Y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
COVID-19 yng Nghymru
Wales Principal Areas Map Cases per 100K of COVID-19 ONGOING; starting at 17 April 2020.svg
Achosion COVID-19 wedi eu cadarnhau ymhob awdurdod unedol, fesul 10,000 o'r boblogaeth[1]
Afiechyd COVID-19
Straen firws SARS-CoV-2
Lleoliad Cymru
Achos gwreiddiol cyntaf Wuhan, China
Dyddiad cyrraedd 28 Chwefror 2020
Achosion wedi cadarnhau 13,827 (ar 29 Mai 2020)[2]
Wedi adfer dros 5,500
Marwolaethau
1,317 (ar 29 Mai 2020)[3]
Gwefan swyddogol
Coronavirus yng Nghymru
Am ystadegau o achosion gweler: Ystadegau y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Yn Rhagfyr 2019 ymddangosodd y clefyd COVID-19, neu'r Gofid Mawr yn Wuhan, Tsieina. Ar 24 Ionawr 2020 dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod cynlluniau yn eu lle yng Nghymru ar gyfer ymlediad epidemig o'r firws.[4] Ar y diwrnod hwn, hefyd, nododd Iechyd Cyhoeddus Cymru eu bod wedi profi un claf am yr haint, ond ei fod yn glir; yn Wuhan, roedd 26 wedi marw a Llywodraeth Tsieina wedi cyhoeddi cyfnod clo (neu "locdawn") llwyr. Ar 1 Chwefror canslwyd y digwyddiad cyntaf yng Nghymru, sef Dathliadau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ym Mangor a oedd i'w gynnal ar ddydd Sadwrn 1 Chwefror.[5]

Drwy wanwyn 2020, lledaenodd y clefyd yn fyd-eang, gyda WHO yn ei alw'n "bryder rhyngwladol" ar 30 Ionawr ac yn bandemig" ar 11 Mawrth 2020.[6][6][7]

Oherwydd difrifoldeb y sefyllfa, ar y dydd olaf o Fawrth nododd Llywodraeth Cymru fod 1,300 o weithwyr iechyd a gofal wedi ymddeol wedi cytuno i ddychwelyd i'w gwaith er mwyn helpu'r gwasanaeth iechyd, gyda'r ffigwr hwn yn cynnwys 670 o ddoctoriaid, a dros 400 o nyrsus a bydwragedd. Ar 17 Mawrth, neilltuodd Llywodraeth Cymru £200 miliwn ar gyfer y byd busnes ac ar 30 Mawrth, rhyddhawyd pecyn cymorth gwerth £1.1bn ar gyfer yr economi a gwasanaethau cyhoeddus.[8]

