Manchester United F.C.

Oddi ar Wicipedia
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Manchester United
Logo manutd.png
Enw llawnManchester United Football Club
(Clwb Pêl-droed Manceinion Unedig)
LlysenwauThe Red Devils[1]
Sefydlwyd(fel Newton Heath LYR F.C.)
Newid enw yn 1902 i Manchester United F.C.
MaesOld Trafford
(sy'n dal: 75,731[2])
PerchennogManchester United plc (NYSEMANU)
Cyd-GadeiryddionJoel a Avram Glazer
CynghrairPremier League
GwefanHafan y clwb
Lliwiau Cartref
Lliwiau Oddi cartref
Lliwiau Trydydd dewis
Tymor cyfredol
Cynnydd yn safle Manchester United yn Uwchgynghrair Lloegr o'i gychwyn yn 1892-93 hyd at 2013-14.

Tîm pêl-droed o Fanceinion, Lloegr yw Manchester United Football Club (Clwb Pêl-droed Manceinion Unedig) sef tîm pêl-droed mwyaf llwyddiannus Uwchgynghrair Lloegr ac un o dimau pêl-droed mwyaf poblogaidd yn y byd.

Mae'r tîm yn chwarae yn stadiwm Old Trafford yng nghanol y ddinas, stadiwm sy'n dal 75,635 .o gefnogwyr[3].

Mae nifer yn mynnu mai Manchester United hefyd yw clwb pêl-droed mwyaf poblogaidd y byd, gyda dros 75 miliwn o gefnogwyr ledled y byd a thros 200 clwb cefnogi swyddogol.[4] Dywed eraill fody niferoedd yn nes at 333 miliwn.[5] Roedd y clwb yn un o'r clybiau wnaeth sefydlu Uwchgynghrair Lloegr yn 1992, ac mae wedi chwarae yng nghynghrair uchaf Lloegr ers 1975. Mae cyfartaledd tyrfaoedd y clwb yn flynyddol uwch nag unrhyw glwb arall yn Lloegr, heblaw am chwe thymor yn unig ers 1964/65.[6]

Mae Manchester United wedi ennill Cwpan Lloegr 12 o weithiau, Uwchgynghrair Lloegr ddeg gwaith, Cwpan Cynghrair Lloegr ddwywaith, Cwpan UEFA unwaith a Chwpan Ewrop dair gwaith.

Y clwb yw'r ail clwb mwyaf llwyddiannus yn hanes pêl-droed Lloegr tu ol i Lerpwl; mae wedi ennill 20 o dlysau ers i Alex Ferguson gael ei benodi'n rheolwr ym Mis Tachwedd 1986. Maen nhw wedi ennill prif gynghrair Lloegr 20 o weithiau. Ym 1968 daethant y tîm cyntaf o Loegr i ennill cwpan Ewrop, drwy guro S.L. Benfica 4-1. Enillon nhw ail gwpan Ewrop ym 1999 fel rhan o'r trebl, cyn ennill eu trydydd cwpan yn 2008, bron 40 mlynedd i'r diwrnod ers ennill am y tro cyntaf.

Ers diwedd y 90au mae'r clwb wedi bod yn un o'r rhai mwyaf cyfoethog yn y byd, yn bennaf oherwydd ei berchennog Martin Edwards, gyda'r incwm mwyaf o unrhyw dîm pêl-droed, ac ar hyn o bryd y clwb mwyaf cyfoethog mewn pêl-droed a hefyd mewn unrhyw gamp gyda gwerth o £897 miliwn yn Mai 2008. Roedd y clwb yn un o aelodau gwreiddiol G-14 sef grwp o dimau gorau Ewrop ac erbyn hyn mae'n rhan o'r European Club Association.

Capten presennol y clwb yw Ashley Young a olynodd Antonio Valencia yn 2019.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Y blynyddoedd cynnar[golygu | golygu cod y dudalen]

Ffurfiwyd clwb Newton Heath LYR F.C. ym 1878 fel clwb gwaith y Lancashire and Yorkshire Railway Depot yn Newton Heath. Roedd crysau'r clwb yn haner gwyrdd a hanner aur. Roedd y clwb yn chwarae ar gae bychan, gwael ar North Road am bymtheg mlynedd cyn symud i Bank Street yn nhref gyfagos Clayton yn 1893. Cafodd y clwb fynediad i'r gynghrair ym 1892 a dechrewyd y broses o wahanu oddi wrth y rheilffordd gan ddod yn glwb annibynol, penodi ysgrifennydd i'r clwb a galw eu hunain yn 'Newton Heath F.C'. Ym 1902 roedd y clwb o fewn dim i fod yn fethdalwyr gyda dyledion o dros £2,500. Ar un adeg cafodd eu stadiwm yn Bank Street ei gau.

Cyn cael eu cau am byth cafodd y clwb arian gan J.H Davies, perchennog bragdai ym Maenceinion.

Blynyddoedd Busby 1948-1969[golygu | golygu cod y dudalen]

Tîm Manchester United ar gychwyn eu tymor 1905–06.

Cymrodd Matt Busby drosodd fel rheolwr yn Hydref 1945. Roedd Busby eisiau rheoli pwy oedd yn y tîm, prynu chwaraewyr newydd a sesiynau ymarfer. Ym 1952 enillodd y clwb yr uwchgynghrair, ei gwpan cynghrair cyntaf mewn 41 mlynedd. Gydag oedran cyfartalog o 22 cawsant eu galw gan y cyfryngau'n 'Busby Babes'. Ym 1957 Manchester United oedd y tîm Saesneg cyntaf i gystadlu yn y Cwpan Ewropaidd. Er gwrthwynebiadau cynghrair Lloegr, aeth Manchester United ymlaen i gyrraedd y rownd gyn-derfynol, lle collon nhw i Real Madrid. Sgoriodd y tîm 10-0 yn erbyn Anderlecht, y sgor uchaf yn y gystadleuaeth.

Y tymor wedyn, daeth yn un o wyth tîm olaf y Gwpan Ewropaidd yn erbyn Seren Coch Belgrade. Ar y ffordd, ar y 6ed o Chwefror 1958, cafodd yr awyren a gludai'r tîm ddamwain a lladdwyd 23 o bobl gan gynnwys wyth chwaraewr: - Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor a Billy Whelan.

Y 'The Busby Babes yn Denmarc yn 1955

Cymrodd Jimmy Murphy, rheolwr yr eilyddion drosodd gan weithredu fel rheolwr llawn amser. Chwareodd yr eilyddion yn y tîm cyntaf a llwyddon nhw i gyrraedd rownd derfynol y cwpan FA, lle collon nhw i Bolton Wanderers. Fel cydnabyddiaeth o drasiedi'r tim, gwahoddodd UEFA'r tîm i gymryd rhan yng Nghwpan Ewropaidd 1958-59 gyda phencampwyr Lloegr Wolverhampton Wanderers.

Ailadeiladodd Busby'r tîm trwy'r 60au, gan brynu chwaraewyr fel Denis Law a Paddy Crerand, ac unodd y rhain gyda gyda'r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr ifanc yn cynnwys George Best i ennill y cwpan FA ym 1963. Y tymor dilynol gorffenon nhw'n ail yn y gynghrair, ac enillwyd y gynghrair ei hun ym 1965 a 1967. Ym 1968 Manchester United oedd y tîm cyntaf i ennill y cwpan Ewropaidd gan feuddu Benfica 4-1 yn y rownd derfynol a hynny gyda thîm a oedd yn cynnwys tri chwaraewyr Ewropeaidd y flwyddyn: Bobby Charlton, Denis Law a George Best. Gorffenodd Matt Busby fel arweinydd ym 1969 a chafodd ei ddisodli gan eolwrr yr eilyddion Wilf McGuiness.

Y newid: 1969-1992[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar ôl gorffen yn wythfed yn 1969-70 a dechreuad wael i 1970-1971, cafodd Busby ei berswadio i ddod yn ôl fel arweinwr ac aeth McGuiness yn ôl i arwain yr ailyddion. Ym Mehefin 1971 daeth Frank O'Farrel yn arweinwr, ond arhosodd ond 18 mis cyn cael ei ddisodli gan Tommy Docherty yn Rhagfyr 1972. Roedd Dochert wedi arbed Manchester United o fynd i lawr y tymor yna, ond iddyn nhw fynd i'r ail gynghrair ym 1974; erbyn hyn roedd Best, Law a Charlton wedi gadael y clwb. Aeth y clwb lan ar ei tro cyntaf a llwyddon nhw gyrraedd rownd derfynol y cwpan FA yn 1976, ond collon nhw i Southampton. Cyrhaeddon nhw'r rownd derfynol eto yn 1977, yn maeddu Lerpwl 2-1. Cafodd Docherty ei sacio yn gynt ar ôl hyn oherwydd cafodd ef berthynas eto gwraig y ffisiotherapydd.

Daeth Dave Sexton yn haf 1977 ac ond am prynu chwaraewyr mawr yn cynnwys Joe Jordan, Gary Bailey, Gordon McQueen a Ray Wilkins, ni lwyddodd y tîm i gael unrhyw ganlyniadau mawr; gorffenon nhw yn y ddwy cyntaf ym 1979-80 a chollon nhw i'r Arfwyr yn y rownd derfynol y cwpan FA. Cafodd Sexton ei sacio ym 1981, ond am y faith enillodd United y saith gêm olaf lle roedd ef yn arwain. Cafodd ei ddisodli gan Ron Atkinson, a dorrodd y record trosglwyddo i brynu Bryan Robson o Gorllewin Bromich Albion. O dan Atkinson, enillodd Manchester United y cwpan FA ddwywaith ym mhedair blynedd.

Cyrhaeddodd Alex Ferguson ei gynorthwy-ydd Archie Knox o Aberdeen ar ddiwrnod y cafodd Atkinson ei sacio. Yn nhair tymor gorffenodd ef yn 11fed, 2il a 11fed eto. Roedd Ferguson dan bwysau, gan ei fod yn agos i gael ei sacio roedd ennill yn erbyn Crystal Palace yn rownd derfynol y cwpan FA ym 1990 wedi acheb swydd Ferguson. Y tymor wedyn enillodd Manchester United ei Gwpan Enillwyr y Cwpan cyntaf a chwaraeodd yng Nghwpan Mawr UEFA ym 1991, yn maeddu enillwyr y cwpan Ewropaidd, Seren Coch Belgrade. Enillodd y tîm y Cwpan Cynghrair yn 1992 gyda thîm oedd yn cynnwys Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt a'r brodyr Neville. Ym 1993 enillodd y clwb ei gynghrair cyntaf ers 1967, ennillon nhw'r gynghrair eto ym 1994 gyda'r Cwpan FA i gwblhau dwbl cyntaf yn hanes y clwb.

Coron Driphlyg 1999[golygu | golygu cod y dudalen]

Tymor 1998-99 oedd tymor fwyaf llwddianus unrhyw glwb yn hanes pêl-droed Lloegr; y tîm cyntaf oedden nhw i ennill Uwchgynghrair Lloegr, Cwpan Lloegr a Chyngrair y Pencampwyr – 'Y Goron Driflig'- yn yr un tymor. Ar ei hôl hi o 1-0 yn erbyn Bayern Munich yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA, sgoriodd Teddy Sheringham ac Ole Gunner Solskjaer goliau hwyr sicrhau buddugoliaeth dros yr Almaenwyr yn beth sy'n cael ei ystyried gan rai yn un o'r 'Comebacks' gorau yn hanes pêl-droed. Hefyd enillodd y clwb y cwpan cyfandirol ar ôl maeddu Palmeiras 1-0 yn Tokyo. Ar ôl yr holl ddigwyddiadau hyn cafodd Ferguson ei wneud yn farchog am ei gyfraniad i bêl-droed.

Llwyddiant yn yr unfed ganrif ar hugain[golygu | golygu cod y dudalen]

Y chwaraewr a enillodd fwyaf erioed yn hanes pêl-droed yng ngwledydd Prydain: aelod o dîm Man U: y Cymro Ryan Giggs.

Yn 2000 cymerodd Manchester United rhan yng nghwpan clybiau'r byd ym Mrasil, ac enillodd y gynghrair eto ym 1999-2000 a 2000-2001. Gorffenodd y tîm yn ail i'r Arfwyr yn 2001-02, cyn ennill y gynghrair yn ôl yn 2002. Enillon nhw eu degfed cwpan FA gan faeddu Millwall 3-0 yn y rownd derfynol yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd. Yn 2005-2006 ni lwyddodd y tîm i gyrraedd yr 16 olaf - am y tro cyntaf ers degawd, ond yna adenillwyd Cwpan Cynghrair Lloegr yn erbyn Wigan Athletic. Enillodd y clwb Uwchgynghrair Lloegr eto yn 2007 ac yn 2008, a chyflawnodd ddwbl gan faeddu Chelsea â'r cic gosb yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA. Chwaraeodd Ryan Giggs ei 759ed gêm yn y gêm hon, gan gipio'r record - y trydedd gynghrair yn olynol. Yr haf hwnnw cafodd Cristiano Ronaldo ei werthu i Real Madrid am £80 miliwn. Yn 2010 maeddodd Manchester United Aston Villa gan ennill Cwpan Cynghrair Lloegr.

