Neidio i'r cynnwys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Oddi ar Wicipedia

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw un o saith o fyrddau iechyd Cymru.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Enghraifft o'r canlynolbyrddau Iechyd Cymru Edit this on Wikidata
Map
Isgwmni/auYsbyty Glanrhyd, Ysbyty Singleton, Ysbyty Treforus, Abertawe, Ysbyty Athrofaol y Faenor, Ysbyty Cefn Coed, Ysbyty Fairwood Edit this on Wikidata
Gwladwriaethy Deyrnas Unedig Edit this on Wikidata
RhanbarthAbertawe Edit this on Wikidata
Gwefanhttps://swanseabay.nhs.wales/ Edit this on Wikidata

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg oedd bwrdd iechyd lleol sy'n gwasanaethu Abertawe, Sir Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Castell-nedd Port Talbot, y rhan orllewinol o Fro Morgannwg ac Ystradgynlais ym Mhowys.

Sefydlwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ffurfiol ar 1 Hydref 2009 pan unwyd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg â Byrddau Iechyd Lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae pencadlys y bwrdd wedi ei leoli ym Mae Baglan. Prif Weithredwr cyntaf y bwrdd oedd Paul Williams. Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar 1 Ebrill 2008 yn dilyn uno Ymddiriedolaethau GIG Abertawe a Bro Morgannwg .

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yw'r ail fwrdd iechyd mwyaf yng Nghymru, yn gwasanaethu 600,000 o bobl ac yn cyflogi 16,000 o staff. Mae gan y bwrdd chyllideb o fwy na £1.3 biliwn y flwyddyn. Mae'r bwrdd yn rheoli 18 o ysbytai a 46 o glinigau a chanolfannau iechyd. Mae wedi ei ddynodi yn ymddiriedolaeth brifysgol sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Abertawe.[1] Mae canolfannau hyfforddi wedi'u lleoli yn Ysbyty Singleton[2],[3] a Chlinig Orthopaedig y Plant, Phillips Parade, Abertawe[4].

Ysbytai/Clinigau

[golygu | golygu cod]
Ysbyty Singleton
Ysbytai acíwt yn cael eu dangos mewn llythrennau cyffredin a chlinigau yn cael eu dangos mewn llythrennau italig:
Ysbyty Cefn Coed
 • Clinig Angelton  – clinig i bobl Oedrannus Eiddil eu Meddwl (EMI) uned sy'n gofalu am gleifion oedrannus ym Mhen y bont ar Ogwr. Mae'n cynnig gwasanaethau i'r rhai sydd â chlefyd Alzheimer yn bennaf.
 • Glinig Caswell – uned diogelwch canolig wedi ei leoli ar safle Ysbyty Glan-rhyd. 
 • Ysbyty Cefn Coed – ysbyty seiciatrig
 • Ysbyty Cimla  – ysbyty gofal henoed a chanolfan adsefydlu ar gyfer cleifion o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
 • Ysbyty Clydach – yn darparu amrywiaeth o wasanaethau clinigol
 • Ysbyty Fairwood – canolfan gofal dilynol ar gyfer cleifion o Ysbyty Singleton ac Ysbyty Treforys, mae'n cynnwys gwelyau gofal lleol ar gyfer meddygon teulu
 • Ysbyty Garngoch  – gofal henoed
 • Ysbyty Gellinudd – ysbyty gofal henoed ac adsefydlu ym Mhontardawe
 • Ysbyty Glanrhyd (1857–) – yn darparu gofal dilynol, cyfleusterau iechyd meddwl ac uned gofal dydd, wedi ei leoli ym Mhen-y-fai 
Ysbyty Glanrhyd
 • Ysbyty Gorseinon  – gofal henoed ac adsefydlu.  Mae gan yr ysbyty adran gleifion allanol a chlinig arbenigol i drin clefyd Parkinson 
 • Unedau Anableddau Dysgu –  mae'r bwrdd yn gyfrifol am ddarparu cartrefi, unedau asesu ac unedau gofal i bobl sy'n byw gydag anableddau dysgu gan gynnwys:
Ysbyty Treforys
 • Ysbyty Cymunedol Maesteg  (1912–) – mae'r ysbyty yn darparu  ar gyfer cleifion preswyl gan gynnwys canolfan ddydd, gofal cymunedol a gofal dilynol. Mae yma hefyd adran cleifion allanol a llawfeddygaeth ddydd ar gyfer yr ardal leol. 
 • Ysbyty Treforys, (Abertawe) – Ysbyty hyfforddi prifysgol 
 • Ysbyty Castell nedd Port Talbot (Port Talbot) – ysbyty lleol cyffredinol [5]
 • Clinig Pencoed  – a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer cynllunio teulu a bydwreigiaeth
 • Ysbyty Tywysoges Cymru (Pen-y-bont) – ysbyty lleol cyffredinol[6]
 • Ysbyty Singleton (Abertawe) – Ysbyty hyfforddi prifysgol
 • Ysbyty Tonna – canolfan gofal seiciatrig ar gyfer yr henoed yn ardal Castell-nedd, gan gynnwys ysbyty gofal dydd 

