Clefyd Alzheimer

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Clefyd sy'n effeithio ar yr ymennydd yw Clefyd Alzheimer. Amcangyfrir ei fod yn effeithio ar tua 24 miliwn o bobl trwy'r byd yn 2006.

Ar hyn o bryd, nid oes meddyginiaeth effeithiol ar gyfer clefyd Alzheimer. Effeithia'r ffutf fwyaf cyffredin ohono yn bennaf ar bobl drod 65 oed, ond mae hefyd ffurf lai cyffredin sy'n dechrau yn gynt. Yr effaith cyntaf fel rheol yw diffyg ar y côf tymor-byr. Yn nes ymlaen gall achosi dryswch meddyliol.