Rhestr o bobl gyda chofnod ar y Bywgraffiadur Cymreig Arlein: 1891-1905

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

bod dynol[golygu | golygu cod y dudalen]

# enw delwedd disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw man geni man claddu gwr/ben
1 Robert Jones Aerodynamegydd 1891 1962 gwrywaidd
2 William John Hughes Athro ysgol a choleg 1891 1945 gwrywaidd
3 Morris Davies Chwarelwr, hanesydd lleol a chwilotwr 1891 1961 gwrywaidd
4 Jane Helen Rowlands Ieithydd, athrawes a chenhades 3 Ebrill 1891 Chwefror 1955 Porthaethwy benywaidd
5 Leila Megàne
Leila Megane.jpg
Cantores opera 1891 2 Ionawr 1960 Bethesda benywaidd
6 David Emrys Evans Addysgydd a chyfieithydd 29 Mawrth 1891 20 Chwefror 1965 Clydach gwrywaidd
7 Evan Robert Thomas Saer dodrefn ac arweinydd y Cymry yn Awstralia 8 Ionawr 1891 6 Medi 1964 Yspyty Ifan, Sir Ddinbych Mynwent Cheltenham, Victoria, Awstralia gwrywaidd
8 William Thomas Is-ysgrifennydd y Weinyddiaeth Dai a Llywodraeth Leol 27 Tachwedd 1891 20 Ebrill 1958 Cymer, Rhondda gwrywaidd
9 John Elliot Seager Perchennog llongau 30 Gorffennaf 1891 8 Ionawr 1955 Caerdydd gwrywaidd
10 William Jones Williams Sefydlydd a llywydd cyntaf yr Eglwys Apostolaidd 9 Mai 1891 15 Ebrill 1945 Pen-y-groes Teml Apostolaidd, Pen-y-groes gwrywaidd
11 Robert John Williams Glôwr ac actor 13 Ebrill 1891 13 Hydref 1967 Trawsfynydd Glyn-Taff gwrywaidd
12 Kate Roberts
Kate Roberts (author).jpg
Llenor 13 Chwefror 1891 4 Ebrill 1985 Rhosgadfan Dinbych benywaidd
13 Gwynn Parry Jones Canwr opera Cymreig 14 Chwefror 1891 26 Rhagfyr 1963 Y Blaenau gwrywaidd
14 Haydn Morris Cerddor 18 Chwefror 1891 21 Rhagfyr 1965 gwrywaidd
15 Ellen Evans Prifathrawes Coleg Hyfforddi Morgannwg, y Barri 10 Mawrth 1891 26 Medi 1953 Y Gelli, Rhondda Cynon Taf benywaidd
16 Goronwy Edwards Hanesydd 14 Mai 1891 20 Mehefin 1976 Salford Helygain gwrywaidd
17 Morfydd Llwyn Owen
MLOwen.jpg
Cyfansoddwr, pianydd, a chantores 1 Hydref 1891 7 Medi 1918 Trefforest Mynwent Ystum Llwynarth benywaidd
18 Iestyn Rhys Williams Prif gyfarwyddwr Adran Cysylltiadau Llafur y Bwrdd Glo Cenedlaethol 1892 26 Awst 1955 Caerdydd gwrywaidd
19 Ifor Owen Thomas Tenor operatig, ffotograffydd ac arlunydd 10 Ebrill 1892 10 Ebrill 1956 Traeth Coch, Môn Mynwent Forest Lawns, Delwanna, N.J., UDA gwrywaidd
20 William John Hugh Cyfarwyddwr Arolwg Daearegol Prydain Fawr 1892 1974 gwrywaidd
21 Edward Williamson Esgob Abertawe ac Aberhonddu 22 Ebrill 1892 23 Medi 1953 Caerdydd Aberhonddu gwrywaidd
22 Huw T. Edwards Arweinydd ym myd undebaeth a gwleidydd 19 Tachwedd 1892 8 Tachwedd 1970 Rowen Pentrebychan, Wrecsam gwrywaidd
23 Griffith John Williams Athro prifysgol ac ysgolhaig Cymraeg 1892 1963 gwrywaidd
24 Tom Eirug Davies Gweinidog (A), llenor a bardd 23 Chwefror 1892 27 Medi 1951 Gwernogle gwrywaidd
25 Dafydd Roberts Cadeirydd Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn 18 Awst 1892 11 Hydref 1965 Capel Celyn Eglwys Llanycil gwrywaidd
26 William Craven Llewelyn Perchennog glofeydd, cyfarwyddwr cwmnîau, arbenigwr mewn amaethyddiaeth ac mewn coedwigaeth 4 Mehefin 1892 4 Ionawr 1966 Clydach gwrywaidd
27 William Arthur Jones Cerddor ("W. Bradwen") 5 Ebrill 1892 3 Rhagfyr 1970 Caernarfon Mynwent Eglwys Sant Seiriol, Caergybi gwrywaidd
