Sgwrs Defnyddiwr:Gerian2

Ni chefnogir cynnwys y dudalen mewn ieithoedd eraill.
Oddi ar Wicipedia
Shwmae, Gerian2! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Welcome message in English
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,437 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes, Deb (sgwrs) 08:21, 2 Tachwedd 2019 (UTC)[ateb]

Manion[golygu cod]

Diolch am fynd ati i olygu Wicipedia. Mae'r 'Y Cymhorthydd Cyfieithu' yn handi i raddau, ond mae angen cywiro gyda'r llygad ar ol hynny. Dyma rai manion, er mwyn i ti eu cywiro yn yr erthyglau rwyt wedi eu cyhoeddi'n barod:

  • dyddiad - y ffurf ar Wicipedia ydy 13 Mai 1987, sef diwrnod, mis a blwyddyn heb gollnod ayb. enghraifft arall: 5 Tachwedd 2019.
  • symleiddio rhai brawddegau sy'n amlwg wedi eu cyfieithu ee dwn i ddim beth yw ystyr 'Yn gyffredinol mae gan bob pennod thema i uno'r pennod...' (gweler Diners, Drive-Ins and Dives. Mae copio'r cwbwl i fewn i cysill yn beth da.

Ond manion yw'r rhain, ac mae'r erthyglau'n gyfraniad gwerth chweil i'r Wicipedia! Diolch yn fawr! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:46, 9 Tachwedd 2019 (UTC)[ateb]

Diolch yn fawr am hyn. Dwi'n defnyddio testun wicipedia yn gwaith ar gyfer NLP, ac roeddwn eisiau 'rhoi nôl' trwy creu mwy o dudalennau. Mae'r teclyn cyfieithu lot gwell nag oni'n disgwyl, ac falle mae hwn wedi fy nhwyllo bach. Cytuno'n llwyr gyda symleiddio'r brawddegau. Diolch am y cyngor! Gerian2 (sgwrs) 00:35, 10 Tachwedd 2019 (UTC)[ateb]


Mae'r teclyn cyfieithu yn handi. Rwy’n gwneud llawer o ddefnydd ohoni. Ar ben y teclyn mae 'na olwyn fach

o roi clec ar yr olwyn daw ddewis Dewis Cyhoeddi Cyrchfan:

Paid byth a rhoi clec ar y dewis "awtomatig" Dalen Newydd, dewiswch yr ail opsiwn Drafft bersonol. Bydd drafft bersonol yn creu dudalen efo enw megis Defnyddiwr:AlwynapHuw/1958 in Wales, sydd yn rhoi cyfle i ti ail ddarllen yr hyn yr wyt am ei gyhoeddi, ystyried os yw'n wneud sens i ti, a'i redeg trwy Cysyll ar lein bydd yn gwirio camgymeriadau ieithyddol ac yn gwella peiriannau cyfieithu (win win i NLP]) AlwynapHuw (sgwrs) 04:57, 21 Tachwedd 2019 (UTC)[ateb]

Diolch yn fawr am y cyngor. Angen i mi gwella fy sgiliau iaith felly. Byddai'n defnyddio drafftiau o hyn ymlaen.Gerian2 (sgwrs) 11:47, 24 Tachwedd 2019 (UTC)[ateb]

Universal Code of Conduct[golygu cod]

Hi Gerian2

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (sgwrs) 04:36, 14 Awst 2020 (UTC)[ateb]

At times, our contributor communities and projects have suffered from a lack of guidelines that can help us together create an environment where free knowledge can be shared safely without fear.

There has been talk about the need for a global set of conduct rules in different communities over time. Recently, Wikimedia Foundation Board of Trustees announced a Community Culture Statement, asking for new standards to address harassment and promote inclusivity across projects. [1]

The universal code of conduct will be a binding minimum set of standards across all Wikimedia projects, and will apply to all of us, staff and volunteers alike, all around the globe.. It is of great importance that we all participate in expressing our opinions and thoughts about UCoC and its values. We should think about what we want it to cover or include and what it shouldn’t include, and how it may create difficulties or help our groups.

This is the time to talk about it. Before starting drafting the code of conduct, we would like to hear from you and to solicit the opinions and feedback of your colleagues.

In order for your voice to be heard, we encourage and invite you to read more about the universal code of conduct (UCoC) [2] and then write down your opinions or feedback on the discussion page [3]. To reduce language barriers during the process, you are welcomed to translate the universal code of conduct english main page into your respective local language [4]. You and your community may choose to provide your opinions/feedback using your local languages.