Rhestr llefydd yng Ngwynedd

Oddi ar Wicipedia

Dyma restr o ddinasoedd, trefi a phentrefi yng Ngwynedd, Cymru. Gweler y rhestr o leoedd yng Nghymru ar gyfer lleoedd mewn siroedd eraill.

A[golygu | golygu cod]

Aberangell, Aberdaron, Aberdesach, Aberdyfi, Abererch, Abergwyngregyn, Abergynolwyn, Aberllefenni, Abermaw, Abersoch, Afon Wen, Arthog

B[golygu | golygu cod]

Bala, Bangor, Beddgelert, Bethania, Bethel, Gwynedd, Bethesda, Betws Garmon, Betws-y-Coed, Blaenau Ffestiniog, Boduan, Bontddu, Bontnewydd, Botwnnog, Brithdir, Bryncroes, Bryn-crug, Bwlchderwin, Bwlchtocyn

C[golygu | golygu cod]

Caeathro, Caerhun, Caernarfon, Capel Curig, Carmel, Clynnog Fawr, Clwt-y-bont, Corris Uchaf, Corris, Criccieth, Croesor, Cwm-y-glo

Ch[golygu | golygu cod]

Chwilog

D[golygu | golygu cod]

Deiniolen, Dinas, Dinas Dinlle, Dinas Mawddwy, Dinorwig, Dolgellau

E[golygu | golygu cod]

Edern, Efailnewydd, Esgairgeiliog

F[golygu | golygu cod]

Fairbourne, Y Felinheli, Y Friog

Ff[golygu | golygu cod]

Y Ffôr

G[golygu | golygu cod]

Ganllwyd, Garndolbenmaen, Gellilydan, Glasinfryn, Groeslon

H[golygu | golygu cod]

Harlech

Ll[golygu | golygu cod]

Llanaber, Llanaelhaearn, Llanbedr, Llanbedrog, Llanberis, Llandanwg, Llanegryn, Llandegwning, Llanddeiniolen, Llandwrog, Llanelltyd, Llanengan, Llanfair Llanfihangel-y-Pennant, Abergynolwyn, Llanfihangel-y-Pennant, Cwm Pennant, Llanfrothen, Llangwnnadl, Llangybi, Llaniestyn, Llan Ffestiniog, Llangian, Llanllechid, Llanymawddwy, Llannor, Llanrug, Llanystumdwy, Llithfaen, Llwyndyrys, Llwyngwril

M[golygu | golygu cod]

Mallwyd, Maentwrog, Minffordd, Morfa Nefyn, Mynydd Llandegai, Mynytho

N[golygu | golygu cod]

Nantlle, Nantmor, Nasareth, Nebo, Nefyn

P[golygu | golygu cod]

Pant Glas, Penisa'r-waun, Penmaenpool, Pennal, Penrhos, Penrhosgarnedd Penrhyndeudraeth, Pentre Gwynfryn, Pen-y-ffridd, Pen-y-groes, Pistyll, Pontllyfni, Pont-rug, Porth Dinllaen, Porthmadog, Portmeirion, Prenteg, Pwllheli

R[golygu | golygu cod]

Rachub

Rh[golygu | golygu cod]

Rhiw, Rhiwlas, Rhos-fawr, Rhosgadfan, Rhoshirwaun, Rhoslefain, Rhostryfan, Rhos-y-gwaliau, Rhyd-ddu, Rhyd-y-clafdy

S[golygu | golygu cod]

Sarn Mellteyrn

T[golygu | golygu cod]

Tal-y-bont (ger Abermaw), Tal-y-bont (ger Bangor), Talysarn, Trawsfynydd, Trefor Tre-garth, Tremadog, Tudweiliog, Tywyn

U[golygu | golygu cod]

Uwchmynydd

W[golygu | golygu cod]

Waunfawr