28 John James Jones Athro, llyfrgellydd, ysgolhaig ac ieithydd 12 Mawrth 1892 20 Chwefror 1957 Ceinewydd Mynwent capel Maen-y-groes, ger Ceinewydd gwrywaidd
29 Jimmy Wilde
Jimmy Wilde.jpg
Paffiwr, pencampwr pwysau pry'r byd (1916-23) 15 Mai 1892 10 Mawrth 1969 Pentwyn Deintyr Mynwent y Crynwyr gwrywaidd
30 Barnett Janner, Baron Janner
Barnett Janner.jpg
Gwleidydd 20 Mehefin 1892 4 Mai 1982 Luokė, Lithwania gwrywaidd
31 Geoffrey Crawshay Milwr a noddwr cymdeithasol 20 Mehefin 1892 8 Tachwedd 1954 Y Fenni Eglwys Llanfair Kilgeddin, Y Fenni gwrywaidd
32 David Emlyn Thomas Gwleidydd ac undebwr llafur 16 Medi 1892 20 Mehefin 1954 Maesteg gwrywaidd
33 Richard Thomas Evans Gweinidog a gweinyddwr (B) 8 Hydref 1892 13 Mehefin 1962 Pen-y-graig gwrywaidd
34 John Lias Cecil-Williams Cyfreithiwr, ysgrifennydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion a phrif hyrwyddwr cyhoeddi'r 14 Hydref 1892 30 Tachwedd 1964 Paddington Golder's Green Crematorium gwrywaidd
35 Tudor Davies Datganwr 12 Tachwedd 1892 2 Ebrill 1958 Porth gwrywaidd
36 Evan Walters Arlunydd 27 Tachwedd 1892 14 Mawrth 1951 Llangyfelach Llangyfelach gwrywaidd
37 Archibald Rowlands Gweinyddwr 26 Rhagfyr 1892 18 Awst 1953 Larnog gwrywaidd
38 Percy Jones Paffiwr 26 Rhagfyr 1892 25 Rhagfyr 1922 Treherbert gwrywaidd
39 Sir James William Tudor Thomas Llawfeddyg offthalmig 23 Mai 1893 23 Ionawr 1976 Ystradgynlais Mynwent Cathays, Caerdydd gwrywaidd
40 William Hubert Davies Cerddor 24 Mai 1893 27 Hydref 1965 Abersychan gwrywaidd
41 Eliseus Howells Gweinidog (MC) ac awdur 8 Ionawr 1893 16 Awst 1969 Cefn Cribwr Mynwent Penybont-ar-Ogwr gwrywaidd
42 Frederick John Pascoe Diwydiannwr 19 Mawrth 1893 5 Chwefror 1963 Truro gwrywaidd
43 John Breese Davies Llenor, cerddor ac arbenigwr ym maes cerdd dant 22 Chwefror 1893 4 Hydref 1940 Dinas Mawddwy gwrywaidd
44 Stephen Owen Tudor Gweinidog (MC) ac awdur 5 Hydref 1893 30 Mehefin 1967 Trefeglwys Llawr-y-glyn gwrywaidd
45 Thomas Arnold Lewis Rheolwr cwmni yswiriant a thrysorydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 20 Ebrill 1893 24 Awst 1952 Aberaeron gwrywaidd
46 David William Richards Pregethwr ac athronydd 16 Mai 1893 24 Ebrill 1949 Llanegwad gwrywaidd
47 David Hughes Parry Cyfreithiwr, cyfreithegwr, gweinyddwr prifysgol 3 Ionawr 1893 8 Ionawr 1973 Llanaelhaearn gwrywaidd
48 Ivor Novello
Ivor Novello.jpg
Cyfansoddwr, dramodydd, ac actor ar lwyfan a ffilm 15 Ionawr 1893 6 Mawrth 1951 Caerdydd gwrywaidd
49 William Heneage Wynne Finch Milwr, tirfeddiannwr 18 Ionawr 1893 16 Rhagfyr 1961 gwrywaidd
50 Gordon Lang Gwleidydd Llafur a gweinidog anghydffurfiol 25 Chwefror 1893 20 Mehefin 1981 Trefynwy gwrywaidd
51 Jack Mercer Cricedwr 22 Ebrill 1893 31 Awst 1987 Southwick, Gorllewin Sussex gwrywaidd
52 Lewis Valentine
Valentine - Cofiant i Lewis Valentine (llyfr).jpg
Gweinidog y Bedyddwyr, awdur a chenedlaetholwr 1 Mehefin 1893-06-01 5 Mawrth 1986 Llanddulas gwrywaidd
53 David James Davies Economegydd 2 Mehefin 1893 11 Hydref 1956 Carmel, Sir Gaerfyrddin Mynwent Carmel gwrywaidd
54 Evan Morgan Bardd, arlunydd, milwr, a gwleidydd 13 Gorffennaf 1893 27 Ebrill 1949 Llundain gwrywaidd
55 Percy Morris Gwleidydd ac undebwr llafur 6 Hydref 1893 7 Mawrth 1967 Abertawe gwrywaidd
