Gwleidyddiaeth Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Mae gwleidyddiaeth Cymru yn adlewyrchu hanes y wlad a'i chyflwr cymdeithasol, economaidd, ieithyddol a gwleidyddol presennol fel gwlad a dyheadau cenedl y Cymry. Er bod gan Gymru lywodraeth ddatganoledig, nid yw'n wlad sofran, ac mae'n anorfod fod rhai agweddau ar ei gwleidyddiaeth yn gorgyffwrdd â gwleidyddiaeth y DU yn gyffredinol a hefyd â gwleidyddiaeth ehangach yr Undeb Ewropeaidd.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg
Prif erthygl: Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff datganoledig sy'n trafod polisïau ac yn cymeradwyo deddfwriaeth yn ymwneud â Chymru, ac yn dyrannu'r arian a rennir iddo gan Lywodraeth y DU. Sefydlwyd y Cynulliad yn 1999 ar ôl cynnal refferendwm ym 1997.

Mae 60 o aelodau yn y Cynulliad (Aelod Cynulliad - AC). Mae 40 o'r aelodau yn cynrychioli etholaeth un aelod, ac mae'r 20 sy'n weddill yn cael eu hethol gan gynrychiolaeth gyfrannol dros y pump etholaeth rhanbarthol yng Nghymru. Mae aelodau yn cael eu hethol am dymor o bedair mlynedd. Cynhaliwyd yr etholiadau diwethaf yn 1999, 2003 a 2007.

Dirprwyir pwerau gweithredol y Cynulliad i Brif Weinidog Cymru. Dirprwya'r Prif Weinidog yn ei dro gyfrifoldeb am gyflawni'r swyddogaethau gweithredol i Weinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy'n ffurfio'r Cabinet. Rheolir gweithgareddau'r Cynulliad gan y Llywydd, sydd ei hun yn Aelod Cynulliad.

Prif gorff ymgynghorol ar gyfer addysg y Cynulliad yw'r Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru.

Cymru yn Ewrop[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Cymru yn ffurfio etholaeth yn Senedd Ewrop. Hyd 2004 roedd pump Aelod Senedd Ewrop yn cynrychioli'r wlad yno, ond yn y flwyddyn honno cwtogwyd cynrychiolaeth Cymru i bedwar aelod. Mae nifer o bobl yn cwyno am hyn ac yn cymharu sefyllfa Cymru a gwledydd llai fel Slofenia a Malta, sy'n aelodau llawn o'r Undeb Ewropeaidd. Etholir yr ASEau trwy'r method d'Hondt o gynrychiolaeth gyfrannol yn ôl rhestrau plaid. Am yr ASEau, gweler: Cymru (etholaeth Senedd Ewrop).

Rhestr o wleidyddion Cymreig[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhestr Wicidata:


bod dynol[golygu | golygu cod y dudalen]

