Neidio i'r cynnwys

Sgwrs Defnyddiwr:Llywelyn2000

Ni chefnogir cynnwys y dudalen mewn ieithoedd eraill.
Oddi ar Wicipedia

Termau mathemategol[golygu cod]

Annwyl Llywelyn2000, gweld ti sydd wedi creu'r erthygl Triongl isosceles, diolch yn fawr am hyn! Mae erthyglau technegol Cymraeg yn helpu lot gyda dysgu ac ymchwil cyfrwng Cymraeg. Byddai'n hoff o cyrafnnu mwy o erthyglau mathemategol. Eisiau gofyn a oes gan weinyddwyr Wicipedia polisi eu hun am dermau mathemategol? Y term cyffredin ar gyfer hwn yw *triongl isosgeles* (ar termau.cymru, geiriadur yr academi, ac yn cael ei ddefnyddio mewn prifysgolion). Gwelais hefyd caiff y term hwn ei chywiro i isoceles mewn erthyglau eraill fyd. Gerian2 (sgwrs) 16:44, 28 Tachwedd 2019 (UTC)[ateb]

Gerian2 - diolch am hwn! Y geiriadur mwyaf arbenigol mewn mathemateg yw Y Termiadur Addysg - Ffiseg a Mathemateg, a gellir ei gyrchu o fewn Geiriadur Bangor. Fel y dywedi, 'Isosgeles' sydd yn hwnnw, ac felly mae croeso i ti ei newid (ym mhob erthygl!) Gan i mi astudio mathemateg drwy'r Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Tywyn, gan ddefnyddio 'Isosceles', wnes i ddim gwiro'r sillafiad modern, felly diolch yn fawr iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:27, 29 Tachwedd 2019 (UTC)[ateb]

Happy 2020!!![golygu cod]

... and sorry the delay, :-)

Rei Momo (sgwrs) 21:59, 10 Ionawr 2020 (UTC)[ateb]

And you! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:00, 14 Ionawr 2020 (UTC)[ateb]

Ailenwi Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru[golygu cod]

Hi, see Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 - a number of pages may need to be moved as a consequence. --Redrose64 (sgwrs; at English Wikipedia) 17:19, 20 Ionawr 2020 (UTC)[ateb]

The Great Britain/Ireland Destubathon[golygu cod]

Hi. The en:Wikipedia:The Great Britain/Ireland Destubathon is planned for March 2020, a contest/editathon to eliminate as many stubs as possible from all 134 counties. Amazon vouchers/book prizes are planned for most articles destubbed from England, Wales, Scotland and Ireland and Northern Ireland and whoever destubs articles from the most counties out of the 134. Sign up on page if interested in participating, hope this will prove to be good fun and productive, we have over 44,000 stubs! ♦ Dr. Blofeld 11:39, 2 February 2020 (UTC)

Thanks /diolch! Eliminating rather than creating stubs should be the no 1 priority on cywiki, too! Thanks for the heads up! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:35, 2 Chwefror 2020 (UTC)[ateb]

Dwr clir wedi pylu![golygu cod]

Mae'r hyn oedd yn glir i mi wythnos diwetha, heddiw wedi pylu. Help plis gyda Wikidata list! Cell Danwydd (sgwrs) 17:55, 24 Chwefror 2020 (UTC)[ateb]

Diawl o beth ydy mynd yn hen yn de! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:28, 25 Chwefror 2020 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you? We are going very well, here!!

I've opened this short page, and please, I ask some minute of your time to correct the mistakes that there are in biography, taken form English page. Thanks a lot for your important help. See you soon.

Rei Momo (sgwrs) 10:07, 29 Chwefror 2020 (UTC)[ateb]

 Cwblhawyd
Cofion cynnes Rei Momo! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:31, 29 Chwefror 2020 (UTC)[ateb]
Diolch, diolch 1000!!! See you soon!!! Rei Momo (sgwrs) 17:13, 29 Chwefror 2020 (UTC)[ateb]

Gwybodlenni a Wicidata[golygu cod]

Diolch am dy ymateb ar fy nhudalen sgwrs fan draw ar Wicidata. Efallai byddai'n haws parhau â'r sgwrs fan hyn. Rwy'n gobeithio na fydd y gwaith yn anodd i ti ei wneud. Galla i weld pwynt Lucywood, ond dyma ni yng nghanol brwydr rhwng burdeb a defnyddioldeb. Doeddwn i ddim eisiau rhoi trafferth i ti, wir, a dydwy i ddim yn siŵr cant y cant bod y peth yn angenrheidiol.

Rwy'n cytuno â thi bod gwybodaeth am ardaloedd yn bwysicach na gwybodaeth am blwyfi sifil, ac mae'n ymddangos yn wirion i mi ein bod yn cael gweld manylion am y plwyfi yn hytrach na'r ardaloedd yn y Wicidata. Ond mae Lucywood yn gweld y mater yn wahanol, ac mae hi wedi bod yn brysur yn gwrthdroi gwybodaeth am yr ardaloedd fy mod wedi'i mewnosod. Mae'n niwsans, ond paid â becso am hynny. O'm rhan i, rwy'n bwriadu sicrhau yn y tymor hir bod y ffeithiau allweddol yn ymddangos yng nghorff yr erthyglau am leoedd yn Lloegr, beth bynnag sy'n ymddangos yn y Wicidata. --Craigysgafn (sgwrs) 18:24, 2 Mawrth 2020 (UTC)[ateb]

@Craigysgafn: Mae'r rheol 'lleol yn gyntaf' yn cael ei defnyddio gennym ni dros roi Cymru CYN y DU, felly faswn i ddim yn dadlau yn erbyn y polisi yma ar WD - a pholisi ydy hyn, nid mympwy un golygydd! Ond mae na ddull o fewn y gwybodlenni dw i wedi eu creu sy'n hawlio fod y wybodaeth o fewn gwybodlen erthygl yn mynnu ei le, ac yn cuddio gwybodaeth WD rhag ymddangos; ond fe wyddost hyn, mi wn. Er enbghraifft, ar yr wybodlen 'lle', mae gwlad = {{banergwlad|Cymru}} yn ymddangos yn yr erthygl ac yn cuddio'r 'UK' fyddai, fel arall, yn dod o WD. Yn yr un modd, gallem ychwanegu llinell ein hunain, a fydd yn ymddangos yn ogystal a'r hyn sydd ar WD )gall y bot help i wneud swp). Rho wybod i mi be ddylai'r linell honno ddweud ee 'Rhan o sir' neu 'Ardal'... Heb fynd i edrych, a dweud y gwir, mae gen i de ja fw o'r ddau ohonom yn trafod y pwynt yma rhyw ddwy flynedd yn ol, ac yn dod i gytundeb. Oni wnes i greu datrusiad tebyg i hyn o'r blaen, ar dy gais? Neu ai fi sy'n mynd yn hen!?
Mae'n bosib tynnu iseitemau (hierarchaidd megis plwyf, tref, ardal, rhan o sir, sir, ranbarth o Loegr) ond byddai'n rhaid i hyn weithio ar bob gwlad, nid Lloegr yn unig a dw i ddim yn siwr beth fyddai effaith hyn mewn llefydd fel Rwsia. Mae problem debyg yn codi rwan gyda tref, county, talaith, UDA. A'r ffordd symlaf yw nodi ar yr erthygl. Pestra fi nes y cawn ateb! Rho wybod pa eiriad wyt angen a mi driai fy ngorau!
O fy rhan i, dwi'n ystyried creu erthygl ar bob sir/swydd (county!) yn yr UDA, ac mae croeso i ti gadw llygad ar be dwi'n ei wneud, awgrymu, fy ngystwyo neu fy nghynghori os g yn dda! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:54, 11 Mawrth 2020 (UTC)[ateb]
Diolch. Ydw, rwy'n cytuno i raddau helaeth â hynny i gyd. Y cwestiwn yw: sut ydyn ni'n sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng rhoi gwybodaeth yn y gwybodlenni'n lleol, a chael data gan WD? Rwy'n cyfaddef na welais i erioed sut y byddai'r cyfan yn dod o WD, ond fe wnes i frwydro ymlaen yn y gobaith bod datrysiad yno yn rhywle. Rwy'n gweld nawr nad WD yw'r ateb roeddwn i wedi bod yn gobeithio amdano, ac mae angen i ni wneud mwy i ystwytho'r data yn y gwybodlenni.
Pob lwc gyda siroedd UDA! --Craigysgafn (sgwrs) 11:33, 11 Mawrth 2020 (UTC)[ateb]
@Craigysgafn: hwn oeddet ti'n chwilio amdano - Brampton, Eden? Ond byddai'n rhaid newid 'Ardal Weinyddol' i 'Ardaloedd Gweinyddol' neu hyd yn oed: 'Cyfeiriad'. Sian EJ (sgwrs) 12:44, 2 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]
@Sian EJ: Waw! Mae hynny'n glyfar, er bod y canlyniad yn dipyn o lond ceg! A oes angen i ni gynnwys yr holl gysylltiadau yn y gadwyn hyd at y wlad?
Mae yna broblem dechnegol yma. Yn yr enghraifft honno (Brampton, Eden) mae'r hierarchaeth yn iawn: Brampton (pentref) < Long Marton (plwyf sifil) < Ardal Eden (ardal an-fetropolitan) < Cumbria (sir an-fetropolitan) < Gogledd-orllewin Lloegr (rhanbarth). Mae hynny i gyd yn iawn, ond mae strwythur gweinyddol Lloegr yn llanast, ac mae yna lawer o "side-cases" od.
Edrychwch ar Grappenhall er enghraifft. Dylai hyn fod yn Grappenhall (pentref) < Grappenhall and Thelwall (plwyf sifil) < Bwrdeistref Warrington (awdurdod unedol) < Gogledd-orllewin Lloegr (rhanbarth). Ond os ydym yn defnyddio #invoke:WikidataIB rydym hefyd yn cael "Swydd Gaer" yn y gadwyn. Ni ddylid ei gynnwys, oherwydd nid yw awdurdodau unedol yn dod o dan reolaeth wleidyddol siroedd. Mae'r broblem gyda'r codio yn Wicidata, sy'n honni bod Warrington yn "located in the administrative territorial entity" Swydd Gaer (sir seremonïol), Nid yw hynny'n wir: nid ardaloedd gweinyddol yw siroedd seremonïol.
Beth yw'r ateb? Dydw i ddim yn gwybod. Ac eithrio y dylid cadw pethau'n syml. Craigysgafn (sgwrs) 19:58, 2 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]

Erthyglau newydd ar Twitter[golygu cod]

Helo Robin,

Dwi'n sylwi ar Twitter bob erthyglau sy'n cael i greu neu diweddaru yn ein gofod drafft ar gyfer Prosiect Wici addysg yn cael i cyhoeddu fel erthyglau newydd trwy cyfrif Wicipedia ar Twitter e.e. Oes na ffordd i eithrio'r cynnwys yma nes bod nhw'n cael i cyhoeddi fel erthyglau go iawn? Diolch Jason.nlw (sgwrs) 15:26, 1 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]

Mi ofyna i Carl, jason. @Oergell: - ydy hi'n bosib newid @Wicipedia i godi'r prif barth yn unig? Can diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:50, 1 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]
Mae hwnna yn y prif barth, drwy gamgymeriad? Ydi e fod yn Wicipedia:WiciBrosiect Addysg/Erthyglau Drafft/Siartiaeth ? --Dafyddt (sgwrs) 16:42, 1 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]
Ti'n iawn Dafydd - sylwgar iawn! Dw i newydd ei symud i barth Wicipedia. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:45, 1 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]
@Oergell, Llywelyn2000: Diolch yn fawr iawn! Jason.nlw (sgwrs) 10:08, 2 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]

BOT-Twm Crys[golygu cod]

Mae gan yr holl erthyglau a grëwyd yn ddiweddar gan Defnyddiwr:BOT-Twm Crys wallau ynddynt. A wnaethoch chi sylwi? Deb (sgwrs) 07:19, 10 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]

That's because they're not yet linked to Wikidata. Quickstatements is running in the background. However, there will be a few other issues, but I can't sort them out when I'm blocked! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:30, 10 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]
Sorry, I thought I was only blocking the bot. Deb (sgwrs) 07:44, 10 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]
The bot stopped running early on this morning. I will need it however to mass edit a few errors which have cropped in (location map doesn't appear) - even though all the test articles were good. I think it's because many of these are small towns / villages without much data on them on WD. I'll open a new page on what needs doing. Certainly, you've spotted on error - the diff page. Diolch Deb. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:47, 10 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]
Gwella! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:35, 10 Ebrill 2020 (UTC)[ateb]

Rhywrai'n ceisio dadwneud dy waith[golygu cod]

Cymer olwg ar Comin, mae na rai yn tynnu ein hawl i Gymru ddod o dan Ewrop (yn ogystal a'r DU), ac yn dadwneud dy waith! Drycha ar hwn! Pa gamau fedrwn ei gymryd yn erbyn fandaliaeth fel hyn? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 17:05, 3 Mai 2020 (UTC)[ateb]

Enw defnyddiwr newydd[golygu cod]

Beth yw eich barn chi am hyn? Defnyddiwr:Clwb Cymric A yw'n dderbyniol? Deb (sgwrs) 07:29, 1 Mehefin 2020 (UTC)[ateb]

Problem technegol[golygu cod]

Mae rhywbeth rhyfedd am yr erthygl newydd Rhestr o afonydd Portiwgal. Dyw i ddim yn gallu agor yr erthygl.Deb (sgwrs) 07:38, 20 Mehefin 2020 (UTC)[ateb]

Nol o Ynys Afallon ddoe, Deb! Back to the future! (Fixed by now!) Llywelyn2000 (sgwrs) 08:11, 4 Awst 2020 (UTC)[ateb]
Croeso adref! --Craigysgafn (sgwrs) 08:19, 4 Awst 2020 (UTC)[ateb]
Diolch! ;-) Os oes rhywbeth angen ei wneud, rhowch wybod! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:33, 4 Awst 2020 (UTC)[ateb]

Hi Llywelyn2000, how are you? Me I'm fine!

I need your help, please, this time on English Wikipedia, as you know my English isn't so fluen, :-). I opened this page about an ancient tradition in my region Lombardy. Please, I ask you some minutes, to correct my mistakes, it will be a great joy for me.

Thanks a lot and have a nice week end.

Rei Momo (sgwrs) 10:51, 3 Gorffennaf 2020 (UTC)[ateb]

Universal Code of Conduct[golygu cod]

Hi Llywelyn2000

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (sgwrs) 04:35, 14 Awst 2020 (UTC)[ateb]

At times, our contributor communities and projects have suffered from a lack of guidelines that can help us together create an environment where free knowledge can be shared safely without fear.