56 Saunders Lewis
Saunders-lewis-y-drych-1916.jpg
Gwleidydd, beirniad a dramodydd 15 Hydref 1893 1 Medi 1985 Wallasey Mynwent Catholig Penarth gwrywaidd
57 Clement Price Thomas Llawfeddyg arloesol 22 Tachwedd 1893 19 Mawrth 1973 Abercarn Mynwent Capel Bethel, Mynyddislwyn gwrywaidd
58 Richard Owen Davies Gwyddonydd, ac athro cemeg amaethyddol 25 Mai 1894 15 Mawrth 1962 Ganllwyd gwrywaidd
59 Benjamin Maelor Jones Addysgwr ac awdur 6 Gorffennaf 1894 13 Ionawr 1982 Rhosllannerchrugog Pentrebychan, Wrecsam gwrywaidd
60 John James Evans Athro ac awdur 21 Ebrill 1894 30 Rhagfyr 1965 Cwrtnewydd Tyddewi gwrywaidd
61 Huw Robert Jones Sylfaenydd Plaid Genedlaethol Cymru 3 Mehefin 1894 17 Mehefin 1930 Deiniolen gwrywaidd
62 Janet Evans Gohebydd a gwas sifil tua 1894 11 Rhagfyr 1970 Llundain Capel Erw, Cellan benywaidd
63 Thomas John Evans Swyddog mewn llywodraeth leol a gweinyddwr enwadol (B) 1894 1965 gwrywaidd
64 Leonard Twiston Davies Noddwr celfyddyd ac astudiaethau bywyd gwerin 16 Mai 1894 8 Ionawr 1953 Caer gwrywaidd
65 Llewelyn Jones Gweinidog (MC), golygydd ac awdur 1894 2 Rhagfyr 1960 Llandegfan gwrywaidd
66 Daniel Howell Williams Aerodynamegydd 27 Mehefin 1894 27 Ionawr 1963 Ffestiniog gwrywaidd
67 Douglas Clark Stephen Golygydd papur newydd 1894 4 Mehefin 1960 Caerlŷr gwrywaidd
68 William Ewart Williams Ffisegydd a dyfeisydd 1894 1966 gwrywaidd
69 Bill Smith Llywydd Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru 9 Hydref 1894 9 Mehefin 1968 Caerdydd gwrywaidd
70 William Hubert Vaughan Giard rheilffordd a chadeirydd y 21 Mawrth 1894 17 Ebrill 1959 Tŷ-du gwrywaidd
71 Guildhaume Myrddin Evans Gwas sifil 17 Rhagfyr 1894 15 Chwefror 1964 Abertyleri gwrywaidd
72 Charles Langbridge Morgan Nofelydd, dramodydd 22 Ionawr 1894 6 Chwefror 1958 Bromley gwrywaidd
73 Robert Alun Roberts Athro Llysieueg amaeth Coleg y Brifysgol Bangor, a naturiaethwr 10 Mawrth 1894 19 Mai 1969 Dyffryn Nantlle Cymffyrch gwrywaidd
74 Arthur Elijah Trueman Athro daeareg 26 Ebrill 1894 5 Ionawr 1956 Nottingham gwrywaidd
75 Ambrose Bebb
Debeauvais.jpg
Hanesydd, llenor a gwleidydd 4 Gorffennaf 1894 27 Ebrill 1955 Goginan Mynwent Glanadda, Bangor gwrywaidd
76 Emrys Hughes Gwleidydd, newyddiadurwr ac awdur 10 Gorffennaf 1894 18 Hydref 1969 Tonypandy Masonhill gwrywaidd
77 Ieuan Rees-Davies Cerddor ac awdur 15 Gorffennaf 1894 28 Tachwedd 1967 Treorci gwrywaidd
78 Gareth Hughes
Garethhughes.jpg
Actor 23 Awst 1894 1 Hydref 1965 Dafen Mynwent Reno, Nevada, UDA gwrywaidd
79 George Trefgarne, 1st Baron Trefgarne
Hamar Greenwood (Bain Collection).jpg
Bargyfreithiwr a gwleidydd 14 Medi 1894 27 Medi 1960 Hwlffordd gwrywaidd
80 William Griffith-Jones Gweinidog (A) a gweinyddwr 2 Tachwedd 1895 10 Gorffennaf 1961 Deiniolen gwrywaidd
81 Albert Evans-Jones
Cynan 1956 Aberdar.jpg
Bardd, dramodwr ac eisteddfodwr 14 Ebrill 1895 26 Ionawr 1970 Pwllheli Eglwys Ynys Dysilio gwrywaidd
82 Idwal Jones Athro ysgol, bardd, a dramaydd 8 Mehefin 1895 18 Mai 1937 Llanbedr Pont Steffan gwrywaidd
83 William Clayton Russon Diwydiannwr 30 Mehefin 1895 16 Ebrill 1968 Selly Park, Swydd Warwick Mynwent Eglwys Caerdeon gwrywaidd
84 George Henry Parcell Cerddor 18 Tachwedd 1895 8 Mawrth 1967 Fforestfach Amlosgfa Treforus gwrywaidd
