Gwasanaeth Gwaed Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Casglu gwaed yn Abergwaun

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn is-adran o Ymddiriedolaeth GIG Felindre sy'n gyfrifol am gasglu gwaed yng Nghymru, a dosbarthiad cynhyrchion gwaed i ysbytai o fewn y wlad, yn ogystal â swyddogaethau cysylltiedig eraill.[1]

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Sefydlwyd y gwasanaeth ym 1946. Ar yr adeg honno'r unig brawf a gynhaliwyd oedd ar gyfer syffilis. Ers hynny rhoddwyd bron i 10 miliwn o unedau o waed yng Nghymru. .[2]

Swyddogaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae swyddogaeth Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnwys

  • casglu rhoddion gwaed, platennau a chelloedd stem gwirfoddol, heb fod am dal gan y cyhoedd yn gyffredinol. 
  • dosbarthu cynhyrchion gwaed i ysbytai Cymru. .
  • darparu gwasanaeth sgrinio cyn geni i ysbytai.
  • gwasanaethau labordy arbenigol, gan gynorthwyo ymchwilio i broblemau serolegol cymhleth
  • cyfrifoldeb am Labordy Trawsblannu ac Imiwnogeneteg Cymru[3], sy'n darparu cymorth uniongyrchol i ddarparwyr gwasanaethau trawsblannu arennol a bôn gelloedd gwaed. Mae hefyd yn cynnal panel cenedlaethol o roddwyr potensial o bôn-gelloedd gwaed a Chofrestrfa Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru.
  • darparu cymorth ymgynghorydd meddygol i bwyllgorau trallwyso gwaed Cymru i'w galluogi i fodloni WHC (2002)137 - Tralllwyso Gwaed Gwell. Darparir cyngor clinigol i ysbytai yn ôl y galw.
  • cynnal cynllun asesu ansawdd allanol NEQAS ar gyfer Histogydnawsedd ac Imiwnogenetig y Deyrnas Unedig
  • cynnal Cynllun Asesiad Hyfedredd Serolegol Cymru

Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar 2 Mai 2016 daeth Gwasanaeth Gwaed Cymru yn wasanaeth cenedlaethol pan ddechreuodd gasglu a dosbarthu gwaed yn y gogledd. Cynt roedd y gwasanaeth yn cwmpasu canolbarth, de a gorllewin Cymru yn unig, gyda gwasanaethau'r gogledd yn cael eu darparu fel rhan o wasanaeth Lloegr. [4][5]

Ymchwil a Datblygu[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r gweithgaredd ymchwil a datblygu o fewn Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cefnogi ystod eang o bynciau gofal iechyd.[6] Mae ei bedair thema ymchwil, Trawsblannu, Gofal Rhoddwyr ac Iechyd y Cyhoedd, Cynhyrchion a Therapïau yn adlewyrchu sbectrwm y gwaith hwn. Yn 2017 cyhoeddodd Ymchwil a Datblygu Strategol Gwasanaeth Gwaed Cymru sy'n nodi ei ehangiad arfaethedig  i waith cydweithredol ac ymgysylltu â meysydd meddygaeth adfywio a phersonol.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolen allanol[golygu | golygu cod y dudalen]