GIG Cymru

Oddi ar Wicipedia
Logo GIG Cymru

GIG Cymru (Saesneg: NHS Wales) yw enw corfforaethol swyddogol Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru; yr oedd yn rhan o'r un stwythur Gwasanaeth Iechyd Gwladol â Lloegr tan yn ddiweddar ond erbyn heddiw mae'n ddatganoledig dan ofal Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Andrew Goodall (dde), Prif Weithredwr GIG Cymru, yn ystod Pandemig COVID-19; Ionawr 2021

Strwythr[golygu | golygu cod]

Ceir sawl ysbyty GIG yng Nghymru, yn ysbytai cyffredinol, cymunedol a lleol.

Crëwyd Byrddau Iechyd Lleol yn 2003 i gymryd lle'r hen Awdurdodau Iechyd. Mae ymddiriedolaethau iechyd Cymru yn gyfrifol am weinyddu ysbytai yn eu rhanbarth ynghyd â gofal cymunedol a gwasanaethau iechyd meddwl. Ceir 12 ymddiriedolaeth ranbarthol ynghyd ag un ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac un arall, Felindre [1] Archifwyd 2005-10-01 yn y Peiriant Wayback., ar gyfer gwasanaethau cenedlaethol ar draws Cymru.

Mae saith bwrdd iechyd yng Nghymru[1]:

Byrddau Iechyd Cymru wedi'u rhifo - Wales Health Boards Map Numbered Welsh alphabet.svg

1. Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

2. Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

6. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

7. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Arwydd Cymraeg ger Llyn Crafnant yn dweud "Diolch NHS!"; Gwanwyn 2021

Mae gan Gymru un ysbyty sy'n darparu hyfforddiant, sef Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd. Mae Comisiwn Iechyd Cymru [2] Archifwyd 2006-02-13 yn y Peiriant Wayback. yn asiantaeth weithredol dan reolaeth Llywodraeth y Cynulliad sy'n trefnu gofal canolog arbenigol. Mae'n darparu yn ogystal gyngor am wasanaethau arbenigol i GIG Cymru.

Mae gwasanaeth NHS Direct ar gael yng Nghymru hefyd, sy'n cynnig cyngor i gleifion yn Gymraeg a Saesneg. Enw Cymraeg y gwasanaeth yw Galw Iechyd Cymru.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]