85 Trevor Owen Davies Gweinidog (MC) a phrifathro Coleg Trefeca 20 Tachwedd 1895 10 Ebrill 1966 Llanwrin Mynwent Siloa, Merthyr Cynog gwrywaidd
86 John Victor Evans Bargyfreithiwr 7 Hydref 1895 15 Mai 1957 Aberdâr gwrywaidd
87 George Isaac Thomas Cerddor a chyfansoddwr 29 Tachwedd 1895 31 Rhagfyr 1941 Llanboidy Hen gapel y Betws gwrywaidd
88 Iorwerth Thomas
BBC debate between Iorwerth Thomas (Rhondda MP) and Gwynfor Evans (15171981727).jpg
Gwleidydd 22 Ionawr 1895 3 Rhagfyr 1966 Cwmparc gwrywaidd
89 Thomas Hughes Jones Bardd, llenor ac athro 23 Ionawr 1895 11 Mai 1966 Blaenpennal gwrywaidd
90 Wilfred Mitford Davies Arlunydd 23 Chwefror 1895 19 Mawrth 1966 Porthaethwy Mynwent Llangefni gwrywaidd
91 Albert Jenkins Chwaraewr rygbi 11 Mawrth 1895 7 Hydref 1953 Llanelli Llanelli gwrywaidd
92 Evan Jenkins Bardd 2 Mai 1895 2 Tachwedd 1959 Ffair-rhos Abaty Ystrad Fflur gwrywaidd
93 Ifan ab Owen Edwards Darlithydd, sylfaenydd Urdd Gobaith Cymru; 25 Gorffennaf 1895 23 Ionawr 1970 Llanuwchllyn Llanuwchllyn gwrywaidd
94 David Jones Arlunydd a bardd 1 Tachwedd 1895 28 Hydref 1974 Brockley gwrywaidd
95 William Jones Bardd a gweinidog 24 Medi 1896 18 Ionawr 1961 Trefriw Mynwent Bethel, Tremadog gwrywaidd
96 John Hughes Cerddor 16 Tachwedd 1896 14 Tachwedd 1968 Rhosllannerchrugog Mynwent Rhosllannerchrugog gwrywaidd
97 Albert Tilley Cludydd byrllysg cadeirlan Aberhonddu a hanesydd lleol 8 Medi 1896 23 Medi 1957 Widnes Mynwent Aberhonddu gwrywaidd
98 David Lloyd Jenkins Llenor, prifardd, ac ysgolfeistr 20 Tachwedd 1896 5 Awst 1966 Llanddewibrefi gwrywaidd
99 William Lewis Davies Gwyddonydd ac arbenigwr ar astudio llaeth 23 Chwefror 1896 15 Mai 1941 Llansawel, Sir Caerfyrddin Mynwent Nicholson, New Delhi, India gwrywaidd
100 William Sidney Gwynn Williams Cerddor a gweinyddwr 4 Ebrill 1896 13 Tachwedd 1978 Llangollen gwrywaidd
101 Stafford Henry Morgan Thomas Gweinidog (MC) a bardd 13 Gorffennaf 1896 6 Rhagfyr 1968 Melin Ifan Ddu gwrywaidd
102 Thomas Ivor Jones Cyfreithiwr yn Llundain a Chymro gwlatgar 13 Gorffennaf 1896 29 Mawrth 1969 Llanuwchllyn Llanuwchllyn gwrywaidd
103 Leighton Seager, 1st Baron Leighton of St Mellons Barwn, masnachwr a pherchennog llongau 11 Ionawr 1896 17 Hydref 1963 Caerdydd gwrywaidd
104 Ifan Gruffydd Llenor 1 Chwefror 1896 4 Mawrth 1971 Llangristiolus gwrywaidd
105 Stephen J. Williams Ysgolhaig Cymraeg 11 Chwefror 1896 2 Awst 1992 Ystradgylais Amlosgfa Treforus gwrywaidd
106 William Richard Williams Gweinidog (MC) a Phrifathro'r Coleg Diwinyddol Unedig, Aberystwyth 4 Ebrill 1896 18 Rhagfyr 1962 Pwllheli gwrywaidd
107 Dai Davies Cricedwr a dyfarnwr criced 26 Awst 1896 16 Gorffennaf 1976 Llanelli gwrywaidd
108 Ifor Leslie Evans Prifathro Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth 17 Ionawr 1897 31 Mai 1952 Aberdâr gwrywaidd
109 Victor Erle Nash-Williams Archaeolegydd 21 Awst 1897 15 Rhagfyr 1955 Sir Fynwy gwrywaidd
110 Thomas Evans Henadur, gweinyddwr ysbytai ac addysg 9 Medi 1897 14 Ionawr 1963 Rhymni gwrywaidd
111 Gwilym Ceri Jones Gweinidog (MC) a bardd 26 Mehefin 1897 9 Ionawr 1963 Llangunllo gwrywaidd
112 Arthur Roberts Undebwr llafur 7 Ebrill 1897 26 Awst 1964 Abertyleri gwrywaidd
113 William David Davies Gweinidog (MC), athro ac awdur 18 Ionawr 1897 7 Gorffennaf 1969 Glynceiriog gwrywaidd
