Wicipedia:WiciBrosiect Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

Oddi ar Wicipedia
Croeso i Wicibrosiect
Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

Yn Ionawr 2014 penodwyd Marc Haynes yn Wicipediwr Preswyl yn y Coleg Cymraeg, am gyfnod o 6 mis. Cytunodd y Coleg i newid trwyddedau gwefan 'Y Porth' i CC-BY-SA. Yn ogystal a hyn, newidiodd y Coleg eu polisi, i fod yn un fwy agored. Canlyniad hyn yw y bydd y Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru yn cael ei rhoi ar drwydded agored, fel y gall Wicipedia ac eraill ddefnyddio'r erthyglau.

Cyhoeddwyd Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru gan Wasg y Lolfa yn 2018 gyda'r nod o gwmpasu holl gerddoriaeth Gymraeg a Chymreig. Adran Gerddoriaeth Prifysgol Bangor sy'n gyfrifol am y prosiect, gyda chefnogaeth ariannol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Y Golygyddion yw Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas.

Cyfarwyddiadau

Mae'r erthyglau a'r gerddoriaeth i'w gweld yma ar wefan Y Porth.

Wedi gwiro neu ychwanegu gwybodaeth at yr erthygl ar Wicipedia, gallwch nodi hynny yn y golofn 'Nodiadau', lle bod eraill yn gwastraffu eu hamser yn gwiro yr un erthygl.

Cofiwch hefyd ychwanegu:

1. [[Categori:Y Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru]]

2. {{Esboniadur Cerdd|Pwy,_Sgwennodd_yr_Erthygl|Pwy Sgwennodd yr Erthygl|CC=BY}}

ar waelod yr erthygl. Rhagoir am hyn yn fama. Mwynhewch!


