Gwleidyddiaeth Cymru

Oddi ar Wicipedia
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Cymru
Flag of Wales.svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Mae gwleidyddiaeth Cymru yn adlewyrchu hanes y wlad a'i chyflwr cymdeithasol, economaidd, ieithyddol a gwleidyddol presennol fel gwlad a dyheadau cenedl y Cymry. Er bod gan Gymru lywodraeth ddatganoledig, nid yw'n wlad sofran, ac mae'n anorfod fod rhai agweddau ar ei gwleidyddiaeth yn gorgyffwrdd â gwleidyddiaeth y DU yn gyffredinol a hefyd â gwleidyddiaeth ehangach yr Undeb Ewropeaidd.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg Prif erthygl: Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff datganoledig sy'n trafod polisïau ac yn cymeradwyo deddfwriaeth yn ymwneud â Chymru, ac yn dyrannu'r arian a rennir iddo gan Lywodraeth y DU. Sefydlwyd y Cynulliad yn 1999 ar ôl cynnal refferendwm ym 1997.

Mae 60 o aelodau yn y Cynulliad (Aelod Cynulliad - AC). Mae 40 o'r aelodau yn cynrychioli etholaeth un aelod, ac mae'r 20 sy'n weddill yn cael eu hethol gan gynrychiolaeth gyfrannol dros y pum etholaeth rhanbarthol yng Nghymru. Mae aelodau yn cael eu hethol am dymor o bedair mlynedd. Cynhaliwyd yr etholiadau diwethaf yn 1999, 2003 a 2007.

Dirprwyir pwerau gweithredol y Cynulliad i Brif Weinidog Cymru. Dirprwya'r Prif Weinidog yn ei dro gyfrifoldeb am gyflawni'r swyddogaethau gweithredol i Weinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy'n ffurfio'r Cabinet. Rheolir gweithgareddau'r Cynulliad gan y Llywydd, sydd ei hun yn Aelod Cynulliad.

Prif gorff ymgynghorol ar gyfer addysg y Cynulliad yw'r Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru.

Cymru yn Ewrop[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Cymru yn ffurfio etholaeth yn Senedd Ewrop. Hyd 2004 roedd pum Aelod Senedd Ewrop yn cynrychioli'r wlad yno, ond yn y flwyddyn honno cwtogwyd cynrychiolaeth Cymru i bedwar aelod. Mae nifer o bobl yn cwyno am hyn ac yn cymharu sefyllfa Cymru a gwledydd llai fel Slofenia a Malta, sy'n aelodau llawn o'r Undeb Ewropeaidd. Etholir yr ASEau trwy'r method d'Hondt o gynrychiolaeth gyfrannol yn ôl rhestrau plaid. Am yr ASEau, gweler: Cymru (etholaeth Senedd Ewrop).

Rhestr o wleidyddion Cymreig[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhestr Wicidata:bod dynol[golygu | golygu cod y dudalen]

# delwedd label disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw swydd
1
Leanne Wood AM (27555056394).jpg
Leanne Wood 1971-12-13 Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
2
AlunMichael crop.jpg
Alun Michael 1943-08-22 Prif Weinidog Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Is-Ysgrifennydd Gwladol dros y Swyddfa Cartref
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
3
Festival interceltique de Lorient 2018 - Carwyn Jones conference - 0564 cropped.jpg
Carwyn Jones 1967-03-21 Prif Weinidog Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Minister for Agriculture and Rural Development
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Environment, Planning and Countryside
Minister for Education, Culture and the Welsh Language
4
Gwenda Thomas.jpg
Gwenda Thomas 1942-01-22 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
5
Official portrait of Rt Hon Alun Cairns MP crop 2.jpg
Alun Cairns 1970-07-30 aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
6
Official portrait of David T. C. Davies crop 2.jpg
David Davies 1970-06-26
1970-06-01
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Aelod Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
7
Glyn Davies (Welsh Politician) profile photo.jpg
Glyn Davies 1944-02-16 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
8
Cropped image of Rhodri Morgan at The Celebration of the Mace 5840623762 b47ba98d73 o.jpg
Rhodri Morgan 1939-09-29 2017-05-17 Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Yr Ysgrifennydd dros Ddatblygiad Economaidd a Materion Ewropeaidd
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
9
Dafydd Wigley.jpg
Dafydd Wigley 1943-04-01 aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Arweinydd Plaid Cymru
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
10
Official portrait of Lord Elis-Thomas crop 2.jpg
Dafydd Elis-Thomas 1946-10-18 Llywydd Senedd Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
11
Rondavies1998.jpg
Ron Davies 1946-08-06 Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
12
Eluned Morgan AM (28136582086).jpg
Eluned Morgan 1967-02-16 Aelod Senedd Ewrop
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
13
Official portrait of Lord German crop 2.jpg
Mike German 1945-05-08 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Y Gweinidog dros Datblygiad Economaidd
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
14
Brynle Williams.jpg
Brynle Williams 1949-01-09 2011-04-01 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
15
Mark Reckless AM (27889492560).jpg
