Wicipedia:Archifo tudalen sgwrs

Oddi ar Wicipedia

Tudalen gymorth i esbonio sut i archifo tudalen sgwrs yw hon. Awgrymir ichi archifo eich sgwrs pan yw'r dudalen yn dechrau mynd yn anghyfleus o hir.

Creu archif[golygu cod]

Mae archifo eich tudalen sgwrs yn hawdd; dewiswch y testun i'w symud a thorri. Yn y blwch chwilio (ar ochr dde brig eich sgrin), rhowch enw eich tudalen sgwrs a rhif yr archif yr ydych eisiau creu (dyweder "Archif 1"), e.e.

Sgwrs Defnyddiwr:Enw/Archif 1,

gan roi'ch enw defnyddiwr chi yn lle "Enw". Cofiwch y flaensleis hefyd!

Cliciwch "Mynd" a bydd tudalen newydd yn agor. Gludwch y testun a gopïwyd gennych yno a chadwch y dudalen: mae eich archif wedi ei chreu.

Pan ddaw'r amser i greu archif newydd, ewch drwy'r un broses eto, ond cofiwch ddefnyddio'r teitl "Archif 2".

Dolen i'r archif[golygu cod]

Cewch greu dolen syml i'r archif trwy roi testun fel hyn ar ddechrau eich tudalen Sgwrs, ar ôl creu'r archif:

[[:Sgwrs Defnyddiwr:Enw/Archif 1|Archif 1]]

Mae nodyn arbennig ar gael hefyd, sy'n rhoi'r dolen(ni) mewn blwch archif. Cewch weld y nodyn yma.

Rhowch y nodyn i mewn ar ddechrau eich tudalen, reit ar y top, fel hyn:

{{Blwch archif|[[/Archif 1]]}}

I ychwanegu ail archif, ar ôl ei chreu, ychwanegwch [[/Archif 2]].

Archifo heb greu archif[golygu cod]

Hyd yn oed os na chrëwch archif, cedwir yr hen negeseuon yn hanes y dudalen. Ond mae o gymorth pe os crëwch ddolenni i'r hen fersiynau perthnasol. Fel dewis arall, felly, dilëwch y negeseuon yn syml (heb eu copïo unrhyw le), ond wedyn, ewch i'r dudalen hanes, a chymerwch gyfeiriad URL fersiwn olaf y dudalen cyn eu dilead. Ychwanegwch ddolen i'r cyfeiriad hwnnw mewn blwch archif, fel y disgrifir isaf (ond fydd angen math o ddolen a ddefnyddir dros gysylltiadau allanol).