Cyfoeth Naturiol Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales
Cyfoeth Naturiol Cymru logo.png
Sefydlwyd 1 Ebrill 2013
Math Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru
Pwrpas Gwarchod yr amgylchedd a rheoleiddio; cynnal adnoddau naturiol
Pencadlys Tŷ Cambria, Ffordd Casnewydd, Caerdydd
Rhanbarth a wasanethir
Cymru Cymru
Prif Weithredwr
Clare Pillman (Chwefror 2018-)
Cysylltir gyda Llywodraeth Cymru
Gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Sefydlwyd Cyfoeth Naturiol Cymru (Saesneg: Natural Resources Wales) sy'n gorff a gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ar 1 Ebrill 2013[1] pan unwyd y gwaith o reoli adnoddau naturiol Cymru. Mae'n dod a gwaith tri chorff a oedd yn bodoli cyn hyn at ei gilydd: Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, a'r Comisiwn Coedwigaeth a pheth gwaith a arferid ei wneud gan Lywodraeth Cymru.[2] Y Prif Weithredwr ydy Clare Pillman[3] a'r Cadeirydd ers Tachwedd 2015 yw Diane McCrea, sy'n dilyn yr Athro Peter Matthews a Madeleine Havard yn ddirprwy.[4][5]

Honodd Llywodraeth Cymru y byddai'r corff newydd hwn yn arbed £158 miliwn dros gyfnod o ddeg mlynedd.[6] Un pryder a leisiwyd gan swyddogion yr adran goedwigaeth oedd y byddai eu llais yn cael ei foddio o dan y drefn newydd.[7]

Fideo gan GNC yn dangos peth o'u gwaith yn Niwbwrch.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru; mae’n cyflogi oddeutu 1,900 o staff ledled Cymru, gyda chyllideb o £180 miliwn yn 2016.

Prif weithredwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Dr Emyr Roberts oedd prif weithredwr cyntaf y corff ac ymddeolodd yn Hydref 2017 gyda Kevin Ingram, y cyfarwyddwr cyllid yn gwneud ei waith dros dro. Penodwyd Clare Pillman fel prif weithredwr newydd cychwynnodd ar ei gwaith yn Chwefror 2018.[8]

Cadeiryddion[golygu | golygu cod y dudalen]

Yr Athro Peter Matthews oedd cadeirydd cyntaf y corff [4] Penodwyd Diane McCrea fel cadeirydd newydd yn 2015 ond ymddiswyddodd yn Gorffennaf 2018 yn dilyn adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol yn dweud bod cytundebau y corff i werthu pren yn anghyfreithiol.[9]

Polisi drws agored[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn 2016, newidiodd ei bolisi trwyddedu adnoddau megis fideos i drwydded agored Comin Creu (CC-BY-SA).

Gweithdrefnau rheoli[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae gorchwyl gwaith CNC yn cynnwys dros 40 math o orchwylion rheoli sydd wedi'u hetifeddu ganddynt. Maent yn cynnwys:[10]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]