Carfan Bresennol[golygu | golygu cod y dudalen]

Fel 14 Gorffennaf 2015
 • 1 Baner Sbaen David De Gea
 • 2 Baner Brasil Rafael
 • 3 Baner Lloegr Luke Shaw
 • 4 Baner Lloegr Phil Jones
 • 5 Baner Yr Ariannin Marcos Rojo
 • 6 Baner Gogledd Iwerddon Jonny Evans
 • 7 Baner Yr Ariannin Ángel Di María
 • 8 Baner Sbaen Juan Mata
 • 10 Baner Lloegr Wayne Rooney
 • 11 Baner Gwlad Belg Adnan Januzaj
 • 12 Baner Lloegr Chris Smalling
 • 13 Baner Denmarc Anders Lindegaard
 • 14 Baner Mecsico Javier Hernández
 • 16 Baner Lloegr Michael Carrick
 • 17 Baner Yr Iseldiroedd Daley Blind
 • 18 Baner Lloegr Ashley Young
 • 20 Baner Yr Iseldiroedd Robin van Persie
 • 21 Baner Sbaen Ander Herrera
 • 22 Baner Lloegr Nick Powell
 • 25 Baner Ecwador Antonio Valencia
 • 30 Baner Wrwgwái Guillermo Varela
 • 31 Baner Gwlad Belg Marouane Fellaini
 • 32 Baner Sbaen Víctor Valdés
 • 33 Baner Gogledd Iwerddon Paddy McNair
 • 35 Baner Lloegr Jesse Lingard
 • 41 Baner Lloegr Reece James
 • 42 Baner Lloegr Tyler Blackett
 • 44 Baner Brasil Andreas Pereira
 • 48 Baner Lloegr Will Keane
 • 49 Baner Lloegr James Wilson
 • 50 Baner Lloegr Sam Johnstone
 • -- Baner Yr Iseldiroedd Memphis Depay
 • -- Baner Yr Almaen Bastian Schweinsteiger
 • -- Baner Yr Eidal Matteo Darmian
 • -- Baner Ffrainc Morgan Schneiderlin

Rheolwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Dates[7] Name Notes
1878–1892 Unknown
1892–1900 Lloegr A. H. Albut
1900–1903 Lloegr James West
1903–1912 Lloegr Ernest Mangnall
1912–1914 Lloegr John Bentley
1914–1922 Lloegr Jack Robson
1922–1926 yr Alban John Chapman
1926–1927 Lloegr Lal Hilditch Rheolwr-chwaraewr
1927–1931 Lloegr Herbert Bamlett
1931–1932 Lloegr Walter Crickmer
1932–1937 yr Alban Scott Duncan
1937–1945 Lloegr Walter Crickmer
1945–1969 yr Alban Matt Busby
1969–1970 Lloegr Wilf McGuinness
1970–1971 yr Alban Matt Busby
1971–1972 Gweriniaeth Iwerddon Frank O'Farrell
1972–1977 yr Alban Tommy Docherty
1977–1981 Lloegr Dave Sexton
1981–1986 Lloegr Ron Atkinson
1986–2013 yr Alban Alex Ferguson
2013–2014 yr Alban David Moyes
2014 Cymru Ryan Giggs Rheolwr-chwaraewr mewn gofal
2014–2016 Yr Iseldiroedd Louis van Gaal

Esblygiad dillad y sgwad cyntaf[golygu | golygu cod y dudalen]

1879–87
1887–93
1893–94
1894–96
1896–1902
1902–20, 1921–22, 1927–34, 1934–60, 1971–presennol[PL]
1920–21, 1963–71
1922–27
1934
1960–63, 1997–presennol[EC]
Notes
 1. ^ Defnyddir y cyfuniad hwn yn yr Uwchgynghrair a gemau cartref.
 2. ^ Defnyddir y cyfuniad hwn mewn cystadleuthau Ewropeaidd.

Chwaraewyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhestr Wicidata:
delwedd enw enw cyntaf dyddiad geni man geni
AHAlbut.jpg
A. H. Albut Alfred No/unknown value Lloegr
James Miller James No/unknown value Greenock
Andrew Mitchell Andrew No/unknown value
John Scott John No/unknown value Yr Alban
John Mitchell John No/unknown value
James Brown James No/unknown value
George O'Brien George 18th century
Alex Robertson Alex 18th century Yr Alban
Bill McCartney Bill 18th century Dwyrain Swydd Ayr
Bob McFarlane Bob 18th century Airdrie
John Hodge John 18th century Stenhousemuir
William Thomson William 18th century
No/unknown value
Yr Alban
Tom Hay Tom 1858-07 Lloegr
John Earp John 1860 Newport
Newton Heath - Jack Powell - First Incarnation.jpg
Jack Powell Jack 1860-03-25 Cymru
Jimmy Stanton Jimmy 1860-11-18 West Bromwich
James Gotheridge James 1863 Derby
Jack Peden John 1863-07-12 Belffast
Tom Burke Tom 1864 Wrecsam
Bob Ramsey Bob 1864 Stoke-on-Trent
Bob Milarvie Bob 1864 Pollokshields
Joe Kinloch Joe
Joseph
1864-01 Blackburn
George Evans George 1864-06-27 Handsworth
Joe Davies Joe 1864-07-12 Cefn Mawr
Robert Ramsay Robert 1864-10
Alf Edge Alf 1864-10-01 Stoke-upon-Trent
George Owen George 1865
Jimmy Warner Jimmy 1865-04-15 Lozells
Jack Doughty Jack 1865-10 Bilston
William Cecil Campbell.jpg
William Campbell William
Cecil
1865-10-25 Inverness
John McCartney John 1866 Glasgow
Jack Owen Jack 1866 Y Waun
Ernest Mangnall.jpg
Ernest Mangnall Ernest
Ernst
1866-01-04 Bolton
CaesarJenkyns.jpg
Caesar Jenkyns Caesar 1866-08-24 Llanfair-ym-Muallt
Di Jones.jpg
Di Jones 1867 Croesoswallt
Fred Jones Fred 1867-01 Llandudno
Herbert Dale Herbert 1867
John Clements John 1867 Nottingham
William Gyves William 1867-07 Manceinion
James Colville James 1868 Yr Alban
Roger Doughty Roger 1868 Cannock Chase
John Cunningham John 1868 Glasgow
John Willie Sutcliffe.jpg
John Willie Sutcliffe John 1868-04-14 Halifax
Henry Boyd.jpg
Henry Boyd Henry 1868-05-06 Glasgow
Bob Donaldson Bob 1868-08-27
1871-08-27
Coatbridge
Alexander Higgins Alexander 1869 Smethwick
Billy Draycott Billy 1869-02-15 Newhall
Alf Farman.jpg
Alf Farman Alf 1869-04
1869-01-04
Birmingham
Harry Stafford the first captain of Manchester United.jpg
Harry Stafford Harry 1869-11-29
1869
Crewe
Matthew Gillespie Matthew 1869-12-24 Glasgow
Arthur Henrys Arthur 1870 Newcastle upon Tyne
Fred Erentz.jpg
Fred Erentz Fred 1870 Broughty Ferry
John Aitken John 1870 Dumfries
William Mathieson William 1870 Glasgow
James McNaught James 1870-06-08 Dumbarton
William Longair William 1870-07-19 Yr Alban
Tommy Fitzsimmons Tommy 1870-10-21 Annbank
Walter Cartwright.jpg
Walter Cartwright Walter 1871-01 Nantwich
Jimmy Whitehouse Jimmy 1871-04-09 Birmingham
Owen Jones Owen 1871-07 Bangor
Wilson Greenwood Wilson 1871-07 Padiham
James Cairns James 1872 Manceinion
John Clarkin John 1872
1872-04-03
Neilston
Samuel Parker Samuel 1872 Yr Alban
Joe Fall Joe
Joseph
William
1872-01-16
1872-01-28
Miles Platting
Willie Stewart Willie 1872-02-11 Coupar Angus
JoeCassidy.jpg
Joe Cassidy Joe 1872-07-30 Swydd Lanark
Frank Barrett footballer.jpg
Frank Barrett Frank 1872-08-02 Dundee
Alf Schofield Alf 1873 Lerpwl
Arthur Beadsworth Arthur 1873 Caerlŷr
John Graham John 1873 Northumberland
Fred Williams Fred 1873 Manceinion
Jack Grundy Jack 1873
Joe Williams Joe 1873 Crewe
Archie Montgomery Archie 1873-01-27 Chryston
George Perrins George 1873-02-24 Birmingham
Jimmy Coupar Jimmy 1873-03-03 Dundee
Herbert Stone Herbert 1873-04 St Albans
Billy Hood Billy
William
1873-04-11 Ashton-under-Lyne
Joe Ridgway Joe 1873-04-25 Chorlton-cum-Hardy
Bob Parkinson Bob 1873-04-27 Preston
John Dow John 1873-06-17 Dundee
William Brooks William 1873-07 Lloegr
Tom Robertson Tom 1873-10-17 Renton
Charles Rothwell Charles 1874 Lloegr
Joe Clark Joe 1874 Dundee
William Bryant William 1874 Rotherham
Bill Williams Bill 1874-01-01 Lloegr
George Millar George 1874
John Whitney John 1874 Lloegr
Billy meredith city.jpg
Billy Meredith William 1874-07-30 Y Waun
James Connachan James 1874-08-29 Glasgow
Harry Erentz Harry 1874-09-17 Dundee
Herbert Birchenough.jpg
Herbert Birchenough Herbert 1874-09-21 Crewe
Billy Richards Billy 1874-10-06 West Bromwich
Tommy Morrison, Footballer.jpg
Tommy Morrison Tommy 1874-12-16 Belffast
William Smith William 1875
Hugh Morgan Hugh 1875 Yr Alban
David Fitzsimmons David 1875
John Banks John 1875-06-14 West Bromwich
Frank Pepper Frank 1875-07 Wortley
Charlie Richards Charlie 1875-08-09 Burton upon Trent
Robert Stephenson Robert 1875-11-10
Jimmy Collinson Jimmy 1876 Newton Heath
James Carman James 1876
James Higson James 1876
James Hopkins James 1876
Ralph Gaudie Ralph 1876 Guisborough
William Jackson William 1876-01-27 Y Fflint
Jack Peddie Jack 1876-03-03 Glasgow
Billy Ball William 1876-04-11 West Derby
Billy Griffiths Billy 1876-04-16 Manceinion
George Livingstone George 1876-05-05
1870-05-05
Dumbarton
Frank Wedge Frank 1876-07-28
Daniel Hurst Daniel 1876-10-02 Workington
Manchester United 1908-09 (Downie).jpg
Alex Downie Alex 1876-10-08 Dunoon
James Fisher James 1876-12-23 Stirling
James Vance James 1877 Stevenston
Dick Wombwell Dick 1877 Nottingham
George Radcliffe George 1877
Gilbert Godsmark Gilbert 1877 Derby
Robert Turner Robert 1877 Manceinion
William Bunce William 1877-04
William Dunn William 1877-07
Tommy Wilson Tommy 1877-10-20 Preston
Bob Valentine Bob 1877-12-21 Pendleton
Sandy Robertson Sandy 1878 Dundee
Manchester United 1908-09 (Moger).jpg
Harry Moger Harry 1878 Southampton
Billy Morgan Billy 1878 Barrow-in-Furness
James Bain James 1878
James Garvey James 1878 Hulme
Joe Heathcote Joe 1878
Ernest Street Ernest 1878
Horace Blew Horace 1878-01-20 Esclusham
Charlie Sagar Charlie 1878-03-28 Swydd Gaerhirfryn
Tommy Arkesden Thomas
Tommy
1878-07 Warwick
Dick Pegg Dick 1878-07
1878
Caerlŷr
Lawrence Smith Lawrence 1878-07
W Whittaker 1905.jpg
Walter Whittaker Walter 1878-09-20 Manceinion
Billy Grassam Billy 1878-11-20 Larbert
Manchester United 1908-09 (Broomfield).jpg
Herbert Broomfield Herbert 1878-12-11 Swydd Gaer
Edwin Lee Edwin 1879 Lymm
Edward Holt Edward 1879
Jack Fitchett Jack 1879 Chorlton-cum-Hardy
Stephen Preston Stephen 1879
Tom Wilcox Tom 1879
John Gourlay John 1879
Harry Lappin Harry 1879-01-16 Manceinion
VinceHayes.jpg
Vince Hayes Vince 1879-03-24 Manceinion
Alfred Ambler Alfred 1879-07-01 Manceinion
Peter Blackmore Peter 1879-07 Gorton
Frank Thorpe Frank 1879-11-13 Hayfield
Harry Cleaver Harry 1880
Manchester United 1908-09 (Picken).jpg
Jack Picken Jack 1880 Hurlford
Bob Bonthron Bob
Robert
Pollock
1880 Burntisland
Herbert Rothwell Herbert 1880
Joe Wetherell Joe 1880 Oswaldtwistle
Reg Lawson Reg 1880 Bolton
William Hartwell William 1880
Manchester United 1908-09 (Bannister).jpg
Jimmy Bannister Jimmy 1880-09-20 Swydd Gaerhirfryn
William-booth-footballer.jpg
William Booth William 1880-10 Stockport
Henry Small Henry 1881 Southampton
Arthur Marshall Arthur 1881
Joseph Schofield Joseph 1881
Samuel Johnson Samuel 1881-07 Manceinion
Ezra Royals Ezra 1882-01 Stoke-on-Trent
Tommy Blackstock Tommy 1882 Kirkcaldy
Charles Mackie Charles 1882-01-01 Peterhead
Elijah Round Elijah 1882 Stoke-on-Trent
Hugh Kerr Hugh 1882 Pas-de-Calais
Ted Dalton Ted
Edward
1882 Chorlton-cum-Hardy
Herbert Bamlett Herbert 1882-03-01 Gateshead
London 1908 English Amateur Football National Team.jpg
Harold Hardman Harold 1882-04-04 Manceinion
Tom Chorlton.jpg
Tom Chorlton Tom 1882-04-09 Manceinion
Manchester United 1908-09 (Duckworth).jpg
Dick Duckworth Dick
Richard
Hargreaves
1882-09-14 Manceinion
Manchester United 1908-09 (Bell).jpg
Alex Bell Alex 1882-10-20 Tref y Penrhyn
Alex Menzies Alexander
William
1882-11-25 Blantyre
Peter Proudfoot Peter 1882-11-25 Wishaw
Bernard Donaghy Bernard 1882-12-23 Deri
William Yates William 1883 Birmingham
Harry Wilkinson Harry 1883 Bury
Harry Williams Harry 1883 Bolton
Jack Allan Jack 1883-01-16 South Shields
John Christie - Brentford FC.jpg
John Christie John 1883-02-08 Chorley
ManCity1904.jpg
Herbert Burgess Herbert 1883-02-25 Manceinion
Manchester United 1908-09 (Roberts).jpg
Charlie Roberts Charlie 1883-04-06 Darlington
Jimmy Dyer Jimmy 1883-08-24 Lloegr
Frank Buckley Franklin
Frank
1883-11-09 Urmston
Proctor Hall Proctor 1884-01 Blackburn
Bill Berry Bill 1884 Sunderland
George Lyons George 1884
Man.utd 1911-12 (Edmonds).jpg
Hugh Edmonds Hugh 1884 Chryston
Ernest Thomson Ernest 1884
Bobby Beale.jpg
Bobby Beale Robert 1884-01-08 Maidstone
Ted Connor Ted 1884-04-19 Salford
Jimmy Turnbull.JPG
Jimmy Turnbull Jimmy 1884-05-23
1886-05-23
Stirling
Alexander «Sandy» Turnbull.jpg
Sandy Turnbull Sandy 1884-07-30 Hurlford
Ernest Payne Ernest
Ernst
1884-12-23 Caerwrangon
David Christie David 1885
GeorgeWall.jpeg
George Wall George 1885-02-20 Lloegr
Manchester United 1908-09 (Holden).jpg
Dick Holden Dick 1885-06-12 Middleton
Clem Beddow Clem 1885-10 Burton upon Trent
Arthur Young Arthur 1886
Eversley Mansfield 1886 Barrow-in-Furness
HaroldHalse.jpg
Harold Halse Harold 1886-01-01 Llundain
Man.utd 1911-12 (Whalley).jpg
Arthur Whalley Arthur 1886-02-17 Manceinion
Enochwest.jpeg
Enoch West Enoch 1886-03-31 Hucknall
Aaron Hulme Aaron 1886-04 Manceinion
Tom Homer Tom 1886-04 Winson Green
Tony Donnelly Tony 1886-04 Middleton
John McGillivray John 1886-04 Broughton
Joe Ford Joe 1886-05-07 Northwich
Sam Blott.jpg
Sam Blott Sam 1886-06-19 Holloway
Harry Leonard Harry 1886-07-01 Sunderland
George Hunter - Aston Villa.jpg
George Hunter George 1886-08-16 Peshawar
Billy Bridgewater Billy 1886-09-14 Doncaster
Billy Harrison Billy 1886-12-27 Wybunbury
Manchester United 1908-09 (Stacey).jpg
George Stacey George 1887 Thorpe Hesley
Edward Hudson Edward 1887 Bolton
Joe Curry Joe 1887 Newcastle upon Tyne
Kerr Whiteside 1887
William Carrier William 1887 Ashington
George Bissett George 1887-01-25 Cowdenbeath
William Henry Dean Olympic polo player.jpg
William Henry Dean William 1887-02-06 Manceinion
Jackie Sheldon Jackie 1887-02-11 Swydd Derby
PADDY OCONNELL.jpg
Patrick O'Connell Patrick 1887-03-08 Dulyn
Haydn Green Haydn 1887-03-18
Tommy Gipps Tommy 1888-01 Walthamstow
William Hunter William 1888 Sunderland
Leslie Hofton Leslie 1888-03-03 Sheffield
Oscar Linkson.png
Oscar Linkson Oscar 1888-03-16 New Barnet
Pat McCarthy Pat 1888-04 Y Fenni
Arthur Potts Arthur 1888-06-26 Cannock Chase
George Travers George 1888-11-04 Newtown
Arthur Hooper Arthur 1888-12-05 Brierley Hill
Paddy McGuire 1889 Manceinion
Sid Ireland Sid 1889 Tamworth
Tom Nuttall Tom 1889-01 Bolton
Cyril Barlow Cyril 1889-01-22 Newton Heath
Richard Gibson Richard 1889-02 Llundain
Jack Mew Jack 1889-03-30 Sunderland
Mickey Hamill Mickey 1889-06-18 Belffast
Jack Quinn Jack 1890 Barrhead
James Montgomery James 1890 Newfield
Joe Norton Joe 1890-01-01 Caerlŷr
Aaron Travis Aaron 1890-03-28 Manceinion
Tom Miller Tom 1890-06-30
1890-06-29
Motherwell
Arthur Allman Arthur 1890-12-24 Stoke-on-Trent
Sam Cookson Samuel 1891 Cymru
James Pugh James 1891 Henffordd
Frank Hodges Frank 1891-01-20 Nechells
Teddy Partridge Teddy 1891-02-13 Swydd Gaerwrangon
Frank Mann Frank 1891-03-17 Nottingham
Frank Barson Frank 1891-04-10 Sheffield
Frank Knowles Frank 1891-05 Hyde
James Hodge James 1891-07-05 Stenhousemuir
Jimmy Broad Jimmy
James
1891-11-10 Stalybridge
Jocelyn Rowe Jocelyn 1892 Bwrdeistref Frenhinol Kingston upon Thames
Robert Roberts Robert 1892 Swydd Gaerhirfryn
Billy Goodwin Billy 1892-01-01 Staveley
Wilf Woodcock Wilf 1892-02-15 Droylsden
Walter Spratt Walter 1892-10 Birmingham
George Walter Anderson.jpg
George Anderson George 1893-01
1891-05-25
Cheetham Hill
John Williamson John 1893 Manceinion
Sidney Evans Sidney 1893 Darlaston
David Lyner David 1893-01-09 Belffast
Joe Haywood Joe 1893-04 Wednesbury
Percy Schofield Percy 1893-04 Bolton
George Schofield George 1893-08-06 Swydd Efrog
Joe Myerscough Joe 1893-08-08 Galgate
Arthur Cashmore Arthur 1893-10-30 Birmingham
James Thomson James 1894 Dumbarton
Bill Inglis Bill 1894-03-02 Kirkcaldy
Tommy Forster Tommy 1894-04 Swydd Gaer
Lal Hilditch Clarence
Lal
1894-06-02 Hartford, Swydd Gaer
James McCrae James 1894-09-02
1894-10-02
Bridge of Weir
John Wood John 1894-09-17 Leven
Albert Prince Albert 1895 Stoke-on-Trent
Billy Toms Billy 1895-05-19
Fred Hopkin.jpg
