Defnyddiwr:Duncan Brown

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Cuvier-12-Hibou à huppe courte.jpg Mae'r defnyddiwr hwn aelod o
Wici Natur.

.[1]AR GYFER ERTHYGL Dyddiaduron Hela CE Munro Edwards, Dolderau, Dolgellau/

MAE'R DUDALEN HON AR WAITH!!!!!


Cefndir[golygu | golygu cod y dudalen]

Un o fan fonedd a thirfeddiannwr o ogledd Mon oedd William Bulkeley (17xx - 17xx)

Cynnwys ei Ddyddiadur Hela[golygu | golygu cod y dudalen]

Saethu[golygu | golygu cod y dudalen]

Pysgota[golygu | golygu cod y dudalen]

Teulu a Chymdeithas[golygu | golygu cod y dudalen]

Iaith, Cynnwys ac arddull y dyddiadur[golygu | golygu cod y dudalen]

Saesneg yw iaith pennaf y dyddiadur.

Cyffredinol[golygu | golygu cod y dudalen]

Ei deulu[golygu | golygu cod y dudalen]

Iechyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Addysg[golygu | golygu cod y dudalen]

AR GYFER ERTHYGL AT The Sporting Diary of CEM Edwards, Dolderau, Dolgellau

Cefndir teuluol[golygu | golygu cod y dudalen]

o Papurau Newydd ar lein (Llyfrgell Genedlaethol)

YSTAD DOLSERAU. Y mae ystad Dolserau yn myned ar werth yn mis Hydref nesaf. Ystad eang a gwerthfawr. Munro Edwards sydd yn byw yno yn awr, sef mab i'r diweddar Charles Edwards, Ysw. Mewn colofn arall gwelir fod yr Arddangosfa Flodau i gael ei chynal yn Nolgellau, ddydd Mawrth nesaf, ac y mae y rhagolygon yn rhagorol From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3169524/3169528/18/dolserau> Y Dydd 23 Awst 1907

ANGLADD MRS EDWARDS, DOLSERAU. Claddwyd Mrs Edwards, ddydd Mawrth, yn mynwent Eglwys y Brithdir. Gwein- yddwyd gan berson y lie, person Dol- gellau, a pherson Llanfairfechan. Yr oedd y cynulliad yn lluosog," ac arwyddion mawr o barch yn cael ei ddangos. Y Dydd 2 Tachwedd 1906 From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3169146/3169150/18/dolserau>

DOLSERAU HALL, GER DOL. GELLAU. Y MAE yno barotoadau mawrion at ddydd o uchel lawenydd, trwy fod merch hynaf yr Yswain gwladgar a haelfrydig CHARLES EDWARDS, di- weddar A. S. dros Windsor, wedi cael ei dyweddio i Robert Willis, Yswain, ail fab Henry Willis, Ysw., o Lombard Street, a Hill Street, Berkeley Square; a bod ei ail ferch wedi cael ei dyweddio i George Asley Dodd, Ysw., unig fab y diweddar George Dodd, Ysw., yr A. S. am hir flynyddoedd dros Maidstone. Bydd dydd priodas y ddwy chwaer yn un o ddyddordeb tra effeithiol i'r teulu a'u cyfeillion. Gwened rhagluniaeth yn dirion ar y ddwy, ac agored o'u blaen yrfa ddysglaer o hir ddefnyddioldeb a dedwyddwch. Cymer eu priodas le yn gynnar yn Ionawr; a chan mai rhyw unwaith mewn oes y ceir achlysur o'r fath a phriodas dwy chwaer ieuainc mor accomplished a hawddgar yr un bore ac wrth yr un allor, hyderwn y bydd i'r cymydogion am- lygu eu parch i'r teulu mewn dull mwy teilwng na thrwy races mulod na dim o'r fath goeg- ddigrifwch. From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3145632/3145636/10/dolserau> Y Dydd 12 Tachwedd 1869 From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3145632/3145636/10/dolserau>

