Gwleidyddiaeth Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Mae gwleidyddiaeth Cymru yn adlewyrchu hanes y wlad a'i chyflwr cymdeithasol, economaidd, ieithyddol a gwleidyddol presennol fel gwlad a dyheadau cenedl y Cymry. Er bod gan Gymru lywodraeth ddatganoledig, nid yw'n wlad sofran, ac mae'n anorfod fod rhai agweddau ar ei gwleidyddiaeth yn gorgyffwrdd â gwleidyddiaeth y DU yn gyffredinol a hefyd â gwleidyddiaeth ehangach yr Undeb Ewropeaidd.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg
Prif erthygl: Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff datganoledig sy'n trafod polisïau ac yn cymeradwyo deddfwriaeth yn ymwneud â Chymru, ac yn dyrannu'r arian a rennir iddo gan Lywodraeth y DU. Sefydlwyd y Cynulliad yn 1999 ar ôl cynnal refferendwm ym 1997.

Mae 60 o aelodau yn y Cynulliad (Aelod Cynulliad - AC). Mae 40 o'r aelodau yn cynrychioli etholaeth un aelod, ac mae'r 20 sy'n weddill yn cael eu hethol gan gynrychiolaeth gyfrannol dros y pump etholaeth rhanbarthol yng Nghymru. Mae aelodau yn cael eu hethol am dymor o bedair mlynedd. Cynhaliwyd yr etholiadau diwethaf yn 1999, 2003 a 2007.

Dirprwyir pwerau gweithredol y Cynulliad i Brif Weinidog Cymru. Dirprwya'r Prif Weinidog yn ei dro gyfrifoldeb am gyflawni'r swyddogaethau gweithredol i Weinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy'n ffurfio'r Cabinet. Rheolir gweithgareddau'r Cynulliad gan y Llywydd, sydd ei hun yn Aelod Cynulliad.

Prif gorff ymgynghorol ar gyfer addysg y Cynulliad yw'r Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru.

Cymru yn Ewrop[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Cymru yn ffurfio etholaeth yn Senedd Ewrop. Hyd 2004 roedd pump Aelod Senedd Ewrop yn cynrychioli'r wlad yno, ond yn y flwyddyn honno cwtogwyd cynrychiolaeth Cymru i bedwar aelod. Mae nifer o bobl yn cwyno am hyn ac yn cymharu sefyllfa Cymru a gwledydd llai fel Slofenia a Malta, sy'n aelodau llawn o'r Undeb Ewropeaidd. Etholir yr ASEau trwy'r method d'Hondt o gynrychiolaeth gyfrannol yn ôl rhestrau plaid. Am yr ASEau, gweler: Cymru (etholaeth Senedd Ewrop).

Rhestr o wleidyddion Cymreig[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhestr Wicidata:


bod dynol[golygu | golygu cod y dudalen]