Fred Hopkin Fred 1895-09-23 Dewsbury
Neil McBain Neil 1895-11-15 Campbeltown
T Meehan - Chelsea.jpg
Tommy Meehan Tommy 1896 Harpurhey
Andie Newton 1896 Romiley
Bill Rawlings Bill 1896-01-03 Andover
Charlie Hannaford Charlie 1896-01-08 Aylesbury
George Sapsford George 1896-03-10 Broughton
Ray Bennion Ray 1896-09-01 Wrecsam
Alf Steward Alfred 1896-09-18 Manceinion
Billy Dennis Billy 1896-09-21 Mossley
Owen Williams Owen 1896-09-23 Ryhope
Charlie Butler Charlie 1897 Watford
George Albinson George 1897-02-14 Prestwich
Charlie Rennox Charlie 1897-02-25 Shotts
Jack Wilson Jack 1897-03-08 Swydd Durham
Albert Pape Albert 1897-06-13 Elsecar
Arthur Lochhead Arthur 1897-12-08 Dwyrain Swydd Renfrew
Jack Hacking Jack 1897-12-22 Blackburn
Bill Henderson Bill 1898 Caeredin
James Robinson James 1898-01-08 Belffast
Jack Silcock John 1898-01-15 Wigan
George Haslam George 1898-03-23 Swydd Gaerhirfryn
Ken MacDonald Ken 1898-04-24 Cymru
Charlie Moore Charlie 1898-06-03 Cheslyn Hay
Ernie Goldthorpe Ernie 1898-06-08 Middleton
William Sarvis William 1898-07 Merthyr Tudful
H Williams - Manchester United.jpg
Harry Williams Harry 1898-07-29 Hucknall
John Prentice John 1898-10-19 Glasgow
John Grimwood John 1898-10-25 Marsden, Tyne and Wear
Joe Spence Joe 1898-12-15 Lloegr
John Howarth John 1899 Swydd Gaerhirfryn
Jimmy Bain Jimmy 1899-02-06 Rutherglen
Frank Brett Frank 1899-03-10 Birmingham
Louis Page Louis 1899-03-27 Lerpwl
Joe Astley Joe 1899-04-01 Dudley
Lance Richardson Lance 1899-04 Swydd Durham
Len Langford Len 1899-05-30 Alfreton
David Robbie David 1899-10-06 Motherwell
Chris Taylor Chris 1899-10-18 Birmingham
Charlie Spencer Charlie 1899-12-04 Washington
Tom Jones Tom 1899-12-06 Wrecsam
Frank Harris Frank 1899-12-17 Swydd Gaerhirfryn
Rees Williams Rees 1900-01 Bwrdeisdref Sirol Merthyr Tudful
Walter Crickmer Walter 1900 Wigan
James West.jpg
James West James 19th century Lloegr
Bert Cartman Bert 1900-02-28 Bolton
David Ellis David 1900-03-02 Kirkcaldy
Charlie Radford Charlie 1900-03-19 Walsall
Albert Broome Albert 1900-05-30
Jimmy Nuttall Jimmy 1900-07-07 Bolton
David Bain David 1900-08-05 Rutherglen
Tom Smith Tom 1900-10-18 Whitburn
Walter Taylor Walter 1901 Manceinion
Jack Barber Jack 1901-01-08 Salford
Billy Johnston Billy 1901-01-16 Caeredin
Tommy Boyle Tommy 1901-02-21 Sheffield
Harry Thomas Harry 1901-02-28 Abertawe
Ronald Haworth Ronald 1901-03-10 Blackburn
Ernie Hine Ernie 1901-04-09 Barnsley
Frank McPherson Frank 1901-05-14 Barrow-in-Furness
Richard Iddon Richard 1901-06-22 Swydd Gaerhirfryn
Jack Flanagan Jack 1902-02-03 Lostock Hall
Jimmy Bullock Jimmy 1902-03-25 Gorton
George Hicks George
Wolstenholme
1902-04-30 Salford
Arthur Fitton Arthur 1902-05-30 Swydd Gaerlŷr
George Lydon George 1902-06-24 Manceinion
Tommy Frame Tommy 1902-09-05 Burnbank
George McLachlan George 1902-09-21 Glasgow
Billy Chapman Billy 1902-09-21 Murton, Swydd Durham
Wilfred Lievesley Wilfred 1902-10-06 Netherthorpe
Fred Kennedy Frederick 1902-10-23 Bury
Danny Ferguson Danny 1903-01-25 Sir y Fflint
Samuel Hopkinson Samuel 1903-02-09 Swydd Derby
George Nicol George 1903-02-14 Saltcoats
Jimmy McClelland Jimmy 1903-05-11 Dysart
Arthur Thomson Arthur 1903-07 Dyrham
Arthur Warburton Arthur 1903-10-30 Whitefield, Manceinion Fwyaf
Percy Newton Percy 1904-01 Yr Eglwys Wen
Harry Rowley Harry 1904-01-23 Wolverhampton
Charlie Ramsden Charlie 1904-06-11 Swydd Derby
John Moody John 1904-11-01 Sheffield
Jimmy Hanson Jimmy 1904-11-06 Manceinion
Reg Chester Reg 1904-11-21 Long Eaton
Syd Tyler Syd 1904-12-07 Wolverhampton
John Ferguson John 1904-12-12 Rowlands Gill
Albert Smith Albert 1905
Jack Hall Jack 1905-01 Bolton
Bill Dale Bill 1905-02-17 Manceinion
David Byrne David 1905-04-28 Dulyn
Billy Porter Billy 1905-07 Fleetwood
Thomas Joseph Reid.jpg
Thomas Reid Thomas 1905-08-15 Motherwell
Tom Harris Tom 1905-09-18 Swydd Gaerhirfryn
Eric Sweeney Eric 1905-10-03 Penbedw
Tommy Bamford Thomas 1905-11-02 Port Talbot
Billy Boyd Billy 1905-11-27 Cambuslang
Tommy Lang Tommy 1906-04-03 Larkhall
Dick Duckworth Dick 1906-06-06 Harpurhey
Jack Mellor Jack 1906-07 Oldham
Bill McKay Bill 1906-08-24 Gogledd Swydd Lanark
Bill Owen Bill 1906-09-17 Northwich
Thomas Parker Thomas 1906-11-22 Eccles
James Brown James 1907 Leith
Dick Black Dick 1907-02-18 Yr Alban
Stewart Chalmers Stewart 1907-03-05 Glasgow
George Gladwin George 1907-03-28 Worksop
Andy Mitchell Andy 1907-04-20 Coxhoe
William Robertson William 1907-04-20 Falkirk
Matt Robinson Matt 1907-04-21 Swydd Durham
Billy Woodward Billy 1907-07-02 West Auckland
Jack Ball Jack 1907-09-13 Banks, Swydd Gaerhirfryn
George Nevin George 1907-12-16 Lintz
Jack Breedon Jack 1907-12-29 South Hiendley
Herbert Mann Herbert 1907-12-30 Nuneaton
Frank Williams Frank 1908 Lloegr
Charlie Hillam Charlie 1908-10-06
Henry Topping Henry 1908-10-27 Manceinion
Neil Dewar Neil 1908-11-11 Lochgilphead
Tommy Barnett Tommy 1908-11-11
Willie McDonald Willie 1908-12-09 Coatbridge
USA team line up 13 July.jpg
Jim Brown James 1908-12-31 Kilmarnock
George Holdcroft George 1909-01-23 Norton le Moors
Peter Dougall (1947).jpg
Peter Dougall Peter 1909-03-21 Denny, Falkirk
Hugh McLenahan Hugh 1909-03-23 Gorton
George Roughton George 1909-05-11 Manceinion
Ernie Thompson Ernie 1909-06-21 Newbiggin-by-the-Sea
Jack Griffiths Jack 1909-09-15 Fenton
Charlie Craven Charlie 1909-12-02 Boston
Tommy Jones.jpg
Tommy Jones Tommy 1909-12-06 Tonypandy
Harold Dean Harold 1910 Hulme
Arthur Chesters Arthur 1910-02-14 Salford
Stanley Gallimore Stanley 1910-04-14 Bucklow Hill
William Stewart William 1910-04-29 Glasgow
John Whittle John 1910-06-29
Ben Morton Ben 1910-08-28 Sheffield
Beaumont Asquith Beaumont 1910-09-16 Wakefield
Ernest Vincent Ernest 1910-10-28 Seaham
Alfred Capper - Brentford FC.jpg
Freddy Capper Freddy 1911-01 Knutsford
Tom Manns Tom 1911
Roy John Roy 1911-01-29 Llansawel
Bill Ridding Bill 1911-04-04 Heswall
Leslie Lievesley Leslie 1911-06-23 Staveley
Bill Gorman Bill 1911-07-13 Sligo
Billy Behan Billy 1911-08-08 Dulyn
Jack Warner Jack 1911-09-21 Cymru
Jack Cape Jack 1911-11-16 Caerliwelydd
Ted Savage Ted 1911-11-30
Eddie Green Eddie 1912 Swydd Gaerloyw
Albert Butterworth Albert 1912-03-20 Ashton-under-Lyne
Tommy Breen Thomas 1912-04-27 Drogheda
Charlie McGillivray Charlie 1912-07-05 Whitburn
George Mutch George 1912-09-21 Aberdeen
George Vose George 1912-10-04 Mynydd St. Helens
Tom Manley Tom 1912-10-07 Northwich
Jack Hall Jack 1912-10-23 Failsworth
Billy Wrigglesworth Billy 1912-11-12 South Elmsall
Herbert Heywood Herbert 1913
Norman Tapken Norman 1913-02-21 Wallsend
Arthur Caldwell Arthur 1913-02-24 Dinas Salford
Walter Winterbottom.jpg
Walter Winterbottom Walter 1913-03-31
1913-01-31
Oldham
Peter Doherty Peter 1913-06-05 Magherafelt
HubertRedwood.jpg
Hubert Redwood Hubert 1913-06-13 St Helens
Alf Ainsworth Alf 1913-07-31 Manceinion
Bert Whalley Bert 1913-08-06 Ashton-under-Lyne
Harry Baird Harry 1913-08-17 Belffast
Walter McMillen Walter 1913-11-24 Belffast
Billy Bryant Billy 1913-11-26
1911-11-26
Dyrham
Dick Gardner Dick 1913-12-22 Birmingham
Len Bradbury Len 1914 Northwich
Ron Ferrier Ron 1914-04-26 Cleethorpes
David Jones David 1914-06-10 Ynys-ddu
Jimmy Delaney James 1914-09-03 Cleland
Danny Kerr Danny 1915 Hamilton
Jack Smith Jack 1915-02-07 Batley
Robert Murray Robert 1915-03-27
Bill Pendergast Bill 1915-04-13 Pen-y-groes
Bill Fielding Bill 1915-06-17 Congleton
Jock Dodds Jock 1915-09-07 Grangemouth
Tommy Dougan Tommy 1915-11-22 Yr Alban
Gilbert Glidden Gilbert 1915-12-15 Sunderland
Bill Hullett Bill 1915-12-19 Lerpwl
Eric Eastwood Eric 1916-03-24 Heywood
Reg Halton Reg 1916-07-11 Leek
Lol Hamlett 1917-01-24 Stoke-on-Trent
Jackie Wassall Jackie 1917-02-11 Amwythig
Eric Westwood Eric 1917-09-25 Manceinion
Jimmy Hanlon Jimmy 1917-10-12 Stretford
George Glaister George 1918-05-18 Bywell
Allenby Chilton 1918-09-16 South Hylton
Jack Rowley.jpg
Jack Rowley Jack 1918-10-07
1920-10-07
Wolverhampton
Harry Worrall Harry 1918-11-19 Northwich
Cyril Briggs Cyril 1918-11-24 Broughton
Stan Pearson Stan 1919-01-11 Salford
Johnny Carey Johnny 1919-02-23 Dulyn
Reg Allen Reg 1919-05-03 Llundain
Harry Catterick Harry 1919-11-26 Darlington
Stuart Dimond Stuart 1920-01-03 Chorlton-cum-Hardy
Tommy Astbury Tommy 1920-02-09 Bwcle
Cliff Collinson Cliff 1920-03-03 Middlesbrough
Harry McShane Harry 1920-04-08 Motherwell
Paddy Sloan Joshua
Walter
1920-04-30 Lurgan
Tommy Bogan Tommy 1920-05-18 Glasgow
Norman Kirkman Norman 1920-06-06 Bolton
Alf Bellis Alf 1920-10-08 Lerpwl
Sammy Lynn Sammy 1920-12-25 St Helens
Charlie Mitten Charlie 1921-01-17 Yangon
Sid Jones footballer.jpg
Sid Jones Sidney 1921-02-15 Rothwell
Walter Keeley Walter 1921-04-01 Manceinion
Billy McGlen Billy 1921-04-27 Lloegr
Billy Walsh Billy 1921-05-31 Dulyn
Joe Dale Joe 1921-07-03 Northwich
Ronnie Burke Ronnie 1921-08-13 Dormanstown
Jack McDonald Jack 1921-08-27 Maltby
John Aston John 1921-09-03 Prestwich
Henry Cockburn Henry 1921-09-14 Swydd Gaerhirfryn
John Anderson John 1921-10-11 Salford
Bob Hardisty Bob 1921-12-01 Chester-le-Street
Jack Crompton Jack 1921-12-18 Manceinion
Thomas Oakes Thomas 1922-02-06 Manceinion
Bill Bainbridge Bill 1922-03-09 Gateshead
Laurie Cassidy Laurie 1923-03-10 Manceinion
Johnny Morris John 1923-09-27 Manceinion
Ed McIlvenny Ed 1924-10-21 Greenock
Ted Buckle Ted 1924-10-28 Llundain
John Ball John 1925-03-13 Ince-in-Makerfield
Joe Walton Joe 1925-06-05 Manceinion
John Downie John 1925-07-19 Lanark
Ernie Taylor Ernest 1925-09-02 Sunderland
Jimmy Pegg James
Kenneth
1926-01-04 Salford
Joe Lancaster Joe 1926-04-28 Stockport
Johnny Berry Johnny 1926-06-01 Aldershot
Sonny Feehan Sonny 1926-09-17 Dulyn
Berry Brown Berry 1927-09-06 Hartlepool
John Brocklehurst John 1927-12-15 Horwich
Tommy Lowrie Tommy 1928-01-14 Glasgow
Billy Redman Billy 1928-01-29 Manceinion
John Walton John 1928-03-21
Les Olive Les 1928-04-27 Salford
Peter Murad Peter 1928-07-01
Saeed Yachoua 1928-07-01 Basra
Harry Williams Harry 1929-02-24 Dinas Salford
Ernie Bond Ernie 1929-05-04 Preston
Don Gibson Don 1929-05-12 Manceinion
Roy Killin Roy 1929-07-18 Toronto
Roger Byrne.jpg
Roger Byrne Roger 1929-09-08
1929-02-08
Gorton
Thomas McNulty Thomas 1929-12-30 Salford
Frank Clempson Frank 1930-05-27 Salford
Ray Wood 1957.jpg
Ray Wood Ray 1931-06-11 Hebburn
Brian Birch Brian 1931-11-18 Manceinion
WillemIIManchesterUnited1963c.jpg
Bill Foulkes Bill 1932-01-05 St Helens
Tommy Taylor 1957 (cropped).jpg
Tommy Taylor Thomas 1932-01-29 Barnsley
Noel Cantwell Noel 1932-02-28 Corc
Ian Greaves 1957.jpg
Ian Greaves Ian 1932-05-26 Bury
Colin Webster Colin 1932-07-17 Caerdydd
Alec Gaskell Alec 1932-07-30 Leigh
Geoff Bent Geoff 1932-09-27 Salford
WillemIIManchesterUnited1963c.jpg
Harry Gregg Henry 1932-10-27 Magherafelt
Jackie Blanchflower 1957.jpg
Jackie Blanchflower John
Jackie
1933-03-07 Belffast
Mark Jones.jpg
Mark Jones Mark 1933-06-15 Barnsley
Warren Bradley Warren 1933-06-20 Swydd Gaer
Freddie Goodwin Freddie 1933-06-28 Heywood
Albert Quixall Albert 1933-08-09 Sheffield
Cliff Birkett Cliff 1933-09-17 Haydock
Busby babes last match.jpg
Dennis Viollet Dennis 1933-09-20 Manceinion
Jackie Scott John
Jackie
1933-12-22 Belffast
Jeff Whitefoot 1957.jpg
Jeff Whitefoot Jeff 1933-12-31 Cheadle
Mike Pinner Mike 1934-02-16 Boston
Tom Barrett Tom 1934-03-16 Dinas Salford
WillemIIManchesterUnited1963a (cropped).jpg
David Herd David 1934-04-15 Hamilton
Walter Whitehurst Walter 1934-06-07 Manceinion
Ronnie Cope Ronnie 1934-10-05 Crewe
Paddy Kennedy Paddy 1934-10-09 Dulyn
Noel McFarlane Noel 1934-12-20 Bray
Tommy Hamilton Tommy 1935 Bray
Eddie Lewis Eddie 1935-01-03 Manceinion
John Doherty John 1935-03-12 Manceinion
Billy Whelan Liam 1935-04-01 Dulyn
Bryce Fulton Bryce 1935-08-07 Kilwinning
Stan Crowther Joe 1935-09-03 Bilston
David Pegg David 1935-09-20 Highfields
Albert Scanlon 1957.jpg
Albert Scanlon Albert 1935-10-10 Manceinion
Tommy Heron Tommy 1936-03-31 Irvine
Bob Harrop Bob
Bobby
1936-08-25 Manceinion
DuncanEdwards1.jpg
Duncan Edwards Duncan 1936-10-01 Dudley
Eddie Colman Edward 1936-11-01 Salford
Gordon Clayton Gordon 1936-11-03 Wednesbury
Maurice Setters Maurice 1936-12-16 Honiton
Shay Brennan Séamus 1937-05-06 Manceinion
Joe Carolan Joe 1937-09-08 Dulyn
