Neidio i'r cynnwys

Il turco in Italia

Oddi ar Wicipedia
Il turco in Italia
Gwisg Maria Callas ar gyfer rôl Fiorilla, 1955
Enghraifft o'r canlynolgwaith drama-gerdd Edit this on Wikidata
Gwladyr Eidal Edit this on Wikidata
IaithEidaleg Edit this on Wikidata
Dyddiad cyhoeddi1814 Edit this on Wikidata
Genreopera buffa Edit this on Wikidata
CymeriadauDon Geronio, Prosdocimo, Albazar, Zaida, Fiorilla, Narciso, Selim Edit this on Wikidata
LibretyddFelice Romani Edit this on Wikidata
Lleoliad y perff. 1afLa Scala Edit this on Wikidata
Dyddiad y perff. 1af14 Awst 1814 Edit this on Wikidata
Statws hawlfraintparth cyhoeddus Edit this on Wikidata
CyfansoddwrGioachino Rossini Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Mae Il turco in Italia (Y Twrc yn yr Eidal) yn opera buffa mewn dwy act gan Gioachino Rossini. Ysgrifennwyd y libreto Eidaleg gan Felice Romani. Roedd yn addasiad o libreto gan Caterino Mazzolà a osodwyd fel opera (gyda'r un teitl) gan y cyfansoddwr Almaeneg Franz Seydelmann ym 1788.[1]

Dylanwadwyd ar y gwaith gan Così fan tutte, Mozart, a berfformiwyd yn yr un theatr ychydig cyn gwaith Rossini. Er nad yw wedi ei recordio yn aml, mae'r agorawd delynegol yn un o'r enghreifftiau gorau o arddull nodweddiadol Rossini. Mae cyflwyniad anarferol o hir yn cynnwys unawd corn pruddglwyfus estynedig gyda chyfeiliant cerddorfaol llawn, cyn ildio i'r brif thema fywiog a digrif.[2]

Hanes perfformiad[golygu | golygu cod]

Perfformiwyd Il turco in Italia gyntaf yn La Scala, Milan, ar 14 Awst 1814.[3] Fe’i rhoddwyd yn Llundain yn Theatr Ei Fawrhydi ar 19 Mai 1822. Fe'i llwyfannwyd gyntaf yn Ninas Efrog Newydd yn y Park Theater ar 14 Mawrth 1826 gyda Maria Malibran, Manuel García Senior, Manuel García Junior, Barbieri, Crivelli, Rosich ac Agrisani. Ym 1950 cafodd ei adfywio yn Rhufain yn y Teatro Eliseo gyda Maria Callas. Ym 1955, serennodd Callas eto fel Fiorilla, y tro hwn yn y Teatro alla Scala lle cynhyrchwyd yr opera gan Franco Zeffirelli. Mewn blynyddoedd diweddarach mae Fiorilla wedi cael ei ganu gan Cecilia Bartoli. Atgyfodwyd eto gan La Scala yn 2020, ond amharwyd ar y rhediad oherwydd y gofid mawr.[4]

Rolau[golygu | golygu cod]

Rôl Math o lais Cast Premiere, Awst 14, 1814
(Arweinydd: Alessandro Rolla )
Don Geronio, gŵr bonheddig o Napoli bas Luigi Pacini
Fiorilla, ei wraig soprano Francesca Maffei Festa
Selim, y Twrc bas Filippo Galli
Narciso, mewn cariad â Fiorilla tenor Giovanni David
Prosdocimo, bardd bariton Pietro Vasoli
Zaida, Twrc mezzo-soprano Adelaide Carpano
Albazar, Twrc tenor Gaetano Pozzi
Sipsiwn, Twrciaid, pobl - yn y Corws

Crynodeb[golygu | golygu cod]

Amser: 18fed Ganrif
Lle: Yn Napoli a'r cyffiniau [5][6]

Act 1 [7][golygu | golygu cod]

Ar y traeth ger Napoli

Mae'r bardd Prosdocimo yn chwilio am gynlyn ar gyfer drama buffo. Mae'n cwrdd â band o Sipsiwn, gan gynnwys Zaida merch olygus ond anhapus a'i chyfaill mynwesol Albazar. Efallai y gall y Sipsiwn ddarparu rhai syniadau?

