Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolbwrdd iechyd lleol Edit this on Wikidata
Isgwmni/auGlanrhyd Hospital, Ysbyty Singleton, Ysbyty Treforus, Abertawe, Neath Port Talbot Hospital, Cefn Coed Hospital, Fairwood Hospital Edit this on Wikidata
Gwladwriaethy Deyrnas Unedig Edit this on Wikidata
RhanbarthAbertawe Edit this on Wikidata
Gwefanhttps://swanseabay.nhs.wales/ Edit this on Wikidata

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yw'r bwrdd iechyd lleol sy'n gwasanaethu Abertawe, Sir Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Castell-nedd Port Talbot, y rhan orllewinol o Fro Morgannwg ac Ystradgynlais ym Mhowys.

Sefydlwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ffurfiol ar 1 Hydref 2009 pan unwyd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg â Byrddau Iechyd Lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae pencadlys y bwrdd wedi ei leoli ym Mae Baglan. Prif Weithredwr cyntaf y bwrdd oedd Paul Williams. Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar 1 Ebrill 2008 yn dilyn uno Ymddiriedolaethau GIG Abertawe a Bro Morgannwg .

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yw'r ail fwrdd iechyd mwyaf yng Nghymru, yn gwasanaethu 600,000 o bobl ac yn cyflogi 16,000 o staff. Mae gan y bwrdd chyllideb o fwy na £1.3 biliwn y flwyddyn. Mae'r bwrdd yn rheoli 18 o ysbytai a 46 o glinigau a chanolfannau iechyd. Mae wedi ei ddynodi yn ymddiriedolaeth brifysgol sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Abertawe.[1] Mae canolfannau hyfforddi wedi'u lleoli yn Ysbyty Singleton[2],[3] a Chlinig Orthopaedig y Plant, Phillips Parade, Abertawe[4].

Ysbytai/Clinigau[golygu | golygu cod y dudalen]

Ysbyty Singleton
Ysbytai acíwt yn cael eu dangos mewn llythrennau cyffredin a chlinigau yn cael eu dangos mewn llythrennau italig:
Ysbyty Cefn Coed
 • Clinig Angelton  – clinig i bobl Oedrannus Eiddil eu Meddwl (EMI) uned sy'n gofalu am gleifion oedrannus ym Mhen y bont ar Ogwr. Mae'n cynnig gwasanaethau i'r rhai sydd â chlefyd Alzheimer yn bennaf.
 • Glinig Caswell – uned diogelwch canolig wedi ei leoli ar safle Ysbyty Glan-rhyd. 
 • Ysbyty Cefn Coed – ysbyty seiciatrig
 • Ysbyty Cimla  – ysbyty gofal henoed a chanolfan adsefydlu ar gyfer cleifion o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
 • Ysbyty Clydach – yn darparu amrywiaeth o wasanaethau clinigol
 • Ysbyty Fairwood – canolfan gofal dilynol ar gyfer cleifion o Ysbyty Singleton ac Ysbyty Treforys, mae'n cynnwys gwelyau gofal lleol ar gyfer meddygon teulu
 • Ysbyty Garngoch  – gofal henoed
 • Ysbyty Gellinudd – ysbyty gofal henoed ac adsefydlu ym Mhontardawe
 • Ysbyty Glanrhyd (1857–) – yn darparu gofal dilynol, cyfleusterau iechyd meddwl ac uned gofal dydd, wedi ei leoli ym Mhen-y-fai 
Ysbyty Glanrhyd
 • Ysbyty Gorseinon  – gofal henoed ac adsefydlu.  Mae gan yr ysbyty adran gleifion allanol a chlinig arbenigol i drin clefyd Parkinson 
 • Unedau Anableddau Dysgu –  mae'r bwrdd yn gyfrifol am ddarparu cartrefi, unedau asesu ac unedau gofal i bobl sy'n byw gydag anableddau dysgu gan gynnwys:
Ysbyty Treforys
 • Ysbyty Cymunedol Maesteg  (1912–) – mae'r ysbyty yn darparu  ar gyfer cleifion preswyl gan gynnwys canolfan ddydd, gofal cymunedol a gofal dilynol. Mae yma hefyd adran cleifion allanol a llawfeddygaeth ddydd ar gyfer yr ardal leol. 
 • Ysbyty Treforys, (Abertawe) – Ysbyty hyfforddi prifysgol 
 • Ysbyty Castell nedd Port Talbot (Port Talbot) – ysbyty lleol cyffredinol [5]
 • Clinig Pencoed  – a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer cynllunio teulu a bydwreigiaeth
 • Ysbyty Tywysoges Cymru (Pen-y-bont) – ysbyty lleol cyffredinol[6]
 • Ysbyty Singleton (Abertawe) – Ysbyty hyfforddi prifysgol
 • Ysbyty Tonna – canolfan gofal seiciatrig ar gyfer yr henoed yn ardal Castell-nedd, gan gynnwys ysbyty gofal dydd 

