Sgwrs Defnyddiwr:Stefanik

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Croeso. Deb 19:22, 15 Gorffennaf 2006 (UTC)

Care, please![golygu cod y dudalen]

Please take care what you put on wicipedia. In what way is this edit justified? If the book contains this quote, then please give page number. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:50, 18 Chwefror 2014 (UTC)

Sylweddolaf bellach mai dyfyniad ydoedd o'r llyfr. Fy ymddiheuriadau, gyfaill! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:37, 26 Chwefror 2014 (UTC)

erthyglau Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2014 a 2013[golygu cod y dudalen]

Er gywbodaeth, dw i wedi cynnig dileu'r erthyglau hyn (mae croeso i ti gyfrannu at y drafodaeth yma: Wicipedia:Tudalennau amheus).

Nid lle i hysbysebu pethau yw Wicipedia, gan mai gwydodniadur yw e. Mae llawer o lefydd i hysbysebu yn Gymraeg ar lein, maes-e.com (sy'n ddal i fynd!), lleol.net, ffrwti.com (newydd sbon), @poblaberystwyth, neu bath am i'r Parêd greu gwefan eu huanain?--Rhyswynne (sgwrs) 10:06, 21 Chwefror 2014 (UTC)

Eh? Nid hysbyseb yw e - mae'n gofnod hanesyddol o rhywbeth ddigwyddodd. Byddaf yn creu gwefan maes o law. Mae digwyddiad 2014 i'w ddiweddaru. Mae'n gofnod yn yr un modd ag y mae cofnodion am gemau cup final FA neu gemau ryngwladol Cymru neu cyngerdd grwp pop.

Sori, dylwn i fod wedi cyfyngyu fy sylwadau i dudalen sgwrs 'Tudalen amheus' (enw amherffiath). My symudaf ein sylwadau yno.--Rhyswynne (sgwrs) 11:08, 21 Chwefror 2014 (UTC)
Mae dy gyfraniad ar Barêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2014 yn wych ac yn ychwanegiad gwerthfawr. "Gwyddoniadur ar-lein" ydy Wicipedia, fel y gwyddost, a'i ffiniau'n wahanol iawn i wyddoniadur papur, confensiynol. Ond nid cofnod archifol o ffeithiau ydyw, felly mi af ati cyn hir i addasu'r ddwy dudalen arall a greaist, yn unol a'n harddull arferol: o bosib eu hymgorffori o fewn y brif erthygl. Mi drafodwn hynny, fel y dywed Rhys, ar y dudalen yma, er cofia, nid oes dim byd "Amheus" yn eu cylch! Byddai Nodyn (neu templad) o enw megis "Addas ar gyfer Wicipedia?" efallai'n well nag "Amheus"! Cymer olwg ar ein canllaw yma: Anaddas ar gyfer Wicipedia a gadawa neges ar fy nhudalen Sgwrs os wyt am drafod unrhyw beth. Diolch a chofion cynnes, Llywelyn2000 (sgwrs) 19:21, 21 Chwefror 2014 (UTC)
Gyfaill, dw i wedi ailbobi ychydig o'r erthygl Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth yn unol â'n harddull arferol ar wici - braf iawn ei chael! Ond dw i wedi dileu'r ddwy erthygl arall 2013 a 2014, gan nad yw'r Parêd, hyd yma, ddim wedi ennill digon o sylw iddi hi ei hun. Awgrymais hefyd, ar y log dileon, y gallem ailedrych ar y sefyllfa ymhen dwy flynedd. Mae gan yr Eisteddfod Genedlaethol erthygl ar bob blwyddyn ers canrif neu ddwy, ond dydy hynny ddim yn wir am eisteddfod yr Urdd. Rhaid i'r orymdaith ennill ei phlwyf! Tybed a wnei di uwchlwytho lluniau pan gei gyfle? Diolch... Llywelyn2000 (sgwrs) 21:37, 26 Chwefror 2014 (UTC)

Newid Teitl Erthygl[golygu cod y dudalen]

Gyfeillion, rwy wedi sgwennu darn am radio bob Wyddeleig, Raidio Ri-Ra. Hoffwn newid yr enw yn y teitl i'r fersiwn gywir h.y. acenion ar y llefariaid + llythrennau bras i Ri-Ra. Sut mae gwneud hyn?