Rhestr o erthyglau
Enw'r erthygl yn y Porth / Cydymaith Enw'r erthygl ar Wicipedia Nodiadau Enw Defnyddiwr
'Calon Lân' Calon Lân Angen ychwanegu gwybodaeth
Cwm Rhondda Cwm Rhondda
Dafydd y Garreg Wen Dafydd y Garreg Wen
Hen Wlad fy Nhadau Hen Wlad fy Nhadau
Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech
Sosban Fach Sosban Fach
We'll Keep a Welcome We'll Keep a Welcome
9Bach (ll., Nain Bach) 9Bach
Aberjaber Aberjaber
Adloniant] Adloniant
Ail Symudiad Ail Symudiad
Alarm, The The Alarm
Allcock, Maartin (g.1957) Maartin Allcock
Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd Wedi cwbwlhau fel enghraifft. Llywelyn2000
Anhrefn Anhrefn
Anterliwt a Cherddoriaeth mewn Anterliwtiau Anterliwt creu adran Cerddoriaeth mewn Anterliwtiau?
Anthemau Anthem
Anweledig Anweledig
Ap Huw, Robert (c.1580-1665) Robert ap Huw (c.1580-1665)
Ap Rhys, Philip (m.1566) Philip Ap Rhys (m.1566)
Ap Siôn, Pwyll (g.1968) Pwyll ap Siôn (g.1968)
ApIvor, Denis (1916-2004) Denis Ap Ivor neu ApIvor; (1916-2004)
Ar Log Ar Log
Archifau Archif adran newydd ar gerddoriaeth Cymru?
Arweinydd, Arweinyddion Arweinydd cerddorol
Arwel, Rhisiart (g.1951) Rhisiart Arwel (g.1951)
Arwyn, Robat (g.1959) Robat Arwyn (g.1959)
Athrawon Crwydrol Athrawon Crwydrol nodedig?
Baled Baled
Bandana, Y Y Bandana
Bandiau Militaraidd Band Militaraidd
Bandiau Pres Band Pres
Bara Menyn, Y Y Bara Menyn
Barbier, Lucie (1875-1963) Lucie Barbier (1875-1963)
Barrett, Richard (g.1959) Richard Barrett (g.1959)
Bassey, Shirley (g.1937) Shirley Bassey (g.1937)
Bennett, Elinor (g.1943) Elinor Bennett (g.1943)
Bevin neu Bevan, Elway (c.1554-1638) Elway Bevin neu Bevan; (c.1554-1638)
Big Leaves Big Leaves
Bingley, William (1774-1823) William Bingley (1774-1823)
Blew, Y YBlew
Bob Delyn a'r Ebillion Bob Delyn a'r Ebillion
Bois y Blacbord Bois y Blacbord
Bois y Frenni Bois y Frenni
Bowen, Kenneth (g.1933) Kenneth Bowen (g.1933)
Bowen, Robin Huw (g.1957) Robin Huw Bowen (g.1957)
Boyce, Max (g.1943) Max Boyce (g.1943)
Bragod Bragod
Brigyn Brigyn
Budgie Budgie
Burrows, Stuart (g.1933) Stuart Burrows (g.1933)
Burtch, Mervyn (1929-2015) Mervyn Burtch (1929-2015)
Calan Calan
Cale, John (g.1942) John Cale (g.1942)
Calennig, Canu Canu Calennig
Cambrian Minstrels, Y (neu Teulu Roberts) Y Cambrian Minstrels (neu Teulu Roberts
Cân i Gymru Cân i Gymru
Candelas Candelas
Cantata Cantata
Canu Gwlad Canu Gwlad
Canu Penillion (gwreiddiau) Canu Penillion Cerdd Dant ar gael; adran newydd 'Gwreiddiau'?
Canu Plygain Canu Plygain Carol plygain ar gael; angen un ar y canu?
Carolau Carol
Catatonia Catatonia
Celt Celt
Cerdd Dant Cerdd Dant canu penillion uchod
Cerdd Dant, Corau Côr Cerdd Dant
Cerddorfeydd, Corau, Cerddorfeydd Ieuenctid ac Ensemblau Cerddorfeydd, Corau, Cerddorfeydd Ieuenctid ac Ensemblau ???
Cernyw, Dylan (g.1970) Dylan Cernyw (g.1970)
Childs, Euros (g.1975) Euros Childs (g.1975)
Chiswell, Huw (g.1961) Huw Chiswell (g.1961)
Church, Charlotte (g.1986) Charlotte Church (g.1986
Cilmeri Cilmeri
