Rhestr trefi post yng Nghymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cod a chanolfan post Trefi Post
CF (CardifF) - Caerdydd Aberdâr, Aberpennar, Bargoed, Y Barri, Y Bont-faen, Caerffili, Caerdydd, Dinas Powys, Glynrhedynog, Hengoed, Llanilltud Fawr, Maesteg, Merthyr Tudful, Penarth, Pentre, Pen-y-bont ar Ogwr, Pontyclun, Pontypridd, Y Porth, Porthcawl, Tonypandy, Treharris, Treorci
CH (CHester) - Caer Bagillt, Bwcle, Caer, Cilgwri, Y Fflint, Glannau Dyfrdwy, Neston, Penbedw, Porth Ellesmere, Prenton, Treffynnon, Wallasey, Yr Wyddgrug
LD (LlandrindoD) Aberhonddu, Llanandras, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod, Llangamarch, Llanwrtyd, Rhaeadr Gwy, Trefyclawdd
LL (LLandudno) - Caer Aberdyfi, Abergele, Abermaw, Amlwch, Arthog, Bae Cemaes, Bae Colwyn, Y Bala, Bangor, Biwmares, Betws-y-Coed, Blaenau Ffestiniog, Bodorgan, Brynteg, Caergybi, Caernarfon, Conwy, Corwen, Cricieth, Cyffordd Llandudno, Dinbych, Dolgellau, Dolwyddelan, Dulas, Dyffryn Ardudwy, Fairbourne, Y Felinheli, Gaerwen, Garndolbenmaen, Harlech, Llanbedr, Llanbedrgoch, Llandudno, Llanelwy, Llannerch-y-medd, Llanfairfechan, Llanfair Pwllgwyngyll, Llangefni, Llangollen, Llanrwst, Llwyngwril, Marianglas, Moelfre, Penmaenmawr, Penrhyndeudraeth, Pentraeth, Penysarn, Porthaethwy, Porthmadog, Prestatyn, Pwllheli, Rhosgoch, Rhosneigr, Rhuthun, Y Rhyl, Talsarnau, Talybont, Trefriw, Tŷ Croes, Tyn-y-gongl, Tywyn, Wrecsam
NP (NewPort) - Casnewydd Abertyleri, Brynbuga, Casnewydd, Cas-gwent, Cil-y-Coed, Coed-Duon, Crucywel, Cwmbrân, Y Fenni, Glyn Ebwy, Pont-y-pŵl, Tredegar, Tredegar Newydd, Trefynwy
SA (SwanseA) - Abertawe Aberaeron, Aberdaugleddau, Abergwaun, Abertawe, Aberteifi, Arberth, Boncath, Caerfyrddin, Castell Newydd Emlyn, Castell-nedd, Ceinewydd, Cilgeti, Clunderwen, Crymych, Ffordd Clarbeston, Cydweli, Dinbych-y-Pysgod, Doc Penfro, Glan-y-fferi, Hendy-gwyn ar Daf, Hwlffordd, Llanarth, Llanbedr Pont Steffan, Llandeilo, Llandysul, Llanelli, Llanfyrnach, Llangadog, Llanwrda, Llanybydder, Llanymddyfri, Penfro, Pencader, Port Talbot, Porth Tywyn, Rhydaman, Saundersfoot, Trefdraeth, Wdig
SY (ShrewsburY) - Amwythig Aberystwyth, Amwythig, Bishops Castle, Y Borth, Bow Street, Bucknell, Caersws, Church Stretton, Craven Arms, Croesoswallt, Y Drenewydd, Yr Eglwys Wen, Ellesmere, Llanbrynmair, Llandinam, Llanfechain, Llanfyllin, Llanidloes, Llan-non, Llanrhystud, Llansantffraid, Llanymynech, Llwydlo, Gogledd Lydbury, Machynlleth, Malpas, Meifod, Talybont, Y Trallwng, Trefaldwyn, Tregaron, Ystrad Meurig