Aelodau'r chweched Senedd

Oddi ar Wicipedia
Cynulliad 1af ( 1999 )
2il Gynulliad ( 2003 )
3ydd Cynulliad ( 2007 )
4ydd Cynulliad ( 2011 )
5ed Cynulliad ( 2016 )
6ed Senedd ( 2021 )

Dyma restr o Aelodau'r Senedd a etholwyd i'r chweched Senedd yn etholiad 2021. Mae cyfanswm o 60 aelod yn y Senedd. Etholwyd 40 o'r etholaethau o dan drefn cyntaf i'r felin gydag 20 aelod arall yn cael eu dychwelyd o bum rhanbarth, pob un yn ethol pedwar aelod trwy gynrychiolaeth gyfrannol aelodau cymysg. Rhwng etholiadau, gall aelodaeth y Senedd newid wrth i Aelod newydd gymryd lle yn sgil ymddiswyddiadau ac ati, ac fe all Aelodau'r Senedd newid eu plaid.

Crynodeb o Aelodau'r Senedd[golygu | golygu cod]

Plaid Etholiad 2021 Presennol
Llafur 30 30
Ceidwadwyr 16 16
Plaid Cymru 13 13
Democratiaid Rhyddfrydol 1 1
Cyfanswm 60 60

Aelodau senedd yn ôl plaid yn dilyn etholiad 2021[golygu | golygu cod]

Diagram Siambr yn dilyn etholiad 2021.

Aelodau senedd yn ôl etholaeth a rhanbarth yn dilyn etholiad 2021[golygu | golygu cod]

Aelodau Etholaethol[1]
Sedd Aelod Llun Plaid Etholwyd gyntaf
Aberafan David Rees Llafur 2011
Aberconwy Janet Finch-Saunders Ceidwadwyr 2011
Alyn a Glannau Dyfrdwy Jack Sargeant Llafur 2018
Arfon Siân Gwenllian Plaid Cymru 2016
Blaenau Gwent Alun Davies Llafur 2007
Brycheiniog a Sir Faesyfed James Evans Ceidwadwyr 2021
Pen-y-bont ar Ogwr Sarah Murphy Llafur 2021
Caerffili Hefin David Llafur 2016
Canol Caerdydd Jenny Rathbone Llafur 2011
Gogledd Caerdydd Julie Morgan Llafur 2011
De Caerdydd a Phenarth Vaughan Gething Llafur 2011
Gorllewin Caerdydd Mark Drakeford Llafur 2011
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price Plaid Cymru 2016
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Samuel Kurtz Ceidwadwyr 2021
Ceredigion Elin Jones Plaid Cymru 1999
De Clwyd Ken Skates Llafur 2011
Gorllewin Clwyd Darren Millar Ceidwadwyr 2007
Cwm Cynon Vikki Howells Llafur 2016
Delyn Hannah Blythyn Llafur 2016
Dwyfor Meirionnydd Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru 2021
Gŵyr Rebecca Evans Llafur 2011
Islwyn Rhianon Passmore Llafur 2016
Llanelli Lee Waters Llafur 2016
Merthyr Tudful a Rhymni Dawn Bowden Llafur 2016
Mynwy Peter Fox Ceidwadwyr 2021
Maldwyn Russell George Ceidwadwyr 2011
Castell-nedd Jeremy Miles Llafur 2016
Dwyrain Casnewydd John Griffiths Llafur 2016
Gorllewin Casnewydd Jayne Bryant Llafur 2016
Ogwr Huw Irranca-Davies Llafur 2016
Pontypridd Mick Antoniw Llafur 2011
Preseli Penfro Paul Davies Ceidwadwyr 2007
Rhondda Buffy Williams Llafur 2021
Dwyrain Abertawe Mike Hedges Llafur 2011
Gorllewin Abertawe Julie James Llafur 2011
Torfaen Lynne Neagle Llafur 1999
Dyffryn Clwyd Gareth Davies Ceidwadwyr 2021
Bro Morgannwg Jane Hutt Llafur 1999
Wrecsam Lesley Griffiths Llafur 2007
Ynys Môn Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru 2013
Aelodau rhanbarthol[1]
Rhanbarth Aelod Llun Plaid Etholwyd gyntaf
Canolbarth a Gorllewin Cymru Eluned Morgan Llafur 2016
Cefin Campbell Plaid Cymru 2021
Jane Dodds Democratiaid Rhyddfrydol 2021
Joyce Watson Llafur 2007
Gogledd Cymru Llŷr Gruffydd Plaid Cymru 2011
Mark Isherwood Ceidwadwyr 2003
Sam Rowlands Ceidwadwyr 2021
Carolyn Thomas Llafur 2021
Canol De Cymru Andrew R. T. Davies Ceidwadwyr 2007
Heledd Fychan Plaid Cymru 2021
Joel James Ceidwadwyr 2021
Rhys ab Owen Plaid Cymru 2021
Dwyrain De Cymru Natasha Asghar Ceidwadwyr 2021
Peredur Owen Griffiths Plaid Cymru 2021
Delyth Jewell Plaid Cymru 2019
Laura Anne Jones Ceidwadwyr 2003
Gorllewin De Cymru Luke Fletcher Plaid Cymru 2021
Tom Giffard Ceidwadwyr 2021
Altaf Hussain Ceidwadwyr 2015
Sioned Williams Plaid Cymru 2021

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. 1.0 1.1 "The full list of all of Wales' 60 Members of the Senedd". Wales Online. 8 Mai 2021. Cyrchwyd 9 Mai 2021.