Hefyd, os gwnaf i hyn a fydd rhywun sy'n teipio enw'r orsaf yn y blwch chwilio ond heb yr acenion yn dod ar draws yr erthygl? —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Stefanik (sgwrscyfraniadau) 13:04, 31 Gorffennaf 2014

Yes check.svg Cwblhawyd
Gwnant! Mi roi ail-gyfeiriad bach syml. Gret. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:35, 31 Gorffennaf 2014 (UTC)
Diolch! Dwi hefyd eisiau ychwanegu dolen i'r erthygl Gymraeg ar dudalen yr erthygl o ran 'Ieithoedd' fel fod darllenwyd y cwpwl o ieithoedd eraill sydd â darn am yr orsaf yn gweld fod un yn y Gymraeg hefyd.Sut mae gwneud hynny? - Stefanik
Pan drof i'r ieithoedd eraill, mi welaf ddolen i'r erthygl Gymraeg. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:37, 12 Ionawr 2016 (UTC)

Baner Ynysoedd Ffaroe[golygu cod y dudalen]

Gyfeillion, newydd sylweddoli 'mod i wedi sgwennu darn reit fawr ar faner ynysoedd y Ffaroe (y merkið) ond bod eisioes darn bychan ar faner y Faroe (sillafiad Ffaroeg). Oes modd cyfuno'r ddau? Beth yw Faroe yn Gymraeg?! - Stefanik

O! Does na ddim byd gwaeth! Dw i wedi gwneud yr un peth sawl tro. Yr enw cynhenid 'da ni'n ei ddefnyddio ar Yysoedd Ffaro, sef Føroyar. Dw i wedi ailgyfeirio'r hen dudalen i'th erthygl di, gan ei bod yn fwy cynhwysfawr. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:55, 2 Awst 2014 (UTC)

Diolch Llew! Dwi'n meddwl fod angen consensws ar ba enw i'w ddefnyddio am yr ynysoedd. Mae'n anodd defnyddio'r enw gynhenid gan fod am fod yndrafferthus ffeindio'r lythyren 'o' arbennig. Ai dyna'r enw 'Cymraeg' swyddogol?Beth bynnag, gan 'mod i'n fanergarwr (vexollogist amatur!) dwi am fwrw ymlaen dros y misoedd nesa i ganolbwyntio ar y rhan yma o'r Wicipedia. Bydd yn fy nghadw oddi ar y strydoedd ac roedd gen i rhyw feddwl erioed i sgwennu cyfeirlyfr Cymraeg ar faneri'r byd!

+ sut mae modd ychwanegu yr Ikurruna (Baner GyB) i restr baneri Ewrop sydd i'w weldar waelod tudalen baner ynysoedd y Ffaroe?

+ ... wedi meddwl, byddai'n well rhoi'r erthygl ar yr ikurrina a'r Merkid o dan benawd 'Baner Gwlad y Basg' a 'Baner Ynysoedd y Ffaroe' yn hytrach na'i henwau cynhenid. BYd yn haws i bobl ei ffeindio ac yn fwy systematic yn y rhestr o faneri Ewrop. (mae angen hefyd newid 'merkid' i fod o dan 'Ff' nid 'F').

Newidiwyd yr enw, ledled Wici, a dw i di newid manion ar yr erthygl. Wnei di ei wiro, os gweli di'n dda? Llywelyn2000 (sgwrs) 22:03, 12 Ionawr 2016 (UTC)

Taalmonument cofeb iaith Afrikaans[golygu cod y dudalen]

Sori, fi eto, rwy wedi sgwennu darn ar y Taalmonument ond wedi sylwi 'mod i wedi camsillafu'r dref Paarl (dwy a) yn y teitl. Sut mae mynd at y teitl i'w newid. Mae angen ei gysylltu i erthyglau mewn ieithoedd eraill hefyd ond dwi'n cael trafferth gyda'r busnes dolenni i'r erthyglau mewn ieithoedd eraill sydd yn y golofn chwith (yr yn problem gyda'r erthygl ar Raidio Ri-Ra). Dydy'r peth ddim yn gadael i mi lwytho'r ddolen.

Rwan dwi'n gweld hwn. Dwi'n meddwl gall pawb, a nid dim ond y gweinyddwyr, yn gallu 'Symud' tudalen, sef beth sydd eisiau ei wneud pan fydd camsillafiad. I'r chwith o'r blwch chwilio mae saeth bach du ('Rhagor') a ddylai roi dewis i 'Symud' y dudalen.
Newid enw erthygl.png
Mae cyfle wedyn i roi enw/sillafiad cywir a bydd yn ailgyfeirio ato. Ond fel mae'n digwydd, mae gweinyddwr (Deb) wedi ail-enwi'r erthygl ta beth i dim ond Cofeb yr Iaith Afrikaans, ac mae dy deitl gwrieddiol di (gyda'm cywiriad i) bellach yn dudalen ailgyferio.
O ran dolenni at erthyglau eraill, roedd hyn arfer bod yn hawdd, ond mae'r broses wedi newid yn ddiweddar. Mae bellach yn gweithio trwy Wikidata. I gysylltu'r erthygl dan sylw uchod, cer i'r erthygl mwn iaith arall, e.e. yr un Saesneg, ac yn y golofn chwith mae rhestr ieithoedd eraill, ac ar y gwaelod mae 'Edit links'.

