Rhestr llefydd yng Ngwynedd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma restr o ddinasoedd, trefi a phentrefi yng Ngwynedd, Cymru. Gweler y rhestr o leoedd yng Nghymru ar gyfer lleoedd mewn siroedd eraill.

A[golygu | golygu cod y dudalen]

Aberangell, Aberdaron, Aberdesach, Aberdyfi, Abererch, Abergwyngregyn, Abergynolwyn, Aberllefenni, Abermaw, Abersoch, Afon Wen, Arthog

B[golygu | golygu cod y dudalen]

Bala, Bangor, Beddgelert, Bethania, Bethel, Gwynedd, Bethesda, Betws Garmon, Betws-y-Coed, Blaenau Ffestiniog, Boduan, Bontddu, Bontnewydd, Botwnnog, Brithdir, Bryncroes, Bryn-crug, Bwlch-derwin, Bwlchtocyn

C[golygu | golygu cod y dudalen]

Caeathro, Caerhun, Caernarfon, Capel Curig, Carmel, Clynnog Fawr, Clwt-y-bont, Corris Uchaf, Corris, Criccieth, Croesor, Cwm y Glo

Ch[golygu | golygu cod y dudalen]

Chwilog

D[golygu | golygu cod y dudalen]

Deiniolen, Dinas Dinlle, Dinas Mawddwy, Dinas, Dinorwig, Dolgellau, Dolmelinllyn

E[golygu | golygu cod y dudalen]

Edern, Efailnewydd, Esgairgeiliog

F[golygu | golygu cod y dudalen]

Fairbourne, Friog

G[golygu | golygu cod y dudalen]

Ganllwyd, Garndolbenmaen, Gellilydan, Glasinfryn, Groeslon

H[golygu | golygu cod y dudalen]

Harlech

Ll[golygu | golygu cod y dudalen]

Llanaber, Llanaelhaearn, Llanbedr, Llanbedrog, Llanberis, Llandanwg, Llanegryn, Llandegwning, Llanddeiniolen, Llandwrog, Llanelltyd, Llanengan, Llanfair Llanfihangel-y-pennant, Abergynolwyn, Llanfihangel-y-pennant, Cwm Pennant, Llanfrothen, Llangwnnadl, Llangybi, Llaniestyn, Llan Ffestiniog, Llangian, Llanllechid, Llanymawddwy, Llannor, Llanrug, Llanystumdwy, Llithfaen, Llwyndyrys, Llwyngwril

M[golygu | golygu cod y dudalen]

Mallwyd, Maentwrog, Minffordd, Morfa Nefyn, Mynydd Llandegai, Mynytho

N[golygu | golygu cod y dudalen]

Nantlle, Nantmor, Nasareth, Nebo, Nefyn

P[golygu | golygu cod y dudalen]

Pant Glas, Penffridd, Penisa'r Waun, Penmaenpool, Pennal, Penrhos, Penrhosgarnedd Penrhyndeudraeth, Pentre Gwynfryn, Penygroes, Pen-y-meini, Pistyll, Pontllyfni, Pontrug, Porth Dinllaen, Porthmadog, Portmeirion, Prenteg, Pwllheli

R[golygu | golygu cod y dudalen]

Rachub

Rh[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhiw, Rhiwddolion, Rhiwlas, Rhosgadfan, Rhostryfan, Rhoshirwaun, Rhoslefair, Rhyd Ddu, Rhyd-y-clafdy, Rhos-y-gwaliau

S[golygu | golygu cod y dudalen]

Sarn Mellteyrn

T[golygu | golygu cod y dudalen]

Tal-y-bont (ger Abermaw), Tal-y-bont (ger Bangor), Talysarn, Trawsfynydd, Trefor Tregarth, Tremadog, Tudweiliog, Tywyn

U[golygu | golygu cod y dudalen]

Uwchmynydd

W[golygu | golygu cod y dudalen]

Waunfawr

Y[golygu | golygu cod y dudalen]

Y Felinheli, Y Ffôr