Marwolaeth Charles Edwards, Ysw., Y.H., Dolserau. Cyrhaeddodd y newydd i'r dref ddiwedd yr wythnos ddiweddaf am farwolaeth y boneddwr o Dolserauyn dra sydyn yn Nice, ar y Cyfandir,drwy ymosodiad o'r apoplexy. Yr ydoedd yn 63 mlwydd oed. Efe adeiladodd y palasdy a nodwyd, ac yr ydoedd ugain mlynedi yn ol yn cymeryd rhan flaenllaw mewn gwleidyddiaeth. Yr ydoedd yn Rhyddfrydwr da yr adeg hono, a gwnaeth wasanaeth i'r blaid. Bu yn aelod seneddol Rhyddfrydol dros Windsor am beth amser. Yn ganlynol ymgeisiodd am gynrychiolaeth Caergaint ddwy waith, ond yn aflwyddianus. Bu ar yr adeg y cyfeir- iwyd ato yn hynod boblogaidd yn y dref a'r gymydogaeth, ac nid anghofir rhai o'i weithredoedd daionus am hir amser. Yn y blynyddoedd diweddaf ni chymerai ran flaenllaw mewn gwleidyddiaeth, er y dangosai yn eglur ei gydymdeijnlad a'r blaid Undebol a Cheidwadol. Teimliryn chwithig ar ei ol yn yr ardal; a chydym- deimlir at teulu yn y brofedigaeth fawr o'i golli mewo gwlad estronol. Mae yn aros ar ei ol weddw, dadau fab, Mr Munro a Mr Lloyd;, a thair merch, pa rai ydynt briod, sef Mrs. Willis, Mrs. Dodd, a Mrs. w Stokes. Claddwyd ef yn Nice ddydd Llun diweddaf. s From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3159144/3159148/18/dolserau> Y Dydd 1 Mawrth 1889 From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3159144/3159148/18/dolserau>

…DOLSERAU LODGE, near Torrent Walk Bridge. Apply John James, Myrtle House, Dolgellau.… Y Dydd 7 Hydref 1910 From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/search?range%5Bmin%5D=1804&range%5Bmax%5D=1919&query=dolserau>


Y TLOTY. Y mae Mrs Edwards, Dolserau, wedi addaw rhoddi ciniaw a the i bobl y tloty ddydd y,Coroniad. From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3167139/3167143/20/dolserau>

mR CHARLES EDWARDS, of Dolserau, will be a. candidate for the representation of the city of Canterbury in the Liberal interest.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/4578673/4578678/25/dolserau>

TOWYN. THE BODTALOG ESTATE.â Mr Charles Edwards, of Dolserau Hall, Dolgelley, is the gentlemen to whom this estate was knocked down at the recent auction for £ 15,500. He contemplates carrying out great improvements and alterations. From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3306122/3306126/32/dolserau> The Cambrian News and Merionethshire Standard

    28 Mai 1870

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3306122/3306126/32/dolserau>

DAMWAIN. Drwg genyrn oedd deall fod John Wil- liams, ceidwad helwriaeth Mr Edwards, Dolserau, wedi cyfarfod & damwain pryd- nawndydd Mawrth yn ymyl Pantyronen, trwy i ergvri o'i wn fyned i ben ei lin a'i anafu yn drwrn. Can w yd ef i lawr gar- tref, ac y cuae mewn poenau dirfawr pan yr ydyni yn ysgrifenu.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3164451/3164456/17/dolserau> Y Dydd

4 Medi 1896

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3164451/3164456/17/dolserau>Marwolaethau: Ionawr 8fed, yn 5 mis oed, Ada, plentyn byehan Mr C. F. Moul, gardener, Dolserau. .

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3161585/3161594/50/Dolserau> Y Dydd       17 Ionawr 1890

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3161585/3161594/50/Dolserau>

YR AWEL. Mynwesawl hoff gymwynnsrdd-i bawb, Rydd 'run barch drwy'r broydd; Mwyniant pob tref a mynydd, Yw sugno mel yr awel ry id. Dloa anadl, a oes ini-agoriad 0 I'th tfywrain ddeongli? Y doethion ni wyddant deithi Yr awel w Dolserau. ynt na'i hi. J. RoBSRTS.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3154877/3154884/39/Dolserau>


DAMWAIN GER DOLGELLAU. Prydnawn dydd Mawrth digwyddodd damwain i Mr J. Williams, ceidwad helwr- iaeth Dolserau, pan yn saethu ar dir perth- ynol i Banlyronen. Rywfodd neu gilydd aeth yr ergyd allan o'r dryll, gan fyned drwy ben ci gluu. Y mae mewn sefyllfa hynod o ddifrifol. Gwasanaethir arno gan feddyg ei gymdeithxs. sef Dr John Jones, Caerffynon, a Dr Hugh Jones

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3759824/3759827/20/Dolserau> MEDI 1896


DOLGELLEY. SEASONABLE BENEVOLENCE.-On Friday twenty tons of coal were distributed by Mr. C. Edwards, of Dolserau, amongst the poor of Dolgelley, and adjoining township of Brithdir. Mrs. and the Misses Edwards accompanied the liberality of Mr. C, Edwards wilSi gifts of flannel and serviceable wearing apparel.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3287098/3287101/20/Dolserau> Llangollen Advertiser Denbighshire Merionethshire and North Wales Journal       7 Ionawr 1870

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3287098/3287101/20/Dolserau>

