Gellilydan

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Gellilydan

Pentref bychan yng Ngwynedd yw Gellilydan ("Cymorth – Sain" ynganiad ), rhwng Trawsfynydd a Blaenau Ffestiniog yng nghymuned Maentwrog.

Mae'r pentref ar ochr cefnffordd de-gogledd yr A487 yn agos at gyffordd y ffordd honno gyda'r A470 ar ben allt sy'n cael ei hadnabod fel Dreif yr Oakley sy'n codi o bentref cyfagos Maentwrog. Dyma'r pentref agosaf at atomfa Trawsfynydd sydd lai na milltir i ffwrdd o ganol y pentref.

O safbwynt gweinyddol, mae'r pentref yn rhan o ward Trawsfynydd ac yn cael ei gynrychioli ar Gyngor Gwynedd gan y Cynghorydd Thomas Ellis (Annibynnol).

Mae ysgol gynradd yn y pentref o'r enw Ysgol Edmwnd Prys, sy'n rhan o ddalgylch Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Mae un tafarn yn y pentref o'r enw'r Bryn Arms.

Mae gwasanaeth bws eithaf rheolaidd ar gael o'r pentref i Ddolgellau a Blaenau Ffestiniog ac mae hefyd yn cael ei wasanaethu gan fysus y Trawscambria o Fangor i Aberystwyth.