Neidio i'r cynnwys

Wicipedia:Y Ddesg Gyfeirio

Oddi ar Wicipedia
Y Ddesg Gyfeirio

Mae'r Ddesg Gyfeirio yn gweithio fel desg gyfeirio mewn llyfrgell. Mae defnyddwyr yn gadael cwestiynau ac mae gwirfoddolwyr Wicipedia yn gweithio i'ch helpu ffeindio'r wybodaeth sydd angen arnoch. Cyn gofyn cwestiwn, rhowch gynnig ar y blwch chwilio er mwyn ffeindio'r ateb eich bod yn chwilio amdano. Efallai dylech roi cynnig ar chwilio archifau'r ddesg gyfeirio.

Am wybodaeth ynglŷn ag unrhyw bwnc, dewiswch gategori ar gyfer eich cwestiwn:

Desg Gyfeirio Cyfrifiaduraeth

Y Ddesg Gyfeirio Adloniant

Y Ddesg Gyfeirio Dyniaethau

Y Ddesg Gyfeirio Iaith

Cyfrifiaduraeth a Thechnoleg Gwybodaeth Adloniant Dyniaethau Iaith
Cyfrifiaduraeth, technoleg gwybodaeth, electroneg, meddalwedd, a chaledwedd Chwaraeon, diwylliant poblogaeth, ffilmiau, cerddoriaeth, gêmau fideo, a rhaglenni teledu Hanes, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, crefydd, diwinyddiaeth, y gyfraith, cyllid, economeg, celfyddydau, a chymdeithas Sillafu, gramadeg, geirdarddiad, ieithyddiaeth, defnydd o iaith, a holi am gyfieithiadau

Y Ddesg Gyfeirio Mathemateg

Y Ddesg Gyfeirio Gwyddoniaeth

Y Ddesg Gyfeirio Amrywiol

Y Ddesg Gyfeirio Archifau

Mathemateg Gwyddoniaeth Amrywiol Archifau
Mathemateg, geometreg, tebygolrwydd, ac ystadegau Bioleg, cemeg, ffiseg, meddygaeth, daeareg, peirianneg, a thechnoleg Pynciau sydd ddim yn ffitio i mewn i unrhyw gategori arall Hen gwestiynau wedi'u hateb

Gweler hefyd:
Ystadegau a rhagor o wybodaeth - Sut i fynd ati