Clasurol a Chelfyddydol, Cerddoriaeth Cerddoriaeth Glasurol a chelfyddydol yng Nghymru
Clements, Charles (1898-1983) Charles Clements (1898-1983)
Conwy, Siôn (c.1545-1606) Siôn Conwy (c.1545-1606)
Corau Cymysg Corau Cymysg yng Nghymru
Corau Ieuenctid a Phlant Corau Ieuenctid a Phlant yng Nghymru
Corau Meibion Corau meibion yng Nghymru
Corau Merched Corau merched yng Nghymru
Corau Telyn Corau Telyn
Cothi, Shân (g.1965) Shân Cothi (g.1965)
Cowbois Rhos Botwnnog Cowbois Rhos Botwnnog
Crasdant Crasdant
Crawford, Kizzy (g.1996) Kizzy Crawford (g.1996)
Crefyddol, Cerddoriaeth Cerddoriaeth Crefyddol
Crossley-Holland, Peter (1916-2001) Peter Crossley-Holland
Crwth Crwth
Crythorion Crythorion
Cwmnïau cyhoeddi cerddoriaeth Cwmnïau cyhoeddi cerddoriaeth Cymreig
Cwmnïau Recordio yng Nghymru Cwmnïau Recordio yng Nghymru
Cwndid Cwndid
Cyhoeddiadau Printiedig Cyhoeddi cerddoriaeth yng Nghymru ?
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru
Cymdeithas Cerdd Dant Cymru Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru
Cymdeithas Emynau Cymru Cymdeithas Emynau Cymru
Cymdeithasau ac Ysgolion Cerdd Cymdeithasau ac Ysgolion Cerdd yng Nghymru
Cynnar, Cerddoriaeth Cerddoriaeth cynnar yng Nghymru
Cyrff, Y Y Cyrff
Cystadlaethau Cerddorol Cystadlaethau cerddorol yng Nghymru
Dafydd, Fflur (g.1978) Fflur Dafydd (g.1978)
Datblygu Datblygu
Datgeiniad Datgeiniad
Davies, Aled Lloyd (g.1930) Aled Lloyd Davies (g.1930)
Davies, Bryan (1934-2011) Bryan Davies (1934-2011)
Davies, Clara Novello (1861-1943) Clara Novello Davies (1861-1943)
Davies, E. T. (1878-1969) E. T. Davies (1878-1969)
Davies, Ffrangcon (1855-1918) Ffrangcon Davies (1855-1918)
Davies, Grace Gwyneddon (1879-1944) Grace Gwyneddon Davies (1879-1944)
Davies, Henry Walford (1869-1941) Henry Walford Davies (1869-1941)
Davies, J. Ffos (1882-1931) J. Ffos Davies (1882-1931)
Davies, J. Glyn (1870-1953) J. Glyn Davies (1870-1953)
Davies, Lyn (g.1956) Lyn Davies (g.1956)
Davies, Mary (1855-1930) Mary Davies (1855-1930)
Davies, Rhian Rhian Davies
Davies, Richard (Mynyddog; 1833-77) Richard Davies (Mynyddog) (1833-77)
Davies, Ryan (1937-77) Ryan Davies (1937-77)
Davies, William (1859-1907) William Davies (1859-1907)
De Lloyd, David (1883-1948) David De Lloyd (1883-1948)
Delysé, Cwmni Recordio Cwmni Recordio Delysé
Diliau, Y Y Diliau
Dirwest, Canu Canu Dirwest Dirwest?
Diwylliant a'r Diwydiant Cerddoriaeth Diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru
Dolmetsch, Arnold (1858-1940) a Dolmetsch, Mabel (1874-1963) Arnold a Mabel Dolmetsch (1858-1940) a Dolmetsch, Mabel (1874-1963)
Dovaston, John Freeman Milward (1782-1854) John Freeman Milward Dovaston (1782-1854)
Duffy (g.1984) Duffy (g.1984)
Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog, Y Y Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog
Eaves, Steve (g.1952) Steve Eaves (g.1952)
Edward H Dafis Edward H Dafis
Edwards, Trebor (g.1939) Trebor Edwards (g.1939)
Edwards, Trefor (1928-2003) Trefor Edwards (1928-2003)
