Sgwrs Defnyddiwr:Craigysgafn

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Shwmae, Craigysgafn! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Welcome message in English
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 101,553 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Nuvola apps kteatime.png
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Gtk-dialog-info.svg
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Cicero-head.png
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Crystal Clear action edit.png
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Nuvola apps important yellow.svg
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
StubburWales.png
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Crystal Clear app file-manager.png
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Nuvola apps ksirc.png
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Crystal Clear app Startup Wizard.png
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Crystal Clear app lassist.png
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes, Deb (sgwrs) 11:42, 16 Chwefror 2017 (UTC)

Croeso[golygu cod y dudalen]

Braf dy weld yn golygu Wicipedia Cymraeg a chroeso atom. Cofia fod gennym ni, ers tro bellach, reol fod yn rhaid i'r erthyglau fod o leiaf dwy baragraff o hyd, gyda gwybodlen neu tabl. Wnei di ehangu'r rhai hynny ti wedi eu creu os gweli di yn dda. Mae dyfnder neu 'depth' yr erthyglau yn cael ei fesur, ac ar hyn o bryd mae'r Gymraeg yn reit uchel ar y rhestr. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 19:51, 8 Mawrth 2017 (UTC)

Cytuno'n llwyr! Achos heddiw oedd Diwrnod Rhyngwladol y Merched roeddwn i eisiau i gychwyn nifer o erthyglau ar gyfansoddwyr benywaidd er mwyn ei ddathlu. Dw i'n bwriadu gwneud mwy i nhw yn fuan! Craigysgafn (sgwrs) 21:56, 8 Mawrth 2017 (UTC)

Diolch[golygu cod y dudalen]

Yes, you won't be able to do deletions until you become an administrator but that can't be far off if you stay with us a bit longer. Deb (sgwrs) 12:02, 10 Ebrill 2017 (UTC)

OK, it's here. Deb (sgwrs) 13:45, 24 Ebrill 2017 (UTC)

Gwybodlen llyfr[golygu cod y dudalen]

That's very odd. I looked at it but I can't see anything different about it. Llywelyn 2000 is more likely to be able to diagnose it than I am. Deb (sgwrs) 18:18, 12 Mai 2017 (UTC)

You are invited![golygu cod y dudalen]

Celtic Knot Wiki Conference - logo.png
You are invited...
Wikimedia-logo.svg

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:37, 22 Mai 2017 (UTC)

Sefydlu grwp swyddogol Wikimedia Cymru[golygu cod y dudalen]

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:17, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)

Bendigedig![golygu cod y dudalen]

Carwn, yn syml, nodi fy ngwerthfawrogiad o'th waith caled, cyson a phwysig ar Wicipedia. Rhois drefn ar y manion dibwys, pwysig! Gwych iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:38, 23 Gorffennaf 2017 (UTC)

Diolch, Robin. Mae hynny'n golygu llawer i mi. Ar hyn o bryd, dw i ddim yn gallu dweud fy meddwl i yn y Gymraeg fel yr hoffwn. (Ond dw i'n gwella yn gyflym!) Dw i ddim yn gallu ysgrifennu'r math o erthyglau estynedig sydd eu hangen. Felly, am y tro, dw i wedi penderfynu cyfrannu drwy wneud llawer o welliannau bychain. Bydda i'n cadw 'nhrwyn ar y maen! --Craigysgafn (sgwrs) 14:18, 23 Gorffennaf 2017 (UTC)

Golygiadau bach[golygu cod y dudalen]

Helo David. Diolch am dy holl waith cywiro. Os wyt ti'n gwneud cywiriadau bach fel cywiro sillafu, dolenni neu gywiro fformat ydi'n bosib i ti nodi nhw fel "golygiad bychan". Mae'n llawer haws hidlo nhw allan wedyn o'r rhestr faith o olygiadau sy'n cael eu gwneud. Diolch! --Dafyddt (sgwrs) 10:57, 26 Gorffennaf 2017 (UTC)