# delwedd label disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw swydd
1
Middlehurst.jpg
Tom Middlehurst 1936-06-25 Ysgrifennydd Addysg a Hyfforddiant (Ol-16)
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
2
Cynog Dafis yn annerch y dorf Climate Strike, Aberystwyth (cropped).jpg
Cynog Dafis 1938-04-01 Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
3 Janet Davies 1938-05-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
4
Owen John Thomas.jpg
Owen John Thomas 1939 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
5
Phil Williams.png
Phil Williams 1939-01-11 2003-06-10 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
6 Gareth Jones (gwleidydd) 1939-05-14 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
7
Rhodri Morgan.jpg
Rhodri Morgan 1939-09-29 2017-05-17 Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Yr Ysgrifennydd dros Ddatblygiad Economaidd a Materion Ewropeaidd
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
8
Psr99.jpg
Peter Rogers 1940-01-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
9
Alison Halford.png
Alison Halford 1940-05-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
10 John Lloyd 1940-12-24 Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru
11
John Marek.jpg
John Marek 1940-12-24 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
12
Gwenda Thomas.jpg
Gwenda Thomas 1942-01-22 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
13
Rosemary Butler - National Assembly for Wales.jpg
Rosemary Butler 1943-01-21 Ysgrifennydd dros Addysg
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
14
Dafydd Wigley.jpg
Dafydd Wigley 1943-04-01 aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
15
AlunMichael.JPG
Alun Michael 1943-08-22 Prif Weinidog Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Is-Ysgrifennydd Gwladol dros y Swyddfa Cartref
Arweinydd y Blaid Lafur
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
16
Val Lloyd.jpg
Valerie Lloyd 1943-11-16 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
17
Glyn Davies (Welsh Politician) profile photo.jpg
Glyn Davies 1944-02-16 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
18
Julie Morgan.jpg
Julie Morgan 1944-11-02 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
19
Mike German.jpg
Mike German 1945-05-08 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Y Gweinidog dros Datblygiad Economaidd
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
20
Sue Essex (cropped).jpg
Sue Essex 1945-08-29 Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Y Gweinidog dros Gludiant a Chynllunio
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
21
Mohammad Asghar.jpg
Mohammad Asghar 1945-09-30 2020-06-16 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
22
Pauline Jarman.jpg
Pauline Jarman 1945-12-15 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
23
Rondavies1998.jpg
Ron Davies 1946-08-06 Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
24
Dafydd Elis-Thomas 2011.jpg
Dafydd Elis-Thomas 1946-10-18 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
25
Rodrogers1999.jpg
Rod Richards 1947-03-12 2019-07-13 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
26
Official portrait of Baroness Humphreys crop 2.jpg
Christine Humphreys 1947-05-26 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
27
Mick Bates (cropped).jpg
Mick Bates 1947-09-24 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
28 Val Feld 1947-10-29 2001-07-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
29
Peterlaw.jpg
Peter Law 1948-04-01 2006-04-25 Y Gweinidog dros Lywodraeth Lleol ac Adfywio
Q33106058
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
30
David Rowlands AM (28092341381).jpg
David Rowlands 1948-04-28 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
31
Jenny Randerson.jpg
Jenny Randerson 1948-05-26 Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
cynghorydd
Q33106228
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Brif Weinidog Cymru
32
Jeffrey Cuthbert.jpg
Jeffrey Cuthbert 1948-06-04 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
33 Geraint Davies 1948-12-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
34
Brynle Williams.jpg
Brynle Williams 1949-01-09 2011-04-01 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
35
Neil Hamilton (politician), March 2008.jpg
Neil Hamilton 1949-03-09 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
36
Ieuan Wyn Jones 2011.jpg
Ieuan Wyn Jones 1949-05-22 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Q23602586
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
37
Alun Ffred Jones.jpg
Alun Ffred Jones 1949-10-29 Q25713775
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
38
William Graham - National Assembly for Wales.jpg
William Graham 1949-11-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
39
Jane Hutt.jpg
Jane Hutt 1949-12-15 Q23196598
Q33106254
Q6865829
Q32947164
Q32947381
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q45347501
Q32947327
Q33108982
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
40
Deniseidrisjones.jpg
Denise Idris Jones 1950 2020-07-28 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
41
Jenny Rathbone - National Assembly for Wales.jpg
Jenny Rathbone 1950-02-12 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
42
Sandy Mewies.jpg
Sandy Mewies 1950-02-19 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
43
Lorraine Barrett AM.jpg
Lorraine Barrett 1950-03-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
44
Janet Finch-Saunders.jpg
Janet Finch-Saunders 1950-05-20 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
45 Brian Hancock 1950-08-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
46
BrianGibbons2006.JPG
Brian Gibbons 1950-08-25 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
47 Chris Franks 1951-08-02 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