There has been talk about the need for a global set of conduct rules in different communities over time. Recently, Wikimedia Foundation Board of Trustees announced a Community Culture Statement, asking for new standards to address harassment and promote inclusivity across projects. [1]

The universal code of conduct will be a binding minimum set of standards across all Wikimedia projects, and will apply to all of us, staff and volunteers alike, all around the globe.. It is of great importance that we all participate in expressing our opinions and thoughts about UCoC and its values. We should think about what we want it to cover or include and what it shouldn’t include, and how it may create difficulties or help our groups.

This is the time to talk about it. Before starting drafting the code of conduct, we would like to hear from you and to solicit the opinions and feedback of your colleagues.

In order for your voice to be heard, we encourage and invite you to read more about the universal code of conduct (UCoC) [2] and then write down your opinions or feedback on the discussion page [3]. To reduce language barriers during the process, you are welcomed to translate the universal code of conduct english main page into your respective local language [4]. You and your community may choose to provide your opinions/feedback using your local languages.

Macro to add names of birds from other Celtic languages[golygu cod]

Hi Llywelyn2000, thanks for the macro to add names of birds from other Celtic languages... and interesting to see. However I see three problems. 1/ In the case of the Irish "spideog", the Welsh name was also "spideog" instead of Robin Goch. I don't know why. 2/ When I edit the file for any reason, it seems, and close it, extra paragraph marks jump in and I am not good with editing tables 3/ It would be good if possible to have the title of the section in some text other than plain text (though not so important)/ The first point is key ... the translations have to be reliable

pob lwc! TGcoa (sgwrs) 17:25, 19 Awst 2020 (UTC)[ateb]

@TGcoa: the code for Welsh was lang=ga, rather than lang=cy. All good now! Subheading - good idea! Thanks! Translation of the Irish bird names were mostly done by Tomás de Bhaldraithe and Diarmaid O’hAirt of the Acadamh Ríoga na hÉireann (Royal Irish Academy). Llywelyn2000 (sgwrs) 04:12, 20 Awst 2020 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

Me and my family are well, still afraid for Covid-19 but everything is going well.

Please, I ask 2 minutes of your time to add a line to this page. Can you add some words afther the last line of biography?

Bu farw Padilla o drawiad calon ar 25 Medi 2018 yn Ulanbataar. Succeded to him, from 2 April 2020, father Giorgio Marengo.

Thanks a lot for yor very important help and see you soon. Sincerely

Rei Momo (sgwrs) 14:48, 30 Awst 2020 (UTC)[ateb]

Thanks a lot!!! Soon I'll open the page of him!!! Grazie mille!!! Rei Momo (sgwrs) 11:23, 1 Medi 2020 (UTC)[ateb]

Giorgio Marengo[golygu cod]

Done!!! Please, there are just 2 little things to do, when you'll have some minutes:

 • the translation of some word of biography
 • the right putting of ISBN with {{}}

Thanks a lot for your great help, have a nice day!!! Rei Momo (sgwrs) 14:59, 1 Medi 2020 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

Me and my family are going well, still afraid fot the virus, but everyone well.

I've just opened this page about this great Italian actor, and I'm asking, please, to you 5 minutes to correct my mistakes of the biography. I'll be pleased to help you in Italian and Portuguese.

Thnaks a lot for youre great help, and have a nice week-end

Sincerely

Rei Momo (sgwrs) 15:21, 10 Hydref 2020 (UTC)[ateb]

 Cwblhawyd
I'm well thanks my good friend! Mismanagement of the Covid-19, and the lies and deceit by Westminster, however, has turned my hair grey. Really sad world. At least wiki brings a bit of sanity! And Wales plays as a nation in the Nations League this afternoon, where we can stand up on our own two feet, decide our own future, for whatever that may bring, it will be better than this Westminster mess! Have faith good man! If you would like to do a short article on YesCymru (just the first few paragraphs) I will grow younger, wiser! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:59, 11 Hydref 2020 (UTC)[ateb]
Suuuuuure, give me 24 hours and the page will be opened. Just to make 2-3 red links!!! Have a nice Sunday!!! Rei Momo (sgwrs) 10:36, 11 Hydref 2020 (UTC)[ateb]

 Cwblhawyd


Is it good? Good night, :-) Rei Momo (sgwrs) 22:09, 11 Hydref 2020 (UTC)[ateb]

Whow! DIOLCH i ti!!! looks better than just 'good'! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:25, 13 Hydref 2020 (UTC)[ateb]
 Cwblhawyd
Also in French!!!
Please, is it possible to have the logo in Commons? I tried to charge, but it doesn't see. How can we do? Rei Momo (sgwrs) 09:58, 14 Hydref 2020 (UTC)[ateb]
Bendigedig! Benedetto! Meraviglioso! Grazie amico mio!
Logo needs to go on individual language wikis under 'Fair use licence'. Not available in French! I'll have another look on Commons in case things have changed! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:44, 14 Hydref 2020 (UTC)[ateb]
Ok, my dear. In 24 hours, you'll see another Language!!! Rei Momo (sgwrs) 12:30, 14 Hydref 2020 (UTC)[ateb]
 Cwblhawyd
Also in Portuguese!!! Good night, see you soon. Rei Momo (sgwrs) 22:41, 14 Hydref 2020 (UTC)[ateb]
@Rei Momo: Just seen this one! How could I have missed it?!!! Muito obrigado por todo o seu trabalho árduo, meu bom amigo! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:12, 3 Tachwedd 2020 (UTC)[ateb]
Olaaaaaaaa, tu falas Portuguès??? Serio? Que bom, nos podemos praticà-lo um pouco!!! Rei Momo (sgwrs) 11:49, 4 Tachwedd 2020 (UTC)[ateb]

Meu português fica melhor, à medida que o Google Translate fica melhor! Haha! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:52, 5 Tachwedd 2020 (UTC)[ateb]

Diolch![golygu cod]

Diolch am dy help! Mi driai o fy hun yn nes ymlaen; cadwa olwg ar bethau os gweli di'n dda! Monsyn (sgwrs) 08:58, 12 Hydref 2020 (UTC)[ateb]

Wikidata lists[golygu cod]

Prynhawn da!

I have been looking at using Wikidata SPARQL queries on Wikipedia Kernewek. I have a few at my user page at kw:Devnydhyer:DavydhT/Kyst_Tewes which aren't really working properly at the moment.

I'm not sure why ListeriaBot isn't producing lists of the planets and dwarf planets. The query does what I intend it to at the Wikidata Query Service Query listing the official dwarf planets and Query listing possible dwarf planets that are not IAU officially confirmed. However these aren't coming through properly as a wikipedia table.

The constellations draft page kw:Devnydhyer:DavydhT/Kyst_Tewes/Ranneves mostly does OK, but I get this errant subheader zzzother appear. Ideally I'd also like to remove the prefix from the Latin abbreviations. Hope you can help. Would updating the kw:Skantlyn:Wikidata_list template at Wikipedia Kernewek to the latest version of en:Template:Wikidata_list on English Wikipedia help or might I break something by doing that? DavydhT (sgwrs) 13:18, 3 Tachwedd 2020 (UTC)[ateb]

@DavydhT: Hi Davydh! I hope you're well!
Only one list per page is permitted. I've kept the first one, and it works. You could create a new page for a second list, should you wish.
And yes! The template needs updating! Just done that; nothing broken!
I did start working on the bird articles on kw-wiki, but concentrated on ga-wiki when their editors wanted help with embedding Wikidata (similar project!) into Wikipedia. I'll try and make time to work with you if you like: I've added all the Cornish bird names as found on Avionary onto Wikidata, so we could generate quite a few new articles on birds automatically, should yo wish.
Wonderful to see that you've created a couple of new WD lists too!
Let's continue the conversation on kw-wiki Llywelyn2000 (sgwrs) 14:03, 3 Tachwedd 2020 (UTC)[ateb]

Infoboxes[golygu cod]

Dwi'n awyddus i ddechrau creu tudalenni yn wikipedia Cernyweg ar elfennau cemegol, ond does gen i ddim syniad sut i greu infobox ar gyfer elfen cemegol. Dwi wedi sbio ar y fersiwn Cymraeg, ond dwi ddim yn gwybod beth dwi'n gorfod gwneud i greu fersiwn Cernyweg na'i gysylltu i wikidata. Fedri di helpu? Brwynog (sgwrs) 23:32, 8 Rhagfyr 2020 (UTC)Brwynog[ateb]

Re: Vídeo sobre la reversión del Gobierno de Gales COVID-19[golygu cod]

Good Morning, thanks for your message on my talk page. I have reverted your edit because that video, about the incidence of covid 19 in Wales, has no relevance in that small section. Best regards, Echando una mano (sgwrs) 09:34, 18 Ionawr 2021 (UTC)[ateb]

Hello, 20th anniversary of the Catalan Wikipedia[golygu cod]

Hello, I hope that you are doing fine. Thanks again for your support a long long time ago! Sorry to write in English, I am still an ignoramus in Welsh..., unfortunately.

I write you this message because we'll be celebrating our Catalan Viquipèdia 20th birthday soon and I would really appreciate having at least one user of your wikipedia (if you could have more people from your wikipedia it would be amazing!) saying a few words in your language in a short video, filmed horizontally, congratulating the Catalan Wikipedia. The time would be around 15 seconds and you are free to say what you want (if the background can be something beautiful of your country (building, monument) it would be just great..) though you would have to finish in Catalan saying "Bon aniversari" and/or "per molts anys". I really hope you will participate! The video has to be sent to viquipedia@wikimedia.cat if possible before February 28th. I hope to hear from you soon! Take real care and have a great week! Diolch! Claudi/Capsot (sgwrs) 18:23, 26 Chwefror 2021 (UTC)[ateb]

Category:Welsh-speaking politicians in danger of deletion from English Wikipedia[golygu cod]

Flynyddoedd yn ôl, llwyddodd ychydig o ddefnyddwyr Saesneg i gael gwared ar y categori "pobl sy'n siarad Cymraeg". Nawr maen nhw'n ceisio dileu "gwleidyddion sy'n siarad Cymraeg". Cyfrannwch at y drafodaeth. Deb (sgwrs) 16:00, 26 Chwefror 2021 (UTC)[ateb]

Diolch i ti am hyn, Deb. Mae ymosodiad ar rai o olygyddion cywici yn dod o Ogledd Iwerddon hefyd (ers ychydig wythnosau). Mi edrychai ar y categoriau mewn ychydig. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:37, 27 Chwefror 2021 (UTC)[ateb]

Gweler[golygu cod]

[5] How do you say in Welsh: "Someone is getting what's coming to them" ? Deb (sgwrs) 18:52, 3 Mawrth 2021 (UTC)[ateb]

Sylvia Anderson a dinasyddiaeth[golygu cod]

Pan fydd gen ti eiliad, allet ti edrych ar Sylvia Anderson a'r ornest rwyf wedi bod gyda Defnyddiwr:Barrow1965? Rwyf wedi ceisio ac wedi methu ag ymgysylltu ag ef/hi mewn deialog. Byddai'n well 'da fi nad fi fyddai'r un i'w flocio na chloi'r dudalen. Beth yw dy farn di? --Craigysgafn (sgwrs) 13:44, 18 Mawrth 2021 (UTC)[ateb]

Y ddefnyddiwr Gwyddelig[golygu cod]

Dych chi wedi sylweddoli bod Britishfinance wedi blocio? Gweler yma Deb (sgwrs) 15:19, 28 Mawrth 2021 (UTC)[ateb]

Nodyn:Person[golygu cod]

A oes siawns rywbryd o drwsio'r Nodyn:Person? Ar hyn o bryd mae pobl a anwyd yn y cyfnod Cyn Crist yn cael y wall-neges "(Gweithredydd < annisgwyl oed)" yn y Gwybodlen. Mae'n debyg bod yna dyniad yn y côd sy'n cynhyrchu gwerth negyddol. Rwy'n gobeithio mai dim ond mater o gymryd gwerth absoliwt y rhif hwnnw ydyw, ond dydw i ddim yn moyn tincran â'r côd a'r cannoedd o fachau cyrliog ynddo! --Craigysgafn (sgwrs) 22:52, 30 Mawrth 2021 (UTC)[ateb]

[Y bore nesaf.] Beth ydw i wedi'i wneud? Roeddwn i'n *gobeithio* mai rhywbeth syml oedd y broblem. Ond rwy'n gallu gweld dy fod wedi treulio oriau arni eisoes. Diolch am dy amynedd! --Craigysgafn (sgwrs) 08:31, 31 Mawrth 2021 (UTC)[ateb]
Dim probs! Mae na lawer o nodynau a modiwlau wedi dyddio braidd, ag angen eu diweddaru! Felly diolch am godi hyn! O leiaf bydd popeth yn iawn ar ol gorffen (os gorffen!) Dw i'n meddwl mod i wedi ffindio'r broblem, ac wedi cywiro rhai eraill hefyd. Y dudalen bwyicaf, a'r rhan fwyaf HEB ei chyfieithu oedd Modiwl:I18n/complex date. Pan gaf gyfle mi af i'w chyfieithu i'r Gymraeg ar enwici hefyd, fel ei bod yno'n y Gym y tro nesaf. Diolch eto am y proc! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:35, 31 Mawrth 2021 (UTC)[ateb]
Wedi gorffen: mae'r wybodaeth am farwolaeth y person i'w weld yn gywir ar Iwl Cesar, Cato yr Ieuengaf, Epaminondas a... Saunders Lewis! Diolch eto! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:22, 31 Mawrth 2021 (UTC)[ateb]
Mae'r problemau roeddwn i'n eu gweld wedi diflannu nawr! Mawr ddiolch! --Craigysgafn (sgwrs) 19:46, 31 Mawrth 2021 (UTC)[ateb]

Dyddiad geni ac oedran[golygu cod]

Sumai Robin. Mae'n ymddangos fod y fersiwn newydd o Nodyn:Dyddiad_geni_ac_oedran wedi ei gymryd o "Birth year and age" a felly wedi torri dyddiadau geni. Yn wir mae'r ddolen rhyngwici yn mynd i'r nodyn cyfatebol anghywir. Wnes i drio ddefnyddio y fersiwn diweddaraf o Template:Birth date and age ond mae angen ychydig o waith ar hwnnw i'w leoleiddio. Felly byddai'n well adfer y fersiwn cynt am nawr falle? --Dafyddt (sgwrs) 15:54, 16 Ebrill 2021 (UTC)[ateb]