Achosion COVID-19 yng Nghymru  ()
     Marwolaethau        Achosion cyfredol

Maw Maw Ebr Ebr Mai Mai 15 diwrnod diwethaf 15 diwrnod diwethaf

Dyddiad
Achosion
(% cynnydd)
Marwolaethau
(% cynnydd)
2020-03-01
1(=)
2020-03-02
1(=)
2020-03-03
1(=)
2020-03-04
1(=)
2020-03-05
2(50%)
2020-03-06
2(=)
2020-03-07
2(=)
2020-03-08
4(50%)
2020-03-09
6(50%)
2020-03-10
15(133%)
2020-03-11
19(27%)
2020-03-12
25(32%)
2020-03-13
37(52%)
2020-03-14
60(56%)
2020-03-15
94(57%)
2020-03-16
124(32%) 1(n.a.)
2020-03-17
136(10%) 1(=)
2020-03-18
149(10%) 1(=)
2020-03-19
170(16%) 1(=)
2020-03-20
191(12%) 1(=)
2020-03-21
280(47%) 3(200%)
2020-03-22
347(28%) 12(300%)
2020-03-23
418(20%) 16(33%)
2020-03-24
478(14%) 17(6.3%)
2020-03-25
628(31%) 22(29%)
2020-03-26
741(18%) 28(27%)
2020-03-27
921(24%) 34(21%)
2020-03-28
1093(19%) 38(12%)
2020-03-29
1241(14%) 48(26%)
2020-03-30
1451(15%) 62(29%)
2020-03-31
1563(7.7%) 69(11%)
2020-04-01
1837(18%) 98(42%)
2020-04-02
2121(15%) 117(20%)
2020-04-03
2466(16%) 141(21%)
2020-04-04
2853(16%) 154(9.2%)
2020-04-05
3197(12%) 166(7.8%)
2020-04-06
3499(9.4%) 193(16%)
2020-04-07
3790(8.3%) 212(9.8%)
2020-04-08
4073(7.5%) 245(16%)
2020-04-09
4082(0.2%) 286(17%)
2020-04-10
4591(12%) 315(10%)
2020-04-11
4930(7.4%) 351(11%)
2020-04-12
5297(7.4%) 369(5.1%)
2020-04-13
5610(5.9%) 384(4.1%)
2020-04-14
5848(4.2%) 403(4.9%)
2020-04-15
6113(4.5%) 463(15%)
2020-04-16
6401(4.7%) 495(6.9%)
2020-04-17
6645(3.8%) 506(2.2%)
2020-04-18
6936(4.4%) 534(5.5%)
2020-04-19
7270(4.8%) 575(7.7%)
2020-04-20
7546(3.8%) 584(1.6%)
2020-04-21
7850(4.0%) 609(4.3%)
2020-04-22
8124(3.5%) 624(2.5%)
2020-04-23
8358(2.9%) 641(2.7%)
2020-04-24
8601(2.9%) 751(17%)
2020-04-25
8900(3.5%) 774(3.1%)
2020-04-26
9078(2.0%) 788(1.8%)
2020-04-27
9280(2.2%) 796(1.0%)
2020-04-28
9512(2.5%) 813(2.1%)
2020-04-29
9629(1.2%) 886(8.9%)
2020-04-30
9812(1.9%) 908(2.5%)
2020-05-01
9972(1.6%) 925(1.8%)
2020-05-02
10155(1.8%) 969(4.5%)
2020-05-03
10329(1.7%) 983(1.4%)
2020-05-04
10524(1.9%) 997(1.4%)
2020-05-05
10669(1.4%) 1023(2.5%)
2020-05-06
10764(0.9%) 1044(2%)
2020-05-07
10851(0.8%) 1062(1.7%)
2020-05-08
11003(1.34%) 1090(2.5%)
2020-05-09
11121(1.04%) 1099(0.8%)
2020-05-10
11344(2%) 1111(1.1%)
2020-05-11
11468(1.1%) 1116(0.4%)
2020-05-12
11573(0.9%) 1132(1.4%)
2020-05-13
11706(1.1%) 1154(1.9%)
2020-05-14
11834(1.1%) 1164(0.8%)
2020-05-15
11960(1.1%) 1173(0.8%)
2020-05-16
12142(1.4%) 1191(1.5%)
2020-05-17
12304(1.3%) 1203(1%)
2020-05-18
12404(0.8%) 1207(0.3%)
2020-05-19
12570(1.3%) 1224(1.3%)
2020-05-20
12680(0.9%) 1238(1.1%)
2020-05-21
12846(1.3%) 1247(0.7%)
2020-05-22
12984(1.1%) 1254(0.6%)
2020-05-23
13169(1.4%) 1260(0.5%)
2020-05-24
13309(1.1%) 1267(0.5%)
2020-05-25
13415(0.8%) 1274(0.5%)
2020-05-26
13556(1.0%) 1282(0.6%)
2020-05-27
13653(0.7%) 1293(0.9%)
2020-05-28
13725(0.5%) 1307(1.1%)
2020-05-29
13827(0.7%) 1317(0.8%)
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru


Nodau:

 • Mae'r dyddiadau yn nodi y diwrnod adroddwyd yr achos neu farwolaeth, nid union ddiwrnod y prawf neu farwolaeth.
 • Mae data Ebrill 9 yn cynnwys 6 awr o brofi yn unig; mae'r rhelyw am gyfnodau o 24 awr.
 • Mae data Ebrill 24 yn cynnwys 84 o farwolaethau a ddigwyddodd rhwng 20-03-2020 a 22-04-2020 mewn un bwrdd iechyd. Mae'r cynnydd sydyn yn y niferoedd oherwydd oedi yn y broses adrodd.
Mark Drakeford ar 11 Ebrill yn trafod codi gwaharddiadau 'cadw i'r cartref'.
Arwydd ar giât lwybr sy'n mynd trwy fferm yn Rhuthun yn dynodi ei fod ar gau o ganlyniad bod gweithiwr yn dioddef o ffibrosis cystig.
Rhybudd ar Twitter gan Heddlu Gogledd Cymru na chaniateir gyrru i dai haf.

