Ystadegau y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Am y cerrig milltir pwysicaf, gweler: Y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru.

Ar 28 Chwefror profwyd y person cyntaf yng Nghymru yn bositif o'r haint COVID-19 a elwir weithiau'n 'Ofid Mawr' ac ar 16 Mawrth 2020, bu farw'r person cyntaf yng Nghymru o'r haint.[1] Enw'r firws sy'n achosi'r haint hwn yw SARS-CoV-2, sef math o Goronafeirws RNA un-edefyn, ac fe'i gwelwyd am y tro cyntaf yn Wuhan, Tsieina yn Rhagfyr 2019.

Dyma grynodeb o'r ystadegau a ryddhawyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn y misoedd cyntaf daeth y niferoedd o brofion/achosion yn bennaf o gleifion a gymerwyd i'r ysbyty, neu weithwyr iechyd a gafodd brawf. Ers 18 Mai 2020 caiff unrhyw berson dros 5 oed ofyn am brawf.[2] Mae'r nifer marwolaethau yn cynnwys achosion a adroddwyd i ICC mewn ysbyty neu gartref gofal lle cafwyd prawf positif mewn labordy a lle mae meddyg yn credu mai COVID-19 wnaeth achosi'r farwolaeth. Ffynhonnell y ffigyrau yma yw gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bob wythnos mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyhoeddi ystadegau am farwolaethau a gofrestrwyd yn y DU ac mae'n rhoi cyfanswm o'r holl farwolaethau sy'n gysylltiedig â choronafeirws.[3]

Diweddarwyd diwethaf: 23 Hydref 2020 Niferoedd Cymru
Nifer yr unigolion a brofwyd: 683,358
Nifer yr achosion: 40,253
Nifer y marwolaethau (ffigyrau dyddiol ICC): 1,756
Nifer y marwolaethau (ONS): 2,650 (hyd at 9 Hydref)Niferoedd a heintiwyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Nifer a brofwyd yn bositif o'r COVID-19
Diweddarwyd diwethaf ar 18 Ebrill o'r ystadegau ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r siart canlynol yn nodi'r nifer o achosion o COVID-19 allan o bob 10,000 person.
Y siroedd gyda
lleiaf
o achosion:
Wales Principal Areas Map Cases per 100K of COVID-19 ONGOING; starting at 17 April 2020.svg Y siroedd gyda'r
mwyaf
o achosion:
Sefyllfa ar 21 Medi 2020[4]
Bwrdd Iechyd Awdurdod Lleol Achosion Cyfanswm yr achosion
Aneurin Bevan Blaenau Gwent 456 3,671
Caerffili 1,291
Casnewydd 1,110
Sir Fynwy 410
Torfaen 404
Betsi Cadwaladr Conwy 811 5,218
Gwynedd 669
Sir Ddinbych 874
Sir y Fflint 879
Wrecsam 1,483
Ynys Môn 502
Cardydd a'r Fro Bro Morgannwg 863 3,604
Caerdydd 2,741
Cwm Taf Morgannwg Merthyr Tudful 729 3,965
Pen-y-bont ar Ogwr 748
Rhondda Cynon Taf 2,488
Hywel Dda Ceredigion 95 1,383
Sir Benfro 344
Sir Gaerfyrddin 943
Powys Powys 461 461
Bae Abertawe Abertawe 1,501 2,255
Castell-nedd Port Talbot 754
Lleoliad anhysbys 159
Preswylwyr tu allan i Gymru 162
Cyfanswm Cymru 20,716
Cyfanswm 20,878

Niferoedd y marwolaethau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae saith bwrdd iechyd yng Nghymru[5]. Dyma'r niferoedd o farwolaethau fesul bwrdd:

Byrddau Iechyd Cymru wedi'u rhifo - Wales Health Boards Map Numbered Welsh alphabet.svg

1. Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - 16

2. Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan - 300

3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg - 423

4. Bwrdd Iechyd Hywel Dda - 71

5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - 215

6. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - 441

7. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 286


Nifer y marwolaethau drwy Gymru: 1,756'[6]

