Rebecca Evans (gwleidydd)

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Rebecca Evans
AC
Rebecca Evans - National Assembly for Wales.jpg
Aelod o Cynulliad
dros Gŵyr
Deiliad
Cychwyn y swydd
6 Mai 2016
Rhagflaenwyd gan Edwina Hart
Mwyafrif 1,829
Manylion personol
Plaid wleidyddol Llafur Cymru
Gwefan Proffil Gwefan Llafur Cymru

Gwleidydd Llafur Cymru yw Rebecca Evans (ganwyd 2 Awst 1976) sydd wedi bod yn Nghynulliad Cymru ers 2011, yn gyntaf dros Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru ac ers etholiad 2016, yn aelod dros Gŵyr.

Bywyd cynnar[golygu | golygu cod y dudalen]

Astudiodd Evans BA Hanes ym Mhrifysgol Leeds gan ysgrifennu traethawd ar y Mudiad Hawliau Sifil Americanaidd. Fe aeth ymlaen i astudio yng Ngholeg Sidney Sussex ym Mhrifysgol Caergrawnt lle derbyniodd radd Meistr mewn Athroniaeth ar gyfer ei thraethawd ymchwil The Time for Waiting is Gone: Lyndon Johnson and the Voting Rights Act of 1965.

Gyrfa[golygu | golygu cod y dudalen]

Gweithiodd Evans fel Swyddog Materion Cyhoeddus a Pholisi i elusen cenedlaethol yn cynrychioli pobl anabl a'i teuluoedd. Roedd hefyd yn drefnydd Llafur Cymru ar gyfer Canol a Gorllewin Cymru, a chyn Swyddog Ymchwilio a Chyfathrebu ar gyfer aelod o'r Cynulliad.

Aelod Cynulliad[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn y Cynulliad mae Evans wedi gwasanaethu ar Bwyllgor yr Amgylchedd a Datblygiad Cynaladwy, y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Polisi Amaethyddol Cyffredin, y Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Phwyllgor Craffu Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Mae hefyd wedi cadeirio y grŵp trawsbleidiol ar nyrsio a bydwreigiaeth, y grŵp trawsbleidiol ar iechyd meddwl ac yn gyd-gadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar anabledd.

Yn 2014 penodwyd yn Ddirprwy Weinidog ar gyfer Ffermio a Bwyd yn Llywodraeth Cymru.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]