Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Cymru
Flag of Wales 2.svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r llywydd a etholir gan Aelodau Cynulliad Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol i gadeirio eu sesiynau llawn (plenari), i gadw drefn yn y siambr, ac i amddiffyn hawliau'r Aelodau. Er bod gan y Llywydd enw Saesneg (Presiding Officer of the National Assembly for Wales), defnyddir y teitl Llywydd ar lawr y Cynulliad yn y ddwy iaith.

Yn ogystal mae'n arwain y corff yn y Cynullaid a adweinir fel Comisiwn y Cynulliad ac felly'n gweithredu fel cynrychiolydd i'r sefydliad ar achlysuron swyddogol. Etholir un Dirprwy Llywydd i'w gynorthwyo. Lleolir swyddfa'r Llywydd yn Nhŷ Crugywel ar Fae Caerdydd.

Dyletswyddau'r Llywydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas,
(Plaid Cymru), Llywydd y Cynulliad

Yr unig berson i ddal y swydd hyd yn hyn yw Dafydd Elis-Thomas, a apwyntiwyd am y tro cyntaf yn 1999, ac eto am yr ail a'r trydydd dro yn 2003 a 2007.

Prif swyddogaeth y Llywydd yw cadeirio sesiynau llawn y Cynulliad, cadw trefn ac amddiffyn hawliau Aelodau. Mae'n gyfrifol am sicrhau fod busnes yn cael ei drafod ar sail cydraddoldeb ac yn ddiduedd.

Mae'r Llywydd yn gyfrifol hefyd am Orchmynion Sefydlog a'u dadansoddiad. Gweithreda hefyd fel Cadeirydd Comisiwn y Cynulliad, gyda dyletswydd arbennig i hyrwyddo gweithredu democrataidd, arweinyddiaeth, datblygu grymusterau deddfwriaethol y Cynulliad at y dyfodol, a chysylltiadau allanol y corff.

Mae'n gyfrifol yn wleidyddol, gyda'r Is Lywydd, am bob agwedd ar y Gorchmynion Sefydlog sy'n berthnasol i Swyddfa'r Llywydd.

Mae'r Llywydd yn cadeirio cyfarfodydd Panel Cadeiryddion y Pwyllgorau Dethol, lle mae trefniadau pwyllgor a materion sy'n effeithio ar fusnes pwyllgor yn cael eu trafod. Yn ogystal i hyn oll, mae'r Llywydd yn gweithredu fel llysgenad y Cynulliad Cenedlaethol, yn mynychu cynhadleddau llywyddion ac achlysuron eraill er mwyn hyrwyddo'r Cynulliad a chodi ei broffeil.

Y Llywydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhestr o ddeiliaid y swydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Llun Dechrau yn y swydd Gorffen yn y swydd Plaid wleidyddol Nodiadau
Yr Arglwydd Elis-Thomas CC AC Dafyddelisthomas.jpg 12 Mai, 1999 Plaid Cymru Apwyntiwyd yn 1999, apwyntiwyd eto yn 2003 a 2007.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]