Diolch Dafydd. Wedi blino heno, ond os oes gen ti enghraifft lle nad ydy o'n gweithio mi arbedith amser i mi yn y bora. Cofion.... Llywelyn2000 (sgwrs) 17:42, 16 Ebrill 2021 (UTC)[ateb]
Dim problem. Mae wedi torri ar dudalennau gyda gwybodlennau manwl lle mae'r dyddiad geni llawn yn cael ei anwybyddu e.e. Tom Jones, Gareth Bale. --Dafyddt (sgwrs) 20:02, 16 Ebrill 2021 (UTC)[ateb]
Wedi dadwneud y golygiad diwetha, ac mae popeth i'w weld yn iawn. Ond 'easy fix' ydy hyn, fel y gwyddost, heb fynd i wreiddyn y broblem. Mi driai fynd i wreiddyn y broblem cyn hir, fel bod cy ac en mewn cynghanedd bur. Diolch Dafydd! Llywelyn2000 ([[Sgwrs

Llawer o spam[golygu cod]

Cadwch lygad am fandaliaid yn ein dilyn o Wikipedia Saesneg. Dw i wedi blocio 3 neu 4 yn ddiweddar. Deb (sgwrs) 08:10, 29 Ebrill 2021 (UTC)[ateb]

Diolch Deb! Sgwn i pam!!?? LOL! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:12, 29 Ebrill 2021 (UTC)[ateb]
@Deb: Yn wir. Ddoe roedd nifer o dudalennau a chyfrifon yn deillio o Bangalore, a oedd yn ymdrechion amlwg i drin SEO (gweler en:Search engine optimization) at ddibenion masnachol. Rhaid inni gadw llygad craff am hyn, ac ei ddileu ar unwaith, er mwyn i'r twyllwyr hyn beidio â meddwl ei bod yn werth yr ymdrech i dreulio'u hamser ar shenanigans o'r math. --Craigysgafn (sgwrs) 10:31, 29 Ebrill 2021 (UTC)[ateb]

Ieithoedd ar dudalen Hafan[golygu cod]

Rwy'n cytuno â thi bod y rhestr o ieithoedd ar dudalen Hafan wedi mynd ychydig yn flêr. Cefais i gynnig ar ei chywiro a'i hailwampio. Efallai y gallet ti edrych ar Defnyddiwr:Craigysgafn/Pwll Tywod/6, lle byddi di'n gweld fy ymgais i adolygu'r hen Nodyn:Wicipediaiaith. Dylai'r fersiwn hon fod ychydig yn haws ei deall ac yn symlach i'w chynnal na'r hen un, gan fod enwau'r ieithoedd yn Gymraeg ac wedi'u trefnu yn ôl yr wyddor Gymraeg. Roedd yr ieithoedd gwreiddiol ("Deutsch", "Русский", ayyb) yn syniad braf, ond fe wnaethon nhw greu problemau diangen. Beth yw dy farn di? --Craigysgafn (sgwrs) 15:47, 5 Mai 2021 (UTC)[ateb]

Llawer gwell! Mi faswn i'n ei ychwanegu ar yr Hafan, Craigysgafn, a rhoi neges a dolen yn y Caffi (gan fod yr hen restr yn cynnwys gwybodaeth anghywir). Gwych iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:07, 5 Mai 2021 (UTC)[ateb]
Gan nad oedd wgrthwynebiad, dw i wedi ei ychwanegu ar yr Hafan - heb y rhan dros 100,000 - roedd na ormod i fy llygad i! Ro'n ir goll. Tria fo i weld: ella mai fi ydy'r broblem! Diolch eto! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:10, 10 Mai 2021 (UTC)[ateb]
Gadewch i ni hepgor y rhai dros 100,000 ar bob cyfrif. Ond fe hoffwn i weld "Gweler y rhestr lawn" ar y gwaelod. Dyna ddolen yr oeddwn yn arfer clicio arni yn aml cyn iddi ddiflannu. --Craigysgafn (sgwrs) 16:05, 10 Mai 2021 (UTC)[ateb]
Diolch eto - newydd ei ychwanegu! Mae yn handi! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:40, 10 Mai 2021 (UTC)[ateb]
Mae hynny'n wych! Diolch! --Craigysgafn (sgwrs) 17:23, 10 Mai 2021 (UTC)[ateb]

Mae eisiau ychydig o help arna fi[golygu cod]

Shwmae eto, felly o'n i'n trïo neud tudalen newydd sy'n perthyn â Senedd Ewrop ond smo fi'n rili gwbod shwt ma dechrau ethygl, fel creu gwybodlen sy ar wici saesneg ond ddim ar wici cymraeg. Allet ti helpu neu pwynto fi i rywle ble galla fi ffeindio help ar gyfer hyn. Diolch. LandmarkFilly54 (sgwrs) 17:28, 9 Mai 2021 (UTC)[ateb]

Mae na dipyn o stwff yn Wicipedia:Cymorth, fideos byr 5 munud. Hefyd: Wicipedia:Arddull ayb (gweler Categori:Cymorth. Mae na 3 gwybodlen: Nodyn:Person, Nodyn:Lle a'r un sy'n berthnasol i Senedd ewrop ydy Nodyn:Pethau. Cymer olwg ar y ddogfeniaeth yn fano, sut i'w defnyddio. Pob hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:39, 9 Mai 2021 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

Me and my family are very well, and we are waiting for "the end of dark". I was vaccinated last may 24th.

I've opened this short page, and it's new category. Please, I ask you just 5 minutes to translate the 2 lines of the stori. Thanks a lot for your great help!!!

See you soon

Rei Momo (sgwrs) 10:56, 1 Mehefin 2021 (UTC)[ateb]

All done! I'm very well thanks, my good friend. Yes, its dark, dark days for everyone. I'm really glad I have access to a torch! Keep in the light! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:19, 1 Mehefin 2021 (UTC)[ateb]
Suuuuure!!! Rei Momo (sgwrs) 12:47, 1 Mehefin 2021 (UTC)[ateb]

Sibilla[golygu cod]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you? Following the film, I opened the page of tha cantore Sibilla. I leaved a line in English, because I think it was too difficult for mr Google to translate!!! Please, I ask you 5 minutes of your time to correct it. I'll be please to help you in Italian and Portuguese.

Thanks a lot and see you soon

Rei Momo (sgwrs) 08:45, 4 Mehefin 2021 (UTC)[ateb]

Wow, fastest than a Concorde, thank youuuuu!!! Rei Momo (sgwrs) 09:00, 4 Mehefin 2021 (UTC)[ateb]
Croeso! Welcome! The speed of light is measured by standardised units called 'Welsh Wikipedia editing'! ;-) Please keep 2m social distance whilst editing... and keep happy! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:05, 4 Mehefin 2021 (UTC)[ateb]

Arctic Knot Conference[golygu cod]

Hi Llywelyn2000. Nice to meet you online at Arctic Knot Conference. As I don't want to use Telegram, I won't give comments or ask questions but the program is really interesting. Best regards --10:01, 24 Mehefin 2021 (UTC)

Hi Holder! Same here! Lets talk some day! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:45, 24 Mehefin 2021 (UTC)[ateb]

Wiki'r holl ddaear[golygu cod]

Roedd hi'n mor rhwystredig bod fy hoff lefydd ddim yn gymwys; Aberogwen a Bod Petryal. Mae gen i filoedd o luniau ohonynt! Lesbardd (sgwrs)

Beth dych chi'n meddwl?[golygu cod]

[6] ? Deb (sgwrs) 08:09, 15 Gorffennaf 2021 (UTC)[ateb]

Yes, a bit pointless! An article on swear words would be fine, but not an unsourced list (some litr. translated!). I've deleted. Diolch Deb- guardian of sanity! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:49, 15 Gorffennaf 2021 (UTC)[ateb]

Diolch am roi cic yn y nhin i![golygu cod]

Diolch am roi cic yn y nhin i! Ro'n wedi rhydu sti: bron methu cofio sut i wneud linc! Dyna fo! Mi wnes i rhyw dair erthygl, a mwynhau hefyd! Diolch i ti! Rhagor wthnos nesa! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:29, 16 Gorffennaf 2021 (UTC)[ateb]

Files on Commons[golygu cod]

Hi! I'm trying to fix the files in Categori:Wikipedia license migration candidates and some of them are allready on Commons. Perhaps you could have a look at the files in Categori:Cynnal a chadw Wicipedia and delete them if they are moved correct to Commons?

I noticed on Delwedd:Tram wrth hoosons 2.jpg that it says "gwp" and "oes". What does that mean? --MGA73 (sgwrs) 17:50, 4 Awst 2021 (UTC)[ateb]

I see that the images have been added from cy to Commons. I suggest you ask whoever moved them. Llywelyn2000 (sgwrs) 18:10, 4 Awst 2021 (UTC)[ateb]
Hi! Yes it is correct that the files are moved to Commons. The reason I asked you about the files is that you are an admin and can delete files. So I hoped you would delete them if they were moved correctly. About the meaning of gwp and oes the file is uploaded by an inactive user so I do not think it will help to ask that user. So I thought I would take the chance and ask you now that I wrote to you anyway. --MGA73 (sgwrs) 15:12, 5 Awst 2021 (UTC)[ateb]
Spoke over the phone with Gareth the scanner / uploader, whose initials are gwp! Thanks for your work on cywiki! Llywelyn2000 (sgwrs) 04:47, 27 Awst 2021 (UTC)[ateb]

Y Cymhorthydd Cyfieithu[golygu cod]

Ti'n iawn! Gweler Pwdin reis - Mae o ganwaith gwell!!! Diolch! Gobeithio fod hyn y helpu'r prosiect! Cell Danwydd (sgwrs) 18:41, 7 Awst 2021 (UTC)[ateb]

Gweler[golygu cod]

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review[golygu cod]

Hello Hope all is well with you.

I'm contacting you to ask if you could kindly spread this message among the members of the Wikimedia Community User Group Wales in the ways you think are more appropriate.

The announcement is about the draft of the enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC). The draft will be discussed and commented on for about two months so that the drafting committee can revise it according to the suggestions coming from the movement.

Should there be any questions about the draft, the UCoC or any other subject linked to them please do not hesitate to contact me.

Many thanks and have a nice day!

Mervat

Announcement[golygu cod]

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned to begin 17 August 2021.

Community and staff members collaborated to develop these draft guidelines based on consultations, discussions, and research. These guidelines are not final but you can help move the progress forward. Provide comments about these guidelines by 17 October 2021. The committee will be revising the guidelines based upon community input.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the draft review talk page or by email. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during round-table discussions and conversation hours.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. Having a shared understanding is important. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations.

Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

Please let me know if you have any questions. --Mervat (WMF) (sgwrs) 22:17, 26 Awst 2021 (UTC)[ateb]

Asking for sources:[golygu cod]

Hello there,

I see that you worked on the page for Androgynedd and I was wondering if you had any sources for the term's use before it was added to Wikipedia?

Many thanks,

LucCymru85 (sgwrs) 14:30, 10 Medi 2021 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

Here, from the hell (ah ah ah), we go well; let's hope it will end soon, because, when you'll come here, we'll go in Crema to taste this spicy biscuit.

Please, can you add something about the Story, form English, and correct the two lines I put? Thank you a lot for your help, and see you very soon!!!

Rei Momo (sgwrs) 11:58, 14 Hydref 2021 (UTC)[ateb]

Tbank you very much, for what yhou've written about me, :-) Have a nice Sunday! Rei Momo (sgwrs) 10:37, 31 Hydref 2021 (UTC)[ateb]
Wedi gorffen! Ho finito! Tasty mouthful! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:14, 31 Hydref 2021 (UTC)[ateb]
Grazie mille, a packet og Mostaccino is wayting for you!!! Rei Momo (sgwrs) 17:06, 31 Hydref 2021 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

Here the situation is unknown, as the time between the two War.... :-))) A day is good, 2 days is so and so, a day is bad....

I ask you 3 minutes of your time, please, to correct this new page I've opened. He was a great song composer, he as written lot of songs in Milanese dialect, and in 1935 the famous Oh mia bela Madunina. In the last part of his life he was also a goop painter.

Thanks a lot and hope to hear from you soon, sincerely

Rei Momo (sgwrs) 10:08, 11 Tachwedd 2021 (UTC)[ateb]

All well and good, thanks Rei Romo! Yes, it's a very odd time: somewhere between the absurd and surreal, verging on apocalyptic. If you would like to write an article on Bracchi, the other half of the partnership, I will correct it for you. Keep well! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:01, 13 Tachwedd 2021 (UTC)[ateb]
Yeeeeesssss, diolch for your disponibility!!! I'll write the new page, and after another page about Oh mia bela Madunina, a song in milanese dialect that D'Anzi and Bracchi wrote, and today, is known in the whole world!!! Grazie mille, see you very soon. Rei Momo (sgwrs) 12:35, 13 Tachwedd 2021 (UTC)[ateb]
Well, let's start with: Alfredo Bracchi: have a nice Sunday and thank you again!!! Rei Momo (sgwrs) 00:08, 14 Tachwedd 2021 (UTC)[ateb]
I've opened also El Biscella, is it good? Rei Momo (sgwrs) 11:03, 14 Tachwedd 2021 (UTC)[ateb]
Meraviglioso! Tutto fatto! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:27, 15 Tachwedd 2021 (UTC)[ateb]
Wow, do you think this about my Wikiwork? Grazie mille!!! Rei Momo (sgwrs) 22:17, 15 Tachwedd 2021 (UTC)[ateb]

Dy gyfraniadau diweddar[golygu cod]

Mae hyn yn debyg i rywun ar fainc yr eilyddion yn llongyfarch capten y tîm, ond rwy'n gwerthfawrogi'r gwaith rwyt ti wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar ar ystadegau ac ati. Rwyt ti wedi bod mor brysur â chwningen Duracell. Diolch! --Craigysgafn (sgwrs) 20:20, 5 Rhagfyr 2021 (UTC)[ateb]

Y dewis oedd rhoi gorau iddi, neu ymosod, a dydw i ddim yn un i roi'r gorau a chael fy sathru gan enwici. Diolch am dy eiriau caredig Craigysgafn, ond chwaraewr pel-droed ail orau fues i rioed, ond ew, dw i'n mwynhau! Diolch capten! A chofion cynnes iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 23:10, 5 Rhagfyr 2021 (UTC)[ateb]

Siambrau Claddu a Charneddi Crynion[golygu cod]

Rydw i wedi bod yn darllen y tudalennau a'r rhestrau o nodweddion archeolegol yn Nghymru ac wedi sylwi bod cryn dipyn o gamgymeriadau ynddynt. Er enghraifft mae'r tudalennau ar siambrau claddu yn dweud eu bod wedi cael eu hadeiladu gan y Celtiaid tra nad yw hynny'n wir o gwbl, cawsant eu hadeiladu gan Ffermwyr Ewropeaidd Cynnar. Mae'r tudalennau ar garneddi crynion ar y llaw arall y dweud bod y bobl wnaeth eu hadeiladu wedi adeiladu llwyth o bethau eraill ac nid yw hyn yn wir chwaith. Pobl y Biceri wnaeth adeiladu'r rhan fwyaf o garneddi tra bod yr henebion eraill wedi cael eu hadeiladu gan Y Ffermwyr Cynnar neu gan y Celtiaid. Sptomos

