Neidio i'r cynnwys

Gwleidyddiaeth Cymru

Oddi ar Wicipedia
Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres:

Gwleidyddiaeth
Cymru
gweld  sgwrs  golygu

Mae gwleidyddiaeth Cymru yn cynnwys llywodraeth cenedlaethol datganoledig sef Senedd Cymru ac mae'r wlad hefyd yn cael ei llywodraethu gan Senedd y Deyrnas Unedig. Rheolir llywodraeth leol yng Nghymru gan awdurod unedol.

Trosolwg[golygu | golygu cod]

Mae Cymru yn wlad sydd yn rhan o'r Deyrnas Unedig (DU).[1] Mae'r DU yn frenhiniaeth seneddol ddemocrataidd.[2] Llywodraethir Cymru gan system Model Cadw Pwerau, lle restrir holl faterion dan reloaeth Senedd y DU, gyda'r gweddill o dan reolaeth Senedd Cymru.[3] Mae Cymru yn ethol 40 aelod i Senedd y DU.[4]

Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn cefnogi Ysgrifennydd Cymru ac Is-Ysgrifenyddion Gwladol Seneddol gan gynrychioli Llywodraeth y DU yng Nghymru ac yn cynrychioli Cymru yn Llywodraeth y DU.[5]

Rheolir llywodraeth leol yng Nghymru gan 22 o awdurdodau unedol.[6]

Senedd Cymru[golygu | golygu cod]

Mae Senedd Cymru yn gorff etholedig sy'n cynrychioli Cymru a’i phobl ac yn deddfu ar gyfer Cymru ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.[7]

Cafodd y Senedd ei sefydlu yn 1997 ar ôl refferendwm datganoli i Gymru. Hyd at 2020, cydnabyddwyd fel Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cyn y newid enw i Senedd Cymru. Mae gan y Senedd 60 o aelodau, ond mae cynlluliau i gynyddu hyn i 96. Ar hyn o bryd mae 30 aelod Llafur Cymru, 16 aelod Ceidwadwyr Cymreig, 12 aelod Plaid Cymru, 1 o’r Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ac 1 annibynnol. Bydd etholiad nesaf Senedd Cymru ar Fai 7, 2026.[8]

Rhestr o wleidyddion Cymreig[golygu | golygu cod]

Rhestr Wicidata:


bod dynol[golygu | golygu cod]