Diffyg offer personol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae iechyd wedi'i ddatganoli i Lywodraeth Cymru ac efallai mai un o'r pryderon pennaf oedd y diffyg offer a dillad personol-amddiffynol (PPE) yng Nghymru, a gweddill gwledydd Prydain hefyd. Ar 14 Ebrill, cyhoeddodd The National fod Llywodraeth y DU a PHE (Public Health England) wedi gofyn i gwmnïau offer PPE yn Lloegr i beidio danfon offer i gartrefi gofal yng Nghymru a'r Alban.[9][10][11]

Profion[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar 24 Mawrth datgelodd Gweinidog Iechyd Cymru fod cytundeb wedi'i arwyddo gyda chwmni o'r Swistir i ddarparu 5,000 brofion y dydd a 9,000 erbyn diwedd mis Ebrill. Yn ddiweddarach, deallwyd mai'r cwmni Roche ydoedd.[12] Yn ddiweddarach daeth yn wybyddus fod pwysau wedi'i roi ar gwmni Roche a nifer o gwmniau yn Lloegr i ddarparu'r profion (a dillad amddiffynol) i Loegr yn unig. Er i nifer o bobl, gan gynnwys Adam Price ofyn i'r manylion gael eu rhyddhau, mynnod Gething na fydd hyn yn digwydd, tan wedi i'r pandemig gilio.

Llinell amser[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg
Prif erthygl: Amserlen y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Dyma grynodeb byr o'r digwyddiadau a cerrig milltir y firws yng Nghymru.

Rhagfyr 2019[golygu | golygu cod y dudalen]

Cwsmer yn ciwio yn saff a derbyn gwasanaeth drwy ffenest siop "Treehouse", Stryd y Popty, Aberystwyth
Arwydd cefnogaeth i Weithwyr Hanfodol ac i gwsmeriaid ar ffenest Banc Barclays, Aberystwyth
Arwydd rhybudd COVID-19 ar bilfwrdd drydanol ger Gorsaf reilffordd Aberystwyth
Marciau yn cymell pellter sefyll wrth giwio, bwyty Shilam, Gorsaf reilffordd Aberystwyth
dechrau Rhagfyr
 • Connor Reed, bachgen 25 oed o Lanrwst, a weithiai mewn coleg yn Wuhan yn dal y feirws COVID-19. Dyma'r cyntaf o wledydd Prydain i ddal y firws.[13]

Ionawr 2020[golygu | golygu cod y dudalen]

1 Chwefror
 • canslwyd y digwyddiad cyntaf yng Nghymru, sef Dathliadau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ym Mangor a oedd i'w gynnal ar ddydd Sadwrn 1 Chwefror.[14]
24 Ionawr

Chwefror[golygu | golygu cod y dudalen]

2 Chwefror
 • y person cyntaf y tu allan i Tsieina'n marw o'r clefyd; roedd y dyn 44-oed yn byw yn Y Philipinau, ond newydd ddychwelyd o Wuhan, Tsieina.
28 Chwefror
 • Coronafeirws: Achos cyntaf Cymru wedi'i ganfod yn Abertawe.[16]

Mawrth[golygu | golygu cod y dudalen]