Interlanguage links provided by WikiData.png

O glicio ar hwn, aiff a ti i dudalen Wikidata am y pwnc ac at restr o ddolenni ieithoedd. Ar waelod y rhestr mae modd gwasgu 'add' a dewis 'cy' a rhoi enw Cymraeg yr erthygl - dos amdani! (Ceir esboniad gwell yma)--Rhyswynne (sgwrs) 20:58, 5 Awst 2014 (UTC)

Methu Llwytho Dolen i Raidio Ri-Ra[golygu cod y dudalen]

Rwy wedi llwytho dolen i'r erthygl Gymraeg ar y Taalmonumnet i'r ieithoedd eraill, ond am ryw reswm methu gwneud i Raidio Ri-Ra (efallai fod y diacritics yn achosi problem?). Unrhyw awgrym?

Cofeb yr Iaith Afrikaans[golygu cod y dudalen]

Credaf fod dy erthygl ar Cofeb yr Iaith Afrikaans yn ysgytwol. A godir cofeb tebyg i'r Gymraeg rywdro? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 14:01, 6 Awst 2014 (UTC)

Rhyd Helyg[golygu cod y dudalen]

Mae na ddau bentref o'r enw: Walford, Letton and Newton a Walford, a chyfeiriad at Gerallt Gymro'n enwi Walford yn y ddwy. A fedrem fod yn sicr at ba un y cyfeiriai? Llywelyn2000 (sgwrs) 15:50, 5 Mawrth 2015 (UTC)

Unrhyw syniad at ba un y cyfeiria Hywel? Llywelyn2000 (sgwrs) 22:53, 12 Ionawr 2016 (UTC)

Llwytho Logo Cymdeithas Hoelion Wyth - sut?[golygu cod y dudalen]

Dwi wedi llwytho logo Cymdietrhas Hoelion Wyth i wikicommons (dw'n meddwl). dwi wedi sgwennu cofnod gan wneud cut and paste o logo Limsin fel 'mod i'n gweld sut aeth y cod yn edrych. Sut mae llwytho'r logo?

Dylai 'Delwedd:EnwrFfeilArYComin.jpeg' weithio, neu fel arall 'Image:'EnwrFfeilArYComin.jpeg'. Os dio ddim yn gweithio, postia ddolen at URL yn Comin yn fan hyn. Wedi newid enw'r erthygl gyda llaw er cysondeb. Mae'r hen deitl yn ailgyfeirio yno.--Rhyswynne (sgwrs) 19:42, 14 Gorffennaf 2015 (UTC)
O ba wefan gest ti'r ddelwedd? Mi fedrwn ei rhoi ar drwydded Defnydd Teg, wedyn. Erthygl fach dda! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:29, 15 Gorffennaf 2015 (UTC)
Wedi cael y logo o wefan y Gymdeithas, felly, defnydd teg faswn i'n meddwl gan mai bwriad logo yw cael ei ddefnyddio, yn enwedig os yw ar wefan. —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Stefanik (sgwrscyfraniadau) 09:44, 16 Gorffennaf 2015
Diolch @Stefanik:. Mi ga i olwg ar y ddelwedd mewn chwinc, ond ia ti'n iawn 'Defnydd Teg'. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:29, 12 Ionawr 2016 (UTC)
Newydd newid y drwydded i Ddefnydd Teg.
Yes check.svg Llywelyn2000 (sgwrs) 22:54, 12 Ionawr 2016 (UTC)


N'Ko[golygu cod y dudalen]

Rwy wedi llwytho erthygl ar y wyddor N'Ko. Dau gwestiwn: 1. Pam nad ydw i'n gallu rhoi dolen byw iddo o fy erthygl ar Solomana Kante, crewr y wyddor? 2. Pam nad yw'r bocs (sydd i gael ar y fersiwn Saesneg ar yr ochr dde) yn cael ei hatgynhyrchu ar fy nhudalen Gymraeg i? Rwy wedi gwneud torri a gludo ond nid yw'n gweithio. Gwnes fersiwn Gymraeg (h.y. cyfieithu'r prin eiriau i'r Gymraeg) a hefyd cadw'r fersiwn Saesneg wreiddiol. 3. Pam nad yw fersiwn Gymraeg yn dangos y bocsus llefariaid a chytseiniaid mor glir a chywir â'r un Saesneg. Unwaithe to, torri a glundo wnes i.