# delwedd label disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw swydd
1
Leanne Wood 1971-12-13 Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
2
Alun Michael 1943-08-22 Prif Weinidog Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Is-Ysgrifennydd Gwladol dros y Swyddfa Cartref
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
3
Carwyn Jones 1967-03-21 Prif Weinidog Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Minister for Agriculture and Rural Development
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Environment, Planning and Countryside
y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg
4
Gwenda Thomas 1942-01-22 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
5
Alun Cairns 1970-07-30 aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
6
David Davies 1970-07-27 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Aelod Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
7
Glyn Davies 1944-02-16 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
8
Rhodri Morgan 1939-09-29 2017-05-17 Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Yr Ysgrifennydd dros Ddatblygiad Economaidd a Materion Ewropeaidd
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
9
Dafydd Wigley 1943-04-01 aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Arweinydd Plaid Cymru
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
10
Dafydd Elis-Thomas 1946-10-18 Llywydd Senedd Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
11
Ron Davies 1946-08-06 Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
12
Eluned Morgan 1967-02-16 aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Aelod Senedd Ewrop
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
13
Mike German 1945-05-08 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Y Gweinidog dros Datblygiad Economaidd
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
14
Brynle Williams 1949-01-09 2011-04-01 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
15
Mark Reckless 1970-12-06 Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
16
Huw Irranca-Davies 1963-01-22 Shadow Minister (Environment, Food and Rural Affairs)
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
Aelod o 6ed Senedd Cymru
17
David Jones 1952-03-22 aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Minister of State for Exiting the European Union
18
Jenny Randerson 1948-05-26 Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
cynghorydd
Minister of Culture
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Brif Weinidog Cymru
19
Neil Hamilton 1949-03-09 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
20
Ieuan Wyn Jones 1949-05-22 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Minister for Business, Enterprise, Technology and Science
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
21
Gwyneth Lewis 1959-11-04 Bardd Cenedlaethol Cymru
22
Mohammad Asghar 1945-09-30 2020-06-16 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
23
Adam Price 1968-09-23 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
24
Cynog Dafis 1938-04-01 Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
25
Simon Thomas 1963-12-28 Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
26
Alun Ffred Jones 1949-10-29 Minister for Heritage
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
27
Alison Halford 1940-05-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
28
Alun Davies 1964-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrufennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Aelod o 6ed Senedd Cymru
29
Alun Pugh 1955-06-09 Minister for Culture, Welsh Language and Sport
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
30
Andrew Davies (gwleidydd) 1952-05-05 Minister for Finance and Public Service Delivery
Minister for Social Justice and Public Service Delivery
Chief Whip
Minister for Assembly Business
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Economic Development and Transport
31
Andrew R. T. Davies 1968 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Arweinydd yr Wrthblaid
32
Angela Burns Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
33
Ann Jones 1953-11-04 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
34
Antoinette Sandbach 1969-02-15 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
35
Bethan Jenkins 1981-12-09 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
36
Brian Gibbons 1950-08-25 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
37
Brian Hancock 1950-08-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
38
Byron Davies 1952-09-04 Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Parliamentary Under-Secretary of State for Transport
39
Carl Sargeant 1968-07-27 2017-11-07 Chief Whip
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
Minister for Local Government and Communities
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Communities and Children
40
Catherine Thomas 1963 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
41
Chris Franks 1951-08-02 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
42
Christine Chapman 1956-04-07 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
43
Christine Gwyther 1959 Secretary for Agriculture and the Rural Economy
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
44
Christine Humphreys 1947-05-26 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
45
Darren Millar 1976-07-27 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
46
David Lloyd 1956-12-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
47
David Melding 1962-08-28 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
48
Delyth Evans 1958-03-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
49
Denise Idris Jones 1950-12-07 2020-07-24 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
50
Edwina Hart 1957-04-26 Minister for Business, Enterprise, Technology and Science
Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Finance
Secretary for Finance
Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Social Justice and Regeneration
51
Eleanor Burnham Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
52
Elin Jones 1966-09-01 Llywydd Senedd Cymru
cynghorydd
maer
Cabinet Secretary for Rural Affairs
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
53