Datganiad gan Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn stopio cerbydau ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, gan geisio atal ymlediad y firws. 27 Mawrth 2020.
5 Mawrth
 • Golwg 360 yn nodi fod 2 wedi eu profi'n bositif.[17][18]
7 Mawrth
10 Mawrth
13 Mawrth
 • Gem y chwe gwlad Cymru yn erbyn Yr Alban yn cael ei gohirio.[20]
16 Mawrth
 • Y person cyntaf yng Nghymru yn marw o COVID-19.[21]
17 Mawrth
 • Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi eu bod yn neilltuo £200 miliwn ar gyfer y byd busnes, i'w digolledu oherwydd effaith y Gofid Mawr.[22]
20 Mawrth
 • Llywodraeth Cymru ar yr 18fed o Fawrth yn gorchymyn cau ysgolion o'r 20fed o Fawrth (dydd Gwener). Dywedodd y llywodraeth y byddai arholiadau TGAU a Lefel A yr haf hwn hefyd yn cael eu canslo.[23]
21 Mawrth
 • twristiaid yn tyrru i fewn i Gymru i'w tai haf a'u carafanau; posteri a cheir yn cael eu gosod i geisio atal hyn a galw mawr ar Lywodraeth Cymru i ymateb.
23 Mawrth
 • Llywodraeth Cymru yn gorchymyn cau safleoedd gwersylla a chyrchfannau twristiaeth poblogaidd yng Nghymru.[24]
25 Mawrth
27 Mawrth
 • cyhoeddodd Stadiwm y Mileniwm eu bod am gydweithio i droi'r stadiwm yn ysbyty dros dro i 2,000 o gleifion
Llythyr Boris Johnson (Prif Weinidog) a thaflen gwybodaeth gyhoeddus amdano'r Coronafeirws yn y Gymraeg. Danfonwyd gan Lywodraeth y DU i bob tŷ yng Nghymru yn ystod yr pandemig.


28 Mawrth
 • Cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a chwmni fferyllol Roche i gynyddu'r profion COVID-19 i 5,000 y dydd yn methu.[26]
30 Mawrth
 • Llywodraeth Cymru yn rhyddhau pecyn cymorth gwerth £1.1bn ar gyfer yr economi a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.[27]

Ebrill[golygu | golygu cod y dudalen]

1 Ebrill
Ciplun o wefan un o brif gyflenwr offer meddygol PPE, Gompels. Disgrifia'r mygydau roedd yn ei gynhyrchu, a nodwyd yn glir mai dim ond cartrefi gofal yn Lloegr a allai brynu'r cynnyrch hyn, o dan orchmynion gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr.
7 Ebrill
 • Llywodraeth Cymru yn dod a chyfraith i rym sy'n rhoi cyfrifoldeb ar gyflogwyr gweithwyr allweddol (heblaw am GIG) i gadw eu staff 2 fetr ar wahân.[29]
8 Ebrill
 • Llywodraeth Cymru'n cadarnhau y bydd y cyfyngiadau yn aros mewn lle ar ol y 3 wythnos wreiddiol. [30]
 • Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn gofyn am gymorth brys ar ôl i ffermwyr llaeth.[31][32]
9 Ebrill
 • Perchennog cartrefi gofal yn dweud bod cwmnïau yn Lloegr yn gwrthod gwerthu offer gwarchod personol (PPE) i Gymru[33]
11 Ebrill
13 Ebrill
 • Pobl Cymru yn cyd-gannu'r anthem genedlaethol am 8 o’r gloch yr hwyr er mwyn dangos eu gwerthfawrogiad i weithwyr allweddol GIG.
 • Canolfan profi yn Stadiwm Dinas Caerdydd rhaid cau oherwydd 'resymau gweithredol'.[35][36]
Tystiolaeth gan The National fod cyfarwyddyd wedi ei roi gan Lywodraeth Lloegr y dylai offer PPE gael ei roi i Loegr, ac nid i'r Alban na Chymru.
Murlun sialc adeg COVID-19 & cofio diwrnod VE, tŷ ar A44 mynedfa i Llanbadarn Fawr, Aberystwyth
14 Ebrill
 • Papur newyddion The National yn dweud bod Llywodraeth y DU a PHE (Public Health England) yn gofyn i gwmnïau offer PPE yn Lloegr i beidio danfon offer i gartrefi gofal yng Nghymru a'r Alban.[37][38]
 • Ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos 82 yn fwy o farwolaethau yng Nghymru yn gysylltiedig â Covid-19 nag a adroddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru erbyn dechrau mis Ebrill. [39]
17 Ebrill
 • Marwolaethau yn pasio hanner mil: 506.
 • Mark Drakeford yn dweud yn y briff dyddiol efallai bydd rhaid i Gymru gymryd camau gwahanol 'os oes angen'[40].
 • Plaid Cymru ac Y Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar y Llywodraeth i sicrhau "cydraddoldeb o ran tâl ac amodau" rhwng gweithwyr iechyd a gofal.[41]