Mae ffrind Prosdocimo, Geronio, dyn cynhyrfus ac weithiau'n ffôl, yn chwilio am ddynes dweud ffortiwn, i roi cyngor iddo am ei broblemau priodasol, ond mae'r sipsiwn yn ei bryfocio. Dywed Zaida wrth Prosdocimo ei bod hi'n dod o harîm Twrcaidd. Roedd hi a'i meistr, y Tywysog Selim, mewn cariad, ond roedd gwrthwynebwyr cenfigennus yn ei chyhuddo o anffyddlondeb a bu'n rhaid iddi ffoi am ei einioes, yng nghwmni Albazar. Serch hynny, mae hi'n dal i garu dim ond un dyn a'r dyn hwnnw yw Selim. Mae Prosdocimo yn gwybod y bydd tywysog o Dwrci yn cyrraedd yr Eidal cyn bo hir. Efallai y gall helpu? Mae gwraig ifanc alluog Geronio, Fiorilla, yn mynd i ganu (mewn cyferbyniad â Zaida) am lawenydd cariad rhydd a dilyffethair. Mae llong o Dwrci yn cyrraedd ac mae'r tywysog yn dod i mewn. Selim ei hun ydyw. Mae Fiorilla yn cael ei ddenu ar unwaith i'r Twrc golygus, ac mae rhamant yn datblygu'n gyflym. Mae Narciso yn ymddangos wrth fynd ar ei drywydd. Mae'n edmygydd aneffeithiol o Fiorilla, sydd i'w gweld fel ffrind i'w gŵr. Mae Geronio yn dilyn, yn arswydo o glywed bod Fiorilla yn mynd â'r Twrc adref i yfed ei goffi!

Tŷ Geronio

Mae Fiorilla a Selim yn fflyrtio. Mae Geronio yn mynd i mewn i'r tŷ yn swil ac mae ei addfwynder annisgwyl yn creu argraff ar Selim i ddechrau, fodd bynnag mae Narciso yn dychryn Geronio. Mae'r trefniant domestig yn cythruddo Selim ac mae'n gadael ar ôl trefnu'n dawel i gwrdd â Fiorilla eto ar ei long. Dywed Geronio wrth Fiorilla na fydd yn caniatáu mwy o Dwrciaid nac Eidalwyr, yn ei dŷ. Mae hi'n ymateb i'w gwynion gydag anwyldeb, ac ar ôl iddo ildio, yn bygwth ei gosbi trwy fwynhau ei hun mewn modd hyd yn oed yn fwy gwyllt.

Y traeth yn y nos

Mae Selim yn aros am Fiorilla. Yn lle mae'n cwrdd â Zaida. Mae'r cyn cariadon mewn sioc ac wrth eu bodd, ac yn datgan unwaith eto eu cariad at ei gilydd. Mae Narciso yn ail-ymddangos, ac yna Fiorilla mewn cuddwisg, gyda Geronio ar ei thrywydd. Mae Selim yn drysu'r rhwng Fiorilla a Zaida gan fod y ddwy yn gwisgo llen, ac mae'r ddwy ddynes yn dod wyneb yn wyneb yn sydyn. Mae Fiorilla yn cyhuddo Selim o frad. Mae Zaida yn wynebu Fiorilla. Mae Geronio yn dweud wrth ei wraig am fynd adref. Mae yna ddiweddglo stormus.

Act 2 [8][golygu | golygu cod]