Yn sydyn (ar frys!): dw i wedi copio'r Nodyn (template) o en, ond mae angern ei gyfieithu / addasu. Dyma fo i ti. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:58, 16 Gorffennaf 2015 (UTC)
Hwn hefyd Nodyn:ISO 15924 alias.
OK, dwi'm yn deall beth sydd wedi digwydd, mae'r bocs wedi ymddangos o rhywl ond dwi methu ei weld wrth olygu. Pan dwi'n cyfieithu termau mae'r bocs yn diflannu. Dwi am adael y peth i fod, Dwi'm yn deall sut mae yno na pham fod pethe eraill ddim yn ymddangos. Ond mae'n edrych yn well, felly, deall.
Os wyt am iddo aros, bydd angen cyfieithu 3 Nodyn. Pob hwyl! Mi gymrai gip yn nes ymlaen heno, rhag ofn y byddi angen help. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:21, 16 Gorffennaf 2015 (UTC)
Yes check.svg  Llywelyn2000 (sgwrs) 21:29, 12 Ionawr 2016 (UTC)


Beth i'w gynnwys ar Wicipedia[golygu cod y dudalen]

Henffych! Mae'n rhaid i bob erthygl gael o leiaf dwy ffynhonellau eilradd, 'safonol' a dibynadwy. Fel arfer mae hyn yn golygu sylw mewn papur cenedlaethol neu fod y testun ar wrthrych nodedig e.e. adeilad a gofrestwryd gan Cadw, llyfr a gyhoeddwyd, person sydd wedi gwneud rhywbeth nodedig. Cymer olwg ar:

Mi fasa'n bosib sgwennu am floryn ar ben-ol Taid yn y 1960au, ond ni dyma'r lle i'w gyhoeddi! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:51, 12 Rhagfyr 2015 (UTC)

So, beth fi 'di neud o'i le. Does neb erioed wedi son am dafodiaith Bryntaf. Oes rhaid aros nes bod rhywun yn sgwennu PhD ac yna ei gyhoeddi cyn sgwennu dim? Roeddwn i yno. Gallwn sgwennu (yn y trydydd person) 'mod i'n cofio hyn yn cael ei ddweud. —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Stefanik (sgwrscyfraniadau) 18:50, 12 Rhagfyr 2015
Dyma'r drafferth sy'n ein hwynebu am nifer o bynciau 'ymylol' (os caf ddefnyddio gair felly) - diffyg ffynhonellau. Ond gyda rhywbeth fel tafodiaeth Bryntaf e.e., a yw'n wirioenddol unigryw, ac os felly, sut mae wedi llithro dan radar ieithyddion? Peryglon ymchwil gwreiddiol, yn enwedig lle does dim arall wedi'i sgwennu amdano, gan foi gyda PhD neu rhywun mewn papur bro, yw nad oes modd bod yn sicr bod y sawl a sgwennod yr erthygl yn gwbod ei stwff, yn dweud y gwir neu yn ddi-duedd. Fel arfer mae gwaith sy'n cael ei gyhoeddi yn cael ei herio/wirio gan eraill. Yr unig ffordd o gwmpas hyn yw rhoi rhyw fath o disclaimer ar y gwaelod, lle dylai llyfryddiaeth a chyfeiriadau fod yn nodi mai arsylwadau un person yw'r rhain, ond dyw hynny ddim yn ddelfrydol chwaith.--Rhyswynne (sgwrs) 20:14, 12 Ionawr 2016 (UTC)

Timau Pel-droed Cenedlaethol Llydaw, Gwlad y Basg a Catalwnia[golygu cod y dudalen]

Helo, dwi wedi sgwennu cofnodion rhai blynyddoedd yn ol bellach ar dimau pel-droed y tair gwald uchod. Os cofiaf yn iawn addasiadau oeddynt o'r erthyglau cyfatebol yn Saesneg. Roeddwn am darrodolen iddynt heddiw gan bod tim pel-droed Cymru'n lleoli ei sgwad yn Llydaw ar gyfer Euro2016 ond dwi methu eu ffeindio. Oes rhywun yn gwybod beth sydd wedi digwydd iddynt? —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Stefanik (sgwrscyfraniadau) Diwygiad 18:50, 11 Ionawr 2016

Mae Catalwnia a GyB yma, ond dim un Llydaw. Methu ei ffeindio wrth chwilio chwaith sori.--Rhyswynne (sgwrs) 20:00, 12 Ionawr 2016 (UTC)
Mae dy holl olygiadau (ar yr enw Defnyddiwr yma!) i'w gweld yn fama: Arbennig:Contributions/Stefanik. Methais innau a ffindio dim am Lydaw gen ti. Awn rhagom! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:59, 12 Ionawr 2016 (UTC)

Llwytho Delwedd i Wicipedia??[golygu cod y dudalen]

Dwi'n ceisio llwytho delwedd o Gofeb Owain Lawgoch sydd ar y dudalen Ffrangeg i'r un Gymraeg (meddwl byddai'n ddiddorol ar gyfer ffans sy'n mynd i Ffrainc). Sut mae gwneud hyn?? Dwi wedi gwneud cut and past o'r ddelwedd o'r fersiwn Ffrangeg; dwi wedi safio'r llun ar fy nghyfrifiadur i i'w lwytho.