Bobby Charlton.jpg
Bobby Charlton Bobby 1937-10-11 Ashington
Wilf mcguinness 2013.jpg
Wilf McGuinness Wilf 1937-10-25 Manceinion
Peter Jones Peter 1937-11-30 Salford
Jackie Mooney Jackie 1938 Dulyn
Tony Hawksworth Tony 1938-01-15 Sheffield
Ken McDowall Ken 1938-05-06 Manceinion
Dennis Fidler Dennis 1938-06-22 Stockport
England national football team, 28 October 1959 (Connelly).jpg
John Connelly John 1938-07-18
1938-06-18
St Helens
Reg Hunter Reg 1938-10-25 Bae Colwyn
Paddycrerand.jpg
Pat Crerand Pat 1939-02-19 Glasgow
Kenny Morgans Kenny 1939-03-16 Abertawe
Harold Bratt Harold 1939-10-08 Salford
Mark Pearson Mark 1939-10-28 Ridgeway
Ian Ure Ian 1939-12-07 Ayr
Reg Holland Reg 1940-01-23 Stanton Hill
Alex Dawson Alex 1940-02-21 Aberdeen
Denis Law.jpg
Denis Law Denis 1940-02-24 Aberdeen
Nobby Lawton 1940-03-25 Newton Heath
David Gaskell David 1940-10-05 Orrell
Johnny Giles in 2013.jpg
Johnny Giles John 1940-11-06 Dulyn
Frank Haydock Frank 1940-11-29 Eccles
Graham Moore Graham 1941-03-07 Hengoed
Eddie Bailham Eddie 1941-05-08 Dulyn
Tony Dunne Tony 1941-07-24 Dulyn
Sammy McMillan Sammy 1941-09-20 Belffast
Tommy Spratt Thomas 1941-12-20 Cambois
Wyn Davies Wyn 1942-03-20 Caernarfon
Nobby Stiles (1966).jpg
Nobby Stiles Norbert 1942-05-18 Collyhurst
Ron Davies Ron 1942-05-25 Treffynnon
Stan Ackerley Joe 1942-07-12 Manceinion
Alex Stepney.jpg
Alex Stepney Alex 1942-09-18 Llundain
Phil Chisnall Phil 1942-10-27 Manceinion
Pat Dunne Patrick 1943-02-09 Dulyn
Jimmy Nicholson Jimmy 1943-02-27 Belffast
Ronnie Briggs Ronnie 1943-03-29 Belffast
Ian Moir Ian 1943-06-30 Aberdeen
Ernie Ackerley Ernie 1943-09-23 Manceinion
Bobby Smith Bobby 1944-03-14 Prestbury
Willie Morgan William 1944-10-02 Alloa
Dennis Walker Dennis 1944-10-26 Bwrdeistref Llundain Hackney
George Graham (1970).png
George Graham George 1944-11-30 Glasgow
Ian Storey-Moore Ian 1945-01-17 Ipswich
Glen Andrews 1945-02-11 Dudley
Wilf Tranter Wilf 1945-03-05 Pendlebury
BarryFry.png
Barry Fry Barry 1945-04-07 Bedford
Jimmy Ryan (football).JPEG
Jimmy Ryan Jimmy 1945-05-12 Stirling
Tommy Baldwin Tommy 1945-06-10 Gateshead
Eamon Dunphy 2013 (cropped).jpg
Eamon Dunphy Eamon 1945-08-03 Dulyn
Albert Kinsey Albert 1945-09-16 Lerpwl
Bobby Noble Bobby 1945-12-18 Manceinion
David Sadler David 1946-02-05 Lloegr
George Best (1976).jpg
George Best George 1946-05-22 Belffast
Jimmy Greenhoff Jimmy 1946-06-19 Barnsley
Colin Waldron Colin 1946-06-22 Bryste
John Fitzpatrick John 1946-08-18 Aberdeen
Jim McCalliog Jim 1946-09-23 Glasgow
John Pearson John 1946-10-18 Wigan
Tommy Jackson Tommy 1946-11-03 Belffast
Ted MacDougall Ted 1947-01-08 Inverness
Willie Anderson William
Willy
1947-01-24 Lerpwl
Ray Baartz Ray 1947-03-06 Newcastle, De Cymru Newydd
Ken Morton Ken 1947-05-19 Copley
John Aston, Jr. John 1947-06-28
1947-07-28
Manceinion
Paul Edwards Paul 1947-10-07 Shaw and Crompton
Jimmy Rimmer Jimmy 1948-02-10 Southport
Carlo Sartori Carlo 1948-02-10 Caderzone
Francis Burns Francis 1948-10-17 Glenboig
Frank Gill Frank 1948-12-05 Manceinion
Martin Buchan Martin 1949-03-06 Aberdeen
Alan Gowling Alan 1949-03-16 Stockport
Frank Kopel Frank 1949-03-28 Falkirk
Brian Kidd (cropped).JPG
Brian Kidd Brian 1949-05-29
1949-08-16
Manceinion
Lou Macari Lou 1949-06-04
1949-06-07
Largs
Stuart Pearson Stuart 1949-06-21 Kingston upon Hull
Don Givens Don 1949-08-09 Limerick
Coppa UEFA 1976-77 - Juventus vs Manchester Utd - Stewart Houston e Roberto Boninsegna.jpg
Stewart Houston Stewart 1949-08-20 Dunoon
John Connaughton John 1949-09-23 Wigan
Steve James Steven 1949-11-29 Coseley
Willie Watson Willie 1949-12-04 New Stevenston
Terry Poole Terry 1949-12-16 Chesterfield
Alan Foggon Alan 1950-02-23 Pelton, Swydd Durham
George Buchan George 1950-05-02 Aberdeen
Barney Daniels Barney 1950-11-24 Dinas Salford
Paddy Roche Paddy 1951-01-04 Dulyn
Trevor Anderson Trevor 1951-03-03 Belffast
Peter O'Sullivan Peter 1951-03-04 Bae Colwyn
Bundesarchiv Bild 183-N0622-0030, Fußball-WM, Schottland - Jugoslawien 1-1.jpg
Jim Holton Jim 1951-04-11 Lesmahagow
Ray O'Brien Ray 1951-05-21 Dulyn
Arnold Mühren.jpg
Arnold Mühren Arnold 1951-06-02 Volendam
Mick Martin Mick 1951-07-09 Dulyn
Jeff Wealands Jeff 1951-08-26 Darlington
John McInally John 1951-09-26 Gatehouse of Fleet
Ian Donald Ian 1951-11-28 Aberdeen
Joe Jordan.jpg
Joe Jordan Joe 1951-12-15 Yr Alban
Aankomst Glasgow Rangers op Schiphol, tegenstander PSV nr. 3 v.l.n.r. de speler, Bestanddeelnr 929-9700 (Forsyth).jpg
Alex Forsyth Alex 1952-02-05 Glasgow
FeyenoordManchesterUnited1983b (cropped).jpg
Gordon McQueen Gordon 1952-06-26 Kilwinning
Nikola Jovanović Nikola 1952-09-18 Cetinje
Willie Carrick Willie 1952-09-26 Dulyn
McDonagh and Christov (1981).jpg
Jim McDonagh Jim
Séamus
1952-10-06 Rotherham
Tommy O'Neil Tommy 1952-10-25 St Helens
Arthur Graham 1979 dpi72.jpg
Arthur Graham Arthur 1952-10-26 Glasgow
Tommy Finney Tommy 1952-11-06 Belffast
Tony Whelan Tony 1952-11-20 Salford
Eric Young Eric 1952-11-26 Stockton-on-Tees
Tony Young Tony 1952-12-24 Urmston
Brian Greenhoff Brian 1953-04-28 Barnsley
Peter Abbott Peter 1953-10-01 Rotherham
Peter Fletcher Peter 1953-12-02 Manceinion
John Gidman John 1954-01-10 Lerpwl
Gordon Hill Gordon 1954-04-01 Sunbury-on-Thames
Arnie Sidebottom Arnie 1954-04-01 Shawlands
Shaw Lands
Gerry Daly Gerry 1954-04-30 Cabra
Mickey Thomas Mickey 1954-07-07 Mochdre
McIlroy, Sammy.jpg
Sammy McIlroy Sammy 1954-08-02 Belffast
Chris McGrath Chris 1954-11-29 Belffast
Clive Griffiths Clive 1955-01-22 Pontypridd
Steve coppell 2006 promotion celebration cropped.JPG
Steve Coppell Steve 1955-07-09 Lerpwl
John Alexander John 1955-10-05 Lerpwl
Roy Morton Roy 1955-10-29 Birmingham
Laurie Cunningham statue.png
Laurie Cunningham Laurence
Paul
1956-03-08 Archway
Kevin Moran Kevin 1956-04-29 Dulyn
Ken Ayres Ken 1956-05-15 Rhydychen
Persdag Ajax 33 Arnold Mühren , 34 Stapleton, Bestanddeelnr 934-0331.jpg
Frank Stapleton Frank 1956-07-10 Dulyn
Garry Birtles Garry 1956-07-27 Nottingham
Europa Cup I wedstrijd Ajax tegen Nottingham Forest 0-1 Viv Anderson, Bestanddeelnr 930-7890 (cropped).jpg
Viv Anderson Viv 1956-07-29
1956-08-29
Clifton
Ray Wilkins 18-10-2008 1.jpg
Ray Wilkins Ray 1956-09-14 Hillingdon
Paul Bielby Paul 1956-11-24 Darlington
Jimmy Nicholl, Dudesleeper.jpg
Jimmy Nicholl Jimmy 1956-12-28
1956-02-28
Hamilton
Noel Mitten Noel 1957
David Ryan David 1957-01-05 Manceinion
Bryan Robson Thailand 2009-11-01 (2).jpg
Bryan Robson Bryan 1957-01-11 Chester-le-Street
Peter Sutcliffe Peter 1957-01-25 Manceinion
Gordon David Strachan.jpg
Gordon Strachan Gordon 1957-02-09 Caeredin
Jimmy Kelly Jimmy 1957-05-02 Caerliwelydd
Peter Barnes Peter 1957-06-10 Manceinion
Lindsay McKeown Lindsay 1957-07-11 Belffast
Albiston, Arthur.jpg
Arthur Albiston Arthur 1957-07-14 Caeredin
Ashley Grimes Ashley 1957-08-02 Dulyn
Mal Donaghy 1957-09-13 Belffast
David McCreery Headshot.jpg
David McCreery David 1957-09-16 Belffast
David Morris David 1957-09-20 Abertawe
Les Sealey Les 1957-09-29 Bethnal Green
Tom Connell Tom 1957-11-25
Tony Grimshaw Tony 1957-12-08 Manceinion
David Bradley David 1958-01-16 Dinas Salford
David Jackson David 1958-02-12 Wibsey
John Lowey John 1958-03-07 Manceinion
Garth Crooks 2012.jpg
Garth Crooks Garth 1958-03-10 Stoke-on-Trent
Steve Paterson Steve 1958-04-08 Elgin
Oshor Williams 1958-04-21 Stockton-on-Tees
Jim Leighton 2009.jpg
Jim Leighton Jim 1958-07-24 Johnstone
Gary Bailey Gary 1958-08-09 Ipswich
Chris Turner Chris 1958-09-15 Sheffield
Mark Higgins Mark 1958-09-29 Buxton
Jonathan Clark Jonathan 1958-11-12 Abertawe
Peter Coyne Peter 1958-11-13 Manceinion
Ramón Hicks Ramón 1959-05-30 Asunción
Alan Brazil Alan 1959-06-15 Glasgow
Tom Sloan Tom 1959-07-10 Ballymena
Mike Duxbury Mike 1959-09-01 Accrington
David Cork David 1959-10-08 Doncaster
Geoff Hunter Geoff 1959-10-27 Kingston upon Hull
Peter Hucker Peter 1959-10-28 Hampstead
Anthony Whelan Anthony 1959-11-23 Dulyn
McGrath, Paul.jpg
Paul McGrath Paul 1959-12-04 Ealing
Martyn Rogers Martyn 1960-01-26
Colin Gibson Colin 1960-04-06 Bridport
Steve Jones Steve 1960-10-18 Lerpwl
FeyenoordManchesterUnited1983b.jpg
Remi Moses Remi 1960-11-14 Manceinion
Andy Ritchie Andy 1960-11-28 Manceinion
Steve Bruce.jpg
Steve Bruce Steve 1960-12-31 Corbridge
Beardsley, Peter.jpg
Peter Beardsley Peter 1961-01-18 Hexham
Jesper Olsen (l) omspeelt Peter van de Ven, Bestanddeelnr 932-7816 (cropped).jpg
Jesper Olsen Jesper 1961-03-20 Bwrdeistref Faxe
Gary Micklewhite Gary 1961-03-21 Southwark
Peter Davenport Peter 1961-03-24 Penbedw
Martin Lane Martin 1961-04-12 Altrincham
Ralph Milne Ralph 1961-05-13 Dundee
Coton, Tony.jpg
Tony Coton Tony 1961-05-19 Tamworth
Peter Bodak Peter 1961-08-12 Birmingham
John Sivebæk John 1961-10-25 Vejle
Alan Davies Alan 1961-12-05 Llundain
Stephen Pears Stephen 1962-01-22 Brandon
Mike Phelan, Manchester United 2012 (cropped).jpg
Mike Phelan Mike 1962-09-24 Nelson
Linfield vs Glentoran 21214.jpg
David Jeffrey David 1962-10-28 Newtownards
Marcel Bout Marcel 1962-11-18 Haarlem
Terry Gibson Terry 1962-12-23 Walthamstow
Raimond-van-der-gouw-1398447774.jpg
Raimond van der Gouw Raimond 1963-03-24 Oldenzaal
Scott McGarvey Scott 1963-04-22 Glasgow
Neil Webb Neil 1963-07-30 Reading
1 mark hughes 2015.jpg
Mark Hughes Mark 1963-11-01 Wrecsam
Peter Schmeichel 2012-01-25 001.jpg
Peter Schmeichel Peter
Bolesław
1963-11-18
1963
Bwrdeistref Gladsaxe
Brian McClair (2017-07-29 img03).jpg
Brian McClair Brian 1963-12-08 Airdrie
Mark Dempsey Mark 1964-01-14 Manceinion
Danny Wallace Danny 1964-01-21 Greenwich
Joe Hanrahan Joe 1964-03-21 Limerick
Paul Parker Paul 1964-04-04 Llundain
Scotland-holland euro 96 - keeper Andy Goram (cropped).jpg
Andy Goram Andy 1964-04-13 Bury
Billy Davies clipped.jpg
Billy Davies Billy 1964-05-31 Glasgow
Graeme Hogg Graeme 1964-06-17 Aberdeen
Liam O'Brien Liam 1964-09-05 Dulyn
Clayton Blackmore juli 1991.JPG
Clayton Blackmore Clayton 1964-09-23 Castell-nedd
John Pemberton John 1964-11-18 Oldham
Phil Hughes Phil 1964-11-19 Belffast
Andy Hill Andy 1965-01-20 Maltby
Billy Garton Billy 1965-03-15 Salford
Norman whiteside head crop.jpg
Norman Whiteside Norman 1965-05-07 Belffast
Gary Pallister Gary 1965-06-30 Ramsgate
Lawrie Pearson Lawrie 1965-07-02 Wallsend
Mike Rowbotham Mike 1965-09-02 Sheffield
Denis Irwin (2017-07-29 img06) (cropped).jpg
Denis Irwin Denis 1965-10-31 Corc
Laurent blanc 11 11 2013 reves de Clara.jpg
Laurent Blanc Laurent 1965-11-19 Alès
Nicky Wood Nicky 1966-01-06 Oldham
Paul McGuinness Paul 1966-03-02 Manceinion
Andy Robinson Andy 1966-03-10 Oldham
Teddy Sheringham 2012.jpg
Teddy Sheringham Edward 1966-04-02 Highams Park
Eric Cantona Cannes 2009.jpg
Éric Cantona Eric 1966-05-24 Marseille
Rob McKinnon Rob 1966-07-31 Glasgow
Gary Worthington Gary 1966-11-10 Cleethorpes
Digby, Fraser.jpg
Fraser Digby Fraser 1967-01-23 Sheffield
Simon Ratcliffe Simon 1967-02-08 Davyhulme
Andy Rammell Andy 1967-02-10 Nuneaton
David Evans David 1967-04-04 Caer
Alan McLoughlin Alan 1967-04-20 Manceinion
Paul Dalton Paul 1967-04-25 Middlesbrough
Martin Russell Martin 1967-04-27 Dulyn
William Prunier William 1967-08-14 Montreuil
Aidan Murphy Aidan 1967-09-17 Manceinion
Paul Ince.jpg
Paul Ince Paul 1967-10-21 Ilford
Dennis Cronin Dennis 1967-10-30 Altrincham
Mark Todd Mark 1967-12-04 Belffast
Karl Goddard Karl 1967-12-29 Holbeck
Martin, Lee Andrew.jpg
Lee Martin Lee 1968-02-05 Hyde
Tony Gill Tony 1968-03-06 Bradford
Gary Walsh Gary 1968-03-21 Wigan
Brian Carey Brian 1968-05-31 Corc
Paul Harvey Paul 1968-08-28
Russel Beardsmore juli 1991.JPG
Russell Beardsmore Russell 1968-09-28 Wigan
Dave Hanson Dave 1968-11-19 Huddersfield
Derek Brazil Derek 1968-12-14 Dulyn
Kanchelskis Andrei.jpg
Andrei Kanchelskis Andrei 1969-01-23 Kropyvnytskyi
David Wilson David 1969-03-20 Burnley
Giuliano Maiorana Giuliano 1969-04-18 Caergrawnt
Dion hillsborough 2008 05 04 (cropped).jpg
Dion Dublin Dion 1969-04-22 Caerlŷr
Ronny Johnsen (2017-07-29 img02).jpg
Ronny Johnsen Ronny 1969-06-10 Sandefjord
Crossley, Mark.jpg
Mark Crossley Mark 1969-06-16 Barnsley
Paul Kirkham Paul 1969-07-05 Manceinion
Legia tren (2).jpg
Henning Berg Henning 1969-09-01 Eidsvoll
Graham, Deiniol.jpg
Deiniol Graham 1969-10-04 Cannock
Mark Robins Mark 1969-12-22 Ashton-under-Lyne