# delwedd label disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw swydd
1 Tom Middlehurst 1936-06-25 Q33106025
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
2 Cynog Dafis 1938-04-01 Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
3 Janet Davies 1938-05-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
4 Owen John Thomas 1939 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
5 Phil Williams 1939-01-11 2003-06-10 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
6 Gareth Jones (gwleidydd) 1939-05-14 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
7
Rhodri Morgan.jpg
Rhodri Morgan 1939-09-29 2017-05-17 Prif Weinidog Cymru
Q23766510
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Q33105970
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
8 Peter Rogers 1940-01-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
9 Alison Halford 1940-05-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
10 John Marek 1940-12-24 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
11
Gwenda Thomas.jpg
Gwenda Thomas 1942-01-22 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
12
Rosemary Butler - National Assembly for Wales.jpg
Rosemary Butler 1943-01-21 Q33106014
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
13
Dafydd Wigley.jpg
Dafydd Wigley 1943-04-01 aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Q25713850
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
14
AlunMichael.JPG
Alun Michael 1943-08-22 Prif Weinidog Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Is-Ysgrifennydd Gwladol dros y Swyddfa Cartref
Q23766510
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 54 y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Q24993989
Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
15
Glyn Davies (Welsh Politician) profile photo.jpg
Glyn Davies 1944-02-16 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
16
Julie Morgan.jpg
Julie Morgan 1944-11-02 Aelod o Senedd 54 y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
17
Mike German.jpg
Mike German 1945-05-08 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Q25273109
Q32859667
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
18
Queen Elizabeth II with Richard Rogers and Sue Essex.jpg
Sue Essex 1945-08-29 Q33106302
Q32859668
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
19
Mohammad Asghar.jpg
Mohammad Asghar 1945-09-30 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
20 Pauline Jarman 1945-12-15 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
21
Rondavies1998.jpg
Ron Davies 1946-08-06 Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
22
Dafydd Elis-Thomas 2011.jpg
Dafydd Elis-Thomas 1946-10-18 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
23 Rod Richards 1947-03-12 Y Ceidwadwyr
Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
24
Official portrait of Baroness Humphreys crop 2.jpg
Christine Humphreys 1947-05-26 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
25 Mick Bates 1947-09-24 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
26 Val Feld 1947-10-29 2001-07-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
27 Peter Law 1948-04-01 2006-04-25 Q23304121
Q33106058
Aelod o Senedd 54 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
28
Jenny Randerson.jpg
Jenny Randerson 1948-05-26 Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
cynghorydd
Q33106228
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Brif Weinidog Cymru
29
Jeffrey Cuthbert.jpg
Jeffrey Cuthbert 1948-06-04 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
30
Official portrait of Geraint Davies crop 3.jpg
Geraint Davies 1948-12-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
31 Brynle Williams 1949-01-09 2011-04-01 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
32
Neil Hamilton (politician), March 2008.jpg
Neil Hamilton 1949-03-09 Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
33
Ieuan Wyn Jones 2011.jpg
Ieuan Wyn Jones 1949-05-22 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Q23602586
Q25713850
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ydd Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q6865999
34
Alun Ffred Jones.jpg
Alun Ffred Jones 1949-10-29 Q25713775
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
35
William Graham - National Assembly for Wales.jpg
William Graham 1949-11-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
36
Jane Hutt.jpg
Jane Hutt 1949-12-15 Q23196598
Q33106254
Q6865829
Q32947164
Q32947381
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q45347501
Q32947327
Q33108982
37 Denise Idris Jones 1950 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
38
Lorraine Barrett AM.jpg
Lorraine Barrett 1950 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
39
Sandy Mewies.jpg
Sandy Mewies 1950-02-19 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
40 Brian Hancock 1950-08-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
41
BrianGibbons2006.JPG
Brian Gibbons 1950-08-25 Q6865862
Q6865999
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q32947310
42 Chris Franks 1951-08-02 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
43
Nick-bourne-580x358.jpg
Nick Bourne 1952-01-01 Arweinydd yr Wrthblaid
Y Ceidwadwyr
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
44 Irene James 1952 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
45
Official portrait of Mr David Jones crop 2.jpg
David Jones 1952-03-22 Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 54 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
46 Andrew Davies (gwleidydd) 1952-05-05 Q33108890