Ysbytai sydd wedi cau[golygu | golygu cod y dudalen]

HMP Parc
 • Ysbyty Hill House – wedi ei gau yn 2013, roedd yn cael ei ddefnyddio fel ysbyty ynysu yn wreiddiol cyn ei droi yn ysbyty adsefydlu.
 • Ysbyty Parc Gwyllt  – (1887-1994), cyn ysbyty gofal iechyd meddwl. Safle Carchar y Parc, Pen y bont ar Ogwr bellach.[7]
 • Ysbyty Cefn Hirgoed  – (1906-1990), cyn ysbyty ynysu ac yna ysbyty ar gyfer yr henoed a'r anabl. Cafodd ei ddymchwel i wneud lle i Ganolfan Siopa'r Dderwen, Pen y bont.[8]
 • Ysbyty Heddfan  – (1906-1980), cyn ysbyty ynysu, wedi ei ddymchwel i wneud lle ar gyfer traffordd yr M4.
 • Ysbyty Cyffredinol Pen-y-bont  – cyn wyrcws a daeth yn ysbyty lleol cyffredinol ym 1900.[9]
 • Ysbyty Penfai  – ysbyty iechyd meddwl, is adran o Ysbyty Parc Gwyllt
 • Ysbyty Maesgwyn  – wedi ei gau yn 2011, cyn ysbyty cymunedol.
 • Ysbyty Blackmill  ar gau ers 1985, cyn ysbyty cymunedol.
 • Ysbyty Llynfi 
 • Ysbyty Groeswen- Port Talbot, sydd Bellach yn stad o dai
 • Ysbyty Cyffredinol Port Talbot  - wedi ei leoli yn Sandfields, Port Talbot - symudwyd y gwasanaethau i Ysbyty Castell nedd Port Talbot
 • Ysbyty Hensol  (1930-2003) – cyn ysbyty anabledd dysgu.

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol[golygu | golygu cod y dudalen]

Clinig Heol Quarella Pen y bont

Mae'r gan y bwrdd iechyd 9 o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC):[10]

Pen-y-bont ar Ogwr[golygu | golygu cod y dudalen]

 • TIMC Gogledd Pen-y-bont   – wedi ei leoli yn Ysbyty Cymunedol  Maesteg
 • TIMC De Pen-y-bont wedi ei leoli yn Uned Iechyd Meddwl Heol Quarella  Pen-y-bont
 • TIMC Gorllewin y Fro wedi ei leoli yng Nghanolfan Iechyd y Bont-faen

Castell-nedd Port Talbot[golygu | golygu cod y dudalen]

 • TIMC Gogledd Castell-nedd Port Talbot – wedi ei leoli ym Mhontardawe
 • TIMC De Castell-nedd Port Talbot – wedi ei leoli yng Nghanolfan y Forge, Port Talbot

Abertawe[golygu | golygu cod y dudalen]

 • TIMC Gorllewin Abertawe (Ardal 1) – wedi ei leoli yn y Clinig Canolog yn Abertawe
 • TIMC Canol Abertawe (Ardal 2) – wedi ei leoli yn y Clinig Canolog yn Abertawe
 • TIMC Gogledd Abertawe (Ardal 3) – wedi ei leoli yn Ysbyty Coffa'r Rhyfel Clydach[11]

Powys[golygu | golygu cod y dudalen]

 • TIMC Ystradgynlais – wedi ei leoli yn The Larches, Ystradgynlais

Defnydd o'r sector preifat[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn 2015-6 danfonodd y bwrdd 1,599 o gleifion i ddarparwyr yn y sector preifat ar gyfer gweithdrefnau dewisol i leihau amseroedd aros, ar gost o £3.74 miliwn, o gymharu â 317 yn 2014-5 a 160 yn 2013-4.[12]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. Abertawe Bro Morgannwg University NHS Trust – About Us
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Singleton Hospital adalwyd 21/05/2018
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Morriston Hospital adalwyd 21/05/2018
 4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg -Gwasanaethau Pediatreg (Plant) adalwyd 21/05/2018
 5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Neath Port Talbot Hospital adalwyd 21/05/2018
 6. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Princess of Wales Hospital adalwyd 21/05/2018
 7. Coflein-PARC PRISON; HMP PARC; PARC GWYLLT COUNTY MENTAL HOSPITAL adalwyd 21/05/2018
 8. Bridgend McArthur Glen Designer Outlet - Our stores adalwyd 21/05/2018
 9. Cofline BRIDGEND GENERAL HOSPITAL;OLD WORKHOUSE adalwyd 21/05/2018
 10. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Mental Health Services adalwyd 21/05/2018
 11. "Community Mental Health Teams". City and County of Swansea Council. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2011-09-28. Cyrchwyd 2011-06-16.
 12. "NHS patients treated at private hospitals increases fivefold in Swansea and Neath Port Talbot". South Wales Evening Post. 11 Mai 2016. Cyrchwyd 12 Mai 2016.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]