Wedi rhoi'r gorau iddi ar ol hanner awr.

Haia! Hawdd fel baw! Does dim angen hyd yn oed ei lawr lwytho i'th ddisg galed, gan ei fod ar Comin, felly cwbwl tisio wneud ydy copio'i enw 'File:Monument à Yvain de Galles.JPG' a dyna ni! Yn fanwl:
  1. Clic dde a dewis 'Agor mewn tab arall'.
  2. Be sy'n agor ydy dalen y ddelwedd, tudalen ar Comin
  3. Copia'r teitl a rho fo lle tisio i'r llun ymddangos (Owain lawgoch)
  4. Rho chydig o cod wici o'i gwmpas ee [[Delwedd:Monument à Yvain de Galles.JPG|bawd|A sgwena be ti moin yn fama]]
  5. Cer i wneud panad, a meddwl mor hawdd ydy codio cymhleth! does dim rhaid newid 'File' i 'Delwedd' ond da ni i gyd yn gwneud, am ryw reswm!

Pob hwyl - a gad neges ar fy nhudalen defnyddiwr os ti isio. Llywelyn2000 (sgwrs) 17:14, 10 Mai 2016 (UTC)

Newid teitl[golygu cod y dudalen]

Sut mae newid teitl? Dwi wedi sgwennu darn am y grwp roc Dolur Rhydd ac am newid yr 'r' i 'R' yn Rhydd. https://cy.wikipedia.org/wiki/Dolur_rhydd_(gr%C5%B5p_roc)

Helo! Wrth y blwch chwilio mae na fotwm bychan 'Rhagor'; clicio hwn a dewis 'Symud'. Dw i newydd ei wneud i ti - rhag ofn na gei di hwn am sbel! Erthygl fach dda! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 14:09, 11 Hydref 2016 (UTC)
Diolch John. Cofiaf hynny at y dyfodol.

Comin fyrbwyll[golygu cod y dudalen]

Mae na 4 o'th luniau wedi eu dileu ar Comin a dw i newydd ofyn cwestiwn i'r ddau dwat a heriodd y pedwar yn fama. Efallai fod ganddyn nhw dir i sefyll parthed y ddau cyntaf. Gallem roi cloriau llyfrau ar Wici Cymraeg dan drwydded 'Defnydd Teg', ond nid ar Comin. Fel yr awgryma'r enw, dim ond delweddau sy'n gyffredin rhwng pob iaith all gael eu huwchlwytho ar Comin. Ond fel dw i'n deud, mi elli eu huwchlwytho ar y WP Cymraeg yn fama. Parthed y ddwy ffeil arall a dynnwyd o Comin - yr unig sylw ganddyn nhw ydy ei fod yn anhebygol mai ti dynnodd y lluniau! Felly, fel y gweli, dw i wedi herio hynny. Croeso i ti gymryd rhan yn y drafodaeth. Paid a phoeni am hyn; mae nhw'n sticlars am fanylion ar Comin! Rhan o'r hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 22:27, 19 Rhagfyr 2016 (UTC)

Llwytho Ffoto Richard Lewis (Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr Teledu)[golygu cod y dudalen]

Ddim yn deallpam fod y peth yn edrych yn fler! Wedi llwytho ar wikimedia neu common, ddim cofio pa un. Llwytho ar y dudalen ac mae maint y ffoto yn ymddangos. Ddim yn deall.

Haia! Mae pethe'n haws ar cywici! Does dim angen unrhyw godio yn y wybodlen - dim ond enw'r llun / ddelwedd! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:00, 16 Ionawr 2017 (UTC)
ond be ti'n feddwl wrth 'enw'r llun'? Ydw i'n teipio fewn enw'r llun, Richard Lewis (Cynhyrchydd ... ddim cofio be di'r enw) neu ydw i'n cut and paste yr enw o'r barn URL?

You are invited![golygu cod y dudalen]

Celtic Knot Wiki Conference - logo.png
You are invited...
Wikimedia-logo.svg

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:55, 22 Mai 2017 (UTC)

Dolen i erthyglau mewn ieithoedd eraill[golygu cod y dudalen]

Dwi wedi cyfietihu erthygl Saesneg ar Refferndwm Annibynaieth Ynysoedd Ffaro i'r Gymraeg. Sut mae dolenni i'r ieithoedd eraill? https://en.wikipedia.org/wiki/Faroese_independence_referendum,_1946

Mae angen i ni hefyd gysoni sillafiad yr Ynysoedd mewn gwahanol erthyglau eraill. Mae weithiau'n Ffaro / Ffaroe a'r sillafiad cynhenid (sy'n anodd a thrwsgwl achos diacritig yr o, a hefyd dydym ni ddim yn galw Llydaw yn Breizh neu Gwlad yr Iâ yn 'Island'.