Mark Reckless 1970-12-06 Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
16
Huw Irranca Davies.jpg
Huw Irranca-Davies 1963-01-22 Shadow Minister (Environment, Food and Rural Affairs)
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
Aelod o 6ed Senedd Cymru
17
Official portrait of Mr David Jones crop 2.jpg
David Jones 1952-03-22 aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Minister of State for Exiting the European Union
18
Jenny Randerson.jpg
Jenny Randerson 1948-05-26 Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
cynghorydd
Minister of Culture
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Brif Weinidog Cymru
19
Neil Hamilton (politician), March 2008.jpg
Neil Hamilton 1949-03-09 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
20
Ieuan Wyn Jones 2011.jpg
Ieuan Wyn Jones 1949-05-22 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Minister for Business, Enterprise, Technology and Science
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
21
Gwyneth Lewis.jpg
Gwyneth Lewis 1959-11-04 Bardd Cenedlaethol Cymru
22
Mohammad Asghar.jpg
Mohammad Asghar 1945-09-30 2020-06-16 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
23
Adam Price 2016 (cropped).jpg
Adam Price 1968-09-23 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
24
Cynog Dafis yn annerch y dorf Climate Strike, Aberystwyth (cropped).jpg
Cynog Dafis 1938-04-01 Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
25
Simon Thomas (politician).jpg
Simon Thomas 1963-12-28 Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
26
Alun Ffred Jones.jpg
Alun Ffred Jones 1949-10-29 Minister for Heritage
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
27
Alison Halford.png
Alison Halford 1940-05-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
28
Alun Davies.jpg
Alun Davies 1964-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrufennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Aelod o 6ed Senedd Cymru
29
Alun Pugh.jpg
Alun Pugh 1955-06-09 Minister for Culture, Welsh Language and Sport
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
30 Andrew Davies (gwleidydd) 1952-05-05 Minister for Finance and Public Service Delivery
Minister for Social Justice and Public Service Delivery
Chief Whip
Minister for Assembly Business
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Economic Development and Transport
31
Andrew R. T. Davies.jpg
Andrew R. T. Davies 1968 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Arweinydd yr Wrthblaid
32
Angela Burns.jpg
Angela Burns Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
33
Ann Jones.jpg
Ann Jones 1953-11-04 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
34
Official portrait of Antoinette Sandbach crop 2.jpg
Antoinette Sandbach 1969-02-15 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
35
Bethan Jenkins 2011.jpg
Bethan Jenkins 1981-12-09 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
36
BrianGibbons2006.JPG
Brian Gibbons 1950-08-25 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
37
Brian Hancock.png
Brian Hancock 1950-08-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
38
Official portrait of Lord Davies of Gower crop 2.jpg
Byron Davies 1952-09-04 Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
39
Carl Sargeant.jpg
Carl Sargeant 1968-07-27 2017-11-07 Chief Whip
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
Minister for Local Government and Communities
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Communities and Children
40
Catherine Thomas.jpg
Catherine Thomas 1963 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
41
Chris-franks.jpg
Chris Franks 1951-08-02 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
42
Christine Chapman.jpg
Christine Chapman 1956-04-07 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
43
Christinegwyther.jpg
Christine Gwyther 1959 Secretary for Agriculture and the Rural Economy
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
44
Official portrait of Baroness Humphreys crop 2.jpg
Christine Humphreys 1947-05-26 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
45
Darren Millar.jpg
Darren Millar 1976-07-27 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
46
Dai Lloyd AM (28170816265).jpg
David Lloyd 1956-12-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
47
David Melding AM.jpg
David Melding 1962-08-28 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
48
Delyth Evans.png
Delyth Evans 1958-03-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
49
Deniseidrisjones.jpg
Denise Idris Jones 1950-12-07 2020-07-24 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
50
Edwina Hart.jpg
Edwina Hart 1957-04-26 Minister for Business, Enterprise, Technology and Science
Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Finance
Secretary for Finance
Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Social Justice and Regeneration
51
