Ponciau

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Pentref yn ward Rhosllannerchrugog ym mwrdeistref sirol Wrecsam yw Ponciau.

Tyfodd y pentref o gwmpas y diwydiant glo, gyda rhywfaint o gynhyrchu haearn yma hefyd. Ceir yma ysgol gynradd a swyddfa'r post, ynghyd a nifer o gapeli. Saif rhan o Glawdd Offa gerllaw, ac mae Afon Clywedog yn ffurfio rhan o ffin y ward. Yn 2001 roedd 37% o'r boblogaeth yn medru Cymraeg.

Mae Parc y Ponciau yn cynnwys trac BMX a chyfleusterau ar gyfer pêl-droed, bowlio a thennis. Ceir Cerrig yr Orsedd yma o Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhosllannerchrugog 1961. Ar ddechrau 2007 cyhoeddwyd fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r grŵp cymunedol Cyfeillion Parc y Ponciau yn cael nawdd o £504,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer adfer y parc.