Pam methu llwytho delwedd o logo Ffederasiwn Rygbi'r Swistir i'r bocs yn GYmraeg?[golygu cod y dudalen]

Dwi wedi bod yn ceisio llwytho logo rygbi swistir i'r bocs gymraeg gan gwneud cut and paste o'r Saesneg. Dwi'n newid dim. Pam nad uyw'r ymddangos? Fe wnaeth ymddangos unwaith, fe es i ati i gyfieithu'r isbenawdau e.e. Pencadlys etc ac fe ddiflannodd y logo!

Dau tim pel-droed cenedlaethol Liechtenstein!![golygu cod y dudalen]

Ar ol treilio lot o amser yn cyfieithu ac addasu darn am dim pel-droed genedlaethol Iechtenstein, dwi'n gweld fod un wedi ei wneud eisoes. Sdim modd i mi felly gysylltu gyda'r ddoleni yn yr ieithoedd eraill. Oes defnyddio fy erhtygl helaethach i yn lle yr un byrrach a ysgrifenwyd eisoes?

Dwi hefyd yn cael trfferth gyda logo i tim cenedlaethol efo hwn hefyd.

O, na! 'Does na ddim byd gwaeth! Hyn wedi digwydd i minnau ambell waith! Bydd angen cyfuno'r ddwy! Gad i mi wybod os wyt angen cymorth! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:33, 22 Mehefin 2017 (UTC)
Diolch Llywelyn2000 - sut mae cyfuno'r ddau? Neu, beth sydd orau, symud fy erthtygl i draw i'r un byr neu'r un byr draw ataf i. Ond mae angen dileu un cofnod, wel yr un byraf. Hoffwn i gael hwn wedi ei wneud erbyn yfory (d. Llun) fel bod modd rhoi gywbod i'r sylwebwyr pêld-droed a Bala etc ar Twitter i gael sylw a darllenwyr).

Sefydlu grwp swyddogol i Gymru: Wicimedia Cymru[golygu cod y dudalen]

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:18, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)

Kig-ar-farz[golygu cod y dudalen]

Wedi sgwennu cofnod ar ki-ar-farz (y bwyd Llydewig). Mae pawb arall yn ei sgwennu heb y cysylltod ond y Llydawyr yn sgwennu gyda'r cysylltnod (ond gydag s yn lle z) beth yw'r canllaw am hyn? Ac pam nad oes modd i mi ei ddolenni i ieithoedd eraill + pam nad oes modd jyst torri a gludo ffotos draw?

Kwesi Kwaa Prah[golygu cod y dudalen]

Sgwennais bostiad am yr ieithydd Kwesi Kwaa Parh sawl blwyddyn yn ôl. Mae dolen ar y dudalen Gymraeg i'r un gyfatebol Saesneg. (er mai 'mond fel Kwesi Prah mae'r Saeson yn ei adnabod). Am ryw reswm pan dwi'n cieio rhoi dolen yn y fersiwn Saesneg i'r un Gymraeg dwi'n cael y neges yn dweud, "https://cy.wikipedia.org/wiki/Kwesi_Kwaa_Prah could not be found on cywiki. The external client site, cywiki, did not provide page information for page https://cy.wikipedia.org/wiki/Kwesi_Kwaa_Prah" Beth sy'n bod?

Prishtina[golygu cod y dudalen]

OK, dwi'n rhoi'r ffidil yn to! Dwi jyst ddim yn deall sut mae creu colofnau. Dwi'n ceisio torri a gludo ac yna cyfieithu colofn mewn iaith arall (Gaeleg yn achos Prishtina achos bod gan hwnnw dipyn o wybodaeth ond ddim gormod a'i bod yn edrych yn wahanol i'r Saesneg) ond dwi wedi methu. Dwi hefyd wedi ceisio copio a gludo colofn Saesneg ar Hanes Prishtina sy'n edrych yn dda. Ond wedi methu efo hwnnw hefyd.

Sut mae'n gweithio? Oes rhaid cyfieithu pob disgrifiad i'r Gymraeg?

