Brynrefail, Gwynedd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Brynrefail.

Mae Brynrefail ("Cymorth – Sain" ynganiad ) yn bentref yng ngogledd Gwynedd, gerllaw pentref mwy Llanberis. Saif fymryn oddi ar ar y briffordd A4244 yn agos at ben gogleddol Llyn Padarn, lle mae Afon Rhythallt yn gadael y llyn.

Adeiladwyd y pentref yn y 19g fel pentref i chwarelwyr. Roedd y rheilffordd breifat oedd yn cario llechi o Chwarel Dinorwig i'r porthladd yn mynd heibio Brynrefail. Mae yno ysgol gynradd a swyddfa'r post. Yma yr oedd safle wreiddiol Ysgol Brynrefail, ond symudwyd hi i bentref cyfagos Llanrug yn ddiweddarach.