Maes Awyr Caerdydd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Maes Awyr Caerdydd
Cardiff Airport

Logo Maes Awyr Caerdydd.svg

Cardiff Airport (Oct 2010).jpg
Mynedfa Maes Awyr Caerdydd

IATA: CWL – ICAO: EGFF
Crynodeb
Perchennog Llywodraeth Cymru
Rheolwr Cardiff Airport Limited
Gwasanaethu Caerdydd
Lleoliad Y Rhws, Bro Morgannwg
Uchder 220 tr / 67 m
Gwefan www.maesawyr-caerdydd.com
Lleiniau glanio
Cyfeiriad Hyd Arwyneb
tr m
12/20 7,848 2,392 Asffalt

Maes Awyr Caerdydd ydy unig faes awyr mawr Cymru. Fe'i lleolir ym mhentref Y Rhws ym Mro Morgannwg, tua 12 milltir (19 km) i'r de-orllewin o Gaerdydd.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Sefydlwyd y maes awyr yn y 1940au pan gymerodd y Weinyddiaeth Awyr y tir i sefydlu maes ymarfer i'r Awyrlu Brenhinol. Dechreuwyd ar y gwaith ym 1941 ond laniodd yr un awyren fasnachol tan 1952 pan ddechreuodd cwmni Aer Lingus hedfan yno o Ddulyn. Codwyd adeilad newydd wedyn a dechreuwyd teithiau i Ffrainc, Belffast a Chorc. O ganlyniad i deithiau arbennig i bobl a oedd yn mynd ar wyliau, cododd nifer y teithwyr y flwyddyn i dros 100,000 erbyn 1962.

Tan y 1970au, enw'r maes awyr oedd 'Maes Awyr y Rhws' ond newidiwyd hyn i 'Faes Awyr Y Rhws, Morgannwg'. Ymwelodd yr awyren Concorde â'r maes awyr sawl gwaith ar achlysuron arbennig er i deithiau gael eu cyfyngu gan hyd y lanfa. Uwchraddiwyd enw'r maes awyr i 'Maes Awyr Caerdydd, Cymru' er bod Caerdydd rhyw 10 milltir i ffwrdd.

Denwyd mwy o fusnes i'r maes awyr wedi i'r lanfa gael ei hymestyn ym 1986 gan fod awyrennau jet newydd yn gallu glanio yno. Byddai awyrennau siarter i UDA a Chanada yn gadael y maes awyr, gan greu cysylltiadau awyr o Gymru. Sefydlwyd cyfleusterau cynnal a chadw gan British Airways yno hefyd ac maen nhw'n parhau yno hyd heddiw.

Yn Ebrill 1995, cafodd y maes awyr ei breifateiddio a gwerthwyd y cyfranddaliadau i gwmni TBI ccc, sydd bellach yn is-gwmni i 'abertis airports'.

Bu cwmni awyrennau cenedlaethol Awyr Cymru yn hedfan o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (a Maes Awyr Abertawe am gyfnod) i nifer o leoedd nes i'r cwmni ddod i ben yn 2006.

Erbyn 2006 roedd dros 2 filiwn o deithwyr yn defnyddio'r maes awyr yn flynyddol.

Hedfan mewnol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae teithiau awyr mewnol wedi dechrau ym Mai 2007 yn sgil Goblygiad Gwasanaeth Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Am y tro cyntaf, bydd cysylltiad awyr rhwng gogledd a de Cymru, gyda dwy daith ddyddiol rhwng Maes Awyr Môn a Chaerdydd yn ystod yr wythnos.

Dolen allanol[golygu | golygu cod y dudalen]