Gwleidyddiaeth Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Mae gwleidyddiaeth Cymru yn adlewyrchu hanes y wlad a'i chyflwr cymdeithasol, economaidd, ieithyddol a gwleidyddol presennol fel gwlad a dyheadau cenedl y Cymry. Er bod gan Gymru lywodraeth ddatganoledig, nid yw'n wlad sofran, ac mae'n anorfod fod rhai agweddau ar ei gwleidyddiaeth yn gorgyffwrdd â gwleidyddiaeth y DU yn gyffredinol a hefyd â gwleidyddiaeth ehangach yr Undeb Ewropeaidd.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg Prif erthygl: Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff datganoledig sy'n trafod polisïau ac yn cymeradwyo deddfwriaeth yn ymwneud â Chymru, ac yn dyrannu'r arian a rennir iddo gan Lywodraeth y DU. Sefydlwyd y Cynulliad yn 1999 ar ôl cynnal refferendwm ym 1997.

Mae 60 o aelodau yn y Cynulliad (Aelod Cynulliad - AC). Mae 40 o'r aelodau yn cynrychioli etholaeth un aelod, ac mae'r 20 sy'n weddill yn cael eu hethol gan gynrychiolaeth gyfrannol dros y pump etholaeth rhanbarthol yng Nghymru. Mae aelodau yn cael eu hethol am dymor o bedair mlynedd. Cynhaliwyd yr etholiadau diwethaf yn 1999, 2003 a 2007.

Dirprwyir pwerau gweithredol y Cynulliad i Brif Weinidog Cymru. Dirprwya'r Prif Weinidog yn ei dro gyfrifoldeb am gyflawni'r swyddogaethau gweithredol i Weinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy'n ffurfio'r Cabinet. Rheolir gweithgareddau'r Cynulliad gan y Llywydd, sydd ei hun yn Aelod Cynulliad.

Prif gorff ymgynghorol ar gyfer addysg y Cynulliad yw'r Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru.

Cymru yn Ewrop[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Cymru yn ffurfio etholaeth yn Senedd Ewrop. Hyd 2004 roedd pump Aelod Senedd Ewrop yn cynrychioli'r wlad yno, ond yn y flwyddyn honno cwtogwyd cynrychiolaeth Cymru i bedwar aelod. Mae nifer o bobl yn cwyno am hyn ac yn cymharu sefyllfa Cymru a gwledydd llai fel Slofenia a Malta, sy'n aelodau llawn o'r Undeb Ewropeaidd. Etholir yr ASEau trwy'r method d'Hondt o gynrychiolaeth gyfrannol yn ôl rhestrau plaid. Am yr ASEau, gweler: Cymru (etholaeth Senedd Ewrop).

Rhestr o wleidyddion Cymreig[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhestr Wicidata:bod dynol[golygu | golygu cod y dudalen]

# delwedd label disgrifiad dyddiad geni dyddiad marw swydd
1
Leanne Wood AM (27555056394).jpg
Leanne Wood 1971-12-13 Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
2
AlunMichael crop.jpg
Alun Michael 1943-08-22 Prif Weinidog Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Is-Ysgrifennydd Gwladol dros y Swyddfa Cartref
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
3
Festival interceltique de Lorient 2018 - Carwyn Jones conference - 0564 cropped.jpg
Carwyn Jones 1967-03-21 Prif Weinidog Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Minister for Agriculture and Rural Development
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Environment, Planning and Countryside
Minister for Education, Culture and the Welsh Language
4
Gwenda Thomas.jpg
Gwenda Thomas 1942-01-22 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
5
Official portrait of Rt Hon Alun Cairns MP crop 2.jpg
Alun Cairns 1970-07-30 aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
6
Official portrait of David T. C. Davies crop 2.jpg
David Davies 1970-06-26 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Aelod Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
7
Glyn Davies (Welsh Politician) profile photo.jpg
Glyn Davies 1944-02-16 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
8
Cropped image of Rhodri Morgan at The Celebration of the Mace 5840623762 b47ba98d73 o.jpg
Rhodri Morgan 1939-09-29 2017-05-17 Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Yr Ysgrifennydd dros Ddatblygiad Economaidd a Materion Ewropeaidd
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
9
Dafydd Wigley.jpg
Dafydd Wigley 1943-04-01 aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Arweinydd Plaid Cymru
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
10
Official portrait of Lord Elis-Thomas crop 2.jpg
Dafydd Elis-Thomas 1946-10-18 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 48fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 47fed Llywodraeth y DU
Aelod o 46ed Llywodraeth y DU
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
11
Rondavies1998.jpg
Ron Davies 1946-08-06 Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru
aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
12
Eluned Morgan AM (28136582086).jpg
Eluned Morgan 1967-02-16 Aelod Senedd Ewrop
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
13
Official portrait of Lord German crop 2.jpg
Mike German 1945-05-08 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Y Gweinidog dros Datblygiad Economaidd
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
14
Brynle Williams.jpg