Diolch am dy gyfraniad gwerthfawr: edrych ymlaen i weld y cywiriadau gen ti. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:35, 16 Rhagfyr 2021 (UTC)[ateb]

Automatic subway template[golygu cod]

Hi there, interested in getting that frwiki template into cywiki? https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Stations_voisines#Exemple

InternetArchiveBot[golygu cod]

Help! Mae'r InternetArchiveBot wedi mynd yn wallgof! Mae e wedi dechrau newid dolenni i Wefan y Senedd fy mod i newydd osod ar dudalennau i ffurff archifwyd. E.e. Pontithel, ond mae dwsinau eraill. Mae'n honni ei fod yn "rescuing sources", ond does dim byd i achub! Mae'r dolenni'n gweithio yn iawn. Oes syniad 'da ti os oes ffordd o roi pen ar hyn? Fe fyddai'n wastraf o amser enfawr petai'n rhaid i mi gywiro'r cannoedd o dolenni o'r math hwn mod i wedi creu! --Craigysgafn (sgwrs) 18:01, 1 Ionawr 2022 (UTC)[ateb]

Newydd ei flocio hyd nes ei fod yn cyfiawnhau'r golygiad. Cadwa ly lygad ar y sgwrs yn fama. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 04:39, 2 Ionawr 2022 (UTC)[ateb]
Mawr ddiolch! Tybed faint o leoedd eraill lle gallai IAB fod wedi gwneud hyn? Y broblem yw, unwaith y bydd y bot yn mynd ati, mae'n mynd trwy erthyglau fel tan gwyllt. Craigysgafn (sgwrs) 09:43, 2 Ionawr 2022 (UTC)[ateb]
(Nes ymlaen) Wel, galla i weld dy fod wedi cael rhyw fath o esboniad drosodd ar Wicimedia. Yr hyn sy'n peri pryder yw bod bot fel hyn yn cael ei roi i weithio ac yn gallu gwneud difrod aruthrol mewn cyfnod byr iawn heb fod dynol yn gwirio'r hyn y mae'n ei wneud ac a yw'r canlyniad yn synhwyrol. Ta beth, diolch eto. Craigysgafn (sgwrs) 21:53, 8 Ionawr 2022 (UTC)[ateb]

How we will see unregistered users[golygu cod]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:11, 4 Ionawr 2022 (UTC)

Please undelete the page Dominos Pizza[golygu cod]

Hi, I noticed you deleted all the redirects I made. However, I made the page Domino's Pizza and it took a long time and a lot of hard work to make. So could you please undelete it? If my other pages weren't fit for Wikipedia, sorry I didn't know. But I worked really hard on creating that page (especially the list of countries). So could you please undelete it? Diolch. 110.150.109.121 08:20, 26 Ionawr 2022 (UTC)[ateb]

Mae angen gwella llawer o'th erthygl, ar dy bwll tywod, cyn ei gyhoeddi fel hyn. gyda llaw, does dim angen categoriau mewn tudalennau ailgyfeirio. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:22, 26 Ionawr 2022 (UTC)[ateb]
@Llywelyn2000 A fyddech cystal o leiaf â dad-ddileu'r un Domino's Pizza (fe wnes i ei ail-greu ar ddamwain)? Unwaith eto, treuliais lawer o amser yn gweithio ar yr erthygl honno. Fodd bynnag, rwy'n deall pam rydych chi wedi dileu'r ailgyfeiriadau / erthyglau bach. 110.150.109.121 08:28, 26 Ionawr 2022 (UTC)[ateb]

My page[golygu cod]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

Here it's very good, from rgis week end, probably, we can walk without mask.... let's hope!!!

Please, it's correct the explanation on the new picture I've charged? Diolch a lot for your friendship!!!

Rei Momo (sgwrs) 08:17, 9 Chwefror 2022 (UTC)[ateb]

It looks great! And Cymraeg is correct too! Covid-19 regulations - many still here - masks, social distancing etc - very different to England next door, where it's a free for all! Keep safe my friend!
PS Maybe you can get a picture of yourself with the Pope? If you can, please send him my regards! ;-) Llywelyn2000 (sgwrs) 16:06, 10 Chwefror 2022 (UTC)[ateb]

Cyfieithu peiriant? Deb (sgwrs) 08:52, 25 Chwefror 2022 (UTC)[ateb]

Ie - tua 15 erthygl crap! Fandaliaeth ydy hyn, ymosodiad. Os nad ydyen ni'n gwahardd hyn, does dim yn atal golygydd o'r tu allan rhag creu miloedd o erthyglau gwael ar cywici. Diolch Deb. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:07, 25 Chwefror 2022 (UTC)[ateb]

Celtic Knot Conference 2022[golygu cod]

Hi Llywelyn2000. I hope you are well. Do you know if there is already an idea when and where the next Celtic Knot Conference could take place? Best regards --Holder (sgwrs) 20:40, 28 Chwefror 2022 (UTC)[ateb]

Hi Holder. Pretty good thanks, considering the horrible world we live in! CN - there will be an announcement shortly: I'll make a few inquires, and will come back later. This year, it will most probably be in partnership with WM Deutchland. Keep in faith! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:41, 1 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

Here it goies on well, afraid for the war, but we go on!

Please, I ask 4 minutes to correct this new page I opened now, just som little mistahes, I hope!!! Please: do you think the films title in red (probably I'll open) it's better to translate in Welsh or itis better original Language, English?

Thank you a lot, and see you soon

Rei Momo (sgwrs) 11:02, 3 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Hi my friend!
We are a bilingual nation, so everybody who speak Welsh / Cymraeg understand English (even my grandmother!) this means that we prefer some things in the original language eg titles of English films should be in English. If a film / book is in Italian, then we can either have it in the original language (Italian) or in Welsh. If the English version is notable / known by all, then we will stoop that low and have the English version - but this doesn't happen very often! The same isn't true about English quotes. For some reason, they are translated into Welsh, although, personally I prefer reading the exact quote, the English version, as many things are lost in translation.
Keep safe - another chat soon! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:53, 3 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]
Very gooooood!!! In some days I'll try to open some movies of him, ok? And very very diolch (sorry the English-Welsh version :-) for you great help!!! See you soon Rei Momo (sgwrs) 22:07, 3 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

... and then...[golygu cod]

Godd morning, dearest Llywelyn2000, how are you? I opened the new page, with some new categories. Please, I ask 4 minutes to you to see if everything it's ok and also ok rhe news categories. Grazie mille and see you very soon!!! Rei Momo (sgwrs) 10:54, 4 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Thank youuuuuuuuu, see you very soon!!! Rei Momo (sgwrs) 11:26, 4 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Ooooops, corry, I called you with the name of the movie, ah ah ah!!!

I opened also this new page and the new category: Ffilmiau a gyfarwyddwyd gan Lung Chien. Thank you for all and have a nice week end!!! Rei Momo (sgwrs) 12:55, 4 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Wowowowowow, very gooood, grazie mille!!! Rei Momo (sgwrs) 13:48, 4 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]
Ah, I put Cipio'r Aur in label of Wikidata, :-)!!! Rei Momo (sgwrs) 16:52, 4 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Just a little help on Wikidata, please[golygu cod]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you?

Me and my family are fine.

Please, can you accest to Wikidata to Karate One by One? I put the "story" of the label, but it will be right to have a correct translation in Cymraeg, with this title, or with the alias. Thank you very much for you cooperation, and have a nice weeokk end!!!

Rei Momo (sgwrs) 08:13, 5 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Wowowowowow, very fast, diolch!!!!! Rei Momo (sgwrs) 08:39, 5 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]
Hi, my dear, how are you? Me I'm very fine. Please, I saw that Kung Fu Powerhouse is more used than Karate One by One. I think it is better to translate also in Cymru, can you translate, please? Just 30 seconds... thank youuuuuu!!! Rei Momo (sgwrs) 09:11, 6 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]
With films, the title in Welsh is more descriptive than an exact, literal translation. How about 'Pwerdy Kung Fu'? All the best (my dear!) Llywelyn2000 (sgwrs)

Erthygl newydd[golygu cod]

Beth dych chi'n meddwl o'r erthygl newydd Lolicon. Dileu? Deb (sgwrs) 09:34, 20 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Cytuno. Dim categoriau, dim cywirdeb iaith, ddim ychwaith yn cyrraedd y rheol '2 baragraff', dim dolen, dim gwybodlen, dim byd gwerth ei ddweud! Os nad oes rhywun yn ei gwella, allan a hi! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:51, 21 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]
@Deb: Rwyf wedi cael gwared arni. Dim ond "trolling" ydyw. A heddiw mae'r peth wedi denu siarad budr gan dwpsyn arall. --Craigysgafn (sgwrs) 12:07, 22 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]
Diolch! Deb (sgwrs) 12:13, 22 Mawrth 2022 (UTC)[ateb]

Hellenig Cerbydau Diwydiant[golygu cod]

Helo pam wnest ti ddileu fy nhudalen? Fe wnes i ychwanegu cynnwys defnyddiol. Os gwelwch yn dda gadewch i mi ei greu eto. Diolch RHAXHIJA (sgwrs) 10:05, 22 Ebrill 2022 (UTC)[ateb]

Pa hwyl? Roedd yn llawn gwallau iaith ayb. Croeso i ti ei rhoi yn dy flwch tywod, yna rho wybod pan mae hi'n barod. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:57, 22 Ebrill 2022 (UTC)[ateb]
a fyddech cystal â rhoi opsiwn i mi greu'r drafft. Esiampl: https://cy.m wikipedia.org/wiki/Drafft:Hellenig Cerbydau Diwydiant RHAXHIJA (sgwrs) 11:43, 22 Ebrill 2022 (UTC)[ateb]
Dyw dy ddolen ddim yn gweithio, ond gelli greu pwll tywod i ddrafftio: Defnyddiwr:RHAXHIJA/Pwll tywod. Cofion Llywelyn2000 (sgwrs) 11:50, 22 Ebrill 2022 (UTC)[ateb]
@Llywelyn2000 mae'r ddolen a ddarparwyd gennych i mi yn ddolen i'm tudalen defnyddiwr, mae angen i mi greu drafft i'w gyflwyno i'w adolygu
Ar cywici, rydym yn creu'r drafft yn ein blwch tywod. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:17, 22 Ebrill 2022 (UTC)[ateb]
@Llywelyn2000 Helo creais yr erthygl yno yn y blwch tywod. A yw'n bosibl ei gywiro os oes angen a'i symud i'r drafft er mwyn gwneud erthygl wir? diolch

Mae dy erthygl yn cynnwys gwallau elfennol. Bydd angen i ti ei gwella; neu efallai y daw golygydd heibio i dy helpu. Dw i wedi rhoi Nodyn:Gwella arno i alw golygydd sy'n siarad Cymraeg i dy helpu. Cwestiwn: gan nad wyt yn siarad Cymraeg, pam wyt yn dymuno 'sgwennu' erthygl Gymraeg yn hytrach na iaith rwyt yn ei siarad? Pam golygu ar cywici? ON Mae angen i ti arwyddo dy sgyrsiau os wyt am i ni gymryd ti o ddifri! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:51, 23 Ebrill 2022 (UTC)[ateb]

@Llywelyn2000 mae wedi mynd heibio 2 wythnos a does neb wedi fy helpu i drwsio'r gwallau iaith ar y pwll tywod: https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Defnyddiwr:RHAXHIJA/Pwll_tywod A yw'n bosibl trwsio'r gwallau iaith eich hun a'i gwneud yn erthygl?

@Llywelyn2000 mae wedi mynd heibio mwy na mis a does neb wedi fy helpu i drwsio'r gwallau iaith ar y pwll tywod: https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Defnyddiwr:RHAXHIJA/Pwll_tywod Allwch chi trwsio'r gwallau iaith eich hun a'i gwneud yn erthygl? RHAXHIJA (sgwrs) 12:09, 5 Mehefin 2022 (UTC)[ateb]

Rhy brysur, sorri. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:22, 6 Mehefin 2022 (UTC)[ateb]

Erthygl newydd sbon[golygu cod]

Beth dych chi'n meddwl am yr erthygl am Elgan Philip Davies? Deb (sgwrs) 19:18, 2 Mai 2022 (UTC)[ateb]

Mae'n anodd, ond fel ti, dw i wedi rhoi benefit of the doubt - ac amser i'r golygydd ychwanegu gyfeiriadau at y ffynonellau (refs to the citations). Pe bai gen i amser mi faswn i'n chwilio am y ffynhonellau fy hun, gan fod yr wdur yn sicr yn nodedig. Cofion cynnes! Robin Llywelyn2000 (sgwrs) 09:46, 3 Mai 2022 (UTC)[ateb]

Uno dau tudalen[golygu cod]

Helo Robin. Mae un o'n wirfoddolwyr newydd wedi creu erthygl newydd sef Castell yr Wyddgrug ond mae'n tebyg bod Bryn y Beili yn cyfeirio at yr un safle. Ni wedi sicrhau bod yr erthygl newydd yn cynnwys yr holl manylion o'r hen un, felly tybed oes modd i chi uno'r erthyglau os gwelwch yn dda? Cofion Jason.nlw (sgwrs) 10:39, 11 Mai 2022 (UTC)[ateb]

Gwych iawn! Cryn welliant! Dw i di rhoi ailgyfeiriad o'r hen i'r newydd. Melys moes mwy! Cofion cynnes.... Llywelyn2000 (sgwrs) 14:02, 11 Mai 2022 (UTC)[ateb]

Population generator, and others...[golygu cod]

Sut mae! I'm replying here as I think it would be easier for you. I think your idea on the Manx wikipedia would be a fantastic addition to the project. I took a small (several year) hiatus from Wikipedia, and I've recently been trying to put a bit of shape and life back into this project. However, I seem to be the only active participant at the moment. I don't know anything about modules and linking in to Wikidata, but I recognise that is what is needed here. Ideally, I would like to keep the style of the current infoboxes but have them update automatically, as per your population generator. Your help would be greatly appreciated in this, if you could. Kind regards, MacTire02 (sgwrs) 19:48, 27 Mai 2022 (UTC)[ateb]