18 Ebrill

 • Arolwg gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys yn dweud bod 54% o'r rhai a holwyd yn "teimlo dan bwysau" i ofalu heb yr offer digonol. [42][43]

19 Ebrill

20 Ebrill

21 Ebrill

 • Yr Athro Syr Martin Evans yn cyhuddo llywodraethau Cymru a'r DU o "esgeuluso'u dyletswyddau". [49]

22 Ebrill

 • Dominic Raab yn beirniadu Llywodraeth Cymru am ollwng targedau profi.[50]
 • 15 uwch ddoctoriaid yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud defnyddio ail gartrefi yn anghyfreithlon.[51][52]

23 Ebrill

 • Tarian Cymru (mudiad codi arian) yn darparu eu cyflenwad PPE cyntaf i weithwyr iechyd yng Ngheredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Chaerdydd.[53]
 • Adroddiad yn dweud gall prifysgolion Cymru gweld gostyngiad o bron i £100m.[54]

24 Ebrill

26 Ebrill

27 Ebrill

 • Prif Weinidog Cymru yn galw ar Lywodraeth DU i roi cymorth ariannol i'r diwydiant dur yng Nghymru.[59]
 • Heddluoedd De a Gogledd Cymru 'yn anobeithio' o ganlyniad i rai torri'r cyfyngiadau drwy deithio o Loegr i Gymru.[60]

28 Ebrill

29 Ebrill

30 Ebrill

 • Senedd Ieuenctid Cymru yn cwrdd yn rhithiol i drafod materion yn ymwneud gydag effaith COVID-19 a'r bobl ifanc gyda'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Addysg.[65][66]
 • Ysgrifennydd undeb Unite Cymru, Peter Hughes, yn rhybuddio bod Cymru “mewn perygl mawr” o golli ei ffatrïoedd a’r holl swyddi yn y sectorau cynhyrchu.[67]

Mai[golygu | golygu cod y dudalen]

1 Mai

3 Mai

 • Bydd y rhai sy'n trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd a'r ysgolion Cymraeg yn cael ei blaenoriaethu.[71]

4 Mai

5 Mai

 • Mynegodd Dyfrig Siencyn, arweinydd Cyngor Gwynedd, bod y cyngor "wedi colli hyd at £9m" o ganlyniad i'r pandemig.[72]

6 Mai

 • Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, yn dweud bod coronafeirws wedi costio'r cyngor £20m mewn costau ychwanegol rhwng misoedd Mawrth a Mehefin yn unig.[73]
Kirsty Williams, Gweinidog Addysg, ar 7 Mai, yn nodi mai hi sy'n penderfynu dros Gymru ac nid San Steffan.

7 Mai

8 Mai

 • Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn ymestyn cyfnod cyfyngiadau am dair wythnos ychwanegol ond llacio rhai rheolau. [75]

9 Mai

 • Lesley Griffiths, Gweinidog Amaeth Cymru, yn cyhoeddi cymorth i'r ffermwyr llaeth sydd wedi dioddef fwyaf.[76]

10 Mai

 • Gwledydd datganoledig yn gadarn bod cyngor 'Aros Gartref' dim wedi newid[77], gyda nifer yn dweud bod cyngor newydd Johnson ar gyfer Lloegr yn "ddryslyd".[78]
Datganiad Mark Drakeford ar 10 Mai, yn dweud ar ôl datganiad 'dryslyd' Boris Johnson[79], bod cyfyngiadau yng Nghymru dal yn rym.

11 Mai

 • Prif Weinidog Cymru'n dweud yn y briff dyddiol mae 'cyfraith Cymru sydd mewn grym', gan uwch-oleuo'r tensiwn gwleidyddol[80]
 • Pedwar Prif Gwnstabl Cymru'n dweud bod llif traffig o Loegr i Gymru cynyddu o ganlyniad i'r cyhoeddiad Boris Johnson ar 10 Mai. [81]

12 Mai

 • Arolygiaeth Gofal Cymru'n dweud bod yna cynyddiad o 98% yn y niferoedd o farwolaethau mewn cartrefi gofal yng Nghymru i gymharu â blwyddyn ddiwethaf.[82]

13 Mai

 • Vaughan Gething yn dweud bydd yn cynyddu'r cynllun profi i 20,000 a bod 5,000 gallu cael ei brofi ar hyn o bryd.[83]