114 Arthur Pearson Gwleidydd Llafur 31 Ionawr 1897 14 Ebrill 1980 Pontypridd gwrywaidd
115 D. J. Williams Gwleidydd Llafur 3 Chwefror 1897 12 Medi 1972 Gwauncaegurwen gwrywaidd
116 Ness Edwards Undebwr llafur ac aelod seneddol 5 Ebrill 1897 3 Mai 1968 Abertyleri gwrywaidd
117 Kathleen Freeman Clasurydd ac awdur 22 Mehefin 1897 21 Chwefror 1959 Birmingham benywaidd
118 Aneurin Bevan
AneurinBevanStatueCardiff20050707 (cropped).jpg
Gwleidydd ac un o sylfaenwyr y Wladwriaeth Les 15 Tachwedd 1897 6 Gorffennaf 1960 Tredegar Amlosgfa Croesyceiliog gwrywaidd
119 Susannah Jane Rankin Gweinidog (A) a chenhades ym Mhapwa 1897-11-26 1989-07-24 Sir Drefaldwyn benywaidd
120 Lewis Jones Areithydd comiwnyddol, aflonyddwr, arweinydd, ac awdur 28 Rhagfyr 1897 27 Ionawr 1939 Cwm Clydach gwrywaidd
121 Ebenezer Gwyn Evans Gweinidog (MC) 31 Mai 1898 23 Gorffennaf 1958 Llangynwyd gwrywaidd
122 Gwenfron Moss Cenhades yn Tsieina ac India 27 Gorffennaf 1898 10 Awst 1991 Coed-poeth gwrywaidd
123 Grismond Picton Philipps Milwr a gŵr cyhoeddus 20 Mai 1898 8 Mai 1967 Cwmgwili gwrywaidd
124 Robert Morton Stanley Ellis Gweinidog (MC) ac awdur 11 Ebrill 1898 2 Tachwedd 1966 Prestatyn Mynwent Caersalem, Tŷ-croes gwrywaidd
125 William Roger Hughes Offeiriad a bardd 27 Mai 1898 5 Ebrill 1958 Llangristiolus gwrywaidd
126 Cliff Prothero Trefnydd y Blaid Lafur yng Nghymru 23 Medi 1898 24 Hydref 1990 Ynysybwl Amlosgfa Thornhill, Caerdydd gwrywaidd
127 Francis Wynn Jones Ystadegydd a llenor 15 Ionawr 1898 21 Rhagfyr 1970 Llandrillo gwrywaidd
128 John Charles Clay Cricedwr 18 Mawrth 1898 11 Awst 1973 Tresimwn gwrywaidd
129 Thomas Bevan Phillips Gweinidog, cenhadwr a phrifathro coleg 11 Ebrill 1898 7 Hydref 1991 Maesteg gwrywaidd
130 Thomas Wynford Rees
The War in the Far East- the Burma Campaign 1941-1945 SE3257.jpg
is-gadfridog yn india 12 Ionawr 1898 15 Hydref 1959 Caergybi gwrywaidd
131 Thomas Alan Stephenson Swolegydd 19 Ionawr 1898 3 Ebrill 1961 Burnham-on-Sea, Gwlad-yr-haf gwrywaidd
132 Thomas Jones, Baron Maelor Gwleidydd Llafur 10 Chwefror 1898 18 Tachwedd 1984 Ponciau gwrywaidd
133 Harold Finch Gwleidydd Llafur 2 Mai 1898 1979 Y Barri gwrywaidd
134 William Griffiths Llyfrwerthwr 6 Mehefin 1898 8 Hydref 1962 Gilfach Goch gwrywaidd
135 Dorothy Rees Gwleidydd Llafur a henadur 29 Gorffennaf 1898 20 Awst 1987 Y Barri benywaidd
136 Samuel Cornelius Jones Darlledwr Cymreig 13 Medi 1898 13 Medi 1974 Clydach gwrywaidd
137 Ivor Owen Thomas Gwleidydd Llafur 5 Rhagfyr 1898 11 Ionawr 1982 Llansawel gwrywaidd
138 Daniel Thomas Davies Ffisigwr Tachwedd 1899 19 Mai 1966 Pontycymer gwrywaidd
139 Robert William Jones Hanesydd, llenor, athro ac eisteddfodwr 1 Ionawr 1899 7 Ionawr 1968 Penygroes Penygroes gwrywaidd
140 David James Jones (Gwenallt) Bardd, beirniad ac ysgolhaig 18 Mai 1899 24 Rhagfyr 1968 Pontardawe Aberystwyth gwrywaidd
141 Idris Cox Gweithredwr y Blaid Gomiwnyddol Gorffennaf 1899 1989 gwrywaidd
142 Idwal Jones Addysgydd ac athro prifysgol 31 Rhagfyr 1895 3 Ionawr 1966 Penclawdd Bae Colwyn gwrywaidd
143 Edward Owen Humphreys Addysgwr 2 Tachwedd 1899 11 Mai 1959 Cefnddwysarn Llangristiolus gwrywaidd
144 John Roberts glwr, cynghorydd ac aelod amlwg o'r Blaid Gomiwnyddol 1899 1979 gwrywaidd
