Defnyddiwr:Dafyddt

Oddi ar Wicipedia

Dafydd Tomos ydw i. Fe ges i fy ngheni yng Nghaerdydd ond treuliais llawer o fy mhlentyndod ym Mangor. Dwi'n byw yn y brifddinas ac yn gweithio i gwmni datblygu gwefannau.

Mae gen i ddiddordeb penodol mewn cyfrannu gwybodaeth am gerddoriaeth a'r cyfryngau yn enwedig unrhyw wybodaeth hanesyddol sydd ddim wedi ei gofnodi mewn unrhyw fannau agored arall ar y we.

Dyma ystadegau fy nghyfraniadau i'r Wicipedia Cymraeg.

Dyma fy ngwefan bersonol.