Massimo Taibi Massimo 1970-02-18 Palermo
ShaunGoater (cropped).jpg
Shaun Goater Shaun 1970-02-25 Hamilton
Chris Short Chris 1970-05-09 Münster
May, David.jpg
David May David 1970-06-24 Oldham
Wayne Bullimore Wayne 1970-09-12 Sutton-in-Ashfield
Edwin van der Sar side.jpg
Edwin van der Sar Edwin 1970-10-29 Voorhout
Paul Wratten Paul 1970-11-29
Marius Sumudica.png
Marius Șumudică Marius 1971-03-04 Bwcarést
Lee Sharpe Lee 1971-05-27 Halesowen
Joe McIntyre Joe 1971-06-19 Manceinion
Fabien Barthez at OM.jpg
Fabien Barthez Fabien 1971-06-28 Lavelanet
Anthony Tohill Anthony 1971-08-02 Swatragh
Roy keane 2014.jpg
Roy Keane Roy 1971-08-10 Corc
Henrik Larsson in Jan 2014.jpg
Henrik Larsson Henrik 1971-09-20 Helsingborg
Paul Sixsmith Paul 1971-09-22 Bolton
Aeroflot Manchester United Trophy Tour in Tokyo (13047502155).jpg
Andrew Cole Andrew 1971-10-15 Nottingham
Jason Lydiate Jason 1971-10-29 Manceinion
Dwight Yorke in Chennai.jpg
Dwight Yorke Dwight 1971-11-03 Canaan, Tobago
Jonny Rödlund Jonny 1971-12-22 Västerås
Ricardo in 2008 preseason vs Racing.JPG
Ricardo Ricardo 1971-12-30 Madrid
Craig Lawton Craig 1972-01-05 Mancot
Mark Bosnich.jpg
Mark Bosnich Mark 1972-01-13 Fairfield
Darren Ferguson.jpg
Darren Ferguson Darren 1972-02-09 Glasgow
Mike Pollitt warming up, Wigan Athletic v Bolton Wanderers, 15 October 2011.jpg
Mike Pollitt Mike 1972-02-29 Farnworth
Karel Poborský (2012).jpg
Karel Poborský Karel 1972-03-30 Jindřichův Hradec
Neil Whiteworth juli 1991.JPG
Neil Whitworth Neil 1972-04-12 Ince-in-Makerfield
Steve Carter Steve 1972-04-13 Sunderland
Sean McAuley Sean 1972-06-23 Sheffield
Jaap Stam met fan cropped.jpg
Jaap Stam Jaap 1972-07-17 Kampen
John Sharples John 1973-01-26 Bury
Ole Gunnar Solskjaer Trondheim2011-1 crop.jpg
Ole Gunnar Solskjær Ole
Gunnar
1973-02-26 Bwrdeistref Kristiansund
Ian Wilkinson Ian 1973-07-02
Match legends 2017 CC (5).jpg
Jay-Jay Okocha Jay-Jay 1973-08-14 Enugu
Colin McKee Colin 1973-08-22 Glasgow
Pat McGibbon Pat 1973-09-06 Lurgan
George Switzer.jpg
George Switzer George 1973-10-13 Salford
Andy Arnott Andy 1973-10-18 Chatham
Cskamu 17.jpg
Ryan Giggs Ryan 1973-11-29 Caerdydd
Jesper Blomqvist.jpg
Jesper Blomqvist Jesper 1974-02-05 Umeå
Cruyff, Jordi.jpg
Jordi Cruyff Jordi 1974-02-09 Amsterdam
Kevin Pilkington Kevin 1974-03-08 Hitchin
Simon Davies Simon 1974-04-23 Winsford
Michael Gray 2014.jpg
Michael Gray Michael 1974-08-03 Sunderland
RobbieSavage01.JPG
Robbie Savage Robbie 1974-10-18 Wrecsam
John O'Kane John 1974-11-15 Nottingham
P Scholes.jpg
Paul Scholes Paul 1974-11-16 Salford
Cropped Butt by nyaa birdies perch.jpg
Nicky Butt Nicky 1975-01-21 Gorton
Gary Neville 2014 (cropped).jpg
Gary Neville Gary 1975-02-18 Bury
Keith Gillespie.png
Keith Gillespie Keith 1975-02-18 Larne
Sebastián Verón.png
Juan Sebastián Verón Juan Sebastián 1975-03-09 La Plata
Ben Thornley.jpg
Ben Thornley Ben 1975-04-21 Bury
Chris Casper Chris 1975-04-28 Burnley
David Beckham 2009.jpg
David Beckham David 1975-05-02 Leytonstone
Llundain
Colin Murdock.JPG
Colin Murdock Colin 1975-07-02 Ballymena
Richard Irving Richard 1975-09-10 Halifax
Michael Appleton.jpg
Michael Appleton Michael 1975-12-04 Salford
Tomlinson, Graeme.jpg
Graeme Tomlinson Graeme 1975-12-10 Watford
Gary Twynham Gary 1976-02-08 Manceinion
Kyle Beckerman Jovan Kirovski Rapids.jpg
Jovan Kirovski Jovan 1976-03-18 Escondido
Richard Flash Richard 1976-04-08 Birmingham
Ruud van Nistelrooy 2017.jpg
Ruud van Nistelrooij Ruud 1976-07-01 Oss
Cooke2.jpg
Terry Cooke Terry 1976-08-05 Marston Green
Johnson, David.jpg
David Johnson David 1976-08-15 Kingston
Westwood, Ashley.jpg
Ashley Westwood Ashley 1976-08-31 Bridgnorth
Paul Gibson Paul 1976-11-01 Sheffield
Neil Mustoe Neil 1976-11-05 Caerloyw
Phil Neville Bohemians V Everton (43 of 51).jpg
Phil Neville Phil 1977-01-21 Bury
Fortune, Quinton.jpg
Quinton Fortune Quinton 1977-05-21 Tref y Penrhyn
Michael Clegg Michael 1977-07-03 Ashton-under-Lyne
Paul Heckingbottom Paul 1977-07-17 Barnsley
Stade rennais - Le Havre AC 20150708 57.JPG
Mikaël Silvestre Mikaël 1977-08-09 Chambray-lès-Tours
Dessie Baker 1977-08-25 Dulyn
JonMacken02.jpg
Jon Macken Jon 1977-09-07 Manceinion
Wallwork, Ronnie.jpg
Ronnie Wallwork Ronnie 1977-09-10 Manceinion
Roy Carroll 2012.jpg
Roy Carroll Roy 1977-09-30 Enniskillen
Andy Duncan Andy 1977-10-20 Hexham
Nevland.JPG
Erik Nevland Erik 1977-11-10 Stavanger
David Hilton David 1977-11-10 Barnsley
Grant Brebner.jpg
Grant Brebner Grant 1977-12-06 Caeredin
Robert Trees Robert 1977-12-18 Manceinion
Michael Twiss Michael 1977-12-26 Salford
Paul Teather Paul 1977-12-26 Rotherham
Philip Mulryne Philip 1978-01-01 Belffast
Gabriel Heinze en Newell's Old Boys (2022).jpg
Gabriel Heinze Gabriel 1978-04-19 Crespo, Entre Ríos
Culkin, Nick.jpg
Nick Culkin Nick 1978-07-06 Efrog
Hasney Aljofree.jpg
Hasney Aljofree 1978-07-11 Blackley
Louis Saha (cropped).jpg
Louis Saha Louis 1978-08-08 Paris
John Curtis John 1978-09-03 Nuneaton
Ryan Ford Ryan 1978-09-03 Worksop
Jamie Wood Jamie 1978-09-21 Salford
David Brown 15-08-2009 1.jpg
David Brown David 1978-10-02 Bolton
Web Summit 2015 - Dublin, Ireland - 22183056474 (cropped).jpg
Rio Ferdinand Rio 1978-11-07 Camberwell
Danny Higginbotham vs. Estonia.jpg
Danny Higginbotham Danny 1978-12-29 Manceinion
Greening, Jonathan 2014.jpg
Jonathan Greening Jonathan 1979-01-02 Scarborough
StuartBrightwell.jpg
Stuart Brightwell Stuart 1979-01-31 Easington
Mark Wilson Mark 1979-02-09 Scunthorpe
Tim Howard Portland Timbers vs Colorado Rapids 2016-10-16.jpg
Tim Howard Tim 1979-03-06 North Brunswick, New Jersey
U10 Diego Forlán 7524.jpg
Diego Forlán Diego 1979-05-19 Montevideo
Jose Kleberson.JPG
José Kléberson José 1979-06-19 Uraí
David Healy (footballer).jpg
David Healy David 1979-08-05 Killyleagh
Mike Ryan Michael
Stuart
1979-10-03 Stockport
Brown Manchester - Old Trafford - Manchester United vs Crawley Town.jpg
Wes Brown Wes 1979-10-13 Manceinion
John Thorrington Vancouver White Caps 2011.jpg
John Thorrington John 1979-10-17 Johannesburg
Alex Notman Alex 1979-12-10 Dalkeith
Michael Owen.jpg
Michael Owen Michael 1979-12-14 Caer
Matt Barrass Matthew 1980-02-28 Bury
Wellens vs Oxford.png
Richie Wellens Richie 1980-03-26 Manceinion
Ian Fitzpatrick Ian 1980-09-22 Manceinion
Rsz Alansmith 20040727.jpg
Alan Smith Alan 1980-10-28 Rothwell
Lee Roche Lee 1980-10-28 Bolton
Danny Whitaker.jpg
Danny Whitaker Danny 1980-11-14 Wilmslow
George Clegg George 1980-11-16 Manceinion
Chadwick, Luke.jpg
Luke Chadwick Luke 1980-11-18 Caergrawnt
Paul Wheatcroft Paul 1980-11-22 Manceinion
Stephen Cosgrove Stephen 1980-12-29 Glasgow
O Hargreaves.jpg
Owen Hargreaves Owen
Lee
1981-01-20 Calgary
Mitko Berbatov.jpg
Dimitar Berbatov Dimitar 1981-01-30 Blagoevgrad
Liam Miller (cropped).jpg
Liam Miller Liam 1981-02-13 Corc
Park Ji-sung G20 Seoul Summit Ambassador.jpg
Park Ji-sung Ji-seong 1981-02-25 Seoul
Michael Stewart Michael 1981-02-26 Caeredin
Kirk Hilton Kirk 1981-04-02 Flixton
Manchester - Old Trafford - Manchester United vs Crawley Town.jpg
John O'Shea John 1981-04-30 Port Láirge
Eric Djemba-Djemba (2008).jpg
Éric Djemba-Djemba Eric
Daniel
1981-05-04 Douala
Patrice Evra Euro 2012.jpg
Patrice Evra Patrice 1981-05-15 Dakar
Paul Rachubka.jpg
Paul Rachubka Paul 1981-05-21 San Luis Obispo
Michael Carrick cropped.jpg
Michael Carrick Michael 1981-07-28 Wallsend
Mark Lynch Mark 1981-09-02 Manceinion
Zlatan Ibrahimović June 2018.jpg
Zlatan Ibrahimović Zlatan 1981-10-03 Västra Skrävlinge församling
Nemanja Vidić.jpg
Nemanja Vidić Nemanja 1981-10-21 Užice
Kevin Grogan Kevin 1981-11-15 Dulyn
Danny Webber 12-04-2014 1.jpg
Danny Webber Danny 1981-12-28 Manceinion
Ashley Dodd Ashley 1982-01-07 Stafford
Víctor Valdés (2010).jpg
Víctor Valdés Víctor 1982-01-14 l'Hospitalet de Llobregat
Alan McDermott Alan 1982-01-22 Dulyn
Bojan Djordjic.jpg
Bojan Djordjic Bojan 1982-02-06 Beograd
Jimmy Davis Jimmy 1982-02-06 Redditch
Bromsgrove
Marek Szmid Marek 1982-03-02 Nuneaton
Tomasz Kuszczak 2016.jpg
Tomasz Kuszczak Tomasz 1982-03-20 Krosno Odrzańskie
Michael Rose 2015.jpg
Michael Rose Michael 1982-07-28 Salford
Ben Williams (Hibs).jpg
Ben Williams Ben 1982-08-27 Manceinion
Alan Tate.jpg
Alan Tate Alan 1982-09-02 Swydd Durham
Paul Tierney Paul 1982-09-15 Salford
Hussein Yasser Hussein 1982-10-09
1984-01-09
Doha
Danny Pugh.jpg
Danny Pugh Danny 1982-10-19 Stockport
Daniel Nardiello Daniel 1982-10-22 Coventry
Williams, Matthew.jpg
Matthew Williams Matthew 1982-11-05 Llanelwy
David Bellion.jpg
David Bellion David 1982-11-27 Sèvres
Neil Wood Neil 1983-01-04 Manceinion
Ben Muirhead in 2010.jpg
Ben Muirhead Ben 1983-01-05 Doncaster
Clark, Ben.jpg
Ben Clark Ben 1983-01-24 Consett
Marc Salvati Marc
Robert
1983-03-05 Middlesbrough
Manucho.jpg
Manucho Mateus 1983-03-07 Luanda
Ben Foster Manchester United v West Bromwich Albion 2017.jpg
Ben Foster Ben 1983-04-03 Royal Leamington Spa
Michael Tonge Michael 1983-04-07 Manceinion
John Rankin John 1983-06-27 Bellshill
Loco-Fener (10).jpg
Robin van Persie Robin 1983-08-06 Rotterdam
Kalam Mooniaruck 1983-11-22 Yeovil
DavidFox.jpg
David Fox David 1983-12-13 Stoke-on-Trent
Colin Heath Colin 1983-12-31 Chesterfield
Kris Taylor Kris 1984-01-12 Cannock
Darren Fletcher 2017.jpg
Darren Fletcher Darren 1984-02-01 Caeredin
Carlos Tevez with Argentina November 2014 (cropped).jpg
Carlos Tevez Carlos 1984-02-05 Buenos Aires
Arthur Gómez Arthur 1984-02-12 Banjul
Anders Lindegaard 2016.jpg
Anders Lindegaard Anders 1984-04-13 Odense
Bastian Schweinsteiger 9542.jpg
Bastian Schweinsteiger Bastian 1984-08-01 Kolbermoor
John-Cunliffe (soccer-player).jpg
John Cunliffe John 1984-08-08 Bolton
Ben Collett Ben 1984-09-11 Bury
Eddie Johnson Edward 1984-09-20 Caer
Steele, Luke.jpg
Luke Steele Luke 1984-09-24 Trebedr
Mark Redshaw Mark 1984-09-25 Salford
Alex Bruce 13-12-2014 1.jpg
Alex Bruce Alex
Stephen
1984-09-28 Norwich
Kenny Cooper.jpg
Kenny Cooper Kenneth 1984-10-21 Baltimore, Maryland
Richardson, Kieran.jpg
Kieran Richardson Kieran 1984-10-21 Greenwich
Mads Timm Mads 1984-10-31 Odense
Jones 2020.jpg
David Jones David 1984-11-04 Southport
David Poole David 1984-11-25 Manceinion
Danny Byrne Danny 1984-11-30
Dong Fangzhuo In Hunan Billows (cropped).JPG
Dong Fangzhuo 1985-01-23 Dalian
Souleymane Mamam Souleymane 1985-06-20 Lomé
Phil Bardsley.jpg
Phil Bardsley Phil 1985-06-28 Salford
Ashley Young 2018-06-13 1.jpg
Ashley Young Ashley 1985-07-09 Stevenage
Antonio Valencia Ecu vs. Col.jpg
Antonio Valencia Antonio 1985-08-04 Nueva Loja
Adam Eckersley Adam 1985-09-07 Manceinion
Steven Hogg 04-10-2008 1.jpg
Steven Hogg Steven 1985-10-01 Heywood
Wayne Rooney (50121725757).jpg
Wayne Rooney Wayne 1985-10-24 Lerpwl
Ross greenwood.jpg
Ross Greenwood Ross
Michael
1985-11-01 Efrog
Phil Picken Phil 1985-11-12 Droylsden
Chris Eagles - 1.jpg
Chris Eagles Chris 1985-11-19 Hemel Hempstead
Tommy Lee (1).jpg
Tommy Lee Thomas
Edward
1986-01-03 Keighley
FIFA WC-qualification 2014 - Austria vs Ireland 2013-09-10 - Paul McShane 03 (cropped).JPG
Paul McShane Paul 1986-01-06 Wicklow
Nix, Kyle.jpg
Kyle Nix Kyle 1986-01-21 Sydney
Mark Howard.JPG
Mark Howard Mark 1986-01-29 Salford
397806 sPICT.jpg
Radamel Falcao Radamel
Falcao
1986-02-10 Santa Marta
Jonathan Spector.jpg
Jonathan Spector Jonathan 1986-03-01 Arlington Heights, Illinois
Markus Neumayr 2018 02.jpg
Markus Neumayr Markus 1986-03-26 Aschaffenburg
Sylvan Ebanks-Blake 1.png
Sylvan Ebanks-Blake Sylvan 1986-03-29 Caergrawnt
Tom Heaton playing for Burnley (cropped).jpg
Tom Heaton Tom 1986-04-15 Caer
Ritchie Jones Man Utd.jpg
Ritchie Jones Richard 1986-09-26 Manceinion
Phil Marsh Phil 1986-11-15 St Helens
New Zealand-Portugal Nani.jpg
Nani Luis 1986-11-17 Praia
Danny simpson.jpg
Danny Simpson Daniel
Peter
1987-01-04 Eccles
Jami Puustinen Jami 1987-01-09 Espoo
Giuseppe Rossi FARE Ambassador.jpg
Giuseppe Rossi Giuseppe 1987-02-01 Teaneck, New Jersey
GerardPique.jpg
Gerard Piqué Gerard 1987-02-02 Barcelona
Lee Martin Millwall Vs Swindon Town (21633937524) (cropped).jpg
Lee Martin Lee 1987-02-09 Taunton
Edinson Cavani 2018 (cropped).jpg
Edinson Cavani Edinson 1987-02-14 Salto
Argentine - Portugal - Sergio Romero.jpg
Sergio Romero Sergio 1987-02-22 Bernardo de Irigoyen, Misiones
Floribert N'Galula Floribert 1987-03-07 Brwsel