Eisteddfod, Cerddoriaeth a'r Cerddoriaeth eisteddfodol
Eliffant Eliffant
Ellis, Annie (Cwrt Mawr) (1873-1942) Annie Ellis (Cwrt Mawr) (1873-1942)
Ellis, Osian (1928-2021) Osian Ellis (1928-2021)
Elwyn-Edwards, Dilys (1918-2012) Dilys Elwyn-Edwards (1918-2012)
Emlyn, Endaf (g.1944) Endaf Emlyn (g.1944)
Emyn-donau Emyn-donau Cymreig
Emyn-donau (Cyfansoddwyr) Emyn-donau Cymreig uno?
Emynwyr Emynydd
Eryr Wen Eryr Wen
Evans, Alun (Alun Tan Lan; g.1974) Alun Tan Lan
Evans, David (1943-2013) David Evans, cerddor (1943-2013) cerddor arall o'r un enw
Evans, David Emlyn (1843-1913) David Emlyn Evans (1843-1913)
Evans, David Pugh (1866-97) David Pugh Evans (1866-97)
Evans, Geraint (1922-92) Geraint Evans (canwr opera) (1922-92)
Evans, Meredydd (1919-2015) Meredydd Evans (1919-2015)
Evans, Rebecca (g.1963) Rebecca Evans (g.1963)
Evans, T. Hopkin (1879-1940) T. Hopkin Evans (1879-1940)
Evans, Wynford (1946-2009) Wynford Evans (1946-2009)
Evans, Wynne (g.1972) Wynne Evans (g.1972)
Ffa Coffi Pawb Ffa Coffi Pawb
Ffidil Ffidil
Fflur, Elin (g.1984) Elin Fflur (g.1984)
Ffolant, Canu Canu Ffolant
Ffug Ffug
Ffurfiau Offerynnol Ffurfiau Offerynnol
Ffurfiau, Arferion a Dulliau Canu Gwerin Canu Gwerin ychwanegu adrannau: Ffurfiau, Arferion a Dulliau?
Finch, Catrin (g.1980) Catrin Finch (g.1980)
Fisher, Connie (g.1983) Connie Fisher (g.1983)
Fôn, Bryn (g.1954) Bryn Fôn) (g.1954
Frizbee Frizbee
Gellan Gellan
Genod Droog Genod Droog
Gentle Good, The The Gentle Good
Geraint Løvgreen (g.1955) Geraint Løvgreen (g.1955)
Gerallt Gymro (Giraldus Cambrensis, Giraldus de Barri, Gerald de Barri; c.1146-c.1220) Gerallt Gymro
Gibbard, Gwenan (g.1978) Gwenan Gibbard (g.1978)
Glerorfa, Y Y Glerorfa
Glyn, Gareth (g.1951) Gareth Glyn (g.1951)
Glyn, Gwyneth (g.1979) Gwyneth Glyn (g.1979
Gorky's Zygotic Mynci Gorky's Zygotic Mynci
Gramadegwyr Cerdd Gramadegwyr Cerdd
Gregynog, Gŵyl Gŵyl Gregynog
Griffith, Robert (1845–1909) Robert Griffith (1845–1909)
Griffiths, Geraint (g.1949) Geraint Griffiths (g.1949)
Griffiths, Rhidian Rhidian Griffiths
Guest, George (1924–2002) George Guest (1924–2002)
Gwasael, Canu Canu Gwasael ? g hefyd Gwaseila
Gwerin, Arferion Dawnsio Arferion dawnsio gwerin neu adran yn Dawnsio Gwerin
Gwerin, Canu a Cherddoriaeth Draddodiadol Gwerin, Canu a Cherddoriaeth Draddodiadol
Gwerin, Dawnswyr Dawnswyr gwerin Cymru
Gwerin, grwpiau Grwp gwerin
Gwerinos Gwerinos
Gwibdaith Hen Frân Gwibdaith Hen Frân
Gwilym, Arfon Arfon Gwilym
Gwilym, Meinir (g.1983) Meinir Gwilym (g.1983)
Gwilym, Tich Tich Gwilym
Gwilym, Tich (Robert John Gwilliam; 1950-2005) Gwilym, Tich (Robert John Gwilliam; 1950-2005) deublyg?
Gwyliau Cerddoriaeth Gwyliau cerddoriaeth yng Nghymru
Gwynneth, John neu Siôn Gwynedd (m.c.1560-63) Siôn Gwynedd hefyd John Gwynneth; (m.c.1560-63)
Hall, Augusta (1802-96) Augusta Hall (1802-96)
Halsing (Halsingod) Halsing (Halsingod)
Hanesyddiaeth, Ysgolheictod a Cherddoreg Hanesyddiaeth, Ysgolheictod a Cherddoreg ?
Hardy, John (g.1952) John Hardy (g.1952)
Harper, John (g.1947) John Harper (g.1947)