Eluned Parrott 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
54 Gareth Jones 1939-05-14 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
55
Geraint Davies 1948-12-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
56 Gillian Clarke 1937-06-08 Bardd Cenedlaethol Cymru
57 Gwyn Thomas 1936-09-02 2016-04-13 Bardd Cenedlaethol Cymru
58
Kirsty Williams 1971-03-19 Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Minister for Education and Skills
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Education
Y Gweinidog Addysg
59
Huw Lewis 1964-01-17 Minister for Education and Skills
Minister for Communities and Tackling Poverty
Deputy Minister for Regeneration
Deputy Minister for Children
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
60
Irene James 1952 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
61
Jane Davidson 1957-03-19 Minister for Sustainability and Rural Development
Minister for Environment, Sustainability and Housing
Gweinidog Addysg
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
62
Jane Hutt 1949-12-15 Minister for Education and Skills
Minister for Health & Social Care
Minister for Finance
Minister for Budget and Business Management
Secretary for Health & Social Services
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Leader of the House and Chief Whip
Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Minister for Business and Budget
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Social Justice
Chief Whip
63
Janet Davies 1938-05-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
64
Janet Finch-Saunders 1950-05-20 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
65
Janet Ryder 1955-06-21 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
66
Janice Gregory 1955-01-10 Chief Whip
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
67
Jeffrey Cuthbert 1948-06-04 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gwent Police and Crime Commissioner
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
68
Jocelyn Davies 1959-06-18 Deputy Minister for Regeneration
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
69
John Griffiths 1956-12-19 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Environment & Sustainable Development
Aelod o 6ed Senedd Cymru
70 John Lloyd 1940-12-24 Prif Weithredwr a Chlerc Senedd Cymru
71
John Marek 1940-12-24 Llywydd Senedd Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
72
Joyce Watson 1955 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
73
Julie James 1957-02-25 Minister for Skills and Science
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Leader of the House and Chief Whip
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Climate Change
74
Julie Morgan 1944-11-02 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Social Services
75
Karen Sinclair 1952-11-20 Minister for Assembly Business
Chief Whip
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
76
Keith Davies Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
77
Ken Skates 1976-04-02 Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for North Wales
78
Leighton Andrews 1957-08-11
1957
Minister for Education and Skills
Minister for Public Services
Deputy Minister for Regeneration
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Children, Education and Lifelong Learning
79
Lesley Griffiths 1960 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for North Wales
Trefnydd
Deputy Minister for Science, Innovation and Skills
80
Lindsay Whittle 1953 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
81
Lisa Francis 1960 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
82
Llyr Huws Gruffydd 1970-09-25 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
83
Lynne Neagle 1968-01-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing
84
Mark Drakeford 1954-09-19 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Finance and Local Government
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
Aelod o 6ed Senedd Cymru
85
Mark Isherwood 1959-01-21 Shadow Minister for Social Justice, Equality and Housing
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
86
Mick Antoniw 1954-09-01 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
87
Mick Bates 1947-09-24 2022-08-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
88
Mike Hedges 1956-07-08 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
89
Nerys Evans 1980 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
90
Nick Bourne 1952-01-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
Parliamentary Under-Secretary of State for Faith
Parliamentary Under-Secretary of State for Northern Ireland
Parliamentary Under-Secretary of State for Energy and Climate Change
Arweinydd yr Wrthblaid
Leader of the Welsh Conservative Party
91
Nick Ramsay 1975-06-10 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
92
Owen John Thomas 1939-10-03 2024-05-14 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
93
Paul Davies 1969 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
94 Pauline Jarman 1945-12-15 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
95
Peter Black (gwleidydd Seisnig) 1960-01-30
1960-01-08
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
96
Peter Law 1948-04-01 2006-04-25 Y Gweinidog dros Lywodraeth Lleol ac Adfywio
Secretary for Local Government and Regeneration
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
97
Peter Rogers 1940-01-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
98
Phil Williams 1939-01-11 2003-06-10 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
99
Rebecca Evans 1976-08-02 Minister for Social Services & Public Health
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Tai ac Adfywio
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
100
Rhodri Glyn Thomas 1953-04-11 Minister for Heritage
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
101
Richard Edwards 1956-08-25 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
102
Rod Richards 1947-03-12 2019-07-13 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Leader of the Welsh Conservative Party
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
103
Rosemary Butler 1943-01-21 Ysgrifennydd dros Addysg
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
104
Russell George 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