Ystadegau[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg
Prif erthygl: Ystadegau y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Mae ystadegau am achosion a marwolaethau yng Nghymru yn cael eu casglu gan y byrddau iechyd lleol a'i cyhoeddi yn ddyddiol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn casglu gwybodaeth am farwolaethau sy'n cael ei cyhoeddi ar wahan.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Pandemig COVID-19

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "Public Health Wales Rapid COVID-19 Surveillance (See Tab: Local Authorities table)". public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!. Cyrchwyd 18 Ebrill 2020.
 2. "Public Health Wales Rapid COVID-19 Surveillance See Tab: Summary". public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!. 20 Ebrill 2020. Cyrchwyd 7 Mai 2020.
 3. "Cumulative deaths by Health Board of Residence See Tab: Deaths)". public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!. Cyrchwyd 19 Mai 2020.
 4. www.bbc.co.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 5. bangor.ac.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 6. 6.0 6.1 "Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)". World Health Organization. 30 Ionawr 2020. Archifwyd o y gwreiddiol ar 31 Ionawr 2020. Cyrchwyd 30 Ionawr 2020. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 7. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 Mawrth 2020". World Health Organization. 11 Mawrth 2020. Cyrchwyd 11 Mawrth 2020.
 8. "Llywodraeth Cymru yn neilltuo £1.1bn i gefnogi busnesau". Golwg360. 2020-03-30. Cyrchwyd 2020-04-06.
 9. "Westminster tells vital PPE supply firms not to deal with Scotland". The National (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-14.
 10. "UK Government 'telling companies not to send PPE to Wales and Scotland'". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-14.
 11. "COVID-19: Wales TUC and BMA Cymru Joint Statement on PPE in Health and Social Care". www.tuc.org.uk (yn Saesneg). 2020-04-12. Cyrchwyd 2020-04-14.
 12. "Cymru 'methu cynyddu' nifer y profion". BBC Cymru Fyw. 2020-03-28. Cyrchwyd 2020-04-06.
 13. [https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/coronavirus-victim-llandudno-thought-first-17681369 www.dailypost.co.uk Daily Post; 'Coronavirus victim from North Wales thought to be first UK national to contract killer disease'; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 14. bangor.ac.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 15. www.bbc.co.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 16. [https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/51463717 Dr Frank Atherton, prif swyddog meddygol y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, yn cadarnhau'r achos cyntaf o coronafeirws yn y wlad.
 17. 'Achos newydd o’r Coronafirws yng Nghymru'; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 18. www.bbc.co.uk; 'Coronavirus: Supermarkets won't run out of food, vows Matt Hancock'; adalwyd 25 Mawrth 2020.
 19. "Coronafeirws: Gwasanaeth symptomau newydd". BBC Cymru Fyw. 2020-03-07. Cyrchwyd 2020-04-06.
 20. "Chwe Gwlad: Gohirio gêm Cymru a'r Alban". BBC Cymru Fyw. 2020-03-13. Cyrchwyd 2020-04-06.
 21. "Coronafeirws: Y claf cyntaf o Gymru wedi marw". BBC Cymru Fyw. 2020-03-16. Cyrchwyd 2020-04-06.
 22. nation.cymru; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 23. [https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/51945358 www.bbc.co.uk; Cymru Fyw; adalwyd 25 mawrth 2020.
 24. "Cau meysydd carafanau a chyrchfannau twristaidd". BBC Cymru Fyw. 2020-03-23. Cyrchwyd 2020-04-06.