Harper, Sally (g.1962) Sally Harper (g.1962)
Harries, David (1933-2003) David Harries (1933-2003)
Heath, John Rippener (1887-1950) John Rippener Heath (1887-1950)
Henry, John (1859-1914) John Henry (1859-1914)
Herbert, Trevor (g.1945) Trevor Herbert (g.1945)
Hergest Hergest
Hill, Sarah (g.1966) arah Hill (g.1966)
Hoddinott, Alun (1929-2008) Alun Hoddinott (1929-2008)
Hogia Bryngwran Hogia Bryngwran
Hogia Llandegai Hogia Llandegai
Hogia'r Gogledd Hogia'r Gogledd
Hogia'r Wyddfa Hogia'r Wyddfa
Hopkin, Deian (g.1944) Deian Hopkin (g.1944)
Hopkin, Mary (g.1950) Mary Hopkin (g.1950)
Howell, Gwynne (g.1938) Gwynne Howell (g.1938)
Hughes-Jones, Llifon (1918-96) Llifon Hughes-Jones (1918-96)
Hughes, Arwel (1909-1988) Arwel Hughes (1909-1988)
Hughes, R. S. (1855-1893) R. S. Hughes (1855-1893)
Humphreys, Alwyn (g.1944) Alwyn Humphreys (g.1944)
Hwiangerdd (Hwiangerddi) Hwiangerdd
Hywel, John (g.1941) John Hywel (g.1941)
Iechyd a Lles, Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles adran 'Cerddoriaeth'
Ieuan Gwyllt (John Roberts; 1822-77) John Roberts (Ieuan Gwyllt) 1822-77
Ifan, Tecwyn (g.1952) Tecwyn Ifan (g.1952)
Isaac, Myfyr (g.1954) Myfyr Isaac (g.1954)
Iwan, Dafydd (g.1943) Dafydd Iwan (g.1943)
James, Eirian (g.1952) Eirian James (g.1952)
James, Peter (1940-2016) Peter James (1940-2016)
James, Richard (g.1975) Richard James (g.1975)
James, Siân (g.1961) Siân James (g.1961)
Jarman, Geraint (g.1950) Geraint Jarman (g.1950)
Jazz Jazz
Jenkins, Cyril (1889-1978) Cyril Jenkins (1889-1978)
Jenkins, David (1848-1915) David Jenkins (1848-1915)
Jenkins, John (Ifor Ceri; 1770-1829) John Jenkins (Ifor Ceri; 1770-1829)
Jenkins, Karl (g.1944) Karl Jenkins (g.1944)
Jenkins, Katherine (g.1980) Katherine Jenkins (g.1980)
Jess Jess
John ac Alun John ac Alun
Jones, Aled (g.1970) Aled (g.1970)
Jones, Caryl Parry (g.1958) Caryl Parry Jones (g.1958)
Jones, Daniel (1912-93) Daniel Jones (1912-93)
Jones, Della (g.1946) Della Jones (g.1946)
Jones, Dora Herbert (1890-1974) Dora Herbert Jones (1890-1974)
Jones, Edward (Bardd y Brenin; 1752-1824) Edward Jones (Bardd y Brenin; 1752-1824)
Jones, Edward Morus (g.1944) Edward Morus Jones (g.1944)
Jones, Eric (g.1948) Eric Jones (g.1948)
Jones, Gwilym Gwalchmai (1921-70) Gwilym Gwalchmai Jones (1921-70)
Jones, Gwyn Hughes (g.1969) Gwyn Hughes Jones (g.1969)
Jones, Heather (g.1949) Heather Jones (g.1949)
Jones, Huw (g.1948) Huw Jones (g.1948)
Jones, John (Eos Bradwen) (1831-99) John Jones (Eos Bradwen) (1831-99)
Jones, John Owen (Owen Bryngwyn) (1884-1972) John Owen Jones (Owen Bryngwyn) (1884-1972)
Jones, Joseph David (1827-70) Joseph David Jones (1827-70)
Jones, Leah-Marian (g.1964) Leah-Marian Jones (g.1964)
Jones, Matthew (g.1974) Matthew Jones (g.1974)
Jones, Rhys (1927-2015) Rhys Jones (1927-2015)
Jones, Richard Elfyn (g.1944) Richard Elfyn Jones (g.1944)
Jones, Tom (g.1940) Tom Jones (g.1940)
Jones, William Emrys (Emrys Jones, Llangwm) (1920-2009) Emrys Jones, Llangwm) (1920-2009)
