Sgwrs Defnyddiwr:Cwmcafit

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Ti angen help? Sian EJ (sgwrs) 13:19, 2 Ebrill 2020 (UTC)

Helo dwi wedi rhoi neges yn Y Caffi. Diolch. Cymorth i wneud references tooltips ar tudalen Arolygon barn ar gyfer etholiad nesaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru dwi eisiau. Cwmcafit (sgwrs) 14:08, 2 Ebrill 2020 (UTC)

Delwedd[golygu cod y dudalen]

Haia. dw i'n gweld dy fod wedi uwchlwytho delwedd, sef ciplu o wefan Gombel's ar yr erthygl Y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru; popeth yn iawn - ond fedra i ddim gweld y cyfeiriad at y testun sydd gen ti o dan y llun, sef 'Yn ddisgrifiad cynnyrch mygydau mae'n nodi'n glir mai dim ond cartrefi gofal yn Lloegr y gallai'r cynnyrch hwn gael ei brynu, o dan orchmynion gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr.' Dylai'r ciplun ddangos hynny. Hefyd, fe dynnwyd y llun i lawr o Comin - yr un sydd wedi'i uwchlwytho ar Wicipedia yw'r un sy'n ymddangos. Efallai y byddai ciplun mwy manwl o'r union eiriad yn well - a'i uwchlwytho i WP yn hytrach na Comin, ar drwydded defnydd teg. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:49, 17 Ebrill 2020 (UTC)

Helo Defnyddiwr:Llywelyn2000! Odi fe'n iawn nawr, mae o dan 'product details'? Neu ydych chi eisiau fi cropio y ciplun? Cwmcafit (sgwrs) 14:22, 17 Ebrill 2020 (UTC)
Haia. Mae Comin ar gyfer lluniau y gellir eu defnyddio dan ddeddfau POB gwlad. Dyna pam y dilewyd y llun o Comin. Mae Wicipedia'n caniatau defnydd teg. Ond i lun ffitio'r defnydd yma, mae'n rhaid iddo fod yn gydraniad isel! Yn y cyswllt yma (gan nad erthygl ar wefan Gombel's yw hon, dim ond y geiriau ar y gwaelod dde sy'n bwysig mewn gwirionedd, ac efallai hanner pen y dyn er mwyn rhoi'r cyd-destun. Drwy wneud hyn, mi geith y testun fwy o le / ffocws, ac ni fydd Gombel's yn ein siwio am ddwy lluniau o'u gwefan!!! Sori am y niwsans yma, ond mae cyfreithiau lluniau, testun ayb yn anhygoel o gymhleth, nenwedig pan rwyt yn son am gymaint o wahanol wledydd. Da nio'n fwy llac na'r rhan fwyaf ar Wici Cymraeg! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:49, 17 Ebrill 2020 (UTC)
Wrth gwrs a'i cropio'r llun nawr. Dwi wedi bod yn edrych i mewn i fe ac mae yn gymleth iawn! Dyw e ddim yn gwneud synhwyr bod gyfreithiau wahanol ar gyfer gwefan sy'n byd-eang. Ond rwy'n deall yn iawn pam oherwydd hawlfraint ac ati. Diolch am y cymorth, a dywedwch wrthai os ma rhywbeth yn bod, gan fy mod yn newydd.Cwmcafit (sgwrs) 15:13, 17 Ebrill 2020 (UTC)
Hefyd rydym wedi darganfod llyfr cyfansoddiadau Eisteddfod 1991 yn y cwpwrdd llyfrau ac wedi cael gwledd yn darllen eich Awdl Defnyddiwr:Llywelyn2000!Cwmcafit (sgwrs) 15:43, 17 Ebrill 2020 (UTC)
HAHAHAHA! Paid a gwastraffu dy amser! Mae bywyd yn llawer rhy fyr! Mae sgwennu erthyglau ar Wici yn llawer mwy diddorol a buddiol! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:53, 17 Ebrill 2020 (UTC)

Pleidiau gwleidyddol[golygu cod y dudalen]

Diolch am eich holl gyfraniadau rhagorol, yn enwedig y rhai ar wleidyddiaeth. Dros gyfnod o fisoedd dw i wedi bod yn creu erthyglau ar etholaethau seneddol yn Lloegr. Does dim angen i'r rhain fod yn bethau cymhleth, ond dw i'n cynnwys rhestrau o ASau gan gynnwys y pleidiau maen nhw'n perthyn iddyn nhw. Mae gan y rhain ddolenni i'r erthyglau ar y pleidiau. Mae'r mwyafrif yn iawn, ond yr un sydd ar goll yw "Llafur a'r Blaid Gydweithredol" (cf. en:Wikipedia:Labour and Co-operative), sydd ar hyn o bryd yn cysylltu ag Y Blaid Lafur (DU) ond sydd wir angen ei erthygl ei hun. Fyddai diddordeb 'da ti mewn creu erthygl o'r fath? --Craigysgafn (sgwrs) 11:01, 14 Gorffennaf 2020 (UTC)

Yes check.svg Cwblhawyd
- Beth am gwneud tudalen Llafur Cymru Craigysgafn? Cwmcafit (sgwrs) 17:06, 15 Gorffennaf 2020 (UTC)
Diolch am dy waith cyflym! Byddai erthygl am Lafur Cymru yn ardderchog. O ran hynny, byddai'n ddefnyddiol cael erthyglau am (er enghraifft)--
  • Y Blaid Gydweithredol - Yna yn barod.
  • Ceidwadwyr Cymreig Yes check.svg Cwblhawyd
  • Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Yes check.svg Cwblhawyd
  • Plaid Werdd Cymru
  • Plaid Cwm Cynon
  • English Democrats
Ond dw i ddim esiau gwtho fy lwc a gofyn am ormod... --Craigysgafn (sgwrs) 23:01, 15 Gorffennaf 2020 (UTC)

Universal Code of Conduct[golygu cod y dudalen]

Hi Cwmcafit

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (sgwrs) 04:36, 14 Awst 2020 (UTC)

At times, our contributor communities and projects have suffered from a lack of guidelines that can help us together create an environment where free knowledge can be shared safely without fear.

There has been talk about the need for a global set of conduct rules in different communities over time. Recently, Wikimedia Foundation Board of Trustees announced a Community Culture Statement, asking for new standards to address harassment and promote inclusivity across projects. [1]

The universal code of conduct will be a binding minimum set of standards across all Wikimedia projects, and will apply to all of us, staff and volunteers alike, all around the globe.. It is of great importance that we all participate in expressing our opinions and thoughts about UCoC and its values. We should think about what we want it to cover or include and what it shouldn’t include, and how it may create difficulties or help our groups.

This is the time to talk about it. Before starting drafting the code of conduct, we would like to hear from you and to solicit the opinions and feedback of your colleagues.

In order for your voice to be heard, we encourage and invite you to read more about the universal code of conduct (UCoC) [2] and then write down your opinions or feedback on the discussion page [3]. To reduce language barriers during the process, you are welcomed to translate the universal code of conduct english main page into your respective local language [4]. You and your community may choose to provide your opinions/feedback using your local languages.

We sent you an e-mail[golygu cod y dudalen]

Hello Cwmcafit,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (sgwrs) 18:48, 25 Medi 2020 (UTC)