Danny Guthrie v Ipswich.jpg
Danny Guthrie Danny 1987-04-18 Amwythig
Zoran Tošić 7333.jpg
Zoran Tošić Zoran 1987-04-28 Zrenjanin
Moran.JPG
Kyle Moran Kyle 1987-06-07 Dundalk
Fraizer Campbell 2018 (cropped).jpg
Fraizer Campbell Fraizer 1987-09-13 Huddersfield
Sean Evans Sean 1987-09-25
Ryan Shawcross 2015.jpg
Ryan Shawcross Ryan 1987-10-04 Caer
Lee Crockett Lee 1987-10-04
Darron Gibson 2012 Sopot.jpg
Darron Gibson Darron 1987-10-25 Deri
Michael Lea Michael 1987-11-04 Salford
Fellaini 2017-03-09.jpg
Marouane Fellaini Marouane 1987-11-22 Etterbeek
Mame Biram Diouf.jpg
Mame Biram Diouf Mame Biram 1987-12-16 Dakar
Ritchie Baker.png
Richie Baker Richie 1987-12-29 Burnley
Jonny Evans, CZE-NIR 2019-10-14 (4).jpg
Jonny Evans Jonny 1988-01-03 Belffast
Luke Daniels.jpg
Luke Daniels Luke 1988-01-05
1993-01-05
Bolton
NIG-ARG (5).jpg
Ángel Di Maria Ángel 1988-02-14 Rosario
Danny Rose 21-12-2013 1.jpg
Danny Rose Danny 1988-02-21 Bryste
AndersonUCL.jpg
Anderson Anderson 1988-04-13 Porto Alegre
Zarya-MU (10).jpg
Juan Mata Juan 1988-04-28 Villafranca Montes de Oca
David Gray David 1988-05-04 Caeredin
Hertha BSC vs. West Ham United 20190731 (139).jpg
Javier Hernández Javier 1988-06-01 Guadalajara
Kieran Lee Kieran 1988-06-22 Bwrdeistref Fetropolitan Tameside
Michael Barnes Michael 1988-06-24 Chorley
Nemanja Matić 2018.jpg
Nemanja Matić Nemanja 1988-08-01 Šabac
Tommy Rowe stockport.JPG
Tommy Rowe Tommy 1988-09-24 Wythenshawe
Ritchie De Laet - Portsmouth.jpg
Ritchie De Laet Ritchie 1988-11-28 Antwerp
Sam Hewson Sam 1988-11-28 Bolton
Alexis Sánchez 2017.jpg
Alexs Sanch3z Alexis 1988-12-19 Tocopilla
Algérie - Arménie - 20140531 - Henrikh Mkhitaryan.jpg
Henrikh Mkhitaryan Henrikh 1989-01-21 Yerevan
AUT vs. WAL 2016-10-06 (123).jpg
James Chester James 1989-01-23 Warrington
FebianBrandy.jpg
Febian Brandy 1989-02-04 Manceinion
Craig Cathcart, CZE-NIR 2019-10-14 (4).jpg
Craig Cathcart Craig 1989-02-06 Belffast
Dinamo-Rostov (1).jpg
Alexander Büttner Alexander 1989-02-11 Doetinchem
Ron-Robert Zieler 2011 Germany.jpg
Ron-Robert Zieler Ron-Robert 1989-02-12 Cwlen
Rodrigo Possebon Rodrigo 1989-02-13 Sapucaia do Sul
Gabbyobertan.jpg
Gabriel Obertan Gabriel 1989-02-26 Paris
Richard Eckersley.JPG
Richard Eckersley Richard 1989-03-12 Salford
Shinji Kagawa 2018 (cropped).jpg
Shinji Kagawa Shinji 1989-03-17 Kobe
Tom Cleverley 2015.jpg
Tom Cleverley Tom 1989-08-12 Basingstoke
2019-07-17 SG Dynamo Dresden vs. Paris Saint-Germain by Sandro Halank–282 (cropped).jpg
Ander Herrera Ander 1989-08-14 Bilbo
Cskamu 50.jpg
Morgan Schneiderlin Morgan 1989-11-08 Obernai
CSKA-MU 2017 (15).jpg
Chris Smalling Chris 1989-11-22 Greenwich
20150616 - Portugal - Italie - Genève - Matteo Darmian 1.jpg
Matteo Darmian Matteo 1989-12-02 Legnano
Drinkwater in 2017.jpg
Danny Drinkwater Danny 1990-03-05 Manceinion
Zarya-MU (6) — копия.jpg
Daley Blind Daley 1990-03-09 Amsterdam
Marcos Rojo 2018.jpg
Marcos Rojo Marcos 1990-03-20 La Plata
Matty Mainwaring 18-02-2012 1.jpg
Matty Mainwaring Matty
Matthew
1990-03-28 Salford
Ben Amos.jpg
Ben Amos Ben 1990-04-10 Macclesfield
Rafael Man Utd 2011.jpg
Rafael Pereira da Silva Rafael 1990-07-09 Petrópolis
Fabirochdale1.png
Fábio Pereira da Silva Fabio 1990-07-09 Petrópolis
Bébé.jpg
Bebé Tiago 1990-07-12 Agualva-Cacém
Corry Evans 23-07-11 1.png
Corry Evans Corry 1990-07-30 Belffast
Magnus Wolff Eikrem (Molde FK) - Norway national under-21 football team (01).jpg
Magnus Wolff Eikrem Magnus 1990-08-08 Molde
Danny Galbraith 30-04-2016 1.jpg
Danny Galbraith Danny 1990-08-19 Galashiels
Oliver Gill Oliver 1990-09-15 Frimley
Garywoods.jpg
Gary Woods Gary 1990-10-01 Kettering
David de Gea 2017.jpg
David de Gea David 1990-11-07 Madrid
Luis Rojas Luis 1990-11-21 Talca
Danny Welbeck 2018-06-13 1.jpg
Danny Welbeck Danny 1990-11-26 Manceinion
Joe Dudgeon 23-07-11 1.png
Joe Dudgeon Joseph 1990-11-26 Leeds
Ben Marshall.jpg
Ben Marshall Ben 1991-03-29
1991-09-29
Salford
Cameron Stewart 1.png
Cameron Stewart Cameron 1991-04-08 Manceinion
Oliver Norwood Hudds.JPG
Oliver Norwood Oliver 1991-04-12 Burnley
Evandro Brandão Evandro 1991-05-07 Luanda
Matty James 2015.jpg
Matty James Matty 1991-07-22 Bacup
Federico Macheda.jpg
Federico Macheda Federico 1991-08-22 Rhufain
Scott Wootton Scott 1991-09-12 Penbedw
Nicky Ajose Nicky 1991-10-07 Bury
Reece Brown Reece 1991-11-01 Manceinion
Michael Potts 2.png
Michael Potts Michael
Craig
Thomas
1991-11-26 Preston
Marnick Vermijl (cropped).jpg
Marnick Vermijl Marnick 1992-01-13 Peer
FIFA WC-qualification 2014 - Austria vs Ireland 2013-09-10 - Robbie Brady 24.JPG
Robbie Brady Robert 1992-01-14 Dulyn
Chelsea 0 Bournemouth 1 (cropped).jpg
Joshua King Joshua 1992-01-15 Oslo
20140904 - Christian Eriksen (cropped).jpg
Christian Eriksen Christian 1992-02-14 Middelfart
Phil Jones - July 2015 (cropped).jpg
Phil Jones Phil 1992-02-21 Preston
Casemiro.jpg
Casemiro Carlos 1992-02-23 São José dos Campos
Wout Weghorst 2016.jpg
Wout Weghorst Wout 1992-08-07 Amsterdam
Zeki Fryers.jpg
Zeki Fryers Ezekiel 1992-09-09 Manceinion
Johnny Gorman Johnny 1992-10-26 Sheffield
Wilfried Zaha 17-12-2016 1.jpg
Wilfried Zaha Wilfried 1992-11-10 Abidjan
Frédéric Veseli Frédéric 1992-11-20 Renens
Jesse Lingard 2018-06-13 1.jpg
Jesse Lingard Jesse 1992-12-15 Warrington
Alex Telles 2018.jpg
Alex Telles Alex 1992-12-15 Caxias do Sul
Ryan Tunnicliffe 1.png
Ryan Tunnicliffe Ryan 1992-12-30 Manceinion Fwyaf
Michael Keane 2017.jpg
Michael Keane Michael 1993-01-11 Stockport
Will Keane 15-10-2016 1.jpg
Will Keane Will 1993-01-11 Stockport
Thomas Thorpe.jpg
Tom Thorpe Thomas 1993-01-13 Manceinion
John Cofie John 1993-01-21 Aboso
Zen-Molde (7).jpg
Etzaz Hussain 1993-01-27 Oslo
Ravel Morrison vs Antwerp.jpg
Ravel Morrison Ravel 1993-02-02 Wythenshawe
Harry Maguire 2021.jpg
Harry Maguire Harry 1993-03-05 Sheffield
Larnell Cole.jpg
Larnell Cole Larnell 1993-03-09 Manceinion
Guillermo Varela 2022.jpg
Guillermo Varela Guillermo 1993-03-24 Montevideo
Sam Johnstone (cropped).jpg
Sam Johnstone Sam 1993-03-25 Preston
Raphaël Varane 2018 (cropped).jpg
Raphaël Varane Raphaël 1993-04-25 Lille
Romelu Lukaku 2021.jpg
Romelu Lukaku Romelu 1993-05-13 Antwerp
Gladestony Estevão Paulino da Silva 1993-08-05 Bebedouro
SeanMcGinty.png
Sean McGinty Sean 1993-08-11 Maidstone
Michele Fornasier Michele 1993-08-22 Vittorio Veneto
Reece James 2018.jpg
Reece James Reece 1993-11-07 Bacup
Andy Kellett Andy 1993-11-10 Bolton
Tom Lawrence.jpg
Tom Lawrence Tom 1994-01-13 Wrecsam
Luke McCullough Luke 1994-02-15 Portadown
Charni Ekangamene 1994-02-16 Antwerp
Donald Love Donald 1994-02-24 Rochdale
Nick Powell (Cropped).jpg
Nick Powell Nick 1994-03-23 Crewe
Tyler blackett cape town.jpg
Tyler Blackett Tyler 1994-04-02 Manceinion
Eric Bailly 2021.jpg
Eric Bailly Eric 1994-04-12 Bingerville
Universidad de Chile v Unión La Calera 20200227 13.jpg
Ángelo Henríquez Ángelo 1994-04-13 Santiago de Chile
Gyliano van Velzen (1).jpg
Gyliano van Velzen 1994-04-14 Amsterdam
CSKA-MU 2017 (6).jpg
Victor Lindelöf Victor 1994-07-17 Västerås
Liam Jacob Liam 1994-08-18 Sydney
Luke Hendrie 30-04-2016 1.jpg
Luke Hendrie Luke 1994-08-27 Leeds
Bruno Fernandes Portugal, 2018.jpg
Bruno Fernandes Bruno 1994-09-08 Maia
Sadiq El Fitouri 1994-10-10 Benghazi
Jack Barmby Jack 1994-11-14 Harlow
Ben Pearson 2015.jpg
Ben Pearson Ben 1995-01-04 Oldham
Joe Rothwell 2022.jpg
Joe Rothwell Joe 1995-01-11 Manceinion
Liam Grimshaw.jpg
Liam Grimshaw Liam 1995-02-02 Burnley
Adnan Januzaj (cropped).JPG
Adnan Januzaj Adnan 1995-02-05 Dinas Brwsel
Paddy McNair, CZE-NIR 2019-10-14 (2).jpg
Paddy McNair Paddy 1995-04-27 Ballyclare
Luke Shaw, Manchester United v Newcastle United, 11 September 2021 (44) (cropped).jpg
Luke Shaw Luke 1995-07-12 Kingston upon Thames
Sam Byrne Sam 1995-07-23 Dulyn
James Weir James 1995-08-04 Preston
Sean Goss Sean 1995-10-01 Wegberg
Ashley Fletcher.jpg
Ashley Fletcher Ashley 1995-10-02 Keighley
Saidy Janko Saidy 1995-10-22 Zürich
James Wilson of MUFC.jpg
James Wilson James 1995-12-01 Biddulph
Anthony Martial 27 September 2017 cropped.jpg
Anthony Martial Anthony 1995-12-05 Massy
Josh Harrop Josh 1995-12-15 Stockport
FC Liefering gegen Manchester United (U23)-Testspiel 11. Juli 2017 12.jpg
Kieran O'Hara Kieran
Michael
1996-04-22 Manceinion
Joel Castro Pereira (cropped).jpg
Joel Pereira Joel 1996-06-28 Le Locle
Matty Willock Matty 1996-08-20 Llundain
Harry Lewis 2022.jpg
Harry Lewis Harry 1996-11-24 Amwythig
FC Liefering gegen Manchester United (U23)-Testspiel 11. Juli 2017 49.jpg
Joe Riley Joe 1996-12-06 Blackpool
Scott McTominay 2021.jpg
Scott McTominay Scott 1996-12-08 Caerhirfryn
Jordan Thompson, CZE-NIR 2019-10-14 (2).jpg
Jordan Thompson Jordan 1997-01-03 Belffast
Demetri Mitchell Demetri
Kareem
1997-01-11 Manceinion
FC Liefering vs. Manchester United (U23)-Testspiel 11. Juli 2017 22.jpg
Cameron Borthwick-Jackson Cameron
Jake
1997-02-02 Rochdale
EuroU21 2017 Vanja Milinkovic-Savic.jpg
Vanja Milinković-Savić Vanja 1997-02-20 Ourense
DeanHenderson2018.jpg
Dean Henderson Dean 1997-03-12 Whitehaven
Donny van de Beek.jpg
Donny van de Beek Donny 1997-04-18 Amersfoort
Marcus Rashford, FWC 2018 - Round of 16 - COL v ENG - Photo 106 (cropped).jpg
Marcus Rashford Marcus 1997-10-31 Manceinion
Daniel James Wolves vs Man U 2020-01-04 (cropped).jpg
Daniel James (pêl-droediwr) Daniel 1997-11-10 Kingston upon Hull
Manchester United v Wigan Athletic, January 2017 (33).JPG
Axel Tuanzebe Axel 1997-11-14 Bunia
Aaron Wan Bissaka 2019.jpg
Aaron Wan-Bissaka Aaron 1997-11-26 Croydon
Zarya-MU (5).jpg
Timothy Fosu-Mensah Timothy 1998-01-02 Amsterdam
Lisandro Martinez 2022.jpg
Lisandro Martínez Lisandro 1998-01-18 Gualeguay
Matthew Olosunde Matthew
Olawale
1998-03-07 Trenton, New Jersey
Regan Poole Regan 1998-06-18 Caerdydd
Ro-Shaun Williams Ro-Shaun 1998-09-03 Manceinion
Zak Dearnley Zak 1998-09-28 Sheffield
Ethan Hamilton Ethan 1998-10-18 Caeredin
George Tanner.jpg
George Tanner George 1999 Blackpool
Joshua Bohui Joshua 1999-03-03 Llundain
Diogo Dalot 2022 (cropped).jpg
Diogo Dalot Diogo 1999-03-18 Braga
Tom Sang Tom 1999-06-29 Lerpwl
FC Red Bull Salzburg gegen Feyenoord Rotterdam (Testspiel 12. Juli 2019) 12.jpg
Tyrell Malacia Tyrell 1999-08-17 Rotterdam
Nathan Bishop Nathan 1999-10-15 Hillingdon
Tahith Chong (38487929362).jpg
Tahith Chong Tahith 1999-12-04 Willemstad
Aidan Barlow.jpg
Aidan Barlow Aidan 2000-01-10 Salford
Antony 2022.jpg
Antony Matheus dos Santos Antony
Matheus
2000-02-24 Osasco
Jadon Sancho 2020.jpg
Jadon Sancho Jadon 2000-03-25 Camberwell
Lee O'Connor Lee 2000-07-28 Port Láirge
Angel Gomes Manchester United U18 2017-11-19 (cropped).jpg
Angel Gomes Angel 2000-08-31 Edmonton, Llundain
Brandon Williams 2021-08-07 1.jpg
Brandon Williams Brandon 2000-09-03 Manceinion
D'Mani Bughail-Mellor.jpg
D'Mani Mellor D'Mani 2000-09-20 Manceinion
Di'Shon Bernard 2000-10-14 Llundain
Dylan Levitt.jpg
Dylan Levitt 2000-11-17 Sir Ddinbych
James Garner ManUtd.jpg
James Garner James
David
2001-03-13 Penbedw
Ethan Galbraith.jpg
Ethan Galbraith Ethan
Stuart
William
2001-05-11 Belffast
Ethan Laird.jpg
Ethan Laird Ethan 2001-08-05 Hampshire
Mason Greenwood (cropped).jpeg
Mason Greenwood Mason 2001-10-01 Bradford
Facundo Pellistri 2022.jpg
Facundo Pellistri Facundo 2001-12-20 Montevideo
Max Thompson Max 2002-02-09 Macclesfield
Teden Mengi, July 2021.jpg
Teden Mengi 2002-04-30 Manceinion
Manchester United v BSC Young Boys, 8 December 2021 (17) (cropped).jpg
Amad Diallo Amad 2002-07-11 Abidjan
Manchester United v Norwich City, 16 April 2022 (02).jpg
Hannibal Mejbri Hannibal 2003-01-21 Ivry-sur-Seine
Adam Carson Adam Glasgow
Bert Maddlethwaite Bert
Bert Read Bert Manceinion
Bogie Roberts
Charlie Harrison Charlie
David McFetteridge David Yr Alban
Richard smith.jpg
Dick Smith Dick
Richard
Halliwell
Edgar Wilson Edgar
Jack Peters Jack
James Hendry James Swydd Gaer
James Saunders James Birmingham
John Davies John
John Roach John
Mark Hulse Mark
Rimmer Brown
Robert Walker Robert
T. J. Wallworth T.
Wayne Heseltine Wayne Lloegr
Will Davidson Will Yr Alban
William Douglas William Dundee
William Kennedy William
William Sharpe William
James Cairns James
Michael Carrick.jpg
Michael Carrick Michael
John Turner John
T. Craig T.
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.