Democracy Day in Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, Gwynedd (cropped).jpg
Eleanor Burnham Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
52
Elin Jones AM (27889497280).jpg
Elin Jones 1966-09-01 Llywydd Senedd Cymru
cynghorydd
maer
Minister for Rural Affairs
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
53
Eluned Parrott (6324905297).jpg
Eluned Parrott 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
54 Gareth Jones (gwleidydd) 1939-05-14 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
55
Geraint Davies (Rhondda).jpg
Geraint Davies 1948-12-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
56 Gillian Clarke 1937-06-08 Bardd Cenedlaethol Cymru
57 Gwyn Thomas 1936-09-02 2016-04-13 Bardd Cenedlaethol Cymru
58
Kirsty Williams 2011.jpg
Kirsty Williams 1971-03-19 Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Minister for Education and Skills
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Education
Y Gweinidog Addysg
59
Huw Lewis.jpg
Huw Lewis 1964-01-17 Minister for Education and Skills
Minister for Communities and Tackling Poverty
Deputy Minister for Regeneration
Deputy Minister for Children
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
60 Irene James 1952 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
61
Jane Davidson.jpg
Jane Davidson 1957-03-19 Minister for Sustainability and Rural Development
Minister for Environment, Sustainability and Housing
Minister for Education
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
62
Jane Hutt.jpg
Jane Hutt 1949-12-15 Minister for Education and Skills
Minister for Health & Social Care
Minister for Finance
Minister for Budget and Business Management
Secretary for Health & Social Services
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Leader of the House and Chief Whip
Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Minister for Business and Budget
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Social Justice
63
JanetDavies.jpg
Janet Davies 1938-05-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
64
Janet Finch-Saunders.jpg
Janet Finch-Saunders 1950-05-20 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
65
Janet Ryder.jpg
Janet Ryder 1955-06-21 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
66
Janice Gregory.jpg
Janice Gregory 1955-01-10 Chief Whip
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
67
Jeffrey Cuthbert.jpg
Jeffrey Cuthbert 1948-06-04 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gwent Police and Crime Commissioner
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
68
Jocelyn Davies 2011.jpg
Jocelyn Davies 1959-06-18 Deputy Minister for Regeneration
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
69
John Griffiths.jpg
John Griffiths 1956-12-19 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Environment & Sustainable Development
Aelod o 6ed Senedd Cymru
70 John Lloyd 1940-12-24 Prif Weithredwr a Chlerc Senedd Cymru
71
John Marek.jpg
John Marek 1940-12-24 Llywydd Senedd Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
72
Joyce Watson.jpg
Joyce Watson 1955 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
73
Julie James - National Assembly for Wales.jpg
Julie James 1957-02-25 Minister for Skills and Science
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Leader of the House and Chief Whip
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Climate Change
74
Julie Morgan.jpg
Julie Morgan 1944-11-02 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Social Services
75
Karen Sinclair.jpg
Karen Sinclair 1952-11-20 Minister for Assembly Business
Chief Whip
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
76
Keith Davies - National Assembly for Wales.jpg
Keith Davies Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
77
Ken Skates - National Assembly for Wales.jpg
Ken Skates 1976-04-02 Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for North Wales
78
Leighton Andrews.jpg
Leighton Andrews 1957-08-11
1957
Minister for Education and Skills
Minister for Public Services
Deputy Minister for Regeneration
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Children, Education and Lifelong Learning
79
Lesley Griffiths.jpg
Lesley Griffiths 1960 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for North Wales
Trefnydd
Deputy Minister for Science, Innovation and Skills
80
Lindsay Whittle 2011.jpg
Lindsay Whittle 1953 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
81
Lisafrancis.jpg
Lisa Francis 1960 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
82
Llyr Huws Gruffydd 2011.jpg
Llyr Huws Gruffydd 1970-09-25 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
83
Lynne Neagle.jpg
Lynne Neagle 1968-01-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing
84
Mark Drakeford (cropped).jpg
Mark Drakeford 1954-09-19 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Finance and Local Government
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