Q32947397
Q32947134
Q32947092
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33108626
47
Byron Davies - National Assembly for Wales.jpg
Byron Davies 1952-09-04 Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
48 Karen Sinclair 1952-11-20 Q32947092
Q1307072
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
49
Rhodri glyn thomas.jpg
Rhodri Glyn Thomas 1953-04-11 Q25713775
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
50
Ann Jones.jpg
Ann Jones 1953-11-04 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
51
Mick Antoniw 2011.jpg
Mick Antoniw 1954 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
52 Trish Law 1954-03-17 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
53
Mark Drakeford - National Assembly for Wales.jpg
Mark Drakeford 1954-09-19 Q6865862
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33109044
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
54
Joyce Watson.jpg
Joyce Watson 1955 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
55
Janice Gregory.jpg
Janice Gregory 1955-01-10 Q32947134
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
56
Caroline Jones AM.png
Caroline Jones 1955-04-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
57 Alun Pugh 1955-06-09 Q32947313
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
58 Janet Ryder 1955-06-21 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
59
Christine Chapman.jpg
Christine Chapman 1956-04-07 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
60
Mike Hedges AM.jpg
Mike Hedges 1956-07-08 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
61 Richard Edwards 1956-08-25 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
62
Dai Lloyd AM (28170816265).jpg
David Lloyd 1956-12-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
63
John Griffiths.jpg
John Griffiths 1956-12-19 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q32947432
64
David Rees (5804396479).jpg
David Rees 1957-01-17 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
65 Veronica German 1957-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
66
Julie James - National Assembly for Wales.jpg
Julie James 1957-02-25 Q32947189
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q45347501
67
Jane Davidson.jpg
Jane Davidson 1957-03-19 Q32947174
Q32947316
Q33106246
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
68
Edwina Hart.jpg
Edwina Hart 1957-04-26 Q23602586
Q6865862
Q6865829
Q32947469
Q33106302
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33108635
69
Leighton Andrews.jpg
Leighton Andrews 1957-08-11 Q23196598
Q25713804
Q25991475
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33108961
70 Delyth Evans 1958-03-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
71
Tamsin Dunwoody.JPG
Tamsin Dunwoody 1958-09-03 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
72 Christine Gwyther 1959 Q33105879
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
73
Mark Isherwood.jpg
Mark Isherwood 1959-01-21 Q25341917
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
74
Jocelyn Davies 2011.jpg
Jocelyn Davies 1959-06-18 Q25991475
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
75
Lesley Griffiths.jpg
Lesley Griffiths 1960 Q6865862
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33109051
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
76 Lisa Francis 1960 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
77
Peter Black 2011.jpg
Peter Black (gwleidydd Seisnig) 1960-01-30 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
78
Dawn Bowden AM (28066510182).jpg
Dawn Bowden 1960-02 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
79
Helen Mary Jones AM.jpg
Helen Mary Jones 1960-06-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
80
David Melding AM.jpg
David Melding 1962-08-28 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
81 Catherine Thomas 1963 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
82
Huw Irranca Davies.jpg
Huw Irranca-Davies 1963-01-22 Q25341661
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 54 y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
83
Simon Thomas (politician).jpg
Simon Thomas 1963-12-28 Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
84
Huw Lewis.jpg
Huw Lewis 1964-01-17 Q23196598
Q25713806
Q25991475
Q32947148
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
85
Alun Davies.jpg
Alun Davies 1964-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrufennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
86
Elin Jones AM (27889497280).jpg
Elin Jones 1966-09-01 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
cynghorydd
maer
Q32947412
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
87
Eluned Morgan AM (28136582086).jpg
Eluned Morgan 1967-02-16 Aelod Senedd Ewrop
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
88
Carwyn Jones 2011.jpg
Carwyn Jones 1967-03-21 Prif Weinidog Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Q23766510
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Q32947389
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33108632
Q33108882
89
Andrew R. T. Davies.jpg
Andrew R. T. Davies 1968 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
90
Carl Sargeant.jpg
Carl Sargeant 1968 2017-11-07 Q32947134
Q32947310
Q32947396
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33109040
91
Lynne Neagle.jpg
Lynne Neagle 1968-01-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
92
Adam Price 2016.jpg
Adam Price 1968-09-23 Aelod o Senedd 54 y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
93
Gareth Bennett AM.png