145 Mai Jones Pianydd, cyfansoddwr a chynhyrchydd rhaglenni ysgafn ar y radio 1899-02-06 1960-05-07 Casnewydd benywaidd
146 William Davies Botanegydd ac arbenigwr mewn gwyddor tir glas 20 Ebrill 1899 28 Gorffennaf 1968 Llundain gwrywaidd
147 John Steegman Awdur llyfrau ar gelfyddyd a phensaernîaeth 10 Rhagfyr 1899 15 Ebrill 1966 gwrywaidd
148 Thomas Iorwerth Ellis Addysgydd ac awdur 19 Rhagfyr 1899 20 Ebrill 1970 gwrywaidd
149 D. E. Parry-Williams Cerddor 1900 1996 gwrywaidd
150 Reginald Bradbury Southall Cyfarwyddwr purfa olew 5 Mehefin 1900 1 Rhagfyr 1965 Bollington, Swydd Gaer gwrywaidd
151 David Matthew Williams Gwyddonydd, dramodydd ac arolygwr ysgolion 3 Mai 1900 29 Tachwedd 1970 Cellan gwrywaidd
152 Idris Jones Prif Gyfarwyddwr Datblygu Ymchwil i'r Bwrdd Glo Cenedlaethol (NCB) 18 Ionawr 1900 5 Gorffennaf 1971 gwrywaidd
153 David Wynne Cyfansoddwr 2 Mehefin 1900 23 Mawrth 1983 Penderyn gwrywaidd
154 James Idwal Jones Prifathro a gwleidydd Llafur 30 Mehefin 1900 18 Hydref 1982 gwrywaidd
155 Tom Ellis Jones Gweinidog (Bed.) a Phrifathro coleg 4 Awst 1900 16 Tachwedd 1975 Rhosllannerchrugog gwrywaidd
156 Ffransis G. Payne Ysgolhaig a llenor 11 Hydref 1900 21 Awst 1992 Kington, Swydd Henffordd gwrywaidd
157 Emrys G. Bowen
Emrys George Bowen.jpg
Daearyddwr 28 Rhagfyr 1900 8 Tachwedd 1983 Caerfyrddin gwrywaidd
158 Aubrey Rodway Johnson Athro ac ysgolhaig Hebraeg 23 Ebrill 1901 29 Medi 1985 Leamington Spa gwrywaidd
159 William Lloyd Gosodwr a hyfforddwr cerdd dant a chyfansoddwr ceinciau gosod 14 Chwefror 1901 20 Hydref 1967 Llansannan gwrywaidd
160 Meirion Williams Cerddor 19 Gorffennaf 1901 4 Hydref 1976 Dyffryn Ardudwy gwrywaidd
161 Reginald Francis Treharne Athro hanes 21 Tachwedd 1901 3 Gorffennaf 1967 Merthyr Tudful gwrywaidd
162 Alan Trevor Jones Gweinyddwr gwasanaeth iechyd a Phrofost, Ysgol Feddygol Genedlaethol Cymru 24 Chwefror 1901 10 Mehefin 1979 Pengam Eglwys Gelligaer gwrywaidd
163 Jenkin Alban Davies Gŵr busnes a dyngarwr 24 Mehefin 1901 26 Mai 1968 Llundain gwrywaidd
164 Thomas Redvers Llewellyn Canwr ac athro canu 4 Rhagfyr 1901 24 Mai 1976 Llansawel Llundain gwrywaidd
165 Ralph Beaumont Aelod Seneddol a gr cyhoeddus 12 Chwefror 1901 18 Medi 1977 Llundain gwrywaidd
166 Iorwerth Peate Curadur Amgueddfa Werin Cymru, 1948-1971, ysgolhaig, llenor a bardd 27 Chwefror 1901 19 Hydref 1982 Llanbrynmair Capel Pen-rhiw, Sain Ffagan gwrywaidd
167 Edward Prosser Rhys Newyddiadurwr, bardd a chyhoeddwr 4 Mawrth 1901 6 Chwefror 1945 Mynydd Bach, Ceredigion gwrywaidd
168 J. Ellis Williams Llenor, dramodydd 19 Ebrill 1901 7 Ionawr 1975 Penmachno gwrywaidd
169 Hilary Marquand Economegydd a gwleidydd Llafur 24 Rhagfyr 1901 6 Tachwedd 1972 Caerdydd Mynwent Cathays gwrywaidd
170 John Iorwerth Roberts Ysgolfeistr, ysgrifennydd Eisteddfod Gydwladol Llangollen 8 Mawrth 1902 17 Mawrth 1970 Warrington Mynwent Llantysilio gwrywaidd
171 Edward Julian Pode Cyfrifydd a diwydiannwr 26 Mehefin 1902 11 Mehefin 1968 Sheffield Eglwys Tresimwn gwrywaidd
172 Leon Atkin
Leon Atkins, the rebel priest of Swansea (15842039531).jpg
Gweinidog yr Efengyl Gymdeithasol ac ymgyrchydd dros y difreintiedig yn ne Cymru 26 Gorffennaf 1902 27 Tachwedd 1976 Spalding gwrywaidd