Ysbytai sydd wedi cau

[golygu | golygu cod]
HMP Parc
 • Ysbyty Hill House – wedi ei gau yn 2013, roedd yn cael ei ddefnyddio fel ysbyty ynysu yn wreiddiol cyn ei droi yn ysbyty adsefydlu.
 • Ysbyty Parc Gwyllt  – (1887-1994), cyn ysbyty gofal iechyd meddwl. Safle Carchar y Parc, Pen y bont ar Ogwr bellach.[7]
 • Ysbyty Cefn Hirgoed  – (1906-1990), cyn ysbyty ynysu ac yna ysbyty ar gyfer yr henoed a'r anabl. Cafodd ei ddymchwel i wneud lle i Ganolfan Siopa'r Dderwen, Pen y bont.[8]
 • Ysbyty Heddfan  – (1906-1980), cyn ysbyty ynysu, wedi ei ddymchwel i wneud lle ar gyfer traffordd yr M4.
 • Ysbyty Cyffredinol Pen-y-bont  – cyn wyrcws a daeth yn ysbyty lleol cyffredinol ym 1900.[9]
 • Ysbyty Penfai  – ysbyty iechyd meddwl, is adran o Ysbyty Parc Gwyllt
 • Ysbyty Maesgwyn  – wedi ei gau yn 2011, cyn ysbyty cymunedol.
 • Ysbyty Blackmill  ar gau ers 1985, cyn ysbyty cymunedol.
 • Ysbyty Llynfi 
 • Ysbyty Groeswen- Port Talbot, sydd Bellach yn stad o dai
 • Ysbyty Cyffredinol Port Talbot  - wedi ei leoli yn Sandfields, Port Talbot - symudwyd y gwasanaethau i Ysbyty Castell nedd Port Talbot
 • Ysbyty Hensol  (1930-2003) – cyn ysbyty anabledd dysgu.

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol

[golygu | golygu cod]
Clinig Heol Quarella Pen y bont

Mae'r gan y bwrdd iechyd 9 o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC):[10]

Pen-y-bont ar Ogwr

[golygu | golygu cod]
 • TIMC Gogledd Pen-y-bont   – wedi ei leoli yn Ysbyty Cymunedol  Maesteg
 • TIMC De Pen-y-bont wedi ei leoli yn Uned Iechyd Meddwl Heol Quarella  Pen-y-bont
 • TIMC Gorllewin y Fro wedi ei leoli yng Nghanolfan Iechyd y Bont-faen

Castell-nedd Port Talbot

[golygu | golygu cod]
 • TIMC Gogledd Castell-nedd Port Talbot – wedi ei leoli ym Mhontardawe
 • TIMC De Castell-nedd Port Talbot – wedi ei leoli yng Nghanolfan y Forge, Port Talbot

Abertawe

[golygu | golygu cod]
 • TIMC Gorllewin Abertawe (Ardal 1) – wedi ei leoli yn y Clinig Canolog yn Abertawe
 • TIMC Canol Abertawe (Ardal 2) – wedi ei leoli yn y Clinig Canolog yn Abertawe
 • TIMC Gogledd Abertawe (Ardal 3) – wedi ei leoli yn Ysbyty Coffa'r Rhyfel Clydach[11]
 • TIMC Ystradgynlais – wedi ei leoli yn The Larches, Ystradgynlais

Defnydd o'r sector preifat

[golygu | golygu cod]

Yn 2015-6 danfonodd y bwrdd 1,599 o gleifion i ddarparwyr yn y sector preifat ar gyfer gweithdrefnau dewisol i leihau amseroedd aros, ar gost o £3.74 miliwn, o gymharu â 317 yn 2014-5 a 160 yn 2013-4.[12]

Cyfeiriadau

[golygu | golygu cod]
 1. "Abertawe Bro Morgannwg University NHS Trust – About Us". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2009-11-05. Cyrchwyd 2018-05-21.
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Singleton Hospital adalwyd 21/05/2018
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Morriston Hospital adalwyd 21/05/2018
 4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg -Gwasanaethau Pediatreg (Plant) adalwyd 21/05/2018
 5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Neath Port Talbot Hospital adalwyd 21/05/2018
 6. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Princess of Wales Hospital adalwyd 21/05/2018
 7. Coflein-PARC PRISON; HMP PARC; PARC GWYLLT COUNTY MENTAL HOSPITAL adalwyd 21/05/2018
 8. Bridgend McArthur Glen Designer Outlet - Our stores adalwyd 21/05/2018
 9. Cofline BRIDGEND GENERAL HOSPITAL;OLD WORKHOUSE adalwyd 21/05/2018
 10. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Mental Health Services adalwyd 21/05/2018
 11. "Community Mental Health Teams". City and County of Swansea Council. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2011-09-28. Cyrchwyd 2011-06-16.
 12. "NHS patients treated at private hospitals increases fivefold in Swansea and Neath Port Talbot". South Wales Evening Post. 11 Mai 2016. Cyrchwyd 12 Mai 2016.


Dolenni allanol

[golygu | golygu cod]