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 18:40, 29 Mawrth 2018 (UTC)

Gwrth/cyd olygu![golygu cod y dudalen]

Re: Reykjavík Fawr. Wps, gan i ti beidio a golygu ers 6.00, mi gychwynais drwsio chydig aryr wybodlen a c yn y blaen, ond daethost nol; edit conflict! Gobeithio na chollaist swp o stwff? Mi ges i'r baneri i waethio, ond mae'r Wybolden hon yn hen iawn ac yn dda i ddim! Mi gedwais y llun, fodd bynnag! Cofion - a gwaith arbennig! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 21:24, 3 Ebrill 2018 (UTC)

... Popeth yn iawn! Falch iawn bod rhywun yn twtio - dal lot o bethau dwi ddim yn ei ddeall! Gan dy fod di'n giamstar, efallai gelli di wneud mwy o dwtio i mi! Newydd sgwennu darn am y Thingvellir a rhoi'r teitl yno arno, ond gweld fod pawb arall yn ei sillafu y ffordd gywir Thingvellir. Oes modd i ti newid y teitl i Thingvellir ond bod pobl yn gallu ei ffeindio wrth deipio Thingvellir yn y bocs chwilio ar y wicipedia??

Lluniau - problemau efo Wikicommons[golygu cod y dudalen]

Ydy Wikicommons ychydig yn rhy biwis? Oes wir problem efo defnyddio delwedd o boster hyrwyddo neu arfbais dref? A beth am ffotos o unigolion os ydy'r unigolion yno wedi rhoi y ffoto i chi a ddim yn cofio neu'n nabod y person a dynnodd y ffoto neu aelod o'r teulu neu ffrind a'i thynnodd a bod y ffoto yn amlwg ym meddiant y deilydd er mwyn ei ddefnyddio ar gyfer hyrwyddo?

Wn i ddim beth i wneud efo ffotos o Gerald Morgan (ffoto wnaeth e roi i mi ac sydd eisoes wedi bod ar wefan gwyldewiaber.cymru ers tair mlynedd. Neu beth am ffoto mae Gwilym Bowen Rhys wedi rhoi i mi wedi i mi ei holi amser cinio? Oes ffordd sydyn, call, teg i wneud hyn?

Haia! Y person dynnodd y llun bia'r hawlfraint, fel arfer, oni bai fod cytundeb rhwng y ffotograffydd a pherson/corff arall yn dweud yn wahanol. Felly os oes rhywun wedi tynnu llun a'i roi i ti, does dim hawl ei roi ar Comin oni bai fod gen ti ebost ganddynt i'r perwyl - sy'n cael ei ddanfon i'r rhan honno o Comin sy'n deilio gyda hyn (OTRS). Wna nhw ddim derbyn cloriau llyfrau ar Comin, felly mae'n rhaid i'r rheiny gael eu huwchlwytho i wici fach ni. Hyn gan yw pob gwlad yn gweithredu rheol 'Cyfraith Teg'. Rho glawr llyfr ar fr-wici a mi ddaw lawr mewn chwinc. Mi faswn i'n awgrymu fod y lluniau rwyt wedi'u derbyn yn mynd ar wici ni (botwm ar y chwith, o dan y logo WP / glob. Rho nodyn arno iddyn nhw roi sel eu bendith iddo fynd ar drwydded CCBYSA, a gan ein bod yn gwybod dy enw / dy fod yn berson go iawn (!) yna mi arhosith yno! Mae hyn cystal, rhwyddach a chyflymach na mynd drwy OTRS, ond yn cyfyngu'r defnydd i wici bach ni. Os wy am ei roi i'r byd a'r betws, yna OTRS amdani!
Ydy mae hyn i gyd yn bali niwsans, ar y cychwyn, ond edrych arno fel hyn: mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi uwchlwytho dros 13,000 o ffotograffau ar comin ar wahanol drwyddedau. Mae sawl sefydliad arall wedi gwneud pethau tebyg. Heb y gofal hwn o hawlfraint, heb y system o barchu gwahanol fathau o hawlfraint gwahanol fathau o gelf a gweithiau eraill, fydden nhw byth bythoedd wedi cymryd y cam yma! Be ydy Comin a wici, mewn gwirionedd ond gofalwyr / curaduwyr, archifwyr digidol eiddo pobl eraill. Mae ein hygrededd mewn gwirionedd yn dibynnu ar ansawdd y gwaith o reoli'r hyn sy'n dderbyniol o ran deunydd, ffotograffau, testun agored, a beth sydd ddim.
Dwn im os yw hyn o help neu'n gwneud cawl gwaeth o'r broblem! Tra bod cymaint o wahanol ddeddfau cymhleth yn bodoli, ddaw hi ddim haws! Sian EJ (sgwrs) 20:41, 8 Ebrill 2018 (UTC)

Gwybodlenau a thablau Saesneg[golygu cod y dudalen]

Diolch am dy ychwanegiad i'r dudalen Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2018 ond yn anffodus gan nad ydi'r wybodlen na'r lincs yn y tabl wedi eu cyfieithu rwyf wedi eu dileu am y tro - buasai'n wych eu cyfieithu ond hyd nes bod popeth yn y Gymraeg man y man i ni beidio eu pastio i erthyglau cy Blogdroed (sgwrs) 16:27, 8 Ebrill 2018 (UTC)