48
Nick-bourne-580x358.jpg
Nick Bourne 1952-01-01 Arweinydd yr Wrthblaid
Y Ceidwadwyr
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
49 Irene James 1952 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
50
Official portrait of Mr David Jones crop 2.jpg
David Jones 1952-03-22 Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
51 Andrew Davies (gwleidydd) 1952-05-05 Q33108890
Q32947397
Q32947134
Q32947092
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33108626
52
Byron Davies - National Assembly for Wales.jpg
Byron Davies 1952-09-04 Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
53 Karen Sinclair 1952-11-20 Q32947092
Q1307072
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
54
Lindsay Whittle 2011.jpg
Lindsay Whittle 1953 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
55
Rhodri glyn thomas.jpg
Rhodri Glyn Thomas 1953-04-11 Q25713775
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
56
Ann Jones.jpg
Ann Jones 1953-11-04 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
57 Trish Law 1954-03-17 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
58
Mick Antoniw 2011.jpg
Mick Antoniw 1954-09-01 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
59
Mark Drakeford - National Assembly for Wales.jpg
Mark Drakeford 1954-09-19 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33109044
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
60
Joyce Watson.jpg
Joyce Watson 1955 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
61
Janice Gregory.jpg
Janice Gregory 1955-01-10 Q32947134
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
62
Caroline Jones AM.png
Caroline Jones 1955-04-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
63
Alun Pugh.jpg
Alun Pugh 1955-06-09 Q32947313
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
64
Janet Ryder.jpg
Janet Ryder 1955-06-21 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
65
Siân Gwenllian AM (28092344141).jpg
Sian Gwenllian 1956 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
66
Christine Chapman.jpg
Christine Chapman 1956-04-07 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
67
Mike Hedges AM.jpg
Mike Hedges 1956-07-08 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
68
Richard Edwards, former Labour AM.jpg
Richard Edwards 1956-08-25 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
69
Dai Lloyd AM (28170816265).jpg
David Lloyd 1956-12-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
70
John Griffiths.jpg
John Griffiths 1956-12-19 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q32947432
71
David Rees (5804396479).jpg
David Rees 1957-01-17 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
72 Veronica German 1957-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
73
Julie James - National Assembly for Wales.jpg
Julie James 1957-02-25 Q32947189
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q45347501
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
74
Jane Davidson.jpg
Jane Davidson 1957-03-19 Q32947174
Q32947316
Q33106246
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
75
Edwina Hart.jpg
Edwina Hart 1957-04-26 Q23602586
Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Q6865829
Q32947469
Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33108635
76
Leighton Andrews.jpg
Leighton Andrews 1957-08-11 Q23196598
Q25713804
Q25991475
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33108961
77
Delyth Evans.png
Delyth Evans 1958-03-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
78
Tamsin Dunwoody.JPG
Tamsin Dunwoody 1958-09-03 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
79 Christine Gwyther 1959 Q33105879
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
80
Mark Isherwood.jpg
Mark Isherwood 1959-01-21 Q25341917
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
81
Jocelyn Davies 2011.jpg
Jocelyn Davies 1959-06-18 Q25991475
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
82
Lesley Griffiths.jpg
Lesley Griffiths 1960 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33109051
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
83 Lisa Francis 1960 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
84
Peter Black 2011.jpg
Peter Black (gwleidydd Seisnig) 1960-01-30
1960-01-08
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
85
Dawn Bowden AM (28066510182).jpg
Dawn Bowden 1960-02 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
86
Helen Mary Jones AM.jpg
Helen Mary Jones 1960-06-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
87
David Melding AM.jpg
David Melding 1962-08-28 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
88
Suzy Davies.jpg
Suzy Davies 1963 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
89 Catherine Thomas 1963 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
90
Huw Irranca Davies.jpg
Huw Irranca-Davies 1963-01-22 Q25341661
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
91
Simon Thomas (politician).jpg
Simon Thomas 1963-12-28 Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
92
Huw Lewis.jpg
Huw Lewis 1964-01-17 Q23196598
Q25713806
Q25991475
Q32947148
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
93
Alun Davies.jpg
Alun Davies 1964-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrufennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
94
Elin Jones AM (27889497280).jpg
Elin Jones 1966-09-01 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
cynghorydd
maer
Q32947412
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
95
Eluned Morgan AM (28136582086).jpg
Eluned Morgan 1967-02-16 Aelod Senedd Ewrop
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
96
Carwyn Jones 2011.jpg
Carwyn Jones 1967-03-21 Prif Weinidog Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Q32947389
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33108632