Joshua, Rosemary (g.1964) Rosemary Joshua (g.1964)
Keineg, Katell (g.1965) Katell Keineg (g.1965)
Kinney, Phyllis (g.1922) Phyllis Kinney (g.1922)
Lark, Sarah (g.1983) Sarah Lark (g.1983)
Le Bon, Cate (g.1983) Cate Le Bon (g.1983)
Lewis, Andrew (g.1963) Andrew Lewis (g.1963)
Lewis, Geraint (g.1958) Geraint Lewis (g.1958)
Lewis, Idris (1889-1952) Idris Lewis (1889-1952)
Lewis, Jeffrey (g.1942) Jeffrey Lewis (g.1942)
Lewis, Ruth Herbert (1871-1946) Ruth Herbert Lewis (1871-1946)
Llewelyn-Jones, Iwan (g.1959) Iwan Llewelyn-Jones (g.1959)
Lloyd (neu Floyde neu Flude), John (c.1475-1523) John Lloyd (cerddor) (neu Floyde neu Flude), (c.1475-1523)
Lloyd, David (1912-69) David Lloyd (tenor) (1912-69)
Llwybr Llaethog Llwybr Llaethog (band)
Llwyd, Owain (g.1984) Owain Llwyd (g.1984)
Luff, Enid (g.1935) Enid Luff (g.1935)
Maffia Mr Huws Maffia Mr Huws
Manic Street Preachers Manic Street Preachers
Mathias, William (1934-92) William Mathias (1934-92)
Matthews, Cerys (g.1969) Cerys Matthews (g.1969)
Mealor, Paul (g.1975) Paul Mealor (g.1975)
Megàne, Leila (1891-1960) Leila Megàne (1891-1960)
Meirion, Rhys (g.1966) Rhys Meirion (g.1966)
Melys Melys
Metcalf, John (g.1946) John Metcalf (g.1946)
Meurig, Cass Cass Meurig
Miles, Bethan Bethan Miles
Moniars, Y Y Moniars
Morris, Haydn (1891-1965) Haydn Morris (1891-1965)
Mwyn, Rhys (g.1962) Rhys Mwyn (g.1962)
Mynediad am Ddim Mynediad am Ddim
Novello, Ivor (1893-1951) Ivor Novello (1893-1951)
O'Neill, Dennis (g.1948) Dennis O'Neill (g.1948)
Ods, Yr Yr Ods
Opera Opera
Oratorio, Yr Yr Oratorio heb y fanod?
Organoleg ac Offerynnau Organ (offeryn cerdd) ac Offeryn cerdd
Owen, David (Dafydd y Garreg Wen; 1711-41) Dafydd y Garreg Wen 1711-41
Owen, John (Owain Alaw; 1821-83) Owain Alaw 1821-83
Owen, Morfydd (1891-1918) Morfydd Owen (1891-1918)
Palladino, Pino (g.1957) Pino Palladino (g.1957)
Parr-Davies, Harry (1914-55) Harry Parr-Davies (1914-55)
Parri, Annette Bryn (g.1956) Annette Bryn Parri (g.1956)
Parrott, Ian (1916-2012) Ian Parrott (1916-2012)
Parry-Williams, Amy (1910-88) Amy Parry-Williams (1910-88)
Parry, John (Bardd Alaw; 1776-1851) John Parry (Bardd Alaw) 1776-1851
Parry, John (Parry Ddall; c.1710-82) John Parry (Y Telynor Dall) (Parry Ddall; c.1710-82)
Parry, John Orlando (1810-79) John Orlando Parry (1810-79)
Parry, Joseph (1841-1903) Joseph Parry (1841-1903)
Patti, Adelina (1843-1919) Adelina Patti (1843-1919)
Peers, Donald (1909-73) Donald Peers (1909-73)
Peilin, Robert (c.1575-c.1638) Robert Peilin (c.1575-c.1638)
Pelydrau, Y Y Pelydrau
Pep Le Pew Pep Le Pew
Perlau Tâf Perlau Tâf
Pibgorn, Pibgod Pibgorn a Pibgod
Pickard, John (g.1963) John Pickard (g.1963
Plethyn Plethyn
Plowman, Lynne (g.1969) Lynne Plowman (g.1969)
Poblogaidd, Cerddoriaeth Cerddoriaeth poblogaidd
Pope, Mal (g.1960) Pope, Mal (g.1960)
Powell, George (o Nanteos)(1842-82) George Powell (o Nanteos)(1842-82)
Prifysgolion a Cherddoriaeth yng Nghymru Prifysgolion a cherddoriaeth yng Nghymru ??
Protheroe, Daniel (1866-1934) Daniel Protheroe (1866-1934)