Aelod o 6ed Senedd Cymru
85
Mark Isherwood.jpg
Mark Isherwood 1959-01-21 Shadow Minister for Social Justice, Equality and Housing
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
86
Mick Antoniw 2011.jpg
Mick Antoniw 1954-09-01 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
87
Mick Bates (cropped).jpg
Mick Bates 1947-09-24 2022-08-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
88
Mike Hedges AM.jpg
Mike Hedges 1956-07-08 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
89
Nerys Evans.jpg
Nerys Evans 1980 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
90
Official portrait Lord Bourne of Aberystwyth crop 2, 2022.jpg
Nick Bourne 1952-01-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
Parliamentary Under-Secretary of State for Faith
Parliamentary Under-Secretary of State for Northern Ireland
Parliamentary Under-Secretary of State for Energy and Climate Change
Arweinydd yr Wrthblaid
Leader of the Welsh Conservative Party
91
Nick Ramsay 2011.jpg
Nick Ramsay 1975-06-10 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
92
Owen John Thomas.jpg
Owen John Thomas 1939 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
93
Paul Davies AM 2001.jpg
Paul Davies 1969 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
94 Pauline Jarman 1945-12-15 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
95
Peter Black 2011.jpg
Peter Black (gwleidydd Seisnig) 1960-01-30
1960-01-08
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
96
Peterlaw.jpg
Peter Law 1948-04-01 2006-04-25 Y Gweinidog dros Lywodraeth Lleol ac Adfywio
Secretary for Local Government and Regeneration
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
97
Psr99.jpg
Peter Rogers 1940-01-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
98
Phil Williams.png
Phil Williams 1939-01-11 2003-06-10 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
99
Rebecca Evans - National Assembly for Wales.jpg
Rebecca Evans 1976-08-02 Minister for Social Services & Public Health
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Tai ac Adfywio
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Local Government
100
Rhodri glyn thomas.jpg
Rhodri Glyn Thomas 1953-04-11 Minister for Heritage
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
101
Richard Edwards, former Labour AM.jpg
Richard Edwards 1956-08-25 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
102
Rodrogers1999.jpg
Rod Richards 1947-03-12 2019-07-13 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Leader of the Welsh Conservative Party
Parliamentary Under-Secretary of State for Wales
103
Rosemary Butler - National Assembly for Wales.jpg
Rosemary Butler 1943-01-21 Ysgrifennydd dros Addysg
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
104
Russell George.jpg
Russell George 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
105
Sandy Mewies.jpg
Sandy Mewies 1950-02-19 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
106
Sue Essex (cropped).jpg
Sue Essex 1945-08-29 Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Y Gweinidog dros Gludiant a Chynllunio
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
107
Suzy Davies.jpg
Suzy Davies 1963 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
108
Tamsin Dunwoody.JPG
Tamsin Dunwoody 1958-09-03 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
109
Theodore Huckle QC.jpeg
Theodore Huckle 1962-05-27 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Cwnsler y Frenhines
110
Tom Middlehurst, 1999.jpg
Tom Middlehurst 1936-06-25 Ysgrifennydd Addysg a Hyfforddiant (Ol-16)
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
111
Trish Law AM 2007.jpg
Trish Law 1954-03-17 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
112
Val Feld.png
Val Feld 1947-10-29 2001-07-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
113
Val Lloyd.jpg
Valerie Lloyd 1943-11-16 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
114
Vaughan Gething.jpg
Vaughan Gething 1974-03-15 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Health, Well-being & Sport
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Economy
115
Veronica German 2010.jpg
Veronica German 1957-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
116
William Graham - National Assembly for Wales.jpg
William Graham 1949-11-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
117
William Powell - National Assembly for Wales.jpg
William Powell Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
118
Helen Mary Jones AM.jpg
Helen Mary Jones 1960-06-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
119
Jonathan-Morgan.jpg
Jonathan Morgan 1974-11-12 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
120
Laura Anne Jones MS.jpg
Laura Anne Jones 1979-02-02 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
121
Mabon-ap-gwynfor.jpg
Mabon ap Gwynfor 1978-08-06 Aelod o 6ed Senedd Cymru
122
RhunApIorwerth Nov2014.jpg
