Rhestr trefi Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

A[golygu | golygu cod y dudalen]

Aberaeron, Aberdâr, Aberdaugleddau, Aberfan, Abergele, Abergwaun, Aberhonddu, Abermaw, Aberpennar, Abertawe, Aberteifi, Abertyleri, Aberystwyth, Amlwch, Arberth.

B[golygu | golygu cod y dudalen]

Bae Colwyn, Y Bala, Bangor, Bargoed, Y Barri, Bedwas, Benllech, Betws-y-Coed, Bethesda, Biwmares, Blaenafon, Blaenau Ffestiniog, Y Bont-faen, Brynaman, Brynbuga, Brynmawr, Bwcle.

C[golygu | golygu cod y dudalen]

Caerdydd, Caerfyrddin, Caerffili, Caergybi, Caerllion, Caernarfon, Cas-gwent, Casllwchwr, Casnewydd, Castell Newydd Emlyn, Castell-nedd, Cefn Bychan, Cei Connah, Cei Newydd, Cil-y-coed, Clydach, Coed-duon, Conwy, Corwen, Cricieth, Crucywel, Cwmbrân, Cydweli.

D[golygu | golygu cod y dudalen]

Dinbych, Dinbych-y-pysgod, Dolgellau, Y Drenewydd, Y Dyfnant.

F[golygu | golygu cod y dudalen]

Y Fenni.

Ff[golygu | golygu cod y dudalen]

Ffestiniog, Y Fflint.

G[golygu | golygu cod y dudalen]

Y Gelli Gandryll, Glanaman, Glyn Ebwy, Glyn-nedd, Gorseinon, Gwauncaegurwen.

H[golygu | golygu cod y dudalen]

Harlech, Hendy-gwyn ar Dâf, Hirwaun, Hwlffordd.

Ll[golygu | golygu cod y dudalen]

Llanandras, Llanbedr Pont Steffan, Llanberis, Llandeilo, Llandrindod, Llandudno, Llandysul, Llanelwy, Llanelli, Llanfair-ym-Muallt, Llanfairfechan, Llanfairpwllgwyngyll, Llanfyllin, Llangefni, Llangollen, Llangrannog, Llanidloes, Llanilltud Fawr, Llanrwst, Llanrhidian, Llansawel, Llantrisant, Llanwrtyd, Llanymddyfri.

M[golygu | golygu cod y dudalen]

Machynlleth, Y Maerdy, Maesteg, Merthyr Tudful, Mostyn, Y Mwmbwls.

N[golygu | golygu cod y dudalen]

Niwbwrch.

P[golygu | golygu cod y dudalen]

Penarlâg, Penarth, Pencoed, Penfro, Penmaenmawr, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Pîl, Pontardawe, Pontarddulais, Pontycymer, Pontypridd, Pont-y-pŵl, Port Talbot, Y Porth, Porth Tywyn, Porthaethwy, Porthcawl, Porthmadog, Prestatyn, Pwllheli.

Q[golygu | golygu cod y dudalen]

Queensferry.

Rh[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhaeadr Gwy, Rhisga, Rhiwabon, Rhosllannerchrugog, Rhuddlan, Rhuthun, Rhydaman, Y Rhyl, Rhymni.

S[golygu | golygu cod y dudalen]

Sanclêr.

T[golygu | golygu cod y dudalen]

Talgarth, Tonypandy, Y Trallwng, Tredegar, Trefaldwyn, Trefdraeth, Treforys, Trefyclawdd, Trefynwy, Treffynnon, Tregaron, Tregwyr, Treherbert, Treorci, Tyddewi, Tywyn.

W[golygu | golygu cod y dudalen]

Y Waun, Wrecsam, Yr Wyddgrug.

Y[golygu | golygu cod y dudalen]

Ystalyfera, Ystradgynlais, Ystrad Mynach.