Uwchgynghrair Barclays 2015 - 2016

Dinas Abertawe| Arsenal | Aston Villa | Bournemouth | Leicester City | Chelsea | Crystal Palace | Everton | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Newcastle United | Norwich City | Southampton | Stoke City | Sunderland | Tottenham Hotspur | Watford | West Bromwich Albion | West Ham United |

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "Manchester United Football Club". premierleague.com. Premier League. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2015-03-15. Cyrchwyd 9 Mehefin 2012.
 2. "Manchester United - Stadium" (PDF). premierleague.com. Premier League. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2016-01-31. Cyrchwyd 12 Awst 2013.
 3. "Manchester United - Stadium" (PDF). premierleague.com. Premier League. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2014-08-20. Cyrchwyd 29 Awst 2014.
 4. Hamil (2008), p. 126.
 5. Cass, Bob (15 Rhagfyr 2007). "United moving down south as fanbase reaches 333 million". Daily Mail. London: Associated Newspapers. Cyrchwyd 20 Mehefin 2010.
 6. Rice, Simon (6 Tachwedd 2009). "Manchester United top of the 25 best supported clubs in Europe". The Independent. London: Independent Print. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2011-08-19. Cyrchwyd 6 Tachwedd 2009.
 7. Barnes et al. (2001), pp. 54–57.