Brynle Williams 1949-01-09 2011-04-01 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
15
Mark Reckless AM (27889492560).jpg
Mark Reckless 1970-12-06 Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
16
Huw Irranca Davies.jpg
Huw Irranca-Davies 1963-01-22 Shadow Minister (Environment, Food and Rural Affairs)
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
Aelod o 6ed Senedd Cymru
17
Official portrait of Mr David Jones crop 2.jpg
David Jones 1952-03-22 aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 55 y Deyrnas Unedig
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 58ain Senedd y Deyrnas Unedig
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
18
Jenny Randerson.jpg
Jenny Randerson 1948-05-26 Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
cynghorydd
Minister for Culture
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Dirprwy Brif Weinidog Cymru
19
Neil Hamilton (politician), March 2008.jpg
Neil Hamilton 1949-03-09 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
20
Ieuan Wyn Jones 2011.jpg
Ieuan Wyn Jones 1949-05-22 Dirprwy Brif Weinidog Cymru
Minister for Business, Enterprise, Technology and Science
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
21
Mohammad Asghar.jpg
Mohammad Asghar 1945-09-30 2020-06-16 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
22
Adam Price 2016 (cropped).jpg
Adam Price 1968-09-23 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Arweinydd Plaid Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
23
Cynog Dafis yn annerch y dorf Climate Strike, Aberystwyth (cropped).jpg
Cynog Dafis 1938-04-01 Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
24
Simon Thomas (politician).jpg
Simon Thomas 1963-12-28 Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
25
Alun Ffred Jones.jpg
Alun Ffred Jones 1949-10-29 Minister for Heritage
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
26
Alison Halford.png
Alison Halford 1940-05-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
27
Alun Davies.jpg
Alun Davies 1964-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrufennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Aelod o 6ed Senedd Cymru
28
Alun Pugh.jpg
Alun Pugh 1955-06-09 Minister for Culture, Welsh Language and Sport
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
29 Andrew Davies (gwleidydd) 1952-05-05 Minister for Finance and Public Service Delivery
Minister for Social Justice and Public Service Delivery
Chief Whip
Minister for Assembly Business
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Economic Development and Transport
30
Andrew R. T. Davies.jpg
Andrew R. T. Davies 1968 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
31
Angela Burns.jpg
Angela Burns Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
32
Ann Jones.jpg
Ann Jones 1953-11-04 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
33
Official portrait of Antoinette Sandbach crop 2.jpg
Antoinette Sandbach 1969-02-15 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
34
Bethan Jenkins 2011.jpg
Bethan Jenkins 1981-12-09 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
35
BrianGibbons2006.JPG
Brian Gibbons 1950-08-25 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog dros yr Economi a Chludiant
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
36
Brian Hancock.png
Brian Hancock 1950-08-08 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
37
Official portrait of Lord Davies of Gower crop 2.jpg
Byron Davies 1952-09-04 Aelod o Senedd 56 y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
38
Carl Sargeant.jpg
Carl Sargeant 1968-07-27 2017-11-07 Chief Whip
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
Minister for Local Government and Communities
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Communities and Children
39
Catherine Thomas.jpg
Catherine Thomas 1963 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
40
Chris-franks.jpg
Chris Franks 1951-08-02 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
41
Christine Chapman.jpg
Christine Chapman 1956-04-07 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
42
Christinegwyther.jpg
Christine Gwyther 1959 Secretary for Agriculture and the Rural Economy
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
43
Official portrait of Baroness Humphreys crop 2.jpg
Christine Humphreys 1947-05-26 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
44
Darren Millar.jpg
Darren Millar 1976-07-27 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
45
Dai Lloyd AM (28170816265).jpg
David Lloyd 1956-12-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
46
David Melding AM.jpg
David Melding 1962-08-28 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
47
Delyth Evans.png
Delyth Evans 1958-03-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
48
Deniseidrisjones.jpg
