a da ni'n ddiawl o ara deg ar cywici! Diolch. ON Mi wna i gysylltu cyn hir -mae angen cyfarfod arnom! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:17, 16 Ebrill 2016 (UTC)

Dw i wedi ychwanegi Borth-y-Gest ond dw i ddim yn siwr os bydda' i'n ysgrifennu llawer mwy am Gymru yn ystod i mis; mae gen i 2 reilffordd ar y rhestr sy'n rhannol yng Nghymru ond dim llawer arall. Mae'n hen bryd i ni gyfarfod eto; mae wedi bod yn amser hir.Lesbardd (sgwrs) 19:07, 17 Ebrill 2016 (UTC)
Rhy hir! A diolch am Borth-y-Gest! Rhyw ysfa ynof i sgwennu 'Porth-y-Gest', ond mi wn yn well! Cofion - Llywelyn2000 (sgwrs) 07:28, 18 Ebrill 2016 (UTC)

Dull syml o enwi'r canrifoedd[golygu cod y dudalen]

Fel un sydd wedi dysgu Cymraeg, les, mi hoffwn yn fawr glywed dy farn ar y drafodaeth yma, am newid yr hen ddull o enwi'r canrifoedd i ddull mwy modern ee "yr ail ganrif ar bymtheg ar hugain CC" --> "canrif 37 CC". Diolch o galon! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:02, 9 Mai 2016 (UTC)

Ers i mi ddechrau dysgu, dw i wedi meddwl bod 'yr ail ganrif ar bymtheg' yn ffordd rhy hir i ddweud rhywbeth sy'n cael ei dweud mor aml.Baswn croesawu ffordd ferrach o'i dweud.Lesbardd (sgwrs) 08:10, 9 Mai 2016 (UTC)
Diolch yn fawr Les! Cytuno! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:19, 9 Mai 2016 (UTC)

Helo Mr Pop[golygu cod y dudalen]

Helo Les! Fuest ti wrthi'n uwchlwytho cannoedd o luniau da o'r byd gwerin ar Wicipedia tua dwy flynedd yn dol. Oes gen to chwaneg? Mae na brosiect bach da ar y byd canu pop gan y Llyfrgell Genedlaethol - yn fama! Dim ond mis mae'n para, a mi fyddai'n rili gwd pe gallem gael rhagor i ymuno! PS Cawn gwrdd ryw dro! Licio dy waith ar y trenau stem! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 22:27, 31 Ionawr 2017 (UTC)

Lluniau ar Comin?[golygu cod y dudalen]

Mae'r lluniau yma'n rhy dda i cywici yn unig! Beth am eu huwchlwytho i Comin, Les? Gallem eu defnyddio yma ac ym mhob iaith arall wedy? Llywelyn2000 (sgwrs) 11:45, 25 Ebrill 2017 (UTC)

You are invited![golygu cod y dudalen]

Celtic Knot Wiki Conference - logo.png
You are invited...
Wikimedia-logo.svg

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:46, 22 Mai 2017 (UTC)

Angen help plis[golygu cod y dudalen]

Helo @Lesbardd: Dw i wedi gadael neges tebyg ar dudalen Pwyll, ond dydy o ddim ar Wicipedia mor amal y dyddia hyn, felly dw i hefyd yn troi atat ti. Diolch am roi dy enw ar y prosiect newydd i gynorthwyo datblygu Wicipedia Cymraeg. Mae angen tri i roi eu henwau a chyfeiriad, er mwyn i'r cais fynd ymlaen! Mae dau wedi gwneud hynny, fel ti'n gweld ar waelod y dudalen yma. Fedra i ddim gwneud am resyma personol - plis nei di wneud? Neu bydd hi'n amen ar y cynlluniau. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:59, 21 Medi 2017 (UTC)

Diolch Les! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:35, 21 Medi 2017 (UTC)

Whow! Lluniau da gen ti![golygu cod y dudalen]

