Sgwrs Defnyddiwr:Cymrodor

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Eginyn Cymry[golygu cod y dudalen]

Diolch am lwytho Delwedd:StubWales.png, llawer gwell na'r hen un ! Thaf 10:42, 7 Mawrth 2010 (UTC)

Corea[golygu cod y dudalen]

Adferwyd "Korea" gan Paul-L am ddau reswm:

  1. Nid dyma'r ffordd i newid enw erthygl - gweler Wicipedia:Ail enwi neu symud tudalen (Saesneg ar hyn o bryd...) am esboniad.
  2. Yn ddelfrydol basai'n braf cael cefnogaeth gan eraill i'r ailenwi gan fod erthygl am wlad yn un bwysig ac felly rydym ni'n osgoi unrhyw newid o'r fath heb gytundeb (fel arfer mewn trafodaeth ar dudalen Sgwrs yr erthygl).

Yn bersonol, fel dwi wedi nodi ar Sgwrs:Korea, dwi o blaid adfer Corea yn lle 'Korea', fel y gwyddost mae'n siwr. Os hoffet ti dynnu sylw eraill at y sefyllfa trwy gadw nodyn yn y Caffi efallai cawn ni gytundeb ffurfiol, trwy bleidlais ar y dudalen Swrs? Hwyl, Anatiomaros 17:44, 7 Mai 2010 (UTC)

Y didolnod[golygu cod y dudalen]

Gweler: Sgwrs:Tsieinëeg. Diolch, - Llywelyn2000 (sgwrs) 13:45, 8 Mawrth 2013 (UTC)

Y Waun[golygu cod y dudalen]

Sut mae, Cymrodor? Dwi'n meddwl mai camgymeriad oedd symud Y Waun. Cofia fod llefydd mawr ac adnabyddus yn cael y flaenoriaeth ar lefydd bychain wrth wahaniaethu. Tudalen Y Waun (gwahaniaethu) sydd ei angen ac adfer Y Waun gyda'r ddolen ar y top i Y Waun (gwahaniaethu). Yn fy marn i, o leiaf. Gweler Sgwrs:Y Waun, Sir Ddinbych. Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 23:36, 14 Ionawr 2014 (UTC)

Hefyd, yn ôl ein rhestr o gymunedau, mae pentreflan y Waun a phentreflan Cwm, Sir Ddinbych yn rhan o gymuned Tremeirchion, Cwm a'r Waun. Anatiomaros (sgwrs) 23:43, 14 Ionawr 2014 (UTC)

Dw i'n gweithio ar ddiweddaru'r rhestr honno. Mae gen i restr gan adran llywodraeth sy'n cyd-fynd a hon http://foiwiki.com/foiwiki/index.php/Community_Councils_in_Wales --Cymrodor (sgwrs) 01:23, 15 Ionawr 2014 (UTC)
Ia, ein rhestr ni (o 'en'!) sy'n anghywir mewn rhannau neu allan o ddyddiad. Mae'n bwysig cael y ffeitihau'n iawn achos dwi wrthi'n creu categoriau i'r cymunedau a dydwi ddim eisiau gwastraffu fy amser yn creu a phoblogi categoriau i "gymunedau" sy ddim yn gymunedau, fel ein "Tremeirchion, Cwm a'r Waun" bondigribwyll! Anatiomaros (sgwrs) 01:34, 15 Ionawr 2014 (UTC)

ON Gweler Sgwrs:Moelfre hefyd. Mae pentreflan "Moelfre, Sir Conwy" yn ddirgelwch o hyd! Anatiomaros (sgwrs) 23:51, 14 Ionawr 2014 (UTC)

Dw i'n gweithio ar gyfuno dwy restr o leoedd Cymru fel rhan o brosiect Llwybrau Byw! er mwyn creu erthyglau newydd. Mae'n bosib fydd achos i gael sgwrs am nifer ohonyn nhw. --Cymrodor (sgwrs) 01:23, 15 Ionawr 2014 (UTC)
Rwyt ti'n brysur iawn efo hyn, dwi'n gwybod ac yn gwerthfawrogi hynny hefyd. Ond fel ti'n deud, bydd nifer o bethau i'w drafod wrth fynd ar ôl y pentrefannau bychain hyn. Anatiomaros (sgwrs) 01:34, 15 Ionawr 2014 (UTC)
Dwi wedi gwahodd sylwadau gyda hysbys yn y Caffi. Dwi wedi awgrymu defnyddio Sgwrs:Rhestr cymunedau Cymru i drafod unrhyw symud arfaethedig cyn ei wneud (neu beidio). Gobeithio dy fod yn cydweld â'r angen am hynny. Y peth ola dwi isio gwneud ydy brifo dy deimladau, Cymrodor; fel dwi wedi dweud uchod, dwi'n gwerthfawrogi dy gyfraniadau. Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 23:56, 15 Ionawr 2014 (UTC)

Gwerthfawrogiad o'th waith[golygu cod y dudalen]

Rhaid i mi ddweud i mi fwynhau'r erthyglau am feddalwedd y creaist y dydd o'r blaen ee [LibreOffice]] a VLC. Dyma'r union bynciau sy'n rhaid i ni ei roi ar Wicipedia - gan eu bod yn apelkio at bobl ifanc - a dyna ein cryfder! Mae 85% o'n cynulleidfa rhwng 16 a 23 oed! Diolch rhen goes! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:21, 7 Ionawr 2015 (UTC)

You are invited![golygu cod y dudalen]

Celtic Knot Wiki Conference - logo.png
You are invited...
Wikimedia-logo.svg

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:38, 22 Mai 2017 (UTC)

Sefydlu grwp swyddogol: Wicimedia neu Wikimedia Cymru[golygu cod y dudalen]

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Gweler: Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:29, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)