105
Sandy Mewies 1950-02-19 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
106
Sue Essex 1945-08-29 Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Y Gweinidog dros Gludiant a Chynllunio
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
107
Suzy Davies 1963 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
108
Tamsin Dunwoody 1958-09-03 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
109
Theodore Huckle 1962-05-27 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Cwnsler Brenhinol
110
Tom Middlehurst 1936-06-25 Ysgrifennydd Addysg a Hyfforddiant (Ol-16)
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
111
Trish Law 1954-03-17 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
112
Val Feld 1947-10-29 2001-07-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
113
Valerie Lloyd 1943-11-16 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
114
Vaughan Gething 1974-03-15 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Health, Well-being & Sport
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Economy
Prif Weinidog Cymru
115
Veronica German 1957-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
116
William Graham 1949-11-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
117
William Powell Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
118
Helen Mary Jones 1960-06-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
119
Jonathan Morgan 1974-11-12 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
120
Laura Anne Jones 1979-02-02 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
121
Mabon ap Gwynfor 1978-08-06 Aelod o 6ed Senedd Cymru
122
Rhun ap Iorwerth 1972-08-27 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
123 Ifor ap Glyn 1961-07-22 Bardd Cenedlaethol Cymru
124
Lorraine Barrett 1950-03-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
125
Jenny Rathbone 1950-02-12 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
126
David Rees 1957-01-17 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
127
Gwyn R Price Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
128
Aled Roberts 1962-05-17 2022-02-13 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
129
Nathan Lee Gill 1973-07-06 Aelod Senedd Ewrop
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
130
Heledd Fychan 1980-09-20 Aelod o 6ed Senedd Cymru
131
Janet Haworth Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
132
Altaf Hussain 1944-07-31 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
133
Siân Gwenllian 1956 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
134
Rhianon Passmore 1972 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
135
Hannah Blythyn 1979-04-17 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog yr Amgylchedd
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Social Partnership
136
Lee Waters 1976-02-12 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deputy Minister for Economy and Transport
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Climate Change
137
Hefin David 1977-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
138
Neil McEvoy 1970 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
139
Vikki Howells Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
140
Michelle Brown 1969-12-30 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
141
Dawn Bowden 1960-02-14 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Chief Whip
Deputy Minister for Arts, Sport and Tourism
142
Jayne Bryant Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
143
Caroline Jones 1955-04-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
144
David Rowlands 1948-04-28 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
145
Gareth Bennett 1968-12-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
146
Steffan Lewis 1984-05-30 2019-01-11 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
147
Jeremy Miles 1971-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Education and Welsh Language
148
Jane Dodds 1963-09-13 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o 6ed Senedd Cymru
149
Mandy Jones Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
150
Jack Sargeant 1994-04-09 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
151
Thomas Edmund Marsh 1803 1861-01-15 mayor of a place in Wales
152
Delyth Jewell 1987 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
153
Natasha Asghar Aelod o 6ed Senedd Cymru
154
Evan Hugh James mayor of a place in Wales
155
Gareth Davies Aelod o 6ed Senedd Cymru
156
Samuel Kurtz Aelod o 6ed Senedd Cymru
157
Sarah Murphy Aelod o 6ed Senedd Cymru
158
Peter Fox 1961-12-24 Aelod o 6ed Senedd Cymru
159
Elizabeth (Buffy) Williams 1976-11-01 Aelod o 6ed Senedd Cymru
160
James Evans Aelod o 6ed Senedd Cymru
161
Carolyn Thomas 1965 Aelod o 6ed Senedd Cymru
162
Cefin Campbell 1950 Aelod o 6ed Senedd Cymru
163
Sioned Williams Aelod o 6ed Senedd Cymru
164
Rhys ab Owen Aelod o 6ed Senedd Cymru
165
Joel James 1985-03-09 Aelod o 6ed Senedd Cymru
166
Sam Rowlands Aelod o 6ed Senedd Cymru
167
Tom Giffard Aelod o 6ed Senedd Cymru
168
Peredur Owen Griffiths 1978-10 Aelod o 6ed Senedd Cymru
169
Luke Fletcher Aelod o 6ed Senedd Cymru
170 Hanan Issa 1986 Bardd Cenedlaethol Cymru
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Eginyn erthygl sydd uchod am Gymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.
  1. "A Beginners Guide to UK Geography (2021) v1.0". geoportal.statistics.gov.uk (yn Saesneg). Cyrchwyd 2023-08-31.
  2. Stepan, Alfred; Linz, Juan J.; Minoves, Juli F. (2014). "Democratic Parliamentary Monarchies". Journal of Democracy 25 (2): 35–51. doi:10.1353/jod.2014.0032. ISSN 1086-3214. https://muse.jhu.edu/pub/1/article/542440.
  3. "Pwerau". senedd.cymru. Cyrchwyd 2023-08-31.
  4. "Canlyniadau yr Etholiad Cyffredinol 2019 - BBC Cymru Fyw". www.bbc.co.uk. Cyrchwyd 2023-08-31.
  5. "Amdanom ni". GOV.UK (yn Saesneg). Cyrchwyd 2023-08-31.
  6. "Llywodraeth Cymru | Awdurdodau Unedol". web.archive.org. 2014-06-01. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2014-06-01. Cyrchwyd 2023-08-31.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
  7. "Senedd Cymru | Welsh Parliament". senedd.cymru. Cyrchwyd 2023-08-31.
  8. "Beth yw rôl y Senedd?". Golwg360. 2023-07-21. Cyrchwyd 2023-08-31.