Neidio i'r cynnwys

NatureScot

Oddi ar Wicipedia
NatureScot
Enghraifft o'r canlynolcorff cyhoeddus anadrannol Edit this on Wikidata
Rhan oLlywodraeth yr Alban Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu1990 Edit this on Wikidata
PencadlysInverness Edit this on Wikidata
Gwefanhttps://www.nature.scot/ Edit this on Wikidata

Mae NatureScot (tan fis Awst 2020 Scottish Natural Heritage; Gaeleg: Buidheann Nàdair na h-Alba) yn awdurdod sy'n gyfrifol am warchod treftadaeth naturiol yr Alban. Fe'i sefydlwyd o dan ei enw blaenorol Scottish Natural Heritage (SNH) o dan Ddeddf Treftadaeth Naturiol (Yr Alban) 1991 a daeth yr asiantaeth yn weithredol yn 1992.[1]. Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddwyd y byddai SNH yn cael ei ail-frandio fel NatureScot, fodd bynnag byddai ei bersona cyfreithiol a’i swyddogaethau statudol yn aros heb eu newid. Daeth y newid i rym ar 24 Awst 2020.[2][3]

Mae ffocws NatureScot ar warchod amrywiaeth amgylchedd naturiol yr Alban. Mae'r awdurdod yn cynghori llywodraeth yr Alban ac yn comisiynu mesurau i hyrwyddo cadwraeth natur ar ei rhan. Mae hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, rheoli gwarchodfeydd natur (Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNG). Mae gan NatureScot 800 o weithwyr ac mae ganddo swyddfeydd mewn sawl rhanbarth yn yr Alban. Symudwyd y pencadlys o Gaeredin i Inverness yn 2003/2004. Yn dod i rym ar 24 Awst 2020, newidiwyd enw'r awdurdod i NatureScot.[4]

Cyfrifoldebau[golygu | golygu cod]

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Caerlaverock, a weinyddir gan NatureScot

Nodau cyffredinol NatureScot fel y’u sefydlwyd yn Neddf Treftadaeth Naturiol (Yr Alban) 1991 yw:[5]

 • Sicrhau cadwraeth a chyfoethogi treftadaeth naturiol yr Alban
 • Meithrin dealltwriaeth a hwyluso mwynhad o dreftadaeth naturiol yr Alban

At ddibenion y Ddeddf, diffinnir treftadaeth naturiol yr Alban fel fflora a ffawna'r Alban, ei nodweddion daearegol a ffisiograffigol a'i harddwch naturiol a'i hamwynder. Mae cyfrifoldebau penodol NatureScot yn cynnwys:

 • Rhoi cyngor i lywodraeth yr Alban ar ddatblygu a gweithredu polisïau sy’n berthnasol i dreftadaeth naturiol yr Alban
 • Lledaenu gwybodaeth a chyngor yn ymwneud â threftadaeth naturiol yr Alban i'r cyhoedd
 • Cynnal a chomisiynu ymchwil yn ymwneud â threftadaeth naturiol yr Alban
 • Sefydlu, cynnal a rheoli ardaloedd cadwraeth dynodedig yn yr Alban

Enghreiffiau o waith NatureScot[golygu | golygu cod]

Mae NatureScot bellach yn berchen ar ynysoedd fel Gogledd Rona, sydd â phoblogaethau sylweddol o forloi llwyd a'r morloi cyffredin. Bu hefyd yn ymwneud â chael gwared ar y poblogaethau o'r draenog a gyflwynwyd i Ynysoedd Heledd, gan ei fod yn cael effaith negyddol iawn ar boblogaethau magu pibydd y mawn, cwtiad torchog a'r pibyddion coesgoch yno.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. The Natural Heritage (Scotland) Act 1991, cyrchwyd 8 Mawrth 2021
 2. "National nature agency to become 'NatureScot'". Scottish Natural Heritage. 19 November 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2020-01-19. Cyrchwyd 19 November 2019.
 3. "NatureScot Brand". NatureScot. Cyrchwyd 2 September 2020.
 4. NatureScot Brand, cyrchwyd 8 Mawrth 2021
 5. ""Natural Heritage (Scotland) Act 1991"". Gwefan Legislation.gov.uk. Cyrchwyd 6 Rhagfyr 2023.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]