173 Benjamin Haydn Williams Swyddog addysg 9 Hydref 1902 29 Mai 1965 Rhosllannerchrugog gwrywaidd
174 Irwyn Ranald Walters Cerddor a gweinyddwr 6 Rhagfyr 1902 21 Tachwedd 1992 Rhydaman gwrywaidd
175 Griffith Richard Maethlu Lloyd Prifathro coleg a gweinidog (B) 25 Ionawr 1902 6 Mawrth 1995 Caergybi Capel Pencarneddi gwrywaidd
176 Wogan Philipps, 2ail Barwn Milford Gwleidydd ac arlunydd 25 Chwefror 30 Tachwedd Brentwood, Essex gwrywaidd
177 James Kitchener Davies Bardd, dramodydd a chenedlaetholwr 6 Mahefin 1902 25 Awst 1952 Llangeitho gwrywaidd
178 Morgan Phillips Ysgrifennydd cyffredinol y Blaid Lafur 18 Mehefin 1902 15 Ionawr 1963 Aberdâr gwrywaidd
179 John Edward Daniel Athro coleg ac arolygydd ysgolion 26 Mehefin 1902 11 Chwefror 1962 Bangor Mynwent Bangor Newydd gwrywaidd
180 Frank Soskice Bargyfreithiwr a gwleidydd Llafur 23 Gorffennaf 1902 1 Ionawr 1979 gwrywaidd
181 Dorothy Edwards Nofelydd 18 Awst 1902 6 Ionawr 1934 Cwm Ogwr Pontypridd benywaidd
182 Arthur ap Gwynn Llyfrgellydd, a thrydydd llyfrgellydd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth 4 Tachwedd 1902 10 Rhagfyr 1987 Caernarfon gwrywaidd
183 Horace Evans Meddyg 1 Ionwr 1903 26 Tachwedd 1963 Merthyr Tudful gwrywaidd
184 Evan James Williams Gwyddonydd 8 Mehefin 1903 29 Medi 1945 Cwmsychbant Capel y Cwm, Cwmsychbant gwrywaidd
185 Jethro Gough Athro patholeg 29 Rhagfyr 1903 16 Chwefror 1979 Llanwonno Amlosgfa Thornhill, Caerdydd gwrywaidd
186 Simon Yorke Uchelwr 24 Mehefin 1903 7 Mai 1966 Mynwent eglwys Marchwiel gwrywaidd
187 Henry Horatio Jenkins Fiolinydd ac arweinydd cerddorfa 19 Ebrill 1903 29 Mawrth 1985 Rhydaman Eglwys Sant Columba, Grantown-on-Spey gwrywaidd
188 Graham Sutton Prif Gyfarwyddwr y Swyddfa Feteoroleg 4 Chwefror 1903 26 Mai 1977 Cwmcarn gwrywaidd
189 Rhisiart Morgan Davies Gwyddonydd ac athro ffiseg 4 Chwefror 1903 18 Chwefror 1958 Corris gwrywaidd
190 Thomas Rowland Hughes Bardd a nofelydd 17 Ebrill 1903 24 Hydref 1949 gwrywaidd
191 Geraint Goodwin Awdur 1 Mai 1903 10 Hydref 1942 Llanllwchaearn gwrywaidd
192 Tudor Elwyn Watkins Gwleidydd Llafur 9 Mai 1903 2 Tachwedd 1983 gwrywaidd
193 James Thomas, Is-Iarll Cilcennin Aelod seneddol 13 Hydref 1903 13 Gorffennaf 1960 Llandeilo Fawr gwrywaidd
194 David Rees-Williams, Barwn 1af Ogmore Gwleidydd a chyfreithiwr 22 Tachwedd 1903 30 Awst 1976 Pen-y-bont ar Ogwr Amlosgfa Canol Morgannwg, Llangrallo gwrywaidd
195 Evan David Jones Llyfrgellydd ac archifydd 6 Rhagfyr 1903 7 Mawrth 1987 Llangeitho gwrywaidd
196 William John Roberts Gweinidog (Methodist Wesleaidd) ac eciwmenydd 7 Rhagfyr 1904 22 Ebrill 1967 Blaenau Ffestiniog Mynwent Bethesda, Blaenau Ffestiniog gwrywaidd
197 Thomas Neville George Athro Daeareg 13 Mai 1904 8 Mehefin 1980 Treforus gwrywaidd
198 David Owen Gweinyddwr cydwladol 26 Tachwedd 1904 29 Mehefin 1970 Pont-y-pŵl gwrywaidd
199 Gomer Morgan Roberts Gweinidog (MC), hanesydd, llenor ac emynydd 3 Ionawr 1904 16 Mawrth 1993 Llandybïe gwrywaidd
200 John Ellis Meredith Gweinidog (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) ac awdur 7 Awst 1904 1981 Dinbych Mynwent Llanuwchllyn gwrywaidd
201 Richard Humphreys Evans Gweinidog MC ac athro diwinyddol 8 Ebrill 1904 21 Ebrill 1995 Caergybi Mynwent Ddinbych gwrywaidd