@MacTire02: Failt ort! How wonderful! I also took a break around 4 years ago, else I would have burnt out! I would love to help as much as I can. The good thing about the Wikidata driven infoboxes is that theu will generate up to date info; the downside is that there's a lot of initial translating on Wikidata. However, once a word or phrase is translated, it's done forever! You're building up an extremely useful dictionary - Wikidata. So, let's start with a people infobox? Take a look at the one I've used on the kw-wiki (Cornish Wikipedia) here. I'll add a few templates for starters, which should give the basics of a person. In the meantime let's get the population generator on as many articles as we can. Slane lhiat! Llywelyn2000 (sgwrs) 04:29, 28 Mai 2022 (UTC)[ateb]
This sounds wonderful. I wonder, is there a way to keep the visual appearance of the current people infobox intact? MacTire02 (sgwrs) 15:50, 29 Mai 2022 (UTC)[ateb]
Also, I just noticed in the gv:Cayr Deeth article that the instance of WD Population renders the year in the infobox as 2,016 rather than simply 2016. Can this be rectified? MacTire02 (sgwrs) 15:55, 29 Mai 2022 (UTC)[ateb]
 Cwblhawyd
Moghrey mie! I've created a new template ({{Clowan:WD Population for Infobox}}) for feeding the WD population into infoboxes. It removes the date, but that's still in the body of the article, and in the references at the bottom. I hope that's acceptible. To add the date as a date, rather than a number (with comma) I would have to input a new line (in the right position) in your Template:kishtey fys boayl, but there's no room for it! I hope this is acceptible; if not - just delete! And we can discuss other options. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:52, 30 Mai 2022 (UTC)[ateb]
Fastyr mie! Thank you for that fix. I think it is sufficient to have the date in the article's body and the reference at the end. This should definitely help with the maintenance of the project. Thank you so much for your help in this. MacTire02 (sgwrs) 19:35, 30 Mai 2022 (UTC)[ateb]

Hafan Wici Cernyweg[golygu cod]

Shwmae, Robin! Roedd gwych dy weld yn y Zoom yr wythnos 'ma. Yng ghyntaf, sory am fy Nghymraeg tipyn bach sbwriel, dw i rhy out of practice! Dw i'n moyn gofyn dy help di ar gyfer Wici Cernyweg, os gallai. Mae gyda ni bocs ar ein 'folen dre' (hafan) gyda erythglau 'ar hap'. Y broblem yw, dyn nhw ddim 'ar hap' o gwbl! Mae'r templed 'erthyglow chonsus' yn sefydlog. Hoffwn i bod yr erthyglau ar hap fel mae wedi'i ysgrifennu ond dw i ddim yn gwbod sut i wneud hynny o gwbl. Allet ti fy helpu gyda hyn? Neu oes rhywun arall sy'n gallu fy helpu gyda hyn? Diolch yn fawr am dy amser! --Gwikor Frank (sgwrs) 15:49, 28 Mai 2022 (UTC)[ateb]

@Gwikor Frank: Braf clywed gen ti wedi cyfarfod bach da ar Zoom. Mae croeso i ti gysylltu unrhyw bryd! Ymddiheuraf fod fy Nghernyweg yn nonexistent (!) ond mi dria i helpu cymaint ag y medraf. Mae'r broblem i mi i'w gweld wedi ei datrus (seems to be ok now) gan fod yr erthyglau yn digwydd ar hap: dw i newydd roi clic ar y 3ydd botwm o dan logo Wicipedia, ac wedi cael: Bill Clinton, Arisona, Boudica ac 1988, ac NID Skantlyn:Erthyglow chonsus. Ydy'r broblem yn dal yno i ti? Llywelyn2000 (sgwrs) 06:11, 30 Mai 2022 (UTC)[ateb]
Ah, sori, my Welsh was probably unclear! It's not the 'Folen jonsus' link, it's a box on the homepage itself. On our Folen Dre we have a box there displaying what is purported to be five random articles, but they're fixed. It's currently showing Oos Golowyans, Lymmaval, Channel 4, Tresulyan and Stefania Turkewich. Gwikor Frank (sgwrs) 10:43, 1 Mehefin 2022 (UTC)[ateb]
Dw i'n meddwl y caf amser fory i edrych arno! Sori am fod yn hir! Mae'r cwpan yn gorlifo! Cofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 15:17, 8 Mehefin 2022 (UTC)[ateb]
Hi Robin. A lwyddaist ti greu skantlyn i gymryd lle yr un sydd gennym ni ar Folen Dre Kernewek? Mae 'Erthyglow Chonsys' yn dangos yr un pymp erthygl o hyd, fel awgrymodd Gwikor Frank. Oes na ffordd o greu rhestr o erthyglau dewisiedig a defnyddio rhy fath o 'round robin' o'r rheina fel bod y dudalen yn dangos mwy o beth sydd gan Kw-wiki i gynnig? Dwi wedi paratoi rhestr drafft cyntaf o rhyw cant erthygl, wedi'i rannu yn 3 rhan (rhyw 40 ar destunau Cernyweg/aidd, 20 ar destunau rhwng-Geltaidd a 40 o rai eraill, fel y byddai'n bosibl i gael dewisiad o 2, 1 a 2 ohonynt pob tro, a cadw fformat y blwch fel ag y mae), os fydd hynny yn helpu. Y ffordd yna, ni fydd stubs yn ymddangos fel fyddai'n digwydd pe bai'r dewis yn hollol ar hap. Brwynog (sgwrs) 00:20, 3 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
@Brwynog: Soniodd Lader Gwiader ar 18 Mehefin Getting it to display random articles is the easy bit... felly cymerais ei fod am fynd ati. Does gen i ddim clem sut i greu teclyn erthygl ar hap, ond cynigiais ddethol erthygl a fyddai'n ymddangos bob mis / wythnos, ddim yn anhebyg i'r hyn sydd ar ein Hafan ni. Mae'r gwaith caled wedi'i wneud gen ti (sgwennu a dewis yr erthyglau), a bydda'n eitha hawdd otomeiddio rhywbeth fel hyn fyddai'n newid pob mis, pob wythnosd neu bob dydd! Drwy wneud hyn, mae'r erthyglau'n sownd wrth amser ee rhai addas ar gyfer y tymor pel-droed, y tymor Nadolig ayb. Os na ddaw Lader Gwiader yn ol, rho wybod! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:54, 5 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]

InternetArchiveBot[golygu cod]

Can you describe what edits led to InternetArchiveBot being blocked? Your previous communication does not give enough details. The one edit you included does not indicate any problems on the bot's part. Harej (sgwrs) 20:44, 22 Awst 2022 (UTC)[ateb]

Monolith (2017 movie)[golygu cod]

Hello, may I ask why you reverted my edit on the https://cy.wikipedia.org/wiki/Monolith page? The paragraph I deleted contained references to a different movie released in the same year (Blade Runner 2049) and a list of actors that worked on Blade Runner but had no connection whatsoever with Monolith. The same goes for the phrase "Until 2022 at least 66,300 English language films had seen the light of day" - it's not sourced and it's hardly relevant for the Monolith page. (Both the English and Italian versions of the Monolith page were repeatedly vandalized by anonymous users, I think the same is happening here.) Rizzardi (sgwrs) 10:09, 13 Medi 2022 (UTC)[ateb]

Mi wnest ti ddileu'r darn canlynol:
Fel y nodwyd, cyhoeddwyd y ffilm yn 2017. Ffilm fwyaf poblogaidd y flwyddyn honno oedd Blade Runner 2049 sef ffilm wyddonias gan Denis Villeneuve a enillodd ddwy Oscar ac sy’n serennu Harrison Ford, Ryan Gosling ac Ana de Armas. Hyd at 2022 roedd o leiaf 66,300 o ffilmiau Saesneg wedi gweld golau dydd.
Mae Wicidata a'r erthygl Eidaleg yn dweud 2017. Pam wyt ti heb newid y ddau yma? Newidia rheiny a tyrd yn ol, a chawn sgwrs arall.
o ran dileu cyd-destun y ffilm hon, fe drafodwyd hyn a chytunwyd ar hyn gan y gymuned cyn cyhoeddi'r erthygl. Mae'n rhoi cyd-destun gwerthfawr i'r ffilm i'r darllenydd ee gall gymharu testun yr erthygl hon gyda ffilm arall - un o'r rhai mwyaf poblogaidd. Felly hefyd gyda nifer o ffilmiau yn iaith y ffilm - gwybodaeth ychwanegol i'r darllenydd. Cytunwyd ei gynnwys cyn cyhoeddi. Does dim fandaliaeth yma o'n rhan ni: fandaliaeth yw diystyru iaith y gymuned a cheisio dileu gwybodaeth, er i hwnnw gael ei drafod a'i dderbyn. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:45, 13 Medi 2022 (UTC)[ateb]
Hello Llywelyn! Regarding the release year, the movie was released in 2016 at Frightfest, and had a wider release in 2017 (indeed, the Italian wikipedia lists 2016, the English one 2017) so I didn't change that because I wasn't sure about the Welsh wikipedia rules. Before removing the Monolith paragraph I checked the Welsh wikipedia for a few other movies (among them Titanic, Avatar, I am Legend) and none of the pages I found had a similar paragraph. You say that the addition was agreed to be included before publication, after the information had been discussed and accepted - can you please point me to the discussion page(s), so I won't make the same mistakes in the future? Thanks. Rizzardi (sgwrs) 15:25, 13 Medi 2022 (UTC)[ateb]
Mae unrhyw un o'r ddau ddyddiad yn dderbyniol, ni ddylet fod wedi dileu'r testun felly. Os wyt ti'n ansicr o reolau'r wici yma yna beth am fynd i gael hwyl ar wicis eraill? Mae'r ffilmiau eraill (Titanic ayb) wedi eu creu ymhell cyn y swp yma, felly'n anghymarol / amherthnasol. Mae'r trafodaethau gan y gymuned ar y swp newydd yma i'w gweld ar dudalen y gymuned yn Y Caffi. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:57, 13 Medi 2022 (UTC)[ateb]
Thanks Llywelyn, I find your explanations to be as clear as they are polite. I will surely follow your advice not to bother with the Welsh wikipedia in the future. Enjoy your Gwyddoniadur Rhydd, and bless your heart! Rizzardi (sgwrs) 07:27, 14 Medi 2022 (UTC)[ateb]
Sut hwyl? Dwi'n cyfaddef na chymerais ran yn y drafodaeth diweddar am ffilmiau yn Caffi, ond rhaid i mi ddweud bod y defnydd yma o Wikidata yn ymddangos yn rhyfedd yn yr erthygl dan sylw ac alla i weld yn iawn pam wnaeth i Rizzardi feddwl bod rhywbeth o'i le. Mewn stwbyn erthygl mae mwy o wybodaeth o lawer am ffilm arall, fel noda Rizzardi, nac am y ffilm dan sylw. Wedyn does yna ddim hyd yn oed erthygl am Blade Runner 2049 (etoǃ), a does yna ddim chwaith gyfeiriad ati yn yr erthygl am y ffim Blade Runner gwreiddiol. Dwi'n cofio peth wmberth o erthyglau am ffilmiau random (o Frasil a Japan) yn cael eu creu yn y gorffennol gan ddefnyddwyr dienw a'r gwaith roedd hyn yn ei olygu i'w wirio-byddai'r dryswch dyddiadau wedi bo dyn olau coch i mi-a mond ceisio gwneud cymwynas oedd Rizzardi. Dwi'n dal i gytuno bod Wikidata'n cynnig posibiliadau anhygoel i ni, ond os yw'n creu cynnwys sy'n ymddangos yn rhyfedd dwi ddim yn meddwl bod angen cynnwys gwybodaeth jest oherwydd ein bod ni'n gallu gwneud.--Rhyswynne (sgwrs) 09:46, 15 Medi 2022 (UTC)[ateb]
Rhys. Dilewyd y ffimiau ar beldroedwyr o japan gan nad oedd unrhyw ffynhonnell Saesneg neu Gymraeg i wiro pwy oedden nhw. Mae hynny'n gwbwl wahanol. Fe drafodwyd yr erthyglau a chafwyd consensws. Felly hefyd gyda'r erthyglau yma. O ran rhoi cefndir y ffilm: fy hun, dw i'n meddwl fod hynny'n beth da. Ond chwaeth ydy hynny. Felly hefyd yr arferiad bydeang o roi gwybodaeth am y cyfarwyddwr. Mae'r erthygl hon (Monolith) yn un o'r lleiaf ar wici, felly mae llai o wybodaeth am y ffilm ei hun na 99% o'r gweddill. Beth am fynd ati i uwchlwytho gwybodaeth i Wicidata? Mi wneith ymddangos yma ar yr erthygl yn otomatig. Gelli ddefnyddio Quick Statements i wneud hynny. Fel hyn, mi fydd unrhyw egin sydd gennym yn troi'n erthyglau llawn, fel:
Miraklet i Valby - Swedeg
Varjoja Paratiisissa - Ffineg
Police Python 357 - Ffrangeg
The Road to Wellville - Saesneg
Cuore Di Cane - Eidaleg
Diolch am dy sylwadau a'th awgrymiadau. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:32, 15 Medi 2022 (UTC)[ateb]

Nodyn:Pethau – Llyfrau[golygu cod]

Fyddai modd ychwanegu is-benawdau at Nodyn:Pethau i adennill swyddogaeth "Blaenorwyd" a "Dilynwyd" yn yr hen wybodlen llyfrau? P155 a P156 yn WD. Dylen nhw ddod yn syth ar ôl is-bennawd "Cyfres", rwy'n meddwl. Rwy'n meddwl fy mod yn gallu gweld sut i'w wneud, ond rwy'n gyndyn o biltran â nodyn sy'n cael ei ddefnyddio ym mhobman. Does dim brys am hyn; byddai'n ddefnyddiol, serch hynny. Craigysgafn (sgwrs) 13:29, 23 Medi 2022 (UTC)[ateb]

