Etholaethau a Rhanbarthau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Etholir 60 aelod y Cynulliad trwy "Etholiad Cyffredinol" a gynhelir bob yn 4 blynedd. Cyfunir dau ddull: y system draddodiadol Etholaeth un aelod (sy'n seiliedig ar etholaethau San Steffan) a'r dull gyfrannol (neu Ranbarthol) er mwyn ethol 60 aelod i'r Cynulliad sy'n seiliedig ar yr etholaethau seneddol Ewropeaidd. Etholir 40 aelod gan y dull draddodiadol (y System etholiadol 'y cyntaf i'r felin') a 20 aelod gan y dull gyfrannol. Mae gan pob pleidleisiwr ddwy bleidlais: un ar gyfer y gyntaf ar gyfer un o'r 40 "aelod etholaeth" a'r ail ar gyfer un o'r 20 "aelod rhanbarthol". Bwriad y cyfuniad hwn yw sicrhau fod nifer y cynrychiolwyr gan bob plaid yn adlewyrchu'r nifer a dderbyniodd o bleidleisiau.

Etholaethau a Rhanbarthau[golygu | golygu cod y dudalen]

Cod Etholaeth Rhanbarth Etholwyr cofrestredig

(Hydref 2012)[1]

W09000001 Ynys Môn Gogledd Cymru 51055
W09000002 Arfon Gogledd Cymru 41165
W09000003 Aberconwy Gogledd Cymru 46101
W09000004 Gorllewin Clwyd Gogledd Cymru 59342
W09000005 Dyffryn Clwyd Gogledd Cymru 57095
W09000006 Delyn Gogledd Cymru 54991
W09000007 Alun a Glannau Dyfrdwy Gogledd Cymru 63431
W09000008 Wrecsam Gogledd Cymru 54430
W09000009 De Clwyd Gogledd Cymru 55834
W09000010 Dwyfor Meirionnydd Canolbarth a Gorllewin Cymru 44850
W09000011 Maldwyn Canolbarth a Gorllewin Cymru 49188
W09000012 Ceredigion Canolbarth a Gorllewin Cymru 58320
W09000014 Preseli Penfro Canolbarth a Gorllewin Cymru 58338
W09000015 Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Canolbarth a Gorllewin Cymru 56085
W09000016 Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Canolbarth a Gorllewin Cymru 59766
W09000017 Llanelli Canolbarth a Gorllewin Cymru 60999
W09000018 Gŵyr Gorllewin De Cymru 63351
W09000019 Gorllewin Abertawe Gorllewin De Cymru 59493
W09000020 Dwyrain Abertawe Gorllewin De Cymru 60742
W09000021 Castell-nedd Gorllewin De Cymru 58161
W09000022 Aberafan Gorllewin De Cymru 51672
W09000023 Pen-y-bont ar Ogwr Gorllewin De Cymru 60537
W09000025 Rhondda Canol De Cymru 53241
W09000026 Cwm Cynon Canol De Cymru 52855
W09000029 Gorllewin Caerdydd Canol De Cymru 67377
W09000031 Canol Caerdydd Canol De Cymru 65208
W09000034 Mynwy Dwyrain De Cymru 66422
W09000035 Caerffili Dwyrain De Cymru 61983
W09000036 Islwyn Dwyrain De Cymru 55299
W09000037 Torfaen Dwyrain De Cymru 61290
W09000038 Blaenau Gwent Dwyrain De Cymru 53707
W09000039 Gorllewin Casnewydd Dwyrain De Cymru 62125
W09000040 Dwyrain Casnewydd Dwyrain De Cymru 55140
W09000041 Brycheiniog a Sir Faesyfed Canolbarth a Gorllewin Cymru 54346
W09000042 Gogledd Caerdydd Canol De Cymru 69067
W09000043 De Caerdydd a Phenarth Canol De Cymru 78620
W09000044 Merthyr Tudful a Rhymni Dwyrain De Cymru 55845
W09000045 Ogwr Gorllewin De Cymru 56476
W09000046 Pontypridd Canol De Cymru 61096
W09000047 Bro Morgannwg Canol De Cymru 73292

Cyn-Etholaethau[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]