Wicipedia:Y Caffi/archif/25

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Grŵp Defnyddwyr Cymuned Wicimedia Cymru[golygu cod y dudalen]

@Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn: Rwyf wedi cael hysbyseb ar dudalen Meta Wikipedia yn gofyn am adroddiad am weithgaredd Grŵp Defnyddwyr Cymuned Wicimedia Cymru am y cyfnod Mawrth 2019 i Fawrth 2020, gyda bygythiad os na ddaw ymateb yn fuan bydd y grŵp yn cael ei chau. Yn anffodus, trwy salwch personol, salwch fy rhieni a salwch fy ngwraig, prin fu fy nghyfraniad i unrhyw gymdeithas yn ystod y 18 mis diwethaf, gan gynwys y Grŵp Defnyddwyr ac yn methu gwneud adroddiad o'r fath. Gall unrhyw un arall rhoi gwybodaeth i feta? Dyma gopi o adroddiad llynedd AlwynapHuw (sgwrs) 11:23, 6 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]

Yn anffodus, dw i ddim yn gwybod unrhyw beth defnyddiol. Deb (sgwrs) 12:10, 6 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]


@Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn:

Beth yn union sydd mewn peryg o gael ei ddileu, gan bwy a phaham? Dwi’n ymwybodol ac yn gwerthfawrogi bod ar bwyllgor Wici dan gadeiryddiaeth Dafydd (hwnnw dach chi’n feddwl? Os felly, onid o’r Gadair ddylai unrhyw amddiffyniad ddod yn wyneb eich anawsterau personol Alwyn?). Ond dwi ddim fel arall yn ymwybodol bod ar unrhyw ‘grwp defnyddwyr’. Beth yw pwrpas y grwp hwnnw a pha fanteision sydd yn perthyn iddo? Mi boenaf am y peth ar ôl i mi gael fy argyhoeddi bod rhywbeth i boeni yn ei gylch! sgwrs

Dyma'r cyntaf i mi wybod am y grŵp, sy'n bechod am y buaswn wedi dod i ambell gyfarfod. Mae wedi bod yn ddiddorol edrych nôl trwy lluniau a chofnodion y cyfarfodydd a buaswn yn hoffi medru helpu paratoi adroddiad, ond mae'n amhosib i mi heb fod wedi ymwneud o gwbl. - Cymrodor

Diolch am dynnu sylw at hyn Alwyn. I ateb cwestiwn Defnyddiwr:Duncan Brown, ein statws fel Grŵp Defnyddwyr swyddogol efo'r Wikimedia Foundation sydd mewn peryg. Mae'r grŵp dal yn gallu parhau, o dan enw arall, i gwrdd ag i drafod materion sydd yn ymwneud a'r Wicipedia Cymraeg. Mae angen i ni benderfynu os oes werth cael a statws yna. Dydy o ddim wedi arwain at unrhyw adnoddau neu cyfleoedd ychwanegol a bydd Wikimedia UK yn parhau i gefnogi'r gwaith yn Gymru yn yr un ffordd. Mae'r grŵp heb ystyried rhedeg unrhyw brosiectau fel mae llawer o grwpiau defnyddiwr yn neud - ond mae'r sefyllfa yn Gymru yn fach yn wahanol efo Wikimedia UK, Y Llyfrgell Genedlaethol a Menter Iaith yn rhedeg prosiectau Wici. - Felly oes angen y statws yma? neu ydy e'n well i gael grŵp mwy anffurfiol o olygyddion a sefydliadau Cymraeg sydd yn rhudd i ddilyn unrhyw agenda maen nhw eisiau heb orfod cyrraedd meini prawf y grŵp defnyddiwr swyddogol. Fy marn bersonol i yw'r ail opsiwn. Jason.nlw (sgwrs) 13:02, 9 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]
Mae'n ddrwg gen i glywed am dy salwch, Alwyn, a'th drafferthion. Mi fydda i'n meddwl amdanat yn yr wythnosau nesa. Mae cael system ar wahan i'r DU yn holl bwysig yn fy marn i, ond does gen i ddim mo'r amser i fod yn rhan ohoni, oherwydd pwysau gwaith. Mi ges ebost otomatig yn ol gan Llywelyn yn dweud ei fod i ffwrdd o'i waith yn sal. Beth am @Stefanik:? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 05:39, 11 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]
Mae angen cadw'r grwp i fynd rhywffordd achos mae wastad yn anoddach ailsefydlu rhywbeth na pharhau, a gellid bod cefnogaeth neu gyfle annisgwyl yn codi yn y dyfodol a bydd angen grwp i wneud cais. Mae gen i ofn nad oes amser gen i i wneud dim o werth, mae 'gwaith' YesCymru yn llyncu fy amser sbâr i gyd. Stefanik (sgwrs) 14:02, 18 Gorffennaf 2020 (UTC). @Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn:[Ateb]
Mae'n ddrwg gen i mod i'n cyfrannu i'r drafodaeth hon dros fis yn hwyr. Rydw i wedi'i chael yn anodd i roi amser i waith Wici yn y flwyddyn ddiwethaf ac wedi bod eisiau cynnull y Grwp ers misoedd. Rydw i wedi awgrymu mewn neges isod ein bod yn cael cyfarfod anffurfiol (Zoom?) cyn bo hir i drafod y ffordd ymlaen. O ran yr Adroddiad Blynyddol, mae'n ofynnol ein bod yn cyflwyno rhestr o weithgareddau i Sefydliad Wikimedia er mwyn cadw ein statws fel Grwp Defnyddwyr swyddogol. Oherwydd y brys, mi ges i olwg ar adroddiadau blynyddol grwpiau eraill i gael syniad beth oedd angen ei gyflwyno, a defnyddio'r wybodaeth o'r cyfarfodydd fis Mawrth ac Awst y llynedd a, gyda chymorth Jason.nlw, prosiectau eraill mwy diweddar i greu crynodeb o weithgaredd y flwyddyn. Bydd hyn yn ddigon i gynnal ein statws swyddogol. Mi wna i gysylltu eto cyn bo hir i drefnu cyfarfod nesaf y Grwp. Mi faswn i'n ddiolchgar am unrhyw gymorth efo hyn. Cofion atoch i gyd. DafyddTudur (sgwrs) 14:17, 18 Gorffennaf 2020 (UTC) @Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn: @Stefanik:[Ateb]
Cytuno fod angen grwp arnom! Diolch am dy holl waith, Dafydd! Sian EJ (sgwrs) 15:53, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Zoom amdani felly! Yn sicr mae angen corff cryfach arnom, grwp i ni rannu profiadau, cydweithio ar brosiectau, ysgogi ein gilydd, paratoi ar gyfer newidiadau technolegol a rhannu breuddwydion! Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:31, 4 Awst 2020 (UTC)[Ateb]

Angen ail-fformatio'r Hafan cyn 13 Gorffennaf[golygu cod y dudalen]

@Y gweinyddwyr (Adda'r Yw, AlwynapHuw, Dafyddt, Deb, Dyfrig, Lloffiwr, Llygadebrill, Llywelyn2000, Pwyll, Rhyswynne, Thaf a Xxglennxx) a phawb arall:

Bore da bawb. Ges i hysbysiad neithiwr ar en yn dweud bod rhaid newid cod yr Hafan erbyn 13 Gorffennaf, er mwyn i'r fformatio barhau i weithio ar cy.m.wikipedia.org – y fersiwn ar gyfer teclynnau symudol. I weld beth fyddai'n digwydd os nad yw'r cod yn newid, cymharwch y ddalen hon gyda hyn ar declyn symudol. Ceir manylion pellach ar Phab:T254287. Ceisiais i drwsio'r cod yn y pwll tywod yma, ond dwy ddim wedi mynd yn bell iawn hyd yn hyn, ac fe all fod tu hwnt i fy ngallu codio. Bydd rhaid i weinyddwr newid y cod ar yr Hafan. All unrhyw un helpu? Diolch! Ham II (sgwrs) 09:52, 14 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]

Mae'n ddrwg gen i ddweud nad ydw i'n deall y cwestiwn. Dw i byth yn defnyddio'r fersiwn symudol.Deb (sgwrs) 12:32, 14 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]
@Oergell, Dafyddt: Mae Wikimediwr arall wedi tynnu fy sylw at yr angen i ddiweddaru cod yr hafan ASAP. Yn anffodus does gen i ddim syniad sut i fynd ati. Ydych chi'n meddwl bydd cyfle gan un ohonoch chi i edrych ar hwn. Os na, dwi'n deall yn iawn. Rowch wybod i mi wna'i gweld os oes cymorth ar gael tu allan i'n gymuned. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 08:39, 24 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
@Jason.nlw, Dafyddt: Mae'n flin gyda fi. Dim ond nawr ydw i wedi gweld dy neges Jason. Oes dal angen help? --Oergell (sgwrs) 20:12, 23 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Helo Oergell. Gobeithio bod popeth yn iawn efo ti? Diolch am ymateb. Os oes gen ti amser i edrych ar hyn bydd hynny'n wych. Newydd lwytho'r hafan ar fy ffôn ac yn gweld y broblem. Gei di manylion pellach ar beth sydd angen i neud ar y tocyn Phab:T254287. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 08:43, 24 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Helo Jason.nlw, popeth yn iawn gyda fi diolch! Mae'n edrych yn eithaf syml - ond dw i ddim yn gallu golygu'r prif dudalen, y tudalen flaen. Mae pwynt 2 ar y canllaw yn dweud bod angen golygu'r prif dudalen. Pwy sy'n gallu rhoi mynediad i mi pls? Efallai bod Llywelyn2000 yn gallu? --Oergell (sgwrs) 15:10, 27 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Gwych. Diolch Oergell am edrych mewn i hyn. Gobeithio bydd Llywelyn2000 neu Admin arall yn gallu roi mynediad i'r tudalen blaen. Cofion gorau Jason.nlw (sgwrs) 15:52, 27 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch Carl! Dw i wedi dy wneud yn Weinyddwr dros dro. Dylet fedru newid yr hafan rwan. Mae angen ailwampio'r hafan yn drychinebus: Wicibrosiect arall!! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:00, 28 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch i chi. Dw i wedi gwneud y newidiadau (pwyntiau 1 a 2 ar y canllaw) ac mae'r ddolen prawf yn edrych yn iawn i mi ar Firefox symudol bellach. Does dim byd yn cael ei guddio ar symudol ar hyn o bryd (dim defnydd o nomobile). --Oergell (sgwrs) 11:41, 28 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch am wneud hyn Carl. Mae'n edrych yn well yn barod. Oes gan unrhywun gof o beth oedd ar y fersiwn symudol o'r blaen? Neu sgrinlun? Mae'n bosib nad yw'r rhestr hir o 'Erthyglau diweddar' yn ddefnyddiol. Bydd angen ail-feddwl beth i ddangos ar sgrin fach ond bydd yn well ail-wampio cod y dudalen flaen yn llwyr ac ystyried beth i ddangos ar wahanol ddyfeisiau. --Dafyddt (sgwrs) 12:26, 28 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Bendigedig! Mi gadwn i ti fel Gweinyddwr rhag ofn y daw problem arall. Dafyddt - cytuno gyda torri'r Erthyglau diweddar i lawr i chwarter yr hyn sydd yno! Mae'r rhan fwyaf o ieithoedd wedi cael gwared a'r rhestr o ieithoedd hefyd! Gallwn roi rhestr fer o ieithoedd amrywiol yn lincd i'r nifer o erthyglau gwirioneddol (byw) hefyd. Byddai adran ar brosiectau cyfoes yn beth da hefyd. Sgrin fach - mi rois y cod gwreiddiol i fewn tua 6 mlynedd yn ol - beth i'w weld (a beth i beidio gweld!) ar ryngwyneb sgrin fach, ond heb wneud dim ers hynny. Ei adael i ddoethineb Carl a Dafydd? Diolch i @Ham II: am godi hyn! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:25, 29 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
O dderbyn bod 100 erthygl ddiweddar yn ormod i'r golwg hafan symudol, rwy'n teimlo bod ei dorri i 25 erthygl yn ormodol. Ar hyn o bryd mae gennyf 5 erthygl yn y 25 dethol ac mae erthyglau #wici365 yn amlwg yn y gweddill. Mae 'na elfen o glod yn perthyn i gael mensh yn yr adran erthyglau diweddar. Clod sy'n cynnal y sawl sy'n ysgrifennu'n rheolaidd a chlod sy'n hwb i gyfranwyr newydd. Peryg torri lawr yn ormodol ar rif yr erthyglau newydd bydd pechu cyfranwyr rheolaidd a pheidio rhoi hyder i gyfranwyr newydd. AlwynapHuw (sgwrs) 05:19, 20 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]
Pwynt da! Beth am awgrymu 35 i Deb? A nodi hynny ar y dudalen Sgwrs? Ond ma pobl yn gwerthfawrogi'r erthyglau newydd Alwyn, nid golygyddion wici yn unig ychwaith! Gwaith diflino, anrhamantus, diddiolch ond hanfodol os yw'r Gymraeg am fod ar dafodau'r genhedlaeth ddigidol newydd. Efallai y byddai'n syniad cael llif byw o'r golygyddion sydd wedi cyfranu fwayf y mis ar yr Hafan? ee llif o fama (heb y bots). Llywelyn2000 (sgwrs) 08:07, 20 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Cwlwm Celtaidd 2020[golygu cod y dudalen]

Oherwydd y Gofid Mawr mae cynhadledd Cwlwm Celtaidd Wicimedia yn cael ei gynnal ar lein eleni. Gai ofyn i'r rhai sy'n gwybod yn ein cymuned sut i greu fidio sut i gyfrannu erthyglau data Wikimedia, hawdd ei ddilyn? Jason.nlw.

Rwyf wedi ceisio ysgrifennu erthyglau am ddeiliaid swyddi sydd wedi dod i ben yn llywodraeth y DU, ond mae ceisio dal pen a chynffon y rhai sy'n bodoli, ac yn newid yn aml, yn anodd iawn! AlwynapHuw (sgwrs) 01:26, 20 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]

Problem technegol[golygu cod y dudalen]

Mae rhywbeth rhyfedd am yr erthygl newydd Rhestr o afonydd Portiwgal. Dyw i ddim yn gallu agor yr erthygl.Deb (sgwrs) 07:38, 20 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]

Mae'n iawn i fi ond dwi ddim yn gweld pwynt tudalen llawn dolenni coch. Hefyd mae tudalen tebyg wedi bodoli ers blynyddoedd - Afonydd Portiwgal. Felly byddai'n well ei ddileu neu ail-gyfeirio i'r un gwreiddiol --Dafyddt (sgwrs) 13:59, 20 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]
Mae gen i broblemau tebyg i rai Deb. Dyw'r tudalen ddim yn agor ar fy iPad neu yn Safari ar y Mac, ond mae'n agor yn Firefox ar Mac arall. (Mae gormod o gyfrifiaduron yn y tŷ 'ma.) Felly mae rhywbeth o'i le. Ond dw i'n cytuno gyda Dafyddt: does dim synnwyr yn creu erthyglau hir o'r math hwn. --Craigysgafn (sgwrs) 14:45, 20 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]

Fideos dogfennau gan sianel teledu Almaeneg ZDF, cc-by - fersiynae Cymaeg?[golygu cod y dudalen]

Fuasai'n werthchweil ail-ddefnyddio'r fideos yma yn y Gymraeg?

Mae'n nhy o safon da iawn. Buasai'n dda gweld cynnwys agored o safon uchel iawn yma ar Wicipedia. JimKillock (sgwrs) 09:53, 20 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]

Dyma prawf, efo is-deitlau Saesneg, ac Almaeneg. Mae'n hawdd ychwanegu Cymraeg, ac wedyn, creu versiwn Cymraeg gan newid y llais:
Das Straßennetz im antiken Rom (CC BY 4.0)
Erbyn hyn, mae is-deitla un Catalan, NL, DE, ES, EN, LA, ayyb!
Nodyn bach i dweud bod fi wedi bod mewn cysylltiad efo Jim ac yn credi bydd e'n gwych cael fersiwn Cymraeg o'r cynnwys, felly dw'i am meddwl am adnoddau er mwyn gwneud hyn. Jason.nlw (sgwrs) 10:29, 24 Mehefin 2020 (UTC)[Ateb]
@JimKillock, Jason.nlw: diolch Jim am y ddolen i'r adnodd yma; mae rhai yn hynod o addas. Mae ychwanegu isdeitlau yn goblyn o hawdd ar wici (gweler yr adran 'Cymorth'), felly ymlaen! Ar fater tebyg, byddai'n wych creu fideos Cymreig a'u rhannu gyda'r byd ee Robert Recorde, Cyfraith Hywel, Senedd Cymru. Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru dros 100 o fideos, a dw i wedi eu llwytho ar Comin a'u gosod ar cywici ac enwici, ond byddai prosiect er mwyn eu hisdeitlo i ieithoedd eraill hefyd yn beth da. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:34, 13 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
@Llywelyn2000: Gwych. Oes gen ti amser Robin i arwaun ar creu isdeitlau Cymraeg am fideos ZDF? Byddaf yn brysur dros y misoedd nesaf yn gorffen y prosiect Addysg - gan cynnwys 20 fideo Cymraeg i cyd fynd efo erthyglau pwysig, a cychwyn ar prosiect newydd sef Wici-Pics. Jason.nlw (sgwrs) 08:00, 17 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Gwnaf siwr, Jason, mi allai greu wicibrosiect bychan i esbonio sut mae mynd ati i'w cyfieithu, a gallaf wneud hynny i rai ohonyn nhw, gan obeithio y daw eraill i gyfieithu rhagor wedyn. Ond mae croeso i rywun arall arwain ar hyn, wrth gwrs! Os oes na rai o'r fideos yn amheus yna nodwch eu henwau; ar y cyfan mae nhw'n fyr ac yn effeithiol yfma / yn fy marn i. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:46, 17 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Gwych. Diolch Robin. Edrychaf ymlaen at weld y tudalen prosiect. Mae gen i gyfeiriad E-bost i Jim Killock o ZDF os wyt ti angen unrhyw cymorth ganddi'n nhw. Yn y tymor hir bydd e'n wych i recordio sain Cymraeg hefyd Jason.nlw (sgwrs) 10:07, 18 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Alla i helpu creu is-deitlau o sgriptiau os all rhywun rhoi'r sgript in Gymraeg rhywle. JimKillock (sgwrs) 16:38, 30 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Dolen