Prys, Edmwnd (1542/3-1623) Edmwnd Prys (1542/3-1623)
Puw, Guto (g.1971) Guto Puw (g.1971)
Pwnco Pwnco
Randles, Edward (1763-1820) ac Elizabeth Randles (1798-1829) Edward ac Elizabeth Randles (1763-1820) (1798-1829)
Rea, John Meirion (g.1964) John Meirion Rea (g.1964)
Rees, A. J. Heward (g.1935) Rees, A. J. Heward (g.1935)
Rees, J. T. (1857-1949) J. T. Rees (1857-1949)
Rees, Stephen (g.1963) Stephen Rees (g.1963)
Rees, W. T. (Alaw Ddu; 1838-1904) W. T. Rees (Alaw Ddu) 1838-1904
Reynolds, Peter (1958-2016) Peter Reynolds (1958-2016)
Rhaglenni Teledu Pop Rhaglenni teledu top Cymraeg
Rhydderch, Llio (g.1937) Llio Rhydderch (g.1937)
Rhyngrwyd, Cerddoriaeth a'r Cerddoriaeth a'r rhyngrwyd
Rhys-Evans, Tim (g.1972) Tim Rhys-Evans (g.1972)
Rhys, Dulais (g.1954) Dulais Rhys (g.1954)
Rhys, Euros (g.1956) Euros Rhys (g.1956)
Rhys, Gruff (g.1970) Gruff Rhys (g.1970)
Richards, Brinley (1817-85) Brinley Richards (1817-85)
Richards, Mair (1787-1877) Mair Richards (1787-1877)
Richards, Nansi (Telynores Maldwyn; 1888-1979) Nansi Richards (Telynores Maldwyn; 1888-1979)
Roberts, Alwena (Telynores Iâl; 1899-1981) Alwena Roberts (Telynores Iâl; 1899-1981)
Roberts, John (Alaw Elwy, Telynor Cymru; 1816-94) John Roberts (Telynor Cymru) (Alaw Elwy, Telynor Cymru; 1816-94)
Roberts, John Henry (Pencerdd Gwynedd) (1848-1924) John Henry Roberts (Pencerdd Gwynedd) (1848-1924)
Roberts, Rhydian (Rhydian; g.1983) Rhydian Roberts (Rhydian; g.1983)
Roberts, Richard (Caernarfon) (1769-1855) Richard Roberts (Caernarfon) (1769-1855)
Roberts, Robert (Bob Tai’r Felin; 1870-1951) Robert Roberts (Bob Tai'r Felin) 1870-1951
Rosser, Neil (g.1964) Neil Rosser (g.1964)
Saer, Roy (g.1936) Roy Saer (g.1936)
Samuel, Rhian (g.1944) Rhian Samuel (g.1944)
Saunders, Gwenno (g.1981) Gwenno Saunders (g.1981)
Shakin' Stevens (g.1948) Shakin' Stevens (g.1948)
Smith Brindle, Reginald (1917-2003) Reginald Smith Brindle (1917-2003)
Smith, Robert (1922-98) Robert Smith (1922-98)
Squires, Dorothy (Edna May Squires; 1915-98) Dorothy Squires (Edna May Squires; 1915-98)
Steffan, Lleuwen (g.1979) Lleuwen Steffan (g.1979)
Stereophonics Stereophonics
Stevens, Meic (g.1942) Meic Stevens (g.1942)
Super Furry Animals Super Furry Animals
Sŵnami Sŵnami
Taflenni cerddorol Taflenni cerddorol
Tann, Hilary (g.1947) Hilary Tann (g.1947)
Tanner, Philip (1862-1950) Philip Tanner (1862-1950)
Tebot Piws, Y Y Tebot Piws
Tegid, Llew (1851-1928) Llew Tegid (1851-1928)
Telyn Telyn
Telyn Deires Telyn Deires
Telyn Rawn Telyn Rawn
Telyn Wrachïod Telyn Wrachïod
Terfel, Bryn (g.1965) Bryn Terfel (g.1965)
Thomas, D. Vaughan (1873-1934) D. Vaughan Thomas (1873-1934)
Thomas, Elin Manahan (g.1977) Elin Manahan Thomas (g.1977)
Thomas, John (Ieuan Ddu; 1795-1871) John Thomas (Ieuan Ddu) 1795-1871)
Thomas, John (Pencerdd Gwalia; 1826-1913) John Thomas (Pencerdd Gwalia) 1826-1913)
Thomas, Mansel (1909-86) Mansel Thomas (1909-86)
Thomas, Walter Vincent (1873-1940) Walter Vincent Thomas (1873-1940)
Thomas, Wyn (g.1958) Wyn Thomas (g.1958)
