Neidio i'r cynnwys

Rhestr ysbytai Cymru

Oddi ar Wicipedia

Dyma restr o'r ysbytai yng Nghymru wedu eu trefnu yn ôl yr hen ardaloedd ymddiriedolaeth GIG Cymru.

Ymddiriedolaeth GIG Abertawe[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Abertawe

Ymddiriedolaeth GIG Bro Morgannwg[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Pen-y-bont ar Ogwr

Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty Athrofaol Cymru, y Mynydd Bychan, Caerdydd

Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, Glangwili, Caerfyrddin

Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth

Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty Glan Clwyd, Y Rhyl, Sir Ddinbych

Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Llanfrechfa Grange, Cwmbran

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty Maelor Wrecsam, Wrecsam

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Morgannwg[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthur Tydful, Morgannwg

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd

Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty Withybush, Hwlffordd, Sir Benfro

Ymddiriedolaeth GIG Pontypridd a'r Rhondda[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty Dewi Sant, Pontypridd

Ymddiriedolaeth GIG Felindre[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Nantgarw, Caerdydd

Mae adrannau eraill yn cyflwyno gwasanaethau cenedlaethol sgrinio profion bron, sgrinio cancr y serfics, TG, a'r gwasanaeth gwaed cenedlaethol.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru[golygu | golygu cod]

Pencadlys: Ysbyty H.M. Stanley, Llanelwy

Mae'r ymddiriedolaeth hon yn gyfrifol am bob gwasanaeth ambiwlans yn y wlad.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]