Dw inna wedi tynnu ambell un hefyd. Fel mae Blogdroed yn ei awgrymu, amser ydy'r broblem: mae na tua mil a hanner o dempledi (neu 'Nodion') wedi'u cyfieithu a 7 mil heb (amcangyfri bras iawn). Sian EJ (sgwrs) 20:43, 8 Ebrill 2018 (UTC)

https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Sgwrs_Defnyddiwr:Stefanik&action=edit&section=28

Ie o'n i ar hanner cyfiethu y nodiadau i Gemau'r Gymanwlad ond mae 'na gymaint o is-nodiadau, modiwlau ac ati roedd hi'n cymryd gormod o amser i'w creu a cyfieithu. Fe a'i nol atyn nhw rywbryd. --Dafyddt (sgwrs) 21:20, 8 Ebrill 2018 (UTC)
OK, deall hynny. Pam ddim cynnwys logo y gemau?

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 01:38, 13 Ebrill 2018 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[golygu cod y dudalen]

WMF Surveys, 00:47, 20 Ebrill 2018 (UTC)

Nodyn Trefi mwyaf Gwlad yr Ia, newydd[golygu cod y dudalen]

Bore da! Dw i wedi gwneud rhestr ar ffurf Nodyn (templad) o'r 20 tref fwyaf yng Ngwlad yr Ia. Mi elli ei weld ar Reykjavík. Os nad wyt eisiau'r ddwy Nodyn - hwn a'r Nodyn:Cymunedau Gwlad yr Iâ gallwn gymhathu'r ddau. Newid e fel ti moin! Llywelyn2000 (sgwrs) 04:12, 20 Ebrill 2018 (UTC)

Mi wnes i greu erthygl hefyd: Rhanbarthau Gwlad yr Iâ, gyda Nodyn. Dau anrheg Dolig cynta'r flwydyn i ti! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:36, 20 Ebrill 2018 (UTC)

Amgueddfa Ceredigion[golygu cod y dudalen]

Diolch am yr erthyglau rwyt wedi bod yn creu am Aberystwyth yn ddiweddar, Stefanik. Wyt ti'n ymwybodol bod Amgueddfa Ceredigion heb erthygl ar hyn o bryd? Ham II (sgwrs) 09:36, 17 Mai 2018 (UTC)

Diolch Ham II am dy eiriau caredig. Newyd sgwennu darn am Amgueddfa ceredigion. Af i ati i dynnu llun o'r fynedfa newydd pan fydd y tywydd yn braf.
Bendigedig! Ham II (sgwrs) 17:47, 20 Mai 2018 (UTC)

Logo FK Trakai[golygu cod y dudalen]

Pam nad yw logo/arfbais clwb pel-droed Trakai yn dod i fynny ar fy nghofnod i? Wedi torri a gludo o'r Saesneg a methu ffeindio'r logo ar y wikicommons i'w roi fel delwedd yn yr erthygl chwaith.

Wici365[golygu cod y dudalen]

Mae na ddalen prosiect, bellach ar hyn! Gweler Wicipedia:Wicibrosiect Wici365. Fe weli ddolen i dy erthyglau di yno; ond dim ond os wyt ti wedi cofrestru fel Defnyddiwr:Stefanik pan wnest ti gadw / cyhoeddi'r erthygl. Fel arall, bydd yn rhaid i ti eu hychwanegu gyda llaw. Mae hyn yn ffordd o weld os fyddwn ni wedi cyrraedd 365 erthygl mewn blwyddyn, hy un y dydd ar gyfartaledd! Unrhyw syniadau neu awgrymiadau eraill - tyrd a nhw! Syniad gwych iawn, dw i'n meddwl, ond mae gen i waith dal fyny! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:23, 20 Medi 2018 (UTC)

Grêt,diolch am roi gwybod, roeddwn i'n meddwl ddoe sut oedd gweld sawl erthygl oeddwn i wedi sgwennu hyd yma! Felly, dwi rhyw un trydydd o'r ffordd ond hanner ffordd drwy'r flwyddyn! Wedi bod yn slac dros y mis neu ddau ddiwethaf! Be' di'r rhifau ar ôl yr enw?
Dwi'n cymryd fod y system yn diweddaru ei hun, fel rhyw fath o bot ac nad oes angen i fi gostrefru erthygl bob tro? —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Stefanik (sgwrscyfraniadau)
Nac ydy, ysywaeth! Mi holais ar Meta, ond does na ddim gair-hyd i wneud y job. Gelli weld dy gyfraniadau yn fama, a'u diweddaru wrth fynd ymlaen. Cofia lofnod ar ddalenau sgwrs efo 4 tilde (sgwigl). Llywelyn2000 (sgwrs) 22:12, 25 Medi 2018 (UTC)