Thomson, George (1757-1851) George Thomson (1757-1851)
Tomkins (Teulu'r) Teulu'r Tomkins
Tomkins, Thomas (1572-1656) Thomas Tomkins (1572-1656)
Toms, Gai (g.1976) Gai Toms (g.1976)
Tonic Sol-ffa Sol-ffa
Tony ac Aloma Tony ac Aloma
Torjussen, Ceiri (g.1976) Ceiri Torjussen (g.1976)
Treharne, Bryceson (1879-1948) Bryceson Treharne (1879-1948)
Tri Tenor, Y Y Tri Tenor
Triawd y Coleg Triawd y Coleg
Trwynau Coch, Y Y Trwynau Coch
Tyler, Bonnie (g.1951) Bonnie Tyler (g.1951)
Tystion Tystion
Walters, Gareth (1928-2012) Gareth Walters (1928-2012)
Warlock, Peter (1894-1930) Peter Warlock (1894-1930)
Watkins, Huw (g.1976) Huw Watkins (g.1976)
Watkins, Paul (g.1970) Paul Watkins (g.1970)
Webb, Sioned Sioned Webb
Wiliam Penllyn (bl.c.1550-70) Wiliam Penllyn (bl.c.1550-70)
Williams, D. E. Parry (1900-96) D. E. Parry Williams (1900-96)
Williams, Edward (Iolo Morganwg) (1747-1826) Iolo Morganwg (1747-1826)
Williams, Gareth Gareth Williams
Williams, Georgia Ruth (g.1988) Georgia Ruth Williams (g.1988)
Williams, Grace (1906-77) Grace Williams (1906-77)
Williams, J. Lloyd (1854-1945) John Lloyd Williams (1854-1945)
Williams, Jennie (1885-1971) Jennie Williams (1885-1971)
Williams, Jeremy Huw (g.1969) Jeremy Huw Williams (g.1969)
Williams, Llŷr (g.1976) Llŷr Williams (g.1976)
Williams, Margaret (g.1941) Margaret Williams (g.1941)
Williams, Maria Jane (1795-1873) Maria Jane Williams (1795-1873)
Williams, Meirion (1901-76) Meirion Williams (1901-76)
Williams, Menai (g.1942) Menai Williams (g.1942)
Williams, Sioned (g.1953) Sioned Williams (g.1953)
Williams, W. Albert (1909-46) W. Albert Williams (1909-46)
Williams, W. S. Gwynn (Gwynn o'r Llan; 1896-1978) W. S. Gwynn Williams (Gwynn o'r Llan; 1896-1978)
Wood, Jeremiah (Jerry Bach Gogerddan) Jeremiah Wood (Jerry Bach Gogerddan)
Woodiaid, Teulu’r (Y Sipsiwn Cymreig) Teulu’r Woodiaid gw. hefyd Abram Wood; (Y Sipsiwn Cymreig)
Wyn, Arfon (g.1952) Arfon Wyn (g.1952)
Wyn, Casi Casi Wyn
Wyn, Fflur (g.1981) Fflur Wyn (g.1981)
Wynne, David (1900-83) David Wynne (1900-83)
Wynne, Edith (Eos Cymru; 1842-97) Sarah Edith Wynne 1842-97
Ymdeithgan ac Ymdeithganau Ymdeithgan
Zabrinski Zabrinski

Nodyn ar waelod yr erthyglau[golygu cod]

Gofynir i chi ychwanegu'r Nodyn:Esboniadur (PWYSIG: NID y Nodyn:Esboniadur Cerdd, sy'n cael ei ddefnyddio ar erthyglau Wicibrosiect Wicipop!) - ar waelod yr erthygl, uwch ben y categoriau, os gwelwch yn dda. Ychwanegwch: {{Esboniadur|ap Huw, Robert|CC=BY-SA}}

Bydd angen categori hefyd i'w corlanu'n daclus: Categori:Erthyglau o'r Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

Dolennau i rai erthyglau a gyhoeddwyd cyn y gyfrol, fel rhagflas o'r gwaith[golygu cod]

  1. ‘Hen Wlad Fy Nhadau’
  2. Robert ap Huw
  3. John Cael
  4. Morfydd Llwyn Owen
  5. Mynediad am Ddim
  6. William Mathias
  7. Geraint Jarman
  8. Nansi Richards
  9. Yr Ods
  10. Bryn Terfel

Mae gen i ddiddordeb...[golygu cod]

Ychwanegwch eich henw defnyddiwr os carech fod yn rhan, mewn unrhyw ffordd.