Denise Idris Jones 1950-12-07 2020-07-24 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
49
Edwina Hart.jpg
Edwina Hart 1957-04-26 Minister for Business, Enterprise, Technology and Science
Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Finance
Secretary for Finance
Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Social Justice and Regeneration
50
Democracy Day in Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, Gwynedd (cropped).jpg
Eleanor Burnham Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
51
Elin Jones AM (27889497280).jpg
Elin Jones 1966-09-01 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
cynghorydd
maer
Minister for Rural Affairs
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
52
Eluned Parrott (6324905297).jpg
Eluned Parrott 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
53 Gareth Jones (gwleidydd) 1939-05-14 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
54
Geraint Davies (Rhondda).jpg
Geraint Davies 1948-12-01 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
55
Kirsty Williams 2011.jpg
Kirsty Williams 1971-03-19 Arweinydd y Rhyddfrydwyr Cymreig
Minister for Education and Skills
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Education
Y Gweinidog Addysg
56
Huw Lewis.jpg
Huw Lewis 1964-01-17 Minister for Education and Skills
Minister for Communities and Tackling Poverty
Deputy Minister for Regeneration
Deputy Minster for Children
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
57 Irene James 1952 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
58
Jane Davidson.jpg
Jane Davidson 1957-03-19 Minister for Sustainability and Rural Development
Minister for Environment, Sustainability and Housing
Minister for Education
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
59
Jane Hutt.jpg
Jane Hutt 1949-12-15 Minister for Education and Skills
Minister for Health & Social Care
Minister for Finance
Minister for Budget and Business Management
Secretary for Health & Social Services
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Leader of the House and Chief Whip
Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Minister for Business and Budget
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
Aelod o 6ed Senedd Cymru
60
JanetDavies.jpg
Janet Davies 1938-05-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
61
Janet Finch-Saunders.jpg
Janet Finch-Saunders 1950-05-20 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
62
Janet Ryder.jpg
Janet Ryder 1955-06-21 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
63
Janice Gregory.jpg
Janice Gregory 1955-01-10 Chief Whip
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
64
Jeffrey Cuthbert.jpg
Jeffrey Cuthbert 1948-06-04 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gwent Police and Crime Commissioner
65
Jocelyn Davies 2011.jpg
Jocelyn Davies 1959-06-18 Deputy Minister for Regeneration
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
66
John Griffiths.jpg
John Griffiths 1956-12-19 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Environment & Sustainable Development
Aelod o 6ed Senedd Cymru
67 John Lloyd 1940-12-24 Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru
68
John Marek.jpg
John Marek 1940-12-24 Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 50fed Llywodraeth y DU
Aelod o 49fed Llywodraeth y DU
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
69
Joyce Watson.jpg
Joyce Watson 1955 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
70
Julie James - National Assembly for Wales.jpg
Julie James 1957-02-25 Minister for Skills and Science
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Leader of the House and Chief Whip
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
71
Julie Morgan.jpg
Julie Morgan 1944-11-02 Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 53ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o 52ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
72 Karen Sinclair 1952-11-20 Minister for Assembly Business
Chief Whip
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
73
Keith Davies - National Assembly for Wales.jpg
Keith Davies Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
74
Ken Skates - National Assembly for Wales.jpg
Ken Skates 1976-04-02 Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for North Wales
75
Leighton Andrews.jpg
Leighton Andrews 1957-08-11
1957
Minister for Education and Skills
Minister for Public Services
Deputy Minister for Regeneration
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Minister for Children, Education and Lifelong Learning
76
Lesley Griffiths.jpg
Lesley Griffiths 1960 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Aelod o 6ed Senedd Cymru
Minister for North Wales
77
Lindsay Whittle 2011.jpg
Lindsay Whittle 1953 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
78
Lisafrancis.jpg
Lisa Francis 1960 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