Mewn tafarn

Mae Selim yn mynd at Geronio mewn cyfeillgarwch, gan gynnig prynu Fiorilla. Yn y ffordd honno gall Geronio gael gwared ar ei broblem ddomestig a gwneud rhywfaint o arian hefyd. Mae Geronio yn gwrthod. Mae Selim yn dweud os na chaiff ei phrynu bydd yn ei chipio hi ymaith. Ar ôl iddynt ymadael, mae Fiorilla a grŵp o'i ffrindiau yn ymddangos, ac yna Zaida. Mae Fiorilla wedi trefnu cyfarfod rhyngddynt a Selim, fel y bydd y Twrc yn cael ei orfodi i benderfynu rhwng y ddwy ddynes. Mae Selim yn methu gwneud penderfyniad, dydy o ddim yn dymuno colli'r naill na'r llall ohonynt. Mae Zaida yn gadael mewn ffieidd-dod. Mae Selim a Fiorilla yn ffraeo ond yn y pen draw yn cael eu cymodi. Mae'r bardd yn dweud wrth Geronio, bydd yna barti. Bydd Fiorilla yno i gwrdd â Selim, a bydd yn gwisgo llen i guddio ei hwyneb. Dylai Geronio fynd hefyd - wedi'i guddwisgo fel Twrc! Mae Narciso yn clywed hyn, ac yn penderfynu manteisio ar y sefyllfa i gymryd Fiorilla iddo'i hun, er mwyn dial am ei difaterwch blaenorol. Mae Geronio yn galaru am ei dynged, o gael gwraig mor ofnadwy o wallgof. Mae Albazar yn mynd yn cario gwisg ar gyfer Zaida!

Ystafell ddawns gyda phobl mewn mygydau a dawnswyr

Mae Fiorilla yn camgymryd Narciso am Selim ac mae Narciso yn ei harwain i ffwrdd. Yn y cyfamser, mae Selim yn ymuno â Zaida, o dan yr argraff mai hi yw Fiorilla. Mae Geronio mewn anobaith llwyr wrth ddod o hyd i ddau gwpl a dwy "Fiorilla"! Mae Narciso a Selim ill dau yn erfyn ar eu partneriaid i adael gyda nhw. Yn ddryslyd ac yn ddig, mae Geronio yn ceisio atal y ddau gwpl, ond maen nhw'n dianc yn y pen draw.

Yn ôl yn y dafarn

Mae Prosdocimo yn cwrdd â Geronio. Maent bellach yn gwybod bod Selim gyda Zaida ac yn dyfalu bod Fiorilla gyda Narciso. Mae Albazar yn cadarnhau y bydd Selim yn bendant yn aros gyda Zaida. Mae Prosdocimo yn cynghori Geronio i gael ei ddial ar Fiorilla trwy esgus ei ysgaru a bygwth ei hanfon yn ôl at ei theulu.

Ar ôl darganfod twyll Narciso, mae Fiorilla yn ceisio dod o hyd i Selim, ond mae eisoes wedi gadael gyda Zaida. Mae'n dychwelyd adref lle mae'n cael o hyd i'r llythyr ysgariad, a'i heiddo wedi cael ei symud o'r tŷ. Mae hi'n cael ei anrheithio gan gywilydd, ac mae'r cyfan o'i chyfeillion yn troi cefn arni.

Y traeth

Mae Selim a Zaida ar fin hwylio am Dwrci, tra bod Fiorilla yn chwilio am gwch i fynd â hi yn ôl i'w thref enedigol. Mae Geronio yn dod o hyd iddi ac yn maddau iddi. Cânt eu cymodi'n serchog. Mae'r ddau gwpl bellach yn cael eu haduno ac mae Prosdocimo wrth ei fodd gyda'i ddiweddglo hapus.

Recordiadau[golygu | golygu cod]

Blwyddyn Cast:
Don Geronio, Donna Fiorilla, Selim, Don Narciso, Zaida, Prosdocimo, Albazar
Arweinydd,

Tŷ Opera a Cherddorfa

Label [9]
1954 Franco Calabrese,
Maria Callas,
Nicola Rossi-Lemeni,
Nicolai Gedda,