Diolch, Dafydd. Bydda i'n ceisio cofio i wneud hynny. --Craigysgafn (sgwrs) 17:30, 26 Gorffennaf 2017 (UTC)

Dolen Gwales[golygu cod y dudalen]

Haia. Yn dy olygiad o Stagio Dre, dw i ddim yn siwr pam dy fod wedi newid y ddolen a oedd yn mynd i'r wybodaeth Gymraeg ar Gwales i -> ddolen i'r wybodaeth Saesneg? Llithriad bach yn siwr o fod? Gyda llaw, mae na lawer o wybodaeth y gelli ei gopio o wefan Gwales, gan eu bod wedi rhoi'r hawl i ni wneud hynny. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:26, 28 Awst 2017 (UTC)

Mae'n ddrwg gen i! Diolch am sylwi ar hynny! Na, doeddwn i ddim yn bwriadu newid i fersiwn Saesneg y dudalen. Roeddwn i'n ceisio symleiddio'r URL i dudalen Gwales, ac wnes i ddim sylweddoli bod hyn yn arwain i'r fersiwn Saesneg. Beth bynnag, bydda i'n mynd yn ôl i ddiwygio'r dudalen yn y ffordd yr oeddwn i'n bwriadu. Dw i'n gobeithio y bydd hyn yn iawn. --Craigysgafn (sgwrs) 08:43, 28 Awst 2017 (UTC)

Hlo Brian! :)[golygu cod y dudalen]

For a moment there, I nearly mistook you for a vandal! :-) Deb (sgwrs) 13:31, 8 Medi 2017 (UTC)

Yes, well. It was a bit of a puzzler to figure out how to name the article. This might be why it wasn't created 3 years ago when the image was uploaded from Gwales. ;-) --Craigysgafn (sgwrs) 14:54, 8 Medi 2017 (UTC)

Gair o werthfawrogiad[golygu cod y dudalen]

Dim ond gair sydyn i ddweud fy mod yn gwerthfawrogi'n fawr y gwaith rwyt yn ei wneud - y manion, dibwys, pwysig! Rwyt ti'n llnau llawer o bethau y dylwn fod wedi'u gwneud! Pe baet yn nes, mi brynwn baned i ti, neu beint! Wel gwely pia hi rwan. Nos da, a diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 23:47, 19 Hydref 2017 (UTC)

Diolch, Robin. Efallai y byddwn ni'n cael y cyfle i gwrdd cyn bo hir! Ar ôl hanner can mlynedd o fyw fel Cymro ar wasgar, dw i'n dod adre. Mae fy ngwraig Jenny a finnau'n bwriadu symud i Aberystwyth. Fe wnaethon ni roi ein tŷ yma ar werth ddoe. Rydym ni'n gyffrous iawn! --Craigysgafn (sgwrs) 10:16, 20 Hydref 2017 (UTC)

Metropol... Metro[golygu cod y dudalen]

Rwyt ti'n gywir yn ramadegol gyda 'Sir fetropolitanaidd yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr yw...' ond efallai y daw dydd y bydd y Gymraeg yn fwy llithrig, yn ddigon ystwyth i ddweud 'Sir fetro yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr yw...' ond byddai angen erthygl yn egluro beth yw 'metropolitania' a bod 'fetropolitan' = 'metro' (!) cyn y gallem wneud hynny! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:09, 6 Tachwedd 2017 (UTC)

Diolch am dy gyngor. Does gen i ddim barn am y derminoleg. Mae'n anodd dod o hyd i'r pethau hyn. Mi wnes i gael "sir fetropolitanaidd" o ddogfen swyddogol Llywodraeth y DU. --Craigysgafn (sgwrs) 11:47, 6 Tachwedd 2017 (UTC)