 25. Gwefan bbc.co.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 26. "Cymru 'methu cynyddu' nifer y profion". BBC Cymru Fyw. 2020-03-28. Cyrchwyd 2020-04-06.
 27. "Llywodraeth Cymru yn neilltuo £1.1bn i gefnogi busnesau". Golwg360. 2020-03-30. Cyrchwyd 2020-04-06.
 28. "Y Cynulliad Cenedlaethol wedi cynnal y sesiwn seneddol 'rithwir' gyntaf yn y DU". Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyrchwyd 2020-04-06.
 29. "Cyfraith newydd i ddiogelu gweithwyr yn dod i rym". BBC Cymru Fyw. 2020-04-07. Cyrchwyd 2020-04-12.
 30. "Mesurau coronafeirws i barhau dros y Pasg a thu hwnt, meddai Llywodraeth Cymru". Golwg360. 2020-04-08. Cyrchwyd 2020-04-12.
 31. "Ffermwyr godro angen cymorth ar frys – Undeb Amaethwyr Cymru". Golwg360. 2020-04-08. Cyrchwyd 2020-04-20.
 32. "Haint yn gorfodi ffermwyr i gael gwared â'u llaeth". BBC Cymru Fyw. 2020-04-07. Cyrchwyd 2020-04-20.
 33. Jones, Catrin Haf (2020-04-09). "'Gwrthod offer PPE' i gartrefi gofal o Gymru". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-12.
 34. CVUHB, Cardiff & Vale University Health Board- (2020-04-08). "NHS Wales | Ysbyty Calon y Ddraig, The Dragon's Heart Hospital". www.wales.nhs.uk. Cyrchwyd 2020-04-20.
 35. "Trefn profi Covid-19 'yn siambolaidd'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-20.
 36. "Cau canolfan brofi coronafeirws yn destun pryder i wleidyddion". Golwg360. 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-20.
 37. "Westminster tells vital PPE supply firms not to deal with Scotland". The National (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-14.
 38. "UK Government 'telling companies not to send PPE to Wales and Scotland'". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-14.
 39. "Covid-19: Ffigyrau gwahanol am nifer y marwolaethau". BBC Cymru Fyw. 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-14.
 40. "Lle i fesurau coronafeirws gwahanol 'os oes angen'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-17. Cyrchwyd 2020-04-17.
 41. Jones, Catrin Haf (2020-04-17). "Galw am gyflog cyfartal i weithwyr gofal". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-17.
 42. "Half of nursing staff under pressure to work without PPE | News | Royal College of Nursing". The Royal College of Nursing (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-20.
 43. "Prinder PPE yn achosi 'gofid anferth' i nyrsys". BBC Cymru Fyw. 2020-04-18. Cyrchwyd 2020-04-20.
 44. ""Sgandal" gollwng targedau ar gyfer cynnal profion coronafeirws". Golwg360. 2020-04-20. Cyrchwyd 2020-04-20.
 45. "Coronafeirws: y sefyllfa profion yng Nghymru'n "annerbyniol"". Golwg360. 2020-04-19. Cyrchwyd 2020-04-20.
 46. "System brofi Cymru ddim wedi bod yn 'ddigon da'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-19. Cyrchwyd 2020-04-20.
 47. "Llywodraeth Cymru yn rhyddhau cefnogaeth fusnes ychwanegol o £100M wrth i'r Gronfa Cadernid Economaidd dderbyn nifer digynsail o geisiadau". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-04-21.
 48. "Agor Ysbyty Calon Y Ddraig yn Stadiwm y Principality". Golwg360. 2020-04-20. Cyrchwyd 2020-04-20.
 49. "Llywodraethau wedi 'esgeuluso'u dyletswyddau'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-21. Cyrchwyd 2020-04-21.
 50. "Dominic Raab yn ymosod ar Lywodraeth Cymru". Golwg360. 2020-04-22. Cyrchwyd 2020-04-23.
 51. "Galw am wneud y defnydd o dai haf yn anghyfreithlon". BBC Cymru Fyw. 2020-04-22. Cyrchwyd 2020-04-23.
 52. Hughes, Eilir (2020-04-22). "@WelshGovernmentpic.twitter.com/knjDLHkxFl". Trydar @hughes_eilir. Cyrchwyd 2020-04-23.
 53. "Tarian Cymru'n darparu eu cyflenwad PPE cyntaf". Golwg360. 2020-04-23. Cyrchwyd 2020-04-25.