  Llywelyn2000 (sgwrs) 15:05, 23 Medi 2022 (UTC) [ateb]
Mawr ddiolch! Mae'n gweithio'n berffaith! --Craigysgafn (sgwrs) 15:18, 23 Medi 2022 (UTC)[ateb]
Rwyf newydd sylwi nad yw data darlunydd (P110) yn ymddangos yng ngwybodlenni llyfr, e.e. Nawr 'Te, Blant. Byddai'n braf pe bai modd trwsio hyn rywbryd! Hwyl, Dafydd --Craigysgafn (sgwrs) 15:44, 21 Medi 2023 (UTC)[ateb]
Tria fo rwan gyfaill. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:36, 2 Hydref 2023 (UTC)[ateb]
Diolch! Ond ... Dydyn ni ddim wedi cyrraedd y nod eto. Os yw'r wybodaeth yn y WD mae'n ymddangos ar y tudalen. Ond edrych ar Nawr 'Te, Blant eto. Enwir "Suzanne Carpenter" fel y darlunydd yn y manylion yng chod y tudalen, ond dyw'r wybodaeth honno ddim yn ymddangos ar y tudalen ei hun. Does gan Suzanne Carpenter ddim cofnod WD, chwaith. Nawr 'te, mi allwn i creu cofnod WD amdani, a byddai'r wybodaeth yn ymddangos ar y tudalen penodol hwn, ond beth am y cannoedd o ddarlunwyr eraill sydd â gwybodaeth yn y cod o dudalennau eraill? Wn i ddim sut y gallwn i chwilio amdanyn nhw er mwyn eu trwsio nhw. Oes ffordd i ddangos y wybodaeth hon? Hwyl, Dafydd --Craigysgafn (sgwrs) 15:24, 2 Hydref 2023 (UTC)[ateb]
Dallt rwan Daf! ti isio maes arall, tra fod y peth yn ffresh yn y meddwl? Llywelyn2000 (sgwrs) 15:40, 2 Hydref 2023 (UTC)[ateb]
Ardderchog! Does dim byd arall sy'n fy mhoeni i ar hyn o bryd, diolch Robin. Felly, cymer hoe bach! --Craigysgafn (sgwrs) 16:38, 2 Hydref 2023 (UTC)[ateb]

Nodyn:Pethau – Logos[golygu cod]

Fi eto! Mae 'na broblem gyda phob wybodlen sy'n cynnwys logo: mae'r logo (P154) yn ymddangos ddwywaith bob amser. Oes ffordd i osgoi hyn? Craigysgafn (sgwrs) 18:08, 29 Medi 2022 (UTC)[ateb]

Oes! Ond mi fydd hi'n wythnos gron! Diolch i ti! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:33, 29 Medi 2022 (UTC)[ateb]

 Llywelyn2000 (sgwrs) 08:33, 25 Hydref 2022 (UTC)[ateb]


Admin inactivity[golygu cod]

Hi, hope all is well. I noticed that there are some inactive admins - [7]. Has there been any thought as to removing their status? Rschen7754 02:41, 2 Hydref 2022 (UTC)[ateb]

@Rschen7754: Thanks for the heads up! 4 months ago I left a message on every redundant admin asking if want to carry on in their role (eg User:Thaf) ; so far none have responded positively, therefore I will bring this to the community (Caffi) page, asap, for a decission. Thanks again and all the best! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:16, 3 Hydref 2022 (UTC)[ateb]
@Rschen7754: I now need to do this. I though that I had the right to change an Admin's rights: yet the tick on this tool is greyed out. Do I need to ask at Meta? Sure, this kind of decision and implementation should be made locally on cywiki? Llywelyn2000 (sgwrs) 13:10, 5 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
Desysops have to be done on Meta for most wikis, including cywiki. (This is what is recommended for most wikis, for both security reasons as well as the ability for stewards to ensure that proper procedures are followed). --Rschen7754 01:08, 6 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
@Rschen7754, AlwynapHuw: do you have a link please to where that was agreed or to the current desysops policy? It sounds as if you have no faith in our community! We know the admins better than any outsiders and this decision should be ours alone to take. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:28, 6 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
m:Limits to configuration changes. It's not any value judgment on your community other than looking at the number of admins and there being only two bureaucrats. --Rschen7754 01:10, 7 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
(Sorry to butt into this conversation.) @Rschen7754: I've just taken a look at m:Limits to configuration changes. The policy about removal of administrators may well be a wise one. However, I must say that the following wording (which first appeared on that page on 25 March 2020) comes across as not just patronizing but positively offensive: "In smaller wikis this ability [i.e. to revoke the administrator flag] is prone to abuse by bureaucrats wishing to usurp the power of the community to decide on issues of adminship." I hope that this is just an oversight, but to suggest that this power is something that is "prone to" be abused, i.e. likely to be abused, is way off the mark. I hope that what was intended was: "This is to guard smaller wikis against the possibility that this power might be abused by bureaucrats who wished to usurp the power of the community." Just an observation. --Craigysgafn (sgwrs) 11:48, 7 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
@AlwynapHuw: Thanks Rschen7754. I totally agree with Craigysgafn. Crucial to the criteria laid out in m:Limits to configuration changes (Allow bureaucrats to remove administrator permissions) is the fact that there are between 5,000 and 7,000 languages on the planet; Welsh is the 41st largest in our context; i.e. 41/6,000; 41st out of around six thousand languages. As our Wiki is therefore one of the largest, we fit into the criteria. We also have two very active bureaucrats, therefore we have 'multiple active bureaucrats'; most dictionaries define the word 'multiple' as being 'more than one'. Where do we appeal? Llywelyn2000 (sgwrs) 14:58, 7 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
You would need a community discussion before opening a Phabricator ticket. However, you have to realize that even several large Wikipedias (German, Dutch, Spanish come to mind) do not allow bureaucrats to remove admins. The text comes from seeing how other wikis have abused the power to desysop (Georgian, Hindi). --Rschen7754 16:48, 7 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]

Jobsys ar gyfer y bots[golygu cod]

Dyma nifer o broblemau rwyf wedi dod o hyd yn y ffilmiau. Maen nhw'n digwydd ormod o weithiau imi eu trwsio â llaw. Ond efallai y byddai'r bots yn hoffi ei wneud ryw ddydd.

Camsillafiadau:

 • Dinas Mecsio -> Dinas Mecsico
 • Ffilm wyddoonias -> Ffilm wyddonias
 • Fflilmiau -≥ Ffilmiau
 • Ffraingeg -> Ffrangeg
 • Gwlad Pwy -> Gwlad Pwyl
 • Jodie Foste -> Jodie Foster
 • Marlon Brandp -> Marlon Brando
 • Run (ffilm o 2020|Runl -> (Sdim syniad 'da fi beth ddylai fod...)

Dylid cyfino'r categorïau canlynol:

 • Categori:Ffilmiau Americanaidd + Categori:Ffilmiau o Unol Daleithiau America
 • Categori:Ffilmiau Prydeinig + Categori:Ffilmiau o'r Deyrnas Unedig

Er mwyn cysondeb, dylai:

 • Categori:Ffilmiau o Brasil -> Categori:Ffilmiau o Frasil
 • Categori:Ffilmiau o Tsili -> Categori:Ffilmiau o Tsile
 • Categori:Ffilmiau o Twrci -> Categori:Ffilmiau o Dwrci

(Roedd y ddau ffurff, "Ffilmiau o Brasil" a "Ffilmiau o Frasil", yn y gronfa ddata....)

Hwyl! Dafydd Craigysgafn (sgwrs) 16:56, 4 Hydref 2022 (UTC)[ateb]

Haia - a diolch yn fawr! Gorffennodd y 3 bot dwaetha eu gwaith wedi 5 diwrnod caled (!) ddydd Gwener. Mi gychwynai rownd 3 yn nes ymlaen gan gynnwys y rhain i gyd ar wahan i 'Run (ffilm o 2020', a newidiwyd ei enw o bosib i 'Run' - ond fedra i ddim ei ffindio. Cytuno gyda'r gweddill! Ac mae rhyw 30 arall yn y bot yn barod. Ond yn gyntaf dw i am greu'r categoriau genres newydd - rhyw 400 ohonyn nhw. Plis noda rhagor, ond mi gymrith hi tua 5 diwrnod i wneud y rhain. Diolch eto! BOT-Twm Crys (sgwrs) 11:04, 5 Hydref 2022 (UTC)[ateb]
Diolch! Ynglŷn â "Run (ffilm o 2020|Runl", gweler Yellow Cat a 1,246 o erthyglau eraill! Mae'n un o'r pethau sy'n ymddangos yn agos i frig y rhestr yn "Erthyglau sydd eu hangen". --Craigysgafn (sgwrs) 21:41, 5 Hydref 2022 (UTC)[ateb]
A! Gwych! Newydd stopio'r bot ac ychwanegu'r tamed coll. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:37, 6 Hydref 2022 (UTC)[ateb]
Dyna wasanaeth da i chi! Diolch! --Craigysgafn (sgwrs) 16:43, 6 Hydref 2022 (UTC)[ateb]

Ardderchog! Rwy'n meddwl bod yr holl bethau hynny wedi dod i rym erbyn hyn. Ond ... dyma lond llaw arall rwyf wedi dod ar eu traws yn y cyfamser.

 • Jodie Fosterr -> Jodie Foster
 • propoganda -> propaganda
 • The Guilty (ffilm o 2018 -> The Guilty (ffilm o 2018) ;;; cromfach ar goll
 • Categori:Ffilmiau o Sri Lanka -> Categori:Ffilmiau o Sri Lanca
 • Categori:Ffilmiau o Pacistan -> Categori:Ffilmiau o Bacistan

Hefyd, mae 'na lawer o gyfeiriadau at Shoulder Arms (ffilm fwyaf poblogaidd 1918) ond dim erthygl. Mi allaf i greu hwnna os oes angen, ond mae'n bosib dy fod wedi ei wneud yn barod ac mae wedi mynd ar goll yn rhywle.

Hwyl, Dafydd. --Craigysgafn (sgwrs) 13:37, 26 Hydref 2022 (UTC)[ateb]

Gret! Diolch eto Dafydd! Mae'r cyntaf a'r ail yn gweithio'n y dirgel ers echdoe. mi ychwanegai y gweddill ar y swp nesa! Shoulder Arms - ia, mae na ffilm ar gyfer pob blwyddyn, sydd felly'n cysylltu efo miloedd o dudalennau eraill. Doeddwn i ddim am eu creu gyda bot (mae rhai wedi eu creu, a byddai'n wych os wyt yn dymuno gwneud! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:14, 26 Hydref 2022 (UTC)[ateb]
Gadewch ef i mi! Craigysgafn (sgwrs) 15:19, 26 Hydref 2022 (UTC)[ateb]

Mae'r botiau hynny wedi bod yn brysur iawn; mae'r categorïau yn dod at ei gilydd. Ond dyma lithriad bach doniol. Gweler Noson Addfwyn er enghraifft – [[Gwlad Pwy|Ngwlad Pwyll]]. Rwy'n hoffi'r syniad o "Gwlad Pwyll" a "Gwlad Pwy" hefyd ...

Hi possible to send me details for conference call today[golygu cod]

Hi possible to send me details for conference call today with Prof Delyth Prys (Bangor University) and Dr Teresa Lynn. You can reply to emails I sent. Thanks TGcoa (sgwrs) 14:11, 17 Hydref 2022 (UTC)[ateb]

So following my different emails and postings, I heard nothing back from you about the Celtic Editors meeting, or the group since. Hope all well. TGcoa (plé) 22:22, 24 Deireadh Fómhair 2022 (UTC)
Hi there! i read your email after the event, and replied immediately. I've now sent a copy and added your 2nd email (starting with an 'o'). Best regards! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:31, 25 Hydref 2022 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you? Me I'm fine, here starts cold.

I opened this new little page, and I ask you, please, 4 minutes to read it and correct my mistakes. As you know, I'll be pleased to help you in Italian and Portuguese. Thanks again for your important aid!!! Rei Momo (sgwrs) 12:13, 10 Tachwedd 2022 (UTC)[ateb]

@Rei Momo: sorry for the delay! At least it's now done! Better late than never! Blwyddyn newydd dda i ti rhen ffrind! Felice e sano anno nuovo, amico mio! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:08, 5 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
  Llywelyn2000 (sgwrs) 10:09, 5 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]


cael caniatâd[golygu cod]

Annwyl Llywelyn2000 Rwy'n gobeithio eich bod yn iawn. Gofynnaf ichi roi caniatâd defnyddiwr dilys i mi, er mwyn parhau â'r gwaith golygu yma, gan fy mod wedi ysgrifennu nifer o erthyglau, a dilynaf y gwyddoniadur yn barhaus. Hoffwn roi caniatâd defnyddiwr dilys i mi. --Osps7 (sgwrs) 11:45, 2 Rhagfyr 2022 (UTC)[ateb]

Dw i wedi gweithio gyda chymuned Wicipedia ac wedi creu prosiect ar y cyd gyda Wikimedia Levant, ac wedi mwynhau'r broses o gyweithio. Gweler yma. Byddai dim yn rhoi mwy o bleser i mi na chydweithio gyda ti. Yn anffodus, dwyt ti ddim wedi gwrando ar y gymuned Wici. Darllen dy dudalen Sgwrs. Gweler fy sylwadau ar Sgwrs:Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau hefyd.
If you're unable to read the above comments, or if you don't respond to suggestions by cywiki editors, there's no room for you on this wiki. You've ignored my suggestions to you on 7th October. Any further new articles and you will result in a ban. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:51, 3 Rhagfyr 2022 (UTC)[ateb]

Nadolig llawen[golygu cod]

Diolch, Robin, am edrych ar y mater ynglŷn â "Rank" ar WD. A pheth arall i'th boeni: mae'r Logos yn dal i gael eu dyblygu mewn gwybodlenni. A dyma fi, o flaen y cyfrifiadur eto, wedi tynnu fy hun o'm gwely cynnes ar fore Nadolig i drwysio'r llanast yn Y Greal Santaidd. Ac roeddwn wedi meddwl fy mod wedi dangos mantais yr amheuaeth i'r boi yn y Sgwrs... Ta beth, Nadolig llawen i ti a'th bobl! Dafydd. Craigysgafn (sgwrs) 09:00, 25 Rhagfyr 2022 (UTC)[ateb]

Haia Craig! Ro'n i'n meddwl mod i wedi trwsio'r logo dwbwl; sgin ti ddolen i un os g yn dda? A blwyddyn newydd dda, gyfaill! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:39, 30 Rhagfyr 2022 (UTC)[ateb]
Wrth gwrs, y diwrnod o'r blaen ro'n i'n baglu drostyn nhw drwy'r amser, ond bellach rhaid i mi dyrchi drwy dudalennau diddiwedd er mwyn dod o hyd enghraifft. Ond, beth am KFC, HTC, Xbox, Apple Inc.? Un peth diddorol: mae Nodyn:Gwybodlen cwmni yn ymddwyn yn gywir o ran y logos, dwi'n credu. Yn Nodyn:Pethau mae pethau'n mynd o chwith: dyna'r drwg yn y caws. --Craigysgafn (sgwrs) 23:08, 30 Rhagfyr 2022 (UTC)[ateb]
Can diolch eto! Roedd delwedd logo (P154) yn y Nodyn:Pethau ddwywaith! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:00, 5 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]
  Llywelyn2000 (sgwrs) 10:01, 5 Ionawr 2023 (UTC) [ateb]
Mawr ddiolch! --Craigysgafn (sgwrs) 10:43, 5 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]

...a Blwyddyn Newydd Dda[golygu cod]

Gobeithio byddwn ni'n cyfarfod yn 2023. Deb (sgwrs) 09:37, 30 Rhagfyr 2022 (UTC)[ateb]

Ia wir, Deb! Let's do it! Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:38, 30 Rhagfyr 2022 (UTC)[ateb]

Happy New Year[golygu cod]

Happy New Year, Llywelyn2000!
May 2023 bring to you peace and health — 🌍Rei Momo [Discussion]

Rei Momo (talk) 11:18, 4 January 2023 (UTC) Rei Momo (sgwrs) 11:22, 4 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]

Thanks Rei Romo! Happy and quiet new year to you too! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:23, 4 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]

Peidiwch â dileu'r erthygl hon. Yn hytrach, beth am geisio ei wella? Yn amlwg ti'n siarad gwell Cymraeg na fi. 58.179.95.13 11:55, 16 Ionawr 2023 (UTC)[ateb]

ListeriaBot[golygu cod]

Hi, I added the bot flag to ListeriaBot, could you plase unblock it? https://github.com/magnusmanske/listeria_rs/issues/101 --Magnus Manske (sgwrs) 08:58, 13 Chwefror 2023 (UTC)[ateb]

Many thanks Magnus! Now unblocked. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:40, 13 Chwefror 2023 (UTC)[ateb]

Hafan newydd[golygu cod]

Rwyf wedi cael cynnig ar ailfodelu'r dudalen Hafan. Galli di ddod o hyd iddi yma yn fy Mhwll Tywod. Mae'r cod yn lanach, a dylai fod ychydig yn haws i'w gynnal. Mae'r CSS wedi'i seilio ar dudalen Hafan enwiki, ond allwn i ddim darganfod sut i gysylltu â CSS Style Sheet ar wahân yma, felly roedd yn rhaid i mi ddibynnu ar elfennau Inline Style a allwn i ddim defnyddio'r gorchymyn @media i wneud fersiwn ar gyfer ffôn symudol.