202 Alun Ogwen Williams Eisteddfodwr 2 Hydref 1904 4 Awst 1970 Bethesda Amlosgfa Abertawe gwrywaidd
203 Glyn Roberts Hanesydd a gweinyddwr 31 Awst 1904 13 Awst 1962 Bangor Eglwys Llantysilio gwrywaidd
204 Iwan James Morgan Tiwtor mewn efrydiau allanol a gwleidydd 1904 1 Ebrill 1966 Tondu gwrywaidd
205 William Elwyn Edwards Jones Gwleidydd Llafur 4 Ionawr 1904 4 Gorffennaf 1989 Bootle gwrywaidd
206 Norman Matthews Canghellor Llandaf 12 Chwefror 1904 6 Awst 1964 Abertawe Eglwys Gadeiriol Llandaf gwrywaidd
207 Daniel Granville West, Barwn Granville-West Gwleidydd Llafur 17 Mawrth 1904 23 Medi 1984 Casnewydd Mynwent Panteg gwrywaidd
208 John Charles Jones Esgob Bangor 3 Mai 1904 13 Hydref 1956 Llan-saint Mynwent Llandysilio gwrywaidd
209 Seaborne Davies Cyfreithiwr a gwleidydd 26 Mehefin 1904 26 Hydref 1984 Pwllheli gwrywaidd
210 Emrys Davies Cricedwr a dyfarnwr criced 27 Mehefin 1904 10 Tachwedd 1975 gwrywaidd
211 Lynn Ungoed-Thomas Gwleidydd Llafur 26 Mehefin 1904 4 Rhagfyr 1972 Caerfyrddin gwrywaidd
212 Thomas Parry Ysgolhaig, Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Prifathro Prifysgol, bardd 4 Awst 1904 22 Ebrill 1985 Carmel, Sir Gaernarfon Mynwent Amlosgfa Bangor gwrywaidd
213 Waldo Williams Bardd 30 Medi 1904 20 Mai 1971 Hwlffordd Capel Blaenconin, Llandissilio gwrywaidd
214 Caradog Prichard Newyddiadurwr, nofelydd a bardd 3 Tachwedd 1904 25 Chwefror 1980 Bethesda Mynwent Eglwys Coetmor, Bethesda gwrywaidd
215 Emyr Estyn Evans Daearyddwr 29 Mai 1905 12 Awst 1989 Amwythig gwrywaidd
216 Emlyn Evans Lewis Llawfeddyg edfrydol 10 Ebrill 1905 14 Mai 1969 Pennsylvania, UDA gwrywaidd
217 Philip Scott Yorke Sgweiar Erddig, ger Wrecsam, Dinb. 23 Mawrth 1905 2 Gorffennaf 1976 Erddig Mynwent eglwys Marchwiel gwrywaidd
218 Thomas Jones Pierce Hanesydd 18 Mawrth 1905 9 Hydref 1964 Lerpwl Amlosgfa Anfield, Lerpwl gwrywaidd
219 Idris Davies Glôwr, ysgolfeistr a bardd Eingl-Gymreig 6 Ionawr 1905 6 Ebrill 1953 Rhymni Mynwent Rhymni gwrywaidd
220 Ceinwen Rowlands Cantores 15 Ionawr 1905 12 Mehefin 1983 Caergybi Bae Colwyn benywaidd
221 Herbert Bowden, Baron Aylestone Gwleidydd 20 Ionawr 1905 30 Ebrill 1994 Caerdydd gwrywaidd
222 Rachel Thomas Actores 10 Chwefror 1905 8 Chwefror 1995 Alltwen Amlosgfa Thornhill, Caerdydd benywaidd
223 Glyn Jones Bardd a llenor 28 Chwefror 1905 10 Ebrill 1995 Merthyr Tudful gwrywaidd
224 Albert Clifford Williams Gwleidydd Llafur 28 Mehefin 1905 1987 Blaina gwrywaidd
225 B. H. St. John O'Neill Archaeolegydd 7 Awst 1905 24 Hydref 1954 Llundain gwrywaidd
226 Llewellyn Heycock, Arglwydd Heycock o Dai-bach Arweinydd adnabyddus mewn llywodraeth leol ym Morgannwg 12 Awst 1905 13 Mawrth 1990 Port Talbot gwrywaidd
227 Gareth Jones
Gareth-jones.jpg
Ieithydd a newyddiadurwr 13 Awst 1905 12 Awst 1935 Y Barri gwrywaidd
228 David Lewis, 1af Barwn Aberhonddu Gwleidydd 14 Awst 1905 10 Hydref 1976 Tal-y-bont ar Wysg gwrywaidd
229 Percy Cudlipp Newyddiadurwr 10 Tachwedd 1905 5 Tachwedd 1962 Caerdydd gwrywaidd
230 Ivor Bulmer-Thomas Gwleidydd Llafur yn wreiddiol a Cheidwadol yn ddiweddarach, ac awdur 30 Tachwedd 1905 7 Hydref 1993 Cwmbrân gwrywaidd
231 John Edward Jones Ysgrifennydd a threfnydd Plaid Cymru 10 Rhagfyr 1905 30 Mai 1970 Melin-y-Wig Mynwent Melin-y-Wig gwrywaidd

Gweler hefyd