 • Darperir y ffigyrau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 • Mae'r data yn gywir hyd at 22Hydref 2020 13:00

Cymhariaeth gyda rhai gwledydd eraill[golygu | golygu cod y dudalen]

Diweddarwyd diwethaf ar 21 Medi.
Marwolaethau
Gwlad Nifer y marwolaethau Ffynhonnell Poblogaeth
(miliwn)
Nifer allan o
100,000
a fu farw
Baner Gwlad yr Iâ Gwlad yr Iâ 10 [7] 0.4 2.5
Baner Georgia Georgia 20 [8] 3.7 0.5
Baner Seland Newydd Seland Newydd 25 [9] 5.0 0.5
Baner Norwy Norwy 264 [10] 5.3 5.0
Baner Slofenia Slofenia 133 [11] 2.0 7.1
Baner Awstria Awstria 733 [12] 8.9 8.6
Baner Gweriniaeth Iwerddon Gweriniaeth Iwerddon 1,777 [13] [14] 4.8 37.3
Baner Yr Alban Yr Alban 2,505 [15] 5.5 45.5
Baner Cymru Cymru 1,595 [16] 3.2 50.1
Baner Lloegr Lloegr 37,103 [17] 56.3 65.9

Graff dyddiol o'r achosion a marwolaethau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r graffiau yma yn defnyddio ystadegau dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle mae'r ffigyrau yn cynnwys achosion a marwolaethau a adroddwyd ar y diwrnod hynny, a fydd efallai yn cynnwys sawl achos (prawf positif) neu farwolaeth a ddigwyddodd sawl diwrnod ynghynt.

Fodd bynnag mae'r graff gwaelod yn dangos y marwolaethau yn ôl dyddiad a ddigwyddodd, nid pryd ei adroddwyd.

O 14 Gorffennaf 2020, mae'r ystadegau yn dechrau cynnwys canlyniadau profion o labordai preifat tu allan i'r GIG.

Marwolaethau ychwanegol yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r graff isod yn dangos y marwolaethau ychwanegol (Saesneg: excess deaths) yng Nghymru yn 2020 uwchben y cyfartaledd dros y 5 mlynedd cynt. Defnyddir hyn fel ystadegyn awdurdodol i gymharu effaith y pandemig ar boblogaeth unrhyw wlad.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "Coronafeirws: Y claf cyntaf o Gymru wedi marw". BBC Cymru Fyw. 2020-03-16. Cyrchwyd 2020-04-06.
 2. Coronafeirws: Edrych nôl ar ddydd Llun, 18 Mai , BBC Cymru Fyw, 18 Mai 2020. Cyrchwyd ar 19 Mai 2020.
 3. (Saesneg) Deaths registered weekly in England and Wales, provisional (26 Mai 2020).
 4. "Cases and tests, by Local Authority of residence". Public Health Wales. 16 May 2020. Cyrchwyd 16 May 2020.
 5. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/45028
 6. Rapid COVID-19 surveillance
 7. statista.com adalwyd 20 Ebrill 2020.
 8. worldometers.info; adalwyd 20 Ebrill 2020
 9. worldometers.info; adalwyd 20 Ebrill 2020
 10. worldometers.info; adalwyd 20 Ebrill 2020
 11. www.statista.com; adalwyd 7 Mai 2020.
 12. www.statista.com; adalwyd 7 Mai 2020.
 13. www.worldometers.info; adalwyd 20 ebrill 2020.
 14. (yn en) 39 more people die with Covid-19, 493 additional cases. 2020-04-19. https://www.rte.ie/news/2020/0419/1132482-update-covid-19-ireland/.
 15. www.gov.scot; adalwyd 20 Ebrill 2020.
 16. Iechyd Cyhoeddus Cymru; adalwyd 20 Ebrill 2020.
 17. ; adalwyd 19 Ebrill 2020.