Urdd Gobaith Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Urdd Gobaith Cymru

Logo'r Urdd.png

Aelodaeth50,000
Prif WeithredwrSian Lewis
Sefydlwyd1922
SefydlyddSyr Ifan ab Owen Edwards
Gwefanhttp://urdd.cymru

Mudiad ieuenctid Cymraeg yw Urdd Gobaith Cymru. Fe'i sefydlwyd yn 1922 gan Syr Ifan ab Owen Edwards.[1] Mae'r aelodau yn addo bod yn ffyddlon i Gymru, i'w cyd-ddyn ac i Grist.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd bob blwyddyn. Mae enillwyr eisteddfodau cylch yn mynd ymlaen i'r eisteddfodau sir ac enillwyr yr eisteddfodau sir sydd yn mynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ei hun. Fodd bynnag, weithiau gwahoddir y cystadleuwyr a ddaeth yn ail yn yr Eisteddfod Sir i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ond mae hyn yn dibynnu ar niferoedd. Cynhaliwyd yr Eisteddfod cyntaf yng Nghorwen yn 1929.[2]

Mae'r Urdd hefyd yn cynnal gwersylloedd yng Nglanllyn ger Y Bala a Llangrannog, Ceredigion, lle mae Cymry Cymraeg a dysgwyr yn mwynhau gweithgareddau awyr agored. Mae'r Urdd yn rhannu'r cyfleusterau sydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ers 2004.

Prif weithredwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn 1995 penodwyd Jim O'Rourke fel prif weithredwr a gadawodd ar ddiwedd 2003. Yn Hydref 2003 penodwyd Efa Gruffudd Jones fel y prif weithredwr benywaidd cyntaf a cychwynnodd ei gwaith ar ddechrau 2004, gan wasanaethu am ddeng mlynedd yn y swydd.[3] Penodwyd Sioned Hughes fel Prif Weithredwr yn Hydref 2015[4] ond fe gytunodd i adael ei swydd yng Nghorffennaf 2017 ar ôl adroddiadau o anghydfod rhyngddi a rhai o gyfarwyddwyr y mudiad.[5] Daeth Mai Parry Roberts yn Brif Weithredwr dros dro.[6] Yn Hydref 2017 penodwyd Sian Lewis fel prif weithredwr parhaol a cychwynodd y gwaith ym mis Ionawr 2018.[7]

Aelodaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Mae 50,000 o blant a phobl ifanc Cymru yn aelodau o’r Urdd.
Logo gwreiddiol yr Urdd
Stamp answyddogol yn dathlu hanner canmlwyddiant yr Urdd (1922-1972)
 • Mae un rhan o dair o’r holl siaradwyr Cymraeg rhwng 8 ac 18 yn aelodau.
 • Mae 30% o’r holl aelodau yn dweud eu bod yn ddysgwyr.
 • Mae dros 3,000 o’r aelodau rhwng 16 a 25 mlwydd oed.
 • Enwau cyfarwydd a fu gynt yn aelodau o’r Urdd yw Huw Edwards, y darllenydd newyddion, Bryn Terfel, y canwr byd enwog, a Glyn Wise o’r gyfres Big Brother.
 • Mae gan y mudiad 10,000 o wirfoddolwyr sy’n weithgar dros ben mewn 900 o ganghennau ledled y wlad.[8]

Gweithgaredd[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn ardaloedd lleol.

 • Mae tîm o staff yn bugeilio 300 o adrannau ac aelwydydd cymunedol.
 • Cynhelir clybiau wythnosol, cystadlaethau, chwaraeon, teithiau tramor a theithiau i’r gwersylloedd.

Yn y gwersylloedd.

 • Gweithgareddau awyr agored megis hwylio, canŵio a dringo yng Nglan-llyn, wibgartio, sgïo a merlota yn Llangrannog, ymweliad â Stadiwm y Mileniwm neu’r theatr yng Nghaerdydd

Ar y maes chwarae.

 • Rygbi, nofio, pêl-droed, gymnasteg, athletau.
 • Cystadlaethau rhwng plant a phobl ifanc ar hyd ac ar led Cymru.
 • Clybiau wythnosol a chyrsiau chwaraeon

Ar lwyfan yr Eisteddfod.

 • Cymryd rhan yng ngŵyl ieuenctid cystadleuol fwyaf Ewrop.
 • Cystadlaethau canu, dawnsio, actio, perfformio, celf a chrefft, barddoni

Yn y cylchgronau.

 • Straeon diddorol a chystadlaethau yn Cip, iaw! a Bore Da?
 • Cylchgronau ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg

Trwy waith dyngarol.

 • Cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da Plant Cymru. Mae'r Urdd wedi gwneud hyn ers 1925.
 • Cyfle i fynd tramor gyda’r Urdd i wneud gwaith gwirfoddol a thrwy hynny darganfod diwylliannau eraill a chyfarfod plant a phobl ifanc o wledydd ar draws y byd.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. Davies, John (2008). The Welsh Academy Encyclopedia of Wales. Cardiff: University of Wales Press. p. 902. ISBN 978-0-7083-1953-6. 
 2. Davies, John (2008). The Welsh Academy Encyclopedia Of Wales. Cardiff: University Of Wales Press. p. 903. ISBN 978-0-7083-1953-6. 
 3. Urdd: Penodi prif weithredwr , BBC Cymru, 10 Tachwedd 2003. Cyrchwyd ar 19 Mawrth 2019.
 4. Yr Urdd yn penodi prif weithredwr newydd i'r mudiad , BBC Cymru Fyw, 27 Hydref 2015. Cyrchwyd ar 28 Hydref 2015.
 5. Prif Weithredwr yr Urdd yn gadael ei swydd , Golwg360, 15 Gorffennaf 2017. Cyrchwyd ar 18 Gorffennaf 2017.
 6. Prif Weithredwr dros dro i’r Urdd , Golwg360, 18 Gorffennaf 2017.
 7. Sian Lewis yn Brif Weithredwr newydd yr Urdd , Golwg360, 26 Hydref 2017. Cyrchwyd ar 19 Mawrth 2019.
 8. http://www.urdd.org/adran.php?tud=17

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]