Defnyddiwr:DafyddTudur

  Oddi ar Wicipedia

  Fy enw ydy Dafydd Tudur. Rwy'n enedigol o Gaerdydd, wedi byw ym Mangor, astudio yn Aberystwyth. Rydw i bellach yn byw yng nghyffiniau Aberaeron ac yn gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

  Diddordebau[golygu | golygu cod]

  Fy niddordeb pennaf yw hanes, ac yn arbennig hanes Cymru. Fy maes academaidd yw hanes Cymru'r 19eg ganrif, yn arbennig hunaniaeth, ymfudo, Anghydffurfiaeth, a datblygiad cenedlaetholdeb.

  Addysg[golygu | golygu cod]

  Rwy'n gyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Bro Eirwg (Caerdydd), Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf (Caerdydd) ac Ysgol Tryfan (Bangor).

  Astudiais yn Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Cymru Aberystwyth ac, ar ol graddio gyda dosbarth cyntaf yn 2001, dechreuais waith ymchwil PhD dan nawdd yr AHRC yn Adran Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol Prifysgol Bangor, a hynny o dan oruchwyliaeth Dr Robert Pope. Testun fy ngwaith ymchwil oedd 'The Life, Work and Thought of Michael Daniel Jones (1822-98)'. Bûm yn Gymrawd Addysgu Cyfrwng Cymraeg dan nawdd HEFCW yn 2004-05.

  Gyrfa[golygu | golygu cod]

  Yn 2006, cefais fy mhenodi yn Swyddog Prosiect a Golygydd Culturenet Cymru, cwmni nid-er-elw ac elusen gofrestredig oedd wedi'i leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Roedd Culturenet Cymru yn gweithio gyda phartneriaid yn y sector treftadaeth, grwpiau cymunedol ac ysgolion i ddigido deunydd hanesyddol a chreu adnoddau digidol ar eu cyfer. Roedd Culturenet wedi tarddu o Casglu'r Tlysau, a hwnnw oedd y prif brosiect hyd nes i Casgliad y Werin gael ei lawnsio, Roeddwn i'n gweithio yn y lle cyntaf ar Glaniad,gwefan deirieithog sy'n cyflwyno hanes y cymunedau Cymreig ym Mhatagonia trwy gasgliadau cadwrfeydd yng Nghymru a'r Ariannin.

  Cefais fy mhenodi yn Rheolwr Culturenet Cymru yn 2009.

  Yn 2010, cefais fy mhenodi yn Rheolwr Hawliau a Gwybodaeth, swydd newydd a oedd wedi'i chreu gan y Llyfrgell Genedlaethol. Roeddwn eisoes wedi dechrau ymddiddori mewn trwyddedu agored (e.e. Creative Commons) a'r newid meddylfryd a diwylliant a ddoi gyda hynny. Rwyf wedi bod ynghlwm â newidiadau polisi yn y maes hwn yn y Llyfrgell dros y blynyddoedd diwethaf ac roeddwn yn gysylltiedig â phenodi'r Wicipediwr Preswyl yn 2015.

  Roeddwn yn Rheolwr Isadran Mynediad Digidol Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 2015 a 2019, gyda chyfrifoldeb rheolyddol dros weithgareddau yn ymwneud â phrosiectau Wicipedia a chyfraniad y Llyfrgell i Gasgliad y Werin yn ogystal â mynediad digidol i gasgliadau'r Llyfrgell. Rwyf wedi bod yn Bennaeth Mynediad a Rhaglenni Cyhoeddus y Llyfrgell Genedlaethol ers Ionawr 2020.

  Fy nghyfrifon Twitter Cymraeg ydi @dafyddtudur - cyfrif proffesiynol i drydar yn Gymraeg yn bennaf am bethau yn ymwneud â Chymru a'r Gymraeg - a @daf_tudur - hefyd yn Gymraeg, cyfrif cwbl bersonol, ond cyhoeddus hefyd. Mae gen i hefyd gyfrif @dafydd_tudur - cyfrif proffesiynol i drydar yn Saesneg yn bennaf am fy ngwaith gyda'r Llyfrgell Genedlaethol i gynulleidfa ryngwladol.