Gareth Bennett 1968-12-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
94
Paul Davies AM 2001.jpg
Paul Davies 1969 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
95
Official portrait of Antoinette Sandbach crop 2.jpg
Antoinette Sandbach 1969-02-15 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
96
Michelle Brown AM.png
Michelle Brown 1969-12-30 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
97
Official portrait of David T. C. Davies.jpg
David Davies 1970-06-27 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 54 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
98
Alun Cairns 2016.jpg
Alun Cairns 1970-07-30 Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
99
Llyr Huws Gruffydd 2011.jpg
Llyr Huws Gruffydd 1970-09-25 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
100
Mark Reckless AM (27889492560).jpg
Mark Reckless 1970-12-06 Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
101
Kirsty Williams 2011.jpg
Kirsty Williams 1971-03-19 Q25273109
Q23196598
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33109037
102
Leanne Wood.jpg
Leanne Wood 1971-12-13 Q25713850
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
103
RhunApIorwerth Nov2014.jpg
Rhun ap Iorwerth 1972 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
104
Russell George.jpg
Russell George 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
105
Vaughan Gething.jpg
Vaughan Gething 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q32947395
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
106
Eluned Parrott (6324905297).jpg
Eluned Parrott 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
107
Nathan Gill AM.png
Nathan Lee Gill 1974 Aelod Senedd Ewrop
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
108 Jonathan Morgan 1974-11-12 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
109
Nick Ramsay 2011.jpg
Nick Ramsay 1975-06-10 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
110
Darren Millar.jpg
Darren Millar 1976 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
111
Ken Skates - National Assembly for Wales.jpg
Ken Skates 1976 Q32947387
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
112
Lee Waters AM (28066509142).jpg
Lee Waters 1976-02-12 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
113
Rebecca Evans - National Assembly for Wales.jpg
Rebecca Evans 1976-08-02 Q32947404
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Tai ac Adfywio
114
Hefin David AM (28170811245).jpg
Hefin David 1977-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
115 Laura Anne Jones 1979-02-02 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
116 Nerys Evans 1980 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
117
Bethan Jenkins 2011.jpg
Bethan Jenkins 1981-12-09 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
118
Jack Sargeant AM (40900021582).png
Jack Sargeant 1994 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
119
Theodore Huckle QC.jpeg
Theodore Huckle 2000s Cwnsler Cyffredinol Cymru
120 John Lloyd <some value> Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru
121
Angela Burns.jpg
Angela Burns Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
122
Democracy Day in Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, Gwynedd (cropped).jpg
Eleanor Burnham Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
123
Janet Finch-Saunders.jpg
Janet Finch-Saunders Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
124
Keith Davies - National Assembly for Wales.jpg
Keith Davies Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
125
Lindsay Whittle 2011.jpg
Lindsay Whittle Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
126
Suzy Davies.jpg
Suzy Davies Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
127 Valerie Lloyd Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
128
William Powell - National Assembly for Wales.jpg
William Powell Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
129
Jenny Rathbone - National Assembly for Wales.jpg
Jenny Rathbone Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
130
Gwyn Price (5804944776).jpg
Gwyn R Price Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
131
Aled Roberts (6324905377).jpg
Aled Roberts Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
132 Janet Haworth Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
133
Altaf Hussain (Welsh politician).jpg
Altaf Hussain Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
134
Siân Gwenllian AM (28092344141).jpg
Sian Gwenllian Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
135
Rhianon Passmore AM (27555191783).jpg
Rhianon Passmore Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
136
Hannah Blythyn AM (27555185853).jpg
Hannah Blythyn Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog yr Amgylchedd
137
Neil McEvoy AM (28092346611).jpg
Neil McEvoy Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
138
Vikki Howells AM (27555188583).jpg
Vikki Howells Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
139
Jayne Bryant AM (28092339351).jpg
Jayne Bryant Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
140
David Rowlands AM (28092341381).jpg
David Rowlands Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
141
Steffan Lewis AM (27555190473).jpg
Steffan Lewis Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
142
Jeremy Miles AM (28170809995).jpg
Jeremy Miles Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
143
Mandy Jones AM 2018.jpg
Mandy Jones Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Flag of Wales (1959–present).svg Eginyn erthygl sydd uchod am Gymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.