Jolanda Gardino,
Mariano Stabile,
Piero de Palma

Gianandrea Gavazzeni,

Corws a Cherddorfa'r Teatro alla Scala, Milan

CD Sain: Clasuron EMI
Cat: CD 58662
1958 Franco Calabrese,
Graziella Sciutti,
Sesto Bruscantini,
Agostino Lazzari,
Renata Mattioli,
Scipio Colombo
Nino Sanzogno,
Cerddorfa a Chorws Symffoni RAI, Milan
CD sain: Pantheon / Myto / Wrania / Opera d'Oro
Cat: CD 6653
1978 James Billings,
Beverly Sills,
Donald Gramm,
Henry Price,
Susanne Marsee
Julius Rudel,
Cerddorfa a Chorws Opera Dinas Efrog Newydd
(Recordiad fideo o berfformiad mewn cyfieithiad Saesneg
Andrew Porter yn Opera Dinas Efrog Newydd,
llwyfan wedi'i gyfarwyddo gan Tito Capobianco, 4 Hydref)
DVD: Premiere Opera Ltd.
DVD 5148
1981 Enzo Dara,
Montserrat Caballé,
Samuel Ramey,
Ernesto Palacio,
Jane Berbié,
Leo Nucci,
Paolo Barbacini
Riccardo Chailly,
Cerddorfa Ffilharmonig Genedlaethol a Chorws Opera Ambrosian
CD sain: CBS “Masterworks” / Sony Music Distribution
Cath: CD 37859
1991 Enrico Fissore,
Sumi Jo,
Simone Alaimo,
Raúl Giménez,
Susanne Mentzer,
Alessandro Corbelli,
Peter Bronder
Neville Marriner,
Academi St Martin in the Fields a Chorws Opera Ambrosian
CD sain: Philips
Cat: 000943202
1998 Michele Pertusi,
Cecilia Bartoli,
Alessandro Corbelli,
Ramón Vargas,
Laura Polverelli,
Roberto de Candia,
Francesco Piccoli
Riccardo Chailly,
Corws Theatr a Cherddorfa La Scala
CD Sain: Decca / Llundain
Cat: 458924
2000 Paolo Rumetz,
Paoletta Marrocu,
Antonio de Gobbi,
Davide Cicchetti,
Laura Brioli
Alessandro Pinzauti,
Cerddorfa a Chorws Citta Lirica
CD sain: Kicco Classic
Cat: 53
2002 Paolo Rumetz,
Cecilia Bartoli,
Ruggero Raimondi,
Reinaldo Macias,
Judith Schmid
Franz Welser-Möst,
Cerddorfa a Chorws Opera Zürich
(Recordiad fideo o berfformiad gan Opera Zürich, Ebrill neu Fai 2002)
DVD: ArtHaus Musik
Cat: 100.369
2005 Piero Guarnera,
Myrtò Papatanasiu,
Natale de Carolis,
Daniele Zanfardino,
Damiana Pinti,
Massimiliano Gagliardo,
Amadeo Moretti
Marzio Conti,
Cerddorfa a Chorws Theatr y Maruccino, Chieti
CD Sain: Naxos Records
Cat: 8660183-84
2008 Andrea Concetti,
Alessandra Marianelli,
Marco Vinco,
Filippo Adami,
Elena Belfiore,
Bruno Taddia,
Daniele Zanfardino
Antonello Allemandi,
Cerddorfa Haydn o Bolzano a Trento
CD Sain: Dynamic
Cat: 5661-2

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. "Il Turco in Italia | Giaochino Rossini". Opera-Arias.com. Cyrchwyd 2020-09-24.
  2. "Il Turco in Italia: Synopsis - Opera Libretti". www.naxos.com. Cyrchwyd 2020-09-24.[dolen marw]
  3. "Turco in Italia | Opera Scotland". www.operascotland.org. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2020-11-18. Cyrchwyd 2020-09-24.
  4. "Il turco in Italia -Teatro alla Scala". www.teatroallascala.org. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2020-09-29. Cyrchwyd 2020-09-24.
  5. Holden, Amanda (gol); The New Penguin Opera Guide yud 774. Penguin: Llundain 2001
  6. "BBC Radio 3. Thursday Opera Matinee - Rossini's Il Turco in Italia". www.bbc.co.uk. Cyrchwyd 2020-09-24.
  7. Staatsoper, Bayerische. "Il turco in Italia". Bayerische Staatsoper. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-01-28. Cyrchwyd 2020-09-24.
  8. "Il Turco in Italia". Opera Guide (yn Eidaleg). Cyrchwyd 2020-09-24.
  9. Recordiadau o Il turco in Italia ar wefan operadis-opera-discography.org.uk