Hydref 7, bu rhialtwch yuN olgellau ar briod- aa F. C; Stokes, Ys.v., & Miss Edwards, Dolserau Hall. Gan fod y diwrnod mor hafaidd ni wel- wyd y fath gynulliad pobloedd ar gyfryw ach- lyaur erioed yn y dref. Yn y prydnawn, ym- gyfarfu amryw o ewyllyswyr da i'r p&r priodasol o flaen palas prydferth Dolserau, chwareuodd seindorf Dolgellau amrywiol alawon parseiaiol, ac o dan arweiniad Mr. J. B. Davies, athraw medrus Ysgol y Bwrdd, Brithdir, a'i pupil teach- er Mr. Ellis Griffith, caoodd y plant (dgoa gant o nifer) y llinellau canlynol, ps. rai a gyfansodd- wyd i'r achlysur gan Ieuan Ionawr, ar yr hen alaw Gymreig Llwyn On:

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3156186/3156191/31/Dolserau>

Y Dydd       10 Hydref 1884

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3156186/3156191/31/Dolserau> Dolgellau 8 10 1884 Dyddiadur "Sporting Diary" CEM Edwards Dolserau (Archifdy Dolgellau) DB -- 8th October 1884 A wet morning and so hard did the rain come down that I went off to the Mawddach about 12 o`clock... I found the river dead low.... A more disastrous season on the river I never experienced - owing entirely to the exceptional drought for there were plenty of fish in the river; and many good sewin succumbed to the only place feasible - vis night fishing - which Kinsey, Harry Lee, Captain Bailey and others on the spot resorted to.....

From <http://www.llennatur.com/gwyn/tudalennauChwilio/chwilioTywydd.php?radioTywydd=dyddiadHenGyntaf&q=Dolserau&radioDyddiad=niferODdyddiadau&misDechrau=Hydref&blwyddynDechrau=1884&misGorffen=Hydref&blwyddynGorffen=1884&diwrnodArbennig=7&misArbennig=dim+mis&blwyddynArbennig=1884&ailChwiliad=&misChwiliad=dim+mis&Submit=Chwilio>

THE DOLGFJLLEY TRAGEDY. "DEATH OF MRS EDWARDS, DOLSERAU. The death took place yesterday afternoon of Mrs Edwards, of Dolserau, the widow of Mr Charles Edwards, at one time member of ;Par- liament for Windsor. While she was being driven to church on Sunday week, the horse swerved, and the driver was killed on the spot. After running some distance, the horse fell, and Mrs 'Edwards, assisted \bv her maid, was able to leave the brougham practically uninrjured. Mrs Edwards stayed by the roadside while the maid -went back to the driver, and on the maid's .return she found Mrs Edwards lying uncon- scious and seriously injured thirty yards fur- ther on. It is believed Mrs Edwards attempted to ipacify the horse, and that she was dragged along the road. She was 78 years of age.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3607596/3607604/96/Dolserau>

Carnarvon and Denbigh Herald and North and South Wales Independent       26 Hydref 1906

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3607596/3607604/96/Dolserau>

MARWOLAETH BONEDDWR CYMREIG YN INDIA. Yr ydym yn cael fod Mr. R. Lloyd Edwards, mab Mr. Charles Edwards, Dolserau Hall, Dolgellau, wedi cyfar- fod a marwolastb disymwth iawn yn yr India. Yr oedd y trancedig yn swyddog uchel, ac aeth allan ar y 17eg, o Hydref, gyda rhai o'i gyfeillion i saethu. Tra allan, syrthiodd dros glogwynmilodroedfeddi o ddvfnder, a bu farw yn y man.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3109988/3109989/4/Dolserau> Tarian Y Gweithiwr       7 Rhagfyr 1877

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3109988/3109989/4/Dolserau>

DOLGELLAU. 0 flaen H. Lloyd Williams, Ysw., eyhuddwyd Owen Owens o herwhela ar dir Charles Edwards,, Ysw., Dolserau. Y boneddwr oedd y tyst penaf, yr hwn a ddywedai iddo ganfod Owen Owens yn ei bare; a thrwy gynorthwy ei was, darfu iddo ei ddal a'i ddwyn i'r dref yn ei gerbyd ei hun. Dirwywyd ef i dair punt a'r costau, nea ddau fis o garcbara llafur caled, a dewisodd yr olaf.

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3151802/3151809/39/Dolserau>

Y Dydd       26 Medi 1879

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3151802/3151809/39/Dolserau> Y Dydd       26 Medi 1879

From <http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3151802/3151809/39/Dolserau>

>>>>Tud 5

Tud 6 >>>

  1. Lovegrove, R., Williams, G., a Williams, I., (1994); Birds in Wales, Cyh: T. & A.D. Poyser