O ran golwg y dudalen, rwyf wedi hepgor y dyddiad ar y brig, y tri eicon o'r golofn dde, a'r rhestr gynnwys o Cymorth. Dwy i ddim yn meddwl bod angen yr un o'r pethau hynny. Dim ond mater o chwaeth yw'r lliwiau ar gyfer y penawdau.

Rwy'n meddwl bydd y dudalen yn ymddwyn ychydig yn well o dan Vector 2022, ond mae'n anodd dweud sut y bydd yn edrych ar gyfrifiaduron, tabledi a ffonau eraill.

Ymatebion? Berniadaeth? Syniadau? Hwyl, Dafydd Craigysgafn (sgwrs) 23:09, 28 Chwefror 2023 (UTC)[ateb]

Gwelliant! Gwych iawn! Mae'r hen groen yn berffaith. Y man gwan, i mi, yw Fector 2022, gan fod 'Ar y Dydd Hwn' wedi'i wasgu fel ceillia milgi: yn golofn denau, a'r 'Pigion' 4 gwaith mwy. Ydy hi'n bosib newid y rhain, a rhoi cynnig yn y Caffi? Llywelyn2000 (sgwrs) 08:39, 1 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Diolch, Robin! Rwyf wedi twtio'r peth, a wedi gadael neges yn y Caffi. Un mater sy'n creu problemau yw'r darlun yn Pigion, sy'n aros yr un maint yn ystyfnig, waeth pa mor fawr yw'r ffenestr. Felly rwyf wedi lleihau maint Dewi Sant yn y Pigion fel arbrawf. Mae hyn yn helpu, rwy'n meddwl. --Craigysgafn (sgwrs) 22:23, 1 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Dw i di bod isio lleihau delweddau'r Pigion ers tro! Mae hyd yn oed |frameless|upright=1.5| yn gweithio - be ti'n feddwl? Piti nad yw'n bosib cael y ddwy brif golofn yn hafal. Ond mae LLAWER gwell fel mae, diolch i ti. Gallaf newid pob Pigion i'r maint ti'n ei ddewis, efo bot, os caif dy Hafan newydd ei derbyn yn y Caffi.
Un peth arall sy'n fy mhigo i ydy'r datganiad gwallgo am WP: y gall unrhyw un ei olygu: beth am ei adael allan - dydy o ddim yn wir, mae na amodau ar bwy gaiff olygu: pobl sy'n medru sgwennu Gymraeg, pobl a mynediad i ddyfais TGC, pobl sydd a chysylltiad i'r we... Yn bersonol, does na ddim croeso i fandaliaid! Ac byddai 2 linell yn well na 3 yn fy marn i. Be ti'n feddwl?
Pingio @Dafyddt, Adda'r Yw: am eu sylwadau, gan eu bod wedi gweithio ar yr Hafan yn y gorffennol. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:06, 2 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Ac mae'r cod yn lanach o lawer, a'r Nodion newydd yn berffaith! Gwych iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:12, 2 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Diolch unwaith eto.
Er bod y label yn gamarweiniol, "upright" yw sut y dylen ni oresgyn problemau newid maint delweddau. Byddai'n wych pe gallai bot drwsio'r meintiau.
Gyda golwg ar y datganiad "y gall unrhyw un ei olygu", rwy'n cytuno'n llwyr. Rwyf wedi bwrw cipolwg dros sawl wici arall. Mae'r mwyafrif yn dilyn esiampl enwiki, ond mae itwiki yn defnyddio "L'enciclopedia libera e collaborativa", sy'n wych; yn anffodus mae gan "y gwyddoniadur rhydd a chydweithredol" naws wleidyddol yn y Gymraeg. Mae dewiki yn fwy amleiriog: "Mae Wicipedia yn brosiect i adeiladu gwyddoniadur o gynnwys rhad ac am ddim y mae croeso mawr i chi gyfrannu ato", er efallai y gallai "y gwyddoniadur rhydd y gallwch gyfrannu ato" fod yn bosibl. Mae frwiki – "Y gwyddoniadur rhydd y gallwch ei wella" – yn swnio fel galwad am help gan ddyn sy'n boddi. Beth bynnag, mae nlwiki yn dweud "y gwyddoniadur rhydd" heb unrhyw addurn ychwanegol. Efallai mai dyna beth y dylen ni ei wneud. Craigysgafn (sgwrs) 22:17, 2 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Cytuno! "Y Gwyddoniadur Rhydd" neu "Y Gwyddoniadur Rhydd ac Agored!" Dewis di, a'i gynnig yn y Caffi! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:29, 6 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Wrth gwrs! "Y Gwyddoniadur Rhydd ac Agored" Mae hynny'n swnio mor naturiol! --Craigysgafn (sgwrs) 15:29, 6 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Maint y ddelwedd

Dw i wedi cychwyn newid y maint, ond mae rhai'n gwrthod ymddangos am ryw reswm. Mi ai drwyddwn nhw eto i weld be di'r broblem. Er enghraifft: ar y rhestr Wicipedia:Pigion, mae'r delwedd Afon Tafwys yn gwrthod ymddangos. Yr un cod yn union! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:03, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]

Sbwci! Mae'r defaid coll nol yn y gorlan! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:50, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Nes i sylwi'r un peth neithiwr, pan o'n i'n ychwanegu lluniau at WD. Gwrthododd y delweddau newydd ymddangos fan hyn. Mae'n ymddangos eu bod nhw'n gweithio y bore 'ma. Problem dros dro, gobeithio. Craigysgafn (sgwrs) 09:55, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Testun

Craigysgafn - Yn yr hen wedd, ambell ddiwrnod (Pigion) mae rhyw dri gair yn cychwyn o ganol dde'r llun, a'r gweddill odddi tano. Dw i wedi 'cywiro' rhyw 4 o'r rhain, ac mae nhw'n edrych yn well o dan y llun yn fy marn i. Be ti'n feddwl? Llywelyn2000 (sgwrs) 09:16, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]

Dyna'r ffordd, yn bendant. Ond fy syniad gwreiddiol oedd canoli'r lluniau (gyda'r tag "canol", gweler Dewi Sant). Dwi'n dal i feddwl bod hynny'n edrych yn well na'u gweld yn cael eu gwthio i'r chwith. Craigysgafn (sgwrs) 10:14, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Cytuno! Af ati! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:24, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Dyblygiad

Mae Nodyn:Pigion/Wythnos 31 a Nodyn:Pigion/Wythnos 31 ill dau'n son am yr un peth - Arthur. Awydd creu Nodyn newydd? Llywelyn2000 (sgwrs) 10:52, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]

Dwi wedi drysu'n llwyr nawr! Wythnos 31 = Wythnos 31 heb os. Alla i ddim weld Arthur yn y rhestr chwaith. A pham dim ond 43 wythnos? Ydwy i'n edrych yn y lle cywir? Ar wahân i hynny, mi fyddwn i'n falch o wneud rhywbeth er mwyn adnewyddu'r pigion. Rhaid imi feddwl beth i'w wneud. Hwyl! --Craigysgafn (sgwrs) 13:52, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]
Wps! Nodyn:Pigion/Wythnos 32 ydy'r llall. Angen newid un ohonyn nhw. Ydyn, mae'r nodion unigol yn dod i ben ar ganol y gwaith (dwn i ddim pam - cyn fy nyddiau i!) ac yn parhau ar un tudalen, sef Wicipedia:Pigion. Oes, mae angen eu cysoni! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:30, 15 Mawrth 2023 (UTC)[ateb]

Erthygl anghydsyniol[golygu cod]

Annwyl Llywelyn2000, Hoffwn eich hysbysu bod yr erthygl hon (Simodmart (DJ)) yn groes, a dim ond ceisio hyrwyddo ei hun y mae'r person ac mae'r erthygl yn Arabeg wedi'i dileu.--Osps7 (sgwrs) 01:14, 12 Ebrill 2023 (UTC)[ateb]

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you? I'm a little sad for the disasters in Ravenna, Forlì and Cesena caused by rains and rivers. Let's hope this bad moment will pass soon.

Please, I opened a page more abour my beloved Mayenne, and I ask you 3 minutes of your time to correct my mistakes. I'm every moment pleased to help you in Italian and Portuguese.

Thanks a lot for your great help, and see you very soon Rei Momo (sgwrs) 08:31, 22 Mai 2023 (UTC)[ateb]

Grazie mille for your important visit, diolch!!! Rei Momo (sgwrs) 14:03, 22 Mai 2023 (UTC)[ateb]
Welcome! Really interesting. We have a list of places / rivers derived from the Celtic language here. I'll create a new category and add them all! Thanks for the inspiration! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:09, 22 Mai 2023 (UTC)[ateb]

Gwallau WD[golygu cod]

Yn sydyn iawn mae niferoedd enfawr o wallau yn cael eu cynhyrchu ar dudalennau sy'n casglu eu cynnwys gan WD (e.e. Wee Willie Winkie). Ydy hyn yn digwydd oherwydd y newid i Modiwl:Wd gan Uzume? Efallai ei fod e'n gwneud rhywbeth sy'n dal i fod yn waith ar y gweill, ond mae yna lanast enfawr ar hyn o bryd. Craigysgafn (sgwrs) 11:08, 16 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]

If you are talking about sources of "Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details." (defined in malformed-reference at Modiwl:Wd/i18n#L-14), they seem to be generated from Modiwl:Wd#L-1951Uzume (sgwrs) 11:45, 16 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]
@Uzume: Yes, that's the problem. That error message didn't appear on all these pages before yesterday/today. Craigysgafn (sgwrs) 12:24, 16 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]
@Craigysgafn:: The entire error message did not exist in the code until I pulled in updates from enwiki, see Arbennig:Diff/11816297/prev. It apparently was added to enwiki at en:Special:Diff/1153479200/prev. —Uzume (sgwrs) 12:41, 16 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]
Relevant discussion on this change is at en:Module talk:Wd#Reference formatting bug when using "author name string" (P2093) and en:Module talk:Wd#Template-protected edit request on 3 May 2023. I also left a note at en:User talk:Janhrach#cy:Modiwl:Wd, the author of the code hoping he might weigh in here on that. —Uzume (sgwrs) 13:05, 16 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]
According to en:Module:Wd#References, that error is thrown when accessing references via either reference, or references command and the Wikidata reference does not have cyfeirnod URL (P854) and teitl (P1476) or datganwyd yn (P248). I added a bunch of teitl (P1476) properties to references and managed to make most of the errors on Wee Willie Winkie go away. —Uzume (sgwrs) 14:20, 16 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]
Yes, as you said, the missing parameters are the reason of the errors. As for the remaining error in the mentioned article, it is caused by an error in the module – the module should ignore (P4656), but probably none of the people who worked on the module knew of the existence of the Wikidata property. Janhrach (sgwrs) 06:26, 18 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]
@Janhrach: Wikidata is subject to change: new claims, new references on claims with potentially new properties. I think what is needed is a flag/parameter that filters which references are returned (because no code can ever be developed to deal with any and all potential future possibilities). Perhaps one that allows one to specify ones that can be linked with Nodyn:Cite web (Q5637226), or Nodyn:Cite Q (Q22321052), both, or all (all meaning throw errors for unknown citation "styles"). This would allow for the specification of new styles to be added later to the flag/parameter.
The issue with the current architecture of "just throw errors when Wikidata contains things we do not know how to handle" is problematic and does not really allow these commands to be used to generate references in real articles due to the magnification of potential errors one Wikidata editor could cause (how many times is a single reference used? Maybe never but depending on the notability perhaps many many times across of many articles). For example John Ford (Q51114) is a fairly famous director and my adding teitl (P1476) to a bunch of his references on his award claims allowed most of the errors in Wee Willie Winkie to go away. Say this state persists and many wikis and many articles start to use this data. Now it only takes one Wikidata editor to add one more reference (or modify an existing one) to cause potentially a large number of issues all over (and debugging and tracking them back is nontrivial).
This is why I believe we need such a filter option and it would definitely allow our Welsh editors here to make use of such to fix their current issues. —Uzume (sgwrs) 16:00, 20 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]

┌─────────────────────────────────┘
@Uzume: You should open a discussion about the filter on the talkpage of this module on the English Wikipedia. I am somewhat sceptical about it – the number of meaningful properties in a Wikidata reference probably isn't very large (so over some time, all allowed properties will be handled properly) and ignoring nonsensical properties in Wikidata references (and titleless references) is, in my option, not a good way to deal with them. You mentioned "magnification" of errors negatively, but I think it's positive – if the module displays errors on multiple articles, more users will try to fix the reference. As for bugs in this module, they should be fixed, not the errors caused by them supressed. Janhrach (sgwrs) 15:56, 21 Mehefin 2023 (UTC)[ateb]


@Craigysgafn, Uzume, Janhrach: Thanks for your time on this update. As no solution was found, and 170,000+ articles continued to have that error message, I've now reverted the two templates to the previous version. I was banned from the English Wikipedia for asking people to delete political unionist bias on a Welsh article - the Welsh Not, otherwise I would have chipped in on enwiki. It's a pity that these wonderful templates aren't on Meta or a similar unbiased wiki, serving all 333+ languages rather than eng only. Thanks again. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:04, 3 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]

@Llywelyn2000: Can you please give me examples of references which were broken before the revert? I would be glad to fix the module if the errors were caused by bugs. Janhrach (sgwrs) 15:38, 3 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
The error generated was this one, as pointed out by Uzume. Examples: The Fugitive and Harlingen, Texas, as both call up WD references. Many thanks!
You can test live - without sandbox. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:25, 4 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
Thank you. The errors on the pages weren't caused by a bug, but were shown intentionally, because they miss a title on Wikidata. By default, the latest module (before being reverted on Welsh Wikipedia) throws an error when there is no title present, as the citation templates don't support titleless references. Janhrach (sgwrs) 11:57, 5 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
Janhrach Yes, I've understood that from the above conversation. The 'Error' messages are called out on >90% of the references (140,000 articles). Can you create a 2nd version of the template for cy-wiki whereby the references are produced / seen regardless of whether or not there's a title on Wikidata? Maybe an over-ride? We don't have same reference limitation here on cy-wiki and the title is not needed as the user can find that themselves should they follow the URL etc. [Better with, of course, but not essential on a reference.] Many thanks. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:43, 5 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
@Llywelyn2000 I will try to make a modification of the latest module (i.e. its enwiki version) with the fallback mode readded. To avoid complications, would it possible to have aliasesP stored in the main module page (as it is in enwiki) instead of separately? I don't see any benefit in storing aliasesP separately, and storing them in the main page would be better. Janhrach (sgwrs) 19:04, 5 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
Wonderful! Many thanks! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:07, 5 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
@Llywelyn2000: I've made a fork of the main module with the fallback mode readded. The most visible change should be that several bugs are now fixed. Please delete Modiwl:Wd/aliasesP, as it is no longer in use and it may confuse users. Janhrach (sgwrs) 17:31, 6 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
Thank you - diolch yn fawr iawn! Everything looks clean as a whistle! Thanks for your time on this! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:19, 8 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]

Need your input on a policy impacting gadgets and UserJS[golygu cod]

Dear interface administrator,

This is Samuel from the Security team and I hope my message finds you well.