Croesty[golygu cod y dudalen]

nos da ... rwy'n gweithio yn y wici llydaweg ... dwi ddin yn gallu ffeindio rhai geiriai yn fy ngeiriadur : beth ydy croesty yn gymraeg? Bianchi-Bihan (sgwrs) 22:14, 18 Tachwedd 2017 (UTC)

Ar ôl y Geiriadur Prifysgol Cymru, "croesty" = "Tŷ croes, tŷ a darnau croes iddo, tŷ’n sefyll yn groes i dai eraill; adeilad croesffurf; ystafell yn taflu allan o ystlys tŷ; capel a chroes ynddo" / "house having parts standing athwart or crosswise, house standing crosswise to other houses; cruciform building; chapel containing a crucifix". Ond dw i ddim yn arbenigwr ar y pwnc hwn! --Craigysgafn (sgwrs) 23:20, 18 Tachwedd 2017 (UTC)

Diolch yn fawr : dyna'r Geiriadur rwi eisau cael , yntefe? Bianchi-Bihan (sgwrs) 09:08, 19 Tachwedd 2017 (UTC)

Croeso! Mae'r Geiriadur Prifysgol Cymru ar gael am ddim ar-lein. --Craigysgafn (sgwrs) 10:30, 19 Tachwedd 2017 (UTC)

Request[golygu cod y dudalen]

Can you expand the articles I created and edited? Thanks. Also, some like Liv and Maddie, Charlotte's Web (ffilm 1973), and Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure need help with the translations. 2602:306:83A9:3D00:A8A4:6254:D4D2:E18D 23:28, 26 Rhagfyr 2017 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 18:41, 29 Mawrth 2018 (UTC)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 01:39, 13 Ebrill 2018 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 00:49, 20 Ebrill 2018 (UTC)

Enwau gwledydd[golygu cod y dudalen]

Dwi'n sylwi fod nifer o ddoleni pêl-droed wedi eu newid er mwyn newid sillafiadau'r gwledydd. Tydw i ddim yn siwr am nifer fawr o'r sillafiadau newydd a bod yn hollol onest - oes 'na restr safonol o'r enwau dylid eu defnyddio? Blogdroed (sgwrs) 11:33, 7 Gorffennaf 2018 (UTC)

Dw i wedi bod yn ceisio gwneud sillafu enwau gwledydd yn fwy cyson. Dros y blynyddoedd, defnyddiwyd pob math o amrywiadau. Ro'n i'n dod o hyd pethau fel "Fietnam", "Vietnam", "Viet Nam", "Fiet Nam", "Fiet-nam" mewn amrywiol erthyglau; gredais i ddim bod amrywiadau o'r math hwn o gymorth i unrhyw un. Felly, dw i wedi newid cyfeiriadau i gyfateb i deitl y brif erthygl am y wlad dan sylw. Ar ben hynny, mae 'na'r erthygl Amrywiadau ar enwau gwledydd yn Gymraeg, sy'n rhestru'r amrywiadau a'r "Fersiwn Wicipedia". Dyna'r "restr safonol" mae'n debyg.
Wel, dyna'r syniad. Ro'n i eisiau tacluso ychydig. Do'n i ddim yn bwriadu cyflwyno unrhyw enwau "newydd". Mae'n llawer o waith, ac mae llawer i'w wneud o hyd. Mae'n bosibl fy mod i wedi gwneud camgymeriadau yn rhywle wrth gwrs. Hefyd mae'n bosib bod rhai dewisiadau gwael wedi cael eu gwneud ar gyfer enwau gwledydd yn y prif erthyglau. (Dw i ddim yn gwybod: do'n i ddim yn gwneud y dewisiadau hynny.)
Pa enwau gwledydd yn arbennig wyt ti'n meddwl yn achosi problemau? Gad i ni geisio eu datrys. Craigysgafn (sgwrs) 22:08, 7 Gorffennaf 2018 (UTC)