Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Llwybr(au) brys:
WP:SC

Dyma dudalen i restru sgyrsiau cyfoes ar Wicipedia, hynny yw trafodaethau ar dudalennau sgwrs sy'n disgwyl ymateb.

Defnyddiwch y fformat canlynol wrth ychwanegu sgwrs at y rhestr:

  • Dolen i'r adran berthnasol ar y dudalen sgwrs berthnasol (dyddiad y cychwynwyd y drafodaeth)
    • Disgrifiad byr o bwnc y sgwrs

Rhestrwch y sgyrsiau mewn trefn gronolegol, yn nhrefn y dyddiad cychwynnodd y drafodaethL yr hen ar y brig, newydd yn y gwaelod. Tynnwch sgwrs o'r rhestr os yw'r drafodaeth wedi dod i ben, a'r broblem wedi ei datrys. Er nad oes terfyn amser i waith Wicipedia, mae sgwrs yn rhywbeth byw, nid ffosil, fellu os oes dros mis wedi mynd heb ymateb dylid tynnu'r cyfeiriad ato.

Y rhestr[golygu cod y dudalen]

  • Sgwrs Wicipedia:Arddull
    • Sgwrs am newid yr hen ddull o enwi'r canrifoedd (yr ail ganrif ar bymtheg / 17eg ganrif) i ddull mwy modern (C17).