 54. "Rhybudd am ostyngiad £100m mewn incwm prifysgolion". BBC Cymru Fyw. 2020-04-23. Cyrchwyd 2020-04-25.
 55. "Cyhoeddi cynllun i arwain Cymru allan o'r pandemig coronafeirws". Golwg360. 2020-04-24. Cyrchwyd 2020-04-25.
 56. "'Traffic light' system to lift lockdown in Wales". BBC News (yn Saesneg). 2020-04-24. Cyrchwyd 2020-04-25.
 57. "'Urgent explanation needed' over 84 newly-reported coronavirus deaths in the north of Wales". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-04-24. Cyrchwyd 2020-04-25.
 58. "'Rhaid i bobl wybod bod y cofnod yn ddibynadwy'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-26. Cyrchwyd 2020-04-28.
 59. "Galw ar Lywodraeth Prydain i achub y diwydiant dur". Golwg360. 2020-04-27. Cyrchwyd 2020-04-28.
 60. "Heddlu'n 'anobeithio' wrth weld ymwelwyr yn Eryri". BBC Cymru Fyw. 2020-04-27. Cyrchwyd 2020-04-28.
 61. "Cymru'n paratoi i dderbyn cyfarpar diogelu o dramor". Golwg360. 2020-04-28. Cyrchwyd 2020-04-28.
 62. Lewis, Bethan (2020-04-28). "Ysgolion i ailagor 'yn raddol' pan ddaw'r amser". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-28.
 63. "Cymru ddim am ehangu profion mewn cartrefi gofal". BBC Cymru Fyw. 2020-04-29. Cyrchwyd 2020-05-04.
 64. "Further expansion of access to coronavirus testing helps protect the most vulnerable". GOV.UK (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-05-04.
 65. "Cymorth iechyd meddwl, treulio gormod o amser o flaen sgrin, a pwysau gwaith ysgol - Senedd Ieuenctid Cymru yn holi'r Prif Weinidog mewn cyfarfod Coronafeirws arbennig". Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyrchwyd 2020-05-04.
 66. "Senedd Ieuenctid Cymru- Cyfarfod rithiol".
 67. "Ffatrïoedd Cymru "mewn perygl mawr" o ddiflannu i ebargofiant". Golwg360. 2020-05-01. Cyrchwyd 2020-05-05.
 68. "Taliad ychwanegol o £500 i weithwyr gofal Cymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-01. Cyrchwyd 2020-05-05.
 69. "Covid-19 death rate almost twice as high in deprived areas of Wales". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-01. Cyrchwyd 2020-05-05.
 70. "Deaths involving COVID-19 by local area and socioeconomic deprivation - Office for National Statistics". www.ons.gov.uk. Cyrchwyd 2020-05-05.
 71. "Blaenoriaeth i'r Gymraeg wrth agor ysgolion eto?". Golwg360. 2020-05-03. Cyrchwyd 2020-05-05.
 72. "Gwynedd 'wedi colli hyd at £9m' yn yr argyfwng". BBC Cymru Fyw. 2020-05-05. Cyrchwyd 2020-05-05.
 73. "£20m o gostau ychwanegol i Gyngor Caerdydd". BBC Cymru Fyw. 2020-05-06. Cyrchwyd 2020-05-09.
 74. "Cadarnhad na fydd ysgolion yn ailagor ar 1 Mehefin". BBC Cymru Fyw. 2020-05-07. Cyrchwyd 2020-05-09.
 75. "Ymestyn y cyfyngiadau ond llacio rhai rheolau". BBC Cymru Fyw. 2020-05-08. Cyrchwyd 2020-05-09.
 76. "Cymorth i'r ffermwyr llaeth sydd wedi'u taro waethaf". BBC Cymru Fyw. 2020-05-09. Cyrchwyd 2020-05-09.
 77. "Gething yn gwrthod slogan newydd Llywodraeth y DU". BBC Cymru Fyw. 2020-05-10. Cyrchwyd 2020-05-14.
 78. "'Cyngor Cymru ddim yn newid' wedi araith Johnson". BBC Cymru Fyw. 2020-05-10. Cyrchwyd 2020-05-14.
 79. "Coronavirus: Boris Johnson updates nation on Covid-19 lockdown". YT BBC.
 80. ""Yng Nghymru, cyfraith Cymru sydd mewn grym"". Golwg360. 2020-05-11. Cyrchwyd 2020-05-14.
 81. "Coronafeirws: Galw am eglurder gan Johnson". Golwg360. 2020-05-11. Cyrchwyd 2020-05-14.
 82. "Senedd roundup: New report reveals 'startling increase' in care home deaths". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-12. Cyrchwyd 2020-05-14.
 83. "Cynllun profi 'yn hanfodol' cyn llacio cyfyngiadau". BBC Cymru Fyw. 2020-05-13. Cyrchwyd 2020-05-14.