There is an ongoing discussion on a proposed policy governing the use of external resources in gadgets and UserJS. The proposed Third-party resources policy aims at making the UserJS and Gadgets landscape a bit safer by encouraging best practices around external resources. After an initial non-public conversation with a small number of interface admins and staff, we've launched a much larger, public consultation to get a wider pool of feedback for improving the policy proposal. Based on the ideas received so far, the proposed policy now includes some of the risks related to user scripts and gadgets loading third-party resources, best practices for gadgets and UserJS developers, and exemptions requirements such as code transparency and inspectability.

As an interface administrator, your feedback and suggestions are warmly welcome until July 17, 2023 on the policy talk page.

Have a great day!

Samuel (WMF), on behalf of the Foundation's Security team 23:02, 7 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]

Nodyn:Pethau – Logos eto[golygu cod]

Cefais neges ar WD heddiw am fy ymgais i ddewis y logo cywir mewn gwybodlen Pethau. Gweler *yma* o dan "Deprecated rank". Mae'n ymddangos fy mod wedi bod yn gwneud y peth yn anghywir. Dyna annisgwyl! Ond am unwaith roedd y neges yn ddefnyddiol, yn enwedig o ran y ddolen i "Help:Ranking". O dan yr adran wikidata:Help:Ranking#How to query and filter among ranks mae'n edrych fel petai yna ateb i'r broblem gyffredinol. Fodd bynnag, allaf i ddim cael y peth i weithio. Dydw i ddim yn mynd i fentro busnesa â'r cod y nodyn, ond allaf i ddim gweld ffordd i gael label "logo" i mewn i'r {{Pethau}} ar y tudalen chwaith. Oes cymorth ar gael, hen ffrind? Hwyl, Dafydd. Craigysgafn (sgwrs) 13:16, 12 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]

Diddorol! Cyn mynd ati, sylw neu ddau:
* dim ond diffyg ar Nodyn:Pethau yw hwn ee gelli weld fod dwy ddelwedd ar Wicidata dan eitem ar Wikidata:Geoffrey Howe, a rheng y ddwy ddelwedd yn normal (nid 'preferred'). Ond mae cod y ddwy Nodyn yn dra gwahanol (un yn iau na'r llall), felly does dim modd cymharu'r ddwy er mwyn canfod y nam!
* mae'r cod sy'n cael ei awgrymu gan Defnyddiwr:IagoQnsi ar Comin, (a dim ond un) yn syml iawn, a'r modiwlau'n rhai hollol wahanol i'r cod a geir ar Wicipedia. Nid oes ynddi gyfeiriadau o gwbwl ayb. Mae gwybodlenni Wicidata ar y Wicipedia Saesneg fwy neu lai yn rhai arbrofiol yn unig, a rhoddwyd y gorau i'w datblygu yn dilyn ffrae fawr rhyw 7 mlynedd yn ol!
* mae [Wicidata:delwedd logo (P154)] yn achosi problem, fel gwyddost; dwi'n meddwl fod y cod sy'n dod a'r ddelwedd i'r wyneb hefyd? Ond ceir sawl cod i ddelweddau gwahanol! Os deui ar draws enghraifft o hyn (nam ar y ddelwedd), plis rho wybod. Mi ai ati (unwaith eto!) i geisio trwsio'r nam asap. Diolch i ti, ac ymddiheuriadau mai ti gafodd dy saethu am fy mlerwch i! Cofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 14:31, 12 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
Cwbwlhawyd yn llwyddiannus! Un newid oedd ei angen, ac mae'n gweithio! Ychwanegu 'getPreferredValue' yn y golygiad yma. Dw i wedi gwneud hyn o'r blaen a wnaeth o DDIM gweithio (dw i'n meddwl i Dafyddt hefyd wneud yr peth). Felly, mae'n rhaid fod diweddaru modiwl neu nodyn arall, rywdro, yn rhywle, wedi rhoi'r gallu iddi weithio! Wel dyna ni! Ond fel soniais yn y pwynt diwetha, os cyfyd rhai eraill, da ni'n gwybod beth yw'r ateb! Diolch yn fawr Dafydd! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:54, 12 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]
Gwych! Mawr ddiolch am fynd ati mor gyflym! --Craigysgafn (sgwrs) 16:30, 12 Gorffennaf 2023 (UTC)[ateb]

@Craigysgafn: Mae'r nincampwp digwilydd yn nol! Gw. Ensym. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:29, 16 Awst 2023 (UTC)[ateb]

(Ochenaid) Un cam ymlaen, dau gam yn ôl. --Craigysgafn (sgwrs) 12:47, 16 Awst 2023 (UTC)[ateb]

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 13 August 2023 (UTC)

Hi, dearest Llywelyn2000, how are you? It's a long time we don't correspond; me I'm fine!!!

Please, I ask you 3 minutes to correct this page abour an Italian actress. I'll be pleased to help you in Italian and Portuguese.

Thanks a lot and see you very soon Rei Momo (sgwrs) 13:44, 19 Medi 2023 (UTC)[ateb]

I'm good, thanks Rei Romo. Thanks for your contribution to the Welsh wiki, once again. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:42, 22 Medi 2023 (UTC)[ateb]
Grazie mille, see you soon. I wayt you in Caselle Landi! Rei Momo (sgwrs) 11:31, 22 Medi 2023 (UTC)[ateb]

Bots cadw tŷ[golygu cod]

Mae'r bots cadw tŷ sy'n diweddaru'r "Tudalennau arbennig" yn seguro ers 25 Medi. Oes ffordd i roi hwb iddyn nhw? Craigysgafn (sgwrs) 09:45, 8 Hydref 2023 (UTC)[ateb]

Ac yn sydyn, cawson nhw hwb! Diolch, Robin. --Craigysgafn (sgwrs) 09:22, 9 Hydref 2023 (UTC)[ateb]

Nkosi Sikelel' iAfrika[golygu cod]

Please see my full edit summary on en.wiki and the reliable source I provided over here (which was of course already cited, but perhaps not carefully read...). Such a theory came from a Wikipedia ip user with no source and was echoed by medias, which became... sources for the same information on Wikipedia. We have nothing before this edit. And the two songs are obviously different. Of course it just says «it has been suggested», but it has been suggested as an original research --Actormusicus (sgwrs) 09:17, 25 Tachwedd 2023 (UTC)[ateb]

Gwlad Pwy/Gwlad Pwyll[golygu cod]

Henffych Llywelyn 2000! Ymddiheuriadau os nad yma y dyliwn fod yn cysylltu! Mae llwyth o erthyglau am ffilmiau o Wlad Pwyl (tua 275?) yn cynnwys dolen anweithredol gan fod yr awdur wedi defnyddio'r enw gwallus "Gwlad Pwyll". A oes offer gennyt i newid y cwbl mewn batch, a dileu lot o ddolennau coch? Heulfryn (sgwrs) 12:27, 13 Chwefror 2024 (UTC)[ateb]

Diolch Gareth! Camdeipio Freudaidd o'r Mabinogi, bid siwr! Mae fama'n lle gwych i adael neges! Dw newydd roi Bot-Twm Crys ar waith, mewn un batch, fel y dywedost! Os gweli ragor - plis gad i mi wybod! Gelli eu gweld wrth iddyn nhw gael eu newid yn fama. Cyfarchion cynnes o Ruthun! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:28, 13 Chwefror 2024 (UTC)[ateb]
Yn llygad dy le - 272 ohonyn nhw!   Llywelyn2000 (sgwrs) 17:01, 13 Chwefror 2024 (UTC)[ateb]


See en:Peter Nguyen Van Hung, OK?

Mae'n offeiriad Catholig rhagorol, plis crëwch gynnwys Cymraeg, diolch! --2001:B400:E2F0:BB41:E466:8CDE:59D4:A170 17:35, 11 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]

Dearest Llywelyn2000, how are you? Me I'm fine, here in 1-2 weeks we'll have the first Spring Sun!

Please, can you access, just 3 or 4 minutes, this new page and correct my mistakes? He was a MD and great tunisian poet. Thanks a lot for your help. Rei Momo (sgwrs) 07:48, 14 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]

Nice one my friend! All done. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:53, 14 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]
Yessssssss, bravissimo!!! Se you soon. Rei Momo (sgwrs) 08:06, 14 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]

Problem gyda rhestr 'Rol a Gembrion' ar Wicipedia Cernyweg[golygu cod]

Shwmae Robin, dwi i wedi sylwi bod problem gyda'r rhestr 'Rol a Gembrion' a grewyd gennyt ti ar Wicipedia Cernyweg. Ar ôl cael ei diweddaru gan bot o'r enw ListeriaBot, roedd llawer o bobly Gernyweg yn ymddangos ar y rhestr. Dyw e ddim yn problem gyda'r data, dw i'n meddwl, ond efallai gyda'r ymholiad SPARQL? Dw i ddim yn siŵr, dw i ddim yn au fait gyda pethau SPARQL ac ati. Dw i wedi dileu'r rhesi â llaw am y tro, ond allet ti fy helpu, os gweli'n dda? Byddwn i'n ddiolchgar am dy arbenigedd! Gwikor Frank (sgwrs) 23:45, 14 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]

Pa hwyl gyfaill - mae gen ti lygad barcud! Ti'n hollol gywir. Yn rhyfedd iawn, tydy'r rhestr Cernywiaid (Rol a dus a Gernow) ddim yn cynnwys Cymry. Dw i wedi tynu'r linell <no wiki>UNION { ?item wdt:P19 wd:Q23148 }</no wiki> ac fe ddylai weithio. Q23148 ydy Cernyw, a dwn i ddim sut mae hyn wedi ymddangos yma! Mi gymra i'r bai, rhag ofn! Dylai Listeria ddiweddaru'r data o fewn 24 awr. Mi gadwa i lygad hefyd, rhag ofn fod gwall. Diolch am dy holl waith! Cofion cynnes... Robin... aka Llywelyn2000 (sgwrs) 09:03, 15 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]
Diolch yn fawr i ti! Seren wyt. Gwikor Frank (sgwrs) 20:11, 15 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]

Films[golygu cod]

Hello. The films I mentioned are made-for-television films of no encyclopedic importance. Some are 10-15 minute films. In fact, it would not be correct to call it a movie. Neither is a cinema film. None of that is notable. Those articles were created by a bot on your wikipedia. The content of the articles also includes many texts unrelated to the topic. This is probably done to make the article look comprehensive article. This makes the article seem remarkable from the outside. But in fact it is not like that. We are cleaning unremarkable film articles in Azerbaijani Wikipedia. Those articles were also deleted from the Azerbaijani Wikipedia.Thanks. Atakhanli (sgwrs) 14:40, 26 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]

I've started deleting them, and thanks for the heads up! Maybe they should be referred to as 'short television films' on Wikidata. Just a thought. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:46, 26 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]
I edit some articles myself. But most of them do not deserve attention. Also removed from Wikidata. Articles with language links are not deleted. Atakhanli (sgwrs) 21:09, 26 Mawrth 2024 (UTC)[ateb]

Beth wyt ti'n meddwl am yr erthygl 'ma? Deb (sgwrs) 14:57, 2 Ebrill 2024 (UTC)[ateb]

Dim un cyfeiriad gwrthrychol, niwtral, cryf. Llawer o wallau gramadegol. Dw i'n trio pob ffordd i weld rhywbeth da i'w achub, ond fedra i ddim! Dileu? Llywelyn2000 (sgwrs) 15:20, 2 Ebrill 2024 (UTC)[ateb]

Beth wyt ti'n meddwl am yr erthygl 'ma? Hysbyseb? Deb (sgwrs) 10:51, 27 Ebrill 2024 (UTC)[ateb]

Gan fod llawer ohonom yn adnabod Wynn, efallai mai gwell fyddai gofyn yn y caffi, Deb. Os yw hi'n erthygl nodedig, yna mae na lawer o waith i'w gwella! Y darn nodedig yn fy marn i yw iddo barhau gyda phapur newydd Y Cymro, ond mae angen cyfeiriadau i hynny a mwy o gnau ar y byrgyr llysieuol! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:29, 29 Ebrill 2024 (UTC)[ateb]

Gallwch ei ehangu yn ôl cynnwys y Wicipedia Saesneg. --2402:7500:4E3:CCAF:A180:462E:2B31:74B6 11:50, 2 Mai 2024 (UTC)[ateb]

--2402:7500:4E3:CCAF:A180:462E:2B31:74B6 12:03, 2 Mai 2024 (UTC)[ateb]

Please don't edit Welsh Wikipedia articles unless you're fluent. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:14, 2 Mai 2024 (UTC)[ateb]