Rhun ap Iorwerth 1972-08-27 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
123 Ifor ap Glyn 1961-07-22 Bardd Cenedlaethol Cymru
124
Lorraine Barrett AM.jpg
Lorraine Barrett 1950-03-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
125
Jenny Rathbone - National Assembly for Wales.jpg
Jenny Rathbone 1950-02-12 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
126
David Rees (5804396479).jpg
David Rees 1957-01-17 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
127
Gwyn Price (5804944776).jpg
Gwyn R Price Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
128
Aled Roberts (6324905377).jpg
Aled Roberts 1962-05-17 2022-02-13 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
129
Nathan Gill AM.png
Nathan Lee Gill 1973-07-06 Aelod Senedd Ewrop
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
130
Heledd Fychan AS-MS.jpg
Heledd Fychan 1980-09-20 Aelod o 6ed Senedd Cymru
131
Janet Owart.jpg
Janet Haworth Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
132
Altaf Hussain (Welsh politician).jpg
Altaf Hussain 1944-07-31 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
133
Siân Gwenllian AM (28092344141).jpg
Siân Gwenllian 1956 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
134
Rhianon Passmore AM (27555191783).jpg
Rhianon Passmore 1972 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
135
Hannah Blythyn AM (27555185853).jpg
Hannah Blythyn 1979-04-17 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog yr Amgylchedd
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Social Partnership
136
Lee Waters AM (28066509142).jpg
Lee Waters 1976-02-12 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deputy Minister for Economy and Transport
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Deputy Minister for Climate Change
137
Hefin David AM (28170811245).jpg
Hefin David 1977-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
138
Neil McEvoy AM (28092346611).jpg
Neil McEvoy 1970 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
139
Vikki Howells AM (27555188583).jpg
Vikki Howells Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
140
Michelle Brown AM.png
Michelle Brown 1969-12-30 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
141
Dawn Bowden AM (28066510182).jpg
Dawn Bowden 1960-02-14 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Chief Whip
Deputy Minister for Arts and Sport
142
Jayne Bryant AM (28092339351).jpg
Jayne Bryant Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
143
Caroline Jones AM.png
Caroline Jones 1955-04-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
144
David Rowlands AM (28092341381).jpg
David Rowlands 1948-04-28 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
145
Gareth Bennett AM.png
Gareth Bennett 1968-12-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
146
Steffan Lewis AM (27555190473).jpg
Steffan Lewis 1984-05-30 2019-01-11 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
147
Jeremy Miles AM (28170809995).jpg
Jeremy Miles 1971-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for Education and Welsh Language
148
Jane Dodds, Brecon (2019) (cropped).jpg
Jane Dodds 1963-09-13 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o 6ed Senedd Cymru
149
Mandy Jones AM 2018.jpg
Mandy Jones Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
150
Jack Sargeant AM (40900021582).png
Jack Sargeant 1994-04-09 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
151
Thomas Edmund Marsh.jpg
Thomas Edmund Marsh 1803 1861-01-15 mayor of a place in Wales
152
Delyth Jewell (cropped).jpg
Delyth Jewell 1987 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
153
Natasha-asghar.jpg
Natasha Asghar Aelod o 6ed Senedd Cymru
154
E. H. James Esq tanner & Mayor of Aberystwyth 1902-1903 (5349071) (cropped).jpg
Evan Hugh James mayor of a place in Wales
155
GarethDaviesMS-Castle.jpg
Gareth Davies Aelod o 6ed Senedd Cymru
156
Samuel-kurtz.jpg
Samuel Kurtz Aelod o 6ed Senedd Cymru
157
Sarah Murphy elected Bridgend MS.jpg
Sarah Murphy Aelod o 6ed Senedd Cymru
158
Cllr Peter Fox.jpg
Peter Fox 1961-12-24 Aelod o 6ed Senedd Cymru
159
Buffy-williams.jpg
Elizabeth (Buffy) Williams 1976-11-01 Aelod o 6ed Senedd Cymru
160
James-evans.jpg
James Evans Aelod o 6ed Senedd Cymru
161 Carolyn Thomas 1965 Aelod o 6ed Senedd Cymru
162
Cefin Campbell yng Nghaerfyrddin (cropped).jpg
Cefin Campbell 1950 Aelod o 6ed Senedd Cymru
163 Sioned Williams Aelod o 6ed Senedd Cymru
164
Rhys ab Owen AS - Senedd Cymru.jpg
Rhys ab Owen Aelod o 6ed Senedd Cymru
165 Joel James 1985-03-09 Aelod o 6ed Senedd Cymru
166 Sam Rowlands Aelod o 6ed Senedd Cymru
167 Tom Giffard Aelod o 6ed Senedd Cymru
168 Peredur Owen Griffiths 1978-10 Aelod o 6ed Senedd Cymru
169 Hanan Issa 1986 Bardd Cenedlaethol Cymru
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Flag of Wales.svg Eginyn erthygl sydd uchod am Gymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.