Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru

Oddi ar Wicipedia


Gweinyddir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, sydd hefyd a'r hawl i ddynodi safleoedd newydd fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Ar hyn o bryd mae 71 ohonynt yng Nghymru. Mae eu maint yn amrywio'n fawr; y lleiaf yw Dan-yr-Ogof, sy'n 0.52 ha, a'r mwyaf yw'r Berwyn, sy'n 7,920ha. Mae 58% ohonynt yn llai na 100 ha.

Y safle gyntaf i'w dynodi'n Warchodfa Natur Genedlaethol yng Nghymru oedd Cwm Idwal, yn 1954.

Gogledd Cymru: Gwynedd, Conwy, Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych[golygu | golygu cod]

Ynys Môn[golygu | golygu cod]

Canolbarth Cymru - Ceredigion, gogledd Powys, gogledd Sir Gaerfyrddin[golygu | golygu cod]

De Cymru: Sir Benfro, de Sir Gaerfyrddin, Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Sir Fynwy a'r cymoedd[golygu | golygu cod]