Delyth Jewell

From Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Delyth Jewell
AC
Aelod o Cynulliad Cenedlaethol Cymru
dros Dwyrain De Cymru
Deiliad
Cychwyn y swydd
8 Chwefror 2019
Rhagflaenwyd gan Steffan Lewis
Manylion personol
Ganwyd Delyth Non Jewell
Cenedl Baner Cymru Cymru
Plaid wleidyddol Plaid Cymru
Alma mater Coleg Sant Huw, Rhydychen, Coleg yr Iesu, Caergrawnt

Gwleidydd Cymreig ac aelod o Blaid Cymru yw Delyth Jewell (geni 1987). Mae'n aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru dros Etholaeth ranbarthol Dwyrain De Cymru.[1]

Roedd yn ail ar rhestr Etholaeth ranbarthol Dwyrain De Cymru ac felly yn dilyn marwolaeth Steffan Lewis cafodd ei dewis i gymryd y sedd. Tyngodd ei llw ar 8 Chwefror 2019.[2]

Bywyd cynnar ac addysg[edit | edit source]

Ganwyd Delyth Non Jewell yng Nghaerffili a fe'i magwyd yn Ystrad Mynach.[3] Mynychodd Ysgol Bro Allta ac yna Ysgol Gyfun Cwm Rhymni lle gwnaeth ei lefelau A yn Saesneg, Cymraeg, Hanes a Ffrangeg. Gwnaeth radd Llenyddiaeth Saesneg yng Ngholeg Sant Huw, Rhydychen gan raddio yn 2008. Yn 2009 cwblhaodd ôl-radd Meistri mewn Astudiaeth Celtaidd yng Ngholeg yr Iesu, Caergrawnt am ei thraethawd ymchwil ar y gynghanedd yn ngwaith beirdd Eingl-Gymreig. Yn ystod ei chyfnod yn y brifysgol roedd hi'n Llywydd y Gymdeithas Gymreig (Cymdeithas Dafydd ap Gwilym).

Gyrfa[edit | edit source]

Wedi gadael Rhydychen, aeth i weithio yn San Steffan, lle'r oedd hi'n ysgrifennydd areithiau ac yn ymchwilydd ar gyfer grŵp Plaid Cymru am bum mlynedd a hanner. Cododd i swydd Pennaeth Ymchwilio a chwaraeodd rôl flaengar mewn ymgyrchoedd wnaeth arwain at gyflwyno cyfreithiau newydd ar stelcian (2012) a thrais domestig (2015). Yn 2014 derbyniodd Gwobr Ymchwilydd Seneddol y Flwyddyn yng ngwobrau DODS tra’r oedd yn gweithio i’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd. Symudodd yn ôl i Gymru yn 2015 i weithio fel Rheolwr Polisi gyda Cyngor ar Bopeth rhwng Mawrth 2015 ac Ebrill 2018. Wedi hynny cychwynnodd weithio i ActionAid fel arbenigwr ar ymgyrchoedd hawliau merched.[4]

Bywyd personol[edit | edit source]

Mae'n byw ym Mynwent y Crynwyr. Mae hi'n chwaer i'r academydd ac awdur Rhianedd Jewell.

Cyfeiriadau[edit | edit source]

Dolenni allanol[edit | edit source]