Q33108882
97
Andrew R. T. Davies.jpg
Andrew R. T. Davies 1968 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
98
Lynne Neagle.jpg
Lynne Neagle 1968-01-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
99
Carl Sargeant.jpg
Carl Sargeant 1968-07-27 2017-11-07 Q32947134
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
Q32947396
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33109040
100
Adam Price 2016.jpg
Adam Price 1968-09-23 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
101
Gareth Bennett AM.png
Gareth Bennett 1968-12-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
102
Paul Davies AM 2001.jpg
Paul Davies 1969 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
103
Official portrait of Antoinette Sandbach crop 2.jpg
Antoinette Sandbach 1969-02-15 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
104
Michelle Brown AM.png
Michelle Brown 1969-12-30 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
105
Neil McEvoy AM (28092346611).jpg
Neil McEvoy 1970 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
106
Official portrait of David T. C. Davies crop 2.jpg
David Davies 1970-06-26 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Q65494724
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
107
Official portrait of Rt Hon Alun Cairns MP crop 2.jpg
Alun Cairns 1970-07-30 Aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
108
Llyr Huws Gruffydd 2011.jpg
Llyr Huws Gruffydd 1970-09-25 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
109
Mark Reckless AM (27889492560).jpg
Mark Reckless 1970-12-06 Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
110
Kirsty Williams 2011.jpg
Kirsty Williams 1971-03-19 Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Q23196598
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q33109037
Y Gweinidog Addysg
111
Leanne Wood AM (27555056394).jpg
Leanne Wood 1971-12-13 Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
112
Rhianon Passmore AM (27555191783).jpg
Rhianon Passmore 1972 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
113
RhunApIorwerth Nov2014.jpg
Rhun ap Iorwerth 1972-08-27 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
114
Nathan Gill AM.png
Nathan Lee Gill 1973-07-06 Aelod Senedd Ewrop
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
115
Russell George.jpg
Russell George 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
116
Eluned Parrott (6324905297).jpg
Eluned Parrott 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
117
Vaughan Gething.jpg
Vaughan Gething 1974-03-15 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q32947395
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
118 Jonathan Morgan 1974-11-12 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
119
Nick Ramsay 2011.jpg
Nick Ramsay 1975-06-10 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
120
Lee Waters AM (28066509142).jpg
Lee Waters 1976-02-12 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Q60370254
121
Ken Skates - National Assembly for Wales.jpg
Ken Skates 1976-04-02 Q32947387
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
122
Darren Millar.jpg
Darren Millar 1976-07-27 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
123
Rebecca Evans - National Assembly for Wales.jpg
Rebecca Evans 1976-08-02 Q32947404
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Tai ac Adfywio
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
124
Hefin David AM (28170811245).jpg
Hefin David 1977-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
125 Laura Anne Jones 1979-02-02 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
126
Hannah Blythyn AM (27555185853).jpg
Hannah Blythyn 1979-04-17 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog yr Amgylchedd
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
127
Nerys Evans.jpg
Nerys Evans 1980 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
128
Bethan Jenkins 2011.jpg
Bethan Jenkins 1981-12-09 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
129
Steffan Lewis AM (27555190473).jpg
Steffan Lewis 1984-05-30 2019-01-11 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
130
Delyth Jewell (cropped).jpg
Delyth Jewell 1988 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
131
Jack Sargeant AM (40900021582).png
Jack Sargeant 1994-04-09 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
132
Theodore Huckle QC.jpeg
Theodore Huckle 2000s Cwnsler Cyffredinol Cymru
133
Angela Burns.jpg
Angela Burns Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
134
Democracy Day in Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, Gwynedd (cropped).jpg
Eleanor Burnham Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
135
Keith Davies - National Assembly for Wales.jpg
Keith Davies Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
136
William Powell - National Assembly for Wales.jpg
William Powell Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
137
Gwyn Price (5804944776).jpg
Gwyn R Price Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
138
Aled Roberts (6324905377).jpg
Aled Roberts Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
139
Janet Owart.jpg
Janet Haworth Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
140
Altaf Hussain (Welsh politician).jpg
Altaf Hussain Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
141
Vikki Howells AM (27555188583).jpg
Vikki Howells Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
142
Jayne Bryant AM (28092339351).jpg
Jayne Bryant Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
143
Jeremy Miles AM (28170809995).jpg
Jeremy Miles Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
144
Mandy Jones AM 2018.jpg
Mandy Jones Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Flag of Wales (1959–present).svg Eginyn erthygl sydd uchod am Gymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.