Neno'r tad mae dy luniau di'n fantastic! Mae angen eu rhoi nhw ar yr erthyglau rwan! O le dynaist ti Delwedd:EfrogNewydd09LB.jpg? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 20:03, 15 Hydref 2017 (UTC)

Diolch. Mi wna' i ychwanegu oriel i erthygl Manhattan cyn bo hir. Dw i'n sicr bydd gen pobl eraill lluniau da o'r lle. tynnais i'r llun o adeilad Chrysler o adeilad Empire State.Lesbardd (sgwrs) 08:30, 16 Hydref 2017 (UTC)

Amgueddfa Celf Philadelphia[golygu cod y dudalen]

helo @Lesbardd:, mae Amgueddfa Gelf Philadelphia yn bodoli'n barod - ydi'n bosib i ti gyfuno yr erthygl Amgueddfa Celf Philadelphia gyda hwnna? Hwyl! --Dafyddt (sgwrs) 10:44, 22 Tachwedd 2017 (UTC)

Dw i wedi ychwanegu llun a pharagraff i'r amgueddfa gelf. Oes modd o ddileu'r amgueddfa celf?Lesbardd (sgwrs) 11:35, 22 Tachwedd 2017 (UTC)

Diolch! Wnai ail-gyfeirio'r llal am nawr dwi'n meddwl. --Dafyddt (sgwrs) 15:29, 22 Tachwedd 2017 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 18:40, 29 Mawrth 2018 (UTC)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 01:39, 13 Ebrill 2018 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 00:48, 20 Ebrill 2018 (UTC)

Rhoi lluniau ar Comin yn hytrach na Wicipedia Cymraeg?[golygu cod y dudalen]

Haia Les. Mae dy luniau'n fendigedig! Yn rhy dda i'w cadw i ni ein hunain! Tybed a wnei di ystyried eu huwchlwytho i Comin, er mwyn iddynt gael eu rhoi ar ieithoedd eraill, a Wicidata. fel y gweli o dy erthygl ar Camlas Peak Forest, mae'r ddelwedd yn dod o Comin, ac yn salach llun na'r ddau sydd gen ti. Ond fedra i ddim rhoi dy luniau ar Wicidata ar hyn o bryd gan eu bod yn gyfyngedig i'r WP Cymraeg! Os cytuni, uwchlwytha nhwyn y dyfodol i Comin. A dweud y gwir, mae ychydig yn haws gan y medri uwchlwytho hyd at 50 efo un clic! os tisio cyfarfod i drafod, rho ffonsan i mi! Cofion cynnes... Robin aka Llywelyn2000 (sgwrs) 20:48, 30 Ionawr 2019 (UTC) Gwna'i drio cofio'r tro nesaf. Lesbardd(sgwrs) 14:40, 31 Ionawr 2019 (UTC)

Gwerthfawrogiad![golygu cod y dudalen]

Tireless Contributor Barnstar Hires.gif Ffyddion01LB.jpg Gwerthfawrogiad o'th Waith Arbennig!
Carwn gyflwyno'r seren hon i ti, rhen gyfaill, fel gwerthfawrogiad o'th waith arbennig, a diflino, yn enwedig am greu erthyglau newydd ac uwchlwytho ffotograffau fantastig! Cyflwyniad personol ydy hwn, ond gwn hefyd fod dy waith yn cael ei werthfawrogi gan y gymuned a'r darllenwyr! Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:06, 28 Mawrth 2019 (UTC)

Wel, diolch am y seren. Dw i'n jyst trio cyfrannu at ddyfodol yr iaith.Lesbardd (sgwrs) 15:11, 28 Mawrth 2019 (UTC)

Enwau Mwynglawdd a Choedpoeth[golygu cod y dudalen]

Les, gweler y drafodaeth yma i gadarnhau ffurfiau cywir Coedpoeth a Mwynglawdd: https://cy.wikipedia.org/wiki/Sgwrs:Y_Mwynglawdd --Cymrodor (sgwrs) 08:10, 26 Mai 2019 (UTC)