79
Llyr Huws Gruffydd 2011.jpg
Llyr Huws Gruffydd 1970-09-25 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
80
Lynne Neagle.jpg
Lynne Neagle 1968-01-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
81
Mark Drakeford (cropped).jpg
Mark Drakeford 1954-09-19 Gweinidog dros Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Finance and Local Government
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
Prif Weinidog Cymru
Arweinydd y Blaid Lafur
Aelod o 6ed Senedd Cymru
82
Mark Isherwood.jpg
Mark Isherwood 1959-01-21 Shadow Minister for Social Justice, Equality and Housing
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
83
Mick Antoniw 2011.jpg
Mick Antoniw 1954-09-01 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
84
Mick Bates (cropped).jpg
Mick Bates 1947-09-24 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
85
Mike Hedges AM.jpg
Mike Hedges 1956-07-08 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
86
Nerys Evans.jpg
Nerys Evans 1980 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
87
Nick-bourne-580x358.jpg
Nick Bourne 1952-01-01 Arweinydd yr Wrthblaid
Y Ceidwadwyr
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
aelod o Dŷ'r Arglwyddi
88
Nick Ramsay 2011.jpg
Nick Ramsay 1975-06-10 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
89
Owen John Thomas.jpg
Owen John Thomas 1939 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
90
Paul Davies AM 2001.jpg
Paul Davies 1969 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
91 Pauline Jarman 1945-12-15 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
92
Peter Black 2011.jpg
Peter Black (gwleidydd Seisnig) 1960-01-30
1960-01-08
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
93
Peterlaw.jpg
Peter Law 1948-04-01 2006-04-25 Y Gweinidog dros Lywodraeth Lleol ac Adfywio
Secretary for Local Government and Regeneration
Aelod o 54ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
94
Psr99.jpg
Peter Rogers 1940-01-02 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
95
Phil Williams.png
Phil Williams 1939-01-11 2003-06-10 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
96
Rebecca Evans - National Assembly for Wales.jpg
Rebecca Evans 1976-08-02 Minister for Social Services & Public Health
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Gweinidog Tai ac Adfywio
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
Aelod o 6ed Senedd Cymru
97
Rhodri glyn thomas.jpg
Rhodri Glyn Thomas 1953-04-11 Minister for Heritage
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
98
Richard Edwards, former Labour AM.jpg
Richard Edwards 1956-08-25 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
99
Rodrogers1999.jpg
Rod Richards 1947-03-12 2019-07-13 Aelod o 51ain Senedd y Deyrnas Unedig
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
100
Rosemary Butler - National Assembly for Wales.jpg
Rosemary Butler 1943-01-21 Ysgrifennydd dros Addysg
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
101
Russell George.jpg
Russell George 1974 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
102
Sandy Mewies.jpg
Sandy Mewies 1950-02-19 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
103
Sue Essex (cropped).jpg
Sue Essex 1945-08-29 Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Y Gweinidog dros Gludiant a Chynllunio
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
104
Suzy Davies.jpg
Suzy Davies 1963 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
105
Tamsin Dunwoody.JPG
Tamsin Dunwoody 1958-09-03 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
106
Theodore Huckle QC.jpeg
Theodore Huckle 1962-05-27 Cwnsler Cyffredinol Cymru
Cwnsler y Frenhines
107
Middlehurst.jpg
Tom Middlehurst 1936-06-25 Ysgrifennydd Addysg a Hyfforddiant (Ol-16)
Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
108
Trish Law AM 2007.jpg
Trish Law 1954-03-17 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
109
Val Feld.png
Val Feld 1947-10-29 2001-07-17 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
110
Val Lloyd.jpg
Valerie Lloyd 1943-11-16 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
111
Vaughan Gething.jpg
Vaughan Gething 1974-03-15 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cabinet Secretary for Health, Well-being & Sport
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
112
Veronica German 2010.jpg
Veronica German 1957-02-12 Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
113
William Graham - National Assembly for Wales.jpg
William Graham 1949-11-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
114
William Powell - National Assembly for Wales.jpg
William Powell Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
115
Helen Mary Jones AM.jpg
Helen Mary Jones 1960-06-29 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
116
Jonathan-Morgan.jpg
Jonathan Morgan 1974-11-12 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
117
Laura Anne Jones MS.jpg
Laura Anne Jones 1979-02-02 Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
118 Mabon ap Gwynfor 1978-08-06 Aelod o 6ed Senedd Cymru
119
RhunApIorwerth Nov2014.jpg
Rhun ap Iorwerth 1972-08-27 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
120
Lorraine Barrett AM.jpg
Lorraine Barrett 1950-03-18 Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1af
Aelod o Ail Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 3ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
121
Jenny Rathbone - National Assembly for Wales.jpg
Jenny Rathbone 1950-02-12 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
122
David Rees (5804396479).jpg
David Rees 1957-01-17 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
123
Gwyn Price (5804944776).jpg
Gwyn R Price Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
124
Aled Roberts (6324905377).jpg
Aled Roberts Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
125
Nathan Gill AM.png
Nathan Lee Gill 1973-07-06 Aelod Senedd Ewrop
Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
126 Heledd Fychan 1980-09-20 Aelod o 6ed Senedd Cymru
127
Janet Owart.jpg
Janet Haworth Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
128
Altaf Hussain (Welsh politician).jpg
Altaf Hussain 1944-07-31 Aelodau 4ydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
129
Siân Gwenllian AM (28092344141).jpg
Siân Gwenllian 1956 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
130
Rhianon Passmore AM (27555191783).jpg
Rhianon Passmore 1972 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
131
Hannah Blythyn AM (27555185853).jpg
Hannah Blythyn 1979-04-17 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinidog yr Amgylchedd
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Aelod o 6ed Senedd Cymru
132
Lee Waters AM (28066509142).jpg
Lee Waters 1976-02-12 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deputy Minister for Economy and Transport
Aelod o 6ed Senedd Cymru
133
Hefin David AM (28170811245).jpg
Hefin David 1977-08 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
134
Neil McEvoy AM (28092346611).jpg
Neil McEvoy 1970 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
135
Vikki Howells AM (27555188583).jpg
Vikki Howells Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
136
Michelle Brown AM.png
Michelle Brown 1969-12-30 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
137
Dawn Bowden AM (28066510182).jpg
Dawn Bowden 1960-02-14 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
138
Jayne Bryant AM (28092339351).jpg
Jayne Bryant Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
139
Caroline Jones AM.png
Caroline Jones 1955-04-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
140
David Rowlands AM (28092341381).jpg
David Rowlands 1948-04-28 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
141
Gareth Bennett AM.png
Gareth Bennett 1968-12-01 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
142
Steffan Lewis AM (27555190473).jpg
Steffan Lewis 1984-05-30 2019-01-11 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
143
Jeremy Miles AM (28170809995).jpg
Jeremy Miles Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cwnsler Cyffredinol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
144
Jane Dodds, Brecon (2019) (cropped).jpg
Jane Dodds 1963-09-13 Aelod o Senedd 57 y Deyrnas Unedig
Aelod o 6ed Senedd Cymru
145
Mandy Jones AM 2018.jpg
Mandy Jones Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
146
Jack Sargeant AM (40900021582).png
Jack Sargeant 1994-04-09 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
147
Thomas Edmund Marsh.jpg
Thomas Edmund Marsh 1803 1861-01-15 mayor of a place in Wales
148
Delyth Jewell (cropped).jpg
Delyth Jewell 1987 Aelod o 5ed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Aelod o 6ed Senedd Cymru
149 Natasha Asghar Aelod o 6ed Senedd Cymru
150
E. H. James Esq tanner & Mayor of Aberystwyth 1902-1903 (5349071) (cropped).jpg
Evan Hugh James mayor of a place in Wales
151 Gareth Davies Aelod o 6ed Senedd Cymru
152 Samuel Kurtz Aelod o 6ed Senedd Cymru
153 Sarah Murphy Aelod o 6ed Senedd Cymru
154 Peter Fox Aelod o 6ed Senedd Cymru
155 Elizabeth Buffy Williams 1976-11-01 Aelod o 6ed Senedd Cymru
156 James Evans Aelod o 6ed Senedd Cymru
157 Carolyn Thomas 1965 Aelod o 6ed Senedd Cymru
158 Cefin Campbell 1950 Aelod o 6ed Senedd Cymru
159 Sioned Williams Aelod o 6ed Senedd Cymru
160 Rhys ab Owen Aelod o 6ed Senedd Cymru
161 Joel James Aelod o 6ed Senedd Cymru
162 Sam Rowlands Aelod o 6ed Senedd Cymru
163 Tom Giffard Aelod o 6ed Senedd Cymru
164 Peredur Owen Griffiths 1978-10 Aelod o 6ed Senedd Cymru
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Flag of Wales (1959–present).svg Eginyn erthygl sydd uchod am Gymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.