Mark Drakeford

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Mark Drakeford
AC
Mark Drakeford - National Assembly for Wales.jpg
Aelod o Cynulliad Cenedlaethol Cymru
dros Gorllewin Caerdydd
Deiliad
Cychwyn y swydd
6 Mai 2011
Rhagflaenwyd gan Rhodri Morgan
Mwyafrif 5,901 (23.1%)
Arweinydd Llafur Cymru
Deiliad
Cychwyn y swydd
6 Rhagfyr 2018
Dirprwy Carolyn Harris
Rhagflaenwyd gan Carwyn Jones
Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Mewn swydd
14 Mawrth 2013 – 19 Mai 2016
Prif Weinidog Carwyn Jones
Rhagflaenwyd gan Lesley Griffiths
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
Deiliad
Cychwyn y swydd
19 Mai 2016
Prif Weinidog Carwyn Jones
Rhagflaenwyd gan Jane Hutt
Manylion personol
Alma mater Prifysgol Cymru

Gwleidydd ac academydd Cymreig yw Mark Drakeford (ganwyd 19 Medi 1954), sydd yn Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru, ac Aelod Cynulliad Llafur Cymru dros Orllewin Caerdydd ers 2011.

Bywgraffiad[golygu | golygu cod y dudalen]

Ganwyd a magwyd Mark Drakeford yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru, cyn symud i Gaerdydd. Ers hynny mae wedi byw yn ardal Pontcanna yng Ngorllewin Caerdydd, gyda'i wraig a'i blant.[1] Bu'n gweithio fel swyddog prawf, yn weithiwr cyfiawnder ieuenctid ac arweinydd prosiect Barnardo's yn ardaloedd Elai a Chaerau o Gaerdydd.[1] Ar ôl cyfnod yn gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe,[2][3] dychwelodd i weithio yng Nghaerdydd, lle ddaeth yn Athro Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2003.[3] Mae wedi ysgrifennu a chyhoeddi nifer o lyfrau ac erthyglau o gyfnodolion ar wahanol agweddau ar bolisi cymdeithasol.[4]

Gyrfa wleidyddol[golygu | golygu cod y dudalen]

Roedd gan Drakeford ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth erioed, a dywedodd ei fod yn rhan o ffabrig bywyd yn y 1960au yn sir Gaerfyrddin.[5] Roedd yn gynghorydd Plaid Lafur ar Gyngor Sir De Morgannwg dros ardal Pontcanna o 1985 – 1993, gan arbenigo mewn materion addysg, gan gynnwys addysg cyfrwng Cymraeg.[5]

Rhwng 2000 a 2010 bu'n gweithio fel cynghorydd ar iechyd a pholisi chymdeithasol i Gabinet Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac yn ddiweddarach yn bennaeth gwleidyddol swyddfa'r Prif Weinidog yn ystod cyfnod Rhodri Morgan fel Prif Weinidog.[1][3] Daeth Drakeford yn aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol pan enillodd sedd Gorllewin Caerdydd ym Mai 2011, gan olynu Rhodri Morgan. Yn fuan ar ôl ei ethol, daeth yn Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad, yn ogystal a Cadeirydd y Pwyllgor Rhaglen Monitro Traws-Cymru ar gyfer cronfeydd Ewropeaidd.[6]

Penodwyd Drakeford fel y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn ad-drefnu'r cabinet ar 14 Mawrth 2013. Cafodd ei benodiad ei groesawu gan y Gymdeithas Feddygol Prydeinig a'r Coleg Nyrsio Brenhinol.[7] Yng Ngorffennaf 2013, tywysodd Drakeford y Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru) drwy'r Senedd, a arweiniodd at Gymru i ddod y rhan gyntaf o'r Deyrnas Unedig i gyflwyno caniatād tybiedig ar gyfer rhoddwyr organau. Galwodd hi'n "ddiwrnod hanesyddol i Gymru", ac yn "bolisi blaengar ar gyfer genedl blaengar".[8]

Fe'i etholwyd yn arweinydd newydd Llafur Cymru ar 6 Rhagfyr 2018 yn dilyn cystadleuaeth yn erbyn Vaughan Gething ac Eluned Morgan.[9]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]