Wicipedia:Wicibrosiect Fideos gan Terra X

Trosleisiwyd 10 o fideos. Llywelyn2000 (sgwrs) 17:33, 6 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Ail-enwi'r categori "Rhaglenni teledu categori Cymraeg" ar y Wikipedia Saesneg[golygu cod y dudalen]

Dw i angen cefnogaeth gan gyfranwyr gyda'r newid enw categori sy'n effeithio ar deledu Cymraeg yn unig. Symudwyd hyn gan ddefnyddiwr Saesneg ei iaith na fyddai'n gwrando ar ddadleuon. Gweler en:Wikipedia:Categories for discussion/Log/2020 Gorffennaf 5 Deb (sgwrs) 08:04, 5 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]

Edrychais ar y drafodaeth fan acw, ac mae gen ti fy nghydymdeimlad â rhai o'r ymatebion ffiaidd a gest ti, Deb. Mae'r syniad bod unrhyw beth o werth yn cael ei ennill gan y "cysondeb" hwnnw yn chwerthinllyd: dim ond hegemoni diwylliannol ydyw. Fodd bynnag, dw i ddim yn credu y gallaf i gyfrannu i'r ddadl yno: mae'r materion mor astrus ac yn llawn jargon a legalese. Ond diolch am geisio cyflawni rhywfaint o synnwyr cyffredin. --Craigysgafn (sgwrs) 23:11, 5 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]

Da iawn Deb! Er gwybodaeth, hefyd y sgwrs yma: Addition of 'by supply' section gan @Cell Danwydd: ar yr erthygl en:List_of_lakes_of_Wales#By_supply_to_England. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 06:24, 4 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Diolch John! Mae na erthygl newydd wedi'i chreu heddiw'r bore: Reservoirs of Wales]. Angen cadw llygad barcud i sicrhau fod hon yn ddiduedd!!! Mae'n rhai canfod gwybodaeth am faint o ddwr sy'n mynd i Loegr hefyd, ond mae'n eitha cymhleth. All hands on deck, os gwelwch yn dda. Diolch bawb! Cell Danwydd (sgwrs) 14:53, 4 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Unwaith eto! mapiau iaith angen eu cefnogi. Llywelyn2000 (sgwrs) 21:21, 15 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Gweinyddwr Wicidestun[golygu cod y dudalen]

Hoffwn gynnig fy hun fel weinyddwr Wicidestun. Mae gennyf filoedd o emynau a llawer o lyfrau wedi eu trin a'u gwirio ar fy nghyfrifiadur ac ar wefannau sydd ar fin cael eu cau lawr ac rwyf yn ceisio eu harbed ar frys trwy eu gosod ar Wicidestyn. Rwy'n gwneud camgymeriadau pitw fel cynnwys atalnod mewn teitl ac yn methu cael gafael ar weinyddwr i ddileu'r erthyglau gwag ar fy rhan. I ddweud y gwir, onid da o beth byddai gwneud holl weinyddwyr Wicipedia yn weinyddwyr yr ystod o chwaer prosiectau? Rwy'n gwybod mae yn Y Sgriptorium dylid gwneud y cais, ond does neb yn darllen y ddalen! AlwynapHuw (sgwrs) 01:18, 10 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]

Mae hyn yn swnio fel syniad rhagorol. --Craigysgafn (sgwrs) 08:42, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Ardderchog. Cytuno'n llwyr! Wyddost ti sut mae gwneud hynny, Alwyn? Pingia fi os wyt angen cymorth. Sian EJ (sgwrs) 15:52, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Bore da Alwyn! Gest ti lwyddiant? Llywelyn2000 (sgwrs) 08:47, 17 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
CYNNIG

Heb gytuneb ac enwau yn y fan yma neu ar Wicidestun, fedrwn ni ddim symud ymlaen i greu Gweinyddwyr. Felly dw i'n ailgodi hyn yn fama ac yn cynnig @AlwynapHuw: yn fiwrocrat. Rhowch eich enwau yno os gwelqwch yn dda. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:32, 19 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]

Wedi gwneud! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 15:32, 19 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]
5 ohonan ni di gwneud bellach! Sian EJ (sgwrs) 08:35, 23 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]
Cynnig 2

Mae Wicidestun yn rhy fach i gael Biwrocrat, medde Nhw ar Meta! Felly yn ol i'r cynllun gwreiddiol o gael Gweinyddwr!. Geler yma. Diolch a sori am hyn! Lle pob wici ydy ethol swyddogion yn fy marn i, nid rhyw giang global yn y canol! Ond dyna fo! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:11, 7 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

Teclyn cyfeirio[golygu cod y dudalen]

Oes unrhyw un yn gwybod pam fod y teclyn Cyfeirio yn y golwg Golygu (hy golygu'r dalen yn unionsyth yn hytrach nag yn y gwedd golygu cod y dalen) wedi rho'r gorau i weithio? Ers sawl diwrnod, bellach mae ceisio ei ddefnyddio yn dod a neges We couldn't make a citation for you. You can create one manually using the "Wrth law" tab above. Gan fod y botwm yn arbed llawer o amser wrth greu neu gwirio cyfeiriadau, rwyn gweld ei golli yn arw. AlwynapHuw (sgwrs) 02:40, 17 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]

Bydda i'n golygu yn y sgrin god bob amser, felly sdim clem 'da fi. Sori. --Craigysgafn (sgwrs) 08:50, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Mae'n gweithio i fi gyda cyfeiriadau penodol. Nid yw'n gweithio ar gyfer golwg a'r chyfryngau Cymraeg ar hyn o bryd. Ond mae'n gweithio'n iawn ar gyfer BBC Cymru fyw. Cwmcafit (sgwrs) 09:01, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Helo Alwyn. Newydd arbrofi ychydig a mae gwefannau'r BBC a Guardian yn gweithio ond CNN a Golwg360 ddim. Ond o drio hyn ar enwiki, mae'n gweithio'n iawn. Felly does dim bai ar unrhyw wefan benodol a does gen i ddim syniad be fyddai'r gwahaniaeth. Mae rhywun wedi adrodd problem tebyg ar wiki Tyrceg, felly rwy wedi ychwanegu fy sylwadau i gael gweld beth yw'r broblem. --Dafyddt (sgwrs) 16:29, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Y Broblem fwyaf i mi yw nad yw'n gweithio bellach ar Y Bywgraffiadur na'r [Object Identifier System] sy'n cyrchu'r ODNB a nifer o gyhoeddiadau academaidd eraill. Er byddai cael ei weithio'n eto ar gyfeiriadau llai pwysig yn gymorth hefyd! AlwynapHuw (sgwrs) 03:32, 19 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Mae'n edrych fel fod hwn wedi ei drwsio Alwyn. Problem gyda cache mae'n debyg. Alli di drio eto? Pob hwyl. --Dafyddt (sgwrs) 11:39, 23 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch o galon, wedi ei brofi efo'r Bywgraffiadur a'r ODNB ac mae'n gweithio'n wych bellach AlwynapHuw (sgwrs) 18:57, 23 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]

Oes unrhyw un yma?[golygu cod y dudalen]

Ydy'r Caffi mewn locdown? Rwy'n ceisio cadw at addewid ysgrifennu o leiaf un erthygl y dydd ar Wicipedia, ond yn cael dim ymateb wrth ymofyn am gymorth yma, ac yn digalonni ac yn teimlo fel rhoi'r gorau iddi AlwynapHuw (sgwrs) 03:50, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]

Dw i'n cydymdeimlo, Alwyn. Mae'n bwysig methrin teimlad o gymuned; mae'r gwaith yn unig. Dw i'n ceisio cyfrannu at y sgwrs yma yn y Caffi, ond yn aml dw i'n teimlo y dylwn aros i leisiau mwy profiadol a gwybodus i siarad o'm blaen. Dw i'n disgwyl bydd eraill yn gwneud hynny hefyd. Mae maint ac ansawdd eich cyfraniad i Wicipedia yn rhyfeddol. Felly, mwy o erthyglau am sêr yr opera, os gwelwch yn dda! --Craigysgafn (sgwrs) 08:40, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Helo Alwyn. Plis paid â digalonni - mae maint dy gyfraniad i'r gwaith yn destun edmygedd a'th egni a dyfalbarhad yn anhygoel. Dydw i ddim wedi medru rhoi llawer o amser i waith Wici yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond rydw i wedi ailgydio yn yr wythnos ddiwethaf ac yn dechrau cael blas arni eto. Digwydd bod mod i wedi cael cip ar y Caffi bore yma a gweld dy neges. Rydw i wedi bod eisiau cynnull y Grwp Defnyddwyr ers misoedd, a ro'n i'n meddwl cynnig ein bod ni'n cael cyfarfod anffurfiol dros Zoom (gyda'r nos, efallai) yn yr wythnos neu ddwy nesaf. Efallai y byddai mwy yn gallu ymuno os ydyn ni'n cyfarfod arlein ac fe allai arwain at gyfarfod yn amlach, a chreu mwy o ymdeimlad o gymuned. Beth mae'r ddau ohonoch chi (a phawb arall) yn feddwl? --DafyddTudur (sgwrs) 13:18, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]
Dw i'n trio i parhau ac yn gobeithio y bydd rhywun yn dod draw i wella'r hyn rydw i wedi'i ysgrifennu. Rwy'n gwirio'r rhan fwyaf o'r erthyglau newydd, ond yn aml nid oes gennyf i'r sgil i'w cywiro os oes rhywbeth o'i le. —Cafodd y sylw hwn heb lofnod ei ychwanegu gan Deb (sgwrscyfraniadau) 13:31, 18 Gorffennaf 2020
Mae'n locdown ar bawb Alwyn. Dw i'n brysurach nac erioed, ond wrthi rhyw ychydig yn ceisio ychwanegu'r wybodlenni newydd, yn y cefndir. Felly heb edrych ar y Caffi ers tro! Mi ga i gip yfory, jest rhag ofn y medra i helpu. Ond DAL ATI!!! Dw i'n mwynhau dy gyfraniadau Alwyn! Sian EJ (sgwrs) 15:52, 18 Gorffennaf 2020 (UTC)[Ateb]

Universal Code of Conduct[golygu cod y dudalen]

Ydy pawb wedi derbyn neges am y "peth" arfaethedig? Rwy'n cytuno â'r syniad sylfaenol. Deb (sgwrs) 07:29, 14 Awst 2020 (UTC)[Ateb]

Diolch Deb! Newydd ychwanegu pwt bach! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:49, 17 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Mae fy nheimladau fy hun yn cyfateb yn agos iawn i'r hyn y mae Alwyn a Robin wedi'i ddweud drosodd ar dudalen Talk:UCC. Ond dw i ddim yn bwriadu cyfrannu yno am y tro. Pryd bynnag dw i'n edrych ar lathenni o ddadleuon yn ôl ac ymlaen mewn trafodaethau interwiki o'r fath, mae fy nghalon yn suddo. Mae lefel yr annymunol a gyfeiriwyd tuag at y rhai ohonoch chi sy'n cymryd rhan mewn trafodaethau o'r fath wedi fy synnu. Pe bawn i'n credu y byddai polisi UCC yn atal y math hwnnw o ddiffyg parch, yna efallai byddwn i'n ei gefnogi. Ond mae'n fwy tebygol o fod yn arf arall yn nwylo'r rhai sy'n mwynhau gwrthdaro. Felly dim ond gair o werthfawrogiad yw hwn i'r rhai ohonoch chi sydd â stumog am y dadleuon erchyll hyn. Diolch! --Craigysgafn (sgwrs) 09:38, 17 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Cytuno'n llwyr! Mil gwell gen inna ydy adeiladu'r cywici na rhygnu dannedd yn yr iaith fain, gyda phobl nad ydyn nhw'n gwybod affliw o ddim am ein cornel fach ni! Ond weithiau mae'n rhaid dangos ein dannedd neu mi wna nhw gerdded drosdan ni! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:30, 17 Awst 2020 (UTC)[Ateb]

Diweddariad WiciAddysg[golygu cod y dudalen]

Bore da. Dwi'n gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn. Mae'r gwaith i greu cyfres o erthyglau sydd yn addas i blant ysgol ac athrawon yn bwrw ymlaen ac erbyn hyn mae tua hanner cant o erthyglau am bynciau hanes wedi eu gwella neu greu. Mae nifer fawr yn cynnwys llawer o destun o adnoddau CBAC/HWB/LLGC ayyb. Dyma enghraifft dda sydd yn cynnwys y gwybodlen addysg efo fideo i blant - David Lloyd George. Gobeithio bydd 100 erthygl ac 20 fideo efo ni erbyn diwedd Medi. Mae'r erthyglau yma i gyd wedi cael i wirio yn broffesiynol a bydd copi PDF o bob un yn mynd ar HWB. Hapus i dderbyn unrhyw adborth. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 10:35, 21 Awst 2020 (UTC)[Ateb]

Diolch Jason.nlw, mae'r erthyglau yn edrych yn dda ac mae'n braf cael erthyglau cyflawn, sylweddol ac awdurdodol ar wahanol agweddau o hanes. Gobeithio bydd ein partneriaid yn cytuno i ehangu'r prosiect i bynciau eraill wedi gwerthuso'r prosiect yma. Be sy'n digwydd efo golygu'r erthyglau yma? Bydd pawb yn cael eu golygu fel unrhyw erthygl arall, neu bydd gwell eu cloi er mwyn sicrhau parhad eu safon? AlwynapHuw (sgwrs) 23:01, 23 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch AlwynapHuw. Byddaf yn ceisio mesur faint o ddefnydd mae'r cynnwys yma yn cael yn ysgolion o fis Medi ymlaen gan obeithio bydd gan athrawon gwell hyder i gyfeirio plant at yr erthyglau. Efo golygu'r erthyglau, dw'i ddim yn awyddus i gloi nhw lawr. Bydd fersiwn statig ar HWB ac unwaith mae'r erthyglau HWB yn fyw mi wna'i chynnwys dolen i'r fersiwn yna o Wicipedia ond dww'n hyderus bydd unrhyw newidiadau pellach i'r erthyglau yn rhai adeiladol a gwerthfawr. Jason.nlw (sgwrs) 08:26, 24 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Dw i'n cytuno yn fama efo Jason. Mae cloi tudalennau'n erbyn y graen, a chadarnhawyd hyn dros nifer o flynyddoedd. Yr unig erthyglau sydd wedi eu cloi yw'r rhai lle bu fandaliaeth eithriadol - yn bennaf gan ddefnyddiwr rhyngwici a fu'n ymosod ar ffilmiau Americanaidd ("y fandal Disney"). Y ffordd orau i wneud yn siwr fod yr erthyglau'n cael eu parchu, yn cadw at y safon ac yn datblygu ymhellach, yw rhoi'r tudalennau yn eich 'Rhestr wylio' a sicrhau fod cyswllt ebost i'ch hysbysu o unrhyw newid. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:46, 24 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Helo Mr Jason! Ai chi sy wedi ysgrifennu'r gwaith rydych wedi ei roi ar [[John F. Kennedy]? Neu rhywun arall? 2A00:23C6:9908:CD00:E9C6:7854:210F:F431 19:24, 28 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

I'm a celebrity[golygu cod y dudalen]

Gall rhywun efo ynganiad clir recordio ffeil sain o'r enw Gwrych i'w roi ar erthyglau Cymraeg a Saesneg y castell. (Mi fyddwn yn gwneud fy hun ond gan fy mod yn drwm fy nghlyw ac yn gwisgo dannedd gosod dydy fy llais ddim yn ddigon clir bellach) AlwynapHuw (sgwrs) 12:23, 28 Awst 2020 (UTC)[Ateb]

Dwi'n credu bod rhywun Cymru Cymraeg wedi dodi ynghaniad i fyny nawr ar erthygl Saesneg. Cwmcafit (sgwrs) 08:31, 29 Awst 2020 (UTC)[Ateb]
Da iawn. Mae'r pwyslais ar 'Gwrych' yn y recordiad Saesneg yn ysgafn, ond yn ddigon amlwg i ni'r Cymry ddeall mai'r neges ar feddwl y dyn sy'n siarad yw "Peidiwch meddio ei alw yn Hedge Castle"! --Cymrodor (sgwrs) 22:40, 10 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Wici'r Holl Ddaear[golygu cod y dudalen]

Dwn i ddim ai dyma'r trosiad gora am y prosiect 'Wiki Loves Earth', ond dyna fo! Wedi hen laru ar Wiki Loves Monument bondigrybwyll - cystadleuaewth lle nad ydym yn cael ymddangos fel cenedl yn y ffeinal! Ond nid felly Wici'r Holl Ddaear, os ydw i'n deall yn iawn. Be ydych chi'n feddwl? Ffotograffau o fynyddoedd, llynnoedd, afonydd - unrhyw beth o fewn ein parciau wedi eu dynodi fel 'Ardaloedd o Harddwch Naturiol', parciau Cenedlaethol ayb. Byddai'n braf torri ein cwys ein hunain yn hytrach na dilyn yr uk yn flynyddol. Adeiladau sydd yn Llundain, natur a'i holl ysblander sydd yng Nghymru!!! Ol Nod: efallai y gall rhywun gysylltu gyda Chlwb Mynydda Cymru i weld fydden nhw'n hyrwyddo'r gystadleuaeth? Dw i'n meddwl y byddai @Duncan Brown: a Chymdeithas edward Llwyd ddiddordeb enfawr! A beth am 'Croeso Cymru' - grant efallai? Cell Danwydd (sgwrs) 15:02, 4 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

@Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn: Syniad da iawn, Cell Danwydd. Ar hyn o bryd dydy'r DU ddim yn rhan o'r gystadleuaeth, felly mae cyfle i Grŵp Defnyddwyr Cymuned Wicimedia Cymru cofrestru Cymru fel gwlad cyn i rywun o'r DU Cofrestru yn ymerodrol dros y pum gwlad, fel sydd wedi digwydd efo Wici Monuments. Mae manylion cofrestru yma: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Earth_2019/Organize AlwynapHuw (sgwrs) 22:16, 4 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
Os felly, ydy hi'n bosibl i'r grwp drafod hyn yn eu cyfarfod nesaf os gwelwch yn dda? Hefyd - @Duncan Brown, Cell Danwydd: - fedrwch chi godi'r mater gyda Cymdeithas Edward Llwyd i gefnogi? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:18, 6 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
Nid oes gennyf fi farn gadarn ar hyn. Dydw i ddim yn ffotograffydd da iawn.
Syniad da! Po fwyaf y gallwn ddogfennu ein hanes a'n gwlad y daw'r Wicipedia cyfoethocach. Nodyn bach am mynd at Croeso Cymru - fi'n wrthi siarad efo nhw (a CADW) ar hyn o bryd fel rhan o brosiect WiciPics gyda'r gobaith bydd modd iddyn nhw adnabod lluniau sydd yn addas yw rhannu ar trwydded agored. Mi wna'i cadw'r ymgyrch yma mewn cof wrth trafod. Fodd bynnag, ni ellir cynnwys eu delweddau yn y gystadleuaeth gan fod yn rhaid i'r delweddau gael eu tynnu gan y rhai a uwchlwythwyd. Ond os daw newid yn polisi nhw, yn bendant mae na werth chwilio arian er mwyn datblygu perthynas a cydweithio.
Nodyn arall...Dw'i wedi cyfieithu rhwngwyneb WikiShootMe ac wedi gweithio mas sut i creu mapiau ar eu gyfer efo Queery Service Wikidata, felly bydd modd i ni defnyddio i creu map efo'r holl afonydd, mynyddoedd ayyb sydd angen lluniau, a wedyn llwytho i Comin a Wikidata yn awtomateg. Rowch wybod os wyt ti eisiau cymorth efo hyn Jason.nlw (sgwrs) 16:11, 6 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
Hyn i gyd yn swnio'n ddiddorol iawn!!! Count me in! Sian EJ (sgwrs) 07:47, 8 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
Gwych! @DuncanBrown: unrhyw siawn? Celtica (sgwrs) 16:25, 12 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Newyddion da Jason am Visit Wales - o'r diwedd, ar ol brwydr hir!!! I ddod dros y rheol, efallai y gallwn hyfforddi un o'u staff nhw i uwchlwytho'r delweddau, yn swyddogol i Wici'r Holl Ddaear? Yn ail, mae'r trydariad yma gan Eluned Morgan yn cadarnhau fod Llywodraeth Cymru'n cefnogi WiciPics; byddai'n wych cael cyrff eraill i gefnogi ein hymdrech. Y mwyaf fydd gennym ni, y mwyaf fydd ein siawns o gael ein derbyn ar ein liwt ein hunain. @DafyddTudur: - fedri di alw cyfarfod o'r Grwp Defnyddwyr os gweli di'n dda? Diolch Cell danwydd am sbotio hwn - wyt ti wedi cael gafael ar Duncan? Byddai cefnogaeth Cymd Edward Llwyd yn eisin ar y gacen! Dw i'n deall y bydd Davith Fear yn ymuno gyda'r cyfarfod Zoom ac yn eiddgar iawn. Hefyd: @Tomos S4C, Rhodri ap Dyfrig: - beth amdani? A Chlwb Mynydda Cymru? Cerddwn ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:06, 18 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

@Jason.nlw: Os am ddwyn berswad ar Visit Wales mae erthygl diddorol yn y Guardian am werth arianol erthyglau a lluniau ar Wici i'r busnes ymwelwyr: Wikipedia edits have massive impact on tourism, say economists AlwynapHuw (sgwrs) 18:33, 18 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
Do. Diolch AlwynapHuw Nes i hela dolen iddyn nhw dydd Gwener! Erthygl diddrool iawn, gobeithio bydd e'n cael effaith. Cofion Jason.nlw (sgwrs) 12:01, 21 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
@DafyddTudur: - mae na gynnig uchod i'r Grwp Defnyddwyr gyfarfod i drafod hyn ar Zoom. Fedri di drefnu os gweli di'n dda? Os wyt ti'n rhy brysur dan yr amgylchiadau, mi wna i. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:07, 13 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Dadegino adar Celtaidd![golygu cod y dudalen]

Dw i wedi casglu cronfa ddata o enwau adar yn y 6 iaith Geltaidd, er mwyn cael mwy o gynnwys yn yr erthyglau hyn. Bwriadaf roi'r enwau yn yr ieithoedd Celtaidd yn yr erthyglau Cymraeg yn ystod y misoedd nesa. Dw i ddim digon o foi i greu sgript Peithon i'w otomeiddio i'r union fan yn yr erthygl, ond gallaf ddefnyddio AWB i greu'r adran ar waelod (drwy Apend) yr erthygl, a'i gopio a'i bastio i'r man cywir gyda llaw a llygad. Dyma ddwy enghraifft: Ehedydd calandra ac Alarch du. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:39, 18 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Gwbodlen "pethau"[golygu cod y dudalen]

Ar gais Defnyddiwr:Celtica rwyf wedi bod yn defnyddio'r gwbodlen "pethau" ar gyfer erthyglau diweddar am operâu ee Il turco in Italia. Yn anffodus dydy'r gwybodlen ddim yn cyrchu enwau'r Cyfansoddwr, Y Libretydd na lleoliad a dyddiad y cynhyrchiad cyntaf. Rwyf wedi cael golwg ar Nodyn:Pethau ond yn methu a gweld be sydd angen gwneud i gynnwys y wybodaeth ychwanegol (braf byddid gweld newidiadau tebyg ar gyfer cân, tôn, emyn a gweithiau cerddorol eraill hefyd). Gall rhywun sy'n fwy hyddysg na fi naill ai gwneud y newid angenrheidiol neu egluro sut mae modd imi wneud fy hun) os gwelwch yn dda? AlwynapHuw (sgwrs) 19:00, 24 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Fyddai'r ateb gorau i dyfeisio fersiwn Gymraeg o'r templed Template:Infobox musical composition. Ond nid wyf fi'n alluog. Deb (sgwrs) 08:51, 25 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch Deb, mae Nodyn:Infobox opera yn gweithio yma'n barod, ond y bwriad, o'r hyn rwy'n deallt, yw cael gwared o'r canoedd o wahanol infobox a defnyddio dim ond tri person, pethau a lle AlwynapHuw (sgwrs) 22:17, 25 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch bawb! Ie, y bwriad yw trosglwyddo'r holl wybodlenni i'r 3 neu 4 newydd (pethau, person a lle... a rhywogaeth (ryw dro!). @AlwynapHuw: dw i di ychwanegu'r eitiemau newydd ar Nodyn:Pethau: cofia roi proc i mi os ti isio rhagor ryw dro, neu dilyn y patrwm ac ychwanegu nhw dy hun, wrth gwrs. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:48, 30 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Fideos Hyfforddiant[golygu cod y dudalen]

Helo pawb. Nodyn byr i dweud bod cyfres o fideos tiwtorial newydd gan pobol ifanc ar gael. Crewyd yn fideos yma gan WiciMon fel rhan o brosiect WiciAddysg. Dw'i wedi ychwanegu'r fideos i'r tudalennau cymorth, gan obeithio bod hynny'n iawn. Cofion, Jason.nlw (sgwrs) 10:24, 30 Medi 2020 (UTC)[Ateb]

Gwych iawn! Dw i wedi eu rhoi ar frig y dudalen. Melys moes mwy! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:57, 30 Medi 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 07:10, 1 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Help gyda defnyddio WiciData ar gyfer gwybodlen am y tro cyntaf[golygu cod y dudalen]

Dyma'r tro cynta imi ddefnyddio WiciData..buaswn yn hynod o ddiolchgar am gyngor


Rwyf wedi creu tualen newydd https://cy.wikipedia.org/wiki/Iawn.Cymru

ac eitem WiciData ar gyfer cwmni Iawn.Cymru (Q99773026)

Gyda'r gwybodlen Gwybodlen cwmni

.. ond dwi'n cael y neges gwall -- Rhybudd: Mae Nodyn:Gwybodlen cwmni/Wicidata yn galw Nodyn:Infobox gyda mwy nag un gwerthrif (value) i baramedr "data3". Dim ond y gwerthrif diwethaf gaiff ei ddefnyddio.

Ble ydwi'n mynd yn rong????

Llawer o ddiolch HuwHuw P (sgwrs) 18:02, 1 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Bore da Huw. Byddai'n syniad i Mr llywelyn2000 greu fideo'n esbonio hyn. Mae'n eitha hawdd unwaith mae'r darnau'n disgyn i'w lle yn y meddwl! Mae Nodyn:Gwybodlen cwmni yn hen a dylid ei gyfeirio i'r Nodyn newydd, sef Nodyn:Pethau. Mae Nodyn:Gwybodlen cwmni/Wicidata erbyn hyn yn hen hefyd! Ac mae angen trosglwyddo'r manylion i Nodyn:Pethau. Hwn ddylet ti ei ddefnyddio. Pan ga i gyfle mi driaf roi trefn ar y rhain, ond hyn-a-hyn dw i'n ei ddeall hefyd!!! Diolch am yr erthygl newydd! Sian EJ (sgwrs) 07:15, 5 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]
Shwmae Huw,
Nes i ychwanegu’r ddolen o Wicidata heb weld eich cwestiwn.
Pan yn creu eitem tudalen newydd, nid yw Wicidata yn gwybod am y dudalen Wicipedia. Mae angen mynd i Wicidata yn gyntaf ac ychwanegu linc i’r eitem Wicipedia, ac yn ail mae angen golygu a chadw’r erthygl Wicipedia unwaith eto er mwyn cwblhau’r cysylltiad. Dogfennydd (sgwrs) 14:46, 8 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]
Peidiwch a phoeni'n ormodol am negeseuon "mwy nag un gwerthrif", Huw P. Fel rheol mae'n golygu bod tudalen {{nodyn}} sy'n galw ar gynwys tudalenau {{nodyn}} eraill i weithio yn ceisio cyrchu'r un werth mwy nag unwaith, gan fod y ddwy werth yr un fath bydd "defnyddio'r gwerthrif diwethaf" dim yn effeithio ar gynwys yr Infobox o gwbl. Gwiriwch cynnwys y bocs fel y bydd yn ymddangos i'r darllenydd, os mae'r hyn sy'n ymddangos yw'r hyn rwyt yn disgwyl anwybyddwch y rhybydd. AlwynapHuw (sgwrs) 01:04, 11 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Y Cymhorthydd Cyfieithu[golygu cod y dudalen]

All unrhyw un ddweud wrthyf sut i ddiffodd y teclyn "Y Cymhorthydd Cyfieithu"? Ar hyn o bryd, bob tro rwy'n dechrau creu erthygl newydd bydd panel yn ymddangos ar waelod y sgrin sy'n gofyn (yn Saesneg): "Start with a translation instead? Create a new article by translating from another language you know." Wel, dim diolch, rwy'n hen ac ystyfnig, ac mae gen i fy ffordd fy hun o weithio.

Mae'r panel yn blocio golygfa fy ngwaith. Ar ben hynny, mae'r botwm diswyddo (yr X mawr yn y gornel dde uchaf) yn amharod iawn i weithio - mae'n rhaid imi dapio'r union bicsel iawn i wneud iddo fynd i ffwrdd. Ac mae'r panel yn ailymddangos bob tro rwy'n pwyso "Dangos rhagolwg" ac yn blocio'r olygfa eto. Mae'n wastraff erchyll o fy amser, ac alla' i ddim dod o hyd i unrhyw beth yn fy "Dewisiadau" a fydd yn ei ddiffodd.

Help, os gwelwch yn dda! --Craigysgafn (sgwrs) 22:18, 10 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Rhaid dweud, dwi byth wedi gweld hwn. Mi wnes i lwyddo ei weld wrth glicio ar un dolen coch, ond ddim eraill. Beth bynnag, dylai fod y dewis i droi hwn ffwrdd, reit ar waelod y dudalen dewisiadau - https://cy.wikipedia.org/wiki/Arbennig:Preferences#mw-prefsection-rendering-languages --Dafyddt (sgwrs) 23:29, 10 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]
Tria Dewisiadau > Hysbysiadau ac yna dad-dicio Cyfieithiadau. Hyn wedi gweithio i mi! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 07:25, 11 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch i'r ddau ohonoch chi! Problem wedi'i datrys. Ateb Dafydd a wnaeth y tric. Nawr rwy'n meddwl amdano, rwy'n cofio clicio ar y blwch 'na sbel yn ôl. Ond rhaid imi fethu gwasgu'r botwm "Cadw'r dewisidau". (Mae gan y mwyafrif o apiau rwy'n eu defnyddio flychau gwirio nad oes angen cadarnhad o'r math arnyn nhw.) Diolch eto! --Craigysgafn (sgwrs) 11:05, 11 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Delweddau defnydd teg heb eu defnyddio[golygu cod y dudalen]

Ni chaniateir delweddau defnydd teg heb eu defnyddio mewn erthyglau ar ein polisi ni nac ar unrhyw iaith arall. Yn wir, ar enwici, fasa'r ddelwedd ddim yn aros am fwy na chydig funudau! Felly, dw i am ddileu y rhai hynny sydd gennym ni, cyn ein bod yn ffyrnigo defnyddwyr Comin ee wici ar gyfer lluniau defnydd teg / di-rydd. Dyma restr o honyn nhw ar cywici. Mi ofynai i Defnyddiwr:Fae helpu, gan mai fo wnaeth uwchlwytho'r rhan fwyaf yn 2013. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:33, 18 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Mae Faebot wrthi'n dileu'r delweddau. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:18, 19 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]
Mae hwn yn waith hanfodol. Diolch am ei wneud. Fodd bynnag, bob hyn a hyn rwyf wedi bod yn poeni am y ffordd y mae CommonsDelinker yn gweithio. Pan fydd delwedd yn y Commons yn cael ei thynnu oherwydd ei bod yn torri'r rheolau, mae'r pennawd yn diflannu hefyd. Y canlyniad yw na allwn ni weld o'r erthygl ei hun bod rhywbeth wedi mynd. Yn aml mae delwedd gyfatebol a chyfreithlon ar gael yn y Commons; nid gwaith CommonsDelinker yw dod o hyd iddo a'i amnewid, wrth gwrs, ond mae polisi tir llosg yn ei gwneud hi'n anodd i unrhyw un arall sylwi bod dileu wedi'i wneud a'i atgyweirio. (Does gen i ddim syniad a oes unrhyw ffordd ymarferol o gwmpas y broblem hon.) --Craigysgafn (sgwrs) 18:49, 19 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]
Diolch Craigysgafn! Roedd eu dileu'n benderfyniad anodd, oherwydd roedd nifer o luniau da ymhlith y rhai a ddilewyd. Fe ddadleuwn i mai 'gwaith CommonsDelinker YW dod o hyd iddo a'i amnewid', a dw i wedi dadlau hyn droeon ar Comin ee pan ddilewyd File:Castell-Madryn.jpg yn y fan yma. Felly roedd na ddolen goch i nunlle ar yr erthygl - rhywbeth cwbwl annerbyniol! Mae CommonsDelinker yn gwneud hyn (ffeirio am lun gwell, yn htrach na jyst dileu). Ond ti'n llygad dy le - mae angen sgript peithon i greu rhestr o erthyglau lle ceir dolenni coch fel hyn, fel y gallwn fynd drwyddyn nhw fesul un a'u dileu! Cofion cynnes! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:55, 20 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]
Yes check.svg Cwblhawyd
Dilewyd y lluniau. Lle fy mod yn plastro Newidiadau diweddar, mi wnes logio i fewn am hanner awr fel bot. Yna'i droi nol, wrth gwrs. Chydig o waith ty wedi ei gwbwlhau felly! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:58, 23 Tachwedd 2021 (UTC)[Ateb]

Prosiect Wicipics[golygu cod y dudalen]

Helo pawb.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol a Menter Iaith Môn wedi cychwyn prosiect newydd i casglu delweddau o adeiladau hanesyddol. Mae modd i unrhyw un cyfrannu at Wicipics. Fel rhan o'r brosiect mae'r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi rhannu data o'r gronfa Capeli Cymru ac felly mae'r holl gapeli yng Nghymru ar gael ar Wikidata erbyn hyn - er bod dal gwaith i wneud i gynnwys enwau (labeli) Cymraeg. Felly mae 'na bwyslais yma ar gasglu delweddau o'n gapeli i gyd fynd efo'r data ac erthyglau Wicipedia. Os oes gen ti ddiddordeb mewn cymryd rhan yna cliciwch yma i ddysgu mwy a chofrestri. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 14:44, 27 Hydref 2020 (UTC)[Ateb]

Wicidestun[golygu cod y dudalen]

@Llywelyn2000, Jason.nlw: Gan fod holl adnoddau'r Llyfrgell Genedlaethol wedi bod dan driniaeth ers Dydd Iau rwyf wedi defnyddio'r cyfnod o fethu defnyddio eu hadnoddau ymchwil i ategu at Wicidestun. Rwyf wedi gosod 274 o Hwiangerddi o gasgliad Syr O. M. Edwards i'r safle. Wedi gwneud trwy greu 275 tudalen unigol Yr Hwiangerddi (O M Edwards).

Mae'r cyfrannwr sydd wedi gosod dau fersiwn o'r Beibl ar y safle yn defnyddio ryw system lle mae'r testun yn cael ei greu yn awtomatig o luniau o'r llyfr gwreiddiol, sydd ar gael i'w gwirio. Rwy'n methu gwneud pen na chynffon o'r hyn sydd ar Wikisource Saesneg o sut i wneud hyn. Rhywbeth i wneud â ffeiliau DjVu, nas allwn eu hagor heb sôn am eu creu ar fy nghyfrifiadur bach i.

Mae gennyf nifer o hen lyfrau bydd yr hogiau yn debygol o daflu i'r bin cyn fy nghynhebrwng. Sut mae eu cadw? Dal ym mlaen efo tudalennau unigol, neu brynu rhaglen DjVu a cheisio gweithio allan sut i'w ddefnyddio (heb y sicrwydd o wneud hynny)?

(Gyda llaw mae'r cwestiwn yn berthnasol i sylw uchod Jason, gan fod fy nghasgliad llychlyd yn cynnwys nifer o lyfrau efo teitlau megis Hanes Fethodistiaid..., Hanes Annibynwyr..., Cofiant Y Parch ... ac ati) AlwynapHuw (sgwrs) 05:41, 2 Tachwedd 2020 (UTC)[Ateb]

Ti'n gwybod cymaint a fi, Alwyn! Mae na gryn dipyn o dudalennau handi ar Wikisource Saesneg ee Help:DjVu_files sy'n awgrymu defnyddio Tesseract i droi'r llun yn destun (OCR), a dyna awgrym Illtyd Daniel o'r Llyfr Gen rhyw 6 mis yn ol hefyd, ond mae'n feddalwedd cymhleth! Os defnyddio sgans, yna mae'r dudalen gyntaf - y fynegai - yn hanfodol, yn wahanol ac yn allwedd i'r cyfan. Rhagor am y fynegai yn fama. Fel pob meddalwedd ar wici, mae o am ddim, felly paid a phrynu dim! Ond dwed dy fod yn yn dod ar draws rhywbeth sydd wirioneddol ei angen (ee rhaglen fel Corel Draw, Cysill...) danfon ebost ataf.
Mae'r ddau olygydd sydd wedi bod wrthi am flynyddoedd efo'r beiblau yn deall eu stwff, ac efallai y byddai'n syniad da gofyn iddyn nhw am gymorth, neu i gadw llygad.
Mae'n amhosib i ni, gymuned Gymraeg, greu Gweinyddwyr ar y prosiect yma, gan nad oes gennym Fiwrocrat (fatha fi a Deb ar wici), felly mi ai ati i weld sut y gellir rhoi'r pwer goruwchnaturiol yma i ti, cyn dy gynhebrwng. ;-) Biwrocrat sy'n creu Gweinyddwyr.
Yn ola, mae'r LLyfrGen wedi sganio llawer iawn o lyfrau, ond heb eu rhannu ar Wicidestun, neu ar gynnwys agored, hyd y gwn i. Hy, efallai mai gofyn iddyn nhw rannu rhai o'r sgans fyddai gorau? Mae nhw wedi bod yn agored iawn ac yn hael iawn yn y gorffennol, ond dyma un maes nad ydyn nhw wedi ei gyffwrdd. Efallai y gall @DafyddTudur, Jason.nlw: ehangu ar hyn. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:02, 2 Tachwedd 2020 (UTC)[Ateb]
Helo pawb. Mae drwg gen i fod gwefannau'r Llyfrgell wedi bod lawr. Ni'n gobeithio bydd y gwaith hanfodol ar ein systemau yn dod i ben cyn bo hir. Ar ran Wicidestun ni wedi trafod rhannu efo'r llwyfan, ond efo rhan fwyaf o'n llyfrau digidol ni'n creu ffeiliau OCR yn fewnol, ac mae'r proses o rannu yn eithaf hir gwyntog ar ran cael y drefn gywir ayyb. Felly ni wedi canolbwyntiau ar rannu delweddau a data. Hefyd nid oes llawer o ddefnydd o Wicidestun, mewn unrhyw iaith, i gymharu â Wicipedia. Gan ddweud hynny os oes 'na lyfrau penodol, di hawlfraint, sydd ar gael efo ni yn ddigidol byddaf yn hapus i drefni rannu'r delweddau yna er mwyn i chi ail creu'r llyfr a thrawsgrifio ar Wicidestun. Jason.nlw (sgwrs) 13:42, 3 Tachwedd 2020 (UTC)[Ateb]
@Llywelyn2000, Jason.nlw: Wedi cael go ar rannu un llyfr bach, s:Clych Adgof - penodau yn hanes fy addysg gan O M Edwards. Lot o waith yn ceisio gweithio allan sut mae'r safle'n gweithio ond yn weddol syml wedi dechrau arfer a fo. O ran llyfrau hoffwn gweld yno, i helpu efo erthyglau yma, yn anad dim, yw Y Geiriadur Ysgrythurawl a Y Gwyddoniadur Cymreig, os oes gan y llyfrgell scaniau ac OCR ohonynt, mi fyddai hynny'n wych AlwynapHuw (sgwrs) 20:38, 5 Tachwedd 2020 (UTC)[Ateb]
Diddorol iawn Alwyn! Dwi wedi cychwyn prawfddarllen - mi wnaf ragor cyn hir. A'r llyfr wedi'i sganio gan Lyfrgell Genedlaethol yr Alban? Oes ganddyn nhw ragor? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 07:39, 8 Tachwedd 2020 (UTC)[Ateb]
@AlwynapHuw: Helo Alwyn. Mae drwg gen i am yr oedi. Dwi wedi chwilio ac yn anffodus dydi’r 2 cyfrol yna ddim ar gael yn ddigidol eto. Mae modd gweld rhestrau o gyfrolau sydd ar gael fan hyn a hefyd fan hyn. Hyd yma mae lot o’r gwaith digido wedi mynd mewn i gylchgronau a Phapurau newydd ond credu bod mwy o bwyslais nawr ar lyfrau print felly gobeithio bydd mwy cyn hir. Byddaf yn hapus i drafod i ffordd gorau o rannu'r cynnwys yma efo'r gymuned Wici. Jason.nlw (sgwrs) 11:28, 23 Tachwedd 2020 (UTC)[Ateb]

@AlwynapHuw: tybed ydy File:Life of David Lloyd George (IA lifeofdavidlloyd01dupa).pdf o ddiddordeb i ti alwyn? Gwaith wedi'i sganio gan y California Digital Library. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:02, 4 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]

Mi wnes i chydig o waith ar Wicidestun ychydig fisoedd yn ol. Falch bo ti'n well, Llywelyn! Mi fydd yn rhaid i mi ailgychwyn pan gaf gyfle. Ond mae'n anodd yn y clo ma gan fod rhaid i mi roi'r teulu yn gyntaf. Sian EJ (sgwrs) 16:36, 9 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Llywodraeth Cymru yn rhyddhau eu fideos yn agored[golygu cod y dudalen]

Yn dilyn trafodaeth gyda'r Llywodraeth, mae nhw bellach wedi cychwyn defnyddio dwy drwydded agored ar eu fideos: CC-BY ac OGL. Mae hyn yn golygu fod eu fideos o'u datganiadau i'r wasg diweddar hefyd ar gael i'n herthyglau! Hyd y gwn i does yr un llywodraeth arall, drwy'r byd, yn gwneud hyn!

Dw i wedi uwchlwytho 58 ohonyn nhw, hyd yma:

sy'n cynnwys y datganiadau boreol pwysig. Mae'r rhain yn dystiolaeth o'r hyn ddywedodd ac a wnaeth ein llywodraeth, ac yn uffernol o bwysig i gefnogi ffeithiau ar erthyglau fel en:COVID-19 pandemic in the United Kingdom, a gallwn eu rhoi ar cy-wici a de-wicihefyd wrth gwrs.

Mae na fideos hefyd yn dechrau dod nad ydyn nhw'n ymwneud a'r Gofid Mawr ee Commons:File:Stranciau yn erbyn Gwylltineb.webm neu File:Cymru am heddwch ymgais Cymru i sefydlu Cynghrair y Cenhedloedd.webm sy'n gweiddi am erthygl! Mae croeso i chi fynd ati i'w defnyddio ar cy, en, fr, de... Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:01, 2 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]

Mae'r ddau yma yn y prif barth: Rhestr o gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru am Covid-19 a Rhestr o'r fideos yn Saesneg Llywelyn2000 (sgwrs) 08:07, 11 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Mae'r Llywodraeth wedi cytuno i newid dros 1,600 o'u fideos i gynnwys twryddedau OGL a CC-BY: dwy drwydded agored!!! Dw i wedi uwchlwytho bron i gant: gweler Commons:Category:Welsh Government videos a'r isgategoriau. Mae'r fideos i gyd ar YouTube yn fama. Os ydych am i mi uwchlwytho un i Comin, jyst gofynwch! Neu defnyddio meddalwedd megis Miro Video Converter. Mwynhewch - a diolch i Lywodraeth Cymru!!!

Disney ac egin ffilmiau[golygu cod y dudalen]

Mae gen i awydd gwahardd y defnyddiwr yma ac unrhyw ddefnyddwyr anhysbys arall sy'n creu erthyglau heb unrhyw gynnwys o werth (gyda'r hyfrdra o'i greu gyda nodyn 'gwella'). Wedyn rwy am ddileu yr erthyglau yma am nad oes unrhyw bwrpas iddynt a does neb a'r amser i'w ehangu i rywbeth defnyddiol. Bydd wastad mwy o wybodaeth gyfredol am ffilmiau Seisnig ar enwiki ond fan hyn mae'r erthyglau 'hadyn' yn creu smonach. Mae yna lawer ar Categori:Egin ffilmiau animeiddiedig a chategoriau tebyg. Pwy sy'n cytuno? --Dafyddt (sgwrs) 21:08, 9 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]

Cytuno 110%, Dafydd! Ar ben hyn, efallai y dylem hefyd gloi'r erthyglau perthnasol unwaith eto: mae na rai dw i'n meddwl sydd heb eu cloi! Mi ai drwyddwn nhw os na fydd gwrthwynebiad. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:57, 10 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Mae'r defnyddiwr anhysbys hwn yn boendod, ynte? Rwyf innau wedi gwastraffu tipyn o amser yn dadwneud ei lanast. Mae'r cyfeiriad IP yn wahanol bob tro, felly does fawr o bwrpas i'w blocio. Oes ffordd i atal defnyddwyr anhysbys rhag creu erthyglau newydd? Mae'n anghyffredin iawn bod erthygl werth chweil yn cael ei chreu gan rywun nad yw wedi mewngofnodi. (Mater arall yw golygu erthyglau heb fewngofnodi.) --Craigysgafn (sgwrs) 13:27, 10 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Cytuno unwaith eto! On the English and Persian Wikipedias, they cannot create pages outside of the "talk" namespace. medd Meta yn fama. Felly, os ydy pawb yn gytun, gallwn wneud cais (rhywle!) ar Meta i'r perwyl hwn. Atal golygyddion ar IP / heb gofnodi rhag creu erthygl newydd a... Ar ol creu erthygl ddrafft newydd yn ei barth ei hun, byddai golygydd cofrestredig newydd yn ychwanegu Nodyn 'Gwerthuso' neu 'Cais i gyhoeddi' ei erthygl. Fel hyn byddai llawer llai o rybish yn ein cyrraedd! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:06, 11 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Ie mae'n anffodus bod angen gwneud hyn ond byddai'n lleihau gwaith gweinyddol/goruchwylio. Mae'r wahanol brosiectau ar gyfer ehangu cywiki i gyd yn dysgu sut i greu cyfrif fel man cychwyn beth bynnag, felly does dim problem o ran hynny. --Dafyddt (sgwrs) 12:16, 11 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Rwyf wedi ehangu dau o'r erthyglau Disney allan o statws egin Snow White and the Seven Dwarfs (ffilm 1937) a The Adventures of Ichabod and Mr. Toad. Mae'r erthyglau Saesneg yn enfawr (rhy hir am erthygl gwyddoniadur yn fy marn i) felly dim ond tua 10kb yw'r ehangiadau. (Rwy'n credu mae 5-15kb yw hyd ddelfrydol erthygl gwyddoniadur, sydd dim yn rhestr). Rwy'n fodlon ehangu tua 10 arall. Gan fod dros 100 ohonynt, nid ydwyf yn debygol o wneud y cyfan. Pa rai, tybed yw'r pwysicaf, i'w dad egino? AlwynapHuw (sgwrs) 05:50, 17 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Rwy'n hoffi'r syniad o atal cyhoeddi / golygu erthygl heb ganiatâd gweinyddwr / golygydd profiadol, hyd dderbyn caniatâd i symud (2 neu 3) erthygl o ddeorfa i safle erthygl go iawn. Mae'n gas gennyf dileu erthyglau ond mae gormod ohonynt sy'n one linars a chyfieithiadau peiriant. AlwynapHuw (sgwrs) 05:50, 17 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Pwynt da Alwyn: efallai mai ceisio ein cael ni i ehangu erthyglau mae'r Fandal!? Y deg pwysicaf - y deg mwyaf poblogaidd o ran gwerthiant tocynnau? Dw i hefyd yn hgoffi'r gair deorfa, Alwyn!!! Dwi dal heb ganfod ble i ofyn y cwestiwn am erthyglau drafft / atal defnyddwyr newydd. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:42, 17 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Dwi'n hapus efo'r syniad o stopi defnyddwir sydd heb cofrestri creu erthyglau newydd, ond dmae'r trefn ar y Wici Saesneg o atal defnyddwir cofrestredig newydd rhag creu erthyglau newydd am cyfnod yn creu problemau o rhan cynnal digwyddiadau ac annog defnyddwyr newydd Jason.nlw (sgwrs) 15:32, 15 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Ond Jason, mae hyfforddwyr mewn golygathonau'n dangos i'r golygyddion newydd sut i fewngofnodi, gobeithio?! Dwi'n cytuno gyda Dafyddt fod angen dileu erthyglau bach tila a gyda Craigysgafn fod angen cloi llawer mwy o erthyglau a nodion ee y rhai Disney ac atal golygyddion nad ydynt wedi mewngofnodi. Fe ddylem sefydlu trefn o ddrafftio hefyd hyd yn oed i olygyddion sydd wedi mewngofnodi: i ddrafftio'r gwaith yn eu parth nhw eu hunain. Felly dyma dwi'n gynnig:
1. blocio defnyddwyr sydd heb fewngofnodi
2. cloi mwy o erthyglau a nodion (angen polisi)
3. defnyddio system o ddrafftio a gofyn am ganiatad i gyhoeddi NEU rhoi'r hawl i ddileu ar unwaith erthyglau sy'n llai na dwy baragraff, neu heb bethau hanfodol fel categoriau.
Sian EJ (sgwrs) 08:44, 16 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Helo Sian EJ, diolch am yr ymateb. Wrth gwrs dyle pobl cofrestri yn golygathonau - mae fy neges yn son am y trefn ar y Wicipieda Saesneg ar gyfer Golygyddion sydd newydd cofrestri (Unconfirmed Users), Cofion Jason.nlw (sgwrs) 16:46, 16 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Sian EJ Jason.nlw Llywelyn2000 Dafyddt Dim yn credu byddai'r drefn Seisnig o beidio cyhoeddi ychydig o erthyglau cyntaf defnyddwyr newydd cyn eu hadolygu gan ddefnyddiwr profiadol yn broblem i sesiynau hyfforddi / golygathonau. O herwydd eu natur bydd sesiynau hyfforddi a golygathonau yn cael eu harwain gan ddefnyddiwr profiadol. Byddwn yn disgwyl byddai adolygu cyfraniadau defnyddwyr newydd dan hyfforddiant / mewn golygathon yn rhan hanfodol o'r gweithgareddau. Yr unig broblem rwy'n rhagweld yw sicrhau bod cyhoeddi neu ymateb i erthygl newydd yn brydlon, ac na fydd erthyglau newydd yn eistedd mewn deorfa am ddyddiau lawer. Bydd raid wrth drefn i sicrhau nad yw hynny'n digwydd AlwynapHuw (sgwrs) 15:00, 17 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Sian EJ AlwynapHuw Llywelyn2000 Dafyddt. Y ffordd mae'r Wici Saesneg wedi delio efo'r digwyddiadau, yw sicrhau bod gan hyfforddwyr yr hawl i neud (Autoconfirm) efo defnyddwyr newydd er mwyn iddyn nhw gyhoeddi ar unwaith, o dan ofal olygydd profiadol. Credu bod hyn yn bwysig er mwyn i bobol cael y profiad llawn o gyfrannu i Wici mewn digwyddiad. Bydd e'n neis gweld system debyg ar CY os rydym yn mynd lawr y llwybr yna. Ond cytuno bod angen i ni wneud yn siŵr bod y gallu efo ni wedyn i gymeradwyo cyfraniadau o bell gan ddefnyddwyr newydd. Y cwestiwn cyntaf rili yw, a fydd hyn yn fwy o waith na chael gwared â fandaliaeth gan gyfranwyr sydd newydd greu cyfrif? - oes na llawer o fandaliaeth, neu erthyglau gwael yn dod o defnyddwyr cofrestredig newydd? Jason.nlw (sgwrs) 11:01, 18 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Yn ôl ar ddechrau'r drafodaeth hon, roeddwn i'n meddwl tybed a oedd hi'n bosibl atal defnyddwyr anhysbys rhag creu erthyglau. Mae'r ddadl wedi ymestyn ychydig ers hynny. Aeth fy syniad cyn belled â hynny mewn gwirionedd: mae erthyglau newydd gan ddefnyddwyr anhysbys bron bob amser naill ai'n fandaliaeth bur, neu'n erthyglau sydd bron yn ddi-werth. (Efallai nad yw pwnc yr erthygl yn ddi-werth, wrth gwrs, ond mae cael yr erthygl yn gorfodi defnyddwyr cydwybodol i dreulio amser yn gwneud y gwaith go iawn.) Mae hi mor hawdd i unrhyw ffwl â ffôn clyfar ddangos ei hun i'w ffrindiau trwy greu erthyglau gwirion. Mae hynny wedi bod yn digwydd y bore yma. Heddiw roedd y peth yn wirion; weithiau gall fod yn wirioneddol sarhaus. Ni fyddai mynnu cofrestru yn atal yr holl broblemau, ond byddai'n ddechrau. --Craigysgafn (sgwrs) 11:20, 21 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]

Cytuno. Dw i'n awgrymu symud ar unwaith i atal y rhai sydd heb gofrestru rhag creu erthyglau newydd / na golygu. O be wela i mae pawb yn cytuno efo hyn. Gallem wedyn drafod atal golygydd newydd fewngofnodi rhag greu / golygu nes fod rhyw griteria wedi'i gyrredd, ia? ee Nifer y golygiadau, autoconfirmed, system ddrafftio. Os cytuno / anghytuuno - gweiddwch! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:59, 22 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]

Diolch Craigysgafn a Llywelyn2000. Mae'n swnio'n glir i mi bod y broblem fwyaf yw pobol sydd heb gofrestri o gwbl, felly rwyf yn cytuno efo awgrym Robin ac wedyn monitro'r sefyllfa, gan obeithio na fydd angen cloi pethau lawr yn bellach. Jason.nlw (sgwrs) 13:29, 25 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Cytuno. AlwynapHuw (sgwrs) 17:00, 25 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]

Categoriau ar Comin[golygu cod y dudalen]

Angen help i gael y cats yn amlieithog. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:42, 11 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]

Wedi gwneud. Gwerth nodi nad ydy hwn yn un o'r dadleuon diflas imperialaidd sy'n digwydd mor aml ar dudalennau Saesneg Wiki, dim ond matter o gytuno trwy ysgrifennu * {{support}} ~~~~ ar waelod y rhestr o gefnogwyr AlwynapHuw (sgwrs) 17:12, 13 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Can diolch! ON Mae JJ wedi bod wrthi'n brysur ar yr erthygl Saesneg ar Talk:COVID-19 pandemic in the United Kingdom. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:44, 17 Rhagfyr 2020 (UTC)[Ateb]
Helo. Mae John wedi bod yn brysur yn niwtraleiddio erthygl hynod o unochrog am y 'Welsh fiscal deficit' hefyd. Dw i wedi ychwanegu fy nghefnogaeth iddo fo. Cell Danwydd (sgwrs) 10:09, 17 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Cyfieithu enwau adeiladau cofrestredig[golygu cod y dudalen]

Helo Pawb!

Mae Cronfa CADW efo'r holl adeiladai cofrestredig yng Nghymru wedi bod ar Wikidata ers sawl blwyddyn nawr ond an anffodus nid yw CADW yn cofnodi enw Cymraeg y safleoedd. Dw'i wedi llwydo ychwanegu disgriffiadau i Wikidata gan denfyddio'r data sydd efo ni, ond er mwyn dechrau cyfieithu'r enwau mae angen gwirfoddolwyr! Dros y ddau fis nesaf byddaf yn annog pobol i cyfrannu at y ddogfen yma er mwyn dechrau casglu enwau Cymraeg ac ychwanegu at y cofnodion Wikidata. Byddaf yn diolchgar am unrhyw cymorth! Cofion Jason.nlw (sgwrs) 11:20, 18 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]

ːA'i o restr CADW y daw'r golofn Saesneg i gyd? Dwi'n gweld bod yr acen ar goll yn ddieithirad bron ar bob 'Tŷ' yn y Saesneg, hefyd mewn enwau fel Glandŵr a Bronmôr. Mae yna wallau eraill fel 'Llygard y Dydd' (yn lle Llygaid y Dydd)--'sdim posib olrhain lle bu'r camgofnodi debyg. Ai newid y gwreiddiol yn Wikidata yn unigol fyddai orau, neu oes modd gwneud hyn en-masse ar ôl cwblhau'r daenlen Google, h.y. petai modd golygu'r golofn Saesneg yno?--Rhyswynne (sgwrs) 14:04, 20 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]

Helo Rhyswynne. Ye, o CADW mae'r data yna wedi dod. Felly mae croeso i ti cywiro'r labeli Saesneg ar Wikidata, neu os mae'n haws, dwi'n hapus i gadael i pobol golygu'r colofn Saesneg yn y ddogfen - wedyn galla'i llwytho'r newidiadau i gyd mewn un batsh. Mi wna'i newid yr hawliau ar y ddogfen pnawn ma'. Diolch am cyfrannu i'r gwaith yma! Jason.nlw (sgwrs) 12:16, 22 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Prosiect gwerth chweil - ond lot o waith, i'w wneud yn iawn. Dw i'n cofio darbwyllo CADW i ryddhau eu cronfa ddata o adeiladau cofrestredig ar drwydded agored flynyddoedd yn ol, ar FoIR, a'r maen tramgwydd i minnau oedd yr iaith; neu byddai 25,000 arall o erthyglau Cymraeg! Mewn gwirionedd lle CADW ydy talu person i ymchwilio i'r enwau Cymraeg yma. Dw i di gorfod dadlwytho llawer yn ystod yr bythefnos diwetha, oherwydd pwysau gwaith y partneriaethau presennol. Be fyddai'n handi fyddai cael mwy nag un map / haen yn ymddangos yn y daenlen, neu o leia'r cyfesurynnau mewn un golofn, fel bod un clic yn mynd a'r golygydd i fap addas. Fel mae hi ar hyn o bryd, mae'n rhaid agor WD, sglolio lawr i'r ciplun ac oddi yno i fab Wikimedia a'i agor (neu'r ddolen i 'Fapiau Cymru' lle ti'n gorfod chwilio am y lleoliad dan sylw, sy'n goblyn o waith).
Yn ychwanegol i be mae Rhys yn ei ddweud, hefyd, Jason: mae'r bwlch rhwng geiriau ar ol y collnod, wedi diflanu yng ngholofn yr enwau ee [Barn at Frongoy Farm,Llanwenog Road,Waunifor] a ddylai ddweud [Barn at Frongoy Farm, Llanwenog Road, Waunifor] felly awgrymaf fod y rhain yn cael eu cywiro ar WD cyn cychwyn. Gelli wneud hyn efo QuickStatements mewn un clic gan fod wastad bwlch ar ol collnod drwy 'replace ,C with , C'. Pob lwc! Mi driai fynd ati i helpu wedi i'r baich gwaith leihau dipyn. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:06, 22 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Diolch Llywelyn2000. Rwy'n cytuno, bydd e'n wych gweld CADW yn cymryd cyfrifoldeb am y gwaith yma ond dw'i ddim yn gweld e'n digwydd yn anffodus - Efallai bydd ein gwaith ni yn tynnu fwy o sylw ar a sefyllfa. Ein prif nod efo'r prosiect bach yma yw dechrau ychwanegu'r enwau Cymraeg, ond mae hefyd yn gyfle i cywiro rhai gwallau yn y Saesneg. Dw'i wedi datrys y broblem efo'r bwlch ar ôl y collnod oedd yn ymddangos yn rhai cofnodion, felly bydd modd cywiro popeth ar Wikidata mewn un batsh yn lle cywiro cofnodion dwywaith. Lico'r syniad o un clic i gael map, mi wna'i edrych i weld os oes ffordd o ychwanegu hyn heb ormod o waith. Os wyt ti mewn sefyllfa i rannu, bydd e'n wych hefyd clywed mwy am y gwaith a phartneriaethau sydd gen ti ar y gweill. Cofion Jason.nlw (sgwrs) 13:46, 24 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]
Gret! Edrych ymlaen! Nifer o gynlluniau ar y gweill, a fydd yn cael eu cyhoeddi cyn hir, gynted ag mae'r partneriaid yn barod. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:50, 25 Ionawr 2021 (UTC)[Ateb]

InternetArchiveBot[golygu cod y dudalen]

Symudwyd i Wicipedia:Negeseuon Saesneg y Caffi.

Wiki Loves Folklore 2021 is back![golygu cod y dudalen]

Symudwyd i / moved to Wicipedia:Negeseuon Saesneg y Caffi

Rhifolion[golygu cod y dudalen]

Mi ddarllenais ryw bolisi ryw dro ein bod yn defnyddio'r rhifolion syml nid y rhai hen ffasiwn ee 'y tri deg chweched diwrnod' yn hytrach na 'yr unfed dydd ar bymtheg ar hugain diwrnod'. Ond yr hen ddull sydd gennym ar Wici - gweler 5 Chwefror a'i debyg. Mae hyn yn amhosib ei ddeall, yn enwedig i blant a dysgwyr (a fi!) Sian EJ (sgwrs) 16:30, 9 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Cytuno. Iaith syml, fodern, naturiol yn well na iaith y pulpud. Cell Danwydd (sgwrs) 10:07, 17 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]
Ro'n i'n meddwl ein bod wedi cytuno i hyn dro'n ol, yn y Caffi, ond na wnaethom newid y polisi Wicipedia:Arddull! Cytuno, ond awgrymaf hefyd cadw'r hen ddull mewn cromfachau. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:30, 19 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globally[golygu cod y dudalen]

Symudwyd i / moved to Wicipedia:Negeseuon Saesneg y Caffi

suppressfields[golygu cod y dudalen]

Oes modd i rywun cael golwg ar flwch gwybodaeth y dalen yma Clwb Rygbi Llwynypia a rhoi gwybod imi sut mae cael gwared o'r llinell Gwladwriaeth: y Deyrnas Unedig. Rwyf wedi trio defnyddio suppressfields= heb lwyddiant. Dydy dweud bod clwb rygbi oedd yn atebol i Undeb Rygbi annibynnol Cymru yn perthyn i'r DU dim yn gwneud sens. Diolch AlwynapHuw (sgwrs) 22:37, 23 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Diolch i @Jason: am newid gwladwriaeth = uk i Gwladwriaeth = Cymru ar Wicidata. Rhag ofn, i rywun ei droi nol, dw i di ychwanegu esboniad syml ar y Nodyn. Mae'n 'case sensitive' (yn debyg i fi!). Gobeithio fod hyn yn help. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:42, 25 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

1,000 erthygl pwysicaf. Y Gymraeg yn 83ydd[golygu cod y dudalen]

Mae'r rhestr yma o ieithoedd, ar Meta yn nodi safon 1,000 o erthyglau ym mhob iaith, gan roi sgor iddyn nhw! Da ni'n 83ydd ar hyn o bryd, gydag wyth erthygl o'r mil ar goll:

 • vaccine - Brechlyn Yes check.svg Cwbwlhawyd gan Cwmcafit
 • inductor - Anwythydd Yes check.svg Cwbwlhawyd gan Cwmcafit

a sgor o 14.94, o'i gymharu a'r Gatalaneg sydd a sgor o 100.

Y rheswm pennaf am y sgor isel yma yw bod cymaint o egin erthyglau gennym ni (889)! Egin, yn eu llygad nhw, ydy unrhyw erthygl gyda llai na 10,000kb. Gan fod Macsen (dyfais technoleg holi-ateb gan Brifysgol Bangor) yn seilio'i atebion ar y mil erthygl yma, efallai y byddai'n syniad ceisio'u gwella! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:39, 26 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Gwella amdani! Efallai os byddwn yn creu rhestr o dudalennau sydd angen gwella/ neu greu gallwn fod yn fwy trefnus? Oes 'na rywbeth fel hynny ar gael yn barod? Cwmcafit (sgwrs) 15:07, 26 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]
Mae'r tabl yma'n nodi fod 891 o egin. Gormod i'w rhestru. Y peth gorau yw mynd drwy'r [rhestr o 1,000 o erthyglau, dewis pwnc, a'u ehangu efo Google Translate + llaw a llygad i'w gwiro, efallai! Prosiect hir-dymor, ond un gwerth chweil. Gyda'n gilydd, fe orchfygwn ni... Llywelyn2000 (sgwrs) 08:32, 27 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]
@Cwmcafit: ond os ydy rhestr o erthyglau sydd angen eu gwella yn help, yna ymlaen, wrth gwrs! Amdani! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:35, 28 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]
Mae fersiwn Cymraeg o'r rhestr o fil yn fama: Wicipedia:Rhestr erthyglau sy'n angenrheidiol ym mhob iaith, ond nid yw'n nodi pa erthyglau sy'n egin. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:24, 2 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]
Wedi cychwyn arni! Diolch! Sian EJ (sgwrs) 09:17, 18 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]

Cwbwlhawyd:

 • Daearyddiaeth -> Dinasoedd
 • Daearyddiaeth -> Afonydd a llynnoedd

Ar y gweill:

 • Daearyddiaeth -> Gwledydd - Llywelyn2000
Stats diweddara
 • 1 Mawrth: 889 eginyn; 136 erthygl hir; sgor o 14.94; 83ydd
 • 5 Ebrill: 854 eginyn; 136 erthygl hir; sgor o 16.53; 78fed

Mi allai droi hwn yn Wicibrosiect os yw hynny o help - ac os oes rhagor awydd mynd ati Llywelyn2000 (sgwrs) 13:01, 7 Ebrill 2021 (UTC)[Ateb]

@Llywelyn2000: Rwy'n anghytuno a'r cysyniad bod "Egin, yn eu llygad nhw, ydy unrhyw erthygl gyda llai na 10,000kb". Cas beth gennyf am y Wici Saesneg yw nad yw'n Gwyddoniadur (encyclopedia). I mi gwyddoniadur yw "llyfr o erthyglau" sy'n rhoi cyflwyniad fer i bwnc. Mae gormodedd o'r erthyglau yn y fain yn rhy hir i fod yn erthyglau gwyddoniadurol - nifer ohonynt yn ddigon hir i fod yn llyfrynau neu hyd yn oed llyfrau. O dderbyn bod gormod o "one liners" yma sydd angen eu gwella, defnydd gwell o'n hamser byddai troi nhw yn erthyglau 5kb, na cael ein orfodi gan eraill i droi erthyglau da yn rhai ysblennydd yn ôl eu safonau hwy! AlwynapHuw (sgwrs) 05:39, 11 Ebrill 2021 (UTC)[Ateb]

Wrth gyfieithu erthyglau sy'n cynnwys cyfeiriadau megis {{Sfn|Swafford|1999|p=7}} mae rhaid cynnwys y ffynhonnell hefyd {{Cite book|last=Swafford|first=Jan|author-link=Jan Swafford|year=1999|title=Johannes Brahms: A Biography|location=London|publisher=Macmillan|isbn=978-0-333-72589-4}}. Y ffordd hawsaf yw sicrhau bod y llyfryddiaeth gyfan yn cael ei gopïo! Bydd yn ategu ambell i lyfr di-angen o ran cyfeirio, ond yn ategu llwyth o bytes ar gyfer y sawl sy'n credu eu bod yn werth eu cyfrif. AlwynapHuw (sgwrs) 04:23, 17 Ebrill 2021 (UTC)[Ateb]

Haha! ;-)
Alwyn - dw inna'n gweld 20kb yn fwy na jyst eginyn! Ond diffiniad y gymuned rhyngwladol ydy o, cofia. Gwna di yr hyn ti'n ei fwynhau; prosiect tymor hir (hir iawn!) ydy hwn, ac mae'r hyn ti'n ei wneud efo #wici365 llawer pwysicach! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:25, 17 Ebrill 2021 (UTC)[Ateb]
Po fwyaf rwy'n gweld sut mae'r "cystadleuaeth" yma'n gweithio, po fwyaf rwyf yn credu dylai'r Wici hon ei hanwybyddu. Rwyf wedi ehangu saith erthygl o ddiffiniad y prosiect o "egin" i'w "erthygl hir" yn ystod y cyfnod 5 Ebrill - 5 Mai, mae eraill wedi cyfrannu yn helaeth hefyd. Er hynny rydym wedi codi un safle'n uwch yn y gynghrair ers 5 Ebrill, ac mae ein cyfartaledd beit yr erthygl wedi ei ostwng o ychydig dros 3,000 i ychydig dros 2,000. Mis yn ôl roedd pob un erthygl yno, bellach rydym yn brin o un. Yn ystod y ddeufis diwethaf mae chwe erthygl wedi eu diddymu a chwe erthygl newydd wedi cymryd eu lle. Mae'r prosiect yn honni ei fod yn "gymorth" i wiciau mewn ieithoedd llai eu defnydd, ond y gwir yw, o wylio tudalen sgwrs y prosiect, mae "pwysigrwydd" erthyglau yn cael ei farnu, yn bennaf, gan bobl Saesneg eu hiaith. Rwy'n cytuno bod angen erthyglau gwell am sawl un sy'n cael eu crybwyll gan y prosiect ar ein wici ni, ond o ddilyn ei awgrymiadau "nhw" byddwn wrthi hyd Sul y Pys yn dilyn eu newidiadau parhaus o be sy'n bwysig!
Pam bod erthygl hirfaith am Umm Kulthum yn cael ei hystyried yn bwysicach nag un am Rhiannon Tomos, neu erthygl hirach am Charles Dickens yn bwysicach nag un hirfaith am Kate Roberts neu Daniel Owen o herwydd bod Sais neu Americanwr wedi gwneud dyfarniad? Nid prosiect am wella wiciau ieithoedd llai eu defnydd mo hyn ond prosiect i'w coloneiddio. AlwynapHuw (sgwrs) 03:26, 6 Mai 2021 (UTC)[Ateb]
Cytuno efo llawer o hyn, Alwyn. Nid cystadleuaeth ydy hi cofia, mond canllaw i'w hanwybyddu efallai! Ro'n i'n siomedig mai un neu ddau o erthyglau sydd am newid hinsawdd! Efallai y bydd hyn yn newid, wrth i'r byd newid, felly dydy'r 1,000 ddim mewn marmor. Llawer o brosiectau pwysicach ar y gweill - Wici'r Holl fyd ac un newydd sbon yn Awst - Palesteina - Cymru. Cofion cynnes! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:50, 7 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

Problem ar y Wikipedia Saesneg - Hiliaeth?[golygu cod y dudalen]

Gweler [1]. Deb (sgwrs) 16:20, 26 Chwefror 2021 (UTC) Wedi rhoi fy mhwt.[Ateb]

Diolch Deb. Hefyd hwn. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:25, 27 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]
Hefyd hwn. @Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn: Deb (sgwrs) 15:48, 27 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

@Craigysgafn, Cwmcafit:

Ers mis bellach, mae na lawer o erthyglau gwrth-Gymreig ar enwiki, categoriau yn cael eu dileu ayb. Mae pethe'n poethi, a dim digon ohonom ni. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:08, 27 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Gwneud fi'n wallgof! Beth am ofyn i Wikipedia ieithoedd lleiafrifol eraill i helpu a rhoi barn? Cwmcafit (sgwrs) 10:35, 28 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]
@Deb: ydy hwn drosodd? Wedi tynnu yn ol? Ymgais i newid categori Categori:Gwledydd y DU -> Category:Subdivisions of the United Kingdom!!! A phwy oedd wrthi? Yr un criw!
@Cwmcafit: Mi weithias efo nifer o Wlad y Basg i newid cenedligrwydd Carles Puigdemont i 'Gatalan' - cymerodd misoedd o ddadlau, ond fe lwyddon! Drwy newid yr un yna, gosodwyd sylfaen i newid pob un arall. Dw i mewn grwp efo pobl dda o sawl gwlad ac iaith leiafrifol, a gallaf droi atyn nhw os ydy pethau'n gwaethygu. Cadwch eich llygaid ar hon; mi gaiff ei throi nol i fersiwn gwrth-Gymreig mewn diwrnod neu ddau. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:39, 28 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Mae angen help o hyd yn y trafodaethau hyn: [2] a [3]. Deb (sgwrs) 09:07, 11 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]

Brysiwch! Goroesodd y categorïau. Ond bydd yn rhaid i ni gadw llygad am fwy o drafferth. Deb (sgwrs) 14:08, 16 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]

Gwych Deb! Gad i ni wybod os fydd ychwaneg. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:16, 17 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]

Hello, 20th anniversary of the Catalan Wikipedia[golygu cod y dudalen]

Symudwyd i'r gornel Saesneg

Pedair gwlad; felly pedair dinasyddiaeth[golygu cod y dudalen]

Newidiwyd baner Lloegr i Faner y DU yn fama. Os nad oes gwrthwynebiad, a gan ein bod ar y Wici yma'n cydnabod pedair gwlad o fewn y DU, mi wnai ei wrthdroi, fel bod person sy'n cael ei eni'n Lloegr yn cael baner Lloegr. Gewn ni felly dderbyn mai diffiniad llac o'r gair 'Dinasyddiaeth' a ddefnyddiwn yma, a'n bod yn gwneud hyn gan ein bod yn parchu pobl y bedair gwlad? Llywelyn2000 (sgwrs) 20:27, 28 Chwefror 2021 (UTC)[Ateb]

Ymddiheuriadau! Gwelais yr erthygl a mi wnes i newid y faner yn ôl i faner Lloegr cyn i mi weld dy neges fan hyn. Ac mi wnes i hynny oherwydd dim ond un erthygl arall oedd â Jac yr Undeb yn y fath fodd. --Craigysgafn (sgwrs) 00:26, 1 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]
Diolch i ti am wneud! Os nad oes gwrthwynebiad, mi wna i ychwanegu hyn ar y Nodyn, rhag ofn iddo ddigwydd eto. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:25, 2 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]

Cyfieithu peirianyddol[golygu cod y dudalen]

Mae llawer iawn o olygyddion cofrestredig yn defnyddio peiriant cyfieithu i greu erthyglau gwallus. Cafwyd sgwrs (uchod) am flocio cyfeiriadau IP (cytuno!) ond ella y dyllem edrych ar greu erthyglau fel math o fandaliaeth, a blocio'r defnyddiwr. Fel arall, mi fydd cannoedd o erthyglau yn cael eu creu, gyda nifer o gam-gyfieithu a gwallau elfennol. I wneud hyn, mae angen polisi arnom - ni chaniateir cyfieithu peirianyddol heb hefyd ddefnyddio llaw, llygad a synnwyr cyffredin! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:20, 9 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]

Cytuno. Dwi'n defnyddio'r cynorthwyydd cyfieithu i ddechrau tudalen bant, ac mae'n ddefnyddiol iawn. Mae Google Translate wedi gwella dros y blynyddoedd oherwydd ei fod fwy o destun ymarfer fel ar Wicipeida ar gael. Mae'n bosib golygu testun sydd wedi cyfieithu gan beiriant fel ei fod yn gwneud synnwyr. Cwmcafit (sgwrs) 12:17, 9 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]
Dwi’n cymryd bydd angen i Admin sieco safon pob erthygl cyn gwneud penderfyniad? Mae'n bwysig hefyd bod cyfranwyr yn cael cyfle i wella'r erthyglau cyn blocio. Os mae defnyddwyr wedyn yn parhau i greu cynnwys gwael yna dwi'n galli weld y rheswm dros flocio am gyfnod. Mae cyfieithu yn ffordd wych o gyflwyno pobl newydd i gyfrannu ac mae'r adborth dwi'n derbyn gan bobol sydd yn cyfrannu am y tro cyntaf trwy'r rhyngwyneb cyfieithu gwastad yn bositif. Felly credu mai jyst angen bod yn ofalus bod unrhyw bolisi newydd yn adnabod yr angen i gefnogi golygyddion newydd, ac i roi cyfle iddi'n nhw gwella'r safon cyn banio. Jason.nlw (sgwrs) 13:55, 22 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]
Yn hollol Jason. Mae'n cymryd lot o amser - adnabod a gwiro'r patrwm cyfieithu mewn nifer o erthyglau ayb. Digwyddodd hyn rhyw ddwy flynedd yn ol pan grewyd >250 o erthyglau ar bel-droedwyr o Japan - roedd yn amlwg mai peiriant wnaeth y job, a dilewyd y cwbwl o'r erthyglau un frawddeg. Dw i'n meddwl fod codwyr/hacyrs Sefydliad Wicimedia hefyd yn profi cod y Cymhorthydd Cyfieithu yma ar wici, gan edrych a yw'r gwaith yn aros neu'n cael ei ddileu! Os oes rhywun yn dymuno cyfieithu erthygl i'r Gymraeh, gwych iawn, dim o'i le cyn belled a bod y person hwnnw'n medru sgwennu Cymraeg eitha cywir. Mae na gyn lleied ohonom sy'n cywiro gwaith eraill, mae na lawer o grap yn mynd drwy'r ffiltr a neb yn eu cywiro. Mae angen medru nabod gwaith golygyddion newydd - a byddai gosod banner neu gategori ee 'Categori:Golygydd newydd' yn help. Ond yn sicr, does na ddim lle i olygyddion newydd nad ydyn nhw'n medru sgwennu Cymraeg. A'r rhain ydy'r drwg yn y caws, gan fod mwy a mwy ohonyn nhw am ryw reswm. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:16, 27 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]

Listeria[golygu cod y dudalen]

Mae listeria'n dechrau gwneud pethe gwirion felly dw i wedi gofyn am ymchwiliad iddo ar Github. Hefyd wedi gofyn iddyn nhw ei wneud yn anweledig yn y 'Newidiadau Diweddaraf'. Amynedd pia hi! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:14, 27 Mawrth 2021 (UTC)[Ateb]

Wici'r Holl Ddaear 2[golygu cod y dudalen]

bawd

Yn dilyn y drafodaeth uchod... Na fi di mynd ati rwan i greu ein tudalen WHDd ar Comin. Mae WiciMon yn cefnogi a bydai'n gret cael 5 neu chwech arall. Bydd angen erthygl ar Natura2000 ond dydw i ddim yn gwybod digon amdanyn nhw! Dw i wedi cynnwys:

Mi wna i adael neges ar Wikiproject:Wales hefyd. Dewch a syniadau eraill! Monsyn (sgwrs) 11:08, 5 Ebrill 2021 (UTC)[Ateb]

Gwych, Monsyn! Bydd Wikimedia UK yn cefnogi'n swyddogol, fel y soniais, a gwn fod sawl corff cenedlaethol arall hefyd! Newydd ffeindio erthygl ar hyn hefyd! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:23, 5 Ebrill 2021 (UTC)[Ateb]
Newydd ychwanegu banner i WHDd ar yr Hafan. Hen bryd gweld rhybeth neisiach na choronafirs bondigrybwyll! Llywelyn2000 (sgwrs) 11:11, 10 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

Etholiad Senedd 2021[golygu cod y dudalen]

Helo bawb, neges i gofyn beth fydd y cynllun ar gyfer canlyniadau'r etholiad Senedd yfory ymlaen? O ni eisiau gofyn oherwydd rwyf am atgoffa pawb pan mae nhw'n golygu erthyglau etholaeth neu aelod bod angen os gallwch chi i newid geiriau Cynulliad i Senedd e.e. Aelod Cynulliad Blaenau Gwent yw Alun Davies > Aelod o'r Senedd Blaenau Gwent yw Alun Davies. Diolch, Cwmcafit (sgwrs) 13:34, 6 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

Helo @Cwmcafit, AlwynapHuw, Llywelyn2000, Dafyddt: gan mod i wedi cymeryd ychydig o ddyddiau i ffwrdd, mi af ati rwan efo'r bot. Mae na lawer! Felly, newid:
Rhowch wybod - bawb - os oes rhagor; mi gychwynaf gyda rhain. Newydd weld fod ambell gategori hefyd i'w newid; mi adawaf y rhain tan yn olaf. Sian EJ (sgwrs) 14:05, 6 Mai 2021 (UTC)[Ateb]
Mae'r bot wedi cychwyn ar y gwaith, os fedar rhywun wiro'r newidiadau os gwelwch yn dda. Bot Sian EJ (sgwrs) 14:48, 6 Mai 2021 (UTC)[Ateb]
Grêt diolch @Sian EJ:! Un peth mae rhaid yn fod yn ofalus gyda 'roedd yn aelod o'r Senedd' yw bod aelodau oedd yn y Cynulliad/ Senedd rhwng 1999-2016 (yn ogystal a Steffan Lewis, Simon Thomas, Nathan Gill a Carl Sargeant) yn cael ei galw yn (gyn) aelodau o'r Cynulliad. Hefyd mae'n hawdd newid aelod o'r Senedd pan mae'r canlyniad yn dod allan. Defnyddio swîts ife? Cwmcafit (sgwrs) 17:40, 6 Mai 2021 (UTC)[Ateb]
Gwych iawn eich dau! Ia, mae na gategori taclus o'r switsis yn fama Categori:Switsis gweinyddu; bydd angen newid rhyw hanner o'r rhain, a mi wnewn nhw newid yn otomatig ar dros dwy fil o erthyglau. Y cyntaf i'r felin! Gyda llaw, mae dy wefan ar yr etholiad Cwmcafit yn wych iawn! Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:45, 7 Mai 2021 (UTC)[Ateb]
O ran rhoi'r canlyniadau ar yr erthyglau am yr etholaethau, gwell eu gadael am ychydig ddyddiau nes eu bod ar y safle Saesneg. Mae eu creu a llaw yn jobyn llafurus, haws o lawer yw eu copïo. AlwynapHuw (sgwrs) 00:21, 8 Mai 2021 (UTC)[Ateb]
Hefyd wedi sylwi bod problem gyda Infobox officeholder. Pan rwyn rhoi Plaid Cymru fel political party, mae'n dod allan fel Ceidwadwyr?Cwmcafit (sgwrs) 14:46, 8 Mai 2021 (UTC)[Ateb]
Newydd ei drwsio. Roedd yr ail gymal yn y swits ar goll, a dw i'n meddwl mai fi oedd yn gyfrifol am y gwall! Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:01, 8 Mai 2021 (UTC)[Ateb]


Rwy' wedi diweddaru tudalennau nifer o gyn-aelodau o'r Senedd ac wedi dechrau rhoi aelodau y 6ed Senedd gyda'r categori Categori:Aelodau Senedd Cymru 2021-2026. Bydd angen tudalennau newydd ar gyfer rhai o'r aelodau newydd sbon. --Dafyddt (sgwrs) 18:55, 8 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

Problem efo "Dyddiad marw" mewn inffobocs[golygu cod y dudalen]

Ers rhai wythnosau dydy oedran marw heb ymddangos yn y nodyn {{Person}}. Ar erthyglau lle mae nodyn arall yn ymddangos megis {{Infobox rugby biography}} (ee Cliff Bowen) mae smonach yn digwydd megis Dyddiad marw, Mehefin 1929 (aged 1924-1925) gyda'r bai mewn rhagolwg yn cael ei disgrifio fel Warning: Page using Template:Death year and age with unknown parameter "df" (this message is shown only in preview) ac yn creu'r Categori diofyn: Pages using death year and age template with unknown parameters. Rwy'n methu canfod o ble mae'r newid wedi dod. Oes rhywun yn cofio newid nodyn i greu'r paramedr df mewn nodyn, fel bod ni'n gallu mynd yn ôl at y nodyn i ganfod y gwall? AlwynapHuw (sgwrs) 03:20, 16 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

WiciBrosiectau ar y gweill[golygu cod y dudalen]

Helo bawb. Dyma grynhoi'r Wicibrosiectau sydd ar y gweill, rhag ofn fod rhywun yn ceisio meddwl be i'w wneud nesa:

1. Wici'r Holl Ddaear

Gweler Commons:Wiki Loves Earth 2021 in Wales (safle dwyieithog efo swits iaith).
Pryd? Rwan!
Yn fyr: Tynnu lluniau o rwan tan ddiwedd Mehefin; uwchlwytho (ar ddolen o'r dudalen yma) ym Mehefin. Y tro cynta i Gymru gael cystadlu ar lefel rhyngwladol, byd-eang!
@Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn: OK. Mae na dipyn o luniau wedi dechrau ein cyrraedd. Basa hi'n braf gweld rhain yn mynd ar erthyglau Wicipedia ASAP! Diolch i bawb am ych help! O, a mwy o luniau plis! Monsyn (sgwrs) 09:23, 3 Mehefin 2021 (UTC)[Ateb]
Yes check.svg Cwblhawyd
Cafwyd tua 1,900 o ffotograffau newydd o Gymru.

2. Palesteina-Cymru [efallai y bydd gohirio]

Gweler: fama
Pryd? Awst 2021
Yn fyr: mae'r themau wedi eu nodi, mewn rhestr.
Yes check.svg Cwblhawyd
Cafwyd 242 o erthyglau newydd. Ymunodd y Cernywiaid a'r prosiect a bu 32 o olgyddion Cernyweg, Arabeg a Chymraeg wrthi fel lladd nadroedd!

3. Prosiect Hawliau Dynol

Gweler: Meta:WikiForHumanRights Challenge/List of articles Prosiect gan Sefydliad Wikimedia; hefyd yn cynnwys newid hinsawdd.
Pryd? Pythefnos i fynd!
Yes check.svg Cwblhawyd
Cafwyd dros 101 o erthyglau newydd.

4. Ehangu a chyfoethogi erthyglau rhyngwladol (dadegino)

Gweler: sgwrs uchod yn y Caffi; prosiect tymor hir, gan fod cymaint o egin. Ddim y Wicibrosiect swyddogol.
Pryd? O hyn tan Sul pys.
Ar y gweill: Wicipedia:Wicibrosiect Cyfoethogi erthyglau

5. Merched Tim Rygbi Cymru

Yn fyr: Cais wedi dod i ni greu erthyglau ar fenywod rygbi. Mi roi restr yma fory.
Pryd? CGaPh!
Yes check.svg Cwblhawyd


6. Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

Yn fyr: mae holl erthyglau'r Cydymaith ar drwydded agored, i'w gweld ar wefan y Coleg Cymraeg (sef yr Esboniadur), felly gellir creu erthyglau newydd ar Wicipedia, neu ehangu erthyglau, gyda chynnwys y llyfr. Angen creu rhestr a Wicibrosiect (plis!!), fel y gallwn fynd drwyddynt yn drefnus. Y cyfan.
Gweler: yr Esboniadur
Angen troi hwn yn rhestr o erthyglau y gellid eu datblygu a rhestr o erthyglau y gellid eu creu. Mae'r gwaith caled wedi'i wneud. Copio a phastio yn unig!

Mwynhewch! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:04, 17 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

Newydd roi rhestr o'r erthyglau yn y prosiect: Wicipedia:WiciBrosiect Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru. Croeso i chi gopio a phastio testun o'r Esboniadur i Wicipedia, Os yw'r erthygl yn bod, gallwch ei datblygu ymhellach. Os nad yw'n bod ar wici, yna beth am greu erthygl efo'r deunydd parod? Mwynhewch!

Erthyglau dwbl[golygu cod y dudalen]

Helo Pawb.

@Llywelyn2000, Dafyddt: Dwi'n wrthi neud bach o gwaith ar lleoedd Cymru ar Wikidata a wedi sylwi rhai erthyglau dwbl - Neu sydd yn edrych fel erthyglau dwbl. Felly credu bod angen sieco/uno'r canlynol;

Dw'i dal yn mynd trwy pethau felly os dwi'n sylwi mwy, mi wna'i gadael nodyn fan hyn. Diolch Jason.nlw (sgwrs) 14:34, 18 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

Diolch Jason! Mi ai drwy'r rhain gynted fedra i! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:39, 28 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

The Welsh Extremist[golygu cod y dudalen]

Mae The Welsh Extremist (1971) gan Ned Thomas bellach ar drwydded agored. Oes gan rywun yr amser i'w roi fel pdf / dejavu ar Comin, a'i drawsysgrifo o fewn Wicidestun? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:38, 28 Mai 2021 (UTC)[Ateb]

Golygathon Wici'r Holl Ddaear[golygu cod y dudalen]

@Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn: Helo pawb. Mis nesaf (16 Gorffennaf 7yp) byddaf yn cynnal digwyddiad bach anffurfiol ar-lein i wneud defnydd o'r lluniau gwych sydd yn dod mewn ar gyfer Wici'r Holl Ddaear. Bydd hyn yn gyfle i greu a gwella cynnwys perthnasol ar Wicipedia gyda chroeso mawr i bawb! Bydd angen cofrestru am y digwyddiad trwy Eventbrite er mwyn derbyn y ddolen Zoom. Cofion Jason.nlw (sgwrs) 10:38, 18 Mehefin 2021 (UTC)[Ateb]

Bendigedig! A pythefnos ar ol i uwchlwytho rhagor! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:00, 18 Mehefin 2021 (UTC)[Ateb]
Dw i di creu rhai erthyglau i chi ymarfer ychwanegu lluniau: Porth Stinan a Traeth Mawr, Sir Benfro. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:15, 24 Mehefin 2021 (UTC)[Ateb]
Cofrestru
 • Gallaf ddod. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:11, 1 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]
 • Mi driaf! Wedi dechrau rhoi chydig o luniau - mae na rai gwych iawn hefyd! Gwell yn y fan yma nag ar Comin! Cell Danwydd (sgwrs) 15:26, 12 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]
  • Gwych iawn. A mae croeso i pobol galw mewn pryd bynnag sy'n gyfleus - does dim angen i chi bod yna am hyd y digwyddiad. Cofiwch cofrestru efo'r dolen uchod er mwyn i fi hela'r dolen Zoom. Jason.nlw (sgwrs) 08:26, 15 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]
   • Helo Pawb. Gan bod neb wedi cofrestri am y golygathon heno dw'i wedi gwneud y penderfyniad i gohirio am y tro. Hoffwn ail trefni ar ol y gwiliau haf, felly mi wna'i cysylltu pryd ni er mwyn dewis amser sydd yn mwy cyfleus i pobol. Cofion gorau Jason.nlw (sgwrs) 10:16, 16 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]

...

Arbrofi efo gosod testun ar Wicidestun[golygu cod y dudalen]

Mae Llyfrgell Caerdydd wedi roi llwyth o faledi ar Internet archive Welsh Ballads os am arbrofi ar sut i osod llyfr ar Wicidestun mae'r "llyfrau" 4 dalen yma yn fodd da i arbrofi ee. - Baled Plant Dic Sion Dafydd AlwynapHuw (sgwrs) 05:28, 23 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]

Ydy wir Alwyn: cadw pethe'n syml, efo 2 - 4 tudalen. Byddai tudalen o gyfarwyddiadau syml yn dda, mi helpai di os wyt ti isio?
Yn dilyn dy nodyn, mi ofynais i hen gyfaill i mi, Fae, i uwchlwytho popeth Cymraeg neu o Gymru i Comin. Mae na dri chategori ar hyn o bryd (a daw chwaneg!):
Mae na gyfoeth o stwff yn fama, ond dwi'n licio'r syniad o ganolbwyntio ar y baledi syml.
Gyda llaw mae na swp ohonom ni wedi dy awgrymu'n fiwrocrat ar Wicidestun. Gelli ddefnyddio dolen i'r drafodaeth honno i roi dy achos o flaen y Sanhedrin! Cofion...
Llywelyn2000 (sgwrs) 06:37, 29 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]

Adroddiad Blynyddol y Grwp Defnyddwyr[golygu cod y dudalen]

@Llywelyn2000, Lesbardd, AlwynapHuw, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn: Helo pawb, mae'r Foundation wedi gofyn am ein adroddiad blynyddol y Grwp Defnyddwyr, felly dwi' wedi cychwyn un. Bydd angen i mi cyflwyno hyn asap

Rowch wybod os dwi wedi anghofio unrhyw beth pwysig neu os oes 'na gamgymeriadau. Mae'r adroddiad yn cyfro Mawrth 2020 i Chwef 2021. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 15:22, 26 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]

Gwych! Diolch am dy waith. Ro'n i wedi cysylltu efo nhw'n dweud nad oeddem wedi cyfarfod yn swyddogol, oherwydd y Gofid Mawr; ond mae rhestru pethau perthnasol fel hyn yn help - gwych iawn! Ol-Nod - roedd dy gyflwyniad di yn AGM WMUK hefyd yn sbot on! Hip hip... Llywelyn2000 (sgwrs) 06:57, 29 Gorffennaf 2021 (UTC)[Ateb]
Diolch. Mi wna'i rhannu'r rhestr yma efo'r Foundation felly. Credu bod nhw wedi bod yn holi user:DafyddTudur am adroddiad. Jason.nlw (sgwrs) 08:59, 2 Awst 2021 (UTC)[Ateb]
@Llywelyn2000, Lesbardd, Jason.nlw, Oergell, Cymrodor, Deb:@Prosiect Wici Mon, Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn: Os nad wyt wedi ysgrifennu'r adroddiad eto, hwyrach bydd werth nodi bod 25 o lyfrau cyflawn, 145 o emynau unigol a 245 o hwiangerddi unigol, wedi eu hychwanegu i'r Wicidestun Cymraeg hefyd yn ystod y cyfnod clo! AlwynapHuw (sgwrs) 07:19, 26 Awst 2021 (UTC)[Ateb]
Mae'r gwaith ti'n ei wneud Alwyn yn aruthrol, ac yn symud Wici Destun ymlaen ar ei ganfed! Dw i 'di trio ychwanegu enwau rhai o'r llyfrau ar hafan y wici (top dde), fel bod pawb yn eu gweld nhw. Fedri di helpu eu gwneud yn fwy amlwg? ee 'Y Nifer o Lyfrau Cyflawn ar Wicidestun = xx' yn yr hafan, a 'Chyfraniadau diweddaraf:...' Dw i'n amau ei fod yn rhy hwyr ychwanegu'r wybodaeth ar Adroddiad llynedd, ond gall fynd ar Adroddiad eleni. Cofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 16:28, 2 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Palesteina-Cymru[golygu cod y dudalen]

Palestine - Wales hybrid flag.svg

Hei Llyw a @Stefanik:! Angen hysbys yn fan yma i'r prosiect Cymru-Palesteina ar Meta! Lot wedi cychwyn yn barod - a braf rhoi hyg (cwts) i bobl ddewr fel golygyddion o Balesteina! Diolch am drefnu Llywelyn - count me in! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 16:25, 2 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

Diolch am y wers ar y Cyfieithwr Llywelyn! Heb wers mi fasa hi'n amen arna i! Mi driai rhagor eto. Ddim yn saff ai Tabwla neu Tabwle fyddai'r gora? Monsyn (sgwrs) 14:03, 4 Awst 2021 (UTC)[Ateb]
John - Diolch am dy holl waith yn ddiweddar! Mae'n help mawr! Dros 20 o erthyglau wedi eu sgwennu bellach. Os oes rhywun arall isio sesiwn Zoom ar y Cymhorthydd Cyfieithu... gwaeddwch! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:14, 7 Awst 2021 (UTC)[Ateb]
Dros 160 o erthyglau, ac wythnos i fynd!

Diolch i bawb sydd wedi bwrw mlaen efo'r prosiect gwerth chweil yma. Tybed a fedrwn ni hitio 200? Braf hefyd oedd sgwrsio a rhai ohonoch ar Zoom. Mae na awydd, dw i'n meddwl i greu wicibrosiect ar y cyd gyda ein ffrindiau o Gernyw, Iwerddon a Llydaw. Os oes gan rhywun ddiddordeb, bydd cyfarfod Zoom cyn hir i drefnu - DMiwch fi / ebost ar y chwith. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:42, 25 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

Mi wnes fwynhau creu'r erthyglau yma ar wlad mor wahanol, a braf oedd gweld cymaint o Gernyw yn ymuno efo ni hefyd! Oes na siawns am rywbeth tebyg eto? Cell Danwydd (sgwrs) 13:25, 5 Medi 2021 (UTC)[Ateb]
Ar ddiwedd y dydd...

Diolch i bawb a gymrodd ran! Dyma'r canlyniadau:

Erthyglau Arabeg - 57
Erthyglau Cernyweg - 44
Erthyglau Cymraeg - 142
Cyfanswm yr erthyglau - 242
Cyfanswm y golygyddion - Total editors: 32

Cafwyd tri enillydd (a chlod-ac-anrhydedd yn wobr!): nid am y nifer fwyaf, ond am erthyglau hynod o ddiddorol! Anna Fychan, Stefanik a Cwmcafit. Llongyfarchiadau mawr i'r tri!

Y syndod mawr i mi oedd fel y neidiodd y Cernywiaid i'r adwy, gan greu 44 o erthyglau - mewn pythefnos! Diolch yn fawr i Defnyddiwr:Brwynog am eu corlanu! Dyma eu Wicibrosiect cyntaf. Mae na Lydawr, Cernywiad a dau Wyddel wedi gofyn a gawn ni Wicibrosiect newydd, rhwng y 6 gwlad Celtaidd, felly byddaf yn trefnu sesiwn Zoom i drafod hynny; os hoffech ymuno, rhowch wybod. Diolch eto: da ni i gyd ychydig yn gyfoethocach ein gwybodaeth o Balesteina rwan, ac felly Wicipedia hefyd. Mae hanner fy nghalon gyda nhw. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:20, 8 Medi 2021 (UTC)[Ateb]
Diolch yn fawr iawn, ar ran Kernewiki, am y gwahoddiad i ymuno â chi. Braf oedd gweld erthyglau am Gernyw yn cael eu trosi i'r Gymraeg ac Arabeg, a hynod o ddiddorol oedd dysgu mwy am Balesteina. Hoffwn ddiolch hefyd i bawb oedd wedi cyfrannu erthygl yn y Gernyweg. Wrth gwrs does dim peiriant cyfieithu i'r Gernyweg, felly roedd rhaid cyfieithu pob erthygl o'r cychwyn. Rydym yn edrych ymlaen at gyd-weithio yn y dyfodol ar wicibrosiectau tebyg. Brwynog (sgwrs) 11:49, 8 Medi 2021 (UTC)[Ateb]
Diolch i ti! Mi af ati i alw cyfarfod Zoom arall! Rhyw feddwl oeddwn i efallai y byddai pob un o'r 6 chymuned / ieithoedd yn dewis 10 erthygl i'r gweddill eu creu. Yna gall y gymuned greu, gyda'r gobaith y gall pob cymuned greu > 50 o erthyglau newydd (dim lleiafswm o ran maint). Llywelyn2000 (sgwrs) 12:18, 8 Medi 2021 (UTC)[Ateb]
Syniad da iawn. Mi wna i ofyn i olygyddion eraill Kernewiki am eu syniadau. Brwynog (sgwrs) 12:27, 8 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Gweithdy Mapio Cymru[golygu cod y dudalen]

Mi fydd sesiwn Mapio Cymru pnawn dydd Iau yma (5ed) am 3 o gloch fel rhan o'r Steddfod AmGen. Yn ystod y sesiwn bydd cyfleoedd i chwarae gyda’r map, darganfod enwau a lleoliadau, ac i gyfrannu gwybodaeth at y genhedlaeth nesaf o apiau mapiau Cymraeg.

Mae’r gwaith yn berthnasol i addysg, hamdden, gwaith, treftadaeth a’r gymuned – a hanes.

Bydd y trefnwyr yn disgrifio sut mae’r prosiect yn manteisio ar adnoddau agored a rhydd ar y we megis OpenStreetMap a Wicipedia/Wikidata, a’r hyn rydych chi’n gallu gwneud i gymryd rhan yn yr hwyl.

Nid oes angen unrhyw brofiad na dealltwriaeth o flaen llaw, dim ond chwilfrydedd!

Ewch i blog Mapio Cymru am rhagor a manylion ac am y dolen Zoom. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 13:42, 3 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

Edrychaf ymlaen. Mae pobl wedi dechrau fy nysgu yn barod! --Oergell (sgwrs) 15:01, 3 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

Cyfarfod da iawn y dydd o'r blaen ar Zoom! Diolch yn fawr i chi eich dau! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:12, 7 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

Wikipedia Saesneg (eto)[golygu cod y dudalen]

Gweler en:Wikipedia_talk:WikiProject_Years#Discussion. Mae'r broblem yn parhau - mae llawer o frenhinwyr Seisnig yn y drafodaeth! Deb (sgwrs) 16:57, 22 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

Hefyd - beth yw "clapper bridge" yn Gymraeg? Deb (sgwrs) 13:15, 16 Awst 2021 (UTC)[Ateb]
Dadl ddianghenraid mae 1864 in Wales a 1864 in the UK yn bodoli ac yn cysylltu â'i gilydd gyda chysylltiadau rhwng y ddwy erthygl os am wybod pwy oedd Ymerodres yr Ymerodraeth ar y pryd
/ "Pont llechfeini" AlwynapHuw (sgwrs) 06:54, 26 Awst 2021 (UTC)[Ateb]
 • EDRYCHWCH: [4] -

mae'n credu bod ganddo gefnogaeth i'r newid hwn! Deb (sgwrs) 17:19, 15 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Mae'n ddrwg gen i weld hyn yn digwydd, Deb. Fyddwn i ddim wedi credu y gallai'r dyn fod mor fychan ei feddwl ac yn obsesiynol. Rhywun sydd eisiau ei ffordd ei hun costied a gostio. --Craigysgafn (sgwrs) 18:20, 15 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Angen mwy o lyfrau ar gyfer Wicidestun[golygu cod y dudalen]

Wedi gweithio allan sut i ddefnyddio Wicidestun (un o'r pethau sy'n anodd gythreulig, hyd dysgu sut, ond yn hawdd wedyn) rwy'n chwilio am destunau fer ond diddorol megis y rhai yng Nghyfres y mil Llyfrau ab Owen a Chyfres y Ford Gron i'w osod ar y safle. Os oes llyfrau o'r fath ar eich silffoedd a oes modd eu sganio au danfon imi? @Llywelyn2000, Jason.nlw, Lesbardd, John Jones, Oergell, Cymrodor, Cwmcafit:@Adda'r Yw, Stefanik, Dafyddt, Pwyll, Sian EJ, Jac-y-do, Deb:@Duncan Brown, Deri Tomos, Dafyddt, Heulfryn:

@Prosiect Wici Mon: oes modd gwneud un o dy gyfweliadau fidio i ddangos sut mae troi llyfr yn destun ar wicidestun? AlwynapHuw (sgwrs) 08:13, 26 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

@AlwynapHuw: Haia Alwyn a gobeithio dy fod yn cadw'n o lew. Mi wnes i roi dolenni i nifer o gategoriau newydd ar Comin ar 23 Gorffennaf yma ar y Caffi (geler 'https://cy.wikipedia.org/wiki/Wicipedia:Y_Caffi#Arbrofi_efo_gosod_testun_ar_Wicidestun'), yn llawn sgans efo OCR mewnol o'r testun (Cymraeg gan fwyaf). Mae'r uwchlwythiadau yma (ond nid i gyd) yn dilyn dy ymholiad, pan gyslltais efo hen gyfaill, ac o fewn deuddydd roedd nifer o gategoriau newydd wedi eu creu, neu uwchlwythiadau / ychwanegiadau i hen gategoriau.
 1. Commons:Category:Welsh ballads = 397 o sgans / llyfrau pdf
 2. Commons:Category:Cardiff University Special Collections and Archives (Saesneg am Gymru) = 48 o sgans / llyfrau pdf
 3. Commons:Category:Scans in Welsh from the Internet Archive = 972 o sgans / llyfrau pdf
Dw i wedi dechrau categoreiddio'r rhain i isgategoriau, gan gynnwys:
* Commons:Category:Religious Welsh text = ‎190
* Commons:Category:Welsh text on the subject of history‎ = 34
* Commons:Category:Welsh text on the subject of history‎ = 34
** Commons:Category:Welsh dictionaries = 10
** Commons:Category:Welsh grammar books = 9
** Commons:Category:Welsh-language poetry = tua 40 o flodeugerddi.
Gan mai o'r Internet Archives (IA) y daw'r rhain, mae'r OCR llawn hefyd yn fano, ac yn eitha cywir ee enghraifft. Mae'r testun wedi'i ocrio hefyd ar y ferssiwn pdf sydd ar Comin, ond wedi ei leihau, felly mae gwell safon i'r un ar yr IA. Mae'n amhosib trosglwyddo rhai ffeiliau o IA i Comin, gan eu bod yn fwy na 100 gb.
Os na all Aaron dy gyfweld / creu fideo hyfforddi, yna mi wna i; ond mae'n draed moch am fythefnos neu ddau! Diolch eto am dy waith manwl a gwerthfawr ar Wicidestun! Bydd hawliau Gweinyddwr gen ti mewn chydig ddyddiau hefyd. Cofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 11:03, 26 Awst 2021 (UTC)[Ateb]

Board elections of WMF - without Cymraeg?[golygu cod y dudalen]

Symudwyd i'r gornel Saesneg

Llyfrau Cymreig ar Wicidestun[golygu cod y dudalen]

Mae gennyf tua hanner cant o "hen lyfrau Cymraeg" aiff i'r ail gylchu wedi fy marwolaeth oherwydd diffyg diddordeb fy mhlant. Rwyf wrthi'n ceisio eu trosglwyddo i Wicidestun er mwyn eu cadw. Mae gennyf nifer fwy o lyfrau Cymreig yn yr iaith Saesneg hefyd megis:

 • Biographical dictionary of ministers and preachers of the Welsh Calvinistic Methodist Body: or Presbyterians of Wales; from the start of the denomination to the close of the year 1850
 • Montgomeryshire Worthies
 • The parliamentary history of the Principality of Wales, from the earliest times to the present day, 1541-1895.

Ac ati

Cwestiwn dyrys i mi yw a dylid eu trawsysgrifio i'r safle Saesneg lle fyddant ar goll ym mysg y miloedd o lyfrau Saesneg, neu eu rhoi ar Wicidestun Cymraeg fel llyfrau "Cymreig"?

Gofyn yma gan mae Sais a'i hosan yw'r unig weinyddwyr Wiicidestun ar hyn o bryd sy'n araf (iawn) yn trosglwyddo'r Beibl i'r Gymraeg. Tra fy mod i efo degau o destynau amgen yn cael fy ngwrthod!

Bore da Alwyn! Rwyt ti wedi cael dy dderbyn fel Gweinyddwr, nid dy wrthod. Oherwydd eu rheolau, dydyn nhw ddim yn caniatau mwy na X o Weinyddwyr i bob Y o gyfraniadau/cyfranwyr ayb. Paid a saethu'r negesydd, mond dweud pam mai am 6 mis yn unig mae nhw wedi ei roi i ti. Mi fedrwn fynd ati i newid eu rheolau global, wrth gwrs.
Wicidestun - yn ol iaith mae'r prosiectau wedi eu llunio, ac felly ar en-WS y dyllai unrhyw destun Saesneg fynd. Mae na gategoriau er mwyn dosbarthu mewn modd rhesymegol, ac mae Category:Wales yn fasgediad eitha cyfoethog o bysgod eraill ee Category:Welsh_poets ayb. Ond mae angen rhagor o gategoriau arnyn nhw! Byddai'n braf gweld Y Western Mail, er enghraifft yn cael categori 'Newspapers of Wales' yn hytrach na dim ond 'Newspapers of the United Kingdom'! @Adda'r Yw: a @Craigysgafn: ydy Brenhinoedd y Categoriau, ac ella y gallan nhw helpu i wella'r categoriau ar en-WS?
Os cofiaf yn iawn, roedd na rywfaint o destun Cymraeg ar en-WS, hefyd, ond ella ei fod wedi ei ddileu erbyn hyn.
Gyda llaw, mae peth o'th waith ar y Welsh Not wedi ei gyfieithu a'i roi ar yr erthygl Saesneg ar y WN, ac mae'n nodi fod y disgrifiad (gan O M Edwards) wedi dod o cy-WS. Mae'n ffynhonnell fantastig, ac mae angen tynnu rhagor o destun cyfoethog o Wicidestun i WP. Cofion cynnes - Llywelyn2000 (sgwrs) 07:33, 12 Medi 2021 (UTC)[Ateb]
Nid brenin hyd yn hyn. Dim ond arglwydd ar ddau neu dri chantref ydwyf – rwy'n gwybod fy lle. Ond byddaf yn falch o edrych ar y categoriau hynny.--Craigysgafn (sgwrs) 09:39, 12 Medi 2021 (UTC)[Ateb]
Pwyll! ;-) Llywelyn2000 (sgwrs) 14:42, 12 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Rhowch eich hen lyfrau ddiflas ar Wicidestun[golygu cod y dudalen]

Un o'r problemau mae Wicidestun yn ei wynebu yw bod nifer fawr o lyfrau Cymraeg sydd allan o hawlfraint naill ai yn "Cofiannau a Phregethau'r Parch ....." ; "Hanes Capel... / enwadaeth Llan rhywle" neu yn Gwaith bardd gwlad di sylw a di awen. Llyfrau sy'n cael ei diystyru fel rhai diwerth.

Rwy'n anghytuno!

Fel hen bregethwr fy hun, rwy'n derbyn bod "Cofiant a phregethau'r Parch..." yn 90% diflas, ond mae 10% o wythïen aur ynddynt! Mae disgrifiad oferedd John Jones Talysarn, yn ffair Llanrwst, yn hanes gwych am ffeiriau Cymru cyn dyfod Methodistiaeth. Mae rhai yn honni bod Anghydffurfiaeth wedi "lladd" y diwylliant gwerin. Mae llyfrau hanes crefydd a phregethwyr sy'n cychwyn efo pennod "Cyflwr Cymru cyn ...." yn ffynhonnell wych am draddodiadau gwerin. Dyma brif ffynhonnell hanes y "Mari Lwyd"

Mae "Cofiant Williams o'r Wern" yn rhoi disgrifiad o'i frawd yng nghyfraith, sy'n disgrifio ei bryd, ei gwedd a hyd yn oed lliw ei lygaid. Roedd ei frawd yng nghyfraith yn un o fy hynafiad!

Mae Gwaith Dewi Wnion a gwaith Cyndelw, dau fardd gwlad, yn cynnwys englynion (gwael) ond gwybodus am deulu fi a'm wraig.

Mae Hanes Methodistiaeth Corris yn cysylltu fy ach i ag ach fy niweddar AS Guto Bebb!

Er bod y fath lyfrau yn 90% diflas. Doder hwy ar Wicidestun er mwyn y 10%, sy'n chwiladwy trwy Google!

AlwynapHuw (sgwrs) 04:32, 13 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Rwyf wedi dodi nifer o destunau ar Wicidestun. Byddai cymorth i'w gwirio yn fendithiol. Nid fy "eiddo" i yw pob llyfr rwy'n gosod. Mae'n fenter cydweithredol!

AlwynapHuw (sgwrs) 05:50, 16 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Fyddai'n help, Alwyn, pe baem ni'n creu 'Prosiect Wicidestun' ar y WP Cymraeg, yn fama, er mwyn tynnu sylw golygyddion i bethau allweddol, pan fo angen cymorth ayb? Dal i feddwl fod angen gwella'r Hafan i adlewyrchu'r gwaith diweddar ti'n ei wneud. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:49, 29 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Erthyglau wedi'u creu gan ddefnyddwyr anhysbys[golygu cod y dudalen]

Yn ôl ym mis Rhagfyr a mis Ionawr roedden ni'n trafod yma broblemau golygyddion anhysbys (gweler yma). Awgrymais y dylen ni atal cyfranwyr anhysbys rhag creu erthyglau newydd. Ac rwy'n credu bod cefnogaeth gyffredinol i'r syniad. Dros y dyddiau diwethaf, bu llifeiriant o erthyglau bach anhysbys nad yw'n dda gen i'w weld, ond nad ydyn nhw'n amlwg yn waith fandaliaid. Fodd bynnag, rwy'n amheus ynghylch gwerth yr erthyglau hynny. Ond pan fydd y crëwr yn anhysbys, does unrhyw fodd i gymryd rhan mewn deialog gydag ef/hi.

Dyma rywun sydd wedi bod yn weithgar iawn. Dwy i ddim yn gweld yr angen am lawer o'i waith/ei gwaith. Ond sut allwn ni gael trafodaeth ynghylch a yw'r ymadrodd "Feirws Tsieineaidd" wedi'i ddefnyddio yn y Gymraeg mewn gwirionedd, neu a ydy hynny'n agenda Trumpaidd yn cael ei gwthio? Ydw i'n poeni gormod? Ta beth, rwy'n dal i gredu taw syniad gwael yw caniatáu i erthyglau gael eu creu gan ddefnyddwyr anhysbys. --Craigysgafn (sgwrs) 11:39, 17 Medi 2021 (UTC)[Ateb]

Gan nad yw'r term "Feirws Tsieineaidd" yn cael ei ddefnyddio gan unrhyw wefan safonol Cymraeg a gan fod orgraff a sillafu'r defnyddiau eraill mae'n awgrymu yn anghywir ee Feirws Tseina cyrlio dail tomato rwyf wedi dileu'r ddalen. Rwyf hefyd wedi dileu'r tudalen ail-gyfeirio hyll "ChiTube"
Cytuno efo Craigysgafn bod angen gwahardd cyfraniadau gan ddefnyddwyr anhysbys. AlwynapHuw (sgwrs) 17:28, 20 Medi 2021 (UTC)[Ateb]
Cytuno. Do, derbyniwyd ein bod yn gwahardd golygyddion anhybys, ac mae angen nodi hynny rhywle yn ein polisiau. Mae'n rhaid i ni fod yn reit llawdrwm dw i'n meddwl ac mae angen canfod ble ar Meta mae postio cais i'r ataliad yma gael ei wneud yn otomatig. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:44, 29 Medi 2021 (UTC)[Ateb]
Cytuno yn cyffredinol efo gorfodi pobol i creu cyfrif, ond credu bod angen bod yn ofalus efo 'Good Faith editors' - Mae llawer o'r pethau mae'r person yma wedi gwneud yn edrych fel 'Good Faith' i mi. Dw'i ddim yn siŵr beth yw'r rheswm dros flocio'r person yma ond credu bod angen ceisio trafod efo pobol fel hyn yn y lle cyntaf. Mae angen i bawb teimlo bod Wici yn lle croesawgar i bobol newydd o bob cefndir. Mewn gwirionedd does dim llawer o wahaniaeth rhwng defnyddwyr anhysbys a chyfrifon anhysbys, felly byddwn dal yn wynebu'r un heriau Jason.nlw (sgwrs) 13:40, 5 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
Digon teg Jason! Mae angen rhagor ohonom ni er mwyn rhanu'r baich! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:15, 5 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
Cytuno! Mae angen i ni dyfu'r gymuned o gyfranwyr profiadol. Dyna'r her fwyaf. Jason.nlw (sgwrs) 10:31, 8 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Mae Google Translate yn gyfrifol am bron i 200 o erthyglau crap. Ychydig iawn ohonan ni sy'n eu gwiro eu hailsgwennu a'u cywiro. Dyma nhw. Un ateb ydy eu dileu nhw i gyd, gan eu bod yno ers blynyddoedd heb eu cyffwrdd. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:09, 17 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Yn wir, byddai'n well gan y rhan fwyaf o'r rhestr honno gael ei dileu. Fodd bynnag, mae rhai o'r erthyglau gyda'r faner "Gwella" eisoes wedi'u gwella cryn dipyn, felly mae angen i rywun fynd drwyddo a gwneud rhywfaint o chwynnu. Byddwn i'n hapus i'w wneud, ond rwy'n prysur gyda thrwsio pentrefi Cymru ar hyn o bryd.---Craigysgafn (sgwrs) 12:21, 17 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Digwyddiad heddiw[golygu cod y dudalen]

Helo pawb. Byddaf yn cynnal cyfieith-a-thon pnawn ma efo myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth felly mae'n posib bydd tipyn o erthyglau newydd mewn cyfnod byr. Byddaf yn gwirio pob un heno neu peth cyntaf fory. Jason.nlw (sgwrs) 11:02, 12 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Lleoedd Cymru[golygu cod y dudalen]

Helo pawb. Fel rhan o'r gwaith paratoi am y digwyddiad uchod nes i ysgrifennu query Wikidata i dod o hyd i pentrefi a pentrefanau yng Nghymru efo erthygl Saesneg ond heb erthygl Cymraeg a mae mwy na beth on i'n disgwyl (dros 300!). Felly dyma dolen i'r rhestr rhag ofn bod gan unrhywun diddordeb. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 08:05, 13 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Byddwn i'n falch o roi help llaw gyda hynny! Craigysgafn (sgwrs) 08:26, 13 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
Ffab, Diolch i ti! Dw'i hefyd yn bwriadu creu rhai, pan fydd amser gen i. Jason.nlw (sgwrs) 16:24, 13 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Cyfeiriad Cof y Cwmwd[golygu cod y dudalen]

Bore da. Nodyn yw hyn i hysbysu unrhyw un sydd â diddordeb fod ebost Cof y Cwmwd (wici hanes Uwchgwyrfai) wedi newid i cofycwmwd@gmail.com Efallai y bydd Jason, DafyddT a Llywelyn2000 yn benodol yn hoffi nodi hyn. Diolch --Heulfryn (sgwrs) 11:50, 14 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

CommonsDelinker[golygu cod y dudalen]

Tua blwyddyn yn ôl, gwnes i sylwadau yma ar yr effaith syfrdanol y mae gwaith CommonsDelinker weithiau'n ei chael ar erthyglau. Gweler Delweddau defnydd teg heb eu defnyddio. Bu nifer o bethau yn ddiweddar lle rwyf wedi bod yn poeni eto. Heddiw, er enghraifft, mae llun wedi diflannu o'r erthygl Tŷ'r Cymry (Caerdydd). Wedi fynd yn llwyr, heb adael unrhyw olrhain beth oedd y llun. Rwy’n amau o ddifrif a gafodd hawlfraint unrhyw un ei thorri gan y llun hwn. Mae gen i gof niwlog o'r ffoto. Rwy'n amau y gallai fod wedi'i uwchlwytho gan y person a'i dynnodd, ond na roddodd y caniatâd Creative Commons yn ôl pob tebyg. Ond dwyf i ddim yn gwybod yn sicr, a dyna'r pwynt. Ni ellir cywiro'r peth, oherwydd mae wedi diflannu i ebargofiant. Sylwaf i fod y cais am ei ddileu wedi dod gan ddefnyddiwr yn Hong Cong, nad yw'n rhestru ei hun fel siaradwr Cymraeg. Rwy'n amau'n ddifrifol bod y defnyddiwr hwn yn gweithredu ar ran deiliad yr hawlfraint. Dwyf i ddim yn gwybod a ellir gwneud llawer am bethau o'r math hwn, heblaw am y rhai yma sy'n mynd i'r drafferth o uwchlwytho delweddau i sicrhau bod yr ffurflen Creative Commons wedi'i llenwi'n iawn. Allwch chi ddim cymryd yn ganiataol mai synnwyr cyffredin fydd drechaf. --Craigysgafn (sgwrs) 12:53, 25 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Ia, niwsans glan! Dw i newydd ofyn am esboniad yn fama ar Comin. Cadwa dy lygad arno, a chroeso i ti gyfrannu hefyd i'r drafodaeth - neu fan mwy priodol. Diolch gyfaill. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:08, 25 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
A fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:22, 27 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
Diolch am fynd ar drywydd y broblem hon, Robin! Gallaf i weld bod rhywfaint o gynnydd yn cael ei wneud ar Comin. Ond i mi, y brif broblem yw bod lluniau sy'n chwarae rhan ddefnyddiol yn cael eu dileu weithiau, a hynny mewn ffordd eithaf mympwyol. (Yn ôl pob golwg, o leaiaf.) Unwaith mae llun wedi mynd, allaf i ddim gweld ffordd i ddarganfod yn union pam y torrodd y rheolau. --Craigysgafn (sgwrs) 07:57, 27 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
Na, dydy'r olion traed ddim yn y tywod, ac mae hyn yn wendid! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:44, 28 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
A dyma ni eto heddiw gyda CommonsDelinker yn dileu llun o Mistar Urdd, o bob peth dan haul, o Urdd Gobaith Cymru a logo'r Urdd o Gemau Cymru, "er del req.". Ydy hynny'n wir? A ydy'r Urdd wedi gofyn am gael gwared â'r pethau hyn? Rwy'n ei chael hi'n anodd credu. Mae'r broses mor dywyll. Craigysgafn (sgwrs) 22:04, 30 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
@Stefanik: unrhyw siawns y gelli rhoi hwn (Mr Urdd) a rhai o'r lleill i fyny ar WP Cymraeg (nid Comin), i ni weld pam eu bod yn cael eu tynnu i lawr. Hawlfraint ydy'r broblem, ond pa ran o'r dedfau hawlfraint ydy'r cwestiwn. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:56, 31 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
Siomedig yw gweld cymaint o luniau rhagorol Duncan Brown wedi cael eu tynnu heddiw gan CommonsDelinker. Beth ar y ddaear all fod yn anghywir â'r rhain? --Craigysgafn (sgwrs) 17:54, 9 Rhagfyr 2021 (UTC)[Ateb]
Mae'n ymddangos na wrthwynebodd Duncan ar ei dudalen Sgwrs ar Comin, felly mae'n anodd dadlau. Fodd bynnag dw i wedi gadael tri chwestiwn am y swp dwaetha i gael ei ddileu. Croeso i ti ymunoo! Yn rhyfedd iawn mi adewais neges arall, ar Comin, parthed dileu delweddar yma yn gynharach y bore ma.
Mae'n ymddangos i mi fod na ymgyrch yn erbyn golygyddion Cymraeg, ymgyrch sydd eisioes wedi torri calon o leiaf 4 o'n golygyddion gorau (CD, JJ, SEJ a M). Mae'r ymosodiadau i'w weld ar Comin rwan, gan ddechrau efo Sion J. Dyma pam dw i wedi mynd ati ddwywith cymaint ar cywici - allan ni dim gadael iddyn nhw ennill. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:15, 10 Rhagfyr 2021 (UTC)[Ateb]

Teclynnau ar goll o fy newisiadau[golygu cod y dudalen]

Fasa rhywun yn gwiro ydy'r botwm 'Teclynnau' yn gweithio yn eich Dewisiadau os g. yn dda? Mae gen i 9 botwm, ond nid 'Teclynnau'! Fe ddylai fod y 6ed botwm / 10. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:43, 28 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Does gen i'r fath beth fan hyn, er bod gen i "Gadgets" ar fy nghyfrif ar enwiki. Craigysgafn (sgwrs) 11:52, 28 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]
Mae'n swnio ei fod wedi diflannu am ryw reswm felly. Diolch CraigyrOesoedd! Mi holai ar Meta! Llywelyn2000 (sgwrs) 04:40, 29 Hydref 2021 (UTC)[Ateb]

Hiliaeth mewn hen lyfrau[golygu cod y dudalen]

Rwyf wrthi'n trosi'r llyfr "Caniadau Buddug" i Wicidestun ac mae gennyf dipyn o gyfyng gyngor parthed un o'r cerddi sydd yn hynod hiliol. Ei enw yw "S***o a'r Bibell - yn teimlo'n wyn", moeswers yw'r gerdd am beidio ysmygu. Mae'n sôn am fachgen o dras Affricanaidd yn smygu cetyn er mwyn bod cystal â dyn gwyn, ond mae'r baco yn ei wneud yn sâl. Be ddylwn wneud efo'r gerdd 1) Ei gyhoeddi, i fod yn driw i'r gwaith gwreiddiol, 2) Ei gyhoeddi gyda nodyn o eglurhad am agweddau'r cyfnod, gydag ymwadiad ar ran Wicidestun, 3) Ei hepgor yn llwyr? AlwynapHuw (sgwrs) 18:27, 25 Tachwedd 2021 (UTC)[Ateb]

Cytuno efo fama y dylem gadw'r gwreiddiol. Efallai hefyd cynnwys categori ee 'Llenyddiaeth sy'n cynnwys hiliaeth? Llywelyn2000 (sgwrs) 10:12, 26 Tachwedd 2021 (UTC)[Ateb]
Wedi uchlwytho'r cerdd ffiaidd yma s:Caniadau Buddug/Sambo a'r bibell ac wedi creu categori s:Categori:Testunau sy'n cynnwys hiliaeth gydag ymwadiad ar y dalen categori. Gobeithio bod hyn yn iawn. AlwynapHuw (sgwrs) 04:24, 30 Tachwedd 2021 (UTC)[Ateb]

Sori problem arall efo Wicidestun[golygu cod y dudalen]

Pwrpas Wicidestun yw gosod llyfrau sydd allan o hawlfraint mewn modd darllenadwy, a chwiladwy gan beiriannau fel Google.

Rwyf wedi gosod nifer fawr o destunau ar Wicidestun ar ffurf DjVu a PDF, dydy'r testunau hyn ddim ar gael i'w darllen eto, bydd ymchwiliad ar Goolge dim yn eu canfod.

Mae gan Wicidestun system "goleuadau traffig" i ddangos statws "cyhoeddi" pob tudalen Llwyd=Tudalen Wag; Pinc=Tudalen heb ymgais i'w gwirio; Piws=Tudalen efo problemau gwirio nad oes modd ei adfer o'r sgan gwreiddiol; melyn sgan sydd wedi ei wirio gan unigolyn; gwyrdd sgan lle mae'r cynnwys wedi ei wirio, a gwella, lle fo angen gan ail berson

Mae pob llyfr sydd wedi ei gyhoeddi ar hyn o bryd gennyf i ar Wicidestyn yn rhai melyn neu wyrdd. O bigo fewn i Wikisource Saesneg heddiw cefais fod y mwyafrif o'u llyfrau hwy, gan awduron mor bwysig â Dickens, Trollope ac ati yn y binc!

Wrth gwrs mae OCR yn well yn y Fain nag ydyw yn y Gymraeg, ond be sydd yn bwysicaf, llwyth o destunau pinc, efo brychau, neu ychydig o destunau gweddol gywir melyn / gwyrdd?

A fyddai rhedeg ambell i lyfr, cyn Orgraf yr Iaith Gymraeg, trwy Cysill a'u gadael yn binc yn bechod anfaddeuol? 07:09, 16 Rhagfyr 2021 (UTC) AlwynapHuw (sgwrs) 07:14, 16 Rhagfyr 2021 (UTC)[Ateb]

Does gen i ddim syniad Alwyn! Mae na pros a cons o blaid ac yn erbyn! Pinc - mae nhw yno'n barod, yn denu rhywun i'w prawfddarllen, os oes gen i duedd o gwbwl. Ond wir i ti - ti bia'r penderfyniad, a mi gytunwn ni i gyd, dw i'n siwr! Ti di'r un sy'n deall y broses, yr amser, y gwaith anhygoel ti'n ei wneud. ON Gyrhaeddodd y sganiwr? Cofion... Llywelyn2000 (sgwrs